Kriminalvård och familjehem (motion 4)

Motion till Landsdagarna

Kriminalvård och familjehem

Vi vet att drogmissbruk och kriminalitet ofta hör samman och ofta leder till återfallsbrottslighet. I Sverige hanterar vi problemet genom att iscensätta ständigt nya och extremt kostsamma rättegångar efter de tillfällen då polisen ingripit. Som nämndeman har jag ofta sett tjocka högar av handlingar framför mig med detaljerad information om de ”nya” åtalspunkterna – som alltså ofta går i repris. Det är inte ovanligt med ett digert brottsregister. Domen leder ofta till kontakt med Frivården – vilket kan innebära några samtal per vecka, förbundet med kanske några timmars samhällstjänst. Övrig tid sitter missbrukaren sysslolös i sin ensamhet i lägenheten i samma stad där missbrukarkompisarna lever.

Det säger sig självt att modellen är ineffektiv och fram för allt omänsklig. Den som är intresserad av verklig rehabilitering, d.v.s. möjlighet att ge brottslingen ett meningsfullt liv och minska antalet brottsoffer, bör tänka om. Vi vet att människor mår dåligt av sysslolöshet och bör därför sluta sätta den metoden i system – i synnerhet vad gäller våra missbrukare. De flesta vet att nuvarande system straffar sig – dels genom att missbrukaren mår allt sämre och kräver allt större resurser men inte minst genom ständigt nya brottsoffer – med allt lidande det innebär.

Idag har brottslingen möjlighet att välja familjehem istället för fängelse vid vissa brott/påföljder och ibland kan man välja att förkorta fängelsetiden genom placering i familjehem. Det har visat sig fungera mycket bättre med en rehabilitering på annan ort, utan möjlighet till kontakt med missbrukarkompisarna. Vi skulle kunna utöka den möjligheten med att bygga upp verksamheter i glesbygden, kanske på mindre gårdar. Där finns alltid arbete i form av djurskötsel, som visat sig ha en alldeles utmärkt terapeutisk effekt för många klienter, odling, fastighetsskötsel, skogsarbete, vedhuggning m.m.

Eftersom det råder stor arbetslöshet i dag borde det inte vara några problem att finna människor som vill bygga upp familjehemsverksamhet i glesbygden – om ersättningen är skälig och beräknelig. Ge dessa människor en grundutbildning i att hantera våra återfallsbrottslingar och låt dessa leva utanför städernas destruktiva miljö ända tills de är fria från sitt missbruk och starka nog att återvända – om de alls vill tillbaka.

Denna vistelse i familjehemmet skulle även kunna tjäna som möjlighet att återbetala skulden man förorsakat samhället i form av arbetade timmar inom ramen av familjehemsplaceringen. Man skulle kunna ta hänsyn till detta vid domen – d.v.s. hur lång tid det tar att arbeta av skulden. Det förutsätter naturligtvis att skattebetalarna inte tvingas betala några hundra tusen för rättegången, varigenom det blir nästan omöjligt för den dömde att betala av skulden. Istället bör polisen ges större befogenhet att döma direkt på brottsplatsen. På så vis skulle det bli möjligt att sätta brottets samhällskostnad i relation till arbete.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att återfallsbrottslingar, när så är lämpligt, placeras i familjehem i glesbygden till dess de är dokumenterat fria från sitt missbruk.

att domen sätts i relation till tiden det tar den dömde att betala av sin skuld till samhället/skattebetalarna.

Cornelia Dahlberg (Ombud Östergötland)

Hästar  Featured Image -- 13086

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt hoppas kunna inspirera fler att tänka i dessa banor – nämligen för ett mänskligare samhälle och därmed en lyckligare befolkning:

– ”Som nämndeman i Tingsrätten har jag många gånger blivit både ledsen och väldigt upprörd över vad jag ser och hör. Ofantliga summor skattepengar, vi talar om hundratusentals kronor i rättegångskostnader, rinner ner i administration, advokatarvoden och andra lönekostnader ofta till ingen nytta varken för den dömde eller brottsoffret. 

Här inne vet nog de flesta vad som händer med notoriska återfallsbrottslingar – in och ut-valsen leder ofta till förakt för vårt rättssystem hos den dömde, som många gånger skrattar åt vår hantering av brottslingar, medan den skördar ständigt nya brottsoffer. 

Jag har själv agerat familjehem och tror att den modellen, helst i glesbygden och kanske i kombination med fotboja och självklart utbildning för de ansvariga, skulle gynna brottslingen som ju ofta är missbrukare – för att alls ha en chans att bli fri från sitt missbruk och kunna leva ett värdigt liv.

Med fri från missbruk med tanke på PS avslagsmotivering, menar jag att man inte brukar någon drog. Därmed menar jag inte att problematiken är bortblåst – det är en annan fråga. Man talar t.ex. om ”nykter alkoholist”. Att det här förslaget per automatik innebär att detaljstyra missbrukarvården håller jag inte med om, det var en långsökt tolkning.

