Från feta lögner till systematisk mörkläggning 

Vem handlar det om? Systemmedia så klart – eller mer exakt uttryckt – propagandamedia. 

Här följer ett axplock av rubrikens bevis från året hittills.

Om du inte redan lyssnat eller läst så finns Läkaruppropets grävande journalistik (som givetvis lyser med sin frånvaro i propagandamedia, det är ju själva syftet med propaganda) på rumble.com:

https://rumble.com/v287g7z-welcome-to-the-stockholm-conference.html

Welcome – PANDEMIC STRATEGIES, LESSONS AND CONSEQUENCES, 21st- 22nd January 2023Dr Sven Román, co-founder and Chairman of Läkaruppropet surprises the audience with a warm, melodic Swedish welcome!rumble.com

Mer i ämnet ur Nya Tider: 

Överdödligheten katastrofalt hög av Christer Ericsson den 24 februari 2023

”Fler britter avlider nu oväntat på en enda vecka än alla offer för terrordådet 9/11.

Den respekterade brittiske hälsoexperten John Campbell utmanar nu det medicinska etablissemang han en gång var en del av. På kort tid har han påvisat Pfizers fulspel, militärens psyops mot den egna befolkningen och inte minst hög och snabbt stigande överdödlighet i Europa, som ingen myndighet eller media talar om. Vi börjar med att presentera den av etablissemanget en gång omhuldade Campbell, som idag har över 2,6 miljoner följare på YouTube. Det är relevant för att kunna värdera det han berättar. Kombinationen av en klanderfri bakgrund, känd objektivitet, stort kunnande och brittisk humor har gjort honom mycket svår för etablissemanget att censurera, trots att han avslöjar den ena obekväma sanningen efter den andra.”

Själv har jag kopierat hela artiklarna och kan lägga upp i kommentarsfältet om någon önskar, med undantag av följande eftersom i princip allt är ett bevis för rubriken:

Den fetaste lögnen av Karl-Olov Arnstberg den 1 februari 2023

”Lördagen den 16 augusti 2014 höll Fredrik Reinfeldt sitt sommartal på Norrmalmstorg. Om ”flyktinginvandringen” sa han att svenska folket ”inte kommer att ha råd med så mycket annat”. Kostnaderna skulle bli så pass omfattande att det inte gick att lova just någonting i den kommande valrörelsen. Det fanns ingen ekonomi för det.

Mindre än åtta månader tidigare, vid World Economic Forum i Davos, Schweiz, hävdade Fredrik Reinfeldt att invandringen till Sverige ”ger oss de resurser som vi behöver för att upprätthålla våra välfärdsambitioner”. Det var säkert en helt medveten lögn. Han kan inte gärna ha varit okunnig om att Sverige åren 2006 till 2014 hade den lägsta BNP-tillväxten i mannaminne.

Så sent som 2014 fanns det inga svenska nationalekonomer eller andra relevanta forskare som stödde påståendet att asylinvandringen var lönsam. Emellertid, när politiker ljuger i ideologisk medvind ställer inga journalister vassa frågor. Inget konstitutionsutskott kal­lar in dem till utfrågning.

I slutet på maj samma år levererade revisionsbolaget PWC, på beställning av Sandvikens kommun, en rapport där det påstods att kommunen tjänade över en halv miljard årligen på kommunens utlandsfödda invånare. I genomsnitt blir det drygt 145 000 kronor per invandrad person och år. Dagens Nyheter slog upp nyheten stort och helt okritiskt, därför att den stämde med deras önsketänkande. Journalisten Ossi Carp frågade Leif Jansson på revisionsbyrån PWC om Sandviken var ett specialfall och fick svaret att Sverige inte skulle klara sig ekonomiskt utan invandringen. Ett av de ”bevis” som lyftes fram var att det gick dåligt för Finland. Förmodligen berodde det på att de hade för liten invandring.

Beställarna fick det resultat som de ville ha. Det gick till så att dels räknades det tvååriga statliga bidraget som vinst, dels exkluderades alla kostnader, ungefär 70 procent, som betalades av stat och landsting. Det blev inte bättre när det stod klart att Sandvikenrapporten framför allt räknat fram invandrarnas egna inkomster, inte de som kommit kommunen till del. Räkneexemplet framstår som ett närmast desperat försök att övertyga svenska folket om invandringens lönsamhet.

Efter ett tag upptäcktes politikernas lögner, men innan dess hade Sandvikenrapporten spridits som en löpeld över Internet. 18 000 personer gillade den på Facebook och två regeringsmedlemmar, liberalerna Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson applåderade. Uppenbarligen kunde de inte räkna. Det som kanske var mest upprörande var att Dagens Nyheter vägrade att införa en rättelse, med motiveringen att det inte var de som hade gjort eller beställt undersökningen. Således var de inte ansvariga.

Fem år senare hade Sandviken ett budgetunderskott på 67 miljoner. Huvudorsaken var att de inte längre hade några statliga ersättningar som täckte upp de extra kostnader som invandrarna förde med sig. I Svenskt Näringslivs företagsranking – en lista över platser i Sverige där det är bäst att starta och driva företag – låg Sandviken på plats 244 av 290.

