Valfrihet i avfallshanteringen + Rusta upp Himmelstalundsbadet m.m.

Lägger nu upp övriga motioner jag skrivit innan mitt avhopp från SD till Kommunfullmäktige (KF) i Norrköping, även tillsammans med andra, här i kategori Motioner:

Valfrihet i avfallshanteringen

Förr slängdes så gott som allt i soptunnan – undantaget tidningar som  hämtades vid grinden angivna tillfällen varje år. Hos villaägare med egen kompost undgick även maten soptunnan. Numera källsorterar vi inte bara tidningar och komposterbart material (mat) utan även wellpapp, kartong, hård- och mjukplast, glas, metall, glödlampor, el-avfall o.s.v. Vad som blir kvar är inte mycket och fyller ofta bara botten på min lilla soptunna, som töms varannan vecka. Parallellt med denna utveckling så har priserna för att tömma den allt mindre sopmängden stigit med det tredubbla sedan jag flyttade till min stuga för 9 år sedan.

När vi ändå levererar våra källsorterade sopor till Returpunkten mm kan vi ju lika gärna även lämna våra hushållssopor = brännbart material där. Det skulle kunna bli en miljövinst eftersom den stora sopbilen troligen inte behöver köra så många turer då, med avgasutsläpp mm miljöpåverkan. För skattebetalarna blir kostnaden för Returpunkten ungefär densamma eftersom våra brännbara sopor utgör vinst för kommunen, som levererar soporna till Linköping – där de blir till biogas.

De som fortsatt vill att sopbilen hämtar brännbart material mm vid huset fortsätter betala nuvarande avgift för den personliga servicen. För en ärligare sophantering föreslår jag därför

att de som vill även skall kunna lämna hushållsavfallet på Returpunkten – tillsammans med alla andra sopor, och därmed slippa den numer höga summan för personlig sop-service. De som fortsatt önskar personlig sophämtning betalar samma avgift som idag.

Cornelia Dahlberg

Ingen  i gruppen kände till att sophämtningen finansieras av beskrivna kostnader, inte genom skatten – den blev alltså avslagen med godtagbart skäl. Övriga SD-motioner blir så gott som alltid avslagna inte p.g.a. innehåll utan p.g.a. parti.

 

Motion till KF 13-02-25 undertecknad av fler:

Rusta upp Himmelstalundsbadet

Himmelstalundsbadet i Norrköping är öppet mellan den 2 juni och 17 augusti. Övrig del av året är anläggningen gässens och fåglarnas hemvist, med allt det innebär av nedsmutsning. Inträdet är gratis. Omklädningsrummen blir förhållandevis ofta hårt åtgångna med ibland direkt sabotage och ofta grov nedsmutsning av toaletter. Utanför ingången behövs cykelvakter för att freda de parkerade cyklarna.

Om kommunen tog en liten summa i inträde så kanske det avhåller människor från att gå in för att sabotera eller smutsa ned så grovt. Dessutom blir konkurrensen med Centralbadet mer rättvis, där man idag tar betalt.

Vad gäller öppettiderna så verkar det direkt slösaktigt med skattemedel att hålla stängt en fin anläggning, som ju måste underhållas i vilket fall, så stor del av året. Ofta är det tillräckligt varmt för att bada långt innan den 2 juni och även efter den 17 augusti. Förlänger vi öppettiderna och ökar tillgängligheten genom en närliggande busshållplats så byter vi ut gästerna från gäss till människor och med en liten inträdesavgift kan det även skapa arbetstillfällen. Inte bara finns det en närliggande strand vid Motala ström, det finns även en stor gräsmatta och en stor bollplats. Potentialen att göra hela anläggningen till något bra för Norrköping får inte kastas bort och därför kan privata aktörer få fria händer att skapa ytterligare aktiviteter för att utnyttja anläggningen till max.

Lönerna till de projektanställda ungdomarna, som till en början är så låga som möjligt för att möjligheten till ett arbete överhuvudtaget ska existera, finansieras på sikt genom inträdet till anläggningen. Med andra ord så ger kommunen en chans till självförsörjning för flertalet ungdomar samtidigt som anläggningen, genom självfinansiering, slipper bli nedgången.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att införa en inträdesavgift på Himmelstalundsbadet för att finansiera anställningen av arbetslösa ungdomar som kan sköta och driva verksamheten.

att om möjligt och lönsamt hålla Himmelstalundsbadet öppet året om.

att placera en busshållplats i anslutning till Himmelstalundsbadet.

att den gamla badplatsen/sandstranden vid Motala ström i anslutning till Himmelstalundsbadet öppnas igen.

