Av Olle Ljungbeck

”Denna rörelse – Islam – är motståndare till demokrati, kvinnors lika rättigheter och bekämpar alla människors rätt till ett eget liv. Trots detta stöds den politiskt och ekonomiskt av ”sjuklöverpartierna”!

Det är ”sjuklöverpartierna” tillsammans med Islam som hotar Sverige och inte Sverigedemokraterna (SD). Den extrema propaganda som översköljt svenska folket det sista årtiondet kan bara jämföras med vad som sker i diktaturer. Likheten med dessa går inte att ta miste på. Den kännetecknas främst av samarbetet (symbiosen) mellan medierna och staten (regering och riksdag).

Den massinvandring som nu sker helt kritiklöst från mediernas sida, kommer om vi inte stoppar den, att innebära att Sverige i många sammanhang återgår till medeltida förhållanden. Detta har främst sin grund i att en främmande ideologi – islam – fått fotfäste i vårt land och inte utsätts för någon som helst kritik från mediernas sida hur absurda kultur/religionsinslagen än är. Det är ingen överdrift att påstå, att denna rörelse är minst lika människofientlig och inhuman som nazismen. Den har också genom de många fraktionsbildningarna visat att man aldrig kan hålla fred med grupper som inte delar deras värderingar. Därför har vi om vi inte ändrar på händelseutvecklingen stridigheter att vänta mellan invandrare och invandrare men också mellan invandrare och svenskar.

Självklart riktar inte heller Mehmet Kaplan i sin egenskap av minister liksom sådana som Abdisiriak Waberi, Özz Nujen, Rashid Masa m fl  den minsta kritik mot förtrycket från de egna landsmännens sida mot de invandrare som själva vill forma sitt liv och kanske också föredrar ett sekulärt liv. I stället beskyller man det fredligaste folket i världen för att vara orsak till skapandet av jihadister!

Trots denna religions absurda och människofientliga innehåll stöds den av 7 riksdagspartier.

Denna rörelses – islams – främsta kännetecken är motståndet mot demokrati och människors rätt att välja sitt eget liv. Inget land där islam är statsreligion har demokrati. I alla länder där islam är statsreligion är förtrycket av medborgarna större än i någon annan samhällsbildning. Inga fria val förekommer.

Lagarna hämtas ur uråldriga reaktionära skrifter. Bestraffningar av människor tar sig ofta uttryck i dödande, lemlästande mm.

Ingen människa får forma sitt eget liv efter egen vilja. Kvinnorna intar en särställning där förtrycket är av sådan art att det närmast måste liknas vid slaveri. Denna barbariska ”kultur” har de invandrade muslimerna tagit med sig till vårt land. Starka påtryckningar finns nu ända in i regeringskretsar att sharilagar skall kunna tillämpas mot sådant som strider med koranen. Ett reaktionärt dokument som är 1600 år gammalt och skapat av illitterata och vidskepliga individer.

I Sveriges regering finns nu en minister som är starkt lierad med de reaktionära  islamistiska krafter som vill avskaffa demokratin och införa regler och förbud hämtade ur koranen. Denne person påstås be fem gånger om dagen och då med en kompass i handen för att kunna knäböja i riktning mot Mecka! Detta är sålunda inte en saga utan verklighet. När de övriga partierna i regeringen accepterar denna vidskepelse och andebesvärjelse kan det inte tyda på annat än att de anammat islams sjuka system och måste därför bort från all nationell maktutövning med det snaraste. Men det måste också tyda på en torftighet sett ur ett civilisationsperspektiv.

De kan inte heller vara ovetande om den islamistiska ideologins avståndstagande från andra kulturer och medborgare.

”Ett synnerligen allvarligt problem med den islamistiska rörelsen/ideologin/religionen är att man drar en skarp gräns mellan muslimer och alla andra medborgare. Muslimer är så väsentligt annorlunda, anser Kaplan och sådana som Özz Nujen, Abdisiriak Waberi, Rashid Masa m fl , att de måste ha egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället. De står dessutom för en ideologi som omöjliggör för muslimska kvinnor och icke-muslimska män att etablera gränsöverskridande relationer. Sharias familjelagstiftning är en viktig fråga på sikt för islamister. För islamister är religion en offentlig angelägenhet, inte bara en privat. Detta synsätt är utpräglat i primitiva samhällen. Likheten med nazismen är skrämmande.

Detta gör det fruktansvärt allvarligt att vi i den svenska regeringen har en person som Mehmet Kaplan vilken står för just denna ideologi som motverkar all integration men också i sin ministerutövning kan sabotera de lagstiftade värderingarna i vårt land. Anledningen till att tidigare invandrare lyckats så väl har just berott på att dessa i stor omfattning delat eller anpassat sig till svenskarnas grundvärderingar.

Den svenska skolan har genom vanskötsel blivit en av världens sämsta. Trots detta har till utbildningsminister utsetts en person som i sin närmaste stab knutit en person som står för alla de ociviliserade värderingar som nämnts ovan. Risken är nu stor att Sveriges skolelevers kunskapsinhämtning inte längre kommer att grundas på bl a utvecklingsläran.

Kanske kommer de i stället få sig ipräntat att Allah av två lerklumpar formade de första människorna osv!

Ambitionen hos de folkvalda är med andra ord så låg att man tillåter illiterata, vidskepliga personer som Mehmet Kaplan, Abdisiriak Waberi etc att kandidera till samhällets främsta ”ämbeten”. Detta säger en hel del om deras eget intellektuella status.

Till de som röstade och sympatiserar med Sverigedemokraterna (SD) vill jag komma med följande förslag.

850 tusen människor röstade på SD. Enligt senaste opinionsundersökningen sympatiserar i dag mer än en miljon med partiet. Sd är det enda parti som sett farorna i massinvandringen men också varnat för islam.

Eftersom medierna bildat symbios med makten har vi som ser den kommande faran inte fått annat stöd än det vi fått från likasinnade. Men vi är inte maktlösa. Det skulle räcka att 200 tusen personer som nu köper någon av de båda kvällstidningarna varje dag, avstår från att köpa dem i fortsättningen. Detta skulle innebära ett sådant ekonomiskt avbrott att tidningarna kommer på fallrepet. Jag bestämde mig själv för 12 år sedan och har därefter aldrig köpt tidningarna. Så det hänger på oss själva om vi vill påverka en snedvriden mediavärld. Men då måste vi/du visa diciplin.

Jag anser också att det bör startas en namnlista för att hedra Åkesson och ge honom ett stöd för att komma tillbaka. Någon som är bra på detta bör göra det omgående.

Vi måste om vi vill åstadkomma förändringar i vardagen visa att vi stöder SD i deras motstånd mot dagens massinvandringspolitik men också visa vår avsky mot islams ociviliserade och grymma politik. Vi kan också samlas till motstånd mot asylboende i våra byar och samhällen.

Kom ihåg att för några generationer sedan satt många far- och morföräldrar i fängelse i kampen för det samhälle som nu 7-klövern och islamisterna vill rasera. Kom ihåg att det bland islamisterna i Sverige finns många som ser IS, Talibanerna, Jihadisterna, Al-Quaida som idealen. Därför måste vi bekämpa dem.”

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.