Året därpå, 2015, släppte tanke­smedjan Arena Idé, som utger sig för att vara politiskt oberoende och progressiv, LO-ekonomen Sandro Scoccos och Umeådocenten Lars Fredrik Anderssons rapport ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring”. Som rubriceringen utvisar hade flyktinginvandringen bidragit med 900 miljarder i intäkter för Sverige. Utan efterkrigstidens tillskott av utlandsfödda skattebetalare hade skattkistan saknat i snitt 65 miljarder per år. Vi hade inte haft råd med lika mycket vägar, järnvägar, forskning eller försvar. Att invandringen fortfarande skulle vara lönsam – trots många nyare invandrargruppers höga arbetslöshet och stora beroende av kommunalt försörjningsstöd – byggde Scocco och Andersson på det faktum att den 1,6 miljoner stora gruppen utrikes födda hade färre kostnadskrävande äldre och fler i förvärvsarbetande ålder än gruppen inrikes födda. Därför kunde de utrikes födda – trots lägre sysselsättningsgrad – finansiera samhällets kostnader för den egna gruppens konsumtion av samhällstjänster och transfereringar. Dagens Nyheter rapporterade lika okritiskt som tidigare, att invandringen har varit en god affär för Sverige.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kal­la­de rapporten för kalkonforskning, bland annat därför att den utgick från påhittade siffror över intäkter istället för riktig statistik från SCB eller Skatte­verket.

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Politiskt står han till vänster och har bland annat hjälpt Vänsterpartiet med deras migrationspolitiska program. År 2021 gav han ut boken Migrationsmyten, där huvudtesen är att den eniga expertisen hade fel när den påstod att flyktingmottagandet år 2015 var en ekonomisk katastrof.

År 2015 sa den dåvarande finansministern Magdalena Andersson (S) att Sverige skulle behöva låna massor av pengar för att klara flyktingkrisen. Två år senare konstaterade hon i en intervju att staten inte hade behövt låna en enda krona för att finansiera flyktingmottagandet, utan till och med klarat att betala av på statsskulden. Filosofen Roland Paulsen recenserade boken i Dagens Nyheter våren 2022 och skrev att åren mellan ”flyktingkrisen” och pandemin hade gett överskott för Sveriges statsfinanser. Även på kommunal nivå var finanserna goda. Kommunernas kostnader ökade visserligen med flyktinginvandringen, men det gjorde även de statliga bidragen, vars stimulans så småningom ledde till ökade skatte­intäkter. För 2016 redovisade bara nio av Sveriges 290 kommuner ett underskott. Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner beskrev det som ett historiskt resultat, ett av de ”starkaste någonsin”.

Peo Hansens förklaring var att staten inte fungerar på samma sätt som ett hushåll, som måste balansera utgifter och intäkter. Eftersom staten har monopol på pengarna kan den alltid skapa mer genom Riksbanken, eller genom att bara spendera. Så när staten spenderade pengar för att klara flyktingkrisen innebar det en stimulans för ekonomin.

Nu är denna uppfattning inte precis okänd, varken bland politiker eller ekonomer. Den brukar kal­las för helikopterpengar, efter ett resonemang som nationalekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman förde på 1960-talet kring en hypotetisk helikopter som släpper kontanter från himlen. Kortsiktigt kan det sätta fart på konsumtionen och därmed ekonomin, men långsiktigt finns risken att man förstör de grundläggande drivkrafterna för arbete och företagsamhet. De är helt avgörande för att driva en ekonomi. Det är som att kissa på sig när man fryser. Först blir det varmt och skönt, men sedan …

Hur som helst, det som enligt Peo Hansen betyder något är inte pengarna utan det arbete som utförs och invandrare utför mycket viktigt jobb i Sverige. Av dem som arbetar inom äldreomsorgen är nästan 30 procent utrikes födda och för städare är siffran 60 procent. 51 procent av alla buss- och spårvagnsförare, 49 procent av alla taxichaufförer och 42 procent av alla restauranganställda är födda i ett annat land. Lägger vi till dem som har utrikes födda föräldrar stiger andelarna ytterligare. Alla dessa kan betraktas som ”inkomster”, till skillnad från exempelvis alla de journalister, nationalekonomer och politiker som, samhällsekonomiskt sett, utgör ”kostnader”.

Det som Peo Hansen inte redogör för är att de statsbidrag som satte snurr på ekonomin togs som lån och kom från andra områden. De var tillfälliga och så fort de försvann, så fick kommunerna ta smällen. Så småningom måste ny­anlända stå på egna ben, jobba och betala skatt. Om dessa betalar in betydligt mindre skatt i snitt än kommunens inhemska befolkning så kommer det att bli en kostnad till slut. Flera kommuner hamnade på grund av flyktingkostnaderna på ruinens brant. Filipstad blev det i medierna mest uppmärksammade fallet. Kommunen gick nästan bankrutt därför att det inte fanns någon efterfrågan på utrikesfödda analfabeter.

Alltsedan millennieskiftet har Sverige enligt SCB i genomsnitt tagit emot drygt 100 000 immigranter per år utan att väljarna fått veta vad invandringen kostar. När medborgarna inte vet hur mycket skattepengar som spenderas på invandring kan de inte fatta upplysta beslut på valdagen. Demokratin försätts ur spel.

