SJUKPENG (motion 3)

Motion till Landsdagarna 2013

SJUKPENG

EU-lagar, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen bestämmer idag vilka mediciner och vilken vård våra medborgare skall konsumera. Medicinerna som skrivs ut är genom vår lagstiftning begränsade till i stort sett enbart de stora läkemedelsbolagens alster. Den som inte vill konsumera dessa mediciner utan vill genomgå annan behandling måste ofta betala stora summor eftersom dessa vårdformer motarbetas av EU och svenska myndigheter. Det rimmar illa med många medborgares vilja och därför bör vi införa verklig valfrihet i sjukvården.

Istället för att nämnda myndigheter kraftigt begränsar dessa medborgares valmöjlighet så bör medborgarinflytande över den egna vården bli så stort som möjligt. Räkna därför ut snittsumman som idag betalas till sjukvården och psykiatrin per patient och diagnos och låt den summan, som vi kallar sjukpeng och som är lika för alla i förhållande till läkarintyget, följa varje behövande till valfritt sjukhus/behandling/terapi.

Dessutom bör politiska direktiv till tjänstemännen på Försäkringskassan inte kunna avgöra om en människa är sjuk eller ej, eftersom dessa politiker och tjänstemän sällan har adekvat utbildning och saknar erfarenhet på området. Läkare däremot har både utbildning och erfarenhet och bör därför avgöra om en människa är sjuk eller ej efter undersökning.

Ifall sjukintyget skulle ifrågasättas av Försäkringskassan bör läkaren som utfärdat det granskas och om det varit felaktigt få en tillrättavisning. I dagens system är det istället den sjuke som drabbas av de politiska kastvindarna om vem som är sjuk eller ej – se Försäkringskassans bedömningar utan verklig patientkontakt. Den sjuke är skattebetalaren som varit med om att försörja både läkaren, tjänstemännen på FK och politikerna. De senare ska inte kunna använda sin makt till att utförsäkra våra sjuka och göra dem beroende av socialbidrag – trots läkarintyg

Ett liknande system som idag ger föräldrar och elever möjlighet till ett fritt och aktivt val av skola kan genom ovan beskriven snitt-summa användas inom sjukvården. Skattepengar bör dock inte gå till spekulation, utan vinst bör gå direkt in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna.

Fördelen med verklig valmöjlighet är att dagens politiskt styrda likriktning inom sjukvården skulle brytas och vi skulle istället kunna inspireras och lära av andra metoder än de statliga och kommersiella alternativen. De senare har presenterats som en valmöjlighet till de statliga alternativen, men ger i princip samma vård eftersom den politiska kontrollen är så gott som total. Det kan liknas vid privatiseringen av apoteken: Efter privatiseringen fylldes apoteks-hyllorna av i princip samma varor och läkemedel som under monopol-tiden. Monopolet blev alltså inte brutet i praktiken för konsumenten.

Systemet med sjukpeng ger alla som har en vision och drivkraft att skapa en verksamhet inom området möjlighet därtill genom konsumenternas/medborgarnas fria val utan hinder av byråkrati. Syftet är att tillhandahålla högkvalitativ och effektiv vård.

Att teckna privat försäkring är, precis som tidigare, alltid möjligt, men skall aldrig vara nödvändigt i vårt av tradition väl utbyggda välfärdssystem.

För att valfriheten skall kunna genomföras förutsätts naturligtvis att ingen statlig myndighet ges makt att avslå skattebetalares val av alternativ sjukvård. Försäkringskassan eller annan myndighet som ges mandat att fördela sjukpengen skall bara vara förmedlare av dessa skattemedel till våra av läkare diagnostiserat sjuka.

För att tillhandahålla verklig valfrihet för patienterna inom sjukvården föreslår jag

att  Sverigedemokraterna inför en sjukpeng som följer alla med läkarintyg till valfritt sjukhus/behandling/terapi.

Motionär: Cornelia Dahlberg (Ombud Östergötlands län)

truth-mainstream-doctors-are-simply-big-pharma-sales-reps-in-14959866

Genomgående tema i Peng-motionerna är hur vi förflyttar den reella makten över skattebetalarnas pengar från politiker direkt till folket – så långt det är rimligt. Varför? – Jo för att den politikerskara vi sett rasera vårt samhälle under allt för många år har visat sig bestå till stor del av inkompetenta och makthungriga hycklare

Makten till folket för ett mänskligare samhälle, en lyckligare befolkning::

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt hoppas kunna inspirera fler att tänka i dessa banor.

