Har de ”Röd-gröna” och Alliansen för avsikt att avskaffa Parlamentarismen?

Av Olle Ljungbeck

Parlamentarismen innebär att en regering måste ha en majoritet av riksdagens ledamöter med sig för att kunna regera och genomföra sin politik. Detta är något som aldrig har fått ifrågasättas och inte skall ifrågasättas om vi vill värna demokratin. 

Efter det nu inträffade konstitutionella läget finns det de som förespråkar ändring av riksdagsordningen på så sätt att ett parti eller allians endast skall kunna rösta på ett budgetförslag.

Men det finns också planer på att när budgeten väl ”godkänts” skall  en opposition trots att den har en majoritet bakom sig, inte kunna ändra i den. Det innebär i så fall att man avskaffar parlamentarismen (regeringen skall ha stöd av majoriteten i riksdagen) eftersom en minoritetsbudget då kan bli följden. Därmed kan en minoritetsregering styra Sverige utan möjlighet för majoriteten att nämnvärt påverka politiken under en hel mandatperiod. Rent principiellt innebär det då också att vi dödförklarar demokratin och inför diktatur.

Det konstitutionella förfallet och därmed raserandet av demokratin är givetvis politikerna ansvariga för. Men det finns fler aktörer som bidragit till detta förfall.

De är såväl statsvetare som medier. Knappast någon gång har vi fått höra att en statsvetarprofessor eller annan statsvetare fördömt politikernas manipulationer och i vissa fall helt grundlagsstridiga hantering av vår främsta grundlag – Regeringsformen. Inte ens när man bröt mot reglerna för grundlagsförändring  2002 reagerade statsvetarna nämnvärt. Det var i stället fristående jurister som gjorde detta. Då ändrade man Regeringsformen helt lagstridigt för att kunna överföra mer makt till EU utan att behöva höra medborgarna. Detta gjorde man trots att vår främsta myndighet för kontroll av lagarna – Lagrådet – förklarade att ändringen stred mot grundlagen.

Politikerna har också satt i system att inte före val informera medborgarna om att man avser ta beslut om grundlagsändring efter valet. Att så skall ske finns till och med angivet i förarbetena till grundlagen. Denna ordning  gällde fram till ungefär 1990 varefter praxis bröts. Detta visar på ett djupt förakt för vår grundlags portalparagraf, ”All offentlig makt utgår från folket”. Det innebär trots portalparagrafen att politikerna inte anser att medborgarna skall få kunskap om ändringar i den lag där folket reglerar politikernas makt. Jag framförde en gång till en av våra få stridbara professorer, en juridikprofessor, hur statsvetarna höll inne med kritik hur illa än politikerna hanterar grundlagen. Svaret blev, ”Olle, Du skall veta att de är mer rädda om sin karriär än om grundlagen och därför kommer Du aldrig att få höra sådan kritik”.

Jag har mer och mer blivit övertygad om att han har rätt.

På senare tid har det blivit alltmer vanligt att till medierna bjuda in statsvetare (ofta unga)  som får uttala sig om politikernas agerande i olika situationer. T ex hur dessa hanterat en uppkommen situation utifrån vad grundlagen anger. I stället för en stringent redovisning av hur grundlagen skall tolkas med hänsyn till politikernas handlande i en viss fråga, ger de oftast en känslofylld redovisning laddad med positiva eller negativa värderingar riktad mot något parti och dess ledamöter.

Sålunda förbigår de oftast en analys av vad grundlagen faktiskt stadgar i frågan vilket borde vara deras främsta uppgift.

Nästa aktör som i särskilt hög grad är medansvarig till dagens konstitutionella situation är medierna.

Efter anslutningen till EU men med accelererande fart efter 2005 då massinvandringen eskalerat har denna fråga överhuvudtaget inte fått diskuteras eller kritik riktas mot följderna.  Kritiken må ha varit hur seriös som helst men ändå inte tillåtits komma in på tidningarnas debatt eller insändarsidor. Hade vi haft yttrandefrihet med en öppen debatt där ekonomi, kostnader, olika samhällsproblemproblem etc fått diskuteras  på ett sakligt sätt hade vi troligen inte haft någon ”regeringskris” i dag. Inte minst våra grannländer är förvånade över hur yttrande- och åsiktsfriheten i dessa frågor helt förbjudits. Odiskutabelt är att en öppen debatt där alla frågor får diskuteras skapar ett friskt samhälle. Den förbjudna yttrande- och åsiktsfrihet som i dag präglar Sverige i invandrarfrågor är en kopia av vad som en gång gällde i forna Sovjetunionen, DDR och i dagens diktaturer.

Mot bakgrund av hur diskussionerna nu går blir frågan som måste ställa, ”kommer det bli förbjudet att rösta på visst parti”? När sådana tankar på grund av politikernas maktfullkomlighet faller sig naturliga att fundera över hos ett flertal medborgare är demokratin hotad.

I sin strävan att svärta ned Sverigedemokraterna har nu ”forskare” vid institutet för analytisk sociologi, vid Linköpings universitet kommit fram till att Sverigedemokratiska väljare är mer rasistiska och främlingsfientliga än andra. Vid närmare analys av de variabler som finns med i den s k enkäten är det lätt att konstatera ovetenskapligheten i denna. En enkel förklaring är att en stor del av deltagarna i enkäten höll sig inom den politiskt korrekta normen. Men mycket pekar också på att denna är om inte ett beställningsverk så väl en produkt för att de ansvariga skall komma att omfattas av överhetens välvilja. Alltså samma charlataner som nämnda statsvetare vilka ohöljt visar sitt fjäskande för de politiskt korrekta politikerna och medierna för att därmed förbättra sina karriärmöjligheter.

Oroväckande för framtiden är hur det politiska förfallet fortsätter. Partipolitiska ställningstaganden blir överordnade grundlagen liksom att löften inte ens i dessa sammanhang är ovillkorligt förpliktigande. Ett sådan exempel är t ex Stefan Löfvens uttryckliga försäkran att inte administrera Alliansens budget utan avgå. En så grov lögn att han om moralen skall kunna upprätthållas och medborgarna kunna känna respekt för politiker borde avsatts. Den nedsvärtning av Sverigedemokraterna 7-klöverpartierna ägnar sig åt kommer självklart efter deras egen totala moralupplösning att slå mot dem själva. 

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s