Sveriges regeringschef, statsminister Fredrik Reinfeldt.

Av Olle Ljungbeck

Kommunikation mellan medborgare och regering!

Vi är ett antal medborgare som ibland vänder oss till de olika regeringsdepartementen med frågor som för oss är viktiga och därför hoppas på att departementschefer skall lyssna seriöst och ta våra farhågor för den politiska utvecklingen på allvar. Svarsfrekvensen varierar givetvis från departement till departement. En sak har de emellertid alla gemensamt.

Svaren vi får är sällan relevanta till de frågor som ställs. I stället verkar det som om de har fabricerats innan frågan var känd av departementet. Med andra ord innebär ”svaret” oftast ett politiskt uttalande som inte är ett svar på frågan och därför inte kan betraktas som ett korrekt svar. I stället verkar det som att departementet vill pressa på fråganden sina politiska åsikter i stället för en dialog som kan föra saken framåt.

Allvarligt i det här sammanhanget är också att de som utses till brevsvarare ofta är unga människor mellan 22 år och några år däröver. Självklart kan dessa ungdomar varken ha kunskaper eller erfarenhet så att det gör dem skickade att svara på medborgarnas frågor. De som ställer dem, har ofta en ålder som är mångdubbelt högre än brevsvararnas och därmed oftast en erfarenhet och kunskap som vida överstiger brevsvararens. Jag ser det närmast som ett medvetet förakt för medborgarna som ställer seriösa frågor att mötas av dessa ungdomars totala oerfarenhet och okunskap.

Det jag måste fråga är, hur dessa ungdomar kan ha avancerat till nyckelpositioner trots ålder och oerfarenhet. Utan att vara särskilt konspiratoriskt lagd får man känslan av att en viss vänskapskorruption inte kan uteslutas. Ser man till efternamn och var ungdomarna har sin bostadsort förstärks känslan ytterligare.

Nyligen ställde jag en rad frågor för vilka svaren blev ungefär, ”God dag yxskaft”. Jag skall inte ta upp alla dem med dig nu. Endast en vill jag fråga dig om och förutsätter att Du svarar ärligt och uppriktigt.

I senaste mailet från utbildningsdepartementet fick jag som svar att invandrarna är en oerhörd tillgång för Sverige och därför kommer att föra Sverige framåt på de flesta områden. Detta sägs trots att kanske en majoritet är analfabeter!

Det som då slår mig är att inga invandrare placeras på Djurgården, Östermalm, Danderyd etc etc. Just i de områden där vi har regeringsledamöter, politiker och en stor del av det ekonomiska och kulturella etablissemanget liksom representanter för media saknas de! Vad kan skälet till detta vara? Som kunnig i vår historia vet jag att just i dessa områden fanns under kriget ett stort antal invånare med starka nazistiska sympatier. Det är mig främmande att misstänka dagens invånare för att i dag hysa dessa åsikter. Men aversionen mot att ta emot människor som påstås generera  så mycket nytta gör att jag inte kan utesluta rasistiska motiv. För att jag skall kunna komma ifrån dessa tankar måste Du ge mig en saklig och korrekt upplysning varför det inte förhåller sig som jag olyckligtvis måste misstänka. Ett bra sätt att få medborgarna att utesluta en så allvarlig sak är ju att Du uppmanar migrationsverket att en tid framöver enbart placera de asylsökande på dessa platser.

Själv har jag faktiskt funderat på att starta en kampanj, ”Inga invandrare till landsorten förrän nämnda områden och orter tagit sin beskärda del”. Du måste väl trots allt inse att det inte kan vara rimligt att placera invandrare i sådan mängd i vissa orter på landsbygden att dessa nästan överstiger lokalbefolkningens antal. Därmed bäddar Du också för ett kommande uppror som kan bli nog så allvarligt.

Sedan har jag en annan mycket allvarlig fråga.

Det gäller kanske det viktigaste av allt, nämligen reell demokrati och inte som i dag enbart en formell sådan.

Din ”demokratiminister” Birgitta Ohlsson har startat något hon kallar en Demokratiutredning.

När man ser hur hon formulerat utredningsuppdraget och vem hon satt att utreda inser man direkt att hon skämtar med medborgarna. Men det är i så fall ett dåligt skämt i en så allvarlig fråga. Hennes okunskap om vad reell demokrati står för framgår tydligt genom uppdragets begränsning.

Det mest tydliga exempel på att demokratin i Sverige är död är massinvandringen som sker utan att medborgarna har minsta inflytande och där riksdag och regering lämnat över det totala ansvaret till en tjänsteman! Här omyndigförklarar Du svenska folket totalt i en fråga, som är större än någon annan hittills och kommer att få enorma konsekvenser för Sverige och landets etniska befolkning. Detta är i sig ett brott mot demokratin som borde föranleda riksrätt om vi hade haft en författningsdomstol.

När man kritiserar er politiker för att inte följa grundlagen svarar ni genast mycket okunnigt: ”Vi har ju en representativ demokrati”. Ja det har vi. Men detta innebär inte att medborgarna efter valet lämnar över sin makt in blanco. Enligt grundlagen och förarbetena till denna skall medborgarna tydligt informeras om de beslut det eller de partier som kan komma att bilda regering har för avsikt att fatta i olika frågor. Om sådana frågor dyker upp under mandattiden skall de endera senareläggas, i annat fall skall folkomröstning ske.  Båda dessa sätten tillämpades på den tiden demokratin var reell.  Ni har i invandringsfrågan handlat helt respektlöst mot grundlagen. Att påstå att Sverige i dag är en utvecklad demokrati är ett hån mot de som arbetade fram grundlagen efter övergången till demokrati.

Tycker Du inte själv att det är mer än skam att en av dina ministrar tillsätter en vad hon kallar (bara hon kan kalla den så) demokratiutredning med en handplockad person som är blind för allt annat än vad det folkpartiet står för men också visat sig inte hålla måttet i något av de offentliga uppdrag han tidigare innehaft. En demokratiutredning som gör skäl för namnet skall ha tydliga utredningsdirektiv som inte ensidigt tagits av en enskild minister. I själva  utredningen skall ingå förutom representanter från samtliga partier också direkta representanter för folket. Utredningsdirektiven skall givetvis också ha godkänts av riksdagen men dessförinnan varit ute på remiss.

Om Du nu vore en person värd att rösta på skulle du omedelbart genomföra de förslag jag angett här. Men eftersom Du inte är demokrat förväntar jag mig inte detta.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.