Chemtrails…

… är en form av geoengineering  (vädermanipulation) och innebär avsiktlig, giftig besprutning av vår atmosfär för ändamålet att motverka den s.k. klimatförändringen genom att motverka solinstrålning till vår jord, även kallat aerosolbesprutning. I Sverige hanteras frågan med i princip total tystnad i media, medan människor i andra länder reagerar och protesterar – och deras media rapporterar.

Fenomenet lär ha förödande verkan på vår hälsa enligt fristående forskning – och om det får fortgå även vår möjlighet att överleva den naturliga vägen, eftersom besprutningen lär påverka och döda både växter och djur.

http://newsvoice.se/2013/12/27/news-fox31-report-reveals-chemtrails-may-be-a-reality/

http://www.avaaz.org/en/petition/Stoppa_vadermanipuleringen_Stoppa_spridandet_av_Chemtrailsaerosoler/?fMGFUab&pv=2

http://kristofferhell.net/stoppa-aerosolbesprutningen/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2014/01/08/chemtrails-motion-8/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2015/07/25/chemtrails-till-kyrkomotet-motion/

Redan 2001 lär Göran Persson ha godkänt besprutningen av vår luft:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1664&blogg=56539

Orolig Norrköpingskvinna iakttar och undersöker fenomenet chemtrails här i sta´n:

”I dag har vi haft tung besprutning av chemtrial i Norrköping. Hon har kontaktat Transportstyrelsen som enligt Björn Stenberg på Luftfartsverket är ansvariga för vår lufts miljö……men Transportstyrelsens Annika Lindberg svarar efter flera påtryckningar att – ”Vad gäller geoenginering är detta ingenting som Transportstyrelsen vare sig arbetar med eller har insyn i…”

Min kommentar: Som vanligt har ingen statlig myndighet ansvar. De behöver bara mer och mer av våra skattemedel för att kunna utöka sin verksamhet och få allt mindre gjort av det deras försörjare efterfrågar.

Vidare hennes ord: ”Många vetenskapsmän och microbiologer tror att vi är i omedelbar fara genom detta med flygbesprutning med chemtrailsprogrammet. Trots alla övertygande bevis som presenterats till vår samhällsmedia som gäller faran av chemtrails vägrar de hela tiden att göra sin plikt – att informera människorna om dessa fakta. VARFÖR?”

http://www.youtube.com/watch?v=3VLNNwiKvlE&feature=player_embedded

http://chemtrails-sverige.blogspot.se/

………………………………………………………………………………………………….

Redogörelsen för vad chemtrails är av Febe Nilsson, ordförande i Föreningen Ren Luft, FRL, utgivare av texten:

Inledning

Denna text är utdrag ur en lite mer omfattande sammanfattning i ämnet chemtrails. Vissa delar är utelämnade för att inte göra det hela för svårt och komplicerat att kunna överblicka. Man skulle egentligen behöva skriva en hel bok för att på djupet kunna täcka in de större sammanhang som är själva bakgrunden till syftet med chemtrails och för att tillfredsställande beskriva hur det är möjligt att kunna genomföra detsamma.

Återigen: vi behöver fastställa innan vi går vidare i ämnet att chemtrails är en del i ett stort och komplext sammanhang och att denna text bara behandlar vissa valda delar. I texten utelämnas medvetet delar som är nog så viktiga att ta i beaktande och fördjupa sig i, men som kan bli för mycket att smälta i ett första skede.

Det finns tusentals människor över världen som både privat och som del i olika organisationer forskar kring chemtrails och aktivt arbetar för att sprida informationen vidare till allmänheten. Som alltid i alla sammanhang så finns det också de som istället sprider felaktig information i syfte att undergräva trovärdigheten för frågan och här är det viktigt att sålla kraftigt. Det finns rent ut sagt en hel del knasigheter utlagt på internet i form av videos och påståenden av olika slag.

Vissa saker som rör chemtrails – sammanhanget ställer vi oss bakom och andra inte. I denna text behandlas dock inte de delsammanhangen.

Vi kommer att ta oss ganska snabbt och kortfattat igenom ämnet chemtrails.

Du som läser- försök att ha ett öppet sinne och tänk på att allt som skrivs i denna text går att kontrollera genom egen forskning.

En mycket vanlig syn: två flygplan på väg att lägga ett typiskt kryss över himlen. Hur står det till med flygsäkerheten?

Observera att texten är uppbyggd så att den klargör steg för steg och bör alltså för bästa behållning läsas i ordning från början till slut, utan att hoppa mellan de olika rubrikerna.

1.Vad innebär fenomenet Chemtrails?

