Skall vi acceptera att gå samma öde till mötes som ett annat folk på 40-talet? 

Av Olle Ljungbeck                                                                      

Perioden 2005- tills i dag har det kommit ca en miljon invandrare till Sverige. Huvuddelen kommer från stater där Islam är statsreligion. En mycket stor del av medborgarna i  dessa länder är analfabeter och har ett värdesystem grundat på Koranen och Sharialagen. Med andra ord en värdegrund byggd på ondskans religion och en barbarisk kultur.

Mer än femtio procent av de som bekänner sig till Islam och  det är flertalet, vill ersätta vår lagstiftning med Sharialag! De stater dessa invandrare kommer ifrån betraktar utan överord kvinnan som slav, vilken saknar mänskliga rättigheter och mannen därför kan utöva alla former av våld mot henne.

Deras ”omänskliga” värderingar gäller såväl människor som djur. Det är dessa individer som i Sverige nu utgör var nionde person.

Ett stort flertal av denna miljon vill inte integreras i det svenska samhället, utan behålla den råa och ociviliserade kultur de kommer ifrån.

Exempel på denna vägran till integrering är de s k parallellsamhällen, som finns i flertalet av våra städers förorter och blir fler och fler. De är och kommer att bli ett allvarligt hot mot det svenska samhället och svenskarna.

Redan nu är mord och annan kriminalitet ”högt” utvecklad.

Av de asylsökande finns det ett stort antal som inte vill vänta på att myndigheterna ordnar boende utanför asylboenden.

De söker då eget boende inte bland svenskar utan i parallellsamhällena där det i stor utsträckning endast talas deras hemspråk. På så vis lär de sig inte svenska språket och knyts fastare till parallell/klansamhället och de värderingar som är oförenliga med svensk värdegrund.

Detta sker med sjuklöverpartiernas goda minne och högtstående humanism.

Dessa samhällens individer kommer att vara ett allt större hot mot den svenska befolkningen. Det är också högst sannolikt att de återvändande jihadisterna bosätter sig där för att förena sig med likasinnade och förbereda terrorism.

Att regeringen tillåter framväxten av dessa parallellsamhällen är att betrakta inte bara som ett svek mot oss utan också ett accepterande av mord och våld mot den egna befolkningen i framtiden. Görs inget kraftfullt för att slå sönder dessa potentiella terrorhärdar kommer den svenska befolkningen att få betala ett högt pris. Ett pris som kommer att innebära terror, mord och våld av olika slag.

Det som kännetecknar den svenska asyl/invandrarpolitiken i dag är bristen på organisation, framförhållning, planering, introduktion och krav på anpassning till vår värdegrund.

Men också verkliga kontroller ifall det föreligger asylskäl?

Politikernas antidemokratiska förhållningssätt när det gäller såväl invandringens storlek och vilken prioritet som skall ges asylrätten kan närmast liknas det som förekommer i diktaturstater – medborgarna skall inte ha minsta inflytande i de för dem viktigaste frågorna.

För flertalet ledande sjuklöverpolitiker finns ingen gräns för hur många vi skall ge asyl.

Åsa Romson anser t ex att något tak inte får sättas på invandringen.

Annie Lööf deklarerar utan att rodna att Sverige kan ta emot 25 miljoner invandrare!

Men trots att det ”endast” kommit ca 260 tusen de två senaste åren befinner vi oss i en kris.

Två frågor måste omedelbart tas tag i. Den ena är en ny grundlag som ger folket det inflytande, som tagits ifrån dem av sjuklöverpartierna. Det andra blir ett resultat av det förra. Folket skall bestämma asylnivån.

Sjuklöverpartierna har som ett eko basunerat ut vilka humanister man är genom sin gränslösa asylinvandring.

De har planlöst släppt in individer oavsett om de haft asylskäl eller ej. Åldersbestämning av ”ensamkommande barn” har inte genomförts. På så vi har det strömmat in mer än fyrtiotusen sådana enbart under 2015. Vi har därmed fått ett mansöverskott i stora områden i förhållandet 125 män 100 kvinnor. Dessa ”män” kommer inte på normalt sätt kunna skaffa sig en partner varför – som vi redan ser tusenfalt i dag – de tilltvingar sig samlag genom grovt våld på svenska kvinnor. Eftersom myndigheterna inte stävjar detta våld genom stränga straff och därefter utvisning kommer det att fortsätta accelerera.

Vi ser hur den sexuella terrorn mot unga flickor ökat oroväckande i skolor, på badinrättningar och vid kollektiva sammankomster etc.

Vi ser också dagligen hur ryggradsreflexen är den enda lösningen dessa asylsökande tar till när konflikter uppstår på asylboende. I motsats till vårt civiliserade samhälle där vi fått lära oss att lösa konflikter genom diskussion har dessa inkommande individer endast en lösning – våld som ofta resulterar i mord. Detta visar på en ytterligt primitiv kultur och som politiker och myndigheter inte gör något för att stävja.

Eftersom socialdemokraternas, moderaternas, kristdemokraternas och liberalernas omvändelse sker under galgen kan vi inte lita på att de fortsätter med en restriktiv invandrings- och asylpolitik. De moderata och socialdemokratiska väljare som nu hoppar av Sverigedemokraterna (SD) riskerar att förhasta sig om de alltför mycket litar på de ovannämnda.

Vi får också ta i beaktande att ett alliansparti – Centern – är för en gränslös invandring varför detta kan tvinga moderaterna att backa.

