Fd EricssonVD Hans Vestberg jobbar för att ruinera folkets hälsa

Ur Strålskyddsstiftelsen

Mobilmast orsakade ohälsa – kommun stoppar verksamheten

  • En kommun i USA beordrade i april 2022 telekombolaget Verizon att  avsluta verksamheten  vid en mobilmast. 17 boende i området har sedan masten uppfördes drabbats av typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning i form av yrsel, illamående, sömnlöshet, huvudvärk och tinnitus. Flera fall av cancer misstänks också ha samband med strålningen från masten.

Kommunen började få rapporter om ohälsa från de boende i närheten av masten efter att den driftsattes i augusti 2020. Kommunen skriver i beslutet att “de negativa hälsoeffekterna som de boende har rapporterat inkluderar huvudvärk, sömnproblem, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, illamående, hudutslag, och minnes- och kognitiva problem”

Kommunen konstaterar att de neurologiska och dermatologiska symptomen som de boende drabbats av överensstämmer med de som beskrivits i den vetenskapliga och medicinska litteraturen som en följd av exponering för modulerad och pulsad radiofrekvent strålning, inklusive strålning från mobilmaster. Vidare konstaterar kommunen att symptomen i den medicinska litteraturen benämns “Microwave Sickness”, ”Radiation Sickness” eller ”Electro-Hypersensitivity, EHS”. Alla dessa benämningar beskriver ett syndrom där de drabbade utvecklar ett eller flera symptom som en följd av exponering för pulsad eller modulerad radiofrekvent strålning. För vissa kan symptomen bli så svåra att det påverkar den drabbades förmåga att fungera normalt.

Inför beslutet har kommunens hälsoskyddsnämnd nåtts av trovärdiga och oberoende vetenskapliga och medicinska studier och rapporter som visar övertygande belägg för att pulsad och modulerad radiofrekvent strålning påverkar allt levande på lång sikt. Man har även fått starka bevis för att Verizons mast orsakar sådan skada för invånarna i närheten av masten.

Omfattande vetenskapliga belägg

De boende har lämnat in sammanlagt över 11 000 sidor som stödjer att mastens strålning utgör en hälso- och miljöfara. Nämnden har även tagit del av experters bedömningar och av vittnesmål från läkare som behandlar patienter som skadats av strålningen, samt vittnesmål från de som drabbats av skada till följd av Verizons mast.

Bevisen som presenterats för nämnden inkluderar över ett tusen studier som genomgående finner att radiofrekvent strålning kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga negativa hälsoeffekter. Trovärdiga vetenskapliga studier visar bland annat neurologiska och dermatologiska effekter, ökad risk för cancer och hjärntumörer, DNA-skador, oxidativ stress, försämrat immunförsvar, påverkan på den kognitiva förmågan, påverkad utveckling av hjärnan,  sömnsvårigheter, minnesstörningar, ADHD, beteendeförändringar, förändrade spermier och skadad blod-hjärnbarriär.

Kommunen noterar även att gällande regler för tillåten strålning enbart skyddar mot skadliga uppvärmningseffekter inom 30 minuter. De saknar därför skydd mot alla andra skadliga effekter som kan uppstå av långvarig dygnetruntexponering, liksom den exponering som är aktuell från mobilmaster. Reglerna tar inte hänsyn till samtidig exponering för flera olika frekvenser och inte heller till de särskilt skadliga effekterna av att signalerna är pulsade och modulerade.

Barn drabbades av svåra symptom

Samma dag som antennerna i masten började sända ut mikrovågsstrålning drabbades läraren Courtney Gilardis tioåriga dotter av yrsel, huvudvärk, tinnitus och allmänt försämrat mående. Dottern bodde i rummet som låg närmast masten, drygt 130 meter från masten.

Sedan dess har Courtney och hennes två tidigare helt friska barn varit sjuka. Själv drabbades Courtney av hemsk migrän, som hon liknar vid en kniv som skär in i huvudet, och yrsel som är så svår att hon inte kunde köra bilen. Familjen fick svåra sömnproblem och Courtney kunde vakna mitt i natten på grund av hjärtklappning. Den yngsta dottern fick kliande hudutslag och svår yrsel.

Familjens läkare rekommenderade familjen att flytta. De flyttade i april 2021 till ett gammalt hus med med betydligt lägre strålning och hälsan återkom gradvis. Flera andra grannar fick också så svåra symptom att de också tvingades flytta från sina hem.