Chemtrails är de vita streck som ett mycket stort antal flygplan lämnar efter sig och skiljer sig från den vanliga kondens och avgas som normalt uppstår efter flygplanens motorer kallat kondenstrimmor. Det som skiljer chemtrails från kondensstrimmor är att chemtrails bildar en avsevärt längre trail/svans efter flygplanet som sedan hänger kvar ofta timmavis och breder ut sig till molnliknande slöjor. (Här finns dock undantag, men i denna sammanställning behandlas inte detta för att undvika förvirring kring vad som menas.)

Kondensationsstrimmor däremot följer planet som en liten kort svans och försvinner i takt med att flygplanet förflyttar sig. Precis som kondensationsmolnet från din egen utandningsluft snabbt försvinner även en mycket kall vinterdag.

Det som gör att chemtrailsstråken expanderar i luften och ofta breder ut sig till molnslöjor beror på att partiklar avsiktligt tillsätts i jetbränslet och även misstänks sprutas från munstycken på planens vingar i en del fall. Partiklarna skapar en mycket större mängd kondensationskärnor i luften som fukten kondenserar på. Dessa kärnor krockar med varandra, slås ihop och växer mer och mer till breda stråk eller molnslöjor. Vi har anledning att tro att dessa partiklar består av diverse metallsalter och metalloxider, se rubrik 2.”

…”2. Vilka är bevisen för att de verkligen existerar?

Det finns dokument, patent och tidningsartiklar som beskriver avsiktlig tillförsel av metallsalts aerosoler i atmosfären som förslag på tillvägagångssätt för att reflektera en del av solstrålarna tillbaka ut i rymden och detta för att som det heter: ”minska den globala uppvärmningen.”

…”Se några exempel:

Artikel BBCnews http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8338853.stm

Patent US 5003186

Dokument http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf

David Keith som är en mycket framstående forskare inom geoengineering har diskuterat förslag på tillsättande av metallsalts aerosoler i atmosfären för att reflektera solstrålar tillbaka ut i rymden. Keith säger att tekniken för detta förfarande finns och att det är väldigt kostnadseffektivt. (Men hur kostnadseffektivt blir detta i förhållande till miljö och hälsa? Och själva metoden i sig att använda en ofantlig mängd flygplan för att sprida dessa partiklar i atmosfären och då kanske t.o.m. för all framtid är fullständigt befängd i och med att man då tillsätter ännu mer av koldioxid som man samtidigt påstår är boven till en uppvärmning.) Han talar om dessa förslag på en konferens om geoengeneering och delar av denna konferens återges i dokumentärerna ”Why in the world are they spraying” & ”What in the world are they spraying” Dessa finns att se gratis på youtube.

Den som studerar himlen och flygplanens utsläpp, hur detta förändrar himmelsbild och molnbildning, kan tydligt och klart se att dessa förslag är mer än förslag: det pågår NU.

Med de s.k. förslagen och patent i åtanke, så kan man dra logiska slutsatser kring att det är just metallsaltsaerosoler som används för besprutning i atmosfären via flygplan.

När detta tas upp med myndigheter så förnekar de fullständigt att det pågår. Eller så är det tyst, inga svar alls på mail.

En viktig bit som också avslöjar skillnad på chemtrails och kondensstrimmor är att dagar med i stort sett exakt samma väderparametrar (visserligen vid marknivå) med relativ luftfuktighet och temperatur ena dagen har uppvisat kvarliggande trails och andra dagen inte ett enda spår av trails efter flygplan. Dessa flertalet jämförda dagar har varit vardagar, Malmö och Stockholm där det är gott om flygtrafik.

För tydliggörande: När ett område är kraftigt trafikerat av flygplan och då flygplanen några få dagar plötsligt inte lämnar några kvarliggande trails överhuvudtaget åt något väderstreck på någon del av en mycket stor himmelsyta, utan bara lämnar dessa korta små svansar som försvinner i takt med att flygplanet förflyttas– då visar det på ett uppehåll i besprutningen. Förhållanden vid marknivå är nästan exakt desamma som vid dagar med gott om kvarliggande trails. Även om det naturligtvis är skillnad på atmosfären tusentals meter upp i luften så kan dessa faktorer tillsammans visa på just ett uppehåll i besprutningen. D.v.s bekräfta att en besprutning övriga dagar äger rum. Mätningarna har gjorts på sommar, senvår och är alltså inte en jämförelse mellan sommar och vinter med drastiska skillnader i temperatur och relativ fuktighet.

