Vi kommer aldrig att återupprepa detta misstag

”Minns du vad det står på minnesmonumentet över atombombens offer i Hiroshima? … Vila i frid. Vi kommer inte att återupprepa detta misstag. …de där två raderna är fantastiska i all sin anspråkslöshet. De visar oss japaner både som offer och förövare under andra världskriget – vilket vi var. ”Vi kommer aldrig att återupprepa detta misstag.”

Men vad är det vi upplever nu 66 år efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Jo, vår andra massiva kärnkatastrof. Och vilka är det som har orsakat den? Vi själva! … För vad då? För kortsiktig ekonomisk vinning!…”

Läs här: http://www.miljomagasinet.se/artiklar/110810-rapport-fran-ett-krisdrabbat-japan.html

Kärnkraftskatastrofen i Japan

Idag för ett år sedan – den 11 mars 2011 – inträffade kärnkraftskatastrofen Fukushima. Drygt 150 000 människor flydde från katastrofområdet. De flesta kan inte återvända. Med tanke på den enorma förödelsen rapporterade media förvånansvärt lite. Förödelse inte bara idag, utan ett arv vi ger vidare till våra barn och barnbarn i form av dödlig strålning kanske för all framtid. Vi vet inte, ingen vet. Vi vet inte ens hur vi ska förvara det växande dödliga avfallet så att det inte drabbar våra barnbarn en vacker dag. Vi hoppas att det inte ska drabba, men vi vet inte. Vi chansar. Vi hoppas väl på att själva slippa drabbas av en framtida förödelse. Och fortsätter dumpa det livsfarliga avfallet över våra barn. Vi blir matade med informationen att vi i gengäld får billig el.

Billig? Kärnkraftselen är inte billig, den är svindyr. Men makthavarna bakom media väljer att lyfta fram den kärnkraftsvänliga sidan. Inte de fördelaktiga forskningsresultaten inom förnyelsebar energi. Media har lyckats få många att tro att förnyelsebar energi inte kommer räcka. Svaret du får beror alltid på vem du frågar! De ”rätta” makthavarna ligger tydligen inte bakom den förnyelsebara energin. Alltså motarbetas den. I Norrköping pratar man om att satsa på vindkraft i svulstiga ordalag. Ett enda vindkraftverk finns i hela kommunen…

Av Japans 54 reaktorer är 2 i drift idag. I Sverige däremot vill man bygga nya kärnkraftsverk. Ett och annat parti pratar emot, men vad betyder det? Med facit i hand vet vi att inte ens en folkomröstning respekteras. Politikerna struntar glatt i resultatet. Centern var det stora Nej-till-kärnkraft-partiet, men gjorde plötsligt en helomvändning i frågan. Det är svårt att stå emot de kapitalstarka makthavarna. Pratet betyder INGETING.

Åtala de politiker som inte respekterar folkomröstningen – eller gör en ny. Med ärlig och allsidig information. Inte propagandan vi serveras av gammel-media.

Så här såg det ut i mars 2011:

”EXPLOSION VID KÄRNREAKTOR

På lördagen förvärrades katastrofen i Japan när det kom rapporter om att kylningsssytemet slutat fungera på två kärnkraftsanläggningar.
Från flera håll kom rapporter om att härdsmälta kunde närma sig.
Vid Fukushima 1, som ligger drygt 25 mil norr om Tokyo, inträffade en explosion och en byggnad kollapsade.
På måndagsmorgonen skedde även en explosion på reaktor 3 på Fukushima.
Flera människor har skadats i explosionerna.
Myndigheter har konstaterat en härdsmälta på reaktor 1 och flera människor har smittats med radioaktivitet.
På söndagen uppstod även problem med förhöjd strålning på kärnkraftverket i Onagawa som ligger i Miyagi-prefekturet, ett av de värst drabbade.
På måndagsmorgonen slutade avkylningen på reaktor 2 på Fukushima att fungera.
På tisdagsmorgonen var det dags för en ny explosion på Fukushima och man jobbar desperat för att få kontroll på reaktorerna. Risken finns att skyddshöljet runt en av reaktorerna har skadats vilket ökar risken för farliga utsläpp av radioaktiva ämnen.

