Humledrottningar

Jordbruksverket ger tillstånd till export av 100 humledrottningar från Skåne. Vad innebär det för vår natur, för kretsloppet? Vet Jordbruksverket vad de håller på med? Många har upprörts.

Annelie Johansson, miljödirektör i Skåne, säger att 100 låter väldigt mycket med tanke på att arten för 6-7 år sedan har varit på rödlistan.  All insamling av växter och djur i detta sammanhang bör man ifrågasätta lämpligheten av och humlor är generellt en art som man måste ta största hänsyn till.  Läs här.

Här kan du skriva under för att rädda våra bin (inte humlorna, de är redan iväg ):

Mer om vår miljö ur den av Norrköpings Tidningar censurerade bloggen.

Vi bör lära av Indien

11-10-16

Indien har stämt Monsanto, det multinationella företaget som sprider gift över jorden och bl.a. arbetar för att få monopol på att sälja utsäde. Monsanto vill få till förbud för fattiga småbönder att använda sitt eget, giftfria utsäde för att istället bli beroende av storrovsföretagets genmanipulerade avarter. Men nu har alltså Indien satt ner foten, som första land i hela världen har man stämt ett multinationellt företag! Man stämmer Monsanto för att företaget använder inhemska växter och utvecklar genetiskt modifierade varianter av dem utan att lokalbefolkningen eller landet får någon ersättning.

Ett land som bryr sig om lokalbefolkningen! Indien har tidigare förbjudit en genmodifierad aubergine-sort, efter massiva protester. Två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket. Ett land att lära av!

Det vore nog otänkbart att någonting sådant hände i feodalstaten Sverige. Vi måste ju fråga regeringen i Bruessel om lov först. Den regeringen, kallad EU, samarbetar med storföretag som Monsanto och hjälper dem att få monopol. Den lille mannen, lokalbefolkningen, ska hållas på mattan och bli beroende av ”de stora”.

 

Greenwash

11-09-05

Generalsekreterare Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen påpekar att s.k. Greenwash = falsk grön marknadsföring = företaget skryter och förstorar sin miljöhänsyn samtidigt som man undanhåller obekväma fakta, leder till orättvis konkurrens.

– ”De goda företagen blir utkonkurrerade av de dåliga och det behövs bättre lagstiftning. Det ska inte vara lönsamt att ljuga.”

I dagens samhälle tycks lögnen vara ett självklart medel till lönsamhet för våra makthavare. Tänk om media ville ägna sig åt att klargöra och förmedla det missbruket istället för att marknadsföra det.

Tänk om vår media t.ex. kunde sprida uppgiften att biverkningar från vanliga astmamediciner kan vara orsaken till att barn med astma löper dubbelt så hög risk att få adhd-symptom i tonåren än andra – enligt svenska forskningsrön. Föräldrarna vore säkert tacksamma för informationen. Och fram för allt barnen! Ur SvD 110822.

Och vidare ur SvD 110826: Kemikalieinspektionen har godkänt utökad användning av medlet Moddus M på utsäde. Sedan 1987 har sådana medel varit förbjudna i Sverige, men med hänvisning till vår överförmyndare EU-lagstiftningen upphävdes förbudet 2000. ”Beslutet är ett avsteg från svensk förebyggande kemikaliepolitik och skulle kunna leda till väsentligt ökat totalt intag av bekämpningsmedelsrester för svenska konsumenter” skriver Kemikalieinspektionen. Man talar om en ”trendförändring som försvårar arbetet med det nationella målet för en giftfri miljö.”

Hög tid att ändra riktning!

 

Miljöintresset minskar – Miljöpartiet ökar…

11-08-30

Trots att Miljöpartiet ökar, så minskar miljöintresset i Sverige. Bara 14% av befolkningen anser att miljöfrågan är bland de viktigaste samhällsproblemen, enligt den årliga undersökningen av SOM vid Göteborgs universitet. Det blir lättare för mig att förstå varför Miljöpartiet i Kommunfullmäktige här i sta`n i princip alltid röstar som sossarna. Annat än miljön är tydligen av intresse. De borde byta namn!

