Statsmaktens förfall

Av Olle Ljungbeck

En paradox – en lag som tvingar politiker, ämbetsmän, tjänstemän att åtlyda lagarna! 

Den svenska statsmaktens förfall accelererar allt mer. I denna situation söker de som varnat för detta länge, i sin förtvivlan efter halmstrået likt  en drunknande . Då kan det föresväva någon att stifta en lag som tvingar politiker, ämbets- och tjänstemän att hävda och åtlyda lagarna. Men en sådan åtgärd vore givetvis absurd!

Något måste emellertid göras om inte Sverige skall bli en ”bananrepublik”. Frågan är om vi inte redan tagit flera steg mot ett sådant förfall.

Vem bär då skulden. Självklart regeringarna från åtminstone 25-30 år tillbaka. Då lades grunden till dagens demokratiska förfall.

Grundlagen som dessförinnan närmast betraktades som helig har därefter successivt av politikerna förvandlats till en handling som man kan ändra efter godtycke och inte efter de fastlagda regler som finns.

Till detta kommer en lång rad av svaga regeringar som i många frågor lämnat ifrån sig ansvaret – vilket enligt grundlagen inte får delegeras – till verkschefer och tjänstemän.

Ett praktexempel på bristande ansvar från regeringens sida var t ex när denna lade över rätten på Generaldirektören för Immigrationsverket att besluta om permanenta uppehållstillstånd för bl a syrier. Det finns tyvärr många fler sådana exempel på ett totalt oansvarigt agerande.

Det handlar i dessa fall inte om ett gott ledarskap där chefen av tillit till underordnad delegerar vissa uppgifter till denne. Utan om feghet och avsaknaden av ansvar från regeringens och respektive ministers sida. Så gör svaga regeringar och chefer i rädslan för att ta eget ansvar.

Att en regering är svag får som omedelbar konsekvens att generaldirektörer och tjänstemän slutar handla i enlighet med lagarna utan utifrån egna bevekelsegrunder.

Då blir det inte längre lagarna som blir grunden för besluten utan tjänstemannens egna åsikter som kan gynna tjänstemannen själv eller den politiska ideologi vederbörande solidariserar sig med etc. Därmed kan besluten bli helt felaktiga utifrån samhällsintresset. Samma frågor kan av dessa skäl hanteras olika av olika tjänstemän vilket  givetvis är helt oförsvarligt i en rättsstat. Samma gäller även kommun- och landstingskommunala tjänstemän med svag politisk ledning. 

I dagarna har några förhållanden där lagar inte tillämpas och där skyldigheten att informera medborgarna ignorerats av rena tillfälligheter kommit till medborgarnas kännedom.

Men det är endast några av alla de som hemlighålles för oss.

Ett sådant är barn- och tvångsäktenskap rörande asylsökande individer. Eftersom sådana äktenskap enligt lag är förbjudna i vårt land skall självklart dessa beivras och upphävas. Så har emellertid inte skett – enligt uppgift finns mer än sjuttio kända sådana fall – utan tjänstemännen har agerat som om lagen inte finns. Detta är självklart oacceptabelt och borde givetvis rendera berörda tjänstemän bestraffning. Sannolikt har man inte tänkt utan följt sina egna personliga bevekelsegrunder och därmed trott sig stå över folket – deras uppdragsgivare. Så långt som att de minderåriga flickorna kan ha tvingats in i ”äktenskapet” har inte föresvävat dessa självgoda enögda tjänstemän.

Fn pågår en debatt om den polska regeringens hantering av public service och åsikts- och yttrandefriheten m m.  Av vad som framkommit är det tydligt att regeringen vill göra inskränkningar i ovanstående men också begränsa författningsdomstolens självständighet. Därför är det positivt att EU och staterna inom unionen reagerar mot den polska regeringens odemokratiska agerande.

Men tydligen är det lättare att reagera när andra stater än den egna, kränker demokratin, yttrande och åsiktsfriheten.

I Sverige har sjuklöverpartierna, medierna och Public service sedan länge hindrat svenska medborgare att föra fram kritik mot massinvandringen men också mot de problem denna skapar. Vi som kritiserat detta och krävt öppenhet kring massinvandringen har så gott som utan undantag alltid skällts för rasister och främlingsfientliga.

Detta har de som nu  i Sverige kritiserar polska regeringen ansett vara fullt legitimt och förenligt med åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen. Så olika kan man sålunda se på samma företeelser. Därför kommer sannolikt inte de röster som från Sverige kritiserar den polska regeringen innebära att den polska regeringen bryr sig. Och varför skulle den göra det. De svenska kritikerna av Polens regering är inte ett dugg bättre än denna i sin strävan att inskränka åsikts- och yttrandefriheten.