Dr Sharon Goldberg, docent i internmedicin vid University of  New Mexico, konstaterade att Courtney och hennes döttrar var sjuka i typiska strålningsrelaterade symptom.

Enda lösningen: undvika strålningen

I beslutet som Pittsfields hälsoskyddsnämnd skickade till Verizon skriver nämnden att bevisen visar att ofrivillig exponering för strålning från trådlös teknik riktad mot boende i deras hem i Shacktown har fördrivit flera boende som skadats av pulsad och modulerad radiofrekvent strålning. De boende har inte haft något annat val än att lämna hemmet på grund av att den konstanta exponeringen förorsakat dem svår smärta, försämrat deras hälsa, hindrat dem från att fungera normalt och utsatt dem för fara. Vidare konstaterar nämnden att baserat på befintliga bevis har de inget annat val än att undvika exponeringen vilket är den enda effektiva hanteringen.

Verizon inte trovärdiga

Nämnden hörde också bolaget Verizon men tillbakavisade bolagets vittnesexperts påståenden och konstaterade att han inte var trovärdig. Vidare avvisades det underlag som Verizon lämnade till nämnden då det inte på ett meningsfullt sätt kunde bemöta det vetenskapliga underlaget som visar att en majoritet av oberoende studier (inte industrifinansierade), särskilt studier som använde pulserade eller modulerade signaler, visar skadliga effekter. Verizon kunde inte heller uppvisa rapporter över exponering för strålning från master som drog slutsatsen att människors säkerhet är garanterad. Vidare kunde Verizon inte på ett tillfredsställande sätt bemöta de vittnesmål som inkommit från de boende om den skada de åsamkats. Verizon hävdade i stället enkelspårigt att det som hände i området inte kan hända.

Verizon har vänt sig till domstol i ett försök att blockera kommunens beslut. Bolaget är uppenbart likgiltigt inför det faktum att grannarna till masten drabbats av sjukdom till följd av strålningen från masten och de omfattande beläggen som styrker sambandet. Verizons Vd är tidigare Vd för Ericsson, svensken Hans Vestberg.

Källor:

https://ehtrust.org/cease-and-desist-order-against-verizon-cell-tower-by-board-of-health-pittsfield-ma/embed/#?secret=PJU40jJSne#?secret=LL0jskpYSB

https://www.berkshireeagle.com/news/central_berkshires/verizon-wireless-files-lawsuit-against-pittsfield-board-of-health-to-block-cell-tower-order/article_6335b2be-d0cd-11ec-80ac-635335be3555.html

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite?id=100269″

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Farväl till friheten …

Peter Krabbe

Vår nye landsfader, men jag tror inte att han vet var Sverige ligger i världen.

Under kommande vecka lär det bli klarhet i frågan om Sverige och Finland skall bli medlemmar i NATO eller inte. Knappast någon betvivlar att detta beslut, som i vanlig ordning tas över medborgarnas huvud, kommer att bli anslutning till en organisation som inte kan kallas något annat än globalismens världsarmé med syfte att besätta och kontrollera även resten av världen.

Genom skicklig marknadsföring har man fått opinionen dit man vill – hata Ryssland och hylla den amerikanska modellen. Man har till och med lyckats skapa en växande eufori som vi känner igen från det första världskrigets utbrott – akademiker, författare, poeter, arbetare, i stort sett alla hurrade och stod i kö vid inskrivningskontoren och grät om de inte blev utvalda att slåss för sitt land och den ”fria” världen. De flesta kom efter en kort…

Visa originalinlägg 1 332 fler ord

Publicerat i Övrigt | 6 kommentarer

Folkomröstning om NATO

Ska vi plötsligt panikanslutas till världens största krigsmaskin/provokatör/anfallare av främmande land?

”Countries bombed and/or invaded by the United States from the end of the Second World War to 2020:

Afghanistan 1998, 2001-
Bosnia 1994, 1995
Cambodia 1969-70
China 1945-46
Congo 1964
Cuba 1959-1961
El Salvador 1980s
Korea 1950-53
Guatemala 1954, 1960, 1967-69
Indonesia 1958
Laos 1964-73
Grenada 1983
Iraq 1991-2000s, 2015-
Iran 1987
Korea 1950-53
Kuwait 1991
Lebanon 1983, 1984
Libya 1986, 2011-
Nicaragua 1980s
Pakistan 2003, 2006-
Palestine 2010
Panama 1989
Peru 1965
Somalia 1993, 2007-08, 2010-
Sudan 1998
Syria 2014-
Vietnam 1961-73
Yemen 2002, 2009-
Yugoslavia 1999

Note that these countries represent roughly one-third of the people on earth.”