 

Jordskepp

11-08-25

En förnyare till arkitekt vid namn Michael Reynolds har utvecklat ett koncept för hållbart byggande: Hans s.k. Jordskepp ”är självförsörjande med vatten och el och tar hand om sitt eget avlopp.” I fattiga länder ”är det brist på pengar och resurser som förhindrar människor att bygga hållbart. I rika länder är det istället lagar och regelverk.”

Ett tag var hans arkitektlicens indragen. Byggmetoderna var för okonventionella.

 

Blir vi allt äldre?

11-08-24

Blir vi allt äldre? Ja, de som fått en någorlunda frisk miljö att växa upp i blir allt äldre. Men enligt flera experter är miljögifterna vårt största hot. Dagens unga exponeras under de mest känsliga åren för ett ständigt ökande antal kemikalier, som vi kanske känner till enskilt, men inte hur de verkar tillsammans, vilket kan ge helt oväntade följder. Dagens unga har mycket högre halter av kemikalier i kroppen än de äldre. Bl.a. den stora klädkonsumtionen med ständigt nya kläder på kroppen bidrar till belastning av alla kemikalier i kläderna. Eco-bomull och andra naturmaterial lyser med sin frånvaro i de stora klädkedjorna.

Ett plagg som tvättats 20 gånger sägs vara tämligen fritt från kemikalier, om inte tvätt – och sköljmedlet är fullt av dem vill säga. Att istället handla i Second hand-butiker är alltså ett utmärkt alternativ ur fler miljöaspekter än att vi inte belastar vår jord med onödig produktion. Kläderna är dessutom tvättade, kanske 20 gånger!

Vi får alltså räkna med att medellivslängden kan komma att minska, om vi fortsätter som vi gör. Så Reinfeldt kanske inte behöver planera för att 70- eller om det var 80-åringar ska starta eget företag för att klara försörjningen…

Källa: SvD 110816, Michael Nilsson, Nyheter.

 

Världsnaturfonden (WWF)

11-08-18

Från sina resor i Indonesien, Indien, Argentina och USA har den tyske regissören Wilfrid Huismann i film dokumenterat hur ursprungsbefolkningen tvångsförflyttas för plantageodlingar. Världsnaturfonden (WWF) har suttit med vid de s.k. Round table-samtalen för soja- och palmoljeproducenter och har engagerat sig för spridning av genmanipulerat utsäde på stora ytor.

Står alla ”beskyddar” organisationer under falsk flagg?

 

Hav och vatten

11-08-06

Förra året beslutade Maritime Organization (IMO), internationella sjöfartsorganisationen, att förbjuda avfallsdumpning från nya passagerarfartyg i Östersjön år 2013 och för samtliga fartyg 2018. Men nu skjuter man upp beslutet 3 år framöver. För denna gång. Miljöhänsyn företrädesvis muntligt eller skriftligt. Verkligheten skjuter vi gärna på.

Läs mer om hur havet och dess innevånare havet och dess innevånare mår idag.

Och lite mer vatten: Sveriges Byggindustrier uppmanar till stopp för ny renoveringsmetod, relining, som innebär att dricksvattenledningar kläs med epoxi-plast – istället för att byta hela stammen. Det lanseras som billigare, enklare och miljövänligare. Men plasten innehåller bisfenol A, samma ämne som nyligen förbjöds i nappflaskor. Nu riskerar giftet läcka ut i dricksvattnet, under lång tid.

 

Östersjön

11-07-08

Enpoliga, monopolära kablar för överföring av el mellan Sverige och kontinenten producerar tonvis med lut och klorföreningar, varav de senare är bland de starkaste och mest långlivade gifter vi känner till, som går direkt ut i Östersjön. På 90-talet tvingade Karlshamns kommun kraftbolaget att lägga en bipolär kabel, som inte ger utsläpp, men som är dyrare. Kraft- och kabelbolagens advokater och lobbyister har sedan genom åren tystat ner utsläppen.