Miljöpartiet och Vänstern är ju likaledes för en sådan politik varför även socialdemokratiska väljare som hoppar av SD kan komma att ångra sig.

Om inte politiker och myndigheter inser de risker som kommer att drabba de egna invånarna och därför vidtar de åtgärder jag här nedan skisserar måste vi i ren självbevarelsedrift skapa medborgargarden i varje kommun och flera sådana i våra större städer och orter.

1. Stopp på all asylinvandring.

2. Individer som utfört terrorhandlingar eller stridit för

    terrororganisationer skall efter avtjänat straff, ovill-

    korligen utvisas. Detta skall också gälla övriga brott

    som innebär fängelse.

3  Grundlig introduktion om vår grundlagsfästa värde-

    grund till alla som kommit efter 2005.

4. Behärska svenska språket inom en treårsperiod annars

    utvisning.

5. Alla parallell/klansamhällen måste ”slås sönder”. 

    Inga inflyttningar till dessa. De som i dag skaffar

    eget boende bosätter sig i dessa vilket utesluter

    all integration. I dessa samhällen fastnar man i

    ”hedersrelaterad” kultur och lär sig inte heller språket.

    Kriminaliteten frodas. Kvinnornas och flickornas

    situation är fruktansvärd och de blir som i hemlandet

    slavar till männen.

6. Moskèerna måste anpassa sig till svensk jämställd-

    hetslagstiftning och får inte agera för ett odemokratiskt 

    samhälle där Islam, Koranen och och Sharia utgör värde-

    grund. Moskèerna är i första hand politiska och ideolog-

    iska mötesplatser där våra värderingar motarbetas.

7. Inga muslimska skolor. Till dessa räknas sådana som 

    drivs av moskèer och islamister där Koranen utgör

    värdegrund. 

8. Krafttag måste tas för förbud och bortröjande av föl-

    jande oacceptabla ”kultur”- och religionsyttringar.

–   Könsstympning

–   Barnäktenskap

–   Aga

–   ”Hedersrelaterat” våld

–   Kränkning av kvinnlig frigörelse och flickors/kvinnors

    rättighet att forma sitt eget liv, icke minst genom rätten

    att helt vilja integreras i det svenska samhället.

–   Alla parallell- och klansamhällen måste brytas upp.

    Inga fler sådana skall tillåtas utvecklas genom fritt val

    av bostad.

–   Kvinnokränkande symboler som slöja, burkha etc skall

    förbjudas. Detta gäller även kränkande klädsel på barn.

Det ovan sagda är ett minimum för att såväl integrera invandrarna som att skydda det svenska folket från terror och extremism. Genomförs inte dessa åtgärder innebär det att regering, sjuklöverpartierna spelar med svenska folkets liv och säkerhet. Jag förutsätter att ingen svensk vill bli ett offerlamm att offras på de svenska folkförrädarnas (sjuklöverpartierna) altare utan då själva är beredda att agera för sin egen, sina barns, barnbarns och kulturs överlevnad. Men tiden är knapp om vi skall vinna kampen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Strax innan denna artikel slutförts får jag på TV

höra att en invandrares ryggradsreflexer återigen

skördat offer på ett asylboende liksom att en kurd

blivit offer för samma typ av primitivt agerande. DS

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Skall vi acceptera att gå samma öde till mötes som ett annat folk på 40-talet? 

 1. islam, med tanke på dess innehåll, befinner sig redan under brottsbalken på flertalet punkter då islam börjar praktiseras.

  Gilla

 2. Björngunnar skriver:

  Judendomen är basen i Islam.
  Mohammed kopierade judendomen som är ondskans religion.

  Gilla

 3. xmaverickx skriver:

  Vilket annat folk, det utvalda folket!? Det är ju de som ligger bakom ALLT SATANS ELÄNDE.
  Och de som stöder dem, de så kallade Sverigevännerna stöder indirekt massinvasionen av muslimer till Sverige. FATTA!!!

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Ur 36-min filmen ovan:
   Rabbi Rabinovich, January 12, 1952:
   ”The White Women must cohabit with members of the dark races, the White Men with black women. Thus the White Race will disappear, for the mixing of the dark with the White means the end of the White Man, and our most dangerous enemy will become only memory. We shall embark upon an era of ten thousand years of peace and plenty, the Pax Judaica, and our race will rule undisputed over the world. Our superior intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark peoples.”

   FOLKMORDET PÅ EUROPA – KONTINENTEN ETT KALIFAT ÅR 2035

   Vad statistiken säger…

   http://blueshift.nu/folkmordet-pa-europa-ett-kalifat-ar-2035/

   Gilla

   • Har träffat många judar på mina resor. Jag kan alls inte hålla med Rabbi Rabinovich.
    Flertalet judar är i allmänhet mer korkade än den vanlige resenären. Dessutom röker de ofta på något ofantligt för att glömma bort de kriminella brott de utfört i invasionskriget mot Palestina även om Palestinierna alls inte är oskyldiga.

    Israelernas genomsnitts-IQ på 95 är inte speciellt högt jämfört med andra folks IQn. Sveriges genomsnitts-IQ på 99,5 är visserligen inte en toppkandidat men sannolikt hotat med tanke på den galna migrationspolitiken. Mitt egna IQ på ca 130 säger mig att man måste ha tämligen låg intelligens för att kalla sig själv för en religion eller ens tro på en år 2016.

    Gilla

 4. Björngunnar skriver:

  Då undrar jag Martin, vilken definition har du på religion?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.