Dessa skall ständigt mötas av vårt förakt

Av Olle Ljungbeck

Inte sedan demokratins införande har de svenska medborgarna utsatts för så grova brott mot grundlagen och därmed demokratin. Inte någon gång under denna period har regering och riksdag handlat så diktatoriskt (odemokratiskt) som nu. Brotten gäller bl a den massinvandring som de sju riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna nu driver och ger sitt fulla stöd.

Denna fråga som borde vara självklar att folkomrösta om eftersom den får så omvälvande konsekvenser för medborgarna, har de valt att behandla på ett sätt som enbart sker i diktaturer.

Politikerna har ensidigt bestämt att Sverige skall bli ett mångkulturellt samhälle utan att de på något sätt försökt klarlägga hur ett sådant fungerar. De har inte heller på minsta sätt kommunicerat med medborgarna om ett sådant än mindre om massinvandringens konsekvenser. I stället söker de dölja alla de problem som vi nu under flera år upplevt på ett synnerligen hårdhänt sätt.

Problemen är så många i dag att vissa myndigheter – trots att regeringen satt munkavle på tjänstemännen – inte kan undgå att dagligen läcka problem som egentligen inte får redovisas för folket.

Trots denna medvetna mörkläggning för folket går det inte att dölja att kriminaliteten bland invandrare accelererar.

Dit hör mord, rån, stöld, våldtäkt, gruppvåld-täkt, våld mot såväl svenska som invandrarkvinnor, hedersvåld, tvångsgifte, könsstympning, hjärntvätt i de religiösa friskolorna som kommer att förstöra livet för ett stort antal barn, framförallt flickor etc. Antisemitismen som nazisterna varit pådrivande i har nu till stor del övertagits av islamister som dagligen hotar judar. Tyvärr blundar myndigheterna för dessa brott.

Terrorism som dock slutade med att gärningsmannen sprängde sig själv. Sannolikheten att detta attentat inte var det sista är närmast en självklarhet. Det verkar nästan som om regeringen ser fram emot att det skall hända eftersom man i sin handlingsförlamning inte förbjuder de som strider för olika terrorgrupper att återkomma till Sverige.

Hanteringen av invandrarbrottsligheten och den kommande terrorn bevisar väl om något att regeringen inte längre – som grundlagen säger – har de svenska medborgarnas bästa för ögonen.

Den absolut allvarligaste underlåtelsen nu är att man inte inser att massinvandringen inte kan fortsätta. Ett tecken på en totalt handlingsför-
lamad ledning (regering och riksdag) är när dessa låter det fortgå som tidigare trots att problemen och omvärlden förändras totalt.

Detta är vad som nu sker. Ingen kan väl tvivla det minsta på att massinvandringen har nått vägs ände. Trots detta agerar inte de som skall göra det för att få slut på den och låta andra länder ta över.

När Anders Borg till slut träder fram och erkänner att ytterligare 48 miljarder måste satsas fram till 2018 ljuger han. Han ljuger på så sätt att han undanhåller de verkliga kostnaderna. För det första är uppgifterna om de kommande årens massinvandring bara prognoser. Dessa prognoser som migrationsverket tar fram har alltid visat sig vara i underkant. Dessutom tas inte hänsyn till alla kringkostnaderna. Dit hör kostnader för brottsligheten, advokatkostnader, sjukvård, skola, vård, särskilda åtgärder etc etc. Tar vi med dessa kostnader kommer summan fram till 2018 inte att understiga 150-200 miljarder.

Är det någon som då tror att skola, vård och omsorg liksom våra pensioner skall kunna undgå nedskärningar?

Men också våldet kommer att öka. Vi ser redan i dag hur etniska svenska medborgare inte längre som tidigare kan känna trygghet för liv och egendom.

De interna striderna mellan olika religiösa sekter är redan omfattande. De kommer emellertid att eskalera avsevärt. Islam skjuter fram sina positioner både vad gäller ekonomiska krav, accepterande av vidskepelse och värderingar som inte hör hemma i en civiliserad stat. Skall regering och riksdag vänta med att handla till den dag då ett antal terrorattentat skördat tillräckligt många offer och de därmed skall vakna ur sin handlingsförlamning.

Samtidigt som svenska folket utsätts för allt hårdare prövningar göder man ondskans religion genom skattemedel till de mest reaktionära ledarna inom denna. Inte nog härmed utan man tillåter också friskolor att inympa denna onda religions gift i barnen från förskoleåldern.

När Du därför möter eller blir kritiserad av dagens regerings- och riksdagsledamöter för de icke demokratiska partierna skall Du inte huka. Det är de som är brottslingarna. Det är de som hanterar Sverige och dess folk som
auktoritära icke demokratiska ledare gör.