Kvarliggande trails observeras i stort sett varje dag, kors och tvärs över himmelsytan och under alla typer av förhållanden. Det som annars brukar hävdas av de som förnekar existensen av chemtrails är att contrails under ”vissa” väderförhållanden kan ligga kvar lång tid och ibland flera timmar i streck. Men här handlar det inte om kvarliggande trails vissa dagar, utan istället alla dagar med mycket få undantag. Dessa kvarliggande trails- chemtrails, går som nämnt kors och tvärs över himlen och inte bara på någon viss del av himlen där en eventuell ficka uppstått med annan fukt och temperatur sammansättning.

Många dagar förvandlas en klarblå himmel med strålande sol till en enda metallsaltssörja, en grådaskig sörja där man kan följa hela scenariot hur detta uppkommer på grund av flygplanens chemtrailsutsläpp. Vid många tillfällen har observerats hur enbart ett tiotal flygplan på kort tid har orsakat denna sörja över himlen.

Likaså kan man många dagar även se en gråmetall liknande slöja eller hinna över himlen där solen lyser som ”en lampa bakom” Det hela ger ett mycket onaturligt intryck.

Jag har även observerat ett stort antal dagar hur flygplanen flyger två eller tre tillsammans nästintill parallellt. Detta bidrar till bevisbilden att det sker en systematisk spridning av aerosoler över himmelsytan.”

…”Vi jobbar på att hitta samarbetspartners för provtagningar av nederbörd, dock har andra organisationer världen över tagit prover som visar på i första hand aluminium, barium och strontium. Se ex dokumentären ”Why in the world are they spraying” Youtube.

Vi behöver även ha I åtanke att chemtrails kan innehålla flertalet andra ämnen och att det för privatpersoner eller ideella föreningar är allt för dyrt för att kunna kartlägga dem alla med den mängd prover som behöver tas. Dessutom är det en problematik kring att hitta ett tillförlitligt laboratorium.

Svaret på vilka bevis som finns får även följa med under nästa rubrik i och med att mycket handlar om att knyta samman de olika punkterna för att få bilden att framträda. Lägga samman delarna för att kunna se helheten.

3. Vad är motivet bakom Chemtrails, och vem är det som orsakar dem och varför?

Låt oss för ögonblicket utgå ifrån att ”den globala uppvärmningen” är fasaden, dimridån, det ”godtagbara” motivet för chemtrails för att kunna genomföra diverse ljusskygga agendor.

Det finns flera teorier kring vilka dessa agendor bakom chemtrails är och det ena behöver inte utesluta det andra, man kan mycket väl slå flera flugor i en smäll.

– Det vi i första hand vill lyfta fram är syftet att kunna manipulera och styra vädret efter önskemål. Om man kan kontrollera vädret så har man ett mäktigt vapen i sin hand, du kan få nationer på knä genom att skapa torka eller låta skördarna regna bort, likaså skapa stormar, tornados och jordbävningar. Störa/förhindra fiendens framkomlighet, låta hela städer utplånas av tornados osv.

– Du kan också tjäna svindlande summor genom att genmanipulera fram stresståliga grödor som du tar patent på och sedan säljer till desperata bönder som inte lyckas få sin egen gröda att växa i en metallsaltsförgiftad jord eller i extrema klimatförhållanden. Monsanto som är världsledande när det gäller att ta fram och ta patent på genmanipulerade grödor, har gjort just detta: utvecklat en stresstålig gröda se patent US 7,851,676 (googla) Många röster höjs dock när det gäller negativa hälsoeffekter av genmanipulerad mat och ger starka varningar angående att studier kring hälsopåverkan är otillräckliga och att mycket mer forskning krävs. Det man bland annat lyfter fram är studier av möss som matats med gmo – gröda där resultatet har visat på nedsatt eller eliminerad fortplantningsförmåga, även cellförändringar och nedsatt lever och njurfunktion har uppvisats i dessa studier.

– Du kan dessutom tillfredsställa oljejättarna genom att lokalisera gas och oljefyndigheter via låg och högfrekventa radiovågor, och sedan smälta isarna över Arktis och Grönlandskusten för att få tag på oljan.

– Och i allt detta kan du få in miljarder och åter miljarder på att beskatta utsläpp av koldioxid.

Men om vi fortsätter med att titta på väderkrigsföring som ett av motiven: hur är detta överhuvudtaget möjligt?

HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program är en enormt kraftfull radiovågsanläggning belägen i Alaska bestående av en mängd antenner med förmåga att skicka 360 miljoner watt upp i jonosfären och kan därmed hetta upp jonosfären för diverse påverkan. Metallsalts aerosoler via chemtrails förbättrar luftens konduktivitet – underlättar för de elektromagnetiska vågorna att nå utvalt område/mål. Man kan likna det vid en mikrovågsugn där mikrovågorna får molekylerna i vattnet att börja svänga, när de börjar svänga blir de varma och vattnet hettas därmed upp. För att överföra bilden till HAARP: elektromagnetiska radiovågor riktas upp i jonosfären och får partiklarna att börja vibrera, dessa vibrationer får luften att hettas upp, luften expanderar och höjer sig upp i en mycket högre och kallare del av atmosfären och du skapar därmed ett lågtryck. Med detta redskap kan du påverka jordens magnetfält, jetströmmarna, skapa högtryck, lågtryck och helt enkelt: sitta som Gud vid spakarna.