Verkar som de vill utesluta folkets möjlighet att lägga sin röst i frågan i höstens val. Det handlar bara om månader innan man kan ge folket en chans, krig eller fred, men den chansen verkar viktig att undvika. Skriv under om du inte vill vara en del av krigsmaskinen NATO på pappret, i verkligheten har vi länge varit det.

Fler bilder från FB-sidan Vi som vill ha folkomröstning om NATO!:

På tal om ”Religion: Love” Vad jag vet finns det en religion med enbart kärleksbudskap, nämligen kristendomen. Buddhismen är ingen religion, annars är även det budskapet, vad jag erfarit, kärlek.

Påskkravallerna (se föregående inlägg) har om igen visat vad den religionen står för, beskyddade av bankirägda media som under sådana avledningsmanövrar framgångsrikt lyckas berika eliten med historiska summor medan övriga blir fattigare. Enligt Oxfam har vaccin businessens år ökat andelen fattiga på vår jord med 3 miljarder. Media/bank/läkemedel/krigsindustrins ledare är mäktiga och kärleksbudskapet lyser med sin frånvaro.

Annars är väl allt som vanligt. Moderaterna fortsätter sin kamp för att införa tvångsvaccination i Sverige. Föräldrar som önskar sina barn ett hälsosamt liv utan förödande giftinjektioner skall bestraffas ekonomsikt om de inte lyder fasciststaten. Bara så du vet ifall du tänkt lägga din röst där.

Lyssnade nyss på detta urval ur Putins tal på 2 min inkl bankirägda medias vinkling så klart, men kanske intressant för dig som kan sålla i propagandan och utläsa lite av den andra sidans syn.

Är förresten glad att se Gräsrotsrevolten som mitt mest lästa inlägg nu när jag sällan skriver. Den är uppdaterad och mer aktuell idag än när den skrevs!

Julrosorna blommar även nu

Publicerat i Krigs o Rättsbusiness | 2 kommentarer

Kriget här hemma

Den Fridfulla påsken blev präglad av repris på våra importerade kravaller. På väg hem från kyrkan på skärtorsdagen cyklade jag emot ett svart rökmoln över Navestad (bor i närheten) och tänkte, nu är de igång och bränner igen. Utbrända bilar är vardagsmat, fritidsgården där har brunnit, Hagebyskolan i närheten brann, stort gammalt fint hus vid Hageby ridskola brann ner till grunden, skogen brinner då och då efter grillning, varför släcka när brandkåren fixar jobbet, om den kommer fram? Delar nedan verklighetsskildring av Christopher Jarnvall Norrköping (eftersom ”vår” skattefinansierade media ägnar sig åt sin agendavinkling):

”Detta är otroligt sorgligt för Norrköping…

Jag var i Navestad både på skärtorsdagen och igår på påskdagen. Jag ville bilda mig en egen uppfattning om vad som hände. Jag såg ett slagfält. Brända bilar. Brinnande barrikader. Jag pratade med poliser, räddningstjänsten och med många av dem som – gissar jag – bor i området. Röken låg tung i Navestad. Men jag såg inte en enda brinnande koran.

Jag ogillar Rasmus Paludans provokationer. Jag avskyr när man bränner böcker – man måste inte göra allt bara för att man skall ha rätt till det. Men detta handlade inte om koranbränning. Det handlade om att visa makt, att göra uppror, att skada blåljuspersonal.

Jag frågade mängder av människor som fanns i Navestad – unga som äldre – vad som hände, för att få någon att berätta. Var man förbannad på Paludan? Stolt över upploppen? Arg på ligisterna?

Ingen visste dock någonting. Sade de. Ingen hade sett något. Tre yngre killar berättade att de hade sett en person bli skjuten av polisen. Någon berättade om att flera hade skjutits. Man berättade om brinnande bilar. Och så vidare. Men ingen sade något om brända koraner – och ingen hade såklart deltagit…

En ensam kvinna, litet avsides, berättade dock för mig om hur hon och grannarna hade applåderat polisen när den kom till Navestad. ”Detta är för jävligt”, sade hon. ”De förstör vår stadsdel och vi är rädda att upploppet sprider sig.”

