BARNPENG (motion 1)

Till Landsdagarna, Sverigedemokraternas högst beslutande organ, denna gång i Västerås 22-24 november, lämnade jag in 7 motioner (samt skrev en åttonde, mer om den sist). Här kommer nr 1:

Motion till Landsdagarna 2013

BARNPENG

Idag vet vi att små barns immunsystem bryts ned av att vistas i stora dagisgrupper – förutom den psykiska påfrestning detta innebär. Kring två-års åldern är hjärnan enligt forskare inte mogen att ta in så stora mängder intryck som sker på dagis. Vi bryter dessutom mot FN:s barnkonvention genom att tvinga barn att vistas på dagis 10 timmar eller mer per dag.

Ansvariga politiker för uppbyggnaden av dagens barnomsorg har hittills visat att de ignorerar ovan beskriven kunskap. Därför bör vi istället ge makten att besluta över barnens vardag direkt till dem det berör – föräldrarna. Varför skall de behandlas som om de inte visste sina barns bästa – som omyndiga?

För att ge föräldrarna verklig möjlighet att besluta om sina barns uppfostran bör vi istället fördela skattepengarna till barnomsorgen enligt samma princip som dagens skolpeng – d.v.s. samma summa skattemedel följer med varje skolelev/barn till valfri skola/barnomsorg. Fram till skolstart betalas månadsvis en summa direkt till vårdnadshavarna motsvarande snittsumman som i dag betalas i form av föräldrapenning tillsammans med skattesumman som daghemmen får för varje barn.

Föräldrarna får på så vis frihet att själva bestämma om/när de vill lämna sina barn på dagis, till dagmamma, uppfostra sina barn själva – och/eller en kombination. De stora vinnarna på den föreslagna förändringen blir med all sannolikhet våra barn, både vad gäller den fysiska och psykiska hälsan.

Detta kostar dessutom inte skattebetalarna en krona extra – tvärtom. Föräldrarna skulle tjäna en förmögenhet på förslaget om de har fler än två barn – vilket inte är meningen och därför föreslår jag ett tak på kanske 200 000 kronor/år. Genomförs förslaget skulle det alltså bli skattemedel över att satsas på bl.a. vår tragiskt misskötta psykiatri. En psykiatri som allt fler före detta dagisbesökare har behov av. Skattepengarna skulle dessutom räcka till att delfinansiera några timmars förskola/dag i pedagogiskt syfte, för barnens bästa – inte för att båda föräldrarna måste arbeta heltid.

För att gynna våra barns psykiska och fysiska hälsa och öka deras möjlighet att utvecklas till fria och friska individer föreslår jag enligt ovan beskriven princip

att Sverigedemokraterna inför en ”Barnpeng” finansierad enligt beskrivningen ovan – som månadsvis betalas till vårdnadshavarna från födelsen fram till skolstart. 

Motionär: Cornelia Dahlberg (Ombud Östergötlands län)

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/02/03/lat-foraldrarna-bestamma-om-barnomsorgen/

feee4adc-5ef4-40bd-afbb-6df48d800616

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt hoppas kunna inspirera fler att tänka i dessa banor.

Genomgående tema i Peng-motionerna är hur vi förflyttar den reella makten över skattebetalarnas pengar från politiker direkt till folket – så långt det är rimligt. Varför? – Jo för att den politikerskara vi sett rasera vårt samhälle under alldeles för många år har visat sig bestå till stor del av inkompetenta och makthungriga hycklare.

Makten till folket för ett mänskligare samhälle, en lyckligare befolkning:

– ”Den här motionen handlar om vem som bäst vet vad ett barn behöver och därmed ska få möjlighet att avgöra hur skattepengarna avseende barnets start i livet ska användas. Regerande politiker har under många år valt att ekonomiskt ensidigt gynna institutionsuppfostran samtidigt som man ofta valt att ge noll kronor till den förälder som väljer att uppfostra sitt lilla barn i familjen. 