Molnmattor som bilden ovan visar, uppkommer ofta t.ex efter en förmiddag med intensiv besprutning. Här kan man se att HAARP eller liknande radiovågsanläggning, används med riktad elektromagnetisk energi för att för olika ändamål modifiera molnmassorna. Foto, Malmö

Det finns olika varianter av utseende på molnmattorna där vi anser att vi kan vara tillräckligt säkra på att radiovågsenergi orsakar molnmattornas uppförande. Tillräckligt säkra är vi på grund av logisk slutledningsförmåga mot bakgrund av den övriga information vi har. Här ges bara några exempel på sådana s.k HAARP – mattor.”

…”Det finns förutom HAARP en stor mängd liknande radiovågsanläggningar med namn Esicat, LOIS och Lofar. Det talas även om att det finns en mängd fler sådana anläggningar över världen till exempel Sura i Ryssland, Föreningen Ren Luft har dock inte hunnit kartlägga dem alla i nuläget. Dessa anläggningar är kraftfulla instrument enskilt men i och med metallsalts aerosoler via chemtrails kan de även bindas ihop till en enda stor antenn och fungera som ett enhetligt instrument med en enorm kapacitet för olika ändamål. Officiellt skriver man på de olika hemsidorna att dessa anläggningar är till för studier av jonosfären och rymden.

– HAARP finns i Alaska http://www.haarp.alaska.edu/haarp/tech.html

– Esicat finns förutom i Tromsö Norge och Kiruna i Sverige, även i Sodankylä i Finland och Longyearbyen i Svalbard Arktis. http://www.eiscat.se/

– LOIS finns i Växjö och en till anläggning är under uppbyggnad i Ronneby. http://www.lois-space.net/Svenska/index.html

– Lofar: 33 stationer i Nederländerna, 5 stationer i Tyskland, en i Frankrike, en i England och en i Onsala Sverige. http://www.lofar.org/

Fråga till läsaren: är det rimligt att en sådan mängd radiovågsanläggningar med denna ofantliga kapacitet är till för oskyldiga studier av stjärnor, planeter och jonosfär?

Är det inte snarare en logisk slutsats att forskare och ”maktelit” hela tiden vill skaffa sig nya vapen i sina blodbad? Tänk bara på atombomben, detta sanslöst förödande vapen.

Ur Levande Historia ”Den 6 augusti 1945 fällde USA den första atombomben över staden Hiroshima i Japan. Den 9 augusti fälldes den andra atombomben över Nagasaki. Med undantag av några få byggnader, förstördes båda städerna helt. I Hiroshima dog mellan 60 000 och 70 000 människor omedelbart, i Nagasaki omkring 40 000. Antalet svårt skadade var ännu högre och många av dem dog av sina skador. Ytterligare ett mycket stort antal människor drabbades av strålningsskador på längre sikt.”

http://www.levandehistoria.se/forintelsen/fakta/atombomberna_japan

http://www.ne.se/rep/krigsslutet-hiroshima-och-nagasaki

Trots detta så är kärnvapen fortfarande aktuellt, 8 länder har kärnvapen och några till misstänks inneha. Mänskligheten har alltså inte lärt sig av historien i detta fall och med det i åtanke tillsammans med övrig information och logisk slutledning så är det ingen orimlighet att HAARP enskilt men även tillsammans med övriga radiovågsanläggningar i kombination med chemtrails är det nya förstörelsevapnet.

Ingen nation borde få tillåtelse att ha sådana vapen i sin hand. Vi behöver ta ett ansvar som enskilda individer och befolkning i varje nation, att kräva ett stopp på utvecklandet och användandet av sådana vapen. Ska vi stå där i slutändan och göra planeten till en enda stor brasa medans vi avfyrar våra kärnvapen eller HAARP mot varandra? Någon måste sluta, någon måste sätta stopp och använda andra vägar till konfliktlösning.

4. Vilka är konsekvenserna av Chemtrails?

Det vi kan börja med att konstatera är att vi inte kan se vidden av de konsekvenser som skulle kunna vara fallet av miljontals ton metallsalts partiklar som förorenar luften och sedan faller ner över vatten, odlingsmark, skog, djurliv och oss själva. När vi sedan tittar på HAARP i kombination med chemtrails så har vi ett vapen med förmåga att skapa katastrofala skador för hela nationer med dess befolkning via framkallade jordbävningar, torka, översvämningar, tornados.