Påståendet att invandringen är lönsam måste vara svensk politiks fetaste lögn. Den typ av massinvandring som gäller för Sverige producerar fattigdom. Fattiga svenskar och fattiga invandrare.”

Själv anser jag lögnen om Plandemin vara kanske historiens fetaste, fast metoderna är desamma, liksom den svenska exporten av krig till just nu Ukraina som döpts om till ”stödet” till Ukraina. Fårflocken som konsumerar propagandan (SVT, DN, SvD o s v) hjärntvättas med begreppet ”stöd” och tror till slut att det är stöd trots att det handlar om leverans av mer död och krig genom den aldrig sinande strömmen av svenska vapen.

Dagens sista avslöjande av propagandamedias lögner ur Nya Tider:

USA bakom sabotaget mot Nord Stream av Karl Björkman den 9 februari 2023

”I västerländsk media fick Ryssland omedelbart skulden för sabotaget mot Nord Stream 1 och 2, trots att de rent logiskt inte hade något att vinna på att förstöra sina egna gasledningar. Nu kommer dock en minst sagt graverande rapport om att det var amerikanska attackdykare understödda av Norge som låg bakom sabotaget. Det hävdar den välrenommerade och Pulitzer-prisvinnande journalisten Seymour Hersh i en sensationell rapport.

… En tysk utredning kunde i förra veckan konstatera att det inte fanns några bevis för att det skulle vara Ryssland som låg bakom sabotaget heller.

Tidigt började det därför spridas teorier om vilka som kunde ligga bakom där det mesta pekade på att USA hade ett finger med i spelet. Den polske EU-parlamentarikern, tillika tidigare polske utrikesministern, Radoslaw Sikorski skrev till exempel ett inlägg på Twitter där han tackade USA för attacken mot Nord Stream. Sikorski är idag ordförande för EU-parlamentets USA-delegation och gift med den amerikanska neokonservativa profilen Anne Applebaum. Hans kopplingar till USA är omfattande och många tolkade hans inlägg som att han visste om att det var USA som låg bakom attacken.”

Publicerat i Övrigt | 8 kommentarer

Inför sista akten?

”…för att slutligen själva gå in i krigets slutskede på en ödelagd spelplan för att spela rollen som segrare och administratör av fredsvillkoren. På köpet vinner man att kristna nationer utplånar varandra och att deras teknologi kan ”räddas” över till…” Gissa vem?

Peter Krabbe

Tror tyskarna att det går bättre denna gången?1945 i Berlin…

Att förflytta sig från Sverige till Frankrike är som att för första gången få höra väckarklockan ringa. Här sopas inga problem under mattan, även om media försöker tysta ner verkligheten så gott de kan. Folket REAGERAR och AGERAR. Miljontals demonstranter på gatorna och ett pärlband av strejker skall tvinga politikerna att lyssna på folkets missnöje.

Macron kvider under en situation där han saknar majoritet i nationalförsamlingen, han får nu äta upp sin arrogans under de första fyra åren då globalisternas manipulationer gav honom en bekväm majoritet, som också gav honom fritt spelrum i politiken. Ändå framhärdar han genom att upprepade gånger utnyttja en undantagsparagraf i lagstiftningen som ger presidenten rätten att driva igenom beslut som är avgörande ”för landets säkerhet”, detta trots förlorade omröstningar i nationalförsamlingen. En gång må vara säger fransmännen, men när detta används fortlöpande för att…

Visa originalinlägg 692 fler ord

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Back to basic hälsning

Blir så glad att se att Gräsrotsrevolten fortsatt ligger högst bland lästa artiklar nu när jag skriver så sällan. Är istället upptagen med att förverkliga den, vilket som tidigare sagt känns mer aktuellt idag än för dryga 10 år sedan. Njuter när jag oftast kan knalla förbi frukt- och grönsaksavdelningen i den svindyra matbutiken (ja ni vet, pengarna går upp till glada cheferna medan folket blir fattigare).

Skördar mina rödbetor och jordärtskockor direkt ur landet. Med grepen tar jag lätt bort det frusna täcket av löv, halm mm ihopkrattat som jag lagt över dem innan frosten bet till. Därunder kryper daggmaskarna och rödbetorna är lika fina som i höstas! Jordärtskockorna har knappt behövt något täcke då de ligger så djupt. Täckodlingen är på nybörjarstadiet så jag vet inte hur det blivit om vintern varit kallare.

Grönkålen där ute tog slut nyligen, men lite palmkål finns kvar i frysen och lite persilja går fortfarande att hämta i växthuset. Källaren är full av äpplen som jag äter råa, blir till äppelkaka eller juice/mos ur raw juicern. Pumpor finns oxå kvar i källaren – och hönsen icke att förglömma, sååå goda ägg!