Idag har straffet ingenting att göra med vad brottslingen genom sin gärning orsakat samhället i kostnader. En naturlig konsekvens är väl att betala tillbaka det man förorsakat andra i förlust? Så brukar vi ju tänka annars, varför inte här? På det viset skulle missbrukaren få tillräckligt med tid för att alls ha en chans att bli fri från sitt missbruk och vi skulle kunna återfå det trygga samhälle vi en gång hade – utan narkotikamissbrukare i varje gathörn. Jag kommer från Norrköping och talar av erfarenhet.

På tal om att PS motsätter sig att ge polisen befogenhet att döma någon på plats vill jag bara nämna följande exempel:

En man blir av polisen ålagd att betala 1 500:- i böter för att ha saknat bilbälte under åktur. Mannen nekar varpå skattebetalarna tvingas betala för en rättegång. Under rättegången säger mannen:

– ”Om jag hade vetat att det var polisen som körde efter mig hade jag haft bältet på.”

Mannen behöver inte betala en krona extra för rättegångskostnaderna utan behöver fortsatt bara betala 1 500:-

För sunt förnuft i vår hantering av missbrukande återfallsbrottslingar yrkar jag bifall till motionen.”

Partistyrelsens (PS) avslagsmotivering:

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna 

Partistyrelsen delar motionärens empati och vilja att finna samhällslösningar för personer som hamnat i missbruk. Styrelsen tycker också att det är bra att problem med missbruksvården uppmärksammas här, medialt och via andra politiska kanaler. Vi ser dock inte det som en lämplig lösning att detaljstyra missbrukarvården. 

Syftet med familjehem för missbrukare är att erbjuda en neutral miljö, där man ges en möjlighet att bli en del av samhället med hjälp och stöd av andra vuxna. 

Att placeringen senare skulle kvarstå till dess att missbrukaren är dokumenterat fri från missbruk, skulle innebära en enorm problematik då en missbrukare aldrig blir fri från sitt missbruk, utan lever med det varje dag, trots att man inte brukar något för tillfället. 

Sverigedemokraterna arbetar i dag förebyggande mot drogmissbruk genom många straffrättsliga och tullförstärkande åtgärder för att motverka införseln av narkotika till Sverige. Exempelvis arbetar vi på riksdagsnivå för ett starkt europeiskt Schengengränssamarbete genom EUROSUR. 

Vidare vill vi återinföra och stärka gränskontroller till Sverige mot övriga Schengen, samtidigt som vi vill göra det lättare för polisen att använda hemlig telefonavlyssning mot grov organiserad brottslighet. 

Partistyrelsen motsätter sig att polisen skulle få befogenheter att döma någon på plats. Det är vår mening att samtliga medborgare har rättigheten att få sin sak prövad i rätten. Det handlar om att garantera en fungerande rättsordning. Inte heller ser vi det som rimligt att en persons straff ska fastställas utefter hur stor ekonomisk skuld den tilltalade kan uppfattas ha till samhället. 

Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta 

att avslå motionen. 

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Kriminalvård och familjehem (motion 4)

 1. vidholdz skriver:

  ”Jag förstår inte varför den här idén inte redan satts i bruk – kan dom inte tänka – de som styr och ställer – eller är de inte intresserade av att skapa ett bättre samhälle – man kan ju inte skylla på att det inte går att genomföra. Detta förslag bör tas på allvar! Synnerligen bra!”

  Gillad av 1 person

 2. Lil Thorén skriver:

  Ja, Cornelia, jag instämmer fullt ut i detta ditt förslag.
  Jag är lite rädd att man inte har velat ta fram ett sådant förslag tidigare. Ibland (ofta) verkar det som i synnerhet socialdemokraterna inte är för långsiktiga lösningar som kan ge goda resultat. Och att de heller inte är så pigga på att få dessa människor friska och glada. För då kan de ju lyckas själva med sina liv sen framöver.
  Och socialdemokraterna vill ha dåligt mående folk, för annars riskerar de ju att få mindre väljare. Mår folk dåligt så tror sossarna att de alltid ska rösta på just sossarna och skrämma skiten ur folk med det gamla utdöda högerspöket som en ren livsfara, fast de dog ut för länge sen, de där gammelmoderaterna.
  Denna ide är ju så sund och klok som den bara kan bli.
  Men när gillade sossarna något som var sunt och klokt? Nej, de ser bara om sitt eget hus och sina egna intressen.
  Som de andra PK partierna också gör.
  Sossarna anser att alla ska ha det lika. Lika dåligt allihop i hela landet. Ty då har de makten att kunna lura folket att de jobbar för just folkets väl och ve, fast de hela tiden har baktanken att om alla har det lika dåligt så röstar folk på dem och inte på alliansen.
  Dock har en hel del av svenska folket genomskådat bluffen och insett att sossarna inte vill ha ett välmående folk, fast de påstår motsatsen.
  Måtte de få ordentligt på skallen vid valet 2014 och få en ytterligare och en mycket kraftigare nedgång i antal sympatisörer och röster.

