Annie Lööf och Centern

Annie Lööf har sagt ”att det råder oklarhet i om Kina kan anses vara en demokrati.” Det råder väl oklarhet i om Norrköping kan anses vara en demokrati. Tänker på den pågående förstörelsen av våra parkområden mot folkets vilja.

Vad innebär egentligen demokrati? Jag förstår Annie Lööf, att begreppet demokrati är förvirrande. Hon ser ju inifrån hur liten skillnaden är mellan en s.k. diktatur och en s.k. demokrati. Vår demokrati tycks handla om vem som kan lura folket bäst. Se t.ex. löftena inför folkomröstningen om EU – och hur EU sedan utvecklats till en i princip tvättäkta diktatur.

Hög tid att Lööf lär sig ödmjukhet

12-04-12  Debatt Expressen  

”Sanningen är den att väljarna mer och mer förstår Centerpartiets politik. Det är därför väljarna flyr.

Centerpartiet har på senare tid legat under spärren till riksdagen. Partiledningen anser att det beror på att partiet inte nått ut med sin politik. Sanningen är den att väljarna mer och mer förstår Centerpartiets politik. Det är därför väljarna flyr.

Centerpartiet skyller också sin nedgång på att Moderaterna är starka. Men tänk efter. Gång på gång säger Borg nej till centerförslag, som till exempel kraftigt sänkt skatt för höginkomsttagare. Det är också ett helskarpt nej till sänkta ungdomslöner. Det finns också många ytterligare exempel på ”högerargument” som får klara nej av Anders Borg. Centerpartiet förstör nu sin under 96 år mödosamt framarbetade rättviseprofil.

Annie Lööf har gjort ett utspel om att sjuka, arbetslösa och ungdomar skall få sänkta ingångslöner. 25 procent under avtal. På flera sätt är det ett ovanligt korkat förslag. En regering skall inte försöka styra parternas avtalsjobb. Parterna är mycket mer ansvarstagande än Centerpartiet och regeringen. Om nu Centerpartiet ändå verkligen tror på sänkta ingångslöner så kalla parterna till en icke offentlig diskussion och låt där åsikterna brytas. Partiets utspelsmodell är den allra sämsta vägen att välja.

Riktigt tokigt är också att Annie Lööf gör utspelet. Hon uppbär själv en årslön på 1 820 000 kronor. Annie, vad tror du din lön skulle bli om den byggde på prestation? Hon liksom många arbetslösa ungdomar saknar arbetslivserfarenhet. Hon är mest olämplig av alla att skriva ansvarskännande fackliga företrädare på näsan. De har jobbat i verkligheten. Centerpartiet har alltid tidigare varit ett marknära, människonära parti. Nu är Centern mest av alla partier fritt svävande i luften.

Expressen intervjuade Annie Lööf den 27 februari. Ett tiotal frågor och svar fyllde en ”dubbelsida”. Det anmärkningsvärda är att partiledaren själv har en uppfattning men att Centerpartiet tycker annorlunda.

Hon vill till exempel privatisera Sveriges Radio och SVT. Det innebär att SVT1 och SVT2 också ska bada i reklam för att inte nämna Dagens Eko. Annie torde förhoppningsvis vara ensam – eventuellt i förening med Federley – i sin uppfattning.

Centerpartiledaren vill också ta bort all statsskatt. Vilket klipp för alla med miljonbonusar. Ja , även för Annie Lööf. Nu är det ju så att det är de riktiga höginkomsttagarna som fått 10 000-tals kronor i borttagen fastighetsskatt och 100 000-tals kronor i borttagen förmögenhetsskatt. Blir det aldrig nog för såta paret Annie Lööf och Fredrick Federley?

Däremot har Annie Lööf liksom företrädaren Maud Olofsson visat mycket svagt intresse för att lindra för de cirka 900 000 pensionärer som per månad har 7 000-10 000 kr. Detta trots att 85 procent är kvinnor. Tala om en jämställdhetsfråga av stora mått.

I min bok skriver jag att Annie är en lovande, intelligent ung kvinna, men att hon saknar arbetslivserfarenhet och bara har en begränsad livserfarenhet. Tänk om Annie skulle söka näringslivsekreterartjänster hos vårt lands samtliga 290 kommuner. Hon skulle då få nej överallt på grund av att hon saknar arbetslivserfarenhet. Hon bör därför försöka vara mycket ödmjuk i sin ministerroll.

Annie och Federley har manövrerat sig in i partiledningen. Valberedningen har gjort ett dåligt jobb. Annie kommer tyvärr att få lida av det.

Har Annie någon insikt borde hon överge sin ultraliberala inställning för en marknära, människovarsam liberal grundsyn.