Solcellerna på taket fick ner el-kostnaden mer än jag förväntat. Det som står högt på min önskelista nu är lagrande batterier till skäligt pris, tacksam för tips;) Tänk om vi kunde koppla bort oss helt från deras förbannade nät! Kaminen har använts flitigt vilket är mysigt men rätt jobbigt får jag erkänna. Sedan fuskade jag och fick en härlig jul i Spanien med sol och varmt varje dag och ett svalkande dopp nästan varje dag, med betoning på svalkande, havet är inte varmt.

Där hade mycket förändrats sedan sist, innan plandemin. Priserna hade skenat uppåt, restaurangbesök var lika dyra som här så vi lagade mesta maten hemma, blir rätt mycket godare dessutom. Det som förvånade mig mest var att det syntes folk nästan överallt trots lågsäsong. Har varit rätt öde den tiden på året förr. Förklaringen jag fick var att många ukrainare rest dit för att köpa lägenheter. Ofta såg vi lyxbilar från Ukraina på gatorna och fick höra att Röda Korset betalar deras hyror medan de söker boenden att köpa. Som vanligt tänkte jag, de bemedlade får hjälp medan vanliga folket utsätts för den strida strömmen av vapen från bl a Sverige för att underhålla kriget.

Annars har jag pausat rätt mycket från nyhetsläsningen. Allt verkar gå sin gilla gång åt samma håll, käpprätt åt… Nästan fascinerande att det kan fortsätta så snabbt, nästan ostört. ”Vi muslimer är upptagna med att fira Eid (arabisk högtid). Och ta över Europa.” twittrar Centerns nya partiledare. Hejja Svärje.

Jo visst, men fortsätter människorna i slitna arbetskäder att lägga sin röst på de flotta kostymerna, utan att genomskåda vad som döljer sig där bakom, får man väl vad man förtjänar…

Publicerat i Gräsrotstankar | 2 kommentarer

En krigszon i ett utvecklingsland

En poliskommissarie säger till Aftonbladet att Stockholm har blivit ett helvete

Original: Så förvandlades Stockholm till ett helvete

SENASTE UPPDATERING: 27/1/23  

Av Lars Hedegaard

Medan vi diskuterar lämpligheten i Rasmus Paludans fortsatta koranbränningar kan det finnas anledning att rikta vår uppmärksamhet mot ett fenomen som är relevant, nämligen kollapsen av lag och ordning i den svenska huvudstaden.

Hittills har Sveriges härskande klass av ryggradslösa politiker och skrupelfria medier tröstat sig med att den islamisering de själva bjudit in till bara skulle drabba vanliga svenskar, medan de själva skulle kunna njuta av sitt moraliserande i rika enklaver, långt ifrån det våld och den laglöshet som spridit sig i den forna moraliska stormakten.

Men den tiden är förbi. Det sker nu skottlossningar, bomber och mordbränder varje natt i hela Stockholm, och inte ens överklasskvarter som Solna och Södermalm går säker. Tidningen Fria Tider har kontaktats av boende i flera av stadens stadsdelar, som säger att de känner det som att bo i en krigszon.

En krigszon i ett utvecklingsland

En man beskriver den hittills fridfulla stadsdelen Jordbro söder om Stockholm som ”en ny nordafrikansk koloni mitt i det döende Sverige”.

Den 4 januari sköts en 25-årig man i Jordbro ihjäl, medan en annan fick livshotande skador. När polisen slumpmässigt kontrollerade en bil i området i söndags upptäckte de att den var full av kriminella invandrare med skjutvapen. På torsdagskvällen hördes explosioner över hela Jordbro när missnöjda kriminella satte eld på byggnader och bilar. En boende säger att området har förvandlats till ett ”helveteshål” och att det känns som att bo i en krigszon i ett utvecklingsland.

Och så har det gått med skottlossningar och bombsprängningar, som till och med drabbat vänsterelitens favoritkrog, Faros, på Södermalm.

En våldsam upplösning av samhället

Hela Södermalm blev rasister på en natt, säger en boende. En kvinna från stadsdelen Sofia meddelar att man nu måste vara försiktig med att gå nära byggnader, bilar eller sopkärl utomhus, eftersom de kan explodera när som helst och var som helst.

Polisen säger nu öppet att de har tappat kontrollen över invandrarvåldet i huvudstaden och att de kriminella har tagit makten. En poliskommissarie säger till Aftonbladet att Stockholm har blivit ett helvete.

För decennier sedan förutspådde jag – och flera andra – att den muhammedanska massinvandringen skulle leda till en våldsam upplösning av samhället, eftersom det skulle leda till att det tidigare homogena Europa skulle bli en del av ”krigets hus” – det område där islams förkämpar för krig för att underkuva ursprungsbefolkningen.

Frågan är nu vad ursprungsbefolkningen kan göra för att försvara sig – om de vill försvara sig. Är det effektivt att bränna en koran som ett vapen mot en brinnande byggnad eller bil? Hjälper koranbränningar mot bombsprängningar och slumpmässiga skjutningar?

Vilket självförsvar ska medborgarna ta till när staten inte längre vill eller kan skydda deras liv?

Jag ställde just denna fråga under ett tal i Sverige 2006*. Jag fick inget tack för det, men det är mer aktuellt än någonsin.

Källor:

Se Hedegaard, Brix, Hansen 2003: I krigets hus, islams kolonisering av väst.