  Dock kan en sak förmörka detta förslag, då det från 30-40-talen och framåt var så att massor av fosterbarn på den tiden hamnade hos bönder som totalt saknade empati och kärlek och som grovt misshandlade de små fosterbarnen vars enda brott var att de i förtid blivit föräldralösa och som var i enormt behov av stöd och kärleksfull omvårdnad.
  Men det tiden är ju också förbi nu. Folket har blivit mer vuxet och mognat i sitt personliga växande och idag förekommer annan sorts insyn hos placerade barn och ungdomar.
  Ditt förslag Cornelia hoppas jag blir en stark väckarklocka för politikerna att också ta tag i det och agera för det.
  Det kan ju faktiskt existera någon i kommunfullmäktige som har en fungerande hjärna. Trots att de inte är Sverigedemokrater.
  Under kan ju ske.
  Jag tror också som du, att om många får komma ut på landet och jobba där, att det kan få massor av dessa att vilja fortsätta stanna på landet och stortrivas med att jobba med både natur och djur och med allt av detta innebär. Att det kan ge dessa människor en rikare och meningsfullare syn på livet öht.

  Gillad av 1 person

 3. corneliadahlberg skriver:

  Vill bara uppmärksamma att de här motionerna är skrivna för Landsdagarna vilket innebär att de gäller rikspolitik, inte kommunpolitik! Det är alltså upp till sverigedemokraterna att bifalla eller avslå förslagen, inte socialdemokraterna eller något annat parti ur de båda blocken. Vill även inflika att många höginkomsttagare gör storbusiness på småbrottslingar i repris – på skattebetalarnas bekostnad – och höginkomsttagare röstar väl i så fall av tradition på alliansen. Själv tror jag de båda blocken är lika intresserade av att inte förändra någonting i betongpolitiken eftersom båda har lika stora maktintressen i att den bibehålls. Ska bli spännande att se hur sverigedemokraterna i riksdagen reagerar på förslagen.

  Gilla

 4. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

 5. Pingback: Polis och dubbelmord | corneliadahlberg

 6. Pingback: Svenskt rättstänk 20 | corneliadahlberg

 7. Pingback: Svensk rättsbusiness 47 | corneliadahlberg

 8. Pingback: IFK och Hammarby | corneliadahlberg

 9. Pingback: ALTERNATIVSAMHÄLLE | corneliadahlberg

 10. Leif of Godland skriver:

  Nytänk kräver förmåga att kunna dra dynamiska slutsatser.  Nytänk kräver förmåga att förstå konkreta dynamiska relationer.  Svaren på din motion redovisar STATISKA invändningar.  En kreativ respons hade t.ex. varit att föreslå hur motionen skulle kunna modifieras för att kunna accepteras.

  Nästan alla barn ligger på geninivå när det gäller förmåga att kunna dra dynamiska slutsatser.

  Men varefter barnen skolas stängs denna intelligens ned istället för att övas upp till ett knivskarpt intellektuellt verktyg.  Vilket enligt många insiders är avsikten med den skola vi har.  Alltså att stänga ned istället för att förfina det som formellt heter konkret Dynamiskt tänkande.  I vuxen ålder ligger endast c:a 2% kvar på geninivå i detta avseende, medan siffrorna för de små barnen enligt en större undersökning var de omvända, 98%.  (Dr. George Land testade 1600 barn mellan 4 och 5 år gamla, där 98% hamnade i genikategori i hans kreativitetstest.  Fem år senare, 30%, vid 15 års ålder, 12%, vuxna, 2%.)

  Se vidare min text  Platonism är dold statsreligion i så kallade sekulära länder, http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/platonism-aer-dold-statsreligion-i-sa-kallade-sekulaera-laender.html

  Nyckelbegrepp i den texten att ta med sig efter att den är läst:

  Platonism eliminerar konkreta dynamiska relationer.
  Konsekvens:  Det som benämns ”oansvarighet” med därpå påtvingad lydnad.

  Platonism innebär fördumning så att vi inte kan tänka eller förstå konkret dynamiskt utan att vi avfärdar konkreta dynamiska relationer som obegripligt/’gallimatias’/oförnuft.

  Platonism är det största överlevnadshotet alla kategorier, då den innebär oförmåga till anpassning till förändring, oförmåga att tolka verkligheten.

  Om följande relation inte förstås så är det väldigt lätt för människor att kräva att lydnad påtvingas, när detta är det enda sättet att tvinga offren att acceptera och lyda det härskaren har bestämt:  Vad som i dag t.ex. kallas oansvarighet är en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det är att acceptera och lyda härskaren.

  Se även  The Slaughterkick – The Movie http://hyperdialog.blogspot.com/2016/05/the-slaughterkick-movie.html .

  Gillad av 1 person

 11. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.