IS-sympatisörer får driva undervisning i svenska skolor

Av Olle Ljungbeck

Med Sjuklöverpolitikernas och Skolinspektionens godkännande får IS-sympatisörer och Salafister driva undervisning i skolor i Sverige!

För ett år sedan publicerade Gefle Dagblad flera artiklar om salafisten Ali Al-Ganas stöd för stupade Is-krigare. Han var då kontaktperson för Gävle moskè som driver en förskola i bl a Gävle. Efter publiceringen gav moskèn beskedet att Ali Al-gana inte i framtiden skulle ha någon roll inom verksamheten.

Trots detta valdes han ett halvår senare in i moskéns styrelse!

Nu har det framkommit att på sin instagram har sålunda denne styrelsemedlem i moskèn (som inte skulle vara det, vilket visar att en islamist aldrig talar sanning eller är trovärdig!) laddat upp bilder på terroristorganisationen Islamiska Statens flagga. En talesman för islamiska förbundet Mahmoud Khalfi säger bestämt att om man sprider den, så betyder det också att man sympatiserar med IS!

Jag har länge varnat för och påtalat det helt felaktiga i att låta islamister driva skolor oavsett vilka årsklasser det gäller. Vi har många exempel på hur barnen indoktrineras, flickor mobbas och utbildningen i stort går ut på att förhindra integrering. Römosseskolan i Göteborg är endast ett exempel på detta vansinne. Skolinspektionen gjorde flera inspektioner utan att ”undervisningen” förändrades. Jag har själv 7 protokoll från Skolinspektionen som alla kritiserar undervisningen där men ändå får islamister fortsätta att driva den. Det bör också noteras att rektorn – Abdisiriak Waberi – trots missförhållandena och mobbingen som skedde mot flickorna, ändå blev befordrad till riksdagsledamot hos moderaterna! Är det detta som kallas att bilda symbios med omdskan?

Vi fick i dagarna ta del av hur ett politiskt ungdomsförbund – ett liberalt sådant – helt spårat ur. Trots krisen i Sverige driver de med medborgarna och framhåller hur viktigt det är för Sveriges politiker att ta beslut om godkännande av incest och nekrofili.  När man ser hur politiker och myndigheter i sin undfallenhet och slapphet låter islamister skapa terrorister i svenska skolor inser man att de förstnämnda inte är ett dugg mognare och intelligentare än de som förordar incest och nekrofili. Nog verkar det som om de genom godkännandet av islamistiska skolor vill förhindra integration och i stället skapa ett samhälle fyllt av konflikter. 

Det som nu sker genom accepterandet av islamistiska friskolor är att politiker och myndigheter med öppna ögon verkar för en framtida terrorism och parallellsamhällen.

Vi kan sålunda inte längre förvänta oss att de sju partier som i dag leder Sverige vill värna om vår värdegrund utan i stället arbetar för ett samhälle som är dess motsats. Trots detta lämnar vissa SD och går tillbaka till S och M vars tillfälliga omvändelse är en sådan under galgen.

Hur länge till skall detta få fortgå utan att vi svenskar som med våra förfäder kämpat för en humanistisk och civiliserad värdegrund förlorar vårt tålamod? Snart kan det vara försent att agera, om vi vill, som tidigare leva i en av världens tryggaste och bästa land.

Ett exempel bland många fler på undfallenheten och infantiliteten hos dagens sjuklöverpolitiker kan följande nämnas.

Vid några tillfällen efter Gefle Dagblads artiklar om Moskèn beslöt sig till slut ett antal kommunalråd att besöka denna.

Vid inträdet togs de emot av en manlig representant som krävde att de tre kvinnliga kommunalråden skulle hänga en slöja över sig. I sin undfallenhet hade dessa inte mod att säga nej till att bli påtvingade ett plagg som symboliskt står för kränkning av kvinnor. Men så menlösa är tydligen de människor vi valt att företräda de värderingar vi grundlagsfäst! Tror ni dessa bryr sig det minsta om att agera mot islamister när den svenska värdegrunden åsidosätts och ersätts med Koranens och Sharias ociviliserade och våldsinriktade sådan? Självklart inte.

Man måste också fråga sig vem och vad som styr t ex Säpos ingripanden. Jag har tre gånger blivit förhörd av Säpo och en gång med våld avförd från Stortorget i Gävle när jag ensam demonstrerade med ett plakat och bl a fördömde massinvandring, världens ondaste och mest primitiva religion mm. Jag säger inte följande för att få medlidande – sådant varken gillar eller behöver jag – utan endast av den anledningen att jag vill visa hur de som skall värna rättsstaten spårat ur.

Första gången blev jag uppkallad för att jag kritiserat Göran Perssons politik skriftligt vid ett flertal tillfällen. Jag hade inte på något vis hotat honom utan enbart inriktat mig på hans politik. Sålunda inget annat än ett sätt för makten att skrämma mig till tystnad. 

Andra gången hade jag använt ordet ohyra mot Cecilia Malmström och hennes likar. Detta ansågs emellertid vara så allvarligt att Säpo måste varna mig. De fick emellertid innan förhöret var slut erkänna att det inte var något hot och ändrade sig till att de ville varna mig för att jag inte skulle överträda gränsen för vad som kunde betraktas som ett hot.

Tredje gången blev jag uppringd av Säpo eftersom jag i ett mail hävdat att vi skulle ha bort Stefan Löfven från statsministerposten. Även i detta fall fick de inse att de skjutit över målet. Jag hade nämligen inte sagt annat än att han skulle bort från statsministerposten.

För två år sedan stod jag med min skylt på torget där jag protesterade mot bl a massinvandringen, världens ondaste och mest primitiva religion/kultur etc. Detta räckte emellertid för att en nitisk polischef skulle skicka ut två stadiga poliser som med varsitt fast grepp  i båda armarna förde bort en 82-årig man från torget. Samtidigt beslagtog de min skylt. Tack och lov finns det ännu några individer inom rättsväsendet som försvarar Åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen. Efter tre veckor fick jag en skrivelse från åklagaren (kan nämnas att ärendet varit så långt uppe som hos riksåklagaren) där denne meddelade vad jag redan visste – att jag varken begått något brott eller brutit mot yttrande- och åsiktsfrihetslagen. (Kan för övrigt nämna att det var en ”liberal” politiker som angav mig).

Med ovan nämnda händelser måste jag ställa frågan. Vad är allvarligast? Mina skrivelser och enmansdemonstrationer eller att islamister får undervisa skolbarn men också sprida propaganda om världens mest avskyvärda terrororganisation? Men också att återvändande terrorister som stridit för denna organisation tas om hand av myndigheterna som om de vore hjältar och ges både mat, logi och fickpengar? Eller att asylsökande unga pojkar/män så gott som dagligen våldtar och sexterroriserar svenska kvinnor/flickor och de våldtagna möts med att kulturer är olika eller att i den åldern är pojkar så sexuellt inriktade?

Nog har man anledning att känna en viss tveksamhet över myndigheternas prioritering i nämnda sammanhang?

Kan de politiker och myndigheter som agerar på detta sätt ha fattat vad de sysslar med och till vad vi valt dem?

Men man måste också ställa sig frågan; ”hur står det till med våra journalister och medier”? När de båda lokaltidningarna fick höra om händelsen på torget skrev de följande. ” En man som uttalat hets mot folkgrupp och hädat blev bortförd från torget”! När jag däremot helt friades av åklagaren nämndes detta överhuvud taget inte! Sen hör det till saken att hädelseparagrafen är borttagen för länge sedan. Men med den kunskap dagens journalister besitter så var det närmast följdriktigt att de inte kände till detta. 

Kan vi längre ha förtroende och förvänta oss att politiker och myndigheter arbetar för Sverige och dess medborgare, när de låter representanter för Salafismen undervisa skolbarn som skall leva och bo i vårt land  och förhoppningsvis i fred med dess övriga invånare.

Detta är nämligen Salafismen:

– Samhället skall styras av religiösa ledare och inte genom demokrati.

– Sharialagar ska vara grunden i rättssystemet.

– Det som står i de heliga skrifterna ska inte kunna tolkas om utan följas bokstavligt utan att ifrågasättas.

– Kvinnans rättigheter är ytterst begränsade. Hon får inte studera, arbeta, lämna hemmet ensam eller säga nej om maken vill ha sex.

– Wahabismen som är grunden för Saudiarabiens religiösa inriktning ses som en del av salafismen.

Terrorgrupperna AL Qaida och Islamiska staten är salafistiska organisationer. De ser militant jihad, eller krig, mot ickemuslimer som en del av sin tro.

– Det finns inga fredliga delar av salafismen.

Representanter för ovanstående terrorideologi får sålunda fritt verka men också sprida sitt gift till oskyldiga barn i svenska skolor, administrerade och styrda av representanter för världens ondaste och råaste ideologi/religion.

Trots detta sover större delen av Sjuklöverpartiernas folkvalda eller så säger de när krisen är ett faktum; ”Det hade vi ingen aaaning om.

Tilläggas bör att inte ens vår regering är fri från dessa inslag. I denna sitter nämligen en utövande islamist – bostadsministern Mehmet Kaplan  – som kränker alla de världen vi har grundlagsfäst bl a när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män.

Detta hade varit en omöjlighet under såväl Per Albins, Erlanders och Palmes regeringar. Det om något säger var de folkvalda i dag befinner sig vad gäller att värna vår värdegrund.

Ytterligare kan tilläggas att ett flertal islamistiska organisationer som inte rensat ut vare sig salafismen eller är företrädare för denna, erhåller skattefinansierat stöd. Kan undfallenheten hos politikerna vara större?

Jag har under en lång följd av år även till regerings- och riksdagsledamöter sänt de skrivelser som bl a går till olika bloggar. Trots att jag många, många gånger tagit upp och belyst frågor om kvinnlig könsstympning, hedersvåld, våldtäkter, barnaga, parallellsamhällen, massinvandringens konsekvenser, unga pojkar/män som potentiella våldtäktsmän etc., men också redovisat sådana fakta att myndigheterna borde ingripa, har ingen regerings- eller riksdagsledamot hört av sig. Sålunda har jag vidarebefordrat sådan information till förutvarande som nuvarande justitieminister Beatrice Ask och Morgan Johansson m fl.

Min slutsats måste därför bli att Sverige under minst de 15 senaste åren haft och har politiker som medvetet saboterar skötseln av landet. Detta kan bero på flera orsaker. De är för obegåvade och därför inte vuxna sin uppgift. De saknar förmåga att tolka verkligheten och göra framtids- och omvärldsanalyser. De är kraftlösa och sitter helt enkelt av sin mandatperiod utan förmåga att ta några initiativ.

Därtill kommer att de är helt ansvarslösa och bryr sig inte, även om Sverige genom deras politik hamnar i en kris som vi kanske inte kan ta oss ur. Men och kanske framförallt: De saknar mod och integritet. De vågar helt enkelt inte skilja sig från de politiskt korrekta. Detta om något visar deras ynkedom och svaghet.

Till alla er som vill kämpa för Sverige och svensk värdegrund. Om ett par år högst kommer islam och de som är anslutna till denna ondskans religion vara ett hot mot oss alla. Därför måste kampen bli intensivare och denna rörelse får därför inte tillåtas flytta fram sina positioner. Får så ske är Sverige snart ett land fyllt av terror med grovt våld som mord, våldtäkter, rån etc. Om detta råder inte minsta tvivel. Era egna kommer inte undan. Varken ni själva, era barn och barnbarn etc. 

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till IS-sympatisörer får driva undervisning i svenska skolor

 1. corneliadahlberg skriver:

  Hört flera sverigedemokrater berätta hur de förlorat sina lärarjobb pga sitt politiska engagemang. Welcome to Sweden!

  Gilla

 2. Sofia skriver:

  DET FINNS FLERA INDIKATIONER PÅ ATT MAKTELITEN I SVERIGE LÄNGE PLANERAT ETT MUSLIMSKT MAKTÖVERTAGANDE!!!

  Gilla

 3. I Sverige är yttrandefriheten och krav på ordning på en viss nivå, vilket också måste betraktas som en frihet. Det har givetvis positiva fördelar, inte enbart nackdelar.

  Att höra vissa strofer ur Koranen kommer vi således sannolikt slippa, ex. den om att judar som inte tror på gud är som apor, även om inte heller detta är ”hets mot folkgrupp” eftersom olika judar helt tydligt tillhör olika folkgrupper. Långt ifrån alla är semiter.

  När polisen kommit, när jag samlat namnunderskrifter på ett trevligt sätt för ett annat parti i passager, har jag frågat polisen på ett vänligt sätt ifall jag på något vi bryter mot brottsbalken.

  Det har alltid haft god effekt. Polisen eller jag har då ringt upp en jurist som klargör saken, dvs. att man får stå i passager till köpcenter, men att man inte får störa den allmänna ordningen eller blockera människor etc. Polisen spatserar då vidare. Poliser som respekterar lagen ska man respektera tillbaka.

  Det man måste se upp med är således människor som försöker inflammera situationer genom ex. diskussioner eller skapa konflikt på andra vis, vad jag brukar kalla ”troll”. De kan ha som mål att få dig att bli ohövlig och högljudd, dvs. störa ordningen. Var alltså uppmärksam på människor som dröjer sig kvar och diskuterar korkat för syftet kan vara att få dig att gå över de gränser du satt. Du kan dessutom vara filmad.

  Vad gäller att demonstrera med plakat mot muslimer är det en gränsdragningsfråga där ”hets mot folkgrupp” skulle kunna användas mot dig trots att muslimerna tillhör en mängd olika folkgrupper. Frågan är om det ens är produktivt att demonstrera mot muslimer.

  Citat ur islam kan locka extrema islamister till diskussion också, men samtidigt, hur relevant är det med en lastgamla religiösa skrifter? Dessutom kan spridandet av islam sannolikt vara kontraproduktivt.

  Jag tror att ex. uppmärksammandet av muslimer som gått ur islam, ex. Ayaan Hirsi Ali, Mona Walter och Salman Rushdie skulle vara mer produktivt på flera olika vis. Dels är det fullkomligt uppenbart för alla att det inte handlar om hat eller hets mot folkgrupp och dels kommer du locka både muslimer och människor ur alla politiska riktningar till samtal och insikt, vilket i sin tur kan gynna din agenda.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s