Kontrast: Välkommen till den förverkligade mångkulturalismen och Document.no: Förlorade svenskar: – Stockholm har blivit ett mångkulturellt ”rövhål”

*Global Axess, Thomas Gür intervjuade Lars Hedegaard 2006: En tredje muslimsk offensiv mot Europa? Video av den finns, men kanske bara i Axess arkiv.”

………………………………………………………………………………………………………………..

Avslutningsvis en glimt av vad storsäljaren Pfizer håller på med:

Hur är den snabba raseringen möjlig? Härska genom att söndra. Ge storbolagen enorma vinster på bekostnad av folket (vaccin, el, livsmedel osv). Vem gör det möjligt?

Publicerat i Övrigt | 2 kommentarer

Om kriget kommer….

Tack Peter ditt upprop borde delas ut i varje svensk brevlåda!

Peter Krabbe

 

På senare tid har MSB börjat skicka ut små meddelanden om hur vi skall förbereda oss Om kriget kommer. Ändå har vi i vårt land gått igenom två tidigare världskrig utan att bli nämnvärt påverkade, naturligtvis relativt sett. Vad är då annorlunda nu när ett lokalt krig pågår i Ukraina? Varför skall vi förbereda oss denna gång, när det aldrig behövts tidigare. Tvärtom har vi gjort goda affärer på våra nationella tillgångar som järnmalm och trä.

Svaret vet vi ju alla – vårt land har övergett neutralitetspolitiken för att istället bli en stridande part i det kommande världskriget. Detta har vår ÖB deklarerat i en sändning i Sveriges Radio. Budskapet understryks gång på gång av vår nye statsminister Ulf Kristersson. Om en folkomröstning hade varit berättigad i något sammanhang så är det väl just detta. Vill vi riskera liv och egendom för att gå i krig mot Ryssland, eller…

Visa originalinlägg 962 fler ord

Publicerat i Övrigt | 10 kommentarer

Gott Nytt År alla modiga frihetskämpar!Strålskyddsstiftelsen 2012 – 2022

Strålskyddsstiftelsen fyller tio år. I slutet av december 2012 lanserade vi Strålskyddsstiftelsen med ambitionen att arbeta för att människor och miljö ska skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning. Vi skulle ge människor information om hälsoriskerna samt råd och rekommendationer för att minska dem.

Stiftelsen, som är en insamlingsstiftelse, bildades mot bakgrund av att strålningen från trådlös teknik ständigt ökade samtidigt som allt fler vetenskapliga belägg visade hälsorisker. Eftersom myndigheterna och medierna inte gav allmänheten korrekt information fanns det ett behov av en organisation som tog på sig rollen att förmedla sanningen  samt att värna folkets intresse av en säker och mindre strålningsförorenad miljö.


I det första pressmeddelandet konstaterade vi:
”Den felaktiga informationen om riskerna leder inte bara till att allt fler blir sjuka, utan också till rättslöshet. Den som inte har kunskap kan varken hjälpa sig själv eller andra. Vården saknar kunskap om den trådlösa teknikens hälsoeffekter. De som skadas av strålningen får vare sig rätt hjälp, skydd eller ersättning. De som får en mobilmast i sin närhet får finna sig en påtvingad exponering och de medföljande hälsoriskerna. Samma sak gäller när vi ska handla, resa med bussen eller tåget där exponeringen för trådlös teknik ständigt ökar.”

Den första broschyren vi gav ut, Uppkopplade barn, på åtta sidor, distribuerades i tiotusentals exemplar runt om i landet till föräldrar och skolpersonal samt beslutsfattare i frågor som rör barn. Broschyren blev en sådan framgång eller ställde till sådan oro bland telekombranschen, att den uppmärksammades av SVT.

Under åren har vi tagit fram fler informationsbroschyrer och flygblad som distribuerats i hundratusentals exemplar över hela Sverige. Vi har publicerat hundratals artiklar om ny forskning och forskares ställningstaganden, granskat myndigheterna, tagit fram faktablad och gett ut rekommendationer om hur man ska minska riskerna. Vi har skrivit debattartiklar och skickat ut uppmaningar till beslutsfattare och politiker att bättre skydda människor. Vi har hållit  föredrag runt om i landet, även i riksdagen. Det senare orsakade sådan oro i branschen att man verkar ha aktiverat lojala medier för att inför föredraget smutskasta att riksdagsledamöterna sakligt skulle informeras om vad forskningen visat gällande hälsoriskerna med den ökande mikrovågsstrålningen i vår miljö.

Under senare år har vi redovisat många mätningar som visar att strålningen ökat explosionsartat i vår miljö i samband med utbyggnaden av 5G. Under 2022 publicerades den första studien av hälsoeffekter av 5G, en fallstudie som gjordes i samarbete med forskaren Lennart Hardell. Den väckte sådan internationell uppmärksamhet att Ericsson och telekombolagens samarbetsorganisation tillskrev tidskriften och bad dem dra tillbaka vår artikel som redovisade att 5G orsakade svår ohälsa. Det är ett exempel på den form av motstånd och vilka inflytelserika aktörer som motarbetar Strålskyddstiftelsens arbete för att människor ska få veta sanningen om riskerna.