Vi vet att allt fler barn är stressade idag, den psykiska ohälsan ökar och t.o.m. självmorden bland unga ökar. Med sådan facit i hand borde det vara hög tid att istället utgå från barnens fysiska och inte minst psykiska behov när politiker styr deras uppväxt i så hög grad som de gör idag – genom att styra skattemedel ensidigt till daghemmen istället för att ge föräldrarna ekonomisk möjlighet att välja hemmet under de första uppväxtåren. 

Jag har arbetat många år som lärare för barn i alla åldrar – även på daghem, och jag har inte minst samlat mina erfarenheter som trebarnsmor och har lämnat mina barn på daghem i varierande grad. Min erfarenhet, baserad på iakttagelser som lärare och mor, blev att små barn mår bäst av att vistas större delen av dygnet i hemmiljön med välbekanta ansikten, ungefär till 3 års ålder, för att sedan utvecklas vidare i en liten barngrupp hos förskollärare, några timmar om dagen. När och hur många timmar som är bäst för barnet borde de som känner barnet bäst avgöra, nämligen föräldrarna, gärna i samråd med förskolelärare. 

Om våra små barn fanns här inne  nu och kunde rösta skulle de garanterat ge sitt bifall till motionen. Jag yrkar bifall till motionen eftersom jag utgår från att föräldrarna vet bättre än politiker vad deras små barn, som individer, behöver.

Samtidigt vill jag önska PS lycka till i sitt arbete med att åtminstone öka vårdnadsbidraget till 6000:-/mån.”

Partistyrelsens (PS) avslagsmotivering:

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna 

Idag finns redan en hög grad av valfrihet. Man kan både välja om man vill placera sitt barn i privat- eller kommunal förskola. Man kan också välja vilken förskola som är bäst lämpad för barnet såväl som föräldrarna (inom kommunen). Utöver detta finns valfriheten att placera sitt barn i sexårsverksamheten eller ej. Utöver detta driver Sverigedemokraterna aktivt frågan om vårdnadsbidragets utformning. Om föräldrarna vill ha sitt/sina barn hemma längre, vill vi kraftigt öka vårdnadsbidraget med en fördubbling från 3000 till 6000 kronor per månad. Således anser vi att syftet med valfrihet som motionären skriver om redan drivs av partiet, om än på andra sätt. 

Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta 

att avslå motionen.

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till BARNPENG (motion 1)

 1. vidholdz skriver:

  Ja – man kanske borde fråga alla föräldrar – för att se hur de tänker i detta sunda förslag – sunda för familjen – – – politiker borde inte ha makten att bestämma i så viktiga frågor – vi ser ju hur det ser ut i ohälsotal bland unga idag – höga siffror på unga som vill ta sina liv eller redan gjort det – de skär sig, knarkar – driver omkring i gäng ägnar sig åt kriminalitet – det är ju inte dagis som skall vara den enda trygga punkten och föräldraskapet kan inte ersättas – trygghet och normer skall finnas inom familjen – barnen har slitits från sina föräldrar innan de kan gå och deras immunförsvar är inte redo för det bombardemang som dagismiljön innebär och de är på dagis på tok för länge och för tidigt i åldern. Här borde man ta sig en rejäl funderare vad som är bästa möjliga lösningen för framtidens barn och föräldrar.