Ingen jag pratade med nämnde alltså något om koranbränning. För det förekom ingen. Däremot tycks ligisterna ha varit ute efter blåljuspersonalen. Och även om jag tycker att Paludan är en påfrestande provokatör förstår jag nu bättre varför han agerar som han gör.

Nu ser vi tydligt hur grupper – totalt utan koppling till vårt svenska samhälle – tar varje ursäkt att ställa till kravaller. Hur de försöker visa sin makt, att de bestämmer. Kräver ”respekt”. Men de bestämmer inte – hur gärna de än vill. Och respekt får man om man förtjänar det. De som stenar blåljuspersonal förtjänar bara förakt. De skall låsas in och – i förekommande fall – slängas ut!

I övrigt håller jag med den ensamma kvinnan som såg sin stadsdel brinna: Det är för jävligt. Detta skall inte få förekomma! Vi får inte glömma alla dem som bara försöker leva ett normalt liv i Navestad eller var än ligisterna försöker ta över!

Önskar er för övrigt en fin annandag påsk i solen!”

Igår på varma, soliga påskdagen bullrade polishelikopter över mitt hus om och om igen under hela eftermiddagen, avtagande under kvällen, för att påminna om det importerade kriget. Du har säkert förståelse när din skatt måste höjas för att ge polisen ökade resurser och för att kunna fortsätta med utbyggnaden av våra flotta fängelser där 1/3 av internerna saknar svenskt medborgarskap och resten, ja du vet…

Christoffer Jarnvall är ny SD-politiker. SD som efter helomvändning gärna är kvar i EU, så fina arvoden där. Vill plötsligt ha Nato-medlemskap, man har väl insett den fina inkomsten svensk vapenexport ger (senast till Ukraina som så klart ska ha vapen, inte fredliga lösningar) med all in deltagande i alla av USA/Nato framprovocerade/skapade krig. Coronaåret 2021 delades rekordmånga svenska medborgarskap ut, dryga 181 000 efter 11 år med SD i riksdagen, men arvodena är finfina. Christoffer Jarnvall är ett bra namn och kan kosta på sig verklighetsbeskrivning utan uteslutning, än. Deltar han i att tvinga folket ta värdelösa giftinjektioner p g a läkemedelselitens behov att göra historisk rekordnivå i vinst så sitter han säkert.

Bild publicerad av Joakim Lamotte från en av våra städer där de passar på att visa sitt förakt för svensk räddningstjänst.

Publicerat i Övrigt | 5 kommentarer

Fridfull Påsk!


Önskar att fredliga lösningar på konflikten skulle prioriteras framför vapenbusinessen i Ukraina! Sverige var i vanlig ordning snabba med att exportera sina vapen som den världens största vapenleverantör per capita vi är.

Hade det inte varit mer passande att hjälpa till med fredliga förhandlingar istället, med tanke på den av vår media inpräntade föreställningen om att Sverige skulle vara en human nation, om man nu kan kalla Sverige nation? Helt säkert är vi vasall åt vinsttörstande vapen- och läkemedelsproducenter, banker som äger media där stort fokus under många år varit att hata och provocera ”ryssen”, förmå sina köpta politiker att säga nej till rysk gas som ändå går förbi Gotland, till förmån för amerikansk gas som måste fraktas hela vägen över Atlanten, på tal om koldioxidutsläpp – och pris.

Varför inte förbjuda all vapenexport om vi nu är humana? Som om det inte räckte har Sverige som bekant valt att inte anta FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vad skulle folket vilja? – det sista våra politiker funderar över. Deras linje passar landet som erbjuder Europas största krigsövningplats för världens största krigsskapare Nato. Har du hört någon av våra ”folkvalda” protestera?

Däremot kan Sverige nog titulera sig världens största hycklare med världens mest lättlurade befolkning.

Svårt att skriva Glad Påsk under det fruktansvärda mördandet som pågår i Ukraina, men jag önskar så klart mina Kära Läsare det – och ta med glädjen i bön för fred i Ukraina!

GLAD PÅSK ❤

Publicerat i Övrigt | 5 kommentarer

”Det regnar ett surt Ukrainskt biokemiskt regn över Wallenbergsfären”

Se 19 min klipp av Martin Stensö angående rubrik. Jag vet att mina kära läsare inte låter hjärntvätta sig av vår skattefinansierade propaganda, men för den som hämtar sin ”kunskap” därifrån vill jag be om lite uppmärksamhet för annan info än den som gynnar globalisternas plånböcker (se exemplet sist om hur de arbetar):

Mer om biolabben hos Helena Palena!

