Demokrati, Parlamentarism, Representativt system, Praxis etc.

Av  Olle Ljungbeck

Det politiska förfallet inte bara fortsätter utan accelererar. Alliansens och de ”Röd-grönas” partipolitiska maktsträvanden överordnas grundlag, parlamentarism etc etc. Trots detta lägger de skulden på Sverigedemokraterna (SD).

Demokrati: direkt demokrati respektive representativ sådan.

Den direkta demokratin kan genomföras i stora övergripande frågor som folkomröstning när det gäller  beslut som avser riket som helhet. Men också på kommunal- och landstingsnivå. I Schweiz är detta något vanligt förekommande på alla tre nivåerna. I Sverige däremot förekommer det ytterst sällan. Sannolikt för att svenska politiker inte helt sluter upp för demokratin.

Representativ demokrati: innebär att folket väljer representanter som skall genomföra folkets vilja. Märk väl de skall genomföra folkviljan. Vi har aldrig överlämnat rätten att ta viktiga beslut över medborganas huvuden.

Därav vår grundlags portalparagraf, ”All offentlig makt utgår från folket”.

I denna fråga har det efter 1980-talet skett ett ”trendbrott”!

Dessförinnan informerade alltid partierna väljarna om de stora övergripande frågorna inför valen. Ja det hände tom att en regering senarelade en stor och viktig fråga som kom upp under innevarande mandatperiod till kommande val för att folket därmed skulle få ange sin vilja. Härigenom fick väljarna mycket tydliga besked från partierna vad de kunde förvänta sig från det eller de partier som bildade regering. Som åttiotvå år fyllda känner jag väl till detta. Väljarna fick därmed klara besked om vad partierna stod för och kunde rösta därefter.

Efter 1980-talet har partierna däremot i många fall inte uppfyllt grundlagens och förarbetenas till denna krav på information i alla viktiga frågor. Många beslut har därför tagits av den tillträdda riksdagen utan att medborgarna haft kännedom eller en aning om dessa.

Några kan nämnas:

1.  När riksbanken gjordes överstatlig och inflationsmålet  överordnades sysselsättningsmålet. Det lär ha kostat ca 2-300 tusen arbetstillfällen.

2.  2002 när Grundlagen (Regeringsformen) ändrades för att riksdagen skulle kunna överföra makt till medborgarna utan att höra dessa.

Därefter har flera Grundlagsändringar skett utan hörande av folket.

3.  Godkännandet av Lissabonfördraget (EU.s grundlag). Denna innebär såväl inskränkning i demokratin som av arbetares och löntagares rättigheter. Utan socialdemokraternas hjälp hade inte Alliansen fått igenom den. LO var en stark förespråkare för anslutning. Trots detta lägger socialdemokraterna hela skulden på Alliansen när problemen dyker upp. En av de starka förespråkarna var socialdemokraten Parssinen som nu är ordf i arbetsmarknadsutskottet?

Så vad ovanstående faktiskt innebär är att såväl Alliansen som Socialdemokraterna i många fall och fortfarande handlar helt i strid med vår Grundlag (Regeringsformen).

Det som skett efter 1980-talet och fortfaranär att riksdagen (partierna) inte längre representerar folket (inte längre är folkets tjänare) utan blivit folkets herrar precis som före demokratins genomförande. Helt i strid med Grundlagens portalparagraf: ”all offentlig makt utgår från folket”.

 4. Avskaffandet av den allmänna värnplikten.

Parlamentarism:

Denna innebär att en regering måste ha en majoritet av riksdagens ledamöter bakom sig för att kunna regera av egen kraft. Förhållandet i dag är det motsatta. När SD helt i enlighet med grundlagen stödde Alliansens budget tvingas Löfven administrera deras budget. Han hade innan omröstningen dyrt bedyrat att han aldrig skulle administrera en annan budget än den egna. Trots sitt uttalande gör han det ändå. Moraliskt går inte detta att försvara. Men Alliansen har också svikit sina väljare genom att inte yrka på förtroendeomröstning.

Om då SD  (helt enl grundlagen) stött Alliansen hade Löfven tvingats avgå.

Såväl Alliansen som Socialdemokraterna har anklagat SD för att ha brutit praxis. Såtillvida har de rätt. Men praxis är underordnad Grundlagen så SD.s handlande stred inte mot denna.

Att situationen blivit som den är beror helt enkelt på att Alliansen och de ”röd-gröna” inte är tillräckligt mogna för att reda ut den uppkomna situationen.

Vi har tidigare haft många minoritetsregeringar som kunnat regera genom att man varit så begåvade att man klarat av att samarbeta med oppositionen. Denna begåvning besitter tydligen varken Alliansen eller de ”röd-gröna”. Därför visar man nu sin moraliska nivå genom att lägga skulden på SD.

Ett annat mycket enkelt sätt att komma ur dagens situation är att utlysa folkomröstning om nivån på invandringen. Men här visar Alliansen såväl som de ”Röd-gröna” att de inte nått den mognadsgrad som Grundlagens Portalparagraf förutsätter – ett demokratiskt styrelseskick.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s