Prestigen viktigare än folkets väl

Av Olle Ljungbeck

Sjuklöverpartierna  påstår att deras vägran att samarbeta med Sverigedemokraterna beror på att detta parti är odemokratiskt, rasistiskt och främlingsfientligt. Detta argument kan i så fall l ännu högre grad användas mot dem själva.

Här några exempel.

1. Vid folkomröstningen till EU lovade dagens

    allianspartier och socialdemokraterna att

    vi skulle få behålla en mängd sedan tidigare

    beslutade rättigheter liksom skydd för att inte

    EU skulle rasera sådant som skyddar

    vår hälsa och trygghet på olika områden. Av 

    detta blev intet. Allt var lögn för att få oss att

    rösta för EU!

2. 1998 gjorde man riksbanken överstatlig och

     prioriterade inflationsmålet före sysselsätt-

     ningen. Detta var en grundlagsfråga och

     skulle därför förts ut till folket inför valet 

     eller prövats i en folkomröstning. Så skedde

     inte. Därmed bröt man mot grundlagen vilket

     är att anse som ett grovt grundlagsbrott och

     därmed odemokratiskt.

3.  2002 ändrade man grundlagen (regeringsfor-

     formen) helt i strid mot grundlagen. Detta

     var kanske det grövsta grundlagsbrott som

     förekommit någonsin. Vissa seriösa jurister

     och några riksdagsledamöter har ansett det

     vara en statskupp. Ändringen innebar att 

     man tog ifrån medborgaran rätten att bes-

     tämma över om mer makt fick överföras till

     EU. Ett synnerligen allvarligt brott mot dem-

     okratin.

4.  2006 godkände man Lissabonfördraget som

     framförallt tog ifrån arbetare och löntagare

     många av de rättigheter de kämpat sig till

     under de senaste hundra åren. Medborgarna

     fick inte heller inflytande i denna för dem så 

     viktiga fråga. Ett grovt grundlagsbrott.

5.  Under sin regeringsperiod tog Göran Pers-

     son 250 miljarder ur AP-fonderna och förde 

     över dem till statsbudgeten. Detta var ett 

     grovt brott mot landets pensionärer och de-

     mokratin.

6.  Efter inträdet av 2000-talet har Sverige del-

     tagit i regelrätta krig utomlands. Detta är i 

     strid mot grundlagen och därmed demokra.

     tin.

7.  I början av 2000-talet hade vi vad som då be-

     nämndes de apatiska barnen. Åsikterna

     gick i sär om barnen verkligen var sjuka och

     apatiska. Det framkom så småningom att så

     förhöll det sig faktiskt. Trots detta stödde 

     och förordade bl a moderater och social-

     demokrater att de skulle utvisas. Flera svårt

     sjuka barn fördes på bårar till de väntande

     flygplanen för att föras till sitt hemland där

     de gick en mycket oviss framtid till mötes.

Detta är bara några få exempel på vilka stora demokratiska och humanistiska företrädare de partier är som nu på alla sätt söker misskreditera Sverigedemokraterna. Märk väl! Sverigedemokraterna har inte haft något eget politisk inflytande hittills, därför är beskyllningarna mot dem som parti, påhittade och konstruerade. Vad däremot gäller ”sjuklöverpartierna” finns det bevis på att de i riksdags- och regeringsställning brutit mot såväl humanitära som demokratiska grundprinciper.

Jag röstade själv på Sverigedemokraterna. När jag därför hör bl a Stefan Löfven (liksom företrädare för de övriga sjuklöverpartierna) uttala att han inte vill samarbeta med ett odemokratiskt, rasistiskt, främlingsfientligt parti är det självklart att jag känner mig angripen.

Jag var kanske den som kämpade mest för att de apatiska barnen skulle få stanna. Jag skrev ”spaltkilometer” till politikerna, medierna, kyrkan, Röda korset, Rädda Barnen och många andra organisationer med humanistisk inriktning.

