När FN kallar ställer Sverige upp

Mona Sahlin har sagt att ”När FN kallar ställer Sverige upp”. Så tjusigt! Det är nog vad många sovande svenskar fortfarande tror – att vi liksom är lite finare än andra. Våra vapen används för frihetens och fredens skull, för att värna kvinnor och barn och andra utsatta…

Verkligheten visar att Sverige gör precis tvärtom. Media pladdrar om vårt stöd till den arabiska våren, medan våra svenska vapen användes av Saudiarabien vid ingripandet i Bahrain för att krossa demokratirörelsen där. Många demonstranter miste livet. Hejja Sverige!

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/03/09/sverige-varldens-storsta-vapenforsaljare/

Sossarna försöker få sina väljare att tro att de är finare än moderaterna i den pågående vapenskandalen i Saudiarabien – samtidigt som alla som följt nyheterna blivit informerade om att det var just sossarna som slöt det fula avtalet med kanske världens värsta diktatur, Saudiarabien. Och vem stod bakom sossarna i den dåvarande röda regeringen – jo Vänsterpartiet, som just nu ägnar sig åt tjusigt tomprat – de är finare än sossarna. Jaha, men ta då avstånd från sossarnas korrumperade politik i verkligheten! Istället har vänstern stöttat sosseregeringen – som under alla sina år vid makten ökade klyftorna, ökade utanförskapet, ökade ohälsan m.m.

Sveriges användning av kemiska bekämpningsmedel ökar medan jämförbara länder gör verklighet av sin miljöpolitik:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-sveriges-miljoskydd_6981359.svd

Vi gynnar långtradartransporterna genom vårt långa land – inte de inhemska förstås, de ska klämmas åt med alla möjliga regler – men den utländska transportnäringen gynnas. Miljöreglerna borde naturligtvis gälla alla! Samtidigt har vi Europas mest eftersatta järnväg: Se inlägg längst ner ur censurbloggen.

Vi är som sagt världens största vapenleverantör per capita – men pladdrar om fred. Förresten – att sälja vapen till fredliga demokrater, som våra riksdagspolitiker pladdrar om just nu, kan inte bli särskilt lönsamt. En vinstdrivande vapenexport förutsätter ju att vapnen används också, eller hur? Man slänger dem väl inte i sjön? Jo, efter skotten kanske, men vapen är ju tillverkade för att döda och krossa och förstöra! Varför detta ständiga hyckleri – hoppas ni, mina kära läsare, tröttnat så att ni är beredda till verklig förändring nästa val!

Klarspråk. Jo, Norrköpings kommun kanske ändå har rätt som anställer en kommunikationsdirektör som ska lära politikerna tala KLARSPRÅK! Synd bara att de är totalt oemottagliga…

Jaha, tänkte leverera kortare inlägg, men talar vi om svenskt politiker-hyckliri blir ju listan hur lång som helst. Men läs följande artikel – i alla fall det markerade:

Granska Sveriges roll i kriget i Afghanistan

Skandalen med svensk vapenexport till Saudiarabien illustrerar det långtgående hyckleriet kring Sveriges utrikes- och försvarspolitik. Det är bra att vapenexporten granskas. Men den betydligt större frågan om Sveriges krig i Afghanistan genomlyses inte alls, skriver bland andra Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet.
Relaterat
Regeringen har beskrivit kriget i Afghanistan som en FN-insats till stöd för demokrati, kvinnors rättigheter och flickskolor. Inget av detta stämmer med verkligheten.
Svenska försvaret hade diskussioner med USA om krigsförberedelser långt före första riksdagsbeslutet om de Natoledda styrkorna Isaf i januari 2002. Försvarsdepartementet undersökte möjligheten att delta i en USA-ledd koalition två veckor efter 11 septemberattentaten och hade möten i november 2001 med USA:s ambassad om att skicka två grupper med specialister från FOI till Afghanistan. Om det genomfördes eller ej vet vi inte då allt är hemligstämplat.
Deltar sedan 2002
Sverige deltar sedan 2002 i Isaf-styrkan som sattes upp av Storbritannien och USA. Uppseendeväckande nog har FN inget inflytande över Isaf, som från början stått under befäl av generaler från Nato-staterna. Då Nato 2003 också formellt tog över Isaf tecknade Sverige ett avtal med Nato som i detalj reglerar dess befälsrätt över den svenska styrkan.
Avtalets innebörd klarlades aldrig för den svenska allmänheten. Tvärtom yttrade Mona Sahlin vilseledande att ”När FN kallar ställer Sverige upp”.
De som kallade på svenska soldater var i själva verket först den brittiske försvarsministern Geoffrey Hoon, som sjösatte Isaf, och senare Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. FN:s enda roll är att säkerhetsrådet varje år ger ett mandat för Isaf att stödja regimen i Kabul att upprätthålla säkerheten.
Hemligstämplade stridsinsatser
Eftersom alla handlingar om stridsinsatser är hemligstämplade är det svårt att veta vad den svenska styrkan gör. Likväl har det uppdagats att svenska Isaf-soldater deltagit i USA-ledda så kallade targeted killings, där enskilda afghaner söks upp och dödas (Expressen 11 mars 2011 och TV4 Kalla Fakta). En form av krigföring, rättare sagt mord, som strider mot folkrätten. Insatsreglerna säger vad svenska soldater får göra i Afghanistan, men de är hemliga till och med för riksdagen och bestäms av Nato-kommandot.
Samtidigt har ledande svenska politiker blivit så intrasslade i Nato-samarbetet att de helt och hållet identifierar USA:s intressen med Sveriges. Wikileaks har avslöjat samtal från hösten 2009 mellan USA:s Sverigeambassadör Matthew Barzun och den förre försvarsministern Sten Tolgfors där denne undervisade amerikanerna i militär ståndaktighet:
”Det är viktigt att det internationella samfundet inte diskuterar ett slutdatum för Isafs närvaro i Afghanistan eller diskuterar hur många dödsoffer man kan acceptera innan man drar sig ut, sade Tolgfors. Snarare är det viktigt att klargöra att Isaf kommer att stanna tills uppdraget är utfört. Som med Balkan är det viktigt att vi upprätthåller en offentlig hållning av ’in tillsammans, ut tillsammans’ med avseende på Afghanistan.”
Finns ingen inbjudan
Av Riksrevisionens granskning förra året framgick att kostnaderna för insatsen är flera miljarder högre än vad regeringen uppger och att det inte finns några klara mål för kriget och man mörkar om att det är Nato som bestämmer.
År efter år hävdar den svenska regeringen i sina propositioner om förlängning av truppinsatsen i Afghanistan att man har en särskild inbjudan från Karzairegimen.

Journalisten Stefan Lindgren har upprepade gånger begärt att få se inbjudan utan resultat. Till slut kom i december 2011 ett förtydligande från UD att inget sådant dokument fanns. Den spik regeringen ville hänga upp insatsen på existerar alltså inte.
Klarspråk om den svenska insatsen
Några strateger på Försvarshögskolan, bland andra Professor Gunnar Åselius, har talat klarspråk om svenska insatsen: Det skapar en bild av oss som en del av en västlig allians och det är det som är viktigt för Sverige. Han avfärdar talet om att insatsen görs för demokrati, kvinnors rättigheter eller skolor. Sverige är i Afghanistan för att kvalificera sig för framtida militära insatser som partner till USA/Nato.
Det är hög tid att en oberoende kommission tillsätts för att granska Sveriges hela deltagande i kriget i Afghanistan. Vapenaffären med Saudiarabien är viktig att granska men Afghanistankriget är av vida större betydelse för Sverige.
Sören Sommelius
författare och f d kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad
Jan Öberg
docent, freds- och framtidsforskare TFF – Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning
Lennart Palm
professor i historia vid Göteborgs universitet
Lars-Gunnar Liljestrand
ordförande i Föreningen Afghanistan-solidaritet

10 juni 2011 ur censurbloggen:

”Rädda järnvägen – den tillhör framtiden” är Naturskyddsföreningens reaktion på regeringens järnvägspolitik, som ser ut på följande vis:

Neddragna investeringar till en tredjedel och nedskärningar av underhåll med 277 miljoner kronor i senaste budget. ”De nya snöplogarna överläts vid privatiseringen till entreprenörerna till att köra grus. Snöröjningsloken står oanvändbara. Utrustningen för att snösäkra växlarna vid infarten till Stockholm låg ännu vid en riksdagshearing om vinterkaoset omonterad vid sidan om. Regeringens krisövning bestod av en endagsträff på ett hotell.”