Då kommer jag till nästa myndighet vars generaldirektör och tjänstemän handlar som om de vore överordnade lagarna. Det innebär bl a att hålla medborgarna informerade om förhållanden som är av betydelse för de senare.

”Alla polisanmälningar som rör våld, hot, bränder och andra brott där offer, gärningsmän eller vittnen är migranter (asylsökande, invandrare) hemlighålls för medierna”.

Därmed också för medborgarna. (Sannolikheten för att medierna inte tar så allvarligt på denna kränkande behandling av medborgarna är stor eftersom medierna hittills själva agerat på det sätt som nu polisen satt i system).

Att detta hemlighållande kan skada de svenska medborgarna på olika sätt får vika för omtanken om kriminella migranter!

En annan fråga där polisen tar mer hänsyn till migranter än de svenska medborgarna gäller innehav av körkort. När polisen numera utför trafikkontroller händer det ofta att migranter fastnar i dessa. Det blir mer och mer vanligt att de saknar körkort. De kommer då med svepskäl att de tappat bort körkortet eller att det på annat sätt försvunnet.

Detta godtages mycket ofta av polisen och vederbörande får åka vidare. Ett sådant tillvägagångssätt bryter självklart mot lagen men innebär givetvis att allmänheten utsätts för stora risker eftersom ingen vet om vederbörande ens genomgått körkortsutbildning.

Sverige är i ett sådant moraliskt, politiskt och konstitutionellt (upprepade brott mot grundlagen) förfall som vi medborgare på eget initiativ borde agera mot. Självklart kan vi beroende på var vi lägger vår röst påverka till en del.

Jag skulle emellertid önska att någon ville ställa sig i spetsen för en tribunal där personer som väl känner till problemen inbjuds att informera svenska folket om förfallet.

En sådan aktion är fullt möjlig och kunde nå ut till många människor med hänsyn till förekomsten av internet hos flertalet människor i dag. Jag fyller 84 år i år och kan tyvärr inte dra ett sådant lass.

Jag vill här nämna frågor som borde tas upp som en information till vårt folk.

1.  De fortlöpande brotten mot Grundlagen.

2.  Skiss till en ny grundlag. (I dag pågår en s k grundlags-

     utredning som inte gör skäl för namnet. Den leds av en

     Olle Wästberg, ordförande som fått alla sina uppdrag

     genom rätt bekantskapskrets. Utredningen leds från

     ”Kulturdepartementet där Alice Bah-Kuhnke är minister.

     Två förslag som är helt orealistiska har förts fram. Röst-

     rätt i kommuner och lansting vid fyllda sexton år. Samt

     motionsrätt till riksdagen om vederbörande kan samla

     tillräckligt många för sitt förslag. Det första oacceptabelt

     med hänsyn till mognadsgraden hos dagens 16 åringar.

     Det andra är för svårt för en enskild person att samla till-

     räckligt många som stöder förslaget för att det skall gå

     att föra fram det till riksdagen.

3.  Massinvandringens konsekvenser. Ekonomi, kriminali-

     tet, skola, vård, omsorg, befolkningsutvecklingen inte

     minst sett ur könsfördelningssynpunkt (Många varnar i

     i dag för massinvandringen av ensamkommande barn

     som i flertalet fal är unga män som i stor omfattning inte

     kommer att kunna integreras. Forskare anser att

     en stor del av dessa kommer att hamna i kriminalitet,

     men också att de pga av kvinnounderskott kommer att

     begår omfattande brott mot kvinnor som t ex våldtäkt.

     Otryggheten i samhället för våra skolbarn, äldre som

     vuxna har och kommer att öka.

4.  Konsekvenser för vår lagstiftade värdegrund om inte

     något görs radikalt görs omedelbart. Jämlikhet mellan

     könen, parallellsamhällen, barn- tvångsgifte, hederskul-

     tur etc.

5.  En redovisning om att vi har en minister – Mehmet

     Kaplan – som enligt grundlagen inte kan vara minister

     eftersom han bryter mot ett antal värderingar som vi

     grundlagsfäst.

6.  De många lagöverträdelser myndigheterna begår vad 

     gäller invandringen.

7.  Brotten mot åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen. Här

     skulle många som drabbats kunna vittna.

8.  Muslimska friskolor.

9.  Integration. 

10.Sysselsättning och utbildning.

Ovanstående är endast ett axplock på frågor som måste diskuteras och göras kända för svenska folket och därmed öppna ögonen på dessa, vad  gäller konsekvenserna av en oreglerad, oorganiserad, ogenomtänkt asyl- och invandringspolitik som saknar alla spår av realism.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s