Cornelia Dahlberg (SD)   Lennart Isaksson (SD)    Markus Wiechel (SD)

 

Två av Markus Wiechels motioner signerade även av mig till KF 13-02-25

Brottsförebyggande projekt riktat mot unga

Trots 3000 nya poliser under alliansregeringen lyckas inte polisen lösa fler brott än tidigare. Otryggheten bland kommuninvånarna har ökat, och gängkriminaliteten så som skjutningarna vid Deli, Saliga Munken eller Söder Tull har blivit allt mer påtaglig även inne i centrum. Det råder inget tvivel om att något har gått snett och att det inte görs tillräckligt för att förebygga den växande kriminaliteten som dessutom sträcker sig allt lägre ned i åldrarna.

I kombination med tidigare SD-förslag som att minska polisens byråkrati genom att kommunen tar över delar av polisens nuvarande sysslor och sätta upp fler övervakningskameror har Norrköpings kommun en möjlighet att visa framfötterna. Kommunen kan stötta de myndigheter eller organisationer som idag arbetar emot den växande kriminaliteten/otryggheten genom ett nytt projekt – riktat mot barn.

Projektet går ut på att alla ärenden som gäller personer under 15 år som misstänks för att ha begått brott skickas till ett samordningsprojekt som vi kan kalla PX (projekt X). PX undersöker om personen i fråga förekommer inom socialtjänsten och inom 24 timmar efter polisanmälan kontaktas barnets vårdnadshavare som erbjuds samtal med PX samt representanter från polis, åklagare och socialtjänst.

Under samtalet kan polisen informera om rättsliga implikationer av brottet samt om de konsekvenser det skulle ha haft om personen varit straffmyndig. Vid behov kan möte med personal från räddningstjänsten användas för att samtala om allvaret från deras perspektiv. Representanter från exempelvis Unga KRIS eller andra organisationer som hjälper tidigare kriminella tillbaka till samhället kan berätta som sina erfarenheter. Efter detta får socialtjänsten ta vid för att i enrum med den brottsanmälde, under ett avslappnat samtal, gå igenom uppväxten och bakgrunden. Samtal som dessa används bland annat av den norska polisen som kallar det bekymringssamtal och även har börjat användas i svenska Örnsköldsviks kommun.

Målsättningen med projektet är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tendenser till ett kriminellt beteende. Därefter skall Norrköpings kommun i samarbete med olika myndigheter och organisationer erbjuda stöd till såväl barnet som barnets vårdnadshavare för att stoppa en negativ utveckling. Liknande projekt har förts i exempelvis Skärholmen och Linköping och statistiken i båda dessa kommuner har pekat på att det varit lyckat.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att Norrköpings kommun utreder möjligheten att verkställa ett projekt uppbyggt i likhet med den modell som föreslagits i motionen samt ansöker om att få ekonomiskt stöd från brottsförebyggande rådet för att finansiera projektet och en efterföljande utvärdering.

att Norrköpings kommun inför möjlig projektstart söker inspiration och samarbete med andra organisationer eller myndigheter som har erfarenhet av att arbeta brottsförebyggande.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

 

Utöka antalet praktikplatser inom Norrköpings kommun

Kommunen är den största arbetsgivaren i Norrköping. Detta innebär att Norrköpings kommun också har ett brett utbud av olika typer av jobb. Särskilt i en tid då Norrköping har länets högsta arbetslöshet vill det till att så många som möjligt av de arbetslösa kommuninvånarna får en möjlighet till sysselsättning då det på sikt tenderar att öka chansen till ett framtida jobb.

Arbetsmarknaden består idag av ett ökat antal timanställda, underentreprenörer och konsulter. Många branscher i det privata näringslivet är idag ointresserade av att erbjuda praktikplatser då de blir alltmer beroende av exempelvis underleverantörer. Det kan med andra ord vara svårt för vissa ungdomar att erhålla en adekvat praktikplats, och många vill inget hellre än att få in en fot i arbetslivet.

Som kommunens största arbetsgivare inhandlar Norrköpings kommun årligen varor och tjänster för enorma belopp. För varje inköp måste kommunen göra en upphandling enligt de regler som styr den offentliga upphandlingen. Här har Norrköpings kommun en möjlighet att öka sysselsättningen genom att vid varje upphandling, där det är lämpligt, skriva in särskilda villkor i kravspecifikationen att utförare skall erbjuda praktikplatser.

Flertalet studier visar att livsglädjen tenderar att öka om man är sysselsatt och känner sig behövd av samhället. Kommunen gör idag alldeles för lite för att utnyttja den enorma potential som finns att utbilda arbetslösa i olika uppgifter som behövs. I och med denna motion ska ingen kommuninvånare i Norrköping behöva gå utan praktikplats.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att Norrköpings kommun vid lämpliga arbeten utförda av kommunens personal också erbjuder praktikplatser.

att Nämnder och förvaltningar uppmanas att i upphandlingar som genomförs av kommunen och/eller upphandlingscenter, utnyttja möjligheterna att som särskilda kontraktsvillkor ställa krav på att utförare skall anordna praktikplatser när så är lämpligt.

att utreda hur Norrköpings kommun kan öka antalet praktikplatser och uppmuntra olika aktörer intom näringslivet till detta.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

Det här inlägget postades i Motioner. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.