Om vi tittar på förgiftning av odlingsmarken via metallsaltsaerosolerna men också skapande av extrem torka eller regn som gör det omöjligt att kunna odla naturliga grödor, då blir bönderna tvungna att köpa genmanipulerade stresståliga grödor från ex Monsanto. Vilken obalans skapar inte detta både ur ett ekonomiskt, politiskt och hälsorelaterat perspektiv? Om du är den som kontrollerar tillgången på mat, om du har patent på grödorna som är möjliga att odla under skapade extrema klimat, då har du en oerhörd makt ekonomiskt och politiskt.

Som vi kan se så finns det alltså flera stora delar vi behöver uppmärksamma och arbeta aktivt för att motverka en fortsatt implementering av. Nedan nämns bara en del av det vi menar på skulle kunna orsakas av chemtrails, men vi vill understryka att det i nuläget som sagt inte går att se vidden av hur detta projekt med chemtrails och HAARP påverkar miljö, hälsa, politik och ekonomi på kort och lång sikt.

Aluminium och andra metalloxider/salter relateras till:

 Alzheimers, demens

 Dammlunga vid inandning av metalldamm/partiklar

 Tungmetallsförgiftning med symptom som kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter, brainfog = hjärndimma, orkeslöshet, depression, inlärningssvårigheter med många fler symptom.

 Respiratoriska problem, astma och oförklarlig svårighet att andas, intagning på sjukhus akut.

 Många fler negativa hälsoeffekter som vi forskar kring och som läsaren själv kan fördjupa sig i.

Genmanipulerade grödor relateras till:

 Delvis eller helt nedsatt fortplantningsförmåga hos möss vid studier.

 Nedsatt lever och njurfunktion hos möss vid studier.

 Cellförändringar med eventuell utveckling av cancer hos möss vid studier.

 Mycket mer forskning finns i ämnet som organisationer och forskare lyfter fram vilka arbetar för att uppmärksamma riskerna med gmo.

Chemtrails i kombination med HAARP kan även skapa:

 Skador på grund av störningar av människans egna frekvenser och signaler i hjärna, nervsystem och övriga kroppen.

 Massdöd av djur vi sett de senaste åren kopplar vi till chemtrailsutsläppen och pulsade frekvenser från HAARP m fl radiovågsanläggningar där enskilda djursorter har dött i tusental på en gång: fåglar har fallit döda ner i tusental, mängder med fisk och delfiner har dött på olika platser över världen. Vi tror att man via HAARP har skickat pulser i olika radiovågsfrekvenser för olika ändamål och när ett fiskstim eller en fågelflock råkat komma i vägen så har deras hjärnor slagits ut.

 Väderkrigsföring.

 Stora förödande klimatrubbningar och katastrofväder med alla de konsekvenser som följer därav.

Se några av alla fall av massdjurdöd:

http://youtu.be/YSubC55KI2c

20 tons of dead fish wash up on Norway beaches

http://www.youtube.com/watch?v=_GPYTZculNk

2000 blackbirds fall from the sky

http://youtu.be/Qjwy6lu42xU

Jakt o Jägare skriver om 30 döda älgar 2008 ett scenario de aldrig tidigare varit med om.

http://www.jaktojagare.se/en/article.php?id=344548

Ett till av flera fall av mystisk älgdöd de senaste åren, Sveriges Radio Ekot

”Trots intensiv forskning har man inte kunnat lösa gåtan. I år märktes därför 20 älgkor med GPS sändare och nu visar det sig att många av kalvarna som föds dör kort efter att de fötts.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5153145

När bara en art dör till exempel en fågelart som faller i tusental ner från himlen, eller enbart delfiner som spolas döda upp på stranden, då är det med mycket stor sannoliket HAARP som har pulsat den frekvensen som slagit ut just deras frekvens och därmed deras hjärnor. I vissa fall är det möjligt att de via HAARP sänder på en bredare signal som innefattar fler frekvenser och då slår ut fler djursorter.

Här spelar med stor sannolikhet även metallsalts förgiftning av källor, sjöar och floder in när det gäller en del djurdödsfall.

5. Om de verkligen existerar, varför får de inte mer uppmärksamhet?

Det är helt enkelt ”för galet för att vara möjligt!” Så resonerar många som hör talas om chemtrails och de motiv som läggs fram. Man är också rädd för att ses som knäpp och bli utstött av vänner och bekanta om man skulle ta detta på allvar och göra en egen forskning och undersökning av ämnet.

