TBC-epidemi mm

Av Olle Ljungbeck

”Svensson nu måste vi stoppa 7-klöverpartiernas förstörelse och ödeläggelse av vårt land. Om inte  – finns det inte längre någon plats i Sverige för vare sig dig eller dina anhöriga i framtiden. Därför får Du inte av rädsla för att bli kallad både det ena och det andra gå genom livet utan att våga protestera mot sjuklöverns förstörelse av vår kultur och civilisation.

Jag skall här visa varför.

De regeringar vi har haft sedan 2006 har medvetet verkat för att krossa och förstöra det som svenska folket byggt upp och varit stolta över, men också det som en hel värld följt med beundran.

De ansvariga är givetvis sjuklöverpartiernas regeringar och de riksdagsledamöter som tillhör dessa partier. Övriga medborgare blir medskyldiga i den utsträckning de röstar på dessa partier.

Jag skall här hålla mig till dagens situation och börja med regeringen.

Ingen tidigare regering, sedan demokratins införande, har varit så svag, handlingsförlamad och ointellektuell som regeringen Löfven. Trots att han är född i Sverige, av svenska föräldrar behärskar han inte vårt språk! Hans ledarförmåga är obefintlig. När han i stället för att ombilda regeringen och avskeda ett antal statsråd väljer att låta Ylva Johansson ta över två ministrars uppgifter rörande invandring/integrering utan tydlig gränsdragning visar detta på ett räddhågat ”ledarskap”, som inte kan accepteras av en regeringschef.

Hans usla ledarförmåga åskådliggörs när han tillåter sin koalitionspartner – MP – driva en politik i invandringsfrågor som är helt i strid med den han i egenskap av regeringschef själv fastlagt och som folkopinionen tvingat honom till.

Han tillåter sålunda MP att obstruera mot hans egen politik. Bla vill MP att vi skall återgå till en invandringspolitik på ca 150 – 200 tusen pr år. Ett sådant ledarskap kan ju inte annat än sprida löje och försvaga regeringsmakten! Men självklart är det också en grov kränkning av medborgarna.

Trots att han själv uttalat att antalet asylsökande är en katastrof för Sverige och vi därför måste begränsa antalet till mindre än hälften, tillsätter han en f d knarkliberal att utreda om det går att finna nya enklare vägar för asylsökande att komma in i Sverige! 

Hans agerande som chef för regeringen visar på en person som inte vågar eller förmår leda därav följer att det inte händer något konstruktivt av den förda politiken. 

Asylinvandringen.

Av opportunistiska skäl har han, och gör det fortfarande, blundat för alla de problem vi står inför pga inflödet av asylsökande. Han liksom den övriga PK- ”eliten” har ständigt matat oss invandringskritiker med vilken vinst vi gör med invandringen. Vi som behållit och har kvar en realistisk syn på verkligheten har tyvärr redan fått rätt. Nämligen att de individer som kommer från den islamiska/muslimska kulturen aldrig kommer att berika oss. En berömd författare med rötter i den arabiska kulturen framhöll nyligen att samhällen, tillhörande denna, har stagnerat intellektuellt och är hela tiden på tillbakagång. Att så måste vara fallet ser vi ju inte minst av de som kommer till vårt land.

Majoriteten av dessa är analfabeter. Så vill ju Islam ha människorna för att imamerna skall kunna manipulera dem helt efter Koranen och Sharia. Dessa är ju helt emot demokrati och någon som helst frihet för individen. De har i Sverige långt gående planer för att det också skall bli så även här.

Överlämnar vi avgörandet i dessa frågor på dagens politiker är Sverige snart en Islamsk stat. Därför är det så viktigt Svensson att Du inte är rädd utan agerar såväl verbalt som att göra motstånd när Islamsk kultur försöker vinna mark i vårt land.

Våra farhågor (Invandringskritikerna. Vi som benämns rasister, främlingsfientliga etc) om att massinvandringen kommer att bli en så dyr historia att vi måste skära ner vår standard högst betydligt, besannades så sent som i dag. Då kom konjunkturinstitutet (rådgivare åt regeringen) med sin senaste rapport om ekonomin framöver. Sverige har enligt institutet två vägar att välja för att klara ekonomin många år framöver. Antingen höja skatterna kraftigt alternativt skära ner på standarden inom skola, vård, omsorg, socialvård etc etc. Det innebär att redan i dag såväl ekonomiskt som personalmässigt underbemannade sektorer som de ovan nämnda kommer att sakna resurser så vi fortsättningsvis kan kalla oss för en välfärdsstat. Konjunkturinstitutet säger tydligt att denna kris har sin orsak i invandringen.

Idag har vi också informerats om att en tbc-epidemi – orsakad av invandrare  – drabbat vårt land. Detta är en av de absolut allvarligaste sjukdomarna. Det framgår också att 90 procent av fallen är invandrare. Detta har jag varnat för flera år sedan – och krävt obligatorisk hälsoundersökning – men som vanligt har de ansvariga inte tagit sitt ansvar utan skällt mig för rasism. Nu har vi endast att vänta på att epidemin också drabbar svenska medborgare inte minst våra barn, som är mest utsatta med upptill 50-75 procent invandrare i många klasser. Märk väl att fortfarande genomförs inte några hälsoundersökningar! Det tar inte lång tid att bli smittad. Var säkra på ett det kommer fler epidemier. Detta visar återigen hur lite 7-klöverpolitikerna bryr sig om sitt eget folk. Man kalkylerar helt enkelt kallt med att invandringen måste få skörda sina offer bland oskyldiga svenskar som inte ens fått rösta om inflödet. Och dessa kräk till politiker kallar sig humanister!

Sverige har tills massinvandringen tog sin början varit ett av världens tryggaste länder. Så är inte fallet längre. Polisen har redan erkänt att man inte längre har kontroll över invandrarbrottsligheten i framförallt storstadsområdena men också i ett flertal andra orter. Ingen medborgare kan längre röra sig tryggt på de platser där invandrare placerats. Såväl kvinnor som flickor är numera ständigt utsatta för övergrepp i områden med invandrare. Mest utsatta är flickor i skolor och på offentliga platser som badinrättningar och ungdomslokaler.

Har Du Svensson tänkt på att tiotusentals svenska flickor känner en ständig ångest när de befinner sig på dessa och andra platser där ensamkommande och invandrarmän rör sig. Vilken rätt har sjuklöverpartierna att skapa detta dagliga helvete för våra kvinnor och våra barn oavsett kön?

Vad tror Du dagens förskolor, grundskolor och gymnasier kommer att lämna för såväl sår i själen  som fysiska sådana till följd av våldtäkt på alla de flickor som nu dagligen går till skolan med magknip. Ja vilka neuroser kommer de att bära med sig genom livet för att deras skola aldrig gav dem trygghet?

Som jag nämnde tidigare matas vi ständigt med lögnaktiga uppgifter om hur invandrarna berikar vårt land. Låt oss ett ögonblick se vad denna berikning består av.

Enligt tillförlitliga källor kommer högst 40 procent av de senaste årens invandrare i arbete tidigast efter 7-10 år.

Sålunda måste vi underhålla flertalet många år genom skattefinansiering. Men efter dessa 7-10 åren är fortfarande ca 60 procent utan arbete. Det är sådant som kallas berikning!

I övrigt berikas vi dagligen med grov kriminalitet som mord, våldtäkter, rån, bränder av fastigheter och bilar. Sexuell terror har blivit ett nytt begrepp som bara ökar varje dag.

Förstörelse, bråk och slagsmål så gott som på vartenda asylboende.

Det har sagts att den nuvarande invandringen kommer att kosta svenska skattebetalare 600 miljarder årligen under en följd av år. Men då är inte inräknat de enorma kostnader för förstörd egendom men också andra samhällskostnader för polis, sjukvård, skola etc etc.

I dag nämndes på nyheterna att den svenska exporten går bra. Det skall vi givetvis tacka våra duktiga företagare för och inte politikerna. Men man sa även att den inhemska konsumtionen också hade ökat kraftigt, vilket under normala förhållanden när alla är i arbete skulle varit glädjande. Vad man däremot inte sa var att detta beror på invandrarna av vilka flertalet inte arbetar. Detta hade självklart varit mycket positivt om invandrarna tjänade sina pengar själva. Men  invandrarnas konsumtion är helt och hållet skattefinansierad och därmed tar den resurser från viktiga samhällssektorer vilka därmed går på knäna! Självklart gynnar det handlare m fl men tyvärr är det vi skattebetalare som betalar kalaset. Hur roligt blir det om man ovanpå detta måste höja skatten ytterligare? 

Det mest sjuka är nog ändå religionen. För dessa människor går religionen före allt annat. Man vill nu tom ha bönelokaler såväl på arbetsplatsen som i skolan. Vilken företagare vill ha en sådan anställd? Religionen styr så gott som hela livet. Tänk tanken, var skulle Sverige befunnit sig i dag om inte vårt samhälle vilat på sekulär grund. Självklart beror stagnationen i de islamistiska samhällena på religionen. Islam kan därför sägas innebära civilisationens död. Det ser vi ju redan på människovärdet i de arabländer där Islam är statsreligion och det är flertalet. Det skamliga är emellertid att våra ointelligenta politiker stödjer fasthållandet av ett levnadssätt som är improduktivt och skapar analfabetism.

T ex stöder våra galna politiker de mest fundamentalistiska och reaktionära krafterna inom Islam som vill gå tillbaka mer än tusen år.

Att sedan en religion som Islam skall få driva skolor där bildningsnivån hos ett stort flertal av de islamska ”lärarna” sträcker sig högst till att ha kunskaper om Koranen och Sharia är ju inte bara galet utan visar också respektlösheten mot barnen. Dessutom går ju inte undervisningen i dessa imamskolor ut på att integrera barnen utan i stället göra dem till Allahs soldater. Flickorna mobbas och fostras till att stanna i hemmet och vara männen underdåniga.

Svensson – sjuklöverpartierna- som vållat detta onda måste Du sluta att ta på allvar. De är helt enkelt inte friska.

Nu vill ett av deras ungdomsförbund tom göra det tillåtet att knulla lik. Trots ett sådant vansinnigt förslag – visserligen från ett ungdomsförbund , men ändå – tiger samtliga partiledare så när som ungdomsförbundets partiledare Lars Björklund. Men hans uttalande var inte särskilt tydligt har väl knappast ens uppfattats av de som uttalade sig för likskändning.

Utrikespolitiken.

Utrikespolitiken har varit ett ständigt misslyckande under såväl alliansen som Löfven. Det är ett faktum att Sverige gjorde sig skyldig till krigsförbrytelser när man deltog i störtandet av Libyens diktator Muammar Gadaffi. Nu är ju krigsförbrytardomstolen i HAAG helt styrd av västliga intressen så därför kommer aldrig någon inom EU att dömas för krigsförbrytelser.

Sverige bryter helt klart mot den utrikespolitik Sverige stod för fram till Palme. Men inget annat är att vänta sig med en kontorsflicka som utrikesminister och en statsminister som saknar integritet och tillräcklig begåvning för att göra en omvärldsanalys som belyser verkligheten. På allianssidan är det kanske ännu värre. De som leder kravet på Natoanslutning med Widman i spetsen får anses vara arvtagare till det ”kalla  krigets” värsta krigshetsare.

Att  sossarna genom att ansluta oss till värdlandsavtalet vill verka för att vi får en ny järnridå är så sjukt att både Tage Erlander och Palme skulle vända sig i sin grav om det vore möjligt. Den som har något bakom pannbenen måste självklart arbeta för att vi inte skall få tillbaka tidigare blockbildning mellan stormakterna. För Sveriges del finns endast en vettig väg att gå och få med sig så många som möjligt på den. Den innebär att skapa goda samarbetsmöjligheter med Ryssland på alla områden. Detta gäller också för EU.s del. Ett starkt samarbete mellan EU och Ryssland på alla områden skulle inte bara ge stora fördelar för båda parter utan också gagna freden. Den som påstår att Ryssland är ett hot mot Östersjöregionen eller EU har helt andra syften än att skapa en fredlig värld. Vi kan ju bara studera USA.s och Natos krig vilka även vi lurats in  i – de sista 15 åren. Man talar ibland om orsakerna till flyktingkrisen, som nu är på väg att skapa kaos i Europa. Självklart är det USA, Nato och deras allierade däribland även Sverige som skapat denna.

Störtandet av diktatorerna i Irak och Libyen bl a är orsak till bildandet av terrorgrupper som IS mfl. Det allvarliga är att vi med anslutning till Värdlandsavtalet och eventuellt Nato kommer att bädda för konflikter och tom krig. Fullföljs dessa avtal får vi sannolikt se ett starkt närmande mellan Kina och Ryssland, som kommer att bädda för framtida konflikter och en betydligt otryggare värld än dagens.

Att Sjuklöverpartierna som nu sluter det s k värdlandsavtalet och allianspartierna i sin tur arbetar för en Natoanslutning trots att en majoritet av svenska folket är emot visar på hur lite dessa sju bryr sig om demokrati.

Några ytterligare vansinnigheter.

Sverige har ett behov av att bygga bostäder till ett antal som aldrig tidigare och detta inom 5 år. Kostnaderna är enorma och överskrider med råge alla tidigare investeringar.

Samtidigt tänker man bygga en höghastighetsjärnväg från Stockholm till Malmö. Kostnaden beräknas till mellan 160-250 miljarder! Hur dessa båda investeringar skall kunna göras samtidigt behöver man inte vara något matematiskt snille för att förstå galenskap av.

Slutligen.

I Sverige framhåller inte minst sjuklöverpolitikerna i tid och otid Sverige som en humanistisk förebild. Ett land som lagstiftat om jämställdhet mellan kvinnor och män. Som grundlagsfäst en värdegrund som helt står i motsatsförhållande till Islam, Koranen etc. En värdegrund som i motsats till Islam ger lagstadgad rätt för varje individ att forma sitt liv efter egen vilja så länge detta inte skadar andra. Trots detta accepterar Miljöpartiet och Socialdemokratin en utövande islamist  – Mehmet Kaplan –  som minister, vilken i sina gärningar och förhållande till kvinnor grovt skändar och förhånar de värderingar tidigare kvinnor och män stridit för att bli svensk lagstadgad värdegrund.

Simplare eller ovärdigare kan inte Stefan Löfven eller övriga riksdagsledamöter förhålla sig till vår grundlag eller de människor som tog som sin uppgift att verka för jämlikhet mellan könen och kunde gått i fängelse för att föra den kampen.

Deras accepterande av Mehmet Kaplan som statsråd har för all framtid befäst ett minne av dem som hycklare och kräk.”

 

Mer om TBC-epidemin här.

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till TBC-epidemi mm

  1. Att dra upp mörkhudade människor till norden är minst sagt intressant när man tittar på D-vitamin och de alternativa hälsoråden mot tuberkulos… 🙂

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.