KF 14-01-27 Projektanställ arbetslös ungdom

Min motion Projektanställ arbetslös ungdom, se nedan, blev som väntat avslagen. Samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige (KF) – förutom jag – tycks anse att kommunen gör tillräckligt för att få bukt med problemet – ingen sade något annat i alla fall.

Själv tycker jag verkligheten skriker att de totalt tappat greppet. Ungefär följande sade jag för att försöka få någon att tänka om (utan resultat som sagt):

Ungdomsarbetslösheten är, som sagt i motionen, nog det mest förödande man kan utsätta en ung människa för i vuxenlivets start. Arbetsmarknads – och vuxenutbildningsnämnden (AV) säger att man ska utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen (AF) för användande av tillgängliga resurser. Vad jag förstått så står Arbetsförmedlingen så gått som tomhänt vad gäller möjligheten att förmedla seriösa arbeten, sedan många år tillbaka. I praktiken förmedlas pinsamt få arbeten. Det förmedlas istället paragrafer och olika jippon på order uppifrån, men jobben lyser med sin frånvaro.

AF är en myndighet som nog de flesta skulle tjäna på om den lades ner för att kunna använda de enorma resurserna som då skulle frigöras till att skapa meningsfulla arbeten – meningsfulla för alla. Jag har beskrivit en del av dem i min motion. Det här är en riksfråga, men lokalt tror jag inte man kommer långt med att inleda samarbete med byråkratidjungeln AF, mer än att kanske komma åt skattepengar genom den för skattebetalarna kostsamma omvägen.

Sista punkten i förslag till beslut låter dock mycket bra – att Kommunstyrelsen (KS) gett AV-nämnden i uppdrag att inga unga ska få förekomma under slavarbetsfas 3 utan att de ska få en 12-månaders anställning i kommunen + vägledning mot studier + arbete. Min fråga är om det är ett beslut eller bara ett förslag? Jag hoppas i alla fall det blir verklighet fort!!!

För er som vill vara säkra på att inte avslå möjligheterna med motionen genom att yrka bifall till KS svävande förslag – yrka bifall till den här motionen!

Projektanställ arbetslös ungdom

Är det något område där kommunpolitiker bör ingripa så är det arbetslösheten i kommunen. Nästan en av fyra unga upp till 24 år är arbetslös i Sverige idag och siffran lär vara betydligt högre för Norrköping. Här är andelen av kommunens totala kostnad som går till socialbidrag nästan dubbelt så hög som i riket i snitt: 4,7% mot 2,6%. Huvudskälet är att arbetslösheten, särskilt långtidsarbetslösheten, är hög i Norrköping. Det är inte bara ett ekonomiskt nederlag utan fram för allt ett mänskligt nederlag!  Det är alarmerande att låta arbetslösa ungdomar under längre tid känna sig icke behövda, icke välkomna i samhällsgemenskapen. Vi har idag exempel så det räcker på vad detta kan leda till: Sjukdom och därpå följande pillerkonsumtion av beroendeframkallande läkemedel, även kallade ”statligt knark”, självmordsbenägenhet, kriminalitet, barn till arbetslösa som hamnar i samma situation när de växer upp o.s.v. Här skulle kommunpolitiker kunna göra en stor och viktig insats!

Låt kompetent och utbildad personal inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldrevård styra och utveckla dessa verksamheter så långt det är möjligt utan politikers inblandning, men ingrip och utsätt inte våra ungdomar för den kränkning det innebär att bli utesluten från arbetsmarknaden och därmed samhällsgemenskapen!

Medborgarförslaget angående upprustning och bildande av parker/grönområden i Norrköping är ett utmärkt område att överlåta åt arbetslösa ungdomar med intresse härför. Att vårda och även odla grönsaker och plantera fruktträd i våra grönområden och parker är ett område där unga människor kan utveckla visioner, planera och genomföra idèerna i form av en projektanställning.

Förutom att odla, upprusta och försköna befintliga grönområden och ”glömda” områden, kan man även göra befintliga men öde fotbollsplaner fyllda av nya möjligheter som t.ex. att inbjuda till andra bollsporter och aktiviteter här.

Ett annat medborgarförslag gäller att bygga upp utegym, vilket är ännu ett utmärkt område att överlåta åt arbetslösa ungdomar med det intresset. Naturen erbjuder många redskap härtill!

Ett grönområde jag sett övergivet under många år här i Norrköping är Strömsholmen: Vilka härliga möjligheter för den med drivkraft och visioner! Dessa bör inte vara begränsade till att bara skapa ännu mer ekonomiskt konkurrerande verksamhet, utan låt fantasin och kreativiteten flöda för medborgarnas hälsa!

Ett mycket viktigt område är frågan hur vi ökar tryggheten på våra gator. Även det ett lämpligt område att överlåta åt denna grupp, både planering och genomförande av ideèr i samverkan med organisationen KRIS, polisen m.m.

Gemenskap, aktiviteter och hjälp till bl.a. våra äldre är också ett eftersatt område som skulle passa utmärkt till våra ungdomar att engagera sig i.

Finansiering av projektanställning: Gör en ärlig rensning inom byråkratin i kommunen – varvid t.ex. företaget http://www.kommunrating.se/ kan anlitas. Fördela sedan de överblivna pengarna till ungdomarna, även om lönen blir låg – det ska ju räcka till många. Det är mycket bättre att ha en uppgift och få lön än att få självförtroendet knäckt av sysslolöshet och bidragsliv, även om lönen är liten. För skattebetalarna blir ett genomförande av förslaget inte dyrare, de slipper onödig byråkrati och fram för allt så ökar ungdomarnas hälsa = samhällsekonomisk vinning. Det är hög tid att sluta trampa på våra unga som vi gör idag!

En möjlig del-finansiering kan vara att samla alla tänkbara EU-bidrag till projektlöner till ungdomarna inom bl.a. beskrivna områden där man inte konkurrerar med det privata. Istället för att vuxna åtnjuter tillgång till bidragspengarna kan man göra allt för att rikta dessa till våra arbetslösa ungdomar. Även om det är ”konstgjord andning”, så existerar den ju redan och man kan välja att göra så mycket gott som möjligt av bidragen.

För att motverka den pågående tragiska utslagningen bland våra ungdomar föreslår jag

att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörda instanser att verka för att arbetslösa ungdomar får projektanställningar inom bland annat ovan föreslagna områden.

Cornelia Dahlberg

Detta inlägg publicerades i Motioner, Norrköping. Bokmärk permalänken.

En kommentar till KF 14-01-27 Projektanställ arbetslös ungdom

  1. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.