Vi får konstatera att det som nu sker genom den kraftigt ökande exponeringen främst genom utbyggnaden av 5G. är en mycket negativ utveckling som är raka motsatsen mot vad vi strävat efter under de gångna tio åren. Den största orsaken är myndigheternas fortsatta svekfulla desinformation och motstånd mot förbättrat skydd av människor och miljö i kombination med mediernas svek och tilltagande censur av all saklig kritik om hälso- och miljöriskerna. Denna censur varvas med ren PR för tekniken och rent förtal och smutskastning av vi som kritiserar den skadliga utvecklingen av ständigt mer skadlig strålning.

Vi ger emellertid inte upp! Vi vill fortsätta att kämpa för människors grundläggande rättighet att inte tvångsexponeras för skadlig strålning. Vi har för avsikt att fortsätta att informera om riskerna och stödja och hjälpa de människor som kontaktar oss med råd om åtgärder och vad som bör göras. Vi hoppas du inte heller ger upp hoppet om att vi tillsammans kan vända den destruktiva utvecklingen, och därför fortsätter att stödja oss i en gemensam kamp för vår gemensamma framtid!Hjälp oss informera! Dela ut flygblad – beställ här

Gott Nytt År – Stöd Strålskyddsstiftelsens fortsatta arbete under 2023

Det är tack vare donationer från privatpersoner och från organisationer som vi kan bedriva detta arbete. Strålskyddsstiftelsen kämpar året runt för Din och andra människors rätt till hälsa och liv, att få veta sanningen om riskerna. Vi arbetar för vår gemensamma framtid.

Som månadsgivare hjälper du oss att bygga en stabil grund för ett långsiktigt arbete.

Bli månadsgivare på något av följande två sättRegistrera en stående månadsöverföring till Strålskyddsstiftelsen (bankgiro 814-8504) via autogiro i din internetbankAnmäl att ett valfritt belopp automatiskt dras från ditt konto varje månad med autogiro genom att fylla i och skicka in medgivande om autogiro via vår webbsida.

Läs mer här om olika sätt att stödja oss

Varmt tack till alla ni som bidragit med generösa bidrag!
 
Bankgiro 814-8504Swish 123 049 29 83
  

Copyright © Strålskyddsstiftelsen

Kontakta oss på info@stralskyddsstftelsen.se

Om du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet, klicka här.

 
This email was sent tocornelias1@live.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Strålskyddsstiftelsen · Gredby 14 · Adelsoe 178 92 · Sweden

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

God Jul

Önskar jag mina kära läsare 🌟🎶❤️

Publicerat i Övrigt | 8 kommentarer

Repris :II

Så sällan jag skriver blir det rätt uppenbart att det mest blir repris på vad jag sagt från start av denna lilla blogg för 12 år sedan, sista gången jag lade min röst på något av de 8 globalist/finanselitens hantlangarpartierna. För var dag som går får jag det sagda bekräftat, fast med större smäll än jag trodde eftersom jag på den tiden hade kvar lite tilltro till folkets förmåga att vakna, att genomskåda. Nu inser jag att de flesta tycks fortsätta sin törnrosasömn, men jag vill ändå tro att de vakna blir fler, det måste vi väl tro, eller hoppas på?

”SKAM GÅR PÅ TORRA LAND av Sandor Herold

Jag övervägde att inte rösta i det senaste ”demokratiska” riksdagsvalet i år men gjorde det tyvärr ändå.

Men efter att ha läst att elskatten höjs efter årsskiftet så har jag bestämt mig för att aldrig mer gå och rösta.

Eftersom jag om knappt en månad fyller 71 år så har jag kanske två eller  tre val framför mig där jag kan avstå från den förnedring det innebär att gå och rösta på dessa förljugna samvetslösa politiker som lovar vad som helst bara dom kan sitta kvar  och sko sig själva på alla möjliga sätt.

Att ens tänka på att höja elskatten nu när många elkunder knappt har råd att betala dom hutlöst kriminella elräkningar som kommer att dimpa ner i brevlådan nu i vinter är inte annat än svineri.

I veckan hade man i Sydnytt ett inslag om en konditor i Malmö som fick en elräkning på 70 000 kr för den senaste månaden. 70 000 kr !?

Hur många bakverk måste denna stackars konditor fabricera bara för att betala elräkningen samtidigt som han drabbas av att kunderna naturligtvis kommer att bli färre p g a av alla ökade kostnader som drabbar dom och bakverk är väl det som man i första hand kan spara in på.

Innan valet så bjöd man över varandra med löften om sänkta drivmedelsskatter på upp 10 kr litern och naturligtvis så fattade man ju att det aldrig kommer att bli av men jag hade i varje fall förväntat mig en skattesänkning på några kronor litern. Vad blev det? Jo, 14 öre litern!

Dessa förljugna samvetslösa varelser som påstår sig företräda det svenska folket och väljarna har arvoden som är minst tio gånger högre än t ex en pensionär som dignar under högre matpriser och högre  elpriser skall nu alltså även drabbas av högre elskatt också.

