Återinför Tjänstemannaansvaret (motion 7)

Motion till Landsdagarna 2013

Återinför Tjänstemannaansvaret

Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Det innebär att en tjänsteman som begår misstag som leder till att medborgare drabbas inte behöver stå till svars inför svenskt rättsväsende – som vi andra i liknande situation. Där vi kan dömas går alltså tjänstemannen fri – lika inför lagen gäller inte. Bara om det kan bevisas att tjänstemannen genomfört ”misstaget” medvetet (med allt vad det kan innebära av lidande för den drabbade medborgaren) är denne åtalbar. Eftersom det är mycket svårt, ja nästan omöjligt att bevisa om felaktigheten begåtts medvetet, så innebär den nuvarande lagen i princip att våra tjänstemän åtnjuter immunitet mot svensk lag i sin tjänsteutövning.

När en medborgare/skattebetalare drabbats av felaktiga beslut av en tjänsteman kan man visserligen lämna in en klagan, men tjänstemannen behöver alltså inte stå till svars inför domstol såsom vi andra när vi begått liknande misstag. Tvärtom så tvingas medborgaren att skattevägen fortsatt försörja samma tjänsteman.

Jag anser att vi skall återinföra principen: Lika inför lagen!

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att tjänstemannaansvaret återinförs inom samtliga myndigheter och politiskt tillsatta organ.

att samma ansvar inom tjänsteutövning självklart även skall gälla politiker.

Cornelia Dahlberg

(Ombud Östergötland)

justitia25970161920

http://medborgarratt.wordpress.com/2008/08/06/tjanstemanna-ansvaret-ar-avskaffat/

Med denna motion lyckades vi – Landsdagarna – gemensamt fälla partistyrelsens (PS) avslag, sist i grön text. Principen LIKA INFÖR LAGEN skall alltså återinföras med SD:s politik! 

Nedan mina ord, på ett ungefär, i talarstolen för att ge mitt bifall till motionen samt inspirera fler att tänka i dessa banor:

– ”De flesta jag talat med blev mycket förvånade när de hörde att skattefinansierade tjänstemännen och deras försörjare folket inte är lika inför lagen. Hur kan det vara möjligt att man i en demokrati gör sådana undantag från principen lika inför lagen? 

Partistyrelsen (PS) anser i sin avslagsmotivering att redogörelsen av problembeskrivning är tämligen tillspetsad – men faktum kvarstår att det förhåller sig så här och min inställning är:

– För att återinföra principen lika inför lagen yrkar jag bifall till motionen.”

Det gick tyvärr inte att kopiera början av PS avslagsmotivering, som är ett långt citat av Advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg ur tidningen Advokaten nr 1 – 2012, men nedan följer resten av citatet samt PS egna ord: 

”…att den principiellt viktigaste åtgärden när det gäller att förhindra att enskilda oförskyllt drabbas av felaktigheter inom rättsväsendet är att verka för skapandet av en god rättskultur som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, effektivitet och transparens. Först då kan lagstiftning och rättstillämpning utgöra det skydd som den enskilde har rätt att kräva.” 

Att ansvariga tjänstemän skall kunna straffas vid allvarliga tjänstefel som drabbar enskilda medborgare hårt är en självklarhet. Det kan säkert finnas anledning att i vissa avseenden se över den nuvarande lagstiftningen. Mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan det dock konstateras att motionärens problembeskrivning är tämligen tillspetsad. Tjänstemän kan straffas för grova felaktigheter även idag. Att så även sker visar en snabb genomgång av mediarkivet, där det av artiklar i dagspressen framgår att det årligen förekommer att politiker och tjänstemän döms för olika typer av tjänstefel. En negativ aspekt med att åter göra i stort sett alla former av tjänstefel straffpliktiga är risken för att detta allvarligt skulle inverka på myndigheternas handlingskraft och effektivitet. Detta då det finns en påtaglig risk för att tjänstemän av rädsla för att bli straffade vid felhantering skulle börja förhala och hålla känsliga ärenden ifrån sig. Detta kan i sin tur medföra att utsatta medborgare t ex vanvårdade barn utsätts för onödigt lidande. Mot bakgrund av ovanstående föreslås partistyrelsen avslå motionen. 

Med anledning av ovanstående förslås Landsdagarna att avslå motionen. 

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Återinför Tjänstemannaansvaret (motion 7)

  1. Pingback: Landsdagarna 2013 | corneliadahlberg

  2. Pingback: Nytt och fräscht‏ | corneliadahlberg

  3. Pingback: ”Varför har bara Sverige tagit bort tjänstemannaansvaret och hur påverkas din vardag?” | corneliadahlberg

  4. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

  5. Pingback: Parti som vågar ta i chemtrailsfrågan? | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.