Projektanställ arbetslös ungdom (motion 5)

Motion till Landsdagarna 2013

Projektanställ arbetslös ungdom.

Är det något område där politiker bör ingripa och styra så är det ungdomsarbetslösheten. Speciellt alarmerande är att låta arbetslösa ungdomar under längre tid känna sig icke behövda, icke välkomna i samhällsgemenskapen. Här skulle politiker kunna göra stor och positiv skillnad – vilket tyvärr inte visat sig vara fallet inom skolan, omsorgen och sjukvården. Inom dessa områden finns ju kompetent och utbildad personal som på ett professionellt sätt kan styra och utveckla verksamheterna. Däremot tar den fria arbetsmarknaden i dagsläget knappast hänsyn till människors välbefinnande – varför politisk styrning krävs inom området.

Istället för att tvinga skattebetalarna att betala olika bidrag för ungdomars sysslolöshet/arbetslöshet – med alla därmed förknippade regler som t.ex. att du inte får bygga upp egen företagsamhet succesivt medan du är arbetslös, utan ofta är tvingad att hålla dig så gott som passiv – så kan skattepengarna användas till projektanställningar inom bl.a. följande områden:

1: Gemenskap, aktiviteter och hjälp till våra äldre och andra behövande är ett ofta mycket eftersatt område där kommunerna är i full färd med att spara/skära ned. Ett utmärkt område för våra ungdomar att engagera sig i.

2: Att vårda och varför inte odla våra grönområden och parker är ett område där unga människor kan utveckla visioner, planera och genomföra. Fotbollsplaner skulle kunna omvandlas och användas även för andra sporter, bl.a. för skolelever. Eller varför inte bygga upp enkla utegym av material som naturen erbjuder?

3: Ett annat område är att öka tryggheten på våra gator. Ett lämpligt område att engagera sig i vad gäller planering och genomförande av ideèr, förslagsvis i samverkan med organisationer som KRIS och polisen.

4: Sist men inte minst: Det råder skriande behov av lämpliga arbetsplatser och boendemiljöer för människor som hamnat i kriminalitet och åker in och ut ur de olika åtgärderna och korta fängelsevistelser. Arbetslösa som vill och är lämpade kan ges utbildning och möjlighet att bygga upp sådan miljö i glesbygden. Naturen vet vi har en läkande verkan och arbete finns alltid – odla, hugga ved, röja sly, ta hand om djur och hushåll, underhålla byggnader o.s.v. Att djur har en terapeutisk inverkan som leder till ökat välbefinnande är känt.

Kalla det familjehemsplacering eller vad ni vill – detta skulle öka tryggheten på våra gator markant om in- och ut-brottslingarna avlägsnades längre tider från städernas destruktiva miljö. Många skulle nog trivas så bra med sitt nya liv att de valde att stanna i den avfolkningshotade glesbygden – dubbel samhällelig vinst!

Finansiering av projektanställning: För att inte otillräckliga tillgångar skall bli ett hinder föreslår jag att samma summa skattemedel som idag går till ungdomarnas A-kassa eller andra bidrag istället går till lön. Bättre liten lön än ingen lön – det är utvecklande och hälsofrämjande att ha en uppgift och få lön för sin insats. Vi måste sluta låta våra ungdomar få självförtroendet och hälsan knäckt av sysslolöshet och bidragsliv.

Det är politikerns uppgift att fördela skattemedel på ett för medborgarna främjande sätt och eftersom detta förslag inte blir dyrare för skattebetalarna – tvärtom, i längden ökar bevisligen både den fysiska och psykiska hälsan = samhällsekonomisk vinning, så föreslår jag därför

att dagens skattefinansierade bidrag till våra långtidsarbetslösa ungdomar istället används som  lön för projektanställningar inom eftersatta områden.

Motionär: Cornelia Dahlberg (Ombud Östergötland)

image001

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt hoppas kunna inspirera fler att tänka i dessa banor:

– ”Hur välkomnar vi våra unga arbetsföra till den samhällsgemenskap vi har byggt upp? Det egentliga, men outtalade budskapet på Arbetsförmedlingen, heter ungefär: 

 – ”Tyvärr, du behövs egentligen inte, men välkommen att armbåga dig fram och bry dig inte om alla som faller för dina vassa armbågar – här gäller det att visa att du är bättre än dina medmänniskor och tacka ja till vilket meningslöst jobb som helst, även om du innerst inne vet att det inte gynnar samhället i sin helhet.”

Genom att förverkliga den här motionen skulle vi kunna öka chansen för att våra arbetsföra unga kan känna sig delaktiga i vårt samhällsbygge och välja ett meningsfullt arbetet där man bidrar till samhällets väl. 

PS (partistyrelsen) säger i sin avslagsmotivering att man ska ”se varje arbetslös ungdom utifrån dennes individuella förutsättningar och att arbeta med ett batteri av olika åtgärder” – vilket för mig är självklart och ingen motsägelse till den här motionen.

Jag har hört politiker tala om många tjusiga åtgärder under årens lopp samtidigt som utvecklingen gått åt motsatt håll, varför jag har blivit övertygad om att fortsätter vi i samma hjulspår och friserar lite här och där, händer inte mycket. Jag är övertygad om att vad som behövs idag är ett nytänk för att få bukt med problemen. 

PS anser vidare att den här motionen skulle kunna innebära att äldre arbetslösa trängs undan. Med lite nytt och kreativt tänkande finns lösningar på det: T.ex. genom att bifalla min motion Gynna småföretagandet.

Eftersom den här motionen skulle kunna innebära ett slut på knäckande sysslolöshet med en allt sjukare ung befolkning till följd, yrkar jag bifall till motionen.”

Partistyrelsens (PS) avslagsmotivering.

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna Partistyrelsen delar motionärens oro över den omfattande ungdomsarbetslösheten och över den bristande effektiviteten i regeringens hittillsvarande arbetsmarknadsåtgärder.

Sverigedemokraternas riksdagsgrupp har i sina budgetförslag och motioner lyft fram en stor mängd förslag som skulle kunna sänka trösklarna och öka sysselsättningen bland unga. Min anm: Denna del av PS avslagsmotivering lyckades jag inte kopiera, men vi fortsätter:
Motionären föreslår i praktiken en lösning för samtliga arbetslösa ungdomar. Partistyrelsen tror i kontrast till detta att en viktig nyckel till för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är att se varje arbetslös ungdom utifrån dennes individuella förutsättningar och att arbeta med ett batteri av olika åtgärder. Vissa ungdomar kanske primärt behöver socialt stöd och motivation t ex med att utveckla en egen affärsidé, andra kanske behöver komplettera sin utbildning för att bli anställningsbara, åter andra kanske bara behöver få in en fot på arbetsmarknaden i den form som motionären föreslår. Förutom att motionärens förslag är alltför ensidigt skulle det också medförarisker för betydande undanträngningseffekter. Dels genom att befintliga icke skattesubventionerade jobb trängs undan till förmån för subventionerade och dels genom äldre arbetslösa som står väldigt långt från arbetsmarknaden trängs undan till förmån för mindre hjälpbehövande yngre arbetslösa. Mot bakgrund av ovanstående föreslår partistyrelsen att avslå motionen. Med anledning av ovan föreslås Landsdagarna besluta att avslå motionen.
Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Projektanställ arbetslös ungdom (motion 5)

  1. Olof Ek skriver:

    Detta har i stora drag funnits på ett flertal ställen i Sverige, de jag känner till ingående pågick till sent 90-tal / tidigt 00-tal och sparade cirka 27ggr sin kostnad.

    Gilla

  2. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

  3. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.