Statsministern har idag en lön på 184 000 kr i månaden. En minister har 145 000 kr i månaden och en riksdagsledamot 71 500 kr i månaden. Dessa har knappast några större problem med högre elskatt.

Till detta kommer andra förmåner som vi den senaste tiden sett ett flertal exempel på vad man hittar på för att kunna fiffla till sig av.

Jag har länge undrat över om statsministern betalar någon förmånsskatt för att han har tillgång till sin s k rekreationsbostad Harpsund där han kan vistas och njuta av full betjäning när han så önskar?

Likaså undrar jag om vederbörande betalar  någon hyra för bostaden i Sagerska palatset för att nämna några av dom förmåner han har förutom lönen?

Har försökt att få någon klarhet angående dessa förmåner men ej kunnat finna något om detta så antagligen så är detta sådant som hålls hemligt för dom som finansierar detta, d v s skattebetalarna.

Om någon känner till något om dessa förmåner så hör av er.

Som sagt, i år var det sista gången jag förnedrar mig genom att gå och rösta. Så fort valsedeln kommer så blir det soptunnan direkt. Mig har ni lurat för sista gången med era falska och förljugna löften. Sedan struntar jag i vem av er som kommer att ha makten. Ni är lika genomruttna oavsett partitillhörighet!

Sandor Herold, f d väljare”

Men Sandor, varför inte rösta för ett skifte istället för att inte rösta alls? Även om det som sagt är lagligt för vår Valmyndighet att ange falska valresultatsiffror för småpartierna. Tror vi skulle märka om de totalfuskar, om vi pratar med varandra… Känns inte rätt för mig iaf att strunta i den blanka valsedeln där jag kan skriva det jag tror på.

Som sagt, först jobbade de 8 åt vaccinbolagen, se mer info om vad de uppnådde med sitt arbete här och här. Nu jobbar de lika ”framgångsrikt” åt el-bolgen med att frysa ut slitande människor från deras hem, som så gärna övergår i elitens ägande. Talade med pensionerad storföretagare från Tyskland för en tid sedan som menade att tyskägda Eon är ett genomkriminellt företag.

Små protester kommer lugnt gå av stapeln även i vårt underdåniga land där det nog är vanligare att folk väljer droger o dyl, eller att som sagt ta livet av sig, än att tänka klart och våga sätta ner foten. Den 10 december kan du ansluta dig här.

Själv har jag så gott som gett upp att ge mig ut på gatorna och för istället min lilla ”kamp” genom att försöka leva som jag lär, med trädgården förvandlad till odling och hönsgård m.m. Vad göra när nästan alla springer och lägger sin röst på samma elitslickare som inte tänker på annat än sina egna arvoden?

Mer om El-terrorn hos Peter Krabbe. Jag håller däremot inte med om att lösningen är kärnkraften utan tror vi kan genomföra en omställning utan den, men då får vi sluta överkonsumera så groteskt och importera elkonsumerande bidragstagare i 100 000-tal/år till vårt kalla land. Varför inte vända på steken och se oss själva om efter ett varmare land att emigrera till där vi skulle kunna bygga ett fredligt samhälle istället för att exportera vapen till varje krigshärd som dyker upp?

Då kan vi skörda året om istället 😉

Publicerat i Raseringspolitik | 15 kommentarer

Är du sparsam lille vän

Bilden heter egentligen ”Är du lönsam lille vän” men passar lika bra eftersom det är vad vårt el-sparande handlar om. Spara så att den billiga svenska elen kan exporteras till utlandet för att ge kraftbolagen fina vinster som blir etter finare när de säljer tillbaka elen till oss, nu till EU:s högsta pris.

Citat av journalist Urban Månsson ur debattartikeln ”Platta ut kurvan och var solidarisk – då var det virus, nu är det el” i Nya Tider:

”Kontentan är att hushållen i Sverige skall använda mindre el så att kraftbolagen skall kunna exportera desto större andel av den el vi producerar i landet – och tjäna pengar på det. Vi såg hur elpriserna sjönk radikalt – till och med till negativa värden – när tre av fyra kablar till kontinenten kopplades ifrån för planerat underhåll (se NyT v.42/2022).

Vår ljugar-media påstod att det låga priset berodde på att det blåste – inte ett ord om de frånkopplade kablarna!

Det är klart att kraftbolagen hellre vill sälja dyrt till kontinenten än billigt till svenskar. Reservkraftverket i Karlshamn, som bränner 70 000 liter olja i timmen och som släppte ut 90 000 ton koldioxid förra året, har kört för fullt trots att Sverige haft överskott på el. I år kommer utsläppen att bli mycket större – 2021 års nivå passerades redan i augusti. Karlshamnsverket köper sin olja från Preems raffinaderi i Lysekil. Priset varierar och uppdateras på deras egen hemsida varje vecka. Enligt Preems hemsida kommer råoljan framför allt från Ryssland.”

Du sparar väl solidariskt på el även om du råkar tillhöra de lyckligt lottade som har bundet avtal? Lika solidarisk som du för inte länge sedan blev dresserad att vara genom att helst ta samtliga vaccindoser mot corona. Och vips blev du riktigt lönsam lille vän, kanske som livslång läkemedelskund.