  Gilla

 2. Lil Thorén skriver:

  Det här är en av mina största hjärtefrågor.
  Så glad jag blev över att du tar tag i denna fråga. Barn som inte får vara i sitt eget hem som riktigt små hinner aldrig utveckla sin empatiska medfödda förmåga på ett naturligt vis. Den kapas inom dem för att de alltför tidigt får krav på sig att lära sig anpassa sig till dagismentaliteten. Där det är fult att visa sina känslor. De skulle bli som Maos lilla röda hela bunten. Stöpas i samma form.
  I på tok för tidig dagisplikt får barnen svårt att skilja på vem som är förälder och vem som fostrar dem dagtid i ca 10 timmar. Bara det gör dem både förvirrade och vilsna i sin egen personliga utveckling.
  Barnen ser sina föräldrar på morronen vid en stressfrukost och på kvällen vid en stresskvällsmat. Där både barnen och föräldrarna är helt slut efter dagens alla stressmoment.
  Jag vill påstå att vi lever i ett barnfientligt samhälle där alltid barnen får betala det högsta priset. De får ingen naturlig barndom och det är vad jag tycker man verkligen kan se facit på idag, efter ca 30 års dagistvång.
  Sällan har väl så riktigt unga människor begått så mycket våldshandlingar som i nutiden. De där dagisbarnen som staten skulle uppfostra till att bli nya sossar. Där alla skulle fostras i total socialistisk anda. Stöpas i en och samma form, utan att få utvecklas till egna små personligheter, sådan skulle bearbetas bort. Redan där såg sossarna till att skapa nya sosseämnen. Och det var deras grundorsak till att de skapade dagis. En dagmamma hade ju ingen politisk baktanke med att vårda barn när deras föräldrar jobbade. Därför skulle alla dagmammor avvecklas. Och dagisen ta vid och tidigt hjärntvätta barnen till att bli nya sosseämnen.

  Att barnen som vuxit upp och kommit upp i tidiga tonår begår våldshandlingar av sällan skådat slag efter att dagisstarten på allvar satte fart för ca 30 år sen ser man ju tydligt facit på idag. Och jag tror att det beror på att de har getts en helt felaktig barndom där de tillbringar mer tid på dagis än vad de gör i egna hemmet tillsammans med sina egna föräldrar. Såklart de blir vilsna och otillfredsställda på det känslomässiga planet. Ofta tillbringar de varannan helg hos den ena föräldern och en annan helg med den andra föräldern. När får de tid att vila från all den stress vi vuxna tillfogar dem? Man släpar omkring barnen precis som om de vore saker istället för små underbara ungar/människor.
  Och sen alla infektioner de åker på per tid och minut sen. Och proppas fulla med penicillin i massor under sina tidigaste levnadsår. Det kan heller knappast vara hälsosamt. Stress och press och en massa onödiga infektioner är vad barnen drabbas av innan de knappt ens har lärt sig att kunna gå själva.
  Skulle vi vuxna vilja ha det så fel, skulle vi vuxna acceptera att bli behandlade och bemötta så vanvettigt? NEJ, det skulle vi inte acceptera.
  Men samhället begär det av oss föräldrar och av våra barn. Dags att få stopp på vanvettet och börja behandla och bemöta våra barn för vad de är, nämligen små underbara, tillgivna, oförstörda och kärleksfulla barn. Får småbarnsföräldrar tillbaks rätten till sina egna barn, kan vi med tiden se glada och harmoniska växande barn i framtiden, som även får möjligheten att själva tänka sina egna tankar och ta egna initiativ och lära sig av livet.
  Sign haga och jag har ibland väldiga duster i den här frågan. Men sist fick hon ge sig.
  Någon/jag fick stopp på sossepredikanten.
  Jag jämför sossarna med scientologerna, samma tankesätt och samma sektbeteenden..

  Gilla

 3. corneliadahlberg skriver:

  Håller med dig om mycket förutom det jag skrev i kommentaren här https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/12/kriminalvard-och-familjehem-motion-4/. I det här fallet ser jag att alliansen är lika intresserade av att bibehålla dagens stöpa alla i samma form-politik som sossarna – med syftet att ge näringslivet kontrollen. Tänk vilka ofantliga summor läkemedelsbolagen tjänar på sjuka barn till följd av ovan beskriven start på livet – se t.ex. på ADHD-medicinen som säljs lavinartat till våra unga. Så vitt jag vet är enda 7-klöverpartiet som vill ge föräldrarna större möjlighet att påverka sina barns uppväxt KD.

  Gilla

 4. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

 5. Pingback: KF 13-12-16: Vårdnadsbidrag | corneliadahlberg

 6. Pingback: Självmorden bland unga ökar | corneliadahlberg

 7. Pingback: Bryt ner, lös upp | corneliadahlberg

 8. Pingback: NÄRINGSLIVET  | corneliadahlberg

 9. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

 10. Pingback: Tänka som en linjal eller i cirkel | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.