ÄLDREPENG (motion 2)

Motion till Landsdagarna 2013

ÄLDREPENG

Privata och kommersiella alternativ inom äldrevården är tänkta att vara en valmöjlighet till den kommunala äldrevården, men ger egentligen ganska likartad vård eftersom den politiska styrningen är nästan total. Om vi skulle låta våra äldre välja vårdform helt fritt skulle alla aktörer kunna inspireras och lära av helt andra metoder än dagens politiskt styrda och därmed begränsade kommunala och privata alternativ inom äldrevården.

Samma system som idag ger föräldrar och elever möjlighet till ett fritt och aktivt val av skola kan även användas inom äldrevården. Skattepengar skall dock inte användas till spekulation, utan vinst bör gå tillbaka in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna.

Ett sätt att ge våra äldre verklig valfrihet är att räkna ut snittsumman som idag betalas per äldrevårdsbehövande efter diagnos, inkl. hem- och färdtjänst, och låta den summan (äldrepengen) följa varje behövande antingen till verkligt valfritt äldreboende, d.v.s. ett äldreboende som våra äldre väljer – inte våra politiker väljer, eller till att användas i hemmet eller på valfri ort världen över. De senare alternativen gäller även då anhörig blir vårdare. Storleken på äldrepengen är olika beroende på diagnos och omfattning av vårdbehov och blir aktuell när man inte längre kan klara sig själv och tillståndet genom läkarintyg förutsätts bli permanent.

Äldrepengen kan ge våra trognaste skattebetalare en värdig omsorg och möjligheten att få den ålderdom de själva önskar. Äldrepengen kostar inte skattebetalarna en krona extra – tvärtom, det skulle kunna bli skattemedel över genom minskad byråkrati.

Att teckna privat försäkring är, precis som tidigare, alltid möjligt, men skall aldrig vara nödvändig i vårt av tradition väl utbyggda välfärdssystem.

För att främja valfriheten, öka kvaliteten och göra det möjligt för alla som har en ärlig vision och drivkraft att skapa en verksamhet inom området, föreslår jag

att  Sverigedemokraterna inför en äldrepeng som följer alla behövande med läkarintyg till valfri äldrevård.

Motionär: Cornelia Dahlberg (Ombud Östergötlands län)

oldfolks

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt hoppas kunna inspirera fler att tänka i dessa banor.

Genomgående tema i Peng-motionerna är hur vi förflyttar den reella makten över skattebetalarnas pengar från politiker direkt till folket – så långt det är rimligt. Varför? – jo för att den politikerskara vi sett rasera vårt samhälle under för många år har visat sig bestå till stor del av inkompetenta och makthungriga hycklare.

Makten till folket för ett mänskligare samhälle, en lyckligare befolkning:

– ”Mina motioner Äldrepeng och Sjukpeng handlar om att överföra den reella valmöjligheten till medborgarna, till skattebetalarna själva – istället för att fortsätta låta politiker avgöra vilken vård som ska konsumeras. Vi går mot ett alltmer individualiserat samhälle där politikerföraktet med rätta växer. Med rätta säger jag eftersom vi under många år sett hur politiker medvetet döljer, förvrider, hycklar och ljuger för att komma åt makten. 

Varför skulle vi inte ge våra äldre möjligheten att välja inte bara mellan den kommunala eller av politiker hårt reglerade privata omsorgen, utan helt fritt få välja form och innehåll av omsorg – kanske omsorg hos människor som erbjuder helt nya alternativ än dom som föreskrivs av trångsynta politiker som sällan besitter kompetens inom de områden dom beslutar över. Vi ser ju allmänt resultatet av den sortens politiska styrning i vårt samhälle idag, eller hur?

PS avslagsmotivering innebär fortsatt hårt politikerreglerade omsorgsalternativ.

Jag tror att våra äldre med sina anhöriga är kapabla att själva avgöra vilken omsorg de mår bäst av och yrkar därför bifall till motionen.”

Partistyrelsens (PS) avslagsmotivering:

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna 

Äldre människor har rätt att bestämma över sitt liv och sina val. Kvalitet och trygghet är viktigt när det handlar om äldrevård. Det kan vara att själv bestämma vem som kommer hem till en och utför tjänster i hemmet, valet om vilka tjänster man vill ha hjälp med eller vilket boende man väljer. Men det kan också handla om kvalitet på vården, på bemanningen, att komma ut på promenad eller få vara med på olika aktiviteter. Sverigedemokraterna har ställt sig bakom införandet av LOV (lagen om valfrihet inom äldreomsorgen) vilket ger ökat möjlighet för de äldre att välja utförare av hemtjänstinsatser men även särskilt boende och daglig verksamhet, vilket innebär att utförarna i kommunerna har samma villkor med kvalité och ersättningsbelopp. 

Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta att avslå motionen

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till ÄLDREPENG (motion 2)

  1. Lil Thorén skriver:

    Mycket bra motion också den här. Jag står bakom din motion här också Cornelia.

    Gilla

  2. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

  3. Pingback: NÄRINGSLIVET  | corneliadahlberg

  4. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

  5. Pingback: Vid Din Sida | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.