”Att förminska värderingar är att spela rysk roulette om Sveriges framtid”

Av Björn Nordström ur AvpixlatBjörn Norström

KRÖNIKA Den liberale Timbro-medarbetaren Andreas Johansson Heinö skrev nyligen en debattartikel i Göteborgs-Posten där han nämner att Sverige borde ”omvandlas från folkhem till invandrarland”. I slutet av artikeln påpekar Heinö att ”utmaningen nu är därför att bejaka nationens återkomst, samtidigt som den omformeras. Mindre av gemensamt ursprung, värderingar och livsstil”. Det alltför många svenskar, framförallt i media och inom politiken, inte verkar begripa är vikten av gemensamma värderingar och delar av en livsstil i samband med integration av invandrare.

Först vill jag påpeka att det sista stycket i Heinös skrift är tvetydigt och kan tolkas på minst två helt olika sätt. Jag är därmed osäker om det är Heinö som förespråkar “mindre värderingar” eller om han endast passivt observerar att “mindre värderingar” är den oundvikliga verkligheten och utvecklingen när nu Sverige massivt omformas av invandring. Oavsett hur man tolkar stycket så är “mindre värderingar” helt fel väg att gå för Sverige i samband med att Sverige omformas till “mer invandrarland”.

Först och främst är det viktigt att utreda begreppet ”värderingar” och dess betydelse för individen, gruppen, kulturen, samhället och nationen. Värderingar är inre övertygelser man lever efter. Värderingar driver och motiverar en individ, en grupp, en kultur, ett samhälle och en hel nation. Värderingar är extremt starka drivkrafter. Värderingar leder till assimilation, integration eller parallellsamhällen.

Heinö omnämner ”mindre värderingar”, vilket är som att slita ur själen ur en människa eller att bygga ett hus utan grund. Att överge sin identitet. Människor, grupper, kulturer, samhällen och nationer är djupt rotade i just värderingar. Detta är ofrånkomligt och får inte förminskas som det görs i dagens Sverige och som Heinö nämner. Vikten av traditionella och sunda svenska värderingar måste istället begripas, höjas upp och dessutom användas effektivt i integrationsarbetet.

Olika individer, grupper, kulturer, samhällen och länder besitter olika värderingar, mer eller mindre civiliserade. De värderingar som ligger som grund för dessa etableras även i nya länder genom migration. Sverige upplever just nu detta fenomen i rasande tempo genom invandring där vissa ociviliserade värderingar migrerar till och etableras i Sverige. Vissa barbariska värderingar som efterlevs i Syrien, Afghanistan, Somalia osv. växer alltså nu i Sverige, föga förvånande.

Heinö understryker alltså ”mindre värderingar”. Om det betyder att invandrade barbariska värderingar helt förkastas av invandrare låter det bra, till exempel kulturellt kvinnoförtryck eller hela shariasystemet. Dock förkastar invandrare sällan sina värderingar helt och hållet eftersom sådant skapar ett stort tomrum och inre kaos i en människa. Människor behöver värderingar i sina liv för att ge vägledning och drivkraft, något Heinö sannolikt inte förstår. Vi måste alltså framhålla och arbeta med svenska värderingar i samband med integration, inte förminska dem.

Istället för att förkasta värderingar, även de svenska, måste invandrare uppmuntras att byta ut vissa barbariska värderingar mot civiliserade svenska värderingar. Svenska värderingar måste höjas upp och kommuniceras till invandrare som en förväntning att omfamna, till exempel värderingar kring jämställdhet, demokrati och människovärdighet.

Värdegrundsarbetet och förväntningarna måste börja den dagen som migranten korsar gränsen till Sverige, även om migranten är muslim. Ingen nämnd. Ingen glömd. Att förvänta sig att invandrare anammar svenska värderingar och förkastar barbariska värderingar från hemlandet är inte att kränka invandrare eller att vara rasist. Tvärtom. Det är att hjälpa invandrare att integreras i det nya landet och därmed öka möjligheterna till ett bättre liv i det.

Kanada uppmanar just till detta i häftet Discover Canada, med andra ord att invandrare förväntas förkasta värderingar som inte är kompatibla med landet samtidigt som kanadensiska värderingar förväntas omfamnas. Även i USA är förväntningarna att man anammar amerikanska värderingar och förkastar barbariska sådana om man invandrar till landet. Det är en självklarhet i dessa länder som inte ifrågasätts ens av liberaler.

Kulturkrock är i grunden nämligen en rejäl krock mellan värderingar. Såvida inte den invandrade kulturen och individer samt grupper inom denna överger vissa barbariska värderingar och anpassar sig till nya civiliserade värderingar, är integration i princip en omöjlighet. Kulturkrocken blir då permanent och utanförskap, parallellsamhällen och konflikter uppstår.

Genom att förminska vikten av civiliserade svenska värderingar så uppmuntrar man utanförskap, parallellsamhällen och konflikter eftersom det mest grundläggande som förenar och skapar gemenskap mellan individer, grupper och kulturer inom samhället förkastas – gemensamma värderingar.

Till skillnad från att förespråka och förverkliga ett Sverige med mindre gemensamma värderingar och därmed mer splittring så förespråkar jag det motsatta, ett samhälle som bygger på just gemensamma värderingar, där gemensamma värderingar ligger som stabil samhällsgrund som håller samman en befolkning oavsett etnicitet, ursprung, kultur, religion eller hudfärg.

Att besitta gemensamma värderingar kring till exempel jämställdhet, människovärdighet, tolerans, och demokrati ser inte jag som ett problem och något som måste förminskas. Jag ser det som önskvärt och som en viktig faktor oavsett assimilation eller integration av invandrare och slutligen för upprätthållandet av harmoni och fred inom nationen.