Vem tänker på sådant nu, men vi som åkte tåg minns, och det blir vinter igen…

”Anslaget för effektivisering av transportsystemet skars ned med nära 40 %… 2,2 miljarder flyttas från järnväg till väg…”

Allt för att öka bilismen med dess utsläpp.

”Trafikverket skriver att trots ökade trafikvolymer och tyngre och snabbare fordon som kräver ökat underhåll minskar underhållsanslaget… X2000-tågen skulle hållit i 30 år men är redan slut, och de är så få att de inte kan stå på verkstad utan kaos. SJ har i beställningen av nya tåg utgått från att dagens dåliga banor består och har därför valt tåg som inte klarar samma fart som X2000. Ändå dubblas banavgifterna… Tågoperatörerna anger att höjningen under tioårsperioden på sju miljarder motsvarar hela deras vinst. De uppskattar att resandet minskar med 2 % och att 10% av godstrafiken övergår till lastbil.”

Regeringen missar alltså inte sitt mål om ökad biltrafik…

”Trafikverket föreslår nedläggning av 75 mil lågtrafikerad järnväg…” och säger att privatisering kostar. SJ:s ordförande Ulf Adelsohn, som nu avgått, kallar vårt järnvägsnät sämst i Europa. En tredjedel av förseningarna beror på signalfel, växelfel och spårarbeten. Adelsohn säger att järnvägsnätet är för överlastat för att klara konkurrens. Vi har inget sammanhållet tågnät i Sverige.

Naturskyddsföreningen vill ompröva avregleringen och naturligtvis bygga upp istället för att, som regeringen tydligen vill, sänka vår järnväg.

Jimmie Åkesson säger:
”Regeringen har i sin avregleringsiver totalt missat att SJ har ett grundläggande samhällsuppdrag… Vi vill se ett stopp för den pågående avregleringen… och önskar på sikt se en återreglering. Att tågtrafiken fungerar måste prioriteras framför höga vinstkrav.”

Regeringens järnvägspolitik går hand i hand med övrig miljöpolitik, som jag beskrivit i tidigare blogginlägg: öka utsläppen, försvåra för investeringar i förnyelsebart osv.

Det är hög tid för rakryggad och ansvarstagande politik istället för dagens hycklar och missbrukar – politik!
7 augusti 2011:

Alltid intressant att höra hur andra länder sköter sina samhällsangelägenheter, i detta fall järnvägen:

Sverige satsar mindre än hälften på järnvägsinvesteringar mot snittet av EU-länder. Samtidigt som byggkostnaderna för vår järnväg är 85% högre än i andra länder. Har vi hört det förr? Varför så mycket dyrare? Kan det vara betongkolossbyråkratin som äter upp allt? I förhållande till BNP bygger vi bara två femtedelar så mycket järnväg som Europa.

Var är de gröna politikerna? Vad gör de? Jo, nu vill de att svenska skattebetalare ska stå för lön till deltagarna av en andra omgång gymnasium, som naturligtvis ska betalas det också, ifall man inte kände för att gå gymnasiet när det bjöds första gången… Svensk grön politik! Våra politiker har väl blivit mutade av bilindustrin? Synd att det gröna tänket har så litet genomslag i Sverige, trots att vi har så fina förutsättningar, eller kanske just därför?
Mer hyckleri kring temat:
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/04/05/europas-storsta-stridsovningsplats/

Detta inlägg publicerades i Krigs o Rättsbusiness. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till När FN kallar ställer Sverige upp

  1. Pingback: Anmälan mot de ansvariga för Sveriges krigsbrott i Libyen | corneliadahlberg

  2. Pingback: Svenska kyrkan | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.