De har förstört vårt land!

Av Olle Ljungbeck

Politikerna i S, M, C, L, KD, MP och V har förstört vårt land.

Denna förstörelse har gått så långt att om vi skall kunna rädda Sverige och den värdegrund vi grundlagsfäst – måste vi inför kommande val sluta ge vår röst till dessa partier.

Oavsett vilka sympatier man har för SD är detta parti det enda, som kan åstadkomma en förändring tillbaks till den värdegrund vi grundlagsfäst. Det är tydligt att SD mer än något annat parti har en verklighetsuppfattning, som gör att detta partis företrädare mer än de andra förstått, var vi är på väg, om inte islam och den värdegrund som följer med denna religion bekämpas och förbjuds.

Då menar jag i första hand ett land där alla kan känna trygghet. Där kvinnor/flickor kan röra sig på vilka platser som helst utan att riskera att bli våldtagna eller misshandlade. Ett land där kvinnor och män känner förtroende och aktning för varandra.

I dag kan vi läsa att Stefan Löfven beslutat om mer resurser till Säpo för terrorbekämpning. Självklart är detta viktigt och borde kommit långt tidigare. Men trots risken för terrorattentat så är frågan om bevarande av vår svenska värdegrund den absolut viktigaste.

Detta blundar såväl politiker som medierna för. I de muslimska skolorna och ungdomsorganisationerna pågår en enorm indoktrinering av koranen och sharialagarna. Stoppar vi inte denna utveckling kommer nästan inga muslimer att anpassa sig till svensk värdegrund. Det lär finnas ca 500 tusen muslimer i Sverige. Tänk er flertalet av dessa indoktrinerade med muslimska/islamska värderingar.

Värderingar som tar avstånd ifrån demokrati, jämlikhet mellan könen. Som kräver segregerade skolor, segregerade offentliga inrättningar som bad etc. Men också segregerade bussar och tåg liksom krav på särskild klädsel för kvinnor/flickor. Det är detta samhälle vi är på väg mot om vi inte sätter in kraftfulla motåtgärder. Vi har inte mycket tid på oss om vi skall hinna stoppa denna fruktansvärda barbariska utveckling.

Redan i dag styr och påverkar islam vårt samhälle på ett markant negativt sätt.

Vi måste inse att den värdegrund islam bygger på är oförenlig med såväl ett civiliserat samhälle, demokrati, jämlikhet mellan könen etc.

Eftersom pk-eliten inte bryr sig om detta, är vi på väg in i ett tudelat samhälle som endast kan leda till ökat våld och terror där våra värderingar trampas på.

Medierna tar inte upp dessa, de kanske viktigaste frågorna, av rädsla för rasist- och främlingsfientlighetsstämpeln.

I dagarna har Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg förekommit i tidningsspalterna för att hon blivit hotad av islamister efter att hon tillåtit kritik av islamistiska företrädare vid Moskèn i Gefle. Det hedrar henne att hon tagit initiativ till dessa reportage där tidningen i viss mån också speglat den värdegrund, som råder i muslimska familjer.

Men tyvärr är hennes agerande ett försiktigt tassande kring islamsk religion/kultur och värdegrund. Hon släpper knappast in ”folklig” kritik mot den förnuftsvidriga och absurda värdegrund som islam står för. Den må sedan vara hur saklig och sanningsenlig som helst.

Jag vill påstå att om kritiken mot islam och muslimska seder och värderingar skall få något genomslag, som innebär erkännandet av en civiliserad värdegrund måste också politiker och myndigheter agera. Jag skrev själv en sådan artikel till Gefle Dagblad och påtalade detta. En saklig sådan. Som vanligt kom den inte in i tidningen.

Om politiker och myndigheter inte tvingas att agera mot islamiseringen kommer denna att accelerera och våldet, i form av mord, rån, våldtäkter etc bara att öka.

Situationen i dag är redan så allvarlig att om vi inte lagstiftningsvägen agerar betydligt hårdare än i dag kommer vi inte kunna undvika ett samhälle där våldet och otryggheten tar överhanden.

Det som omedelbart bör göras är följande.

– Utvisning av alla de som inte fått uppehållstillstånd.

– Utvisning av alla som dömts till fängelse efter avtjä-

  nat straff.

– Utvisning av alla asylsökande eller sådana utan upp-

  hållstillstånd om de ertappas med innehav av vapen

  eller sprängmedel etc

– Förbud mot muslimska skolor. Alla skolor skall vara

  i offentlig regi.

– Företrädare för islam som förordar våld eller på någ-

  ot sätt stöder terrororganisationer genom sina utta-

  landen utvisas.

– Inga offentliga bidrag till religiösa eller andra orga-

  nisationer där islam är involverat.

– Organisationer som rekryterar ungdomar eller övriga,

  skall ha en tydlig demokratisk inriktning där vår

  lagstiftade värdegrund inte får ersättas med islamsk.

  Om så är fallet skall de förklaras som antidemokra-

  tiska och tvingas upphöra.

– Ingen hemspråksundervisning. Detta skulle leda till

  snabbare integration och sannolikt bort från islamsk

  indoktrinering och rekrytering till terrororganisation-

  er.

I samband med att regeringen åtminstone verbalt lade om asyl- och invandringspolitiken uttalade Stefan Löfven att, ”vi har varit naiva”. Ordvalet var ju i så måtto osant eftersom det inte var vi utan Stefan Löfven och PK-eliten som varit naiva.

Jag kan inte – varken hos honom eller den övriga sjuklövern spåra någon större verklighetsuppfattning över vad som nu är på väg att ske beträffande islamiseringen, våldet i form av mord, rån, våldtäkter etc än den de visade när de tillät massinvandringen.

Därför är jag mycket orolig att, när förhållandena orsakade av invandrare är utom kontroll vi åter får höra, ”Vi har varit för naiva”. Men då kan det vara för sent. Därför måste vi som hela tiden haft ögon och öron öppna, inte förtröttas utan trots smädelser och kränkningar oförtrutet fortsätta kampen tillbaka till det Sverige vi älskar och vill värna.

Vi ser hur raseringen av vår civilisation får fortgå.

I alla storstäder och i många större sådana har vi klan- och parallellsamhällen sedan många år tillbaka.

Invandrarsamhällen med egna lagar, och regler som helt strider mot demokratin. Detta vet Stefan Löfven och övriga politiker men gör inget! De muslimska skolorna är inget annat än koranskolor där indoktrineringen får fortgå trots att den svenska skolan enligt lagen skall vara sekulär. I dessa samhällen förkommer barnäktenskap. Flickor och pojkar får inte själva välja partner eller umgås med klasskompisar av annat kön eller med svenskar.  Vuxna kvinnor är bara andra klassens medborgare i dessa samhällen.

Detta vet Stefan Löfven och övriga sjuklövern. Men inget görs! De medverkar därmed till att slå sönder det samhälle som vi och våra förfäder utvecklat till ett av de mest civiliserade i världen. Och dessa partier kanske DU och många andra tänker ge din röst! Personer som verkar för att Du och dina efterkommande skall bli förtryckta i sitt eget land. Jag ljuger inte. Situationen i dag är betydligt värre än vad jag här lyckats åskådliggöra!

Socialdemokrater och moderater har efter uppvaknandet kring massinvandringen fått tillbaka en del av sina väljare. Jag vill påstå att de som nu lämnar SD kommer att djupt få ångra sig. S och M.s omvändelse var en sådan under galgen. De har inte på något sätt visat sig vilja på allvar ta tag i detta ännu större hot som vi kan benämna islamiseringen. Den som har någon som helst självbevarelsedrift för egen och sina anhörigas del skall ovillkorligen vänta tills sjuklövern visat att man tar islamiseringen på allvar och gör något åt denna. Bara ett litet exempel. Annie Lööf står fortfarande fast vid att vi kan ta in 25-30 miljoner individer som representerar en livsfientlig kultur/religion. Jag drar mig inte för att benämna Islam för att vara en dödskult.

Ett gravt exempel på hur sjuklövern med Stefan Löfven och MP i spetsen ignorerar vår grundlagsfästa värdegrund när de tillåter en islamist i regeringen – Mehmet Kaplan. Han trampar inte minst på vår kanske främsta jämställdhetslag – jämställdhet mellan kvinnor och män! Kan förbrytelsen mot grundlagen och vår värdegrund bli större! Detta om något visar vilka skurkar sjuklöverpartierna representeras av. Den man som representerar kvinnoförnedring och kvinnoförakt av alla tillåts vara svensk minister! Som inte tillåter kvinnor vara jämställda med män! Går det att finna något mer kränkande mot de kvinnor och män som kämpade för samma rättigheter för kvinnor och män?

Se när han sitter på första bänk i sin moskè. Han tillåter inte kvinnor sitta bland männen!

Hur kan en regering någonsin bli trovärdig när den så tydligt bryter mot såväl grundlag som allmän lag.

Inte minst detta borde göra dig Svensson, din hustru och inte minst dina döttrar oroliga över hur långt sjuklövern tänker gå i eftergivenhet mot islam och islamiseringen!

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till De har förstört vårt land!

  1. vidholdz skriver:

    Ja Olle skräder inte orden – han strider – han är en soldat för frihet, fred och demokrati!

    Gilla

  2. Sofia skriver:

    Vår vackra natur kan vi fortfarande njuta av!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.