Sverige kan tyvärr nog glömma assimilation. Sverige kan sannolikt glömma integration med. Genom att förminska svenska värderingar kan Sverige nog endast hoppas på att undvika splittring och större nationella konflikter mellan olika invandrargrupper som varken delar svenska eller varandras värderingar. Även detta lär nog tyvärr misslyckas, vilket vi redan nu ser tydliga spår av.

Konflikten vi ser i Södertälje mellan invandrade kristna och invandrade muslimer är tecken på just det, vilket SVT Uppdrag Granskning har uppmärksammat. Även antisemitismen i Malmö och förföljelsen av homosexuella i invandrarområden visar att assimilation och integration är omöjligt när motsatta värderingar möter varandra, muslimska och svenska värderingar till exempel.

För att inte tala om när muslimer jagar bort kristna från asylboenden. Konflikterna som bygger på extrem intolerans startar alltså omedelbart på plats i Sverige. Hur till exempel muslimer med dessa fullständigt inkompatibla värderingar ska kunna integreras i ett Sverige, där dessutom mindre av sunda svenska värderingar redan råder, är för mig ett mysterium.

Det enda vi kan hoppas på är att Sverige inte blir alltför splittrat och att konflikterna inte helt spårar ut genom massvåld. Även i det är jag inte speciellt hoppfull, tyvärr, eftersom många poliser slutar sitt arbete samt att rättsväsendet och politikerna vid makten inte ger poliserna det stöd dessa behöver för att utföra sitt arbete med att just förebygga och stoppa dessa invandrare konflikter, som i grunden bygger på inkompatibla och inte sällan barbariska värderingar.

Om man förespråkar ”mindre värderingar” i Sverige så öppnar man omedelbart dessutom istället upp dörren för totalitära system och dess värderingar, som till exempel sharialagar som snabbt fyller det tomrum och vakuum som de traditionella svenska folkhemsvärderingarna en gång fyllde. Jag undrar om massinvandringsförespråkare funderat på konsekvenserna av nedmonteringen av värderingar inom ett samhälle där islam och muslimsk kultur börjar bli en betydande kraft och där sharialagar är en naturlig del av tillvaron inom den gruppen, där omkring hälften av muslimer i västvärlden enligt olikaundersökningar vill se sharialagar och där en betydande andel till och med sympatiserar med viss terrorism.

Det är alltså inte invandrares etniska ursprung som måste ”försvenskas”, eller assimileras. Det är kring värderingar som invandrare måste ”försvenskas” och assimileras. Nationella gemensamma värderingar är just det som bidrar till gemenskapen och som invandrare alltså måste omfamna, om inte så leder det till just parallellsamhällen och alla problem kring dessa, något som växer lavinartat i dagens Sverige.

Om inte längre värderingar ska hålla ihop en nation, vad ska då sammanfoga en befolkning inom landet? Eller är det kanske just den tanken som massinvandringsförespråkare i grunden förkastar, tanken om nationalstaten och en sammanfogad befolkning med gemensamma svenska traditionella värderingar? Islamister dreglar säkert över utvecklingen i Sverige där sharialagar just nu serveras på silverfat av massinvandringsförespråkare. Islamister bara tackar och tar emot och ligger i startgroparna att börja införa sitt kalifat i några svenska muslimska förorter med hjälp från såväl media som regeringen som inte begriper sambandet mellan värderingar, invandring, integration och parallellsamhällen.

Utöver en betydligt mer ansvarsfull migrationspolitik är förankringen av gemensamma svenska värderingar och den systematiska framhållningen av dessa svenska värderingar i integrationsarbetet det bästa sättet att hålla totalitära ideologier och barbariska värderingar och kulturer stången. Där vissa anser att Sverige ska överge sina värderingar när landet ställs inför integrationsproblem, kort och gott till exempel invandrade barbariska värderingar, anser jag att Sverige måste försvara och framhålla sina värderingar i samband med samma integrationsproblem. Kan vi inte ens skydda våra mest grundläggande värderingar går naturligtvis även demokratin förlorad. Många svenskar, inte minst svenska liberaler som Heinö tillhör, är alltså beredda att spela rysk roulette med Sveriges framtid genom att nedmontera grundläggande svenska värderingar just precis när och där dessa svenska värderingar behövs som mest – i integrationsarbetet med invandrare.

Om nationen börjar överge de mest vitala beståndsdelarna av vad om utgör nationens kärna och identitet, beståndsdelar som dessutom låg som grund för uppbyggandet av nationen till världsledande och som andra västländer hyllade och försökte efterlikna – inte minst vad gäller mänskliga rättigheter, tillit och gemenskap, egenskaper som bygger på just värderingar och livsstil – vad menar man då att invandrare ska integreras i? Det finns ju inte mycket kvar att integreras i längre om man förminskar och förkastar värdet av svenska värderingar och svensk livsstil, men även svensk kultur.

Att spela rysk roulette om Sveriges framtid genom att förminska svenska värderingar är förödande men dessvärre verkligheten i strävan att uppnå det mångkulturella samhället. Kanske är det just endast en geografisk yta med otaliga parallellsamhällen och otaliga större konflikter och med total avsaknad av gemensamma värderingar och en icke-fungerande välfärdsstat som avses med Sverige som ett “invandrarland”, i vad som slutligen blir det politiskt korrekta mångkulturella “drömsamhället” – med andra ord ett nytt Mellanöstern.”

 

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.