Vad håller politikerna på med? Tänk om politiker kunde lägga näsan i blöt inom sådana områden istället för att sabotera skolan, barnomsorgen och äldrevården till förmån för sig själva och sin ständigt växande skara byråkrater.

 

Vår skog

11-07-27

Forskare och representanter från miljöorganisationer från västra Ryssland besökte nyligen Sverige och Finland för att lära mer om den nordiska modellen för skogsbruk och naturvård och utbyta kunskap. En av deltagarna säger:

– ”Jag är helt förundrad över hur det kan vara tillåtet att avverka hela vägen ner till ett vattendrag, utan breda buffertzoner som skyddar vattenkvaliteten och de arter som är beroende av dessa miljöer. Något som också förvånar mig är att Sverige och Finland, som ligger på sådan hög nivå vad gäller naturforskning, samtidigt ligger så långt ifrån att realisera en fungerande naturvård ute i skogen.”

Marker vilka förvaltas av Stora Enso besöks och en lavforskare från Ryssland säger:

– ”Utifrån detta exempel tycks deras skogsbruk vara ett slags engångsbruk, med konsekvensen att det också blir kortsiktig naturhänsyn.”

Vår egen Skogsstyrelse bedömer att 37% av alla inventerade slutavverkningar inte ens når lagens miniminivå för naturhänsyn. Sanktionsverktyg för att stoppa rovdriften saknas.

Alltså ytterligare exempel på att lagar saknar betydelse när det gäller stor-företag och makthavare i vårt land och att det pratas något helt annat än vad man gör i verkligheten.

 

100.000.000.000.000:- från dig till till banken

11-07-17

Den senaste finansiella krisen innebar att 100 triljoner kronor = 100.000.000.000.000:-  användes för att rädda bankerna, enligt Bank of England.

Vem betalade? Skattebetalarna naturligtvis.

Och vad hände sedan? Fick skattebetalarna tillbaka sina pengar när finanskrisen var över?

Du vet hur det blev – dina pengar gick till bankchefernas ännu högre löner och bonusar än innan finanskrisen. Summor som ”den lille mannen” inte kan greppa, han som fick betala. Och inte bara bankcheferna lyckades sko sig på krisen. Det är allmänt känt att de redan rika blir ännu rikare genom vår tids finanskriser, medan de fattiga och medelinkomsttagarna ser sina tillgångar krympa.

Tänk om vi istället lyssnat på alternativ – rörelsen på 70 – talet, som talade om sol – och vind – kraft? Tänk om vi, istället för att ge giriga och totalt moral – befriade bankchefer pengarna, satsade de 100.000.000.000.000 kronorna på sol – energi och vind – kraft!

 

Kryphål

11-06-13

Enligt det globala klimatavtalet Kyotoprotokollet tillåts europeiska företag att kompensera sina utsläpp av växthusgaser över tillåtna nivåer genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Dessa säljer då certifikat för utsläppsminskningar till de europeiska företagen. Vad gör dessa företag och europeiska regeringar? Jo, de tar reda på kryphålen i miljöavtalen och utnyttjar dessa till än värre rovdrift:

De producerar i detta fall köldmedlet HCFC – 22, förbjudet i Europa och USA eftersom det är ett ozonförstörande ämne och en mycket kraftfull växthusgas – 1 810 gånger starkare än koldioxid. Vid framställningen produceras även en biprodukt som är 11 700 gånger starkare än koldioxid. När köldmedelstillverkarna väljer att bränna biprodukten HFC – 23 istället för att släppa ut den i luften är de enligt avtalet berättigade till stora utsläppskrediter. Ingen kan väl påstå att de inte begriper vad de håller på med, eller? De gnuggar väl sina händer i förtjusning:

”Vi blåste dem igen, miljökämparna!” och plockar vinsten i fickan.

Samtidigt är miljöskadorna enorma, enligt miljöorganisationen CDM Watch i Bonn. Västerländska investmentbanker som JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Rabobank och Fortis luktar vinst och har gett sig in på marknaden. Samma sak har regeringarna i Italien, Nederländerna och Storbritannien gjort, samt stora energibolag som Eon i Tyskland, Nuon i Nederländerna, Enel i Italien och belgiska Electrabel.

