Judendom visavi Islam

Av Olle Ljungbeck

Judendom – judar.

Jag har aldrig förstått antisemitismen och hatet mot judarna. Judarna är den mest integrerade etniska gruppen i vårt samhälle. Den har alltid varit nyttig för vårt land. Judarna har berikat världen på alla områden som konst, musik, litteratur, vetenskap etc.

De har lyckats stå fast vid ett demokratiskt system trots att de alltsedan staten Israel bildades varit utsatta för hot och krig från omgivande stater. Judarna har aldrig sökt pådyvla andra folk sin religion. I detta fall tror jag de är helt unika.

De har lojalt ställt upp på lagar och regler i de land de emigrerat till. Trots att jag är ateist kan jag inte se att de med sin  religion försökt påverka oss. De har aldrig skiljt ut sig genom att kräva särbehandling etc. Därför borde judarna vara välkomna som invandrare i alla stater. Även i fråga om kriminalitet är de klart ”underrepresenterade” i förhållande till vissa andra grupper.

Islam – muslimer.

De politiskt korrekta med ögonbindlar och lidande av dövhet, söker i dag på alla sätt hävda att de värderingar och yttringar som Islamiska staten (IS) står för och ger uttryck för inte är den Islam som dagens invandrare tillhör. De försöker med detta påstående få oss att tro att Islam före IS var en religion som andra. Men detta är totalt fel.

Alla de stater där Islam är statsreligion har aldrig varit och är inte demokratier. I dessa stater råder Sharialagarna hämtade ur Koranen.

Dessa tillåter stening, halshuggning, prygel, hedersvåld etc etc.

Saudiarabien är en sådan stat som varit aktuell de senaste veckorna såväl för prygel som avrättningsorgier. Just denna stat (men även andra islamstyrda stater) ger enorma ekonomiska bidrag till Islam i Sverige!

Mänskligt beteende som vi såväl som judarna aldrig skulle komma oss för att straffbelägga utmäts stränga straff  för i länder där Islam är statsreligion.

Kvinnor och flickor äger inte samma rättigheter som män/pojkar utan behandlas som andra klassens medborgare.

Konst, litteratur, musik har snöpts med utgångspunkt från Koranen (skrevs för ungefär 1400 år sedan). Levande såväl som döda människor får inte avbildas. Resultatet har blivit att det som vi ser som högkultur och positivt i livet, såsom konst, litteratur, musik, teater etc kvävts och förbjudits under föregivande att det strider mot Koranen. Denna torftighet avspeglas tydligt i vad som de politiskt korrekta med förtjusning kallar mångkultur.

Den som påstår att Islam är något annat än IS har tydligen kort minne och  har inte läst sin historia. Vi har Talibanerna, al-Qaida, Khomenis skräckvälde i Iran efter störtandet av schahen etc etc. Tillämpningen av Islam har i motsats till vad som gäller vår egen religion inte ändrat sig nämnvärt under tidernas lopp.

De människor som bekänner sig till Islam har inte i någon nämnvärd omfattning tagit avstånd från Islam som den utövas i diktaturerna de kommer ifrån. Varför får vi inte tydliga besked från Imamerna om att de frångår de värderingar islam står för i de fall de strider mot vår demokrati och grundlag? Varför predikar de inte kvinnors/flickors rättigheter och rätten för varje människa att forma sitt eget liv så länge den inte skadar andra? Varför gör de inte rent hus med förlegade, förkrympande och otidsenliga värderingar i förorterna? Varför binder de upp religionen på en massa ovidkommande företeelser  som klädsel, kost etc etc. Det är ju ett fasthållande av något som borde vara helt ovidkommande att styra för annat än den enskilde själv?  De vill med andra ord inte ge människorna frihet. Därför är de farliga och måste bekämpas. Allt detta har vår egen religion lämnat och därmed frigjort människorna för ett mer förnuftsmässigt liv.

Fortfarande har anhängare till Islam en inställning och förhållande till religionen som man endast kan finna hos ytterst primitiva folkslag. I motsats till oss upptar religionen större delen av en muslims liv. Detta har självklart fått konsekvenser för utvecklingen i de islamistiskt styrda staterna. Analfabetism och obildning karakteriserar dessa stater mer än andra. Ledarna inom Islam har bara en strävan nämligen att pådyvla det nya landet sin religion och sina odemokratiska och omänskliga värderingar. Sålunda har Mehmet Kaplan uttalat att han ser fram emot en moskè i varje svensk kommun.  Ett sådant uttalande tyder på att han vill göra detta med våld och visar hans auktoritära inställning eftersom han knappast kan tro att flertalet kommuner kommer att befolkas av muslimer. Förhållandena i moskèerna har inte förändrats med etableringen i Sverige. Samma ojämlikhet som i hemlandet och vägran att ta till sig de av Sveriges riksdag lagstiftade värderingarna.