När det gäller demokratin förhåller det sig på samma sätt. Sedan 1995 har jag producerat ett oändligt antal artiklar om försvar för en utvecklad demokrati. Vissa av dessa artiklar finns också införda i böcker och tidskrifter. De finns med all säkerhet också i förvar hos ett stort antal av mediernas arkiv.

När man därför angriper Sverigedemokraterna med all slags invektiv utan att kunna föra sina anklagelser till bevis måste givetvis jag också reagera.

En sak kan vi vara överens om att vi i samtliga partier finner enskilda personer som överskrider acceptabla åsikter och värderingar i olika politiska frågor.

Men jag kan inte se att Sverigedemokraterna som parti agerar eller agerat så.

Deras åsikt om att  de (vilken jag delar med partiet) vill kraftigt begränsa invandringen har de givit tydligt uttryck för. En sådan åsikt kan givetvis subjektivt anses som främlingsfientlighet ja tom rasism. Men självklart är det inte  så. Snarare visar det på ett realistiskt och frimodigt synsätt, med stöd av yttrande- och åsiktsfrihetsgrundlagen. Jag gör själv samma bedömning.

Och jag vill tillägga att den form av ”humanism” som ”sjuklöverpartierna” står för är farlig av många skäl när den utesluter all realism.

Inte nog med att statsmakterna vägrar på ett godtagbart sätt redovisa kostnaderna. Man döljer alla de missförhållandena som hänger ihop med invandringen. Integrationen är ett misslyckande och sysselsättningsgraden katastrofal.

För en utomstående är det skrämmande och ansvarslöst hur regeringen, riksdagen och myndigheterna hanterar kanske den största frågan någonsin ur såväl informations-, ekonomisk-,integrations-, kriminalpolitisk- som integritetssynpunkt  (i detta fall kränker man i stort sett alla dem som mot sin vilja tvingas ta emot invandrare). Det visar på ett enormt förakt för de egna medborgarna och därmed demokratin.

Med bakgrund hur terrorismen växer sig allt starkare är det skandal hur regeringen överser med de invandrare som ansluter sig till olika terrororganisationer i Afrika och Asien.

Man har på ett fullständigt cyniskt sätt lämnat öppet för terror, våld och kriminalitet mot den egna befolkningen. Det minsta vi har rätt att begära är att inga svenska medborgare utsätts för faror av ovanstående slag pga av slapphet och missriktad humanism från myndigheternas sida. Tyvärr har alltför många svenska medborgare drabbats hittills. Inte minst med hänsyn till att en majoritet nu är mot den massinvandring som pågår borde politikerna agera.

En fråga som diskuteras alldeles för lite och som ”sjuklöverpartierna på alla sätt söker dölja är konflikten/skillnaden mellan våra lagstiftade och generella värderingar å en sidan och flertalet invandrares å andra sidan. Sålunda tar man i den sekulära staten Sverige alltför stor hänsyn till den vidskepelse, kultur- och bildningsförakt mm som präglar invandrarnas kulturer och religioner. Genom att t ex tillåta religiösa friskolor ”bäddar” man för sämre integration, språkinlärning och fasthållande av värderingar som står i konflikt med våra egna. Under sådana förhållanden är inte integration möjligt.

Det finns också en undfallenhet vad gäller att beivra brott och icke acceptabla handlingar. Jag har t ex begärt såväl hos riksåklagaren och åklagarkamrarna i Kalmar och Norrköping att de skall utreda fallen med de könsstympade flickorna i respektive städer. Men inget har hänt! Finns det verkligen ingen journalist eller riksdagsledamot som vill ”gräva” i denna fruktansvärda historia?

Till slut. En realistisk syn på verkligheten har inte med rasism och främlingsfientlighet att göra. De som ständigt använder dessa invektiv när de möts av sanningssägare är farliga och antidemokratiska.

Därför kommer jag att fortsätta att hävda min åsikt och i nästa val om inte invandringsfrågan tas på allvar, att förutom att lägga min röst på partiet också verka för att fler ansluter sig.

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Prestigen viktigare än folkets väl

  1. Calle skriver:

    Punkt 7 är felaktig. Annars bra skrivet.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.