Utsläppscertifikaten säljs på den europeiska marknaden – pengarna investeras i falska utsläppsminskningar samtidigt som mer växthusgaser produceras och de västerländska företagen fortsätter ha lika stora utsläpp som tidigare. Enligt FN:s miljöorgan Unep har produktionen av det beskrivna extremt miljöfarliga ämnet HCFC-22 ökat från 15 miljoner ton till 28 miljoner ton mellan 2004-2009. FN slutade utfärda dessa certifikat efter miljöorganisationernas avslöjande, men beslutade kort därefter att utfärda ytterligare 20 miljoner krediter till 12 HFC – projekt…

Vilken av våra stora organisationer drivs idag av annat än korruption? Medborgarna får inte se ett stopp på denna miljöförstöring och vinstmaskin förrän år 2013, då EU-kommissionens generaldirektorat för klimatförändringar vill införa ett förbud. Tror du på det? Den som vill kan säkert köpa sig fri då som nu, med hjälp av smarta jurister och annat vinsthungrigt folk.

Vad ska vi då med alla dessa avtal till? De blir allt fler och samtidigt allt mindre värda. Och kostar skattebetalarna enorma summor, till ingen nytta.

Kanske skulle några få, övergripande stor-lagar mot bristande sunt förnuft och illvilja ersätta dagens djungel av lagar? Om makthavare och domare tjänar som vanligt folk skulle det nog styras och dömas till medborgarnas fördel dessutom!

Vi borde inte acceptera och tro på allt vi läser, utan istället intressera oss för det vi inte läser i stor – media, som är en del av maktmissbruket och ägnar sig åt allt annat än ärligt granskande och upplysande journalistik!

 

Männens fertilitet

11-06-07

Naturskyddsföreningen visar på studier som tydligt bevisar att kemikalier i hygienartiklar, kosmetika, plast och elektronik kan rubba könshormonerna och förändra manliga foster. I USA upptäckte man på 1990-talet abnorma sexbeteenden och fortplantningsstörningar hos fåglar och reptiler, vilka oftast hade direkt samband med dioxiner och andra miljögifter.

Naturskyddsföreningen kräver i sin kampanj att hormonstörande kemikalier förbjuds, med fokus på männens fertilitet. Det handlar om människans fortplantning. Eller ska man kanske se det från en annan sida och vara tacksam om färre behöver uppleva förödelsen efter vår rovdrift?

 

EHEC-bakterien

11-06-04

Aggressiva EHEC-bakterien sprider skräck och är hett nyhetsstofft. Det viktigaste för medborgarna att känna till är väl ändå att det handlar om en muterad form, alltså en bestående och ärftlig förändring i cellens genetiska material = vad GMO handlar om. Svensk regering och EU vill som sagt just nu sprida GMO-odlad (muterad) potatis i vårt land innehållande en antibiotikaresistent gen (se tidigare blogginlägg). Om de inte vill sprida den behöver de bara följa sina egna lagar, men dem struntar de högaktningsfullt i.

Jag tror att medborgarna skulle vilja veta/förstå hur man kan skydda sig mot nämnda sjukdomar, men istället väljer SvT och övrig monopol-media att inte informera om detta alls eller nämna det i förbigående. Orsaken är den gamla vanliga:

Allt för att fylla ett fåtal makthavares fickor med pengar. Förlorare: De flesta.

Mer om GMO.

 

Juni 2011 ur Miljömagasinet

Av Rune Lanestrand

Ehec från GMO-foder?