BÖRJE HÖRNLUND

Börje Hörnlund har en lång karriär som ledande centerpolitiker bakom sig och har varit bland annat arbetsmarknadsminister och landstingsråd. I boken ”Vägen till politisk hemlöshet” (2011) gjorde han upp med Centerns utveckling under Maud Olofssons ledarskap.

 

Tidigare publicerat i den av Norrköpings Tidningar cencurerade politikerbloggen:

 

Vad håller Centern på med?

11-10-18

Tog mig samman och lyssnade lite på partiledardebatten i dag, det hör ju liksom till numer. Om jag råkade hamna på en sådan kanal förr, bytte jag genast. Varför ska man slösa bort sin tid med att lyssna på lögn och tomma ord? Tänkte jag då. Vad tänker jag nu? Samma sak faktiskt, men intresset har väckts. Jag lyssnade/tittade som sagt inte länge, men jag hörde att Annie Lööf vill ha mer långtradare på vägarna, fram för ökad transport. Borde inte hon prata, eller helst agera, för närproducerat och minskade transporter, av både miljöhänsyn och decentraliseringsideologin? Den kanske Centern har givit upp helt?

En vän menade att Annie Lööf har valt Centern av ren beräkning: Egentligen passar hon till moderaterna, men eftersom det redan finns så många välutbildade och duktiga unga moderater, så valde hon bondepartiet Centern. Där mottogs hon med applåder med sin juridikexamen och har arenan för sig själv.

Så säger Olle Ljungbeck om Annie Lööf:

Spara på superlativerna.

Varför kan inte medier och partikollegor vänta med superlativerna tills nya ”ledare” uträttat något av vikt. Nu senast är det Annie Lööf som höjts till skyarna trots att hon hittills visat en enda sak. Nämligen ett välsmort munläder.

Den som lyssnade på Agenda den 26/9 med någon förmåga att sakligt bedöma hennes retorik måste blivit överraskad av bristen på substans. Det vi fick höra var en person – präglad av sin egen framgång, men framförallt av marknadsliberalismens kyla och därmed brist på solidaritet.

Hennes närmast galna uppfattning att Sverige skulle kunna ta emot så många att vi ökade befolkningen till 40 miljoner vittnar om en enorm brist på realism. Den sanning som finns bakom denna uppfattning är att hon vill ha ett Sverige där arbetarna slåss om arbetstillfällena och på så sätt sätter press på lönerna neråt. Vad hon egentligen förordade är ett nytt trasproletariat och därmed ett fullständigt segregerat samhälle så långt bort från välfärdssamhället man kan komma.

Men inte bara henne tappar man aktningen för utan även de som skriver superlativerna utan minsta analys av vad hon sagt. Vad de genuina centerväljarna skall finna för positivt hos denna person med trolig hög IQ men därmed inte säkert en bred samhällsnyttig och mänsklig personlighet är svårt att se. Hon har sannolikt inte ljugit när hon säger sig ha Margareta Thatcher som idol. Att hon troligen delar mycket av denna persons förakt för välfärdssamhället förmådde hon inte dölja.

 

Media väljer politiker

11-09-18

Av Rune Lanestrand ur Miljömagasinet

Medierna valde nya centerledaren

Långt innan de glesnande leden av hårt prövade medlemmar i centerpartiet fick tillfälle att inom organisationen diskutera efterträdare till Maud Olofsson hade de stora medierna inte bara tagit fram tre kandidater utan också utsett Annie Lööf-Johansson till ny partiledare.

Varför är då Annie Lööf så populär bland de politiska reportrarna? Jo, Annie Lööf passar som hand i handsken på huvudstadens trendsättande innegäng av välbetalda politiska reportrar och kommentatorer. Det är en mäktig skara som lever i symbios med de främsta makthavarna inom storföretag och toppolitiker. De både går deras ärenden och samtidigt håller efter alla som vågar gå utanför de ramar som toppolitiker och politiska reportrar i skön förening har satt upp.

Ett bra exempel på vakthållningen är den tidigare nedsättande behandlingen av Miljöpartiet som efter att ha ändrat sin inställning till EU och urvattnat sitt miljöengagemang inför valet togs till bröstet av de politiska kommentatorerna. Triumferande basunerade de stora tidningsdrakarna, radio och tv ut budskapet att Miljöpartiet har blivit ett ”riktigt Parti”.

Annie Lööf har helt anpassat sitt budskap till de politiska trendsättarna; hon är positiv till utbyggd kärnkraft och Natomedlemskap. På svt:s utfrågning före valet svarade hon att hon röstat nej till EMU men 2010 ändrat uppfattning och är för EMU. Troligen har hon nu ändrat sig igen.

