Det totala politiska förfallet är nu ett faktum

 

Av Olle Ljungbeck

Konstitutionsutskottets (KU) friande (där samtliga partier är representerade) av de tre riksrevisorerna var det definitiva dödsskottet mot hederlighet och moral inom politiken. Den är nu så besudlad och nersmutsad att vi inte kan räkna med att politikerna själva skall rensa upp.

I fallet med riksrevisionsverkets revisorer handlade det om bl a vänskapskorruption. Men det allvarliga är att inte bara riksrevisorerna gjort sig skyldiga till sådan utan även riksdagsledamöterna. KU.s uttalande visar tydligt på hur ledamöterna står i vänskapsförhållande till revisorerna.

I dag är vänskapskorruptionen utbredd i såväl politiken, inom public service och tidningsvärlden. Det går numera ofta att hitta tre generationer som arbetar på samma arbetsplats inom dessa områden.

Adelskapets ärftlighet har nu övertagits av politiker, public service och tidningsvärlden.

Förfallet tar sig många uttryck. Ingen kan väl ha undgått att se med vilken inlevelse statsministern Stefan Löfven högljutt och salvelsefyllt går ut med sina ”löften” till medborgarna. Han gör allt för att verka trovärdig trots att han aldrig haft för avsikt att uppfylla dem. Alla politiker är väl mer eller mindre lögnare, men jag tror ingen når upp till Löfvens patologiska ljugande.

Inte något politiskt område är i dag förskonat från politikernas lögner. Men troligen toppar invandrings- och asylfrågor listan. Inom detta område serveras vi dagligen från politikerna inte bara lögner utan man hemlighåller också problem som den enorma kriminaliteten, kostnaderna och kommande kriser och konflikter som inte minst kommer att drabba svenska folket.

Att invandrare är överrepresenterade i alla svåra brott talas t ex inte om.

Att islamistiska ociviliserade och brutala värderingar styr parallellsamhällena talar politikerna inte om. I dessa samhällen är kvinnoförtrycket tom värre än i de asylsökandes hemland. Men även svenska kvinnor/flickor utsätts alltmer för dessa barbarers våld och förtryck.

2015 kom det 160 tusen ”flyktingar” och asylsökanden som påstods skulle berika Sverige. Ja visst har de berikat oss men inte på det sätt politikerna påstod.

Berikningen har i stället varit massvåldtäkter, sexuella övergrepp, mord, grovt våld, rån och generellt en allmän otrygghet för svenska kvinnor/flickor men även för män och pojkar. En annan berikning sker i form av bil- och husbränder i en omfattning som saknar motstycke.

Om detta talar inte politikerna. I stället agerar de mot sina egna medborgare när dessa tycker det gått för långt och därför reagerar.

Jag har ännu aldrig hört en politiker beklaga våldtäkter på svenska kvinnor/flickor trots att detta troligen är det värsta någon kan utsättas för och ger men för livet.

Så den omtalade berikningen kostar såväl omänskligt lidande som miljardbelopp.

Ovanpå detta kan vi konstatera att ett ytterligt fåtal ”flyktingar” och asylsökande kommer i arbete och därför måste flertalet försörjas av oss som ständigt utsätts för deras kriminalitet och brottslighet!

Men inte endast flyktingpolitiken innebär enorma kostnader och kapitalförstöring. Miljöpolitiken är för politikerna ett annat sätt att eliminera Sverige som välfärdsstat. Trots att koldioxidutsläppen för Sveriges del är försumbara ställda mot övriga länders utsläpp söker miljöfanatikerna nya områden där de kan knäcka svensk industri och företagande. Ett sådant är den s k kilometerskatten för lastbilstransporter som otvivelaktig kommer att slå ut de svenska åkarna till förmån för utländska sådana.

