Efter EU-inträdet har inskränkningen av demokratin, yttrande- och åsiktsfriheten accelererat

Nedanstående artikel skrev jag för flera år sedan. Den inskränkning av demokratin som regering och riksdag genomförde 1998 och 2002 har därefter accelererat. Nu har vi också tvingats på en åsiktsdiktatur som sannolikt ingen trodde var möjlig före 2000-talet. Den som utan att vare sig vara rasist eller främlingsfientlig men kritisk till massinvandringen är i stort sett utesluten från att yttra sig i Sveriges olika medier.

Men inte bara vi levande drabbas av åsiktsdiktatur utan även de döda författarna. Nu senast är det Astrid Lindgrens alster Pippi Långstrump som censurerats. Att gå in och ändra på döda författares verk är inte bara hänsynslöst och primitivt. Det innebär också att man skriver om historien. Hur skall framtida forskare få en sann bild av dåtidens tankevärld och samhällssyn om man ändrar innehållet i bl a litteraturen? Detta är ju exakt vad diktaturer  har gjort i alla tider.

Sovjetunionen, DDR, Nazityskland etc.

Skall vi bannlysa Dostojevski för hans antisemitism? Och hur långt tillbaka i historien skall vi gå?

Vad beror dagens rädsla hos ett stort antal politiker och medier på att inte våga skildra verkligheten som den är? Friska, sunda och intellektuellt normalt utrustade individer räds inte detta.

Såväl Tage Erlander som Olof Palme uttryckte flera gånger att de var oroliga för den intellektuella utvecklingen i såväl Regering som Riksdag. De hävdade på fullt allvar att begåvningsnivån hela tiden är i sjunkande. Jag tror det ligger något sant i detta. Inte minst har ett många gånger sandlådeaktigt agerande i riksdagen bekräftat detta. Utan att nämna namn är jag ytterligt förvånad över hur illa vissa av de personer som nu är på väg att bilda Sveriges nya regering t ex behärskar svenska språket.

Rädsla, dålig begåvning och usla kunskaper om samhälle och historien bland politiker och journalister kan mycket väl vara några av förklaringarna till inskränkningen av demokratin, åsikts- och yttrandefriheten.

Jag är också ytterligt förvånad över tystnaden bland författare och statsvetare över vad som är på väg att ske.

Eller är det som en stridbar juristprofessor uttryckte det för mig när vi kom in på ämnet. Han sade, ”Olle, Du skall inte vänta dig något från statsvetarna. De är i första hand rädda om sin karriär och vill inte för allt i världen gå ut och tala om hur illa ställt det är med demokratin, yttrande- och åsiktsfriheten, för då kan de riskera karriären”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp

Skrivet efter 2002.

Grundlagarna är det fundament som demokratin och statsskicket vilar på. Det är också grundlagarna som garanterar att folkviljan kommer till uttryck och regering och riksdag inte ensidigt bestämmer utvecklingen i det svenska samhället. Detta framgår inte minst av grundlagens portalparagraf, ”ALL OFFENTLIG MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET”.

För ändring av grundlag krävs två på varandra följande riksdagar med val emellan. Av förarbetena framgår att detta krav inte enbart är till för att grundlagsförändringen inte skall gå för snabbt utan fastmer för att folket i val skall kunna ta ställning till förändringen.

Vid minst två tillfällen 1998 och 2002 har regering och riksdag klart brutit mot vad som stadgas i grundlagen och förarbetena.(Märk väl. Grundlagsbrott är det värsta brott en regering och riksdag kan göra sig skyldiga till).

Vid båda tillfällena har regering och riksdag i lönndom ändrat grundlagen. 1998 gjorde man Riksbanken överstatlig och överordnad folkviljan. Utan att närmare gå in på vad denna förändring inneburit kan jag ändå nämna att Riksbanken i motsats till tidigare, nu prioriterar inflationsbekämpning framför sysselsättning? Detta skall ha kostat minst 200 tusen arbetstillfällen.

Ändringen 2002 är ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna har i all tysthet ändrat grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde – att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan. Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna. Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning? Riksdagen har nämligen tidigare (i lönndom, utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket, överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar ”gemensam politik”? Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi i stort sitt avhänder oss vårt självbestämmande. Sveriges medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle.

Vad gäller skogen har man i tysthet sagt ja till en ”gemensam skogspolitik”. I dagarna har man diskuterat en ”gemensam energipolitik”. Från kanslihuset har det sipprat ut att EU vill att Sverige skall bryta Uran och bli uranproducent åt Unionen. Någon hänsyn tas därmed inte till vad som händer med vår natur.

Den som läser det här bör observera att Sverige är det land som har de överlägset största naturtillgångarna inom Unionen. Dessa vill EU nu bestämma över. Vem tror Du blir förloraren?

Med EU:s nya konstitution förlorar vi dessutom möjligheten att med veto förhindra maktöverlåtelse. Nuvarande krav på enhällighet försvinner och en EU-majoritet kan påtvinga oss en politik som folket inte vill ha. Typiska kommentarer till Lagrådets skoningslösa avslöjande är statsminister Göran Perssons förklaring i höstas, ATT HAN INTE KUNDE FÖRESTÄLLA SIG ATT FOLKETS GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA MAKTBEFOGENHETER HADE INSKRÄNKTS SÅ ALLVARLIGT – men han skulle undersöka om det stämde. Någon sådan efterforskning har han inte gjort, utan hoppas att folket skall nöja sig med detta brott som både strider mot grundlagen och folkviljan?

Till alla dem som läser denna artikel vädjar jag om att stå upp för Grundlagen och folkets makt som den står skriven i Grundlagens portalparagraf. Samtliga nuvarande riksdagspartier och regeringen kommer medvetet att försöka undvika debatt om det jag här redovisat. Oavsett om det blir ”Alliansen” eller den ”Röd- Gröna” koalitionen som vinner regeringsmakten kommer man att använda sig av den förfalskade grundlagen för att försvara att mer makt överförs till EU och Bryssel.

Vi är många som inte vill detta. Är Du en av oss? I så fall bör Du vara noga vid val av parti vid valet i September. Vad partierna än lovar i andra sammanhang kan inte uppväga att Sveriges folk förlorar sin möjlighet att själva forma vårt samhälle i framtiden. Då blir Sverige en koloni som skall förse övriga EU med råvaror etc.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Sverigedemokraterna anklagas nu på alla sätt för att inte vara demokratiska. När dessa beslut togs var inte detta parti representerat i Sveriges riksdag. Det brott som dåvarande politiker genomförde är långt mycket allvarligare än vad man nu beskyller Sverigedemokraterna för. Hade vi haft en författningsdomstol hade det förklarats ogiltigt. Lagrådet har inte denna rätten utan kan bara klargöra om det strider mot grundlagen eller ej.En demokratisk riksdag skulle givetvis följt Lagrådets uttalande. (Många av de politiker som nu ingår i 2014 års nya riksdag var delaktiga i grundlagsbrottet).DS

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s