Det har tillkommit många intressanta länkar i kommentarsfältet till Kriget i Ukraina som även uppdaterats med fler länkar till Peter Krabbes historiska- samt nutidsforskning angående kriget i Ukraina.

Peters senaste kotfattade mycket intressanta inlägg ”Demokratins svanesång” handlar om ”hur globalisterna arbetar målmedvetet med att ta över statsmakten.” Mer ur inlägget med tanke på vårt ”eget” val om några månader:

Följden av denna obskyra verksamhet är att valen blir meningslösa, de politiska ledarna utses i praktiken av det etablissemang som förfogar över den ekonomiska makten, en process som blir självförverkligande genom att de statliga finanserna öppnas genom att nyckelpersoner ger tillgång till statliga anslag som betalar deras egna intrång i den statliga kassakistan.

Ett konkret exempel är Pfizers aktiviteter för att styra vaccinationsagendan, som betalas direkt ur statskassan utan granskning av skäligheten i Pfizers prissättning. För att klara detta behövs mullvadar i statsförvaltningen, i detta fall Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Korruption och nedmontering av statsmakten går hand i hand. Sekretess hindrar insyn i affärerna.”

Publicerat i Övrigt | 11 kommentarer

Kriget i Ukraina

Äntligen en klargörande historisk belysning, fram till idag, av kriget i Ukraina, som ger oss möjlighet att kunna bilda en någorlunda verklighetsbaserad uppfattning, förstå Varför?

Av Peter Krabbe: Ukraina, sett från öster. Del 1 + Del 2 + Del 3 + sista Del 4.

Mer om kriget vi aldrig hör nämnas i statliga media här och bekräftande här och på tyska angående citatet ”I krig är sanningen det första offret” av Aischylos, i ANTI-SPIEGEL, på samma sajt om hur man genomskådar krigspropagandan i väst samt i NachDenkSeiten.

Om jag fick bestämma hade fredsflaggan hissats omedelbart vid invasion av vilken makthungrig elit det än må vara. Så länge allt handlar om att folket skall slava åt ett fåtal krigstörstande girigbukar så spelar det kanske ingen större roll vilka? Så länge vi får leva i någorlunda fred utan attack på vår hälsa vill säga, som övergreppen på folket genom hälsofarlig besprutning av vårt luftrum, sjukdomsframkallande frekvenser, giftiga tvångsinjiceringar och ej att förglömma attacken mot alla kvinnor som tvingas svepa in sig i D-vitamin blockerande draperier året om med benskörhet/frakturer som resultat. Sådan krigföring har vi all rätt att försvara oss emot!

Jag hade tackat ja till förhandlingsbordet istället för att utsätta min befolkning för ett blodbad, Zelenskij tackade nej. Istället uppmanade han civilbefolkningen att tillverka molotovkocktails för att kasta på ryssen. Vad gör en rysk soldat när han möter civila som ser ut att göra ansats till att kasta något? Hur kan man välja att eliminera det till en början tämligen rådande skyddet mot civilbefolkningen med en så cynisk uppmaning?

Så sorgligt att det tydligen alltid måste pågå krig någonstans. Knappt har svenska soldater återvänt från krigsuppdrag i fjärran land, oftast kallat ”fredsuppdrag” för att lura folket fast det är beväpnat och genererar storvinst till krigsindustrin, så börjar nästa.

Vår fråga bör alltid vara, vem vinner på den senaste för folket förgörande agendan/politiken?

Avslutar med vy över Bråviken som gav mig en känsla av frid.

Önskar av hela mitt hjärta FRED på jorden!
Publicerat i Krigs o Rättsbusiness | 28 kommentarer

Anmälan av näringsministern

Av Olle Ljungbeck

”Anmälan till riksåklagare och eventuellt också annan behörig rättsinstans.

Anmälan av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson till riksåklagaren.

Undertecknad anmäler härmed rubricerad person till riksåklagaren för hans uttalanden och påståenden att, ”vi ser att det blivit Putinpris på drivmedel”.

Påstående är en lögn. Sanningen är att den enorma prisökningen är ett resultat av den s k ”reduktionsplikten” plus drivmedelsskatten på bl a diesel och bensin.

