Frånvaron av ledarskap inom politiken skapar kaos och överbudspolitik

Av Olle Ljungbeck

Frånvaron av ledarskap inom politiken skapar förutom kaos också fler småpartier som driver en onyanserad överbudspolitik.

En annan konsekvens av detta är att partierna i alltför många viktiga frågor inte vågar fjärma sig från övriga partier. Ingen ”ledare” är stark och självständig nog att gå sin egen väg.

Självklart kommer trots allt Fi, Miljöpartiet etc att skrämma många väljare med sin överbudspolitik som i många frågor helt saknar verklighetsanknytning.

Ett annat exempel är Stefan Löfven som kompromissar i så gott som varje fråga. Därför förlorar han också all trovärdighet. Avsaknaden av hållbara visioner är i hans fall  närmast tragisk. Men han är inte ensam. Jag vet inte någon politiker som i dag i sina framträdanden lyckats formulera något som kan kallas visioner.

Miljöpartiets krav på insatser för miljön kan närmast tolkas som om Sverige är den stat på klotet som står för de värsta miljöskadorna. I stället är det tvärtom. Vi bidrar knappast med en promille till miljöförstöringen. I stället för att föra en jordbrukspolitik som gör vårt land självförsörjande på baslivsmedel föreslår man enormt kostnadskrävande miljösatsningar inom bl a jordbruket men också övriga områden där insatserna inte på långa vägar svarar mot eventuella miljöförbättringar. Därför är de i stort sett meningslösa och  kostar enbart pengar som kunde användas bättre. Ett självförsörjande jordbruk skulle minska koldioxidutsläppen enormt genom färre transporter. Att satsa fantasisummor på krav- och ekologiskt jordbruk är onödigt med hänsyn till dagens, i förhållande till övriga Europa, sunda svenska jordbruk. Inget av de partier som i dag aspirerar på regeringsmakten styrs av rationella och på förnuft grundade förslag.

Värst av allt är invandringspolitiken. Den är i dag fullständigt planlös och utan verklighetsförankring. ”Låt det gå så länge det går”, är politikernas handlingslinje. Politikerna vet inte det minsta om vad som kommer att hända. De har helt emot grundlagens anda och bokstav överlämnat beslutanderätten över invandringspolitiken till en tjänsteman! Detta kan ju inte tyda på annat än feghet och att man inte är beredd att ta ansvar för de verkligt stora frågorna. Detta om något visar att de inte är vuxna den uppgift de valts till. Hur många vi kan ta emot utan att förstöra Sveriges ekonomi totalt? Hur vi skall kunna hålla brottslighet som mord, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter inom rimliga gränser. Hur skola, sjukvård, åldringsvård skall klara de enorma kostnader invandringen innebär men också konkurrensen för de egna medborgarna inom dessa områden. Man kan inte grunda sättet att styra en stat på enbart humanistiska floskler. Utan förnuftsmässigt och rationellt tänkande hamnar ett sådant land förr eller senare i en kaotisk situation, där man varken kan ge landets egna medborgare eller de man tagit emot en vettig framtid. 

När Reinfeldt under Almedalsveckan vänd till invandrare uttalar, ”Jag är tacksam att ni valde Sverige”, har han passerat det värsta lågvattensmärket vad gäller kryperi, fjäskande, smilande och förakt mot de egna medborgarna. Är det inte höjden av förljugenhet – när man tackar analfabeter, individer med total avsaknad av yrkeskunskaper, utan språkkunskaper, ja överhuvudtaget i avsaknad av det mesta för att kunna tillföra det nya landet någon som helst nytta inom lägst en 7-10 års period. Falskheten lyser lång väg.

Nu måste vi medborgare agera genom tydligare protester som demonstrationer och bojkotter. Torsby i Värmland är ett bra exempel. Låt oss fortsätta med liknande.

Politikernas handlingar i dag följer inte Grundlagens anda och bokstav. I Regeringsformen stadgas att regering och riksdag skall ha medborgarnas bästa för ögonen. Är det någon som kan skriva under på att så är fallet i dag. Inte bara ekonomiskt, kriminellt utsätter man oss för en kommande katastrof. I dag hälsoundersöks inte invandrarna, trots att de kommer från områden med ett flertal dödliga sjukdomar som vi aldrig kommit i beröring med och därför helt saknar immunitet mot. Ebola är en av dessa fruktansvärda sjukdomar som merendels leder till döden.

Avsaknaden av förnuftstro och rationellt tänkande tar sig också uttryck på ett annat område. Med invandrarna följer också andra religioner och kulturer. Flera av dessa grundas på värderingar och vidskepelse som måste anses främmande och avskyvärda i en kulturstat. Trots detta accepterar de svenska politikerna dem. Ja de stöder tom de mest fundamentalistiska ekonomiskt. De gör det trots att dessa är i avsaknad av demokratiska värderingar som yttrande- och åsiktsfrihet. Jämlikhet mellan man och kvinna. Hedersvåld och tvångsgifte förekommer fortfarande. Ja ett stort antal av invandrarna förespråkar fortfarande könsstympning av flickor!

Hur kan någon komma att lägga sin röst på de svenska politiker som försvarar eller inte motarbetar denna civilisationens tillbakagång.

Politikerna skyller hela tiden på att större delen av övriga Europas stater inte vill ta emot ”flyktingar” och därför måste Sverige göra det. Detta visar ju återigen på svagheten hos dagens politiker. Trots att merparten av dem kommer landvägen genom Europa till Sverige görs inget för att hindra dem vid gränsen. Vi har med andra ord politiker som varken begåvnings- och handlingsmässigt är vuxna sina uppgifter. Röstar vi fram dem en gång till, röstar vi ju därmed självmant för vår egen undergång.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s