Självklart är det fundamentalismen och värderingar hämtade ur Koranen som får ungdomar att strida för IS. Varken Imamer eller troende muslimer har någon strävan att ta till sig de av våra värderingar som är nödvändiga för att olika folkgrupper skall leva i harmoni.

Det illavarslande för framtiden är just att politiker och myndigheter faller undan och inte kräver att muslimer skall leva i enlighet med vår lagstiftning som t ex jämlikhet mellan könen, agaförbud, förbud mot tvångsgifte, förbud mot kvinnlig könsstympning. Men också att de muslimska friskolorna skall följa skolplanen och inte som nu vara regelrätta koranskolor och därmed hindra integration utan i stället vara rekryteringsinstitutioner för Jihadister.

I stället för att integrera sig i det nya samhället skapar man parallellsamhällen/klansamhällen som är grogrund för kriminalitet och framtida utanförskap.

Ett mångkulturellt samhälle där inte samtliga samhällsmedborgare har en samsyn i de grundläggande värderingar som styr samlevnaden kommer ovillkorligen att innebära konflikter i framtiden. Våldsamma sådana som tar sig uttryck i dödligt våld kan inte uteslutas.

Utöver denna nödvändiga samsyn finns det alla möjligheter för olika etniska grupper att odla sin kulturs speciella egenart.

Därför måste vi stödja ett parti som Sverigedemokraterna som kräver detta. 

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Judendom visavi Islam

 1. taoi skriver:

  Jag kan försöka ge lite insikt i kritiken mot judendomen så att du kanske förstår. Jag började med att ställa mig frågan, vilka krafter är det då som har släppt in islam i väst från första början, för de har ju inte bjudit in sig själva, eller?

  En snabb titt på vilka som sitter på verklig makt dvs. kontrollerar bankväsende, storföretag, massmedia (opinionsbildning) osv och därmed har haft möjligheten att påverka Sveriges migrationspolitik ledde mig vidare i mitt sökande efter svar.

  Slutligen så säger Barbara Spectre som jobbar för att Sverige och Europa ska bli mer mångkulturellt det så bra själv i nedan video.

  Gilla

 2. Jude skriver:

  Judendomen har flera ansikten. En del av dessa beskrivs på kaosbalagan.wordpress.com – som verkar vara en sida under uppbyggnad. Det är åtminstone det intryck jag får när jag öppnar första länken – kaosbalagan.

  Gilla

 3. xmaverickx skriver:

  Rothschilds (SIONISTER, INTE JUDAR) som kontrollerar ALLA världens centralbanker (utom 3, nämligen Kubas, Irans och Nordkoreas), inklusive Sveriges, skapade NAZISTATEN Israel.
  Att vara antisionist, är INTE att vara antisemit, att det skall vara så svårt att förstå.
  Och förutom att skapa Israel, så skapade de även FN tillsammans med Rockefeller.
  Där nu Stefan Löfven har fått en ledarroll. Så då står SD och sosseeliten tillsammans i den Nya Världsordningen, MOT mänskligheten.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20200975.ab
  Och aporopå Schweiz där sagde Löfven i Davos under stort säkerhetspådrag träffade världens elit inom politik, finans och media, som ju SD ser som ett mönsterland, vilket skam till sägandes även jag har gjort.

  Gilla

 4. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Till Olle Ljungbeck: En hel del av det du skrivit på denna sajt är bra men du saknar uppenbarligen kunskap om både judendom och sionism, såvida du inte är arvoderad agent för Mossad, Paideia, Fidim eller andra som hela tiden kör marknadsföring för Israels ogärningar på olika håll i världen. Jag har alltsedan jag deltog i Svenska FN-bataljonen i Kongo i början på 1960-talet och framåt vid resor och verksamheter i mer än 50 länder sett och förstått vem som styr bakom kulisserna i de flesta länder. Detta är bekräftat av ett stort antal judar (alltså inte sionister!) som är hedervärda i motsats till sionisterna och därför av de senare kallas för ”self-hating jews”. Den moderna sionismen som startades av Theodor Herzl vid förra sekelskiftet lade in en högre växel
  i skapande av den av sionisterna planerade globala feodala slavstaten som bl a Rotschilddynastin
  hade formulerat redan i början av 1800-talet ( bl a i samband med Wienkongressen 1815).
  Skaffa och läs den utomordentligt väldokumenterade boken ”The synagogue of Satan” av Andrew Carrington Hitchcock och med förord av Texe Marrs. Flertalet av dem som i vår tid kallas judar är inte det släkte som Bibeln talar om och den som vill bli tagen på allvar i sina resonemang kring Israel måste känna till detta. Läs och lär – kunskap är styrka! Lycka till

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Jag är säker på att Olle inte är arvoderad! Jag vet oxå hur svårt det är att genomskåda Bonniermedias (ca 80% av svensk media) syften eftersom jag som de flesta andra svenskar är uppvuxen med deras mörkläggning, vinkling o regelrätta lögner.