Dessa båda kostnadsökningar beslutades långt före konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Hans lögn är allvarlig av flera skäl. Inte minst kan det få svenska medborgare att tro att Sverige inte själv ensidigt kan sänka priserna vilket kan få till konsekvens att denna vansinniga handling inte kommer att avbrytas. Om inte detta sker kommer Sveriges ekonomi att haverera och miljontals medborgare och företag drabbas av ekonomisk kris. Men inte nog härmed utan många kommer att drabbas på sådant sätt att de bl a inte kan ta sig till sjukhus eller annan nödvändig plats.

Får denna lögn stå oemotsagd och medborgarna genom bl a Thorwaldssons lögner lockas att tro på att hans uttalande är sanna kommer det att innebära så allvarliga konsekvenser att Sveriges ekonomi kan kollapsa.

Att en minister skall kunna sprida dessa lögner och trots detta undgå straff strider helt mot rättsstatens principer. 

Rättssystemet har här en viktig uppgift. Nämligen att i en rättegång visa medborgarna att ministern ljugit och att sanningen är en helt annat än denne ministers lögner.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Till riksåklagaren.

Tillägg till tidigare insänd anmälan mot näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson.

Nedanstående visar ett antal europeiska stater som alla ligger under 20 kr litern för exempelvis diesel. Detta visar bl a hur fel näringsministern har.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Saknar motstycke i mänsklighetens historia…

… tycks det mesta göra just nu, och fort går det, ju högre hastighet, förvirring, skräck de lyckas skapa, desto lättare att genomföra sin agenda.

”99% av världens befolkning har fått sämre ekonomi under pandemin. Världens 10 rikaste personer har däremot fördubblat sin förmögenhet och ”ackumulerat tillgångar i en takt som saknar motstycke i mänsklighetens historia., skriver Oxfam som gjort rapporten. De 10 rikaste har nu större tillgångar än de 3,1 miljarder fattigsate i världen. Den ekonomiska ojämlikheten är nu större än den var i slutet av 1800-talet.” Ur senaste Nya Tider.

Mina kära läsare vet vad som ökat dessa personers tillgångar i en aldrig tidigare skådad hastighet och storlek den senaste tiden.

Ja helt rätt, giftsprutorna.

Kalle Hellbergs mailutskick har åter blivit stoppade, våra styrande/kontrollerande är ljusskygga varelser som får magknip av sanningen, men nu kan du läsa dem här istället. Lite hjärngymnastik så här på måndagen från sidan:

”De skyddade måste skyddas för de oskyddade, genom att man tvingar de oskyddade att skydda sig med det skydd som inte hjälper de skyddade.”

Från Kalles tidigare utskick som passerade censuren angående den lilla skarans fina business:

”Pfizers data visar att om du tar covid-sprutan har du en 21 % ökad chans att dö under de kommande sex månaderna, inte från covid utan från andra biverkningar, särskilt hjärtinfarkt.

Dolda Pfizer-studiedata visar att ALLA ”vaccinerade” kvinnor under graviditeten förlorade sina ofödda barn.


CDC-forskare medger att de manipulerade studiedata
 för att visa att Covid-19-vaccinerna är säkra för gravida kvinnor, eftersom forskare upptäcker att 91% av graviditeterna resulterade i missfall efter Covid-19-vaccination.”

Här kan du se flera tillverkare och deras batch-nummer, du som har tagit sprutorna borde kunna få ut från sjukvården vilket/vilka batch-nummer de använt i din/dina sprutor: https://www.howbad.info/

För att passera censuren har ordet vaccin bytts ut till vasin nedan, från Kalles listmedlem:

Den brittiska regeringen medger att vasinerna skadade det naturliga immunsystemet hos de dubbelvasinerade.

Den brittiska regeringen har erkänt att man efter en dubbelvasination aldrig mer kommer att kunna förvärva fullständig naturlig immunitet mot varianter av Covid – eller möjligen något annat virus. Så låt oss se hur den ”riktiga” pandemin börjar nu!

I vecka 42 COVID-19 Vaccine Surveillance Report, medger den brittiska hälsomyndigheten på sidan 23 att ”N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos personer som blir infekterade efter två doser vasin”. Det fortsätter med att säga att ”denna nedgång i antikroppar i princip är permanent”. Vad betyder det? Vi vet att vasinerna inte förhindrar infektion eller överföring av viruset (rapporten visar faktiskt på andra håll att vasinerade vuxna nu infekteras mycket oftare än de som inte är det).

