Insamling till den rullstolsbundna gruppvåldtagna kvinnan! Sjunnesson intervjuar Julia Caesar

En våldtäktsman är en för mycket! Fem på en handikappad kvinna finns det inte ord för! När en rullstolsbunden kvinna gruppvåldtogs i Visby 2 okt 2016 uppstod en debatt om de fem utländska gärningsm…

Källa: Insamling till den rullstolsbundna gruppvåldtagna kvinnan! Sjunnesson intervjuar Julia Caesar

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

ÖB Micael Bydéns politik är provocerande och partisk

Av Olle Ljungbeck

När ÖB i går (16/9) uttalade sig om bl a den ryska gasledningen som skall dras genom Östersjön för att bl a förse nordsjöstaterna med gas, gjorde han det på ett sätt som är helt oacceptabelt. Genom sitt uttalande kunde han inte dölja sin strävan efter medlemskap i Nato, vilket självklart skulle vara en katastrof för Sverige.

Han började bl a med att varna för Rysslands utplacering av kärnvapenbärande Iskanderrobotar i Kaliningrad! Vidare tog han upp den ryska annekteringen av Krim och som han uttryckte det; ”fortsatta militära aktioner i östra Ukraina”. En svensk general bör nog skaffa sig en bättre bakgrundsanalys när han visar sympati för en regim där färgtonen på denna är om inte svart så ganska brun.

Om robotplaceringen kan följande sägas. Kaliningrad är ryskt territorium varför ingen kan förbjuda ryssarna att agera som de gör. Vad ÖB däremot inte nämner är att USA redan börjat och är på väg att placera  ännu fler likartade robotar i alla de öststater som gränsar mot Ryssland och vilka USA samarbetar med.

Ingen av oss äldre har glömt Kennedys hot om kärnvapenkrig när Sovjetunionen avsåg att placera kärnvapen på Cuba. Så i dag råder motsatta förhållande. USA hotar Ryssland men detta ser inte ÖB.

Beträffande annekteringen av Krim kan detta knappast överskugga de krigsbrott USA, Nato gjort sig skyldiga till när man störtade Saddam Hussein med hänvisning till att Irak förfogade över ”förstörelsevapen”.

Inte minst en av våra mest ärliga och rakryggade diplomater Hans Blix förklarade på ett tidigt stadium att några sådana vapen inte fanns i Irak. Detta hindrade emellertid inte USA att slå till.

Hillary Clinton som kanske blir USA.s nästa president har vid en utfrågning tydligt erkänt att kriget mot Irak var helt fel.

När det sedan gäller kriget mot Libyen som såväl USA, Nato, EU och Sverige deltog i där man krossade Libyen under Muammar Gaddaffi var detta helt klart en krigsförbrytelse, som det inte finns något försvar mot. Så hade vi en neutral krigsförbrytardomstol så skulle utan minsta tvivel de parter som nämnts ovan inkl Sverige dömas för krigsförbrytelser. Sverige lät sig genom deltagande i kriget mot
Libyen grundluras av Nato. Det senare får givetvis inte vara ett försvar för detta krigsbrott utan visar på den svenska regeringens osjälvständighet och lydiga redskap för USA. I själva verket var inte Libyen något hot mot andra stater.

En sak som inte får förbises varför kriget startades är att Gadaffi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot. Något som USA
på intet vis ville acceptera.

Det är också ställt utom allt tvivel att förstörelsen av Libyen är orsak till flyktingkatastrofen och med den drunkningsdöden över Medelhavet.

När ÖB mot bakgrunden av detta vill se Ryssland som det främsta hotet mot Sverige är han inte trovärdig. Ryssland är inget hot mot vårt land. Därför skall vi helt
ignorera ÖB när han föreslår att Slite hamn inte skall få nyttjas av den ryska företagsgrupp som skall bygga gasledningen. Självklart skall den det till fromma för såväl Sverige (Gotland) som Ryssland.

Sverige, ja hela Europa har allt att vinna på ett vidgat utbyte med Ryssland på alla områden utom det militära. Samma gäller givetvis USA. Skall Sverige ha ett militärt samarbete skall det givetvis endast vara med de nordiska länderna.