Det vilar något sjukt över politikerkåren i dag. Deras politik är varken realistisk eller inriktad på Sverige i första hand. Politikerna leds inte längre av realistiska värderingar som utgår ifrån Sveriges bästa. I stället agerar man närmast på ett infantilt sätt för att framstå som att vara de främsta humanisterna, de snällaste politikerna, att alltid tycka synd och inte kräva motprestationer. Detta gör man utan hänsynstagande till vad konsekvenserna leder till.

Man har lämnat verkligheten eller tar inte hänsyn till denna utan agerar som om den inte finns! Det som i stället styr dem är vad andra länder och folk tycker om dem. Om deras handlingar därmed innebär att det egna landet, folket går under bekymrar dem inte alls.

De har med andra ord drabbats av en infantilitet som diskvalificerar dem att regera landet. Denna infantilitet blir mer och mer uppenbar. I sin snällism och tyckasyndom-ism har de låtit sig luras av ekonomiska lycksökare. Det visar sig nämligen nu att nyligen hitkomna kort tid efter att de ”flytt” från hemlandet i tusentals gör semesterresor ”hem” för att därefter återkomma och kvittera ut nya bidrag som aningslösa och infantila politiker utan vidare betalar ut för att visa vilka stora humanister och filantroper de är.

En annan lögn som uppenbaras mer och mer är påståendet att av de 160 tusen som kom förra året skall 80 tusen sändas tillbaka. Detta påstod regeringen för mer än ett halvt år sedan. Ett ytterst litet fåtal har sänts tillbaka. Däremot har 30 tusen försvunnit och befinner sig hemligt på olika platser i landet. Huvuddelen av de 80 tusen som skulle sändas tillbaka är sålunda kvar. Den som förväntar sig att dessa skall berika vårt land positivt tillhör självklart den infantila skara som slutat använda hjärnan. Berikningen kan med säkerhet i stället komma att ske i form av ökad kriminalitet som mord, våldtäkter, rån etc etc.

Nyligen bestraffades två ”flyktingar” med livstids fängelse för hänsynslöst dödande i Göteborg. 5-6 medbrottslingar ansågs vara under 21 år och kunde därför ej bestraffas med livstid. I Sverige får man  deltaga i val till samtliga politiska församlingar när man fyllt 18 år. Vid denna ålder anses man sålunda vara mogen nog att välja ombud till Sveriges riksdag. Däremot är man för omogen fram till man fyllt 21 för att kunna förstå att mord och annat våld inte kan försvaras!

Alliansen anser att nuvarande regering för en politik som är olycklig för Sverige. Trots detta vill man inte fälla regeringen trots att man har möjlighet till detta.

I stället vill man enligt eget uttalande vänta till regeringen Löfven kört Sverige i botten. I sin infantilitet och bristande ansvarstagande är man sålunda för egen vinnings skull beredd att utsätta de svenska medborgarna för en kris som vi kanske inte kommer ur! 

Kan ansvarslösheten bli större. Den medborgare som trots detta lägger sin röst på alliansen har stora likheter med Japans kamikazepiloter.

Efter de händelser som inträffat efter 2006 står det tydligt klart att ingen av sjuklöverpartiernas ledare är mogen sin uppgift. De handlar rakt i motsats till vad de borde göra. Självklart tyder detta på såväl feghet, bristande begåvning, infantilitet som oförmåga att se sammanhangen i sitt handlande.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till Det totala politiska förfallet är nu ett faktum

 1. Björngunnar skriver:

  Jag undrar, hur kommer det här att sluta?
  Ett land där alla beslutsfattare slussats in i ihåliga hästar!
  Olle tror att detta gäller 7 av 8 men jag är av en annan uppfattning.
  Jag tror att demokrati är det perfekta verktyget för att införa kulturmarxism.
  På de i trojanska hästar insmugglade personernas agenda framgår att vi har att göra med djävulen, antikrist, HBTQ.
  Är Vetenskapliga partiet lösningen eller själva problemet.
  Jag lutar nog åt det senare!

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Håller med dig – 8 partier har nog slussats in i den ihåliga hästen.