Du skall möta dem som man möter företrädare för diktaturer, utan minsta respekt. De kan inte på något vis bevisa att deras ”ledarskap” har det ringaste med demokrati att göra.

Här några exempel varför de nämnda partierna inte är demokratiska.

V. Partiets ungdomsförbund är fullt jämförbart med Högerns på 40-talet. Detta tvingades Högern av övriga partier att utesluta just för att det var så odemokratiskt och hyllade våldet och diktaturen. Vi har nästan dagligen sett hur ungdomsförbundet hyllar det politiska våldet. Det är lika lite demokratiskt som de kommunistiska och nazistiska ungdomsförbunden var på sin tid.

S. Partiet stal 250 miljarder ur AP-fonderna utan att höra folket. Detta har resulterat i sänkta pensioner under en lång följd av år. Vidare röstade partiet för anslutning till Lissabonfördraget som inneburit inskränkningar i arbetares och löntagares fackliga rättigheter. S kunde förhindrat denna nedmontering av arbetarnas rättigheter. LO som nu kastar ut SD-funktionärer var en av de starkaste pådrivarna för att Sverige skulle anslutas och Sveriges löntagare därmed förlorade många av de rättigheter de kämpat sig till under mer än hundra år.

Margot Wallström som nu skall bli socialdemokraternas vallokomotiv satsade miljoner av EU-medel för att ”tvinga” irländarna att rösta ja till Lissabonfördraget. Hon fick när hon lämnade EU, 5 miljoner i avgångsvederlag och en månatlig pension på 100 tusen kronor!

M. Partiet är som största parti inom alliansen det som främst är ansvarigt för massinvandringen. Men partiet har också medlemmar och riksdagsledamöter som med tvång vill införa sharialagar och som inte accepterar jämlikhet mellan könen etc. Ett parti som tillåter detta kan inte vara demokratiskt.

FP. Partiet är berett att utan hörande av folket, ansluta Sverige till Nato och göra Sverige till en federal stat inom EU. Dessutom har partiet genom att man drivit privatisering av skolan mer än något annat parti, åstadkommit en av Europas sämsta skolor. När John Bauer gick i konkurs drabbades 11 000 elever. Men inte bara dessa utan tusentals andra elever har fått sin skolgång totalt förstörd. Partiet har nu också startat vad man kallar en grundlagsutredning rörande demokratin som redan i direktiven är ett hån mot vad denna samhällsform står för.

C. Partiet höll på att förlora alla medlemmar när man redovisade nytt partiprogram om bl a fri invandring, månggifte etc etc. Merparten tvingades man stryka. Men är det någon som tror att man lämnat dessa galna idéer för gott?

MP. Partiet är berett att totalt köra Sveriges ekonomi i botten om man får inflytande i en regering. Dessutom har partiet riksdagsledamöter som inte ställer upp för demokratin utan som mot svenska folkets vilja vill införa islamistiska lagar och värderingar.

Sammantaget kan sägas om de sju riksdagspartierna att inget av dem accepterar de grundläggande kriterierna för demokrati.

Ett av de viktigaste är att partierna inför val tydligt och klart redovisar vad de vill i de stora och övergripande frågorna. T ex hur stor invandring vill de tillåta? I speciella fall skall folket få folkomrösta. En folkomröstning om invandringen är en sådan självklar fråga.

I stället kommer inget annat parti än Sverigedemokraterna (SD) på ett klart och tydligt sätt redovisa hur man anser invandringsfrågan skall hanteras och hur stor invandring som skall tillåtas.

Detta är otvivelaktigt den viktigaste frågan en lång tid framöver.
Om Du tänker rösta på de sju nämnda partierna får Du också räkna med en avsevärd sänkt standard (Sverige inte längre ett välfärdsland).

Ständig brist inom skola, vård och omsorg. Sänkta pensioner. Invandrarreligioner/kulturer kommer i konflikt med våra egna grundlags-
fästa och skapar ständiga konflikter av olika slag. Otvivelaktigt innebär invandringen också en intellektuell tillbakagång om inte religiös och kulturbaserad vidskepelse samt hävdande av religiöst bokstavstroende motarbetas.

Fortsättningsvis kommer svenska ungdomar att tvingas söka sig till andra länder medan de invandrade får arbete, bostad ja tom fria körkort!

Årets val inom en månad är sålunda av avgörande betydelse för hur Du, dina barn och barnbarn får det i framtiden. Om Du röstar ”fel” har Du ingen att skylla på. Hur Du lägger din röst bestämmer Du själv.

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.