 • GMO–foder och hänsynslös djuruppfödning kan vara orsaken till ehec-smittan och mutationen HUS, (haemolytic uraemic syndrome). I djurfabrikernas vidriga miljöer skapades t ex också fågelinfluensan.
 • När det gäller ehec-smittan finns den i kornas avföring. Något som man aldrig stötte på innan korna föstes ihop i mjölk- och köttfabriker. Sedan sprids smittan med kogödsel till grönsaker och till kött via slakterierna.
 • För att få fram så billiga livsmedel som möjligt till ICA, Coop och Hemköps dignande köttdiskar utsätts djuren för livslångt djurplågeri i djurfabrikerna.
 • En liten del av denna ovärdiga miljö visades när djurskyddsaktivister filmade plågeriet i grisfabrikerna där 25 procent av grisarna blir sjuka och dör innan de går till slakt. Det blev säkert en chock för många som gått på reklamfilmer från LRF och bondekooperationen. Där ägg, mjölk och köttproduktion sker i rena sörgårdsidyllen. Falskare kan det inte bli.
 • När det gäller kor och oxar i fabrikerna är de ständigt magsjuka på grund av felaktigt foder. För att skynda på tillväxt och mjölkproduktion ges de flesta koncentrerat kraftfoder medan deras magar är gjorda för grovfoder som gräs och halm. Och bara en liten del kraftfoder.
 • Denna felnäring innebär att kor och tjurar står med ständig diarréer. Den som sett en djurfabrik med nötkreatur kan inte frigöra sig från riktigt hemska bilder.
  Nötkreaturen är så sjuka i magen att avföringen står som en kvast och är nästan lika rinnande som urinen. Man behöver inte vara professor vid lantbruksuniversitete för att förstå att i dessa sjuka magar kan bildas mycket farliga bakterier. Men det tiger de med för de har varit med och skapat dagens hänsynslösa djurhållning.
 • Var kommer då genförändrat GMO-foder in i bilden. Jo, mycket av det kraftfoder som ges är soja och majs som i växande utsträckning är genmanipulerat. Det mesta kommer från Brasilien där president Lula har gett upp sitt tidigare motstånd mot GMO.
 • Genmanipulerad soja och majs innehåller en antibiotikagen som djuren får i sig. Vi vet från humanmedicinen att antibiotika triggar fram nya bakterier. Den svårare varianten av Ehec, HUS, kan vara resultatet av utfodringen med GMO-foder som innehåller antibiotika.
 • ”NptII” heter den promotor eller markörgen som finns i Monsantos
  GMO-soja, majs och raps. I mer än 10 år har oberoende forskare varnat för denna antibiotikagen men genom beslut i EU och en positiv inställning till GMO från jordbruksminister Eskil Erlandsson får den fortfarande användas.
  Den nya ännu farligare ehec-bakterien HUS kan vara resultatet av en hänsynslös och kortsiktig djurhållning för att vi ska få billiga livsmedel.
 • När man ser effekterna hoppas jag att fler är beredda att betala lite mer för ekologiska livsmedel. Och därmed påverka så att djuren slipper ut ur djurfabrikerna.
 • Rune Lanestrand

 

Ur Vi i Villa

11-05-22

”Idag används mer bekämpningsmedel i våra trädgårdar per kvadratmeter än i skogsbruket, frukt- och trädgårdsnäringen.”

Hmmm. Varje terapeut lär oss att förändring börjar inifrån. Med att lära känna sig själv, se sig själv. Därur fatta ett beslut om förändring.

Men vem vet inte: Svårt att ändra vanor. Lätt att kräva av andra. Vi vill ju gärna att våra bönder ska vara ekologiska, för vår hälsas och överlevnads skull.

Tips: ”Det dina grannar kallar vildvuxet och ovårdat benämner du som en fristad åt fjärilar, småfåglar och andra djur.”

Ibland är det enklare än man tror!

 

DEPARTEMENTET ”MODER JORDS HÄLSA”

11-05-21

President Evo Morales (bra namn) i Bolivia vill installera ett departement som är för Moder Jord, rent vatten, luft och natur…, se nedan.
The Law of Mother Earth
Bolivia, som drabbats hårt av klimatförändringarna, håller på att skapa världshistoria: Bolivia är på väg att anta ett lagförslag som ger Moder Jord samma rättigheter som människor har.