Nyligen omplacerades arméchefen efter vissa uttalanden? Nuvarande ÖB har inte tagit lärdom av detta. Men om man har så starka bindningar till USA och Nato är det kanske svårt att hålla sig neutral och enbart se till Sveriges bästa. För en sak borde stå klar för var och en att en närmare koppling till Nato där utländska förband stationeras i Sverige eller på områden kring Östersjön endast kan vara konfliktskapande och inte fredsfrämjande.

Till detta kan också läggas att efter andra världskriget har USA på olika sätt intervenerat genom krig, statskupper etc i minst ett 20-tal stater som aldrig varit ett hot mot USA. Dessutom stöder man och är allierad med några av världens värsta diktaturer. Ryssland har däremot endast en gång efter världskriget utfört regelrätta
krigshandlingar, nämligen mot Afghanistan som man efter några år drog sig ur.
Detta var före Putins tid.

Publicerat i Andra författare | Lämna en kommentar

Höstsaga

hostbild

Det var en gång ett vackert land med konung Calle på tronen. Hovet bestod förutom av kungen själv, hans maka drottningen och deras diverse telningar, av 7 underhuggare, en hovnarr, många budbärare och sist men först ett bestämt antal skuggregenter. Hovnarren var anställd att säga sådant de 7 underhuggarna förbjudits att säga. Detta  för att tillfredsställa den vakna delen av bondebefolkningen. Utifall narren i sin glättighet gick för långt och pratade bredvid mun, blev han i värsta fall avrättad. Hu. 

Läs mer

Publicerat i Gräsrotstankar | Lämna en kommentar

Demokratins och humanismens lyxlirare

Av Olle Ljungbeck

Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström; ”Vi måste kunna engagera oss för Polens demokrati”.

Så när Sveriges kvinnor till följd av en vansinnig invandrings- och asylpolitik har blivit fredlösa för män från en annan kulturkrets och värdegrund väljer bl a dessa, att i första hand värna om polska kvinnors (självklart delar jag uppfattningen att kvinnor själva skall bestämma över sin kropp) rätt till abort. När det snart inte går en dag utan att svenska kvinnor och flickor utsätts för grov våldtäkt och annat våld av dessa barbarer väljer sålunda ovan nämnda ”liberala” kvinnor att ignorera våldet mot sina  egna landsmaninnor för att själva bli betraktade som banerförare för humanism.

Läs mer

Publicerat i Andra författare | Lämna en kommentar

Glöm inte…

Av Marcus Birro

Vad är det för ett land vi lever i? När förvandlades vi till denna tysta papperstiger? När blev vi dessa fega medlöpare, dessa tysta, skrämda harar?

Läs mer

Publicerat i Andra författare | 1 kommentar

Anna Hagwall

Tack Jan Milld för att du kom tillbaka till kylan och satte ihop rättvisande information angående den senaste av våra samägda, enögda diktatorers utbrott – Varför gick man i taket?

Den här motionen blev nog en efterlängtad anledning för zionistdemokraterna att bli av med Anna. De har aldrig tyckt om henne, visat det och motarbetat henne, en rakryggad, frispråkig och ärlig människa. Hoppas Anna trots allt kan känna lättnad över att bli frigjord från smutsen. Hoppas hon sitter kvar som vilde och gör sin röst hörd mot diktaturen, så gott det går den tid som är kvar!

Publicerat i Samhälle | 1 kommentar

Presidentvalet

Se några korta minuter från amerikanska valet 2016 – nr 58 i ordningen. Frågan de flesta nog ställer sig är väl – har de nått botten nu? Vi får hoppas det, för vår överlevnads skull!

Se hur världspolisens nuvarande president beter sig, fredspristagaren och enligt uppgift den amerikanska president med mest blod på sina fingrar – Obama. Från Ann-Britt Axelsdotter:

Obama häcklar 50 % av väljarna och gör bort sig totalt när han skall promota Hillary! – AnnaAnnaConda@VI – Riktiga Nyheter

”Anhängarna agerar med flockbeteende, likt zombies. Kan de anses vara vid sina sinnens fulla bruk?”

Och vidare 4 min om presidentkandidaternas bagage. Vem är värst? Media har från start fällt sin dom, det är Trump. Döm själv:

Sanningens ögonblick – Trump avslöjar och sänker makarna Clinton. ”Klippet visar hur MSM beter sig när man skyddar kriminella ända upp i toppen.”

Läs mer

Publicerat i Krigsbusiness | Lämna en kommentar