Lööf gillar att svenska soldater krigar i Afghanistan och JAS-plan i Libyen. Skolad i andan av Sveriges mäktigaste propagandamaskin, Timbro, överger Lööf centerns ursprung som småfolkets parti på landsbygden, som historiskt varit en ständig kamp mot godsägare och högern.

Hennes medieanpassade politik är omåttligt populär bland de politiska kannstöparna i huvudstaden vars politiska horisont sällan sträcker sig utanför tullarna.

Ideologiskt tillhör Lööf Stureplanscentern som strävar efter att ligga till höger om moderaterna. En fraktion som är lika politiskt slafsig som populär bland de politiska oraklen i tv, radio och de stora rikstidningarna. De får ständigt kommentera i radio och tv medan landsortens politiker sällan eller aldrig får komma till tals. Landsbygdens avfolkning och växande problem med allt sämre service är i deras inskränkta värld en icke-fråga.

I själva verket har de flesta politiska kommentatorerna och reportrarna en bestämd politisk uppfattning som de kan torgföra utan att bli bemötta på sin upphöjda tron.

Det är inte frågan om någon konspiration men de flesta identifierar sig med överheten och är inte längre tredje statsmakten. Ibland slinter tungan när de politiska kommentatorerna använder uttrycket ”Vi” utan att ens referera till en makthavare. De är själva makten. De borde utses i allmänna val eller presenteras med partibeteckning.

Ett färskt praktexempel. Den 16 augusti samlades centerns medlemmar i Göteborgsregionen för att fråga ut de tre c-kandidaterna Anna-Karin Hatt, Annie Lööf-Johansson och Anders W Jonsson. Den senare har försökt komma in på banan genom att angripa KD:s familjepolitik. Något som osvikligt ger god publicitet.

Utfrågningen i Göteborg leddes av den mångårige politiske journalisten Willy Silberstein medan medlemmarna inte fick ställa frågor direkt till kandidaterna utan frågorna skulle gå genom Silberstein. Inte ett kritiskt ord släpptes fram om att dessa tre kandidater, som media utvalt, är högst delaktiga i centerpartiets kräftgång och på väg att ramla ur riksdagen.

Sluta se de politiska journalisterna som objektiva bedömare. Nej betrakta dem som vilka politiker som helst. Jag vet, för jag har själv bred erfarenhet både som politiker och politisk redaktör.

Som mångårig före detta centerpartist skulle jag önska att partistämman i september lanserar en egen kandidat som inte har varit delaktig i Maud Olofssons självmordspolitik och som inte röstas fram bara för att de behagar medierna. Om Annie Lööf var lika populär bland centerns kärnväljare som bland politiska reportrar skulle partiet inte ligga kring 4-procentspärren.

Vän av ordning invänder säkert att Annie Lööf är mycket populär inom centern. Ja, men då kommer bara det skikt till tals som är lika impopulärt som partiledningen. De tror att bara en kandidat som går hem hos medierna ska lyfta partiet så de kan ha kvar sina välbetalda politiska uppdrag. Det tycks vara underordnat vilken politik centern driver.

Efter utfrågningen i Göteborg fick centerns distriktsordförande frågan om det hade någon betydelse vad kandidaterna står för politiskt. Hon ansåg att det var inte så viktigt. Viktigast var framförandet och att vara populär hos medierna. Och det tyckte hon Annie Lööf var bäst på. Så osäkra om sin politik och så ytliga har ledande centerpartister tydligen blivit.

Willy Silberstein har varit seniorkonsult på den moderata PR-byrån Kreab som är inriktad på strategisk kommunikation. Kreab grundadse 1970 som Kreativ Information AB i Stockholm av Jan-Erik Ander, Peje Emilsson och Peder Olin, alla med bakgrund inom Moderaterna.

Partiledningen lämnar inget åt slumpen. Ingen kritik mot partiledningen släpps fram. Detta garanterar Willy Silberstein som leder och styr centerpartisternas stormöten i Göteborg, Trångsviken, Malmö och Stockholm. Med denna moderate seniorkonsult väntas inget nytt komma fram från dessa styrda och väl regisserade hallelujamöten.

På morgonen efter mötet i Trångsviken sitter Willy Silbersteins syster Margit Silberstein i svt:s morgonsoffa och slår fast att Annie Lööf kommer att väljas på centerstämman i Åre. Centerns 552 ombud kan gott bespara sig resan till Åre. Annie Lööf är redan vald av medierna.

Det absurda är att centerpartiet hyllats för att de haft en så transparant nomineringsprocess. Då det hela var riggat från första stund fram till dagens presskonferens då Annie Lööf presenteras som valberedningens förslag inför jublande politiska reportrar.

Annonser
Det här inlägget postades i Samhälle. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s