Totalt 11 rättigheter, bl a:
– the right to life and to exist
– the right to continue vital cycles and processes free from human alteration
– the right to pure water and clean air
– the right to balance
– the right not to be polluted
– the right to not have cellular structure modified or genetically altered
– the right to not be affected by megainfrastructure and development projects that affect the balance of ecosystems and the local inhabitant communities.

Lagen fastställer att:
”She is sacred, fertile and the source of life that feeds and cares for all living beings in her womb. She is in permanent balance, harmony and communication with the cosmos. She is comprised of all ecosystems and living beings, and their self-organisation.”

Den bolivianska regeringen planerar vidare att inrätta ett eget department och utse en ombudsman för Moder Jord.

Läs mer om denna fantastiska nyhet på truthdig.com och The Guardian.
Se reportern John Vidals film (12 min lång) Bolivia: Fighting the climate wars.

Lyseving Tord

Hoppingivande!!! Och hoppas vi vaknar och agerar INNAN det slår lika hårt här. Se filmen.

 

Järnverket i Oxelösund

11-04-08

Hälsar på min syster som lever i en liten stuga på ett berg vid hamnen i Oxelösund. Härlig utsikt över havet bort mot Femöre och över verksamheten vid hamnen. Vi tar en promenad ner till bryggorna på andra sidan hamnen, det blåser kraftigt. Vid bryggan flyter tjock olja och jag tänker på badet våra barn tog i närheten i somras. Efter ett tag känner jag små partiklar mellan tänderna. Ibland får jag gnida bort skräp ur ögonen. Järnverket ligger nära det i övrigt idylliska bostadsområdet med det ena vackra gamla trähuset efter det andra.

Vi ser ut över havet och plötsligt är luften framför oss konstigt grå. Det blåser från järnverket. Min syster berättar att det brukar vara ett tjockt svart skikt på rutorna när hon putsar fönster. Luften jag andas är allt annat än frisk, det har jag konstaterat många gånger vid tidigare besök, det är som att ha metall i lungorna. Jag är glad att min syster bestämt sig för att flytta därifrån! Men alla andra i området? Tar någon ansvar för hälsoriskerna de utsätts för? Jag får veta att det har påbörjats ett arbete med en miljöplan för hamnen. Den är inte klar än, 2011. Järnverket har funnits så länge jag minns. Vi har väl miljölagar i Sverige? Man kan undra om de gäller alla?

 

Mer gift

11-03-11

Denna månad möts representanter från 173 länder för att diskutera Stockholmskonventionen, ett globalt miljöavtal, för att besluta om fler giftiga ämnen ska svartlistas. Ämnen som förs vidare till nya generationer utan att brytas ned i naturen, de värsta människan skapat. DDT är det mest kända och förbjöds helt i många länder i slutet av 1970-talet. WHO, Världshälsoorganisationen, samma organisation som lovat IAEA (Internationa Atom Energy Agency) att inte undersöka effekterna av radioaktiv strålning, tillåter användning av DDT ”när det sker under sträng kontroll av WHO”. Det låter misstänkt. DDT används vid bekämpning av malaria:

”I Uganda avlönas arbetare för varje förpackning bekämpningsmedel som de använder. Så för att tjäna mer pengar så använder de så mycket gifter som möjligt…. Hälsodepartementen anser att användningen av DDT är ett effektivt och billigt sätt att göra sig av med myggorna.” Hjälp!

Hoppingivande är däremot att företaget ”Biovision förordar ekologisk odling av växter som ett sätt att komma tillrätta med malariamyggorna och har i sina projekt i Kenya och Etiopien kunnat minska antalet malariafall med 60-70%.”

Man kan ju undra vad vi ska med organisationer som WHO och ”hälsodepartement” till. De tycks mest arbeta för att påskynda förgiftningen av vår jord. Blir allt och alla korrumperade så snart de klivit upp på någon maktposition? Sprida farliga/dödliga gifter för all tid framöver för att ”billigt” rädda människoliv just nu? När det finns alternativ!

