De rättfärdiga!

Av Olle Ljungbeck

Det faller ett löjets skimmer över politiker och medier som på alla sätt letar fel och brister hos Sverigedemokraterna. Men det visar också på hur framförallt medierna silar mygg och sväljer kameler.

Vi skall här granska de ca 15 senaste årens grova brott mot demokratin och medborgarna. Där mestadels flertalet av sjuklöverpartierna endera varit de skyldiga eller i enstaka fall inte kritiserat eller tagit avstånd från de partier som gjort sig skyldiga till brotten.

1.   Lögnerna som serverades svenska folket

      för att lura oss in i EU. Som tur var fick fol-

      ket inflytande på Euron och därför slapp

      vi denna. Men för övrigt fick vi ta flera steg

      tillbaka på områden där vi var föregångare.

      Denna tillbakagång gäller alltjämt. Inte nog

      med detta. En vansinnig EU-politik som helt

      stötts av åtminstone 5 av sjuklöverpartierna

      har lett till den största arbetslösheten och

      ekonomiska krisen någonsin i Europa.

      Detta har lett till minst likastora lidanden  

      som många av invandrarna varit utsatta för.

      Men inte hör vi någon politiker tala om

      detta.

2.   1998 gjorde Sveriges riksdag (politikerna)

       Riksbanken överstatlig. Banken prioriter-

       ar inflationsmålet före sysselsättning. En-

       bart detta har inneburit ca 200 tusen fler

       arbetslösa.

3.    2002 ändrade man grundlagen helt i strid

       mot gällande lagstiftning för att kunna föra

       mer makt till Bryssel (EU) utan att behöva

       ha medborgarnas godkännande för detta.

4.    Några år därefter godkände man Lissabon-

       fördraget som tog ifrån arbetare och lön-

       tagare många av de rättigheter de kämpat

       till sig under hundra år. Kollektivavtals-

       rätten som varit helig för facket inskränktes

       kraftigt. Initiativtagare till att godkänna

       Lissabonfördraget var bl a Socialdemokrat-

       erna och LO.

       När nu LO gör stor sak över att arbetarna 

       flyr från organisationen är de själva de

       skyldiga.

5.    Trots att en majoritet av de svenska med-

        borgarna inte vill att vi ansluter oss till

        Nato har regering och riksdag ökat samar-

        betet och tillåter nu även Nato att öva på

        svensk jord.

6.     Regering och riksdag har tillåtit svenskar

        att strida på olika håll i världen trots att

        detta är emot grundlagen. Den tillåter näm-

        ligen endast fredsbevarande styrkor efter

        begäran från FN.

7.     Det förs i dag en utrikes politik (trots att

        Sverige skall vara alliansfritt och neutralt)

        som kan äventyra freden och utlösa ett

        krig i Europa!

8.     Flera av de politiska partierna har tagit in

        invandrare som riksdagsledamöter trots

        att de varken bekänner sig till demokratin

        eller många av de lagar vi stiftat. T ex lag-

        en om jämlikhet mellan kvinnor och män.

        Men flera av dessa hävdar också att Islam

        skall vara rättesnöre för människorna i

        Sverige!

        Samtidigt beskyller man Sverigedemokrat-

        erna för sådant som ligger mycket långt

        tillbaka i tiden. Vid en jämförelse med M,

        S, V och C kan man om man går tillräckligt

        långt tillbaka finna mycket värre saker än

        vad som framkommit om SD.

9.     Massinvandringen som de svenska med-

        borgarna inte haft och inte har minsta in-

        flytande i är på väg att förstöra vår ekono-

        mi och därmed rasera välfärden.

        Inte nog med detta. Brottsligheten har ökat

        så kraftigt att tusentals kvinnor misshand-

        lats, våldtagits etc. Våldsbrott, rån etc har

        likaledes ökat kraftigt. Otryggheten i Sver-

        ige är därmed större än någonsin.

        Genom utplacering av ett stort antal asyl-

        boenden på små orter (ibland lika många

        eller fler än den lokala befolkningen) har

        otryggheten med våld av olika slag gjort

        att den lokala befolkningen aldrig känner

        sig trygg. Även detta helt utan att fråga om

        man verkligen vill ha dessa människor in

        på knutarna.

10.   Men inte bara vår egen befolkning är utsatt

        för denna brutalisering av samhället. Poli-

        tikerna bryr sig inte heller när invandrare

        våldför sig på sina egna. I första hand de

        egna flickorna och kvinnorna.

        Jag har t ex anmält könsstympningen av

        invandrarkvinnor/flickor till Riksåklagaren,

        Justitieombudsmannen, vissa åklagarkam-

        rar, ca 250 riksdagsledamöter etc men

        inget har hänt. Ingen riksdagsledamot har

        ens orkat svara. Fi som nu går fram i opi-

        nionsmätningar vill inte ta i frågan. Det

        enda parti som vill göra det är SD!.

 

        I Sverige har inte minst politiker och medi-

        er ständigt framhållit Sverige som ett före-

        gångsland vad gäller demokrati och huma-

        nism. Med verkligheten för ögonen och

        bland annat ovanstående (mycket mer

        kunde givetvis skrivas) kan vi utan vidare

        avskriva Sverige som en utvecklad demo-

        kratisk stat ( inte minst kan man detta om

        man studerat det utredningsuppdrag ”De-

        mokratiminister” Birgitta Ohlsson gett åt 

        en av sina ”egna”. Det är närmast ett hån

        mot det vi kallar Demokrati.

        Ett lands regering och riksdag som utan

        att höra folket tillåter en massinvandring

        som totalt förändrar tryggheten, ekonomin

        utan i stället innebär en våldföring av land-

        ets egna invånare hyllar diktaturen före

        demokratin.  

        Men också skola, omsorg nedrustas efter-

        som resurserna slukas av massinvand-

        ringen. Hur kan någon tro att vi skall

        kunna höja den svenska skolan med anal-

        fabeter upp till över 50% i klasserna?

        Därtill kommer att våra egna barn måste

        söka sig till utlandet för att få arbete.

        Bostäder saknas såväl för unga som för

        äldre. 

        Skulden till att en sådan massinvandring

        kan pågå år efter år måste läggas på poli-

        tikerna. Självklart skulle EU falla till föga

        och ta emot en större del av de invandrare

        som nu kommer till Sverige om vi hade

        kompetenta och inte handlingsförlamade

        politiker. Ingen av dem håller måttet.

        Sett utifrån de anklagelser man nu

        riktar mot SD så måste de beslut regering

        riksdag fattat de senaste 15 åren betraktas

        som ständiga förbrytelser mot demokratin,

        mot ett humanistiskt styrelseskick och

        helt i strid med omsorg om det egna folket.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.