Det är en fullständig mörkläggning från regerings och myndigheters sida och skulle någon svara så säger de sig inte känna till att chemtrails existerar eller menar på att det är vanliga kondensstrimmor det rör sig om. Det läggs även ut en hel del desinformation på nätet i försök att motbevisa existensen av chemtrails och framställa de som jobbar för ett avslöjande som inget annat än paranoida konspirationsteoretiker.

(Det bör tilläggas att vi naturligtvis inte vet hur många i Sveriges ledningstopp, ministrar och riksdagsledamöter som känner till besprutningen, annat än att de har fått höra om det via bl.a vår förening och andra minst sagt bekymrade privatpersoner.)

En viktig del i detta är att befolkningen i allmänhet har så fullt upp i sina stressiga liv med jobb på övertid ,barn, aktiviteter och konsumtion att de inte orkar bry sig tillräckligt om vad som händer i omvärlden utan överlåter detta till de styrande.

Man har dessutom en bild av att experter och professorer skulle vara omutbara sanningssägare medan verkligheten är en helt annan. Experter och forskare går att köpa och agendor kan genomföras utan att befolkningen anar oråd. Vi har sedan barnsben fått lära oss att anamma en blind tro på att myndigheter, ”vetare” och regering levererar sanningen om verkligheten. Läs om mutade experter bl.a på http://torbjornsassersson.com/2011/05/john-virapen-fick-nog-efter-30-ar :

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det. Det är bara pengar de är intresserade av”, säger John Virapen efter att ha arbetat för Big Pharma i 30 år.

Sveriges Radio: En av dem som hävdar att man inte kan lita på den industrin är John Virapen, fd. vd för ett stort internationellt läkemedelsföretag. För några år sedan kom han ut med en bok, “Piller och Profiter”, där han kritiserar läkemedelsindustrin för att bl.a. ta emot mutor. Vi träffade honom när han var på besök i Uppsala.

John Virapen håller föredrag runt världen och berättar om läkemedelsindustrins ohederliga metoder. Bland annat berättar han att branschen undanhåller sanning om biverkningar och ohälsosamma tillverkningsmetoder samt använder sig av mutor för att registrera nya läkemedel.

När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Virapen bjöd på middagar och sände kvinnliga medarbetare till….”

http://torbjornsassersson.com/2011/05/john-virapen-fick-nog-efter-30-ar-i-lakemedelsbranschen-berattar-om-bedragerierna/

Från John Virapens hemsida:

Se även artikel om en av många läkemedelsskandaler där doktorer har tagit emot mutor på miljontals dollar för att skriva ut medicin trots att läkemedelsföretaget marknadsförde medicinen för åkommor preparatet inte var avsett för mm:

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-18673220

”Diabetes medication Avandia is one of the three drugs concerned in the fraud case

GlaxoSmithKline is to pay $3bn (£1.9bn) in the largest healthcare fraud settlement in US history.

The drug giant is to plead guilty to promoting two drugs for unapproved uses and failing to report safety data about a diabetes drug to the Food and Drug Administration (FDA).

The settlement will cover criminal fines as well as civil settlements with the federal and state governments.

The case concerns 10 drugs, including Paxil, Wellbutrin, Avandia and Advair.

Deputy US Attorney General James Cole told a news conference in Washington DC that the settlement was ”unprecedented in both size and scope”.

Doctors bribed

GSK, one of the world’s largest healthcare and pharmaceuticals companies, admitted to promoting antidepressants Paxil and Wellbutrin for unapproved uses, including treatment of children and adolescents.

The illegal practice is known as off-label marketing.

The company also conceded charges that it held back data and made unsupported safety claims over its diabetes drug Avandia.

It agreed to resolve civil liability for promoting asthma drug Advair and two lesser-known drugs for unapproved uses.

In addition, GSK has been found guilty of paying kickbacks to doctors.

”The sales force bribed physicians to prescribe GSK products using every imaginable form of high-priced entertainment, from Hawaiian vacations [and] paying doctors millions of dollars to go on speaking tours, to tickets to Madonna concerts,” said US attorney Carmin Ortiz.

As part of the settlement, GSK agreed to be monitored by government officials for five years.

GSK said in a statement it would pay the fines through existing cash resources.

Andrew Witty, the firm’s chief executive, said procedures for compliance, marketing and selling had been changed at GSK’s US unit.

”We have learnt from the mistakes that were made,” Mr Witty said. ”When necessary, we have removed employees who have engaged in misconduct.”

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-18673220

Fråga till läsaren:

Hur mutade är forskarna som för teorin om en global uppvärmning orsakad av koldioxid?

6. Argumentation för att agendan bakom chemtrails bl.a är väderkrigsföring och vädermanipulation. (Argumentationen är en sammanfattning och mer information finns att tillgå från andra organisationer världen över som driver samma fråga.)

