Det totala förfallet och initiativlösheten

Av Olle Ljungbeck

Strax efter senaste valet kom frågan om behovet av en lag mot personer som enrollerade sig i terrororganisationer. Efter mycket ältande lovade ”justitieministern” Morgan Johansson att en sådan lag skulle tas fram med det snaraste. För denne initiativlösa person innebar denna tidrymd över ett år! Trots att frågan är brännande med hänsyn till att flera hundra islamistiska invandrare redan anslutit sig till Islamiska staten (IS) beräknas en lag föreligga tidigast sommaren 2016!

Efter att EU-emigranter ockuperat ett stort antal markområden och fastigheter – såväl privata som allmänna – har ägarna av dessa krävt att inkräktarna skall bortforslas och sanering ske. Myndigheterna har – sin vana trogen i dag – påstått att de inte äger laglig rätt att köra bort inkräktarna. Trots att de har fel i detta påstående händer inget. Sveriges genom tiderna mest initiativlöse ”justitieminister” har emellertid nu bestämt att en ny lag skall tas fram för att kunna vräka ockupanterna. Lagen beräknas emellertid inte träda i kraft förrän 2017!

Ovanstående ger en skrämmande bild av regeringen, riksdagens och myndigheternas förfall. Jag hade först tänkt som rubrik på denna artikel sätta;

”Är ”justitieminister” Morgan Johansson förståndshandikappad och sjukligt handlingsförlamad”,  men jag avstod. Sanningen är emellertid att antalet regerings-riksdagsledamöter och politiker som påbörjat högre studier men ej fullföljt dessa är större i dessa grupper än i snittet för folket i övrigt. Johansson är en av dem som inte orkade. Det kan tyda på bristande begåvning men också på avsaknaden av viljekraft för att genomföra det man påbörjat. Detta stärker min åsikt att rekryteringen till regering och riksdag numera består av individer som i motsats till tiden fram till 1980-talet inte har de förutsättningar som krävs för att klara av de uppgifter vi valt dem för.

Nedanstående är hämtat ur Sveriges grundlag – Regeringsformen – och anger vilka förutsättningar som gäller för att en stat kan kallas suverän. Men det framgår också att äganderätten är skyddad i grundlagen.

Trots detta agerar regering och myndigheter varken mot avvisning av de som nekats asyl eller de som tar över de svenska medborgarnas egendom!

Detta kan inte uppfattas på annat sätt än att regeringen inte längre har kontroll över invandringen. Med andra ord är Sverige inte längre en suverän – självständig stat. En regering som inte följer grundlagen är oacceptabel och måste bort snarast möjligt.

Suveränitet

En stats suveränitet förutsätter fysisk kontroll av dess gränser.

Egendomsskydd

15 § regeringsformen. 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon
enskild genom expropriation eller något annat sådant
förfogande eller tåla att det allmänna inskränker
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att
tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den samlade ”oppositionen” kan vilken minut som helst fälla nuvarande regering och därmed öppna för ett nyval. Detta har man inte en tanke på. Trots detta  lägger allianspartierna sina budgetar för att ge sken av att man vill regera, men i verkligheten varken vill man eller duger till det.

Jag säger nyval av följande skäl.

Det första och främsta skälet till detta är att Allianspartierna även om de vore större än de rödgröna inte är regeringsdugliga. De har dessutom inte den moral och handlingskraft, lika lite som de rödgröna har det för att regera ett land.

Sjuklöverpartierna missar aldrig en chans att moralisera eller fördöma Sverigedemokraterna (SD). De gör detta trots att de själva så gott som dagligen förnedrar demokratin och hånar medborgarna. När allianspartierna nu lägger sina budgetar och utlovar det ena löftet efter det andra till medborgarna är deras handlande att betrakta som kriminellt eftersom de inte har den minsta avsikt att genomföra sina förslag. Moderaterna ljuger sålunda medvetet för pensionärerna genom falska löften om att de vill sänka skatterna för dessa. Allianspartiernas hantering av den nu pågående budgetprocessen är sålunda inget annat än ett medvetet försök att manipulera medborgarna. Det är så djupt omoraliskt att någon jämförelse inte går att finna så långt tillbaka i tiden som då den allmänna rösträtten infördes.

