Till Statminister Fredrik Reinfeldt, Justitieminister Beatrice Ask, Riksåklagaren (RÅ), Utbildnings- minister Jan Björklund, Jämställdhetsminister Maria Arnholm, Integrationsminister Erik Ullenhag, Migrationsminister Tobias Billström.

Av Olle Ljungbeck

Regeringen hävdar inte Sveriges lagar.

Regeringen har en grundlagsenlig skyldighet att hävda Sveriges lagar. Det gör den inte i dag.

Samma skyldighet gäller statliga myndigheter och kommuner som liksom regeringen numera på ett uppenbart sätt bryter mot dessa. Det är självklart regeringens skyldighet att också tillse att de nämnda inte bryter mot lagarna.

Dagens massinvandring ger många exempel på hur lagarna åsidosätts av kommuner och statliga myndigheter. Detta är oförsvarligt.

Regeringens överseende vad gäller avvikelse från lagstiftade värderingar kan inte accepteras.

Regering och riksdag borde inse att Sveriges medborgare känner oro då grundlagsfästa grundvärderingar som är en förutsättning för demokrati åsidosätts medan vidskepelse och människofientliga värderingar, som inte hör hemma i en civiliserad stat tillåts påverka dagens samhälle inte minst ungdomar i religiösa friskolor. Genom att tillåta detta förhindrar man också en lyckad integration.

Ett exempel på hur oacceptabla värderingar kan få starkt negativa konsekvenser var när invandrarpojkar trakasserade småflickor sexuellt. Även här gavs sken av att detta var en allmän företeelse i Sverige. Detta trots att i inget annat land har väl dagis och våra förskolor så konsekvent gått in för att skapa jämlikhet mellan könen!

Ett område där överträdelserna är särskilt frekventa gäller våra diskrimineringslagar som t ex jämställdhet mellan könen.

Diskrimineringen mot flickor är särskilt frekvent i religiösa friskolor men även i kommunala skolor med invandrarelever. Flickor och pojkar får t ex inte vistas tillsammans vid simundervisning eller i olika idrottssammanhang. Invandrarungdomar beviljas vara frånvarande vid utbildning som är obligatorisk. Vissa kommuner ger ensidigt körkortsutbildning åt invandrarpojkar. Detta är diskriminerande såväl mot svenska ungdomar som  mot invandrarflickor. I Moskéerna särbehandlas kvinnor/flickor på ett kränkande och klart diskriminerande sätt.

Det har också framkommit att kommunala myndigheter inte anmälde föräldrarna till de könsstympade invandrarflickorna som påträffats på olika platser. Detta skall betraktas som ett grovt brott.

Det är inte bara fegt utan ett klart lagbrott att ovanstående avvikelse från lagarna får ske.

Då nazister utsätter judar för antisemitism redovisas med all rätt vilka som står bakom denna. När däremot muslimer/islamister står för minst lika grova kränkningar  (som är flertalet i dag) anges inte vilka förövarna är utan den oinitierade får lätt uppfattningen att det är etniska svenskar.

Även om min uppfattning är att religiösa friskolor inte hör hemma i en demokrati måste man ändå notera en skillnad mellan svenska kristna friskolor och muslimska/islamistiska sådana i Sverige. De muslimska/islamistiska friskolorna är bokstavstrogna Koranen och betraktar alla vita (även svenskar trots att de sökt asyl i vårt land) som otrogna och lär ut detta till barn från förskoleåldern. Deras betraktelsesätt att vita är otrogna och därför får dödas är en realitet i dessa skolor.

Trots att invandrarna står för en ojämförligt procentuell större andel av våld, rån, våld/gruppvåldtäkter etc sker informationen om dessa våldsdåd som om de utförts av etniska svenskar.

Jag önskar nu svar på följande frågor från de av er vars ansvarsområde omfattar frågan.

1. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer 

    ca 100-130 tusen personer att söka asyl men

    också tillhöra gruppen anhöriginvandrare 

    varje år tom 2018. Min fråga: Vilka blir kost-

    naderna i så fall fram till periodens slut?

    Vilka välfärdsfrågor kommer då att skäras i?

    Flera kända nationalekonomer har angett att

    dagens massinvandring innebär att välfärds-

    staten kollapsar och att Sverige omkr 2030

    är ett U-land?

    En handlingskraftig regering skulle givetvis

    krävt att EU agerar så att övriga EU-stater

    tar sin andel och Sverige betydligt kunde

    begränsa antalet. Finns det i dag någon

    tanke på att ställa EU inför ett sådant krav?

2. I riksdagen finns en moderat riksdagsleda-

    mot Abdisiriak Waberi. Denna man var under

    ett antal år rektor för Römosseskolan i Göte-

    borg. Under hans tid mobbades och trakas-

    serades flickorna så att Skolinspektionen fick

    ingripa ett tiotal gånger! Denne Waberi är

    vice ordförande i The Federation of Islamic

    Organisation in Europa (FIOE) med ansvar

    för medborgarskap och PR. FIOE är en para-

    plyorganisation för muslimska organisation-

    er i Europa. Enligt Muslimska brödraskapet

    är FIOE deras representant i Europa och

    Abdisiriak Waberi företräder dem. Eftersom

    Muslimska brödraskapet är en terrororga-

    nisation är det självklart att många med mig  

    oroas om detta är sanning.

 3. Regeringen liksom de sju riksdagspartierna

    (Exkl SD) hävdar att massinvandringen helt 

    är en fråga om humanitet. Men kan verkligen

    en regering och riksdag handla helt på hum-

    anistiska grunder och utesluta all rea-

    lism och ändå påstå att man tjänar sitt eget 

    folk och har detta folks bästa för ögonen?

     Hur kan regeringen föra denna totalt oan-

    svariga och cyniska politik mot sitt eget folk

    och ändå tro att de skall kunna ha kvar reger-

    ingsmakten efter valet? Såväl regeringen

    som de ”röd- gröna” måste inse att man inte 

    brutalt och hänsynslöst kan kränka och

    förstöra det egna folkets framtid  och ändå

    ha kvar deras förtroende.

    I dag återstår för oss som genomskådat  

    regeringens ”humanism” och ser det skräm-

    mande framtida skräckscenariot

    endast en utväg – nämligen att rösta på 

    Sverigedemokraterna (SD). Röstar vi på

    något av Allianspartierna eller de ”röd-gröna”

    sviker vi våra barn, barnbarn och andra

    efterkommande.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s