Till Riksåklagaren (RÅ)

Av Olle Ljungbeck

Prövning om brott föreligger mot lagarna om jämställdhet mellan könen.

Sverige har lag- och grundlagsfäst jämställdhet mellan kvinnor och män. Trots detta förekommer det ständigt brott mot dessa lagar.

Regelmässigt sker detta i kulturer/religioner som invandrare bekänner sig till eller ingår i.

Det är därför viktigt att beivra denna brottslighet, om invandrarkvinnor/flickor inte fortsättningsvis även i Sverige skall kränkas på det sätt som de utsattes för i sina hemländer.

Därför är det angeläget att invandrade män som bl a rekryteras till ministerposter, väljs till riksdagsledamöter eller rekryteras till befattningar inom den offentliga sektorn följer och lever upp till av riksdagen beslutade lagar och regler om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Så är tyvärr inte fallet. Rent generellt lever flertalet invandrarkvinnor idag under samma mansförtryck som de gjorde i sina hemländer.

Detta är tydligt vitsordat av bl a en invandrad kvinna som Nalin Pekgul och f d ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Hon har gång på gång tagit upp och redovisat hur förtryckta invandrarkvinnor är i städernas förorter som Tensta etc etc. Men hon har också påpekat att det håller på att växa upp parallellsamhällen där kvinnorna helt underordnas männen och tvingas leva under ofrihet och svåra psykiska och fysiska förhållanden.

I dag finns såväl ministrar som riksdagsledamöter med invandrarbakgrund som inte lever upp till lagstiftad jämlikhet utan snarare främjar ojämlikhet mellan könen.

Sålunda verkar och deltager bostadsminister Mehmet Kaplan regelmässigt i sammanhang kopplade till Moskeernas verksamhetsområden. I dessa och i bl a religiösa aktiviteter intar kvinnor/flickor en helt underordnad roll som måste betraktas som synnerligen ojämställd och förnedrande. Det är att märka att i Moskeerna sker inte enbart religionsutövning utan också verksamhet av mer allmän och ”världslig” natur. Som exempel kan nämnas att kvinnor har särskild ingång i Moskeerna och inte heller får vistas i samma lokal som männen, etc etc.

Mehmet Kaplan kan inte frikopplas från skyldigheten att verka för och följa lagfästa värderingar om kvinnor och män.

Särskilt inte med hänsyn till att han som minister måste handla i enlighet med såväl grundlagen som övriga lagar och regler om kvinnors och mäns jämställdhet. En ”etnisk” svensk minister som ”översåge” och nonchalerade svensk lagstiftning, som Mehmet Kaplan gör skulle aldrig kunnat bli svensk minister eller riksdagsledamot. Han skulle tvingats avgå omedelbart efter att hans brott mot lagarna blivit känt.

Om detta får fortsätta som hittills ger det signaler om att eftersom en minister så tydligt kan bryta mot lagarna kan de svenska lagarna nonchaleras och vi får en ännu mer försämrad ställning för invandrarkvinnor/flickor.

Något stöd från de svenska medierna kan dagens invandrarkvinnor inte räkna med eftersom medier och journalister ensidigt inom detta område endast tar upp brott begångna av etniska svenskar och inte begångna av invandrarmän.

Ett exempel är bl a hur myndigheterna vägrar att beivra de kvinnliga könsstympningar på invandrarkvinnor som skett i Sverige.

Eftersom den ”tredje statsmakten” numera har ett idealiserat förhållande till invandring och invandrare och därför aldrig kommer sig för att uppmärksamma missförhållanden, som kan hänföras till invandrargrupper, vilar ett betydligt större ansvar i dag på de rättsvårdande myndigheterna.

Den som i dag förmår sig till att granska hur en stor del av invandrarkvinnorna/flickorna förtrycks i sin kultur/religionskrets skulle inse att skillnaderna av förtryck i Sverige är närmast  försumbara i förhållande till hur de hade det i sina hemländer. Endast starka intellektuella invandrarkvinnor orkar bryta sig ur förtrycket, som får ske med mediernas och de politiskt korrekta politikernas och journalisternas goda minne.

Sammantaget är det jag här begär att Riksåklagaren skall pröva om brott föreligger, en kränkning av demokratin, ett hån mot Sveriges medborgare och mot de nu döda som kämpat för kvinnors och mäns jämställdhet och de värderingar som markerar att vi lämnat det primitiva och oupplysta samhället.

Ifall regering, riksdag och rättsvårdande myndigheter fortsättningsvis accepterar denna skillnad i överensstämmelse mellan vad vi lagstiftat om och vad som tillåtes i praktiska livet är Sverige på väg bort som civiliserad och utvecklad stat. De partier som stöder denna divergens är hycklare, som omgående bör diskvalificeras som påstådda företrädare för mänskliga rättigheter.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Till Riksåklagaren (RÅ)

  1. vidholdz skriver:

    Det verkar ”som om” våra styrande som inte tar hänsyn till grundlagens lagar och regler — i det här fallet rörande jämställdhet – har någon sorts ”immunitet” – som man har i USA – och detta privilegium har också kungligheter. Frågan är om politikerna verkligen har immunitet och i så fall var hittar man detta nedskrivet – för vi behöver i så fall riva upp det beslutet som mycket väl kan ha tagits bakom ryggen på oss i EU – eftersom det är så det går till – folket körs över – men folket kan också ilskna till och bli besvärliga. Jag tänker bli besvärlig!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s