Om de inte hade haft något att dölja – då borde de väl inte mörklägga besprutningen?

Om de inte hade haft något att dölja – om de visste att besprutningen inte var negativ för miljö och hälsa, så hade de inte behövt mörklägga detta gigantiska ingrepp i atmosfären. Att använda argumentet att ett offentliggörande skulle skapa panik, fungerar inte det heller. Diskussionen om en hotande global uppvärmning har varit på bordet länge och folk rusar inte runt i panik för det.

Det är ett av argumenten för att det är något lurt med det hela. Trots att en stor mängd människor över hela världen aktivt arbetar för att avslöja och sätta stopp för besprutningen, så vägrar de erkänna att besprutningen pågår.

 De hade kunnat ha en ordentlig dialog med miljö och hälsoexperter innan denna besprutning kördes igång för att vid starten av detta besprutningsprojekt kunna visa på att dessa aspekter är tagna i beaktande och är säkrade.

När de inte ens har gjort det som står i deras makt för att ta detta projekt den rätta vägen, då bidrar även detta till utslaget att de rimligen har en annan agenda bakom sprayningarna som tillfaller egna intressen.

 Dessutom får man verkligen anta (är dock högst osannolikt) att dessa flygplan är eldrivna, annars släpper de ut mängder med koldioxid samtidigt, trots det påstådda motivet att motverka en global uppvärmning orsakad av koldioxid.

Att använda en mängd plan som samtidigt sprutar ut ännu mer koldioxid i atmosfären, motverkar direkt ett syfte med metallsalts aerosoler för att förhindra en global uppvärmning.

 När jag själv har studerat teorin ”global uppvärmning” så har mitt samlade intryck varit att forskarna inte är säkra på att det är koldioxid som är boven till 0,5- 2 graders ökning. Planeten har genom historien gått igenom varmare perioder flera gånger förut, t.o.m varit varmare än vad den är idag och detta före människan i så fall skulle börja göra eventuella avtryck i atmosfären på grund av koldioxidutsläpp via industrin, bil, flyg osv. Man menar då att uppvärmningen denna period har varit mycket snabbare än andra perioder, men hur ska vi, folket, kunna kontrollera om detta stämmer?

 Koldioxiden utgör enbart 0,038 % av atmosfärens sammansättning av olika gaser. Man menar på att koldioxiden är en värmekapslare – absorberar värme som sedan reflekteras tillbaka till jorden. En gigantisk tillförsel av koldioxid genom mänskliga utsläpp bör då logiskt sett skapa en värmeökning som står i relation till mängden utsläpp. Jordens temperatur borde alltså öka med dramatisk hastighet och borde vara obeboelig vid detta laget.

Detta har inte skett, utan man menar att värmeökningen ligger på mellan 0,5-2 grader som eventuellt kan komma att uppgå till 4-6 graders ökning. Detta kan logiskt sett inte stämma. En enorm tillförsel av koldioxid i atmosfären borde ge en värmeökning som i sådana fall speglar detta: alltså likaså en drastisk värmeökning. (Om koldioxiden har en funktion som värmekapslare även om inte all koldioxid stannar kvar i atmosfären.)

 Potentialen för att genomföra dessa ljusskygga agendor finns. Bl.a. väderkrigsföring och vädermanipulation.

 Mängder med radiovågsanläggningar med enorm kapacitet som byggs ut i oroväckande antal.

 Massdöd av djur. Tusentals fåglar faller döda ner till marken på olika platser över världen, även massdöd av fisk av i de flesta fall en fisksort per tillfälle. Detta menar vi beror på att man via HAARP pulsar elektromagnetsiska vågor i samma frekvens som frekvensen hos aktuell djursort. När dessa djur kommer i vägen för pulsen, slås deras hjärnor ut och dör. Delfiner i hundratal har hittats döda uppspolade på stranden och ser ut att ha blivit brända. Det finns mängder med fall av massdjursdöd, sök vidare på nätet.

 De finansiella medel som läggs på denna besprutning och som läggs på att vilseföra allmänheten, hade många år tidigare kunnat investeras i att ta fram alternativa elkällor, eventuellt solkraft. Vi menar på att besprutningen har skett i ca 20 år redan.

 Olja

Med hjälp av radiovågsanläggningarna kan olja och gasfyndigheter lokaliseras och sedan med samma redskap smälta isarna över dessa fyndigheter.

 Matkontroll:

Genom att förstöra odlingsmarken för naturliga grödor, kan de som innehar patenten tjäna svindlande summor på genmanipulerade grödor som tål de nya jordförhållandena och extrema väderskiftningar/förhållanden. Kontroll av mattillgången ger även enormt politiskt inflytande. Se patent Monsanto US 7,851,676 stresstålig gröda.

