Sjuklöverpartiernas förstörelse av Sverige är katastrofal!

Av Olle Ljungbeck

Allt sedan EU-inträdet har sjuklöverpartierna systematiskt och medvetet verkat för att förstöra Sveriges kultur, värdegrund och trygghet.

Genom EU-anslutningen har vi förlorat demokratin. Andra nationers politiker stiftar nu merparten (70 procent) av våra lagar. Våra nationsgränser har mer eller mindre tagits bort. Allt, utan att enligt grundlagen först höra folkets vilja.

För ett tiotal år sedan bestämde regering och riksdag att utlänningar från hela världen skulle få komma hit och plocka bär. Resultatet blev en fruktansvärd nedskräpning av landskapet följt av stölder och förstörelse. Har själv erfarenhet av detta. Bor ute på landet en mil från Gävle. Efter bär- säsongens slut är skogsvägarna kilometervis nedgrisade med plastförpackningar, barnblöjor, dambindor, trasiga kläder, plastflaskor, skrotbilar etc.

Själv hade jag anlagt en liten plats några hundra meter från byn där byinvånarna kunde grilla, koka kaffe och njuta av naturen. En dag stals allt som fanns. Grilltillbehör, ved, sittplatser mm. Jag vet vem som tog dem.

Nästa våg blev tiggarna. Dessa har gjort sina tillfälliga boplatser till stinkande avstjälpningsplatser för all slags  avskräde inkl skrotbilar etc. De gör intrång på privat mark trots ägarförhållanden. Ägandet som allianspartierna i alla tider sagt sig värna! Sjuklöverpartierna kallar detta humanism när det i själva verket är människoförakt och respektlöshet.

Ovanstående är inte på långt när nog för att sjuklöverpolitikerna skall ha uppnått sitt mål – att slutligt rasera allt det som tidigare generationer byggt upp – välfärden, tryggheten, sammanhållningen, jämlikhet mellan kvinnor och män, den privata äganderätten, våra barns rätt att växa upp under trygga förhållanden etc.

I stället för det goda samhället som var ett föredöme för världen är vi genom sjuklöverpartiernas ondska på väg mot barbari.

Eller vad skall vi annars kalla de tusentals våldtäkter, mord, rån och fysiskt våld men också skjutande, sprängande, bil- och husbrännande som svenska folket nu utsätts för av icke civiliserade individer från muslimska länder.

Individer från länder som inte godkänt FN.s deklaration om mänskliga rättigheter. Som i stället är bärare av och vill införa värderingar som innebär ”hedersvåld”, förslavande av kvinnor/flickor, diktatur i stället för demokrati, avskaffande av åsikts- och tryckfrihet liksom religionsfrihet etc. (Obs vi som är ateister erkänner religionsfriheten men accepterar inte att religioner eller dess ombud skall ha inflytande i politiken).

Dessa individer har redan skapat ett stort antal parallellsamhällen i våra städer och större orter där man stiftar egna lagar och sharia är norm.

Trots att Stefan Löfven av FN.s generalsekreterare accepterat uppgiften att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män i hela världen gör han inget för de invandrarkvinnor som lever i nämnda parallellsamhällen! Förtrycket mot kvinnorna i dessa är värre än i de samhällen de flytt ifrån.

Här några exempel på hur sjuklöverpartierna dagligen raserar de värden generationer före oss skapat och därmed gett oss ett av de finaste samhällen i världen.

–   Skattebidrag till islamistiska organisationer som 

    verkar för att ersätta vår grundlagsfästa värdegrund

    med koranens och sharialagens barbari.

 

–   Muslimska friskolor som inte är annat än plantsko-

    lor för islamistisk ideologi och där barnen under-

    visas i hur de skall krossa det svenska samhälls-

    systemet. Svenska är andraspråk i dessa skolor och

    omintetgör därför möjligheter till integration.

 

–   I strid med skollagen inrättar kommuner numera

    bönerum för muslimska elever.

 

–  Tiotals miljoner av skattemedel går nu till att köns-

    stympa muslimska pojkar. Detta våldförande på

    barn tar dessutom stora resurser från sjukvården

    som därmed inte kan ge annan nödvändig vård.

 

–   Trots att kvinnlig könsstympning är förbjuden stäv-

     jar myndigheterna inte detta. Förutom det fruktans-

     värda livslånga lidandet tas resurser från sjukvård-

     en som behövs för andra vårdbehov. Jag har själv

     fått bekräftat av åklagarmyndighet som jag kontak-

     tat att man förbjudits att agera mot detta barbari.

 

–    Svenska skolbarn – mest flickor men även pojkar –

     utsätts dagligen för terror från ociviliserade invand-

     rarpojkar. Otryggheten för våra egna svenska barn

     har därmed blivit ett så stort problem att vi får räk-

     na med svåra psykiska störningar hos dessa barn

     nu såväl som i framtiden.

 

–    De svenska kvinnorna/flickorna lever nu under li-

     ka otrygga förhållanden som gäller för kvinnor i

     i muslimska länder. Trots att Stefan

     Löfven fått FN-chefens uppdrag och accepterat

     detta – att arbeta för kvinnor och mäns jämlikhet –

     accelererar våldet mot såväl svenska som invand-

     rarkvinnor från muslimska män. De ”rättsvårdande”

     myndigheterna överser systematiskt mot detta våld

     genom att inte utvisa brottslingarna trots att lagen

     om den följs stadgar detta.

 

–    Svenska skolbarn tvingas äta halalslaktat kött

     trots att detta strider mot religionsfriheten.

 

–    Myndigheternas medvetna ”slarv” vid  åldersbe-

     stämning av inkommande ”barn” är så grovt att an-

     svariga borde få lämna sina tjänster.

 

–    Riksrevisionsverket kom i dagarna med sin utred-

     ning om Migrationsverkets hantering av asyl-

     frågan. Den ger en svidande kritik på hur ansvars-

     löst skattemedlen används. Den gav också mig

     stöd i den anmälan jag lämnat till revisionen om

     bl a att de asylsökande själva kunde ansvara för

     renhållning, hygien, tvätt, städning, matlagning etc.

 

–    Stats- och kommunaltjänstemän agerar nu på egen

     hand utan hänsynstagande till vår grundlagsfästa

     värdegrund genom att självsvåldigt ändra på

     sådana regler som bl a skall värna jämställdhet

     mellan kvinnor/flickor – män/pojkar. Självklart skall

     inte tjänstemän få styra detta.

Såväl Tage Erlander som  Olof Palme (Tage Erlander i sina memoarer) poängterade vid ett flertal tillfällen att de var djupt oroade över den stadigt sjunkande intellektuella nivån hos regerings – som riksdagsledamöter. Några stoltserar visserligen med läkar- juridisk- och ekonomisk utbildning. Detta säger givetvis inte något om bildningsnivån. Ett antal därutöver – inte minst bland regeringsledamöterna – har oavslutade högskolestudier. Detta säger givetvis också en del om bristen på begåvning, vilja och framåtanda. Sammantaget bekräftar det den bild Erlander och Palme redovisat. Raserandet av Sverige och svenska värden har självklart sin grund i denna utveckling.

Med uselt intellekt följer givetvis också bristande bildning och förmåga att se de stora sammanhangen. Ett tecken på detta är hur såväl regeringsrepresentanter som riksdagsledamöter okritiskt anammar och accepterar de mest vidskepliga, barbariska och ociviliserade förhållningssätten och kraven från invandrade analfabeter. De saknar helt enkelt förmåga att särskilja primitiva åsikter och värderingar från de som utvecklats och gäller i ett högre utvecklat samhälle. Denna oförmåga att förstå och uppfatta värdegrunds- skillnaderna i ett högt utvecklat samhälle med dem som präglar det primitiva och statiska samhället kan vara orsaken till att politikerna accepterar utvecklingen av parallellsamhällen/klan- samhällen med dess auktoritära och våldspräglade värdegrund.

Men också de intellektuella och sanningshaltiga bristerna är slående i andra sammanhang. EX.

Anna Kinberg Batra; ” Vi kommer inte att släppa fram de röd-gröna 2018 även om de blir större än alliansen.

Vi kommer inte heller att ha något samarbete med Sverigedemokraterna (SD)”! Kan lögnen och föraktet för sanningen tydliggöras bättre? Utan SD kan hon givetvis inte fälla Löfven ifall de röd-gröna blir större än alliansen.

Inte minst i utrikespolitiken ser vi de intellektuella bristerna. Precis på samma sätt som sjuklövern genom sin politik är på väg att föra Sverige mot avgrunden såväl ekonomiskt, socialt, kriminellt och genom att förskjuta vår grundlagsfästa värdegrund är man på väg att skapa instabilitet i vår omvärld. Den utrikespolitik som nu förs av sjuklövern är så primitiv och omdömeslös att den helt förklarar och befäster sanningshalten i Erlanders och Palmes uttalanden om grava intellektuella brister hos såväl regerings- som riksdagsledamöter. Det råder inte heller några som helst tvivel om att Sverige gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser när man deltog i störtandet av Gaddaffi i Libyen. Att man därmed tillsammans med USA, EU, Nato är medskyldig till flyktingkatastrofen är ställt utom allt tvivel.

Att regering och riksdag (de politiska partierna) numera slutat att underställa medborgarna de allra viktigaste frågorna som invandring, försvars- och utrikespolitik, samarbete med andra stater och organisationer får bl a utöver förakt för demokratin hänföras till bristande begåvning som i sin tur genererar omdömeslöshet och oförmåga att se väsentligheter.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Sjuklöverpartiernas förstörelse av Sverige är katastrofal!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s