”Lagen om kvinnofrid avskaffad”

Av Olle Ljungbeck

Lagen om kvinnofrid har avskaffats eftersom regering och riksdag inte längre kan kontrollera övergreppen som sker mot kvinnor till följd av massinvandringen.

Den första kvinnofridslagen stiftades av Birger Jarl och stadfästes 1288.

Denna lagstiftning har självklart därefter genomgått många förändringar.

1962 ersattes 1864 års strafflag med brottsbalken (1962:700).

6 kapitlet behandlar sexualbrott.

Lag om förbud mot kvinnlig könsstympning (1982:316).

Lag om kontaktförbud (1988:688).

Härutöver finns ytterligare ett antal lagparagrafer som i första hand berör kvinnors rättigheter.

Självklart har kvinnor utsatts för brott trots nämnda lagar.

Men Sverige har inte vad gäller mängden varit så överrepresenterad tidigare gällande dessa brott vid jämförelse med t ex demokratiska stater med utvecklade rättssystem. Snarare har vi legat vad dessa brott beträffar på den nedersta delen av skalan.

Efter att massinvandringen eskalerade omkr 2006 har ökningen varit katastrofal. Sålunda finns det nu offentligt framtagen statistik som visar att under de fem senaste åren har 31000 våldtäkter polisanmälts. Endast 6235 (20 %) har ”uppklarats”.

Eftersom regeringen nu erkänt att man inte längre har kontroll över invandrares våld mot kvinnor har man tillsatt en expertkommission. Detta är det vanliga sättet för det senaste årtiondets regeringar att agera när man förlorat kontrollen över något samhällsproblem.

Det råder krigstillstånd i Sverige. Mer än hälften av Sveriges medborgare känner ständig oro för terrorism och terrorattacker.

Människorna i flertalet städer och samhällen med invandrare och asylboende känner inte längre någon trygghet.

Från att ha varit kanske det tryggaste landet i världen har Sverige blivit ett land med ständig otrygghet för en stor del av medborgarna.

Självklart kan inget land i värden ge sina medborgare hundraprocentig trygghet. Men i Sverige medverkar regering och riksdag till denna otrygghet genom att tillåta en oreglerad massinvandring. Trots att man vet att med massinvandringen följer inte bara traditionella brottslingar utan också terrorister och individer som vägrar acceptera våra grundlagsfästa värderingar. Självklart är detta oacceptabelt och det finns endast en åtgärd som kan minska brottslighet och övergreppen mot svenska medborgare. Denna åtgärd är minimering av invandringen men också kännbara straff mot förövarna varav kanske utvisning kan vara det mest effektiva.

Av ren prestige låter regeringen massinvandringen fortsätta som hittills. Detta måste betraktas som ren brottslighet och kriminalitet.

I sin cynism är man sålunda beredd att offra ytterligare tusentals medborgare genom olika slag av våld som mord, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter, ”hedersmord” etc etc. Svenska folket har nu bara att invänta ett eller flera kommande terrordåd. Detta kommer om vi inte agerar.

Nyligen har sjuklöverpartierna skadeglatt basunerat ut att män i större utsträckning röstar på Sverigedemokraterna (SD) än vad de gör på de andra partierna. Skadeglädjen har sin grund i att kvinnor i mindre omfattning röstar på SD. Sannolikt vill man med denna markering antyda att sjuklöverpartierna är godare eftersom kvinnorna röstar i högre utsträckning på dessa.

Men kanske har man dragit förhastade slutsatser. Den dagen man offentligt redovisar alla de brott mot kvinnor som invandrare är ansvariga för kanske kvinnornas andel av SD.s röster tom överstiger männens!  

Eftersom regeringen tappat kontrollen över invandrarbrottsligheten genom att man saknar såväl vilja som förmåga föreslås följande åtgärder.

Bostadsministern Mehmet Kaplan måste omgående uttala att han inte delar islams kvinnosyn och inte kan  acceptera den rådande ojämlikheten bl a i moskeerna. Han måste också för anhängare av islam klargöra att islams lära (lärosatser, dogmer, teser etc) strider mot demokratin och de värderingar vi grundlagsfäst. Gör han inte detta kan vi inte längre betrakta regeringen som hävdare av vår grundlag och därmed inte demokratisk. Den kan därför omöjligen tillåtas vara kvar. Miljöpartiet måste omedelbart avföras från gruppen demokratiskt parti med denne antidemokratiske medlem.

Muslimska friskolor måste omedelbart förbjudas och kommunerna ta över driften. Minderåriga flickor skall förbjudas att bära schal.

Inga statliga medel till muslimska och islamistiska organisationer. Utländska medel till byggande av moskeer eller för drivande av friskolor skall förbjudas.

Brott som mord, grovt våld, våldtäkter, ”hedersvåld”, utövande av tvång för att följa Koranen eller leva efter  denna, tillståndslöst innehav av skjutvapen, användande av skjutvapen eller sprängmedel skall ovillkorligen innebära utvisning.

Begreppet rasism bör nyanseras till vad som orsakar det de politiskt korrekta felaktigt anger som rasism.

Det ni kallar rasism orsakas av de händelser vi nu mer och mer ser bevis på att en stor andel av invandrarna är ansvariga för. Detta innebär givetvis ett latent hot. Det är därför naturligt att många på grund av den höga invandrarkriminaliteten  känner rädsla och  otrygghet. Terrorism, grova brott av olika slag etc är påtagligt för ett betydande antal av Sveriges befolkning i dag.

Ja många lever nu i en miljö där skjutande och sprängningar börjar vara vardagshändelser.

Självklart kan vi inte längre betrakta regeringen som regeringsduglig. Självklart kan vi inte heller anse regeringen, riksdagen och sjuklöverpartierna som demokratiska, seriösa och moraliskt ansvarstagande vad gäller värnandet om svenska folkets välfärd, trygghet och skydd till liv och lem.

Vi alla som älskar Sverige som föregångare på många av mänsklighetens viktigaste områden men också älskar det för sin historia, natur och kultur måste låta alla förstå att den ”utveckling” sjuklöverpartierna och dagens regering står för  endast kan innebära ytterligare lidande för Sveriges folk.

De kvinnor som röstar på sjuklöverpartierna bör genom statistik med mera göras medvetna om att med dessa partiers politik kommer våldet mot kvinnor alltmer accelerera. Sverige ligger i dag vad kvinnovåld beträffar där invandrare är förövarna bland de högsta i Europa.

Sjuklöverpartierna för med andra ord Sverige tillbaka till medeltiden vad brottslighet – orsakad av invandrare – beträffar.

Trots det enorma våld Sveriges regering, riksdag inkl sjuklöverpartierna varje dag utsätter svenska folket för kallar de sig utan att rodna för humanister. När blev någon humanist genom att låta en annan grupp våldföra sig på en annan ? 

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till ”Lagen om kvinnofrid avskaffad”

  1. extravalet2015 skriver:

    Reblogga detta på extraval2015 och kommenterade:
    31000 våldtäkter under 5årsperiod, nuvarande styre bär ansvar.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s