 Väderkrigsföring:

Minst 8 länder har kärnvapen idag och har alltså inte lärt sig av historien vad användandet av sådana vapen innebär för planeten. När man kan leka Gud med vädret och använda det som vapen, varför skulle nationers ledare och militär då säga nej till en sådan ”möjlighet”? Försiktighetsprincipen är bevisligen inte använd hittills i någon större grad.

Det finns mycket forskning att titta vidare på när det gäller starka misstankar om HAARP som ett ”dödsstrålevapen”. HAARP innehar redan kapaciteten, men forskning pågår från olika håll när det gäller bevisningen kring att HAARP redan har använts för detta syfte. Läsaren uppmanas att själv söka information om detta.

 Vädermanipulation:

Flera länder manipulerar med vädret på annat sätt. Bombning med kemikaler på moln för att flytta nederbörd och för att förmå moln att avge nederbörd.

Se:

http://www.metro.se/nyheter/sa-ska-ovader-hallas-borta-fran-os-i-peking/Objhbg!22_0741-45/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12106125.ab

http://www.youtube.com/embed/XtCnmNDosFo

Slutord

Ska vi verkligen mena på att det är värt riskerna det innebär att tillsätta miljoner ton partiklar i atmosfären och detta kanske t.o.m. för all framtid med den påverkan detta kan göra på miljö och hälsa?

Detta när vi inte ens vet om vi står inför en naturlig eller icke naturlig uppvärmning, om det ens ÄR en reell uppvärmning och inte beror på effekterna av chemtrails i kombination med HAARP som påverkar olika delar av världen. Vi i Sverige har garanterat inte haft någon uppvärmning denna sommar. Ska vi mena på att det är värt risken att låta denna besprutning fortsätta när det dessutom finns så starka indikationer på att besprutningen har helt andra syften än att motverka en global uppvärmning?

Ska vi låta oss bli lurade till vad som helst, eller ska vi använda vårt eget förnuft och intuition, se på delarna, lägga ihop dem till en helhet och så se sambanden och grovskissen framträda?

Föreningen Ren Luft råder varje enskild individ att ta det vi lagt fram i denna artikel på allvar och göra sin egen forskning i ämnet. Agerar vi inte gemensamt nu med stora krafttag för att ändra den riktning mänskligheten är på väg i på grund av de stora ingrepp som görs i det tysta i allas vår levnadsmiljö, så kan vi alla bli tvungna att betala ett mycket högt pris i påverkan på vår miljö och hälsa, och upptäcka oss vara i ett ännu större beroendeskap till storföretag, multimiljardärer och övriga som styr vår värld.

Gör din egen forskning – sprid sedan informationen vidare!

Text: Febe Nilsson

Ordförande Föreningen Ren Luft

https://www.youtube.com/watchfeature=player_embedded&v=jf0khstYDLA

Chemtrailplan som lär vara på vippen att krocka med reguljärt trafikplan.

Detta inlägg publicerades i Vård o Miljö. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Chemtrails…

 1. Pingback: Chemtrails? (motion 8) | corneliadahlberg

 2. Pingback: Den stora viltdöden 2013 | corneliadahlberg

 3. Pingback: Nytt och fräscht‏ | corneliadahlberg

 4. Pingback: ”CHEMTRAILGÅTAN LÖST” | corneliadahlberg

 5. Pingback: ”Dimbåge” | corneliadahlberg

 6. Jag rekommenderar dig att vara tydlig när du skiljer på hypoteser och allmänt accepterade bevisade sanningar och inte ta till dig hypoteser som sanningar, samt alltid hänvisa till trovärdiga källor.

  Det finns nämligen människor som lägger ut förvirrade alster som saknar bevis i syfte att få många klick på Youtube. De som vill dölja kriminaliteten kan också vilja förvilla.

  Är det inte sant, skriv det inte, länka inte!
  Är det med stor sannolikhet sant och du finner källan trovärdig, bevisa det och länka till det!
  Det är bättre att säga att man inte vet när man inte vet.

  Gilla

 7. corneliadahlberg skriver:

  Jag låter dem absolut ha sina egna bloggar, men om de inte vill så tvingar jag dem inte 😉 Febe blev utsatt pga sina åsikter och jag tycker hon gjorde ett utmärkt jobb trots allt motstånd. Det är värt att sprida tycker jag!

  Gilla

 8. hllviken skriver:

  NASA – bild tagen utanför Sverige förmodligen.

  Gillad av 1 person

 9. Pingback: ”Kommande ekonomisk krasch” | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.