Ur inbjudan-mail till en konferens i temat: Den amerikanska militären har sitt eget rapporteringssystem – whistleblowers 2021 lämnade följande data: There were also increases in registered diagnoses in 2021 for the following medical conditions:

 • Hypertension – 2,181% increase
 • Diseases of the nervous system – 1,048% increase
 • Malignant neoplasms of esophagus – 894% increase
 • Multiple sclerosis – 680% increase
 • Malignant neoplasms of digestive organs – 624% increase
 • Guillain-Barre syndrome – 551% increase
 • Breast cancer – 487% increase
 • Demyelinating – 487% increase
 • Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands – 474% increase
 • Female infertility – 472% increase
 • Pulmonary embolism – 468% increase
 • Migraines – 452% increase
 • Ovarian dysfunction – 437% increase
 • Testicular cancer – 369% increase
 • Tachycardia – 302% increase

Åter till Urban Månssons utmärkta artikel:

”Under coronaåren växte ett enormt skuldbeläggande fram där individer som, av olika anledningar, inte lät sig vaccineras skammades och sades vara osolidariska med, i synnerhet, utsatta och svaga personer. En uppfattning som till och med framfördes av Moderaterna var att bara vaccinerade skulle ha tillbaka sin frihet att umgås, resa och vistas i det offentliga rummet.” ...

Forskning på området beteendeekonomi visar att det mest effektiva redskapet för att påverka människors beslut och beteende är att väcka skamkänslor. Det förstärks genom att det är medmänniskor som förmedlar budskapen och pekar finger åt dem som inte ställer upp och bidrar.”

Snart har jag citerat hela artikeln, men bara måste visa, igen, vilka fantastiska regelverk våra högavlönade i Bryssel knåpar ihop:

”I början av året avslöjade … Greenpeace att flygbolagen tvingats flyga minst 100 000 ”spökflygningar” under vintern i Europa bara för att behålla sina start- och landningsrättigheter på de stora flygplatserna. Lufthansa erkände efter detta att man ensam stått för 21 000 tomma flygningar under vintern. Greenpeace påpekar att dessa onödiga och olönsamma flygningar utan passagerare eller last understryker EU-kommissionens hyckleri, då man å ena sidan kräver av medlemsländerna att minska koldioxidutsläppen från bland annat semesterresor, samtidigt som man inför ett regelverk som tvingar flygbolagen att flyga tomma flygplan.”

Då kan ju vi som är solidariska och stannar hemma vinka till alla tomma plan istället, medan vi drömmer om semestern i värmen.

Har länge tänkt tipsa dig som inte sett om dokumentären ”Massmordet på insekterna” som vi bara kan önska att våra EU-politiker skulle ta på allvar istället för att ägna all tid åt ren förödelse, som att skicka ännu mer vapen till Ukraina – läs Peter Krabbes senaste utmärkta analys Får vi snart fred i Ukraina?

Massmordet på insekterna, 56 min, visar hur den verklighetsbaserade fria vetenskapen systematiskt förvrids och döljs för att nå agendasättarnas mål.

Trevlig helg och låt oss be för att klimatet blir mycket varmare, med tanke på elpriserna…

Publicerat i Raseringspolitik | 4 kommentarer

Nya ligan

Precis som föregångarna vill nya ligan låta Bryssels eukrater bestämma det mesta och gå med i världens största krigsorganisation. Nato gillar nog att Sverige så duktigt pytsar in vapen i Ukraina. För att förlänga förstörelsen. Öka antalet döda. ”Stödja” kallas det… Vad jag vet är alla 8 riksdagspartier överens på den ödesdigra punkten, alltså inget fredsalternativ.

Vi flyttar inrikes. Kommer Svergedemokraterna vilja införa svenska el-priser igen? Vad jag förstått så vill de liksom övriga låta Bryssel bestämma, alltså kring 7 kr per kWh när kylan slagit till som Svenska handelskammaren förutspår för oss i zon 3.

Eller stämmer det att Vänsterpartiet ville införa svenska el-priser? I så fall borde vi som vill kunna bo kvar i våra hus under vintern kanske röstat på dem istället? Undrar hur många svenskar ligan tillsammans med oppositionen kommer lyckas frysa ut ur sina hem? Bara för att man vill vara kvar i EU:s inre el-marknad, frivilligt dessutom. Priserna hade annars lätt kunnat gå ner till det normala igen, men nej, vi tvingas nu sälja vår förhållandevis billiga el till EU, innan våra behov tillgodosetts, för att sedan köpa tillbaka den dyraste elen därifrån igen. Bingo för el-bolagens chefer. För inte länge sedan alla tiders Bingo för läkemedelsbolagens chefer (vaccin), livsmedelsbolagens u.s.w.

Begriper inte varför folket röstade fram det, så jag flyttar ut i trädgården.

Några frostnätter har vi haft så jag flyttade in spetspaprikan. Alla blev röda.

I förrgår fick jag upp den här potatisen 😉

Avslutar med min systers bild från vandring i Sarek förra månaden, helt ensam. Jag trodde först det var reklam för tält.

Publicerat i Samhälle | 4 kommentarer