– I samma anda som Äldrepeng-motionen vill jag överföra den verkliga valmöjligheten av sjukvård direkt till den sjuke, kanske tillsammans med närstående, som anhöriga. Jag har själv varit patient på Vidarkliniken i Järna, ett alldeles utmärkt alternativ till den konventionella sjukvården. För att kunna konsumera den vården utan att tvingas betala hela avgiften själv (+ skatt till den statliga sjukvården) var jag tvungen att först ”be om lov” hos politikerna i Landstinget. Själv hade jag tur som blev nådigt beviljad av makthavare politiker, men många får avslag och tvingas därför konsumera vård de egentligen inte vill ha. 

Vad har politiker med mitt val av sjukhus att göra? Dom saknar oftast både utbildning och kompetens på området. 

Jag föreslår att våra sjuka ges samma möjlighet till vård oavsett om de väljer den hårt reglerade statliga vården eller kanske vård hos människor som erbjuder andra alternativ än dom som går hand i hand med läkemedelsindustrins ekonomiska intressen – dom som styr den statliga sjukvården. 

Några svar till partistyrelsens (PS) avslagsmotivering:

Att Landstingen skulle få en ökad administrationsbörda finns det lösningar på. Varför inte låta staten sköta den administrationen. Avskaffa byråkratidjungeln Landstingen, som gårdagens motionär förslår.

Att efterfrågan på specifik behandling skulle kunna bli för hög visar väl bara att den formen av behandling behöver fler aktörer? Jag ser bara fördelar med det! 

Att vinstuttag skulle utgöra avslagsmotivering har jag beskrivit i min motion: Inga vinstuttag utan ev. vinst går direkt in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna.

Att PS  menar att sjukpengen skulle slå orättvist och kanske missgynna multisjuka visar att PS inte har förstått mitt förslag. Jag menar att läkare som undersökt patienten och med tanke på sin omfattande utbildning bör vara tillräckligt kompetenta att kunna ge tydliga anvisningar till vad patienten behöver – istället för tjänstemännen på Försäkringskassan.

Vän av frihet yrkar bifall till motionen.

Partistyrelsens avslagsmotivering:

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna 

Vi har redan idag en stor valfrihet inom vård och omsorg. Både vad gäller privata eller kommunala  inrättningar, såväl som subventionerade eller privatfinansierade. Dock har vi idag ett system som  baseras på Landstingens drift av vård och omsorg. Med motionärens förslag om en absolut  valfrihet, ser vi dock ett antal problem. Dels skulle detta innebära en kraftigt ökad administrativ  börda för Landstingen då dessa sinsemellan skulle fakturera varandra om vårdtagaren väljer vård i  ett annat län. Vidare kan vi hamna i en situation där efterfrågan på en specifik behandlingsplats blir för hög. Dessutom kommer förslaget sannolikt att leda till en utökad privat sjukvård då möjligheterna till vinstuttag ökar. Vår inställning där är att vi inte ser några problem med privata  alternativ, men vi ser negativt på det vinstuttag som idag finns. 

Angående läkemedlen så vill vi betona läkemedelsverkets roll i godkännandet av subventionerade mediciner. Om staten ska betala en del av kostnaden för dessa, ska det också krävas bevis för önskvärd effekt. Avslutningsvis är det värt att belysa beräkningsförslaget om en genomsnittlig sjukpeng. Detta kommer att slå orättvist beroende på vilket behov av vård och mediciner som patienten har. Partistyrelsen ser också risker med att exempelvis multisjuka kan ställas inför det faktum att deras sjukpeng inte täcker alla nödvändiga behandlingar. 

Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta 

att avslå motionen.

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till SJUKPENG (motion 3)

  1. vidholdz skriver:

    Det första stycket sammanfattar exakt det som jag alltid har tyckt och vi får se om SD tycker detsamma – om de inte gör det är de som sagt lakejer åt läkemedelsindustrin – som alla andra politiker, som stoltserar med sina stinna aktieportföljer på vår bekostnad – eftersom alternativ vård oftast är ett fantastiskt komplement som alltid bör betraktas som en möjlig lösning – idag är många dessutom läkemedlsförgiftade och överkänsliga och biverkningarna ger ju också klirr i kassan till läkemedelsbolagen eftersom man behöver nya mediciner för lindra de första. Dessutom har vi höga dödstal av läkemedelsförgiftade -men inga av naturläkemedel. Tvärtom – och det är därför (och för att de verkligen fungerar) man som bäst håller på att dra in de mest verksamma enligt EU-beslut. Viktigt beslut- för vår framtida folkhälsa.

    Gilla

  2. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

  3. Pingback: NÄRINGSLIVET  | corneliadahlberg

  4. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.