Offerlamm på ert godhetsaltare

Av Olle Ljungbeck

Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Skolinspektionen, Rikspolischefen, Migrationsverket, Politiker.

Flertalet sjuklöverpolitiker, journalister och myndighetsrepresentanter lider av dumsnällhets- och tycka-synd-om syndromet.

Det innebär att ni lämnat all realism och verkar, vad gäller massinvandringen helt utan tanke på vilka konsekvenser ert förenklade och naiva synsätt innebär.

När det gäller invandringen har man åsikter och driver en politik som om kulturella, religiösa etc skillnader inte har någon betydelse.

Den mest betydelsefulla faktorn – värdegrunden och därmed civilisationsnivån – för att olika kulturer (folk) skall kunna leva tillsammans utan aggressioner, har ni ignorerat helt.

Sannolikt har detta sin grund i ett flertal faktorer. För det första har ni inte kunskapen för att förstå de problem som följer med olika värdegrund. För det andra är ni för fega att erkänna att problem finns, i rädslan för att betraktas som rasister och främlingsfientliga. För det tredje har ni en strävan att framstå som humanister och de godaste av alla. Denna renodlade egoism får er att helt bortse ifrån det lidande och den terror som invandringen medfört för inte minst svenska kvinnor/flickor.

Det handlar inte om att invandrarna helt skall lämna sin kulturella sfär. Men när det gäller värdegrunden måste de göra det.

I Sverige har vi en såväl grundlagsfäst som genom allmän lagstiftning fastlagd värdegrund, som alla medborgare i vårt land skall följa. Om inte så sker medför detta straffrättsliga sanktioner.

Det är uppenbart att politiker, myndigheter, som har att garantera rättssäkerhet och allas likhet inför lagen inte lever som lagen föreskriver när det gäller att beivra brott av invandrare.

Det är ingen överdrift att i dag påstå att svenska folket aldrig tidigare levt under så otrygga förhållanden orsakade av inom landet förekommande individer med en värdegrund helt väsensskild från vår egen.

Detta ignorerar ni helt och hållet. Denna oenhetliga värdegrund är det helt överskuggande problemet. Även om nu politikerna bestämt sig för att begränsa invandringen kommer problemen vad gäller trygghet och samlevnad att öka om inte invandrarna genom tvång tvingas att acceptera och underordna sig vår värdegrund.

Tiden är knapp om inte differensen i värdegrund skall få förödande konsekvenser. Det är endast en tidsfråga innan vi svenska medborgare tvingas ta lagen i egna händer för att freda oss själva, våra närmaste och förhindra vårt samhälles totala ”trygghetskollaps”. Ni bör ha klart för er att vi inte tänker bli offerlamm på ert godhetsaltare. Otryggheten i form av våldtäkter/gruppvåldtäkter, mord, rån, sexistisk terror etc har snart nått den nivå då vi måste agera ifall ni inte tar ert grundlagsenliga ansvar. Trots min ålder kommer jag inte tveka om politiker och rättsvårdande myndigheter inte tar  detta ansvar.

Dessa åtgärder är minimum.

–   Utvisning av alla utan svenskt medborgarskap efter avtjä-

    nat straff där påföljden är fängelse.

–   Utvisning av personer enligt ovanstående som innehar  

    illegala vapen eller sprängmedel.

–   Förbjud skolor i muslimsk/islamistisk regi. Detta borde

    vara en självklarhet för att därigenom förhindra radikali-

    sering. Dessa skolor är renodlade koranskolor. En överför-

    ing av dessa skolor till den kommunala skolan inne-

    bär snabbare språkkunnighet och integrering.

–   Slopa hemspråksundervisningen och påskynda därmed

    integrering i det svenska samhället.

–   Islamistiska organisationer, moskeèr, imamer som verkar

    för radikalisering och inte för demokratisering skall förbju-

    das och imamen utvisas.

–   Hedersvåld skall tydliggöras och bestraffas. Invandrarung-

    domar skall ges särskilt stöd i dessa frågor.

–   Kvinnlig könsstympning skall kontrolleras och bestraffas.

    Obligatorisk kontroll av barnavårdscentral fortlöpande.

    Att inte myndigheterna tar sitt ansvar har jag själv erfaren-

    het av. Har efter ett och ett halvt års kamp fått klart besked

    från åklagarmyndighet att man inte tänker agera.

–   Islamistiska organisationer skall inte få bidrag av skatte-

    medel.   

–   Invandrarkvinnor/män som arbetar för integrering, demo-

    krati och mot hedersvåld etc skall i stället för de organisa-

    tioner som i dag arbetar mot vår lagfästa värdegrund få

    bidrag för sin verksamhet.

Sannolikt finns det ytterligare åtgärder som behövs för att inte invandringen skall sluta i en konfrontation mellan svenska folket och invandrarna.

Politiker och myndigheter har i dag i stort sett de verktyg som behövs men använder dem inte. Om fler verktyg är nödvändiga är det politikernas ansvar och skyldighet att ta fram dem lagstiftningsvägen.

Om inte ovanstående åtgärder – som är ett minimum – omgående vidtages, har vi inom ett år konflikter mellan Sveriges medborgare å ena sidan och invandrare å den andra, som ovillkorligen kommer att innebära sådana sammandrabbningar att det svenska samhället kommer att utsättas för sådana risker att ett inbördeskrig inte kan uteslutas. Den som inte inser detta är både blind och döv, alternativt saknar såväl verklighetsanknytning som realism.

Inget samhälle kan fortleva utan realism. När ”inbördeskriget” brutit ut är det försent att krypa till korset under påståendet att, ”vi har varit naiva”. Vi som hela tiden varnat kommer aldrig att godta ett sådant svepskäl.

Politiker främst, men även myndigheter skall veta att för många av oss är gränsen nådd för de brott – våld/gruppvåldtäkter, mord, rån, sexterror etc – som invandrare med en helt oacceptabel värdegrund utsatt ett flertal av våra närstående för.

Vi vill inte se ett taktiskt hymlande om vad som skall göras.

Nu vill vi se handling mot den terror ni utsatt oss för genom er brist på ansvar, kurage och omsorg om er eget folk. Denna skyldighet har ni enligt grundlagen. Batra, som vill ta över regeringsmakten, sviker varje dag genom sitt eländiga agerande där makten går före folkets rätt till ett anständigt liv.

Liksom Löfven är deras agerande inget annat än ett uttalat förakt mot oss medborgare. Men vårt tålamod kan ta slut.

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Offerlamm på ert godhetsaltare

 1. xmaverickx skriver:

  ”– Slopa hemspråksundervisningen och påskynda därmed

  integrering i det svenska samhället.”
  Eliten har lyckats med sin propaganda och sin indoktrinering när svenskarna tror att invandrarna skall INtegreras.
  När sanningen är att det är svenskarna som de vill integrera i det Nya Mångkulturela Lyckoriket Sverige, och de som vägrar göra det skall så fort som möjligt UTrangeras á la Mikael Hjerm, trots att kräket här ber om ursäkt för sitt uttalande. http://www.vk.se/830604/830604

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Om någon för 20 år sedan hade berättat för mig hur 7-klövern/media inom kort tid skulle lyckas förändra vårt samhälle till det vi har idag, skulle jag inte trott det var möjligt. Jag skulle sagt:
   – Nej, vi har ju demokrati och svensken skulle sluta rösta på sådana partier!
   Men Svensson fortsätter rösta på exakt samma hycklare och bedragare! Helt otroligt, kan fortfarande inte fatta att galenskapen är sann! Vi lever ju för f-n i en mardröm!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.