   Genom skolans historialektioner (vem äger bokförlagen…) har vi blivit matade med att det i princip bara är synd om ETT offer i världshistorian – judarna under nazisterna. Den eskalerande förföljelsen o förintelsen av kristna blir vi knapphändigt upplysta om. Folkmordet på de kristna i bl.a. Turkiet nämns inte med ett ord i svenska historieböcker så vitt jag vet:

   https://corneliadahlberg.wordpress.com/2011/12/23/folkmordet-pa-de-kristna-och-frankrikes-mod/

   Har själv börjat förstå skillnaden mellan jude och sionist först på senare tid – långsamt vaknar vi upp…

   Gilla

 5. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  När det gäller skillnaden mellan jude och sionist, så måste man glömma västmedia som de allra flesta sedan ett drygt århundrade ägs eller kontrolleras av krafter närstående till Rotschildimperiet. Förutom detta har dom ägt ett antal nyhetsbyråer som levererat material som format opinioner i önskad riktning när det gällt att skapa både nationella och internationella känslostämningar som gynnat finansiella eller politiska mål som gynnat sionisternas agenda.
  Bäst informerad blir man genom att kontrollera vad hedervärd judar berättar om sionisternas
  ogärningar, där huvudmålet är skapandet av den globala enhetsstaten. Läs t ex http://www.realjewnews.com/?p=77 av Nathanael Kapner -jude som konverterat till ortodox kristendom.
  I artikeln beskriver han det folkmord på armenier som skedde i början av 1900-talet och genomfördes av s k dönmeh eller ”crypto jews” som skenkonverterat till islam och skaffat höga poster i det Ottomanska väldet.
  Kolla också de utomordentligt informativa sidor som andra judar har och där de varnar oss goyim
  för den ondska som sionisterna redan är på god väg att genomföra i de flesta länder.
  Sök på Google efter Henry Makow och Gilad Atzmon och besök deras hemsidor samt de Torah-trogna judarnas hemsida http://www.nkusa.org där man tar avstånd från sionismen som är rasistisk,
  ateistisk, etnocentrisk och betraktar oss goyim som boskap att hantera för det ”utvalda folket”.
  Sionisterna är en sorts judisk motsvarighet till de ondskefulla krafter inom islam som kallar sig IS.
  Eftersom media konsekvent undanhåller viktig information för att vi ska förstå vad som händer i världen, så har den som vill veta vad som väntar oss framöver att själv söka kunskap på olika håll.
  Själv fick jag i unga år snabbt omvärdera allt vad jag lärt i min utbildning då jag tjänstgjorde som
  FN-soldat i Kongo och tack vare mina språkkunskaper kunde begripa vad som skedde bakom kulisserna då det internationella storkapitalet och de globala råvarumogulerna gjorde allt för att inte Kongo skulle bli en stat styrd av sina egna invånare utan är än i denna dag en enorm råvarukälla för strategiska metaller och andra råvaror – allt styrt av globalisterna och med en marionett som president. Belgarnas koloni fortsatte bara fast nu med globala kolonialherrar, och dessa såg också till att generalsekreterare Dag Hammarskjöld mördades. Alltså samma recept som drabbade t ex Abraham Lincoln och John F Kennedy. Flera av våra svenska politiker har t ex
  varit inbjudna till Bilderberggruppens årlliga måte och vid hemkomsten genomfört åtgörder i Sverige som underlättat omställningen till att bli en provins i den nya världsordningen. Carl Bildt är en av de främsta mullvadarna för att leda oss dit. Denna nya världsorning kommer att innebära en kraftig minskning av jordens befolkning. Kolla på Google begreppet The Georgia Guidestones
  Och titta på detta frimurarmonument och läs de mål för den nya världsordningen som finns som ”tio budord” på stenarna. Förmågan att kunna se vad som sker i det som synes ske kommer att vara avgörande för överlevnaden framöver. Ointresset för kunskap gör tyvärr att otaliga människor riskerar att frivilligt gå in i det totala slaveri som planeras för massorna

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s