Britterna upptäcker nu att vasinet påverkar kroppens förmåga att göra antikroppar inte bara mot spikproteinet utan även mot andra delar av viruset efter infektion. I synnerhet tycks vasinerade personer inte producera antikroppar mot nukleokapsidproteinet, virusets hölje, som är en avgörande del av svaret hos ovasinerade personer.

På lång sikt är de vasinerade mycket mer mottagliga för eventuella mutationer i spikproteinet, även om de redan har blivit infekterade och botats en eller flera gånger.

Ovasinerade människor, å andra sidan, kommer troligen att få permanent immunitet mot alla stammar av det påstådda viruset efter att ha blivit naturligt infekterade med det bara en gång.

Källa: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf  

De första försäkringsbolagen backar eftersom de står inför en enorm skadevåg.
Anthony Fauci bekräftar att PCR-testet inte kan upptäcka några levande virus.

Anthony Fauci bekräftar att varken antigentestet eller PCR-testet kan göra ett uttalande om någon är smittsam eller inte!

Det betyder att alla grunderna i den så kallade pandemin är falska.

PCR-testet var den enda indikationen på en pandemi, ingen pandemi utan ett PCR-TEST

För alla pressmedlemmar, läkare, advokater, åklagare etc. Detta är den sista nyckeln, det yttersta beviset på att alla åtgärderna måste hävas omedelbart.”

Avslutar inlägget med en kommentar från sjuksköterska inom socialpsykiatrin i Västergötland, ur samma Nya Tider:

”Det var synd att han (avliden brukare) inte hade corona, då hade vi vetat vad dödsorsaken var.”

Helt otroligt, hade vi hoppats alla skulle säga…

Publicerat i Vård o Miljö | 12 kommentarer

Rättegången har äntligen börjat!

Av Kalle Hellberg

Äntligen!

Den 5/2-22 påbörjades den rättegång vi har väntat på, där de skyldiga till hela covidcirkusen ska dömas i en ”Grand Jury”! Börjar ca 10 min in i filmen (dra fram tidslinjen 10 min), pågår 1,5 tim. Bäva månne alla vaxxkramare! https://www.youtube.com/watch?v=ELTFNkCdzjA

Öppningssession för den stora juryn ”Procedur av Peoples Court of Public Opinion”. En grupp internationella advokater och en domare genomför brottsutredningar efter modell av USA:s storjuryns förfarande för att presentera alla tillgängliga bevis för covid-19 brott för allmänheten Against Humanity hittills mot ”ledare, arrangörer, anstiftare och medbrottslingar” som hjälpt till, stödjer eller aktivt deltagit i utformningen och genomförandet av en gemensam plan för en pandemi.

Den här utredningen är av folket och för folket, så DU kan vara en del av juryn. Genom att visa en komplett bild av vad vi står inför, inklusive den geopolitiska och historiska bakgrunden – är förfarandet avsett att skapa medvetenhet om den faktiska kollapsen av det nuvarande, kapade systemet och dess institutioner, och, som en konsekvens av nödvändigheten av att folket själva återtar sin suveränitet, och nödvändigheten av att först stoppa dessa plandemiska åtgärder genom att vägra följa efter, och nödvändigheten att sätta fart på sitt eget nya system av hälsovård, utbildning, ekonomi och rättsväsende, så att demokrati och rättsstatsprincipen på grundval av våra grundlagar återupprättas. Mer information www.grand-jury.net

Kalle H.”

Om du har tagit skada av restriktionerna eller av vaccinet (ekonomiskt, hälsomässigt m.m.) hör av dig till GRAND JURY – The Court of Public Opinion. Kanske tar de upp ditt fall direkt i rättegången!

För att förstå hur någon kan lyckas förslava en så stor del av världens folk, läs Peter Krabbes artikel ”Mot ljus eller mörker” samt info om Klaus Schwabs elitskola för globalistiskt styre, Young global leaders (YGL) i Nya Tider.

Du känner kanske redan till att ett enfrågeparti har bildats för att råda bot på beskriven diktatur, förutom de redan existerande kämparna som länge arbetat för samma sak och förhoppningsvis kunde alla som vill frigöra sig ur diktaturen gå samman istället för att splittra så att ingen kommer in i riksdagen: – ”Mänskliga rättigheter och Demokrati” – MoD.

Publicerat i Övrigt | 7 kommentarer