   Vad gäller demokrati så har den totalt missbrukats, men en ärlig demokrati då, hur ska ärligt upplysta människor (inte medvetet hjärntvättade) annars komma till tals?

   Vad gäller HBQT så tycker jag att vi har mycket kvar att lära vad gäller tolerans. Än idag skäms människor för sin läggning och det anser jag vara tragiskt och värt att upplysa om samt bekämpa! Håller dock med om att sexscener mitt i sta´n på ljusan da´n, framför barnens ögon, liksom andra behov vi uträttar bakom låsta dörrar självklart borde höra hemma i förslagsvis sovrummet, där förstår jag protesterna.

   Jag tror att Valsamverkanspartiet, https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/, är en lösning. Tänk om lavinen av små trots allt sunda tyckarna som idag ägnar sina dagar åt att klicka på Facebook istället bildade egna små partier och anslöt sig till Valsamverkanspartiet? I så fall inte alls omöjligt att komma över 4% 🙂 Har själv för avsikt att göra så, men får ursäkta med att det går förfärligt långsamt eftersom jag inte känner för att vara ensam…

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Det finns många sorters förfall.
    Det som i religioner kallas djävulen vill att vi skall ta den breda vägen.
    Vi gräver på så sätt var egen grav och djävulen kan skratta åt vår dumhet.
    En del dumheter har blivit accepterade och till vedertagen sanning, det gör dem inte ifarligare.
    En metod som offrar 500 människoliv men räddar 1000 är bra.
    Det sexuella är till för fortplantning och inget annat, då är det perversion.
    För den som vill vår död är sexualiteten tacksam att angripa. HBTQ.
    Droger är ett annat sätt, kanske i kombination.
    http://avpixlat.info/2016/07/09/tusentals-knarklangare-i-filippinerna-overlamnar-sig-frivilligt-under-dirty-harry/

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Cornelia Du tycker säkert att jag är kompromisslös så jag vill förklara mig.
    Vi har att göra med fabianer , studera gärna denna metod/ lära, det handlar om att de inför sin lära i små steg och så fungerar detta samhälle på pricken.
    Man kan också jämföra med grodan som inte får kokas så fort att den hoppar ur kastrullen.
    Detta är kulturmarxism, socialdemokrati och alla partier är skapade för att få samma resultat alltmedans man skall tro att det finns en verklig opposition, under tiden kokas grodan och blir alltmer apatisk, det är ingen idé, jag kan inget göra.
    Jag har inget emot att det bildas en verklig opposition men då måste man försäkra sig om att ingå fabianer infiltrerar detta parti.
    Speciellt älskat av kulturmarxisternas är den representativa demokratin.
    Olle och jag var bägge engagerade i Junilistan som på sin tid väckte ett hopp om förändring.
    När sedan Usa angrep Irak uttalade sig Olle mot kriget.
    Olle blev tillsagd att mildra sin kritik vilket han vägrade.
    Han sa, då hoppar jag av/ ur grytan.
    Olle var redan då mer insiktsfull än vi andra.
    Med HBTQ förhåller det sig på samma sätt.
    Det är lika bra att stämma i bäcken, speciellt som metoden blir alltmer tydlig.
    Den hjärntvättar på alla samhällets områden och resultatet är skrämmande.
    Demokratin måste bort och ersättas av en organisation som förstår hur fienden arbetar.
    Den kommer naturligtvis att angripas för att vara antidemokratisk, vilket den på sätt o vis också är .
    Titta bara på Svenska kyrkan som har blivit en organisation som tillber djävulen.
    Han som inte finns, varken vid Biskopsdammarna eller någon annanstans enligt kulturmarxism.
    Min skeptisism mot Martin är att han konsekvent lämnade svar som harmonierar med detta och förnekade alla bevis, men hade inget svar på frågan vad han vill göra åt saken förutom en länk till det Vetenskapliga, guds och djävulