Största hotet mot Sverige

Sveriges regering, riksdag är tillsammans med sjuklöverpartierna är i dag det största hotet mot Sverige och svenska folket!

När man kritiserar en regerings- eller riksdagsledamot för den politik de för i dag, svarar de oftast; ”Ni har ju själva valt oss”. Eller; ”ni kan avsätta oss vid nästa val”!

De svarar sålunda inte på min kritik av den förda politiken.

Deras svar är det samma som om en företagare eller personalchef anställt en person och därmed inte kräver att personen i fråga skall göra ett fullgott jobb.

Genom anställningen eller valet av politiker har jag med politikerns resonemang inte rätt att ställa några krav! Självklart måste jag kräva av både politikern och den anställde att i valet eller anställningen ligger kravet att vederbörande skall göra rätt för sig och göra ett bra jobb!

Detta säger något viktigt om politikernas moral. De skjuter över ansvaret på väljarna för sin urusla och direkt livsfarliga politik för medborgarna. Denna syn delar de med våra grova förbrytare.

Regeringens och sjuklöverpartiernas aggressiva och medvetet fientliga politik mot sitt eget folk tar sig dels indirekta och dels direkta uttryck.

Denna politik har sin grund i ett hat mot det egna folket (som t ex Reinfeldt gav tydligt uttryck för), dels i en förment (påstådd, låtsad) humanism mot invandrare, asylsökande, tiggare etc.

Men den är också en följd av feghet. I rädslan för att bli kallade rasister, främlingsfientliga behandlar de alla inkommande som ett kollektiv av moraliska och hederliga individer utan att det minsta ifrågasätta! De har med andra ord p g a feghet slutat se verkligheten som den i själva verket är.

Nämligen att bland de hundratusentals inkommande är många grovt kriminella, andra terrorister, andra återigen lycksökare som vill hit för att bli försörjda.

Men alltför många är också bokstavstrogna, fundamentalistiska anhängare av terrororganisationen Islam. De här nämnda kan vi aldrig räkna med kommer att låta sig integreras utan kommer alltid att vara ett hot mot oss svenskar och vårt land. Med denna politikernas oförmåga till verklighetsanalys riskerar de framgent svenska folkets liv och trygghet. Självklart finns det bland de inkommande också ett antal som vill leva i fred med oss och kanske tom assimileras.

De indirekta hoten är bl a följande:

–  Framväxten av parallell- klansamhällen.

–  Friskolor där huvudmännen är invandrare/bekännare

   av islam eller företrädare för denna rörelse, eller helt

   enkelt uttalade islamister.

–  Att inte konsekvent och utan undantag vägra accep-

   tera kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäk-

   tenskap, hedersvåld, parallellsamhällen, kvinno-

   kränkande klädkoder på såväl vuxna som barn.

–  Att inte konsekvent utvisa invandrare efter avtjänat

   straff där minimistraffet är fängelse.

–  Att inte bestraffa dem som hindrar invandrare att

   integrera sig eller vill bli ”svenskar”.

–  Att inte utvisa invandrare som genom ord och hand-

   ling sympatiserar med terrororganisationer.

–  Att inte utvisa eller kraftfullt bestraffa de som

   bränner, vandaliserar egendom av olika slag.

–  att inte utvisa de invandrare som innehar vapen

   och sprängmedel.

Så länge inte ovanstående brottslighet och aggressiva beteende mot såväl svenskar som integreringsvilliga bekämpas innebär den ett allvarligt hot . Men visar också på regeringens, riksdagens och myndigheternas undfallenhet och därmed indirekt stöd till våldsmän som gjort otrygghet till vardag för svenska folket.

De direkta och medvetna hoten mot det egna folket från regering, riksdag och politiker.

–  Genom att tillåta massinvandring.

–  Genom att tillåta en massinvandring av individer från

   stater/kulturer där religionen (statsreligionen) ger

   rätt att döda och förgöra folk som inte delar deras

   religion eller kultur.

–  Genom att inte bestraffa och utvisa de som öppet

   sympatiserar med terrororganisationer. Detta är

   synnerligen allvarligt och komprometterande efter-

   som man har bevis rörande flera hundra sådana.

–  Mot lokalbefolkningens medgivande trots detta 

    placerar ut inkommande utan att veta om de är fiender eller ej.

–  Genom hemlighållande av fakta såsom etnicitet,

   antal etc.

–  Genom att grova brottslingar får stanna kvar i Sverige.

–  De allvarligaste och mest gemena brotten som

   kvinnor/flickor utsätts för av barbarerna från nämn-

   da kultur/religion är våldtäkter/gruppvåldtäkter och 

   sexuella övergrepp vilka vi nästan aldrig hör poli-

   tikerna beröra. Detta är ett övergrepp utan tidigare

   jämförelse. Ett övergrepp som stannar livet ut. För   

   detta bär sjuklöverpartierna ansvaret. Deras und-

   fallenhet att stävja dessa brott är därför oförsvarlig.

   Bl a dessa brott är ett brott mot svenska folket och

   nationen. För detta måste de en gång ställas till an-

   svar för.

Utöver ovanstående bevisar följande att regeringen, sjuklöverpolitikerna för en kriminell politik. Det visar också på ett politiskt förfall som saknar sitt motstycke sedan vi införde allmän rösträtt på tjugotalet..

1.  Vi har aldrig haft en statsminister som så ogenerat

     och med andra politikers och mediers goda minne

     fått ljuga och bedra sitt folk som Stefan Löfven. En

     vanlig medborgare anställd eller inte skulle utan

     vidare förklarats vara en lögnare (mytoman) och 

     aldrig kunnat räkna med att bli tagen på allvar.

2.  Decemberöverenskommelsen. Denna var samtliga

     sjuklöverpartier överens om. Den innebar avskaf-

     fande av en av demokratins grundpelare – Parla-

     mentarismen. Även om man tvingats avsvära sig

     den, är den i full tillämpning av Allianspartierna.

     Varje dag kritiserar man regeringens politik utan

     att avsätta denna – trots att man kan det med

     Sverigedemokraternas hjälp! Om nu det är så

     illa i Sverige som man påstår, riskerar man genom

     sin feghet, falskhet och handlingsförlamning att

     skapa ett tillstånd där Sveriges medborgare risker-

     ar att hamna i en katastrofal situation.

 

HUR TÄNKER DE MEDBORGARE SOM FORTSATT VILL GE DESSA KRIMINELLA OCH FÖRSTÖRARE AV SVERIGE SIN RÖST?

3.  Det ännu allvarligare med det politiska förfallet är att

     nu även statsförvaltningen dragits med i detta.

    

     Riksrevisionsverket som lyder direkt under riks-

     dagen (Konstitutionsutskottet) och skall vara gran-

     skare av andra myndigheter har nu visat sig bestå

     av en ledning (tre riksrevisorer) som gjort sig skyl-

     diga till rent kriminella handlingar och därför helt

     saknar legitimitet att vara kvar.

 

     Konstitutionsutskottet håller i dagarna förhör med

     de ansvariga.

     Brotten är emellertid så graverande att de skall av-

     sättas omedelbart. Att inte detta skett visar på å

     ena sidan en handlingsförlamad riksdag men också

     en mannamån (partiskhet, jäv etc) i förhållandet

     mellan brottslingar och politiker (därmed är de 

     medbrottslingar).

     Inte endast regeringen utan nu också riksdag och

     förvaltningsmyndigheter sjunker allt djupare ned i

     den omoraliska sörjan.

4.  Men även andra myndighetschefer som Rikspolis-

     chefen, cheferna för Migrations- Arbets- Försäk-      

     ringsverket etc har agerat på ett sätt som inte är

     försvarbart med att vara myndighetschef.

     Även våra domstolar har i dag förfallit till att inta

     en överslätande attityd vad gäller straffsatser etc.

     (I dag är kostnaderna för försvar av brottsliga in-

     vandrare och sådana återfallsförbrytare enorma.

     Genom att samtidigt utvisa de som straffas med

     fängelse skulle samhället spara stora summor.

     Detta ligger inom lagens ram.

Sveriges regering, riksdagen, statsförvaltningen och de sju samverkande politiska partierna har nu under en lång följd av år visat sig inte ha varken den moraliska, intellektuella eller handlingsförmågan att styra Sverige. Varje väljare borde noga fundera över detta till nästa val. Även om de trots det moraliska förfallet röstar på samma parti en gång till, borde de verka för att flertalet av de ledande politikerna i respektive sjuklöverparti inte ges förnyat förtroende. De har missbrukat väljarnas förtroende på ett sätt som aldrig tidigare skett sedan införandet av den allmänna rösträtten i början av tjugotalet. Lyssna nästa gång lite extra på dagens partiledare och deras närmaste och Du skall finna att Du lånat ditt öra åt totalt verklighetsfrämmande, svagt begåvade, omogna ”barn”.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

36 kommentarer till Största hotet mot Sverige

 1. Björngunnar skriver:

  Det demokratiska systemet fungerar alltså perfekt och ger det resultat som avsågs när det uppfanns.
  I princip död och förödelse, vår död och vår förödelse…
  Söndra och härska, skapa och spela ut och ju bättre man lyckas desto sämre för sveriges folk.
  Så jag håller inte med om att demokratin misslyckats, den fungerar perfekt och ger alltid aktörerna ansvarsfrihet.
  Ett perfekt system som är skapat för manipulation och samtidigt en helig ko som inte får kritiseras.
  Som att gå på gym istället för att gräva upp potatis, man kommer hem trött och potatisen ruttnar i backen …

  Liked by 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   Liknelsen med potatisen och gymmet är klockren 🙂

   Vad jag förstått, och tror, är dock att när demokratin föddes i Grekland så var tanken ren. Sedan har alla avarter vi kämpar med, makthunger, kontrollbehov, självhävdelse, egoism tagit över och systemet har ruttnat. Det vi ser idag är resultatet av att låta dessa avarter manipulera och förstöra den långt tillbaka i tiden goda föresatsen.

   Vi måste vakna och agera, vilket dock är otroligt svårt med tanke på svenskens godtrogenhet kontra medias fula avsikter med sin medvetna lögn i hjärntvättarsyfte.

   Gilla

   • Problemet är inte alltid systemet, men människorna i systemet som inte är motiverade att ta sitt förbannade ansvar. I en demokrati har alla medborgare ansvaret att gå med i partier eller starta nya partier och där stödja ett ledarskap som innehar både förnuft och känsla. Människorna själva måste ta detta ansvar eller leva med konsekvenserna av att inte vara motiverade av att organisera sig.

    Liked by 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Vi har inte samma uppfattning!
    Som vanligt…
    Det är systemet demokrati det är fel på och då menar jag inte det som kallades demokrati i Grekland utan det som skapats av ett visst folkslag, den representativa demokrati -systemet.
    Olustigt nog samma folkslag som äger media och nästlat sig in i det som kallas public service, men som inte alls är någon oberoende nyhetsförmedling utan ren hjärntvättarverksamhet.
    Alla 8 partier är infiltrerade, de dom tror att Sd tar avstånd från något av de 7 är lurade
    Lenin så att all opposition mot oss kommer att vara ledd av oss, det kallas kontrollerad opposition.
    Några kupper när de infiltrerade slängs ut har gått mig förbi, ge gärna exempel utifall att det finns sådana.
    Dessutom så tror jag att skall man förstå problemet så kommer man ingenstans med en ” vetenskaplig” attityd.
    Och det kanske var avsikten med ditt avståndstagande till religion?
    Förstår man inte vad en människa är och kan se skeenden som går igen långt mycket längre än ett människoliv så är man i mörkret, kan inte förstå och vi har att göra med ett mångtusenårigt problem.
    Nu var jag väl inte särskilt ödmjuk den här gången men en fråga har jag, anser du att infiltration och utsugning är ett genetiskt problem och isåfall hur åtgärdar man det?

    Liked by 1 person

   • Vi har nog strax samma uppfattning för vi är redan eniga i mycket. 🙂

    Direktdemokrati som i Grekland kan man få i Sverige om man vill ha det, men det är/var ingen garanti för upplysta beslut, vare sig i Grekland eller i idag.

    Min egen hypotes är att det är så för att människor inte värderar moralfilosofi, intelligens eller vetenskap särskilt högt, samt att de som inte gör det har en tendens att avla fler barn än de intelligenta. Sedan faller tyvärr oftast inte äpplena så långt från trädet.

    Folkslaget du nämner är egentligen inget folksklag, men en av de farliga rasistiska våldsamma sekter som finns.

    Det är inte hjärntvättarverksamhet som vissa ur sekten håller på med egentligen, för att tvätta ur hjärnan från ovetenskapligt skit vore faktiskt nyttigt.

    Det är hjärnförsmutsning de håller på med och de använder ad hominem-argument flitigt förutom rena lögner och andra psykologiska trix.

    Helt riktigt. Inget parti är någonsin helt immunt mot infiltration. Ad hominem-argumentationen ”Guilt by association” och andra psykologiska trix kan kontrollera många människors ologiska val av åsikter.

    Motivationen att ha ett öppet sinne och inte ha några åsikter alls innan man undersöker saker tycks inte tillhöra vanligheterna.

    Problemet med alla rent interndemokratiska partier är att det är svårt att bevisa infiltration och att riktningen på partierna görs om sakta, steg för steg. Det handlar således inte om regelrätta synliga kupper men om en långsam förvandling, likt ett virus som förökar sig inifrån. Fulmedias ägarförhållanden och samverkan med politiker via Bilderberggruppen har sannolikt en stor skuld också.

    Avsikten med Vetenskapliga partiets avståndstagande till religion och andra lögner är att religionerna och lögnarna anser sig sitta på den absoluta sanningen. Så arbetar inte den vetenskaplige.

    Därför är vetenskapen med extremt stor sannolikhet mer sann än alla de fantasifullt uppfunna religionerna.

    Vetenskapen erbjuder hypoteser som genom falsifiering leder till allt mer sannolika och trovärdiga hypoteser om hur verkligheten förhåller sig.

    Människors mångtusenåriga problem är de gudar och religioner som avlöst varannn och att vetenskapen inte utraderat religionerna än.

    Varför inte avskaffa den senaste guden, Demiurgen, och de religioner som tillbedjer den. Man kan göra det helt utan att göra läkemedelsmaffians version av verkligheten blir en ny gud.

    Hövlighet är trevligt, en viktig del av demokratin, men ödmjukhet är inget krav. I Vetenskapliga partiet ödmjukar vi oss inte, vi biter inte i gräset och vi är inte mjuka inför ödet. Människor som bevisar att Vetenskapliga partiet har fel är utmärkta. Det gör partiet bättre.

    Vår ”gud”, d.v.s. det vi dyrkar, är sanningsökandet, enheten och den rena kärleken till mänskligheten.

    Infiltration/invasion och utsugning/kapitalism/hamstring är naturliga fenomen. Formerna är olika. Man balanserar det genom att skapa en balanserad politik som tillåter detta naturliga fenomen i balans med naturen, vilket medför en nivå av ekologi, en nivå av protektionism, en nivå av lagar och en nivå av skatter. Nivåerna bör bestämmas genom att eftersträva det som gör framtidens generationer mest lyckliga enligt vetenskapliga rapporter.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Ordet religion verkar inte med säkerhet kunna definieras.
    Det jag hört är att förleden re betyder åter och legion är en samling människor, en legion som i romerska armén.
    Religare anses betyda binda.
    Renovera betyder åter ny.
    Religion när den fungerar bra ger en bättre lyckligare människa som just beter sig som det du nämner som eftersträvansvärt.
    Jag är ingen expert på islam men den kan ju tyckas ha motsatt effekt.
    En religion som utsatts för våldsam kritik av media och psykologin/psykiatrin är scientologin och science är ju faktiskt vetenskap och logos lära.
    Så du kanske är anhängare till den?
    Man talar knappast om Demiurgen, däremot så talar man om människan som en andlig varelse som är väldigt gammal med betoning på gammal!
    De använder sig av en tonskala som så vitt jag kan bedöma är korrekt.
    Den är satt från 40+ till 40- och där noll är död.
    Du kan ju kolla upp vad som finns på minussidan!
    Läran är mycket kontroversiell hos dem , sekten, som styr världen och uppfunnit psykiatrin och psykologin, det är samma sekt som uppfunnit kommunismen.
    Kommunismen har en annan stor fiende i den ryska kyrkan och motarbetades i Ryssland under Sovjettiden, kyrkor sprängdes och anhängare registrerades.
    Bulgkovs bok Mästaren och Margarita har vi diskuterat tidigare här på bloggen.
    Kommunisterna förnekade också guds existens liksom djävulens dito.
    Boken rekommenderas!
    I den finns även företeelser som beskrivs i scientologin som utanför kroppen upplevelser men skrevs på 30 talet.
    Personligen tycker jag inte dessa vara speciellt intressanta men kanske någon tycker det?
    För att förstå denna bok bör man veta hur det var under sovjettiden.
    Folk som inte samtyckte till judarnas styrelsemetodik kallades psykiskt sjuka och spärrades in på mentalsjukhus.
    I Sverige idag förekommer många kanske ännu mer raffinerade metoder för förföljelser och vi är hårt styrda i av ett system som är konstruerad att gynna enbart de av gud utvalda egendomsfolket.
    Te.x rysshets som vi är indoktrinerade att känna.
    Jag kan berätta en episod ifrån gårdagen, jag kom med flyg från Kiev och landade på Arlanda.
    Brevid mig satt en ryss och han hamnade före mig i kön på passkontrollen.
    Han fick frågan vad han skulle göra i Sverige, var han skulle bo, hur länge han skulle vistas i Sverige och jag blev då inihelvete förbannad och så till tulltjejen, Nu stället ni en massa frågor för att djävlas med ryssar men negrer och annat skit släpper ni in utan frågor.
    Hon tappade hakan totalt och det märktes att hon inte såg något fel i förhållandet.
    Vad jag sedan så lämpar sig inte att skriva med avslutades med ett DRA ÅT HELVETE från mig.
    En del kallar mig timid men det stämmer nog bara 99,9 % av tiden 😉

    Gilla

   • Ordet religion jämfört med en ”bindande” ”återsamling” av människor i en armé är synnerligen träffande….

    Visserligen kan man se det så att religionen generellt sett ”när den fungerar bra” ger en bättre lyckligare människa som villigt låter sig slaktas i krig på given order, men även Marxism-Leninismen produerade många bra och moraliskt filosofiskt medvetna människor och blev en ny slags religion för människor även om den avskaffades demokratiskt under Gorbatjovs ledning vilket förstörde terrorbalansen i Europa.

    Men det är en sak att vara skolad, en annan att tro på skolningen och en tredje att följa sin inre övertygelse om vad som är rätt och riktigt, en fjärde att vara mänsklig.

    Du behöver inte vara en expert på någon religion för att avfärda den, du behöver endast läsa utvalda strofer för att inse att schizofreni med stor sannolikhet skapat dem.
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/08/06/mental-dysfunktionalitet-har-skapat-religionerna/

    Men det som fick författeren att skapa scientologin tror jag mest är en kombination av vanlig amerikansk kapitalistisk girighet och en författares djupa kunskaper om människans dumhet tillsammans med humor.

    Nej. Som du märker är vi inte anhängare till sientologisekten som är en religiös business precis som de flesta schackrande religioner är. Människor i scientologin betalar alltför dyrt för kunskaper i moralfilosofi och psykologi som författaren kodat om i ett nyspråk.

    Visserligen är Fishermans papers pricken över i och mycket komisk läsning, precis som vilken religion som helst och man får verkligen gratulera skojaren till rikedomen och skämtet mot religionen på slutet. Men samtidigt kan det givetvis för många, med betydligt mindre mental förmåga än författaren, vara utmärkt att spendera sina pengar på kunskap och komedi än på annat skadligt.

    Vetenskapliga partiets centralkommitté har inget emot andliga upplevelser som kan berika människors liv precis som fotboll, teater eller andra färgrika upplevelser. Det viktiga är att man inte fastnar i dem på ett sådant sätt att man glömmer bort förnuft, känsla och handling i verkligheten.

    Tonskalan tycks mig vara författarens personliga värden. Den höga placeringen av ex. konservatismen är ett tydligt tecken på författarens politiska uppfattning. Hade han varit för ett mer balanserat samhälle hade kanske inte ens ordet varit med eller placerats längre ner, kanske i nivå med ordet terror eftersom de traditionellt konservativa i USA och de nykonservativa neoconsen Obama och Hillary, eftersom de ständigt varit för statsterrorism och krig i strid med FNs regler, samt i strid med västerländsk moralfilosofi.

    De sista positiva orden:
    ”40,0 Varandets klarhet
    30,0 Postulat
    22,0 Spel
    20,0 Handling
    8,0 Upprymdhet
    6,0 Estetik
    4,0 Entusiasm
    3,5 Gladlynthet”

    ”Varandets klarhet” översätter jag som Vetenskap. ”Postulat” anser jag handlar om de grundsatser eller grundvärden som vetenskapen vilar på och det symboliseras i Vetenskapliga partiet av en vilja att göra det bästa för framtidens generationer och nu levande människor.

    Ordet ”spel” symboliseras av vår vår lust att ibland ex. leka genom politisk satir. Det är möjligt att Fishermans papers är just ett sådant spel med den vettlösa religionen. Politik är ”handling”. ”Upprymdhet”, ”entusiasm” och ”gladlynthet” är ett resultat av rätt mental aktivitet. ”Estetik” gör det naturligtvis lättare att glädjas, på samma vis som vi glädjer oss i en vild artrik natur.

    Skicka gärna en länk om minussidan! Den fann jag inte.

    Kommunismens grundtanke, nämligen att dela brödet och vinet lika, tycks mig vara äldre än Marx själv och redan Jesus, Jesuiterna och även Platon tycks ha varit inne på kommunismens obalanserade utopia.

    Att Marx version av kommunismen har en annan stor fiende i kyrkan är uppenbart då han avväpnat alla religioner med några av sina berömda religionskritiska citat: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/06/20/politisk-analys-vilket-politiskt-parti-skulle-karl-marx-valja-idag/

    Att vetenskapliga kommunister förnekar Demiurgens existens liksom djävulens dito är naturligtvis ett resultat av logiskt vetenskapligt tänkande, inte kommunismen i sig.

    Rent principiellt är naturligtvis gudsbegreppet lika svårbevisbart och svårt att avvisa som Russells tekanna https://sv.wikipedia.org/wiki/Russells_tekanna och bör naturligtvis avfärdas.

    Kapitalismen är idag konstruerad för att gynna enbart de schackrande giriga egendomsfolket och trots detta kommer den girige alltid vara fattig. Den obalanserade girigheten i sig självt är ett straff inser den som betraktar pjäsen Den girige. https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_girige

    Din upplevelse i passkontrollen är intressant. Jag har upplevt liknande på alla möjliga ställen. Jag vet inte om det baseras på en order uppifrån eller om det berodde på passkontrollantens dumhet, men sådana frågor ingår ofta när man korsar gränser.

    Naturligtvis fyller dessa konversationer ingen som helst funktion och utgör inte något slags skydd mot någonting. Möjligtvis kan det skrämma den omedvetne hjärnförsmutsade resenären som läser fulmedias rysshatande rapportering.

    På Heathrow blev jag en gång tillfrågad om jag hade en bomb i väskan och svarade ”Nej, men jag har en mycket vass kniv i komposit uppkörd i röven. Vill du ta en titt?”. Alla skrattade i kön, men vakten svarade: ”Det är inte kul. Det är inte kul”. Det gjorde naturligtvis det hela ännu mer komiskt för de andra resenärerna.

    Direkta frågor till en våldsamt religiös sektmedlem som är redo att detonera skulle naturligtvis besvaras med väl inövade faktauppgifter på lagom god engelska eller svenska. Blotta tanken på något annat är befängd.

    Har du en bomb i väskan? – Nää. (Tänker: Och hade jag det skulle jag väl inte säga det.)
    Bra, för det är förbjudet. Vad ska du göra i Sverige? – Besöka min mor. (Tänker: …och inhandla rätt slags kemikalier och hämnas på mina muslimska bröder med helskägg)
    Trevligt. Var bor hon? – I Rosengård. (Och tänker: …och vad fan har det för betydelse?)
    Perfekt. Då är resan snart över för dig. Hur många barn har hon? – Tolv. (Och tänker: …och precis så ska vi utrota de otrogna genom avel och avskaffa demokratin demokratiskt och införa Sharia, inschallah!)
    Bra. Vi behöver tillväxt i Sverige. Är du salafist? – Nää. Jag är en fredlig muslim. (Och tänker: Jävla ärtjärna. Allah hu Akbar.)
    Så jättebra. Hade du svarat ja hade gamla Berta varit tvungen att undersöka ditt rektum. Det hade du väl inte gillat? – Nää. (Och tänker: Då hade jag blivit jätte jättearg och kallat den bögiga undersökningen för rasism eller diskriminering.)

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vetenskapliga partiets centralkommitté säger…
    Idel förvrängningar missuppfattningar eller båda delar.
    Tittade du aldrig på minusskalan från 0 till – 40 ?
    Och så kommer jag att tänka på uttrycket som fan läser bibeln.
    Det fanns/ finns två olika alternativ om man vill lära sig segelflygning.
    Ett där man är med och hjälper till och ett där man kliver ner i cockpit, det senare är riktigt dyrt, kanske därför att man vill att folk bättre skall förstå och bättre bli bekant med planet.
    Att det finns ett alternativ som kostar mycket kan man inte ta som ett bevis på att segelflygare är giriga.
    Jag däremot tyckte det var onödigt att gå på kurs så jag lärde mig helt själv hur man flyger det kostade inget och nu känner jag mig säker i sadeln.
    Första gången var väl lite speciell men det blir snart rutin.
    Nu talar jag om motorflyg och här kan jag ge en kurs.
    Kör planet på marken fram och tillbaks på fältet, när du börjar bli djävligt trött på att fara fram o tillbaka, kör lika länge till.
    Sedan ge full gas, när fartmätaren visar 70, gäller mitt plan, dra i spaken, planet lyfter, dra inte hårdare i spaken än att du flyger över 70 km/ t.
    Försök inte landa nu för det kan du inte!
    Nu har du två timmar på dig att lära dig och komma underfund med hur man flyger, landningen kommer att gå bra!
    Flyg aldrig för sakta, fartmätaren är det viktigaste instrumentet!
    När det gäller statens institutioner och deras översittare, ja alla översittare så är vi på samma våglängd, förmodligen i mitt fall kom ordern uppifrån men jag uttryckte vad jag tyckte om ordern inte personen bakom glasrutan.
    Ordet sekt betyder ju avskiljd och de dom styr världen eller iallafall väst är just som du skrev en sekt.
    Undras hur de tänkt sig att det här med negerimporten och arabimporten skall sluta…

    Gilla

   • ”Tittade du aldrig på minusskalan från 0 till – 40 ?”

    -Nej. Fann inte minusskalan, endast 0 t.o.m. 40. Länka gärna till minusskalan!

    Vad gäller arten av import så har politikeradeln förmodligen inte lyckats tänka rätt i några steg, eller om de har tänkt rätt i några steg, så är de förmodligen villiga till att deras egna barnbarn ska konvertera till salafismen i framtiden och kanske ha flera fruar inkl. giftermål med sexåringar.

    Vad gäller din flygning så påminner det mig om en bok som jag läste som hette ”The Power of Your Supermind” av Vernon Howard. En mycket bra bok. Kanske den kan intressera dig?

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jag hittar bara dåliga bilder på minusskalan, den hade nog ändå bara skrämt dig.
    Men tänk efter, om vi nu tar in en massa folk som ligger väldigt lågt på skalan, vad får vi, jo problem.
    Fast jag vill passa på att säga att jag inte är anhängare av New age.
    Där kan vi tala om hollywoodprodukt och ekonomiska intressen eller vi kan också kalla det ett djävla fjanteri.
    Det är direkttillverkat av sekten som dessutom tar och har tagit över all verksamhet som kan vara ett hot eller som dom kan använda i sitt intresse.
    Jag tror förresten att scientologirörelsen är kapad, man talar mycket om den fötryckande personligheten och fast man aldrig nämner folkslaget vid dess rätta namn så är det inte så svårt att förstå…
    I Usa är i stort sett alla psykiatriker av den sektrasen och allierade med den av sektrasen styrda och ägda big pharma, lyckopillerindustrin som är mycket framgångsrik i Sverige.
    Vad jag hört så är mentala framsteg nästintill omöjliga för dem som kommit i deras klor.
    Vi kan bara konstatera att Hitler haft rätt hela tiden !
    Har du nån lösning på detta?

    Liked by 1 person

   • Scientologerna kan kanske vara kapade. Det kan jag inte uttala mig om. Jag har inte undersökt saken djupare, men det är irrelevant. All religion är irrelevant.

    Hitler kan också ha varit en sektagent, med tanke på flera lustiga händelser ex. ”de långa knivarnas natt” mot de riktiga socialistiska demokratiska nationalisterna, samt att han startade onödiga krig, samt förklarade krig mot USA, samt plötsligt attackrade Sovjetunionen som han hade ett fördelaktigt anti-angreppsavtal med, vilket sedan ledde till det toala nederlaget.

    Lösningen mot sekterism är Vetenskapliga partiet som verkar för upplysthet genom meditation i tystnad samt vetenskaplighet. Vår grundvärdering är lycka för alla inkl. framtidens generationer.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Antingen har jag inte varit tillräckligt tydlig eller så vill du inte förstå.
    När jag säger att Hitler hade rätt så menar jag att också Jesus hade rätt, liksom att jag menar att alternativ media har rätt idag och att det finns ett stort problem som man ibland kallar elefanten i rummet som en del inte låtsas se, kanske för att de är rädda för att nämna den eller så kan de vara avlönade av den.
    Jesus så åt översteprästerna ,judarnas ledare, ni har djävulen till får.
    Sovjetunionen var en judisk skapelse och inte någon arbetarnas revolution .
    Internationell socialism som med vapenmakt planerade att ta makten och införa det som vi idag plågad av NWO, New world order.
    Sverige har under lång tid varit utsatt för dessa krafter, Jesus reagerade, Hitler reagerade, när jag frågade om du hade en lösning på detta så säger du, det Vetenskapliga partiet har lösningen.
    Så, på vad sätt kan partiet lösa detta problem som plågat oss i tusentals år, eller enligt Scientologerna i miljontals år?
    Hur?
    I Mästaren och Margarita skriven av Bulgakov i Sovjetunionen frågar djävulen ordföranden för det Sovjetiska författarförbundet om gud finns, nej han finns inte, det säger det Vetenskapliga partiet också.
    Sedan frågar djävulen om inte gud finns vem skall styra jorden, det skall människan göra, det säger Vetenskapliga partiet också, men säger djävulen hur skall det gå det kräver ju långsiktig planering och du te.x vet inte att du skall dö innan kvällen.
    Hur skall jag dö frågar ordföranden, efter lite hokus pokus säger djävulen, du blir halshuggen av en ung kvinna som är medlem i Konsomol, kommunistiska ungdomsförbundet..
    Vilket han blir.
    Varför tror du Hitler ville slänga ut judarna?
    Och vad skall vi göra åt de som iscensatt massinvällningen ?
    De som styr in oss i Nato, de som lurat in oss i Eu, osv.
    ????

    Gilla

   • Länkar gärna till bevis för dina påståenden:

    ”ni har djävulen till får”

    ”Sovjetunionen var en judisk skapelse”

    Du frågar på vad sätt kan Vetenskapliga partiet lösa de problem som plågat oss i tusentals år?
    Svar: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Joh 8:44

    Liked by 1 person

   • Han talade således inte om ”får”.

    Johannes 8
    …43Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke ‘stån ut med’ att höra på mitt ord. 44I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 45Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.…

    Gilla

   • Då var det bara ”Sovjetunionen var en judisk skapelse” kvar att bevisa. 🙂

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Som du ser, jag skriver får och det blir får
    Får
    Far om man backar och fortsätter…

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    http://www.friatider.se/putin-judar-dominerade-i-sovjets-ledning
    Revolutionen finansierades av Usa,s judiska finanskvarter.
    Aschbergs får Olov Asch smälte ner guld stulet ur ryska kyrkor och satte svensk stämpel på guldet som finansierade vapenköp.

    Gilla

   • Har mediterat på saken för det verkade synnerligen märkligt.

    Kom fram till att den uppgiften måste undersökas.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolsjevik

    Kända bolsjeviker ”majoritetsmän”:

    Vladimir Iljitj Lenin…ateist redan i 16 års åldern, således inte jude.

    Nikolaj Ivanovitj Bucharin …ingen uppgift, men med tanke på att båda föräldrarna var lärare, förmodligen ateist, vilket naturligtvis är resultatet av fullgod utbildning och intelligens, således inte jude.

    Grigorij Jevsejevitj Zinovjev, judisk bakgrund men ateist således inte jude.

    Lev Davidovitj Trotskij, en judisk bakgrund men en oförsonlig ateist, således inte jude.

    Lev Borisovitj Kamenjev, Mamman rysk ortodox kristen pappan judisk arbetare. Ateist således inte jude.

    Josef Stalin, fastän han satts i utbildning till grekisk ortodox präst av sin mor blev han ateist under sitt första år, således inte jude.

    Aleksandra Kollontaj, förmodligen ateist, således inte jude.

    Var de övriga bolsjevikerna judar? Tveksamt. Mer sannolikt att de var ateister. Var finns bevisen för bolsjevikernas underkastelse till judendomen?

    Var finns bilderna på lockarna och de löjliga judiska hattarna?

    Vad är original källan till artiklarna?

    Kan det handla om att 80% hade viss judisk bakgrund i sina familjer men att Putin sagt fel eller felciterats?

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jag tror, är ganska säker på, att Putins siffra är alldeles för låg, men jag respekterar ändå honom för han är en skicklig diplomat och statsman.
    Både Bolsjeviker och Mensjeviker var judar.
    I boken 1984 beskrivs den framtida judestaten som vi har nu med övervakning , grupptryck, krig, Orwell var förresten medlem i Fabian society i Oxford.
    Du får läsa på om fabianerna , det handlar om socialdemokraterna som till skillnad från kommunisterna gick långsamt och uthålligt till väga, just som förstörelsen av Sverige gått till.
    Reinfeldt och Bildt är bägge judar.
    Höger eller vänster är egalt det är deras söndra och härska i aktion, just som jag skrev i det första inlägget.
    Sabbathsgoyer är de som tänder judens ljus inför sabbathen , dvs icke judar som går judens ärenden.
    De kallas så eftersom juden inte får göra arbeten på helgen.
    Pornografiindustrin, Hollywood, knark och spritfabrikation, tobaksindustrin och svenska kyrkan är deras, osv.
    Den katolska kyrkan !
    Du kan ju läsa vad Luther har är säga om dem.

    Vi kan ju läsa vad judarna säger själva.
    http://www.judiska-museet.se/index.php/vem-ar-jude/
    Och så kan vi fråga oss, vilka kontrollerar och äger det mesta, 98%+ av jordens media, är det ateisterna?

    Gilla

   • Tro kan du göra i kyrkan, inte i politiken eller i vetenskapen!

    Både Bolsjeviker och Mensjeviker var med stor sannolikhet ateister, vilket jag visat ovan, förutom kanske högtidsmässigt med familjen såsom en ateist kan fira julafton eller tycka att jesus var en intressant filosof för sin tid.

    Bevisa gärna alla dina påståenden ovan annars blir fortsatt diskussion fullständigt meningslös.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Judar är en ras som utmärker sig på olika sätt, te,x genom att äga banker, äga media, skapa krig, göra atombomber etc …
    Kommunismen och dess skapare var judar.
    Om de är ateister eller inte saknar fullständigt intresse, det som är viktigt är deras sammanhållning mot oss gojer.
    Även en bra goj förtjänar att dö…

    Gilla

   • Judendom är en religion. Den semitiska folkgruppen hör hemma historiskt ungefär i norra Afrika och i Israel.

    Jesus och hans följeslagare var de första judar som blev kristna, men ingen anser att vare sig judendomen eller kristendomen är en ras/etnicitet om de tänker efter två sekunder.

    Judar, kristna och muslimer såväl som ateister finns nämligen i hudtoner från rosévin till mörk choklad och kan således inte tillhöra samma etnicitet/ras.

    Det är inte någon religion som direkt utmärker de som äger banker, media, skapar krig eller gör atombomber. Det som utmärker dem är den kortsiktiga girigheten och psykopatin.

    Människor med judisk bakgrund är visserligen väl representerade på Bilderberggruppens möten, men det skulle förvåna mig om de fäller ut lockarna och tar på sig den ortodoxa mössan när de väl kommer hem efter mötet. De är sannolikt ateister enligt ateismens definition av ateist, d.v.s. går inte i synagogan och ber inte böner, även om de kanske hycklar inför de religiösa rent retoriskt för popularitet och gärna skrämmer in den paranoida gruppen i fållan genom att varje år dra ner deras humör till bottennivåer i en veckas sorg över Hitlers mycket hårda arbetsläger och folkmord på olika grupper.

    För ledarna av spektaklet är dock rädslan och siffran 6 miljoner det viktigaste, inte döden och antalet av andra folk som dog i bombhögerns krigsmaskineri, inkl. zigenare och tyskar.

    Insikten om religionernas medeltida innehåll driver ateismen framåt i varje vetenskapligt samhälle. Religionerna överlever endast genom barnavel, verklighetsförnekelse, avskaffandet av yttrandefriheten, demokratin och genom hot om våld.

    Religionernas tid är förbi ifall de sista religiöst lallande idioterna får avsluta sin tid i sluten psykiatrisk vård inkl. sterilisering för framtidens generationers väl, p.g.a att äpplet sällan faller långt från stammen.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jaså!
    Men judarna påstår du är ateister och att judarna i Sovjet placerade religiösa eller bara dem som motsatte sig deras styre i medicinerat psykiatrisk ”vård”.
    Peter Sutherland och Barbara Spectres är mångfaldsglobalister som vill blanda bort alla raser utom den judiska som du påstår inte finns.
    Det skär mig att just så kommunisterna vid Biskopsdammarna också och kort därefter var en av dem halshuggen och den andra på medicinpsyket.
    😂

    Hur kan du kalla Jesus en jude?
    Vetenskapliga partiet är marxistisk och Marx var jude, något som inte finns.😂

    http://www.eaec-se.org/

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Martin, jag har en fråga, jag har letat efter Fishermans paper och kan inte finna något som har med vårt ämna att göra, vad är dessa papper för något.
    Och sen att du länkar till Wikipedia, jag kommer ihåg en gubbe som kallade sig Bulten i Bo, han sa att den som först länkar till Wikipedia har förlorat.
    Wikipedia kallas allmänt för Jewpedia.
    En motpol är Metapedia, kan du hitta en liknande ( bort)- förklaring där?

    Gilla

   • Fel av mig. Fishman papers kallades de då. https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Scientologi#Fishman_Affidavit-papprena

    Engelska Wikipedia är inte så illa, men svenska wikipedia har lidit hårt av politrukverksamhet förr men nu blivt bättre med hårdare på krav på riktiga källor.

    T.o.m. tidningsartiklar betraktas idag som tvivelaktigt material på svenska wikipedia, detta med rätta med tanke på ägarförhållandena. Förr var det mer innehåll av ofta repeterade lögner, förminskande av nya politiska initiativ som kunde hota makten, samt politruker anställda av partierna för att försmutsa verklig innebörd av viktiga ord.

    MEN diskussionssidorna har trots detta ändå, i tider av hård politrukverksamhet mot vissa artiklar, varit värdefulla. I de diskussioner som arkiverats lite för kvickt kan det finnas riktiga godbitar. 😉

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jag är inte övertygad om Wikipedia
    men jag får väl ta en titt, är det samma som hittils så lämnar jag dem ifred för alltid.
    Judarna ser i scientologin ett stort hot liksom de gör med andra religioner.
    Judar är ju inte precis kända för att tala sanning utan fastmer för att säga det som de tror gynnar dem.
    Te,x att 6.000.000 av dem mördades med gas av nazisterna.
    Eller att Usama Bin Laden sprängde World Trade center…
    Jag undrar ibland om inte fan själv är avundsjuk…

    Gilla

   • Det finns många galna konspirationsteorier på youtube som leder bort från de verkligt bra konspirationsteorierna. De handlar om hur tornen föll, men aldrig om vem som gynnades.

    Den intressantaste konspirationsteorin om WTC anser jag istället kommer från James Corbett: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/10/05/vad-har-wtc-911-och-23-biljoner-i-usa-gemensamt-folj-pengarnas-vag/

    Att Usama bin Laden inte hamnade på FBIs lista av mest efterlysta och att bin Laden-familjen fick resa hem kan möjligtvis bero på följande:
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/11/11/obama-ar-usama-dubbelt-fejkad-usama-bin-laden-historia/

    Inte enbart saudierna kan ha varit inblandade, men Israel kan också ha varit inblandade vilket jag insåg när jag såg detta märkliga inslag från en mycket trovärdig nyhetskanal:
    http://www.democracynow.org/2007/2/8/cheering_movers_and_art_student_spies

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    De om mannen, han har bara två fel , det han säger och det han gör, kulturmarxisternas.
    Bakom ligger ” ateisterna ”😉
    http://kimmoa.se/rn/visa?UID=10558569&HTTPS=1

    Kan det bli tydligare och jämför med vad dom sker!
    Trots dina försök att övertyga/ bevisa att dem inte finns😚

    Gilla

 2. Björngunnar skriver:


  Det är kört för Sverige men hämnden som ju sägs vara ljuv är det enda som återstår.
  Man undrar hur de som kommer att utsättas för hämnden tänkt sig att kunna överleva för trots allt så sitter de flesta i samma båt.
  En del som Reinfeldt har sjappat och fått jobb i New York men vart skall vi andra ta vägen?
  En gård långt bort i obyggden är bara en romantisk dröm och ryssarna är väl sig själv närmast?

  Liked by 1 person

 3. corneliadahlberg skriver:

  Tack för mycket intressanta tankar! – och den som står i passkontroll-kö bakom Björngunnar och Martin lär i alla fall inte få tråkigt 😉

  Tillbaka till ämnet och ur Martins senaste kommentar: ”Vetenskapliga partiets centralkommitté har inget emot andliga upplevelser som kan berika människors liv precis som fotboll, teater eller andra färgrika upplevelser. Det viktiga är att man inte fastnar i dem på ett sådant sätt att man glömmer bort förnuft, känsla och handling i verkligheten.”

  Vi har diskuterat det förr men vill ändå poängtera att för mig är verkligheten, som är möjlig att undersöka vetenskapligt, inte bara materiell utan minst lika mycket själslig och andlig. Antar att du menar den materiella verkligheten eftersom det inte är enkelt att vetenskapligt undersöka övriga områden, men inte alls omöjligt, enligt mig. Ett för många medvetna människor ännu ganska outforskat område.

  I vilket fall så är jag övertygad om att vi människor har olika ingångsportar till våra liv, vår verklighet på olika plan. Jag tror och hoppas innerligt att det är omöjligt att få till en likriktning på området, hur övertygande en modell än kan verka. Jag är övertygad om att det finns många sanningar, som regnbågens färger 😉 Det spännande är när vi öppnar upp för de olika nyanserna att se på samma fråga.

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Just detsamma har jag tänkt Cornelia!
   Där vetenskapen tar slut tar religionen vid.
   Jag är inte låst vid en bestämd religion och varför skulle inte en ny religion kunna skapas.
   Det finns ett problem, ju bättre en religion är desto större motstånd kommer den att möta.
   Det finns människor som inte bara är röda utan ser rött när någon lyfts i själen, det kan de absolut inte tolerera.
   För likväl som det går att lyfta en människa så går det också att sänka henne…
   Jag tror att inom te.x svenskt rättsväsende så är dem i majoritet som vill sänka folk.
   Men i Familjerätten i Uppsala som är en filial till tingsrätten är 100% kulturmarxister.
   Det är lättare att säga förresten var de inte finns.
   Lägger in en reklamskatt på en video.

   Liked by 1 person

 4. corneliadahlberg skriver:

  Tack för fortsatt intressant dialog Björngunnar och Martin! Har börjat läsa faktaspäckade Under Skorpionens tecken av Jueri Lina, angående bl a ansvariga till den blodiga ryska revolutionen, se här:

  http://www.whitetv.se/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/738-jueri-linas-under-skorpionens-tecken-sveriges-viktigaste-historiebok.html

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Intressant bok, den får jag inhandla o läsa i vinter .
   Juri Lina har också gjort videor som finns på Internet.
   Det värsta är att de krafter som låg bakom Sovjetunionen nu styr Usa och Eu är skapade av dem.
   Alla svenska riksdagspartier är ockuperade, jag kan tänka mig att den som torgför sanningen där åker ut illa kvickt.
   Ta te.x Ove Svide’n centerpartist som på sin blogg skrev sanningen om 911 och åkte ut ur riksdagen samt blev idiotförklarad.
   Jag förstår fortfarande inte och jag tycker frågan är obesvarad av Martin vad han tänkt att Vetenskapliga partiet skulle göra åt detta!
   Inside job kallad det eller false flag.
   Det använde den svenska flottan sig av redan 1702 ? då de seglat till Archkangelsk för att djävlas med ryssarna och hissat hollänsk flag.
   Men ryssarna anade oråd när de kom ombord och frågade varför har ni så många kanoner på fartyget.
   Vi skall ner till Turkiet o fajtas med turkarna ljög svenskarna.
   Men ryssarna så, ni är svenskar och då blev de gubbarna dom kommit ombord tillfångatagna.
   Hela aktionen blev ett totalt fiasko iallafall.
   Till saken hör att ryssarna blivit varnade av danskarna som svensken spöat upp vid Öresund för att de inte strukigt mesanseglet och den misshandlade danske kaptenen skickade ett snabbt fartyg och skvallrade för ryssarna.
   Dumheten är inget nytt i Sverige.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.