173 länder diskuterar. Tjänar det något till? När inte ens WHO bryr sig. Vi kanske skulle skicka våra Jas-plan till fabrikerna som framställer gifterna istället för att bomba oliktänkande i Libyen? Vem har rätt att sprida gifter, det dödar ju på sikt? Och i självförsvar får man kanske släppa en bomb, eller?

Källa Miljömagasinet

 

Vår mat:

Livsfarligt gift i Nytta/Becel och Milda

11-06-26

N – Hexan har förgiftat 100 kinesiska arbetare när de tillverkat elektronikprodukter för Apple. Kemikalien kan ge obotliga skador på nervsystemet enligt läkare. Företaget Apple bytte rengöringsmedel för datorskärmar från alkohol till hexan eftersom det är billigare. Samma n – hexan används av livsmedelsindustrin för att lösa ut fetter. Tillverkarna behöver inte ange att de använder extraktionsbensin, trots att det alltid blir resthalter. Livsmedelsverket tvingades att göra tester när de hävdade att resthalterna är försumbara och det visade sig då att Nytta/Becel och Milda innehåller det giftiga medlet.

 

Gräshoppor – framtidens mat

11-09-06

Grekerna och romarna åt vinmarinerade och honungsglacerade gräshoppor. I Centralafrika äter man insekter och i Thailand säljs de rostade. I Holland föds gräshoppor och larver upp och serveras på restaurang. Där forskar man i ämnet insekter som födokälla.

Idag används 30% av den icke istäckta landarealen = 70% av jordbruksmarken till att föda kreatur = en femtedel av koldioxidutsläppen. Köttätare konsumerar alltså största delen av vår odlingsbara jord. Och vi blir allt fler!

10 kg foder ger tillbaka bara 1 kg nötkött och 5 kg kycklingkött. Som mat till gräshoppor ger det motsvarande 9 kg tillbaka. Näringsvärdet är bättre än för kött och mycket bättre än för soja, som dessutom oftast är genmanipulerat. 100 g torkade larver täcker vårt dagsbehov av vitaminer och mineraler.

Vänj dig vid att äta gräshoppor istället för kött, snart kanske du måste!

 

D-vitamin och Livsmedelsverket

11-09-10

Nya rön visar att D-vitamin är långt viktigare än vi tidigare trott och den nordiska rekommendationen lär skrivas upp rejält nästa år. D-vitamin behövs för att motverka bl.a. benskörhet, muskelförtvining, diabetes, fetma, hjärtsjukdomar, cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar, demens och depression. Speciellt viktigt är D-vitamin för våra äldre då förmågan att bilda det minskar när huden åldras. Efter 65 har förmågan fallit med 3/4 och äldre har ofta brist på D-vitamin. Detta visar att det är särskilt viktigt för våra äldre att komma ut i solen, som är vår främsta D-vitamin-källa!

Då aptiten ofta minskar när man blir äldre blir det svårare att få i sig alla näringsämnen som behövs. Då är det viktigt att maten är lagad på färska råvaror och att man undviker industrilagad mat med lång hållbarhet!

Tänk så bra att våra politiker har satsat på att äldreboendena kan anställa personal så det räcker att ta hand om våra äldre – så att de kommer ut i solen varje dag och får näringsrik och färsklagad mat! Istället för att sitta fastspända i en stol hela dagarn och äta plastpåsemat, hållbar som om det gällde en rymdresa. Det var lätt att rekrytera personalen bland alla arbetslösa, som nu fått en meningsfull uppgift. Så bra att vi har så kloka politiker!

Sista stycket =  nattsvart lögn.

Läs här om sanningen om Livsmedelsverket.

Källa SvD 110811

Här ur bloggen.

Annonser
Det här inlägget postades i Vård och miljö. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Humledrottningar

 1. Ping: Fiskepolitiken – ett riktigt bottennapp | corneliadahlberg

 2. Ping: EU föredrar Monsanto | corneliadahlberg

 3. Ping: EU blockerar Frankrikes förbud av Monsantos GMO-majs | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s