Trots detta finns det medborgare som på allvar tänker rösta på dessa totalt oansvariga och karaktärslösa individer.

Tänk er Anna Kinberg Batra som statsminister! En person som aldrig säger vad hon innerst menar. Därtill genom sitt politiska handlande är totalt amoralisk.

Tänk er en Erik Ullenhag åter på en ministerpost, eller en Lööf som vill ha obegränsad invandring etc etc!

Är det någon som på allvar tror att dessa människor i eventuell regeringsställning skulle tjäna folket och helt plötsligt skulle bli moraliska och ärliga igen? Människor som har brutit så grovt mot allt vad anständighet och moral heter kan inte helt plötsligt återgå till ett hederligt liv.

De har våldfört sig på allt det vi förknippar med respekt för demokratin, grundlagen, medborgarna att det närmast får anses vara en kränkning mot konstitutionen att rösta på dem i ett val.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att sjuklöverpartierna antingen de ”regerar” eller är i ”opposition” bryter mot allt vad som krävs av en regeringsduglig regering.

De har agerat på ett sätt, så att Sverige inte längre är en suverän stat. De har inte fysisk kontroll över våra gränser. De tillämpar inte de lagar som tidigare regeringar eller de själva stiftat. De åser utan att ingripa en massinvandring som kommer att brutalt förändra Sverige från välfärdsstat till u-land. Men de accepterar också från invandrarnas sida en sådan enorm kriminalitet som så gott som dagligen innebär att svenska kvinnor utsätts för våldtäkter/gruppvåldtäkter. Svenska kvinnor, män, barn utsätts för mord, grovt våld, rån, misshandel etc av invandrare utan att regering och politiker söker förhindra detta. Påståendet att vi svenskar numera är ockuperade av främmande element är inte längre en överdrift med hänsyn till den otrygghet många lever under i dag.

När ledarna för sjuklöverpartierna söker motivera sina personliga känslor som humanism tydliggör de övermänniskans filosofi. Deras personliga känslor skall sålunda få avgöra ett helt folks framtid! Det är precis samma filosofi som styrt och styr nazismen, fascismen och andra auktoritära ideologier. Det var Hitlers, Mussolinis personliga känslor som blev styrande precis som i dagens Sverige. I en demokrati är det folkmajoriteten som skall avgöra de stora och livsviktiga frågorna, inte en liten grupp med sina elitistiska värderingar.

Och vad är egentligen denna elitens humanism i dagens Sverige. Jo man överser totalt med alla de skador och våld invandringen orsakar det svenska folket. Aldrig att dessa ”humanister” riktar en tanke åt de fruktansvärda brott som invandrarna orsakat svenska kvinnor i form av våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Aldrig en tanke åt de svenska kvinnor och män, barn som dagligen utsätts för mord, grovt våld, rån  etc.

Aldrig en tanke åt de svenskar som i allt högre grad omfattas av otrygghet och våld i sina boendemiljöer.

Varje svensk som försöker se verkligheten som den är och inte låter sig manipuleras av politiker och sjuka medier inser snart att det politikerna kallar humanism inget annat är än en utlöpare av nazismens och fascismens ideologier. Det är elitens förakt för demokratins spelregler och vår grundlags portalparagraf; ”All offentlig makt utgår från folket”.

Regeringens, riksdagens och politikernas förbrytelser mot de svenska medborgarna och det samhälle dessa byggt och vill ha kvar har nu nått sådana extrema proportioner att vi folkrättsligt har rätt att ställa frågan om vi med våld har rätt att tvinga dem bort från makten innan de lagt välfärdssamhället i spillror!

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s