…Alla boende inom en radie av 20 kilometer från Fukushima har evakuerats.”

TV: Här exploderar det på kärnkraftverket

Kan knappt begripa hur någon, med tanke på nu denna katastrof, tidigare katastrofer, men fram för allt vetskapen om att ingen hittills har löst problemet med säker slutförvaring och transport av det livsfarliga avfallet som blir över när vi fått vår energi, kan tycka att kärnkraften är en bra metod till energiförsörjning.

Här följer 10 tidigare inlägg kring temat ur min av Norrköpings Tidningar censurerade politikerblogg:

Fukushima

11-03-17

KÄRNKRAFT  ”Ja” eller ”Nej” eller ”Vet ej”?

Läser i gårdagens NT att vår statsminister säger: ”Vi är medvetna om kärnkraftens risker.”  Efter Fukushima. Längre ner säger 87 årig dam:

”Innan har man inte tänkt, för man har tyckt att det har verkat säkert.”

Gick själv i demonstrationståget mot Barsebäck på 70-talet och hör till den krympande skaran (i alla fall före Fukushima) som inte ändrat åsikt sedan dess.

Helt enkelt eftersom samma risk finns kvar. Uppenbart.

Jag vet att den är mycket lägre idag, i nya kärnreaktorer, p.g.a. teknikens fantastiska framsteg. Vår otroligt fascinerande teknik, som ersätter det mesta idag, i alla fall det mesta av sådana värden som vi prioriterar!?

Världens befolkningsökning och mantrat ”Konsumera mera” leder naturligtvis till ständigt större energibehov. ”Rätta mun efter matsäck” i samklang med energin som naturen bjuder på, det fnyser de flesta åt som en omöjlighet. Vi vill ju ha. Allt. Alla? Mer och mer.

Kanske ska vi istället fråga oss själva:

KONSUMERA MERA  ”Ja” eller ”Nej” eller ”Vet ej”?

 

Kärnkraften

11-03-26

Förundras åter över nyhets-prioriteringen. Idag finner jag pytteliten notis längst ner till höger på Utrikes:

Rök vällde ut från den värst drabbade reaktorn I Fukushima i går och fick evakueras. ”Nu sprids oron för radioaktiv strålning.” Och några ord till med pyttelitet foto på röken.

Inte särskilt viktigt? Har folk redan tröttnat? Är jag ett ufo som undrar hur de mår så kort tid efter katastrofen, hur arbetet löper, bilder, få en känsla för/av människoödena? Vill vi inte veta eftersom vi inte vill ändra på någonting? Tillväxt över allt?!

11-04-02

Kan inte låta bli att ta upp nyhetsprioriteringen igen, den får mig att undra. Det radioaktiva läckaget i havet vid Fukushima stiger tydligen oavbrutet och är nu uppe i 10.000 gånger det tillåtna! Det står att läsa i pytteliten notis, som sagt.  Är kärnkraftskatastrofen så oviktig? Hur hjälper vi de drabbade i Japan? Eller bryr vi oss inte eftersom vi inte får ut någonting av det, varken makt eller pengar?

 

Tjernobyl 

11-04-25

Tjernobyl 25 år sedan. Antal döda enligt officiell siffra: 64! Ska man skratta eller gråta? Siffran har naturligtvis ingenting med verkligheten att göra. Det förstår du, om inte redan, så när du läser här: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/03/12/sanerare-berattar/

IAEA (International Atom Energy Agency) har ett avtal med WHO (World Health Organisation) som innebär att WHO inte får undersöka effekterna av radioaktiv strålning! Men vi är ju luttrade: Lögn och hyckleri för att makthavarna ska få behålla sin makt och sina pengar är vardagsmat. Sanningen mörkas med hjälp av gammel-media och med hjälp av hel-sjuka avtal som ovan, mellan två stora och tyvärr erkända organisationer. Vill du veta sanningen måste du söka själv. Men här fortsätter lite information från Miljömagasinet:

Utsläppen från Tjernobyl fortgår oavbrutet, liksom från Fukushima. Nu behövs en ny skyddssarkofag över den havererade reaktorn i Tjernobyl. Drygt 5 miljarder kronor behöver samlas in för ändamålet. Är inte det en ganska stor nyhet? Har ni läst eller hört om den? Den avspärrade, atomsmittade zonen kring reaktorn kommer inte kunna brukas till någonting inom överskådlig framtid, enligt svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Samtidigt planerar vi att gräva ner vårt radioaktiva avfall i ”säkra” kapslar. Vi ”vet” i princip allt och ska bara lita på våra makthavare. Koppar-kapslarna lär hålla 100.000 år, tror de.

”Tror gör man i kyrkan” är ett bra ordspråk.

Ja, vi är uppfostrade till att lita på våra makthavare, nu senast på informationen kring Fukushima. Bara lugn, kära befolkning, det är ingen fara… Och dessutom, Japan ligger långt från Sverige, så varför bry sig?

 

Förnybart i Tyskland

11-08-02

Hinder FÖRNYBART

”Nästan en fjärdedel av elproduktionen försvinner när världens fjärde största ekonomi stänger av kärnkraften om 10 år. Tyskland ska nu bygga ut förnybar energi, investera i stora kraftledningar och dra upp tempot i tillståndsprocesserna, skriver Svenska Dagbladet.”

Miljöminister Norbert Röttgen säger: Hanterar vi omställningen på ett smart sätt kommer vi att höja Tysklands konkurrenskraft enormt och skapa stora möjligheter för ekonomin. Nya lagar ska forcera investeringar i kraftledningar och snabba upp beslutsprocesser och få fram investeringar i förnybar energi.

Efter mina erfarenheter från Kommunfullmäktige i Norrköping förstår jag varför man tydligen måste ta i så kraftfullt vad gäller tillstånds-och beslutsprocesser. Vår kompakta byråkrati har blivit det största hindret för att kunna genomföra en sund politik. Lustigt kan tyckas att politikerna själva har skapat det största hindret för en hållbar och sund samhällsutveckling.

Eller kan det vara så att svenska makthavare är rädda att förlora kontrollen: Det är ju inte lätt att få monopol på solen.

Källa: Miljömagasinet

 

Yttre och inre strålning

11-06-19

Något kärnkraftsindustrin utelämnar när de redovisar strålningsresultat för oss är skillnaden mellan yttre och inre strålning. De talar helt enkelt bara om den yttre strålningen: Alla siffror som publicerats i tidigare rapporter utgår från forskningen efter Hiroshima, som bygger erfarenheterna enbart på den yttre strålningen. Utvändig strålning och röntgen fördelar energin lika, medan en plutoniumkälla som avger tunga alfapartiklar inne i kroppen INTE gör det.

Att använda samma kriterier för yttre och inre strålning är detsamma som att påstå att när du sitter vid en öppen eld och värmer dig så har det samma verkningsgrad som när du äter en bit glödande kol.

Vi räknar bara med det yttre. Är det inte just därför ”allt” blir så fel hela tiden, därför vi fortsätter ruinera våra möjligheter att överleva på vår jord, i fred med varandra? För att vi bara räknar med det yttre, yttre strålning, pengar, makt, antal röster. Det inre räknas inte, det förmedlas inte av media och våra makthavare räknar bara pengar. Men det inre utsätts för glödande kol, hallå där, DET GÖR ONT!

Källa: Artikel av Eva Fidjestöl publicerad i Klasskampen, Norge.

Mats Harms – Ringdahl, professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitet svarar följande på frågan: ”Vad är farligast, de radioaktiva utsläppen eller en osund livsstil? Kan man i lugn och ro stanna kvar i Tokyo, ägna sig åt raska promenader, äta nyttig mat och på så vis till och med minska sin risk att få cancer, trots radioaktiviteten?

– ”Ja, så är det.” svarar professorn.

Vi litar väl på professorer, de alltid lika flitigt citerade… Du får nog ett sannare svar om du frågar främlingen på gatan, eller allra helst: FRÅGA DIG SJÄLV!

Några siffror ur Miljömagasinet:

”Ny kärnkraft bedöms i 3 aktuella USA-studier (Florida Power, Georgia Power och Progress Energy) kosta minst 1 kr/kWh att producera.

Ny sol – el och vindkraft kommer kring 2020 däremot att kosta ungefär 40 öre kWt enligt flera professionella bedömningar. Energieffektiviseringar är ännu billigare.”

Sverige är som sagt sämst i hela EU på solenergi och energieffektiviseringar och vill nästan fördubbla kärnkraften. För folkets bästa? Eller vinst till ett fåtal? Ni kanske minns vad elen kostade i vintras, kärnkraftselen.

Det Sverige installerade i solcellseffekt under 1 år gjorde Tyskland i snitt på 3,2 timmar! Var finns viljan? I Sverige väljer regeringen att vidmakthålla ett system så krångligt att det hämmar installationen av den förnyelsebara energin solceller. I Tyskland och Danmark vill politikerna gynna förnyelsebar energi istället.

 

Sipri

11-06-28

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) rapporterar att antalet kärnvapenstridsspetsar hos de 8 kärnvapenmakterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan och Israel har minskat, men 5.000 operativa kärnstridsspetsar är utplacerade och färdiga att användas och samtliga kärnvapenländer förbättrar eller vidmakthåller sina arsenaler. I regionen Indien-Pakistan, där läget är spänt, pågår ännu kapprustning.

För andra gången röstade italienarna nej till kärnkraft, första gången var 1987:

95% av de 57% som röstade i Italiens folkomröstning om kärnkraften sade nej till fortsatt kärnkraft den 12-13 juni. För att driva igenom folkomröstningen hade 500.000 namn samlats in. Silvio Berlusconi, som gjort allt tillsammans med sina ministrar för att tysta ner frågan i alla sina tidningar och TV-kanaler, fick ge sig och sade:

– ”Nu måste vi satsa helt och hållet på förnybar energi.”

Svensken Hans Blix, tidigare generalsekreterare för internationella atomenergiorganet och FN-medarbetare, menar angående kärnkraftskatastrofen i Fukushima att:

”Vi har fått en del brister konkretiserade och jag tror att Fukushima kan leda till att kärnkraften avdemoniseras.” Han ser händelsen i Japan som ”ett litet gupp”, bara en ”tillfällig köldknäpp”… Kärnkraftsvåren kommer att fortsätta enligt Blix!

Undrar vad svenska folket skulle säga i en folkomröstning? Om svenska politiker fortsätter strunta i resultatet av en folkomröstning, så är det naturligtvis en bortkastad procedur, men om de skulle respektera folkets vilja vore det nog det bästa alternativet i nuläget. Många känner ju faktiskt att det brinner i knutarna. Att makthavarna ständigt försöker tona ner riskerna inom olika områden, för att sko sig på vår bekostnad, borde utgöra varning så det räcker!

Katastrofen i Fukushima är långt värre än den i Tjernobyl. Teknikerna står än idag handfallna inför läckaget och man överväger nu att bygga en sarkofag över eländet, precis som i Tjernobyl. Att hantera den sarkofagen när den är uttjänt överlämnar vi glatt åt våra barn…

Svensk monopol – media har medvetet tystat ner informationen av en katastrof som kan komma att påverka oss alla på ett sätt som ingen kan förutspå, eftersom kunskapen helt enkelt saknas.

Teknik är otroligt fascinerande, spännande och kanske roligt, för en del i alla fall… men att utsätta sina medmänniskor och allt annat levande för dessa risker för kanske all framtid, borde vara kriminellt!!! All sköns trams – lagar med det ena förbudet efter det andra prackas på oss i en aldrig sinande ström, medan vår överlevnad hotas av att det är fritt fram att experimentera med dödlig strålning och gifter.

 

Atomenergin är odemokratisk

11-08-26

Franz Alt, journalist, Tysklands ”ekologiska samvete”, författare till nyhetsbrevet sonnenseite.com (Solsida):

Atomenergin är odemokratisk.

I folkomröstningarna har en övertygande majoritet i Italien och Schweiz nyligen röstat nej till kärnkraft. I Österrike sade befolkningen nej redan för över 30 år sedan. Enkätundersökningar i Tyskland och Frankrike visar att 80 respektive 60 procent av befolkningen tackar nej till atomkraftverk.
I hela världen ställer man sig kritisk till att producera el med atomkraft. Den japanske multimiljardären Masayoshi Son har kommit till insikt efter Fukushimakatastrofen och kungjorde i förra veckan att han kommer att använda en stor del av sina pengar till investeringar i jättestora solcellkraftverk. Syftet är att organisera en snabb omställning från atom- till solenergi även i Japan. Den rikaste japanen är övertygad om att solcellproducerad el kommer att vara den billigaste energikällan på vårt jordklot. Ämnet får vi gratis som en skänk från himlen. Solen skickar ingen räkning.

I USA har man inte tagit i bruk någon ny reaktor på snart 40 år. Det är nästan uteslutande diktatoriska regimer som bygger nya kärnkraftverk. Alltså i länder där staten kan styra och ösa på med skattemiljarder.
Till och med i Frankrike, kärnkraftlandet nummer ett i Europa, är det bara ett enda atomkraftkraftverk under byggnation. USA och Storbritannien har aviserat storslagna byggplaner. Men tack vare protestaktioner från medborgarna förblir dessa avsikter makulatur.
I demokratiska länder har atomenergin nått vägs ände. Också på grund av ekonomiska skäl. Det är inte någon slump att ingen försäkring på jorden försäkrar kärnkraftverk bärkraftigt.

Atomenergin har aldrig varit prisvärd, överallt måste den alltid subventioneras kopiöst från statlig sida. Bara i diktaturer kan atomenergi ha en framtid – kanske ända tills nästa olycksfall inträffar.

Miljö- och fredspionjären Robert Jungk förespådde redan för 40 år sedan: Atomenergi är totalitär och odemokratisk. Där medborgare får tillfälle att bestämma hör atomkraft till det förflutna. Framtiden tillhör den förnybara energin. Utan förnybara regeringar ingen förnybar framtid.

Översättning:
Susanne Gerstenberg

Miljömagasinet

 

Fixa och trixa

11-08-29

Några axplock:

Just nu är 60% av svensk kärnkraft avstängd. Förklaringen lär vara att kunna höja el-priset igen. En ny vinter är i antågande och alla möjligheter att kompensera förlusterna på börsen tas väl tillvara.

Efter Fukushima-katastrofen höjdes den radioaktiva strålnings-dosen/år för de anställda i japanska kärnkraftverk till mer än det dubbla…

Redan 1973 kände man till risker med elektromagnestiska fält, EMF. 10 år tidigare, i början av 60-talet, hade ryssarna bestrålat amerikanska ambassaden i Moskva med mikrovågor och CIA fann kromosomskador i ambassadpersonalens blodprover.

Vi behöver lååång tid att lära. Samtidigt som teknikens landvinningar okritiskt anammas i rusande fart.

Kärnkraften, människan och entropilagen

11-09-13

Efter en del letande i bl.a. NT finner jag till slut en liten notis om kärnkraftsolyckan i Frankrike – i SvD:

”En smältugn har exploderat vid en stor kärnkraftsanläggning norr om Marseille i Frankrike. En person dog och fyra skadades, men myndigheterna gick snabbt ut och sa att det inte var någon risk för radioaktivitet.” n smältugn har exploderat vid en stor kär

Även efter Fukushima blev vi försäkrade om att ingen radioaktivitet läckt ut, till en början… Det talas som att kärnkraften är ”ren”, men faktum är att det ständigt sprids radioaktivitet ur anläggningarnas skorstenar. Vi ser det vi vill se. Vill vi inte se, så blundar vi.

Blir alltid lika glad när jag får välskrivna, tankeväckande, bildrika och kloka texter serverad. Här följer en om kärnkraften. Alltid aktuell, men kanske lite mer idag med tanke på olyckan igår.

Av Gunnar Lindgren , Civ. ing:

Kärnkraften, människan och entropilagen

Bland alla konstruktioner i industrisamhället intar kärnkraften en särställning. De radioaktiva ämnena i reaktorn är så farliga för människor och annat levande, att de måste hållas inneslutna både under driftstiden och under all framtid vid slutförvaringen.

Men detta strider mot entropilagens allmänna giltighet. Inom fysiken finns två viktiga naturlagar som bestämmer industrisamhällets och människans framtid. Det är de två termodynamiska huvudsatserna, där den första säger att energi inte kan tillverkas eller förstöras. Den andra, som också kallas entropilagen, anger att alla processer i universum går mot utjämning. Hög koncentration går mot lägre koncentration. Hög ordning går mot lägre ordning. Ett batteri urladdas även om vi inte använder det. Ett bildäck töms sakta på luft och flaggstänger rasar till slut ned på marken. Vattenkanaler fylls igen och mobiltelefoner går sönder. Heta objekt i universum svalnar sakta och långt in i framtiden väntar en mörk himmel. Den sinnrika ordningen i våra kroppar kommer en dag efter åldrandet att ha upphört.

Men människan vill inte se entropilagen som sin evige följeslagare, utan vill tro att hon med tekniska innovationer och ”smarta” lösningar kan förhindra de nedbrytande processerna – allt är möjligt. Detta kan ses som något djupt mänskligt och varför inte också som något bedårande fyllt av hopp och fantasi?

När det gäller kärnkraftens farliga radioaktivitet har den med ovanstående synsätt en egen ”vilja” att sprida ut sig på ett eller annat sätt. Människan lever i tron att detta går att förhindra. Spridningen kan ske genom tekniska fel, olyckor, sabotage/krig, naturkatastrofer, inneslutningar som genombryts samt kanske viktigast av allt – av orsaker vi inte kan föreställa oss idag.

När nu kärnkraftsolyckor ändå sker, möts detta med förslag på nya åtgärder och förändringar, tal om nya generationer av reaktorer samt även retoriska rationaliseringar – här i Sverige kan ingen olycka ske då vi har säkrare reaktorer, ingen risk för jordbävning och tsunami osv.

Men entropilagen är inte upphävd för det. Det krävs inte bara bättre säkerhet, utan en fullkomlig och evig inneslutning, vilket är en orimlighet på samma sätt som evigt liv.

Omdömet och förnuftet hos den vanliga människan liksom hos experter grumlas av några mänskliga psykologiska egenheter.

När vi bedömer säkerhet nöjer vi oss med statistiska bedömningar som alla inte utesluter en framtida spridning. Man kan ange att risken för att en olycka skall ske under 2011 är 1 på exempelvis 1 000 reaktorår. Detta uppfattar vi som betryggande – det är liten risk att ett haveri sker i år. Men efter 1 000 år har sannolikt en olycka skett. Genom att ett mänskligt liv är kort godtar vi ändå detta utan större betänkligheter, vi tror att vi klarar oss. Om vi skulle leva i 1 000 år, skulle denna risk inte accepteras, utan kanske upplevas som en olycka under 100 reaktordagar för oss?

Det är detta synsätt som vi måste tillägna oss och se på en olycka med alla kommande generationers ögon.  Det har ingen betydelse när den inträffar – däremot att den någon gång inträffar.

Antag att chansen att vinna på ett lotteri 2011 också är 1 på 1000. Vi tvekar inte att köpa lotter och vill tro att vinsten infaller detta år. Genom denna typ av psykologiska egenhet kan vi utan samvetsbetänkligheter tolka sannolikhet till vår fördel. Kärnkraftshaveriet kommer att ske i framtiden, medan vinstlotten kommer i år – trots samma sannolikhet.

Det djupt mänskliga i detta beteende när det gäller risker beskrivs ibland med de två begreppen Döbelnsmotivet och Faustmotivet.

Fältherren von Döbeln skildras i Runebergs epos ”Fänrik Ståls sägner”. Döbeln var sjuk och ber sin läkare om en medicin som gör att han kan stå på benen idag, men blir sjufalt värre i morgon. Här skildras hur vi vill leva i nuet utan tanke på konsekvenserna i framtiden. Det kan gälla ogenomtänkta köp på avbetalning eller att begå brott utan tanke på påföljd. När det gäller kärnkraften har vi svårt att idag undvara kärnkraften och 20 minuter långa duschar. Vi fortsätter även om kommande generationer kommer att drabbas ”sjufalt värre”.

I Faustsagan förhandlar doktor Faust med djävulen. De kommer överens om att den onde skall få Fausts själ om han någonsin tar in på ett angivet värdshus. Där väntar djävulen. Faust skall i gengäld få evig ungdom.  Den självsäkre Faust utgår från att han enkelt kan vinna detta spel genom att aldrig ta in på detta värdshus.  Men under en storm vid en ridtur tillsammans med ännu en ny kvinna ser han räddningen i form av en lykta vid ett värdshus och de tar in där. Djävulen väntar på honom.

När vi likt Faust tror oss kunna sätta oss över entropilagens giltighet när det gäller kärnkraften genom allehanda tekniska åtgärder, hamnar vi ändå till slut vid en spridning av radioaktivitet. Det är lika sannolikt att det händer 2012 som något år i framtiden. Det är lika allvarligt och oacceptabelt närhelst det händer.

Slutligen finns särskilt inom strålskyddsområdet och när det gäller kärnkraftens risker en ambition som må vara grundad på omsorg och försiktighet, men som leder oss vilse. Det gäller begreppet ”ingen onödig oro”. Den information vi har skäl att vänta när det gäller den senaste tidens händelser i Japan är noggrant silad genom denna orosmildrande väv – både i Japan och i Sverige.

En oroväckande omständighet när det gäller information, är att bilden av kärnanläggningarnas konstruktion på ett avgörande sätt är missvisande. Kärnreaktorns innersta sägs vara helt innesluten och kärnkraften kan påstås vara ”ren”. I själva verket är reaktorinnehållet förbundet med kärnkraftverkens höga skorstenar liksom vid en kamin, och det sprids radioaktiva gaser till lufthavet och omgivningen dygnet om. Gaserna misstänks påverka klimatet samt ge ökad risk för leukemier hos barn i närheten.  På samma sätt samlas flytande radioaktivt avfall upp i stora tankar som töms regelbundet direkt i havet. Detta kan liknas med ett stillsamt smygande haveri, där radioaktivitet sprids utan större dramatik.

Så länge denna information inte finns tillgänglig för allmänheten, styrker detta bilden av en energikälla som varken är säker eller ”ren”. Kärnkraften bör avvecklas för både vår och kommande släktens skull.

Och tidigare inlägg kring temat i den här bloggen:

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2011/11/16/kommunen-hindrar-fornyelsebar-energi/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2011/12/03/mer-eu/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/01/28/annu-en-gang/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/03/07/forsvaret-klarar-att-forsvara-vart-land-trots-vinkraft/

Detta inlägg publicerades i Vård o Miljö. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Vi kommer aldrig att återupprepa detta misstag

  1. Pingback: Sanerare berättar | corneliadahlberg

  2. Pingback: Sarkofag över Tjernobyl | corneliadahlberg

  3. Pingback: Nytt och fräscht‏ | corneliadahlberg

  4. Pingback: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen | corneliadahlberg

  5. Pingback: ”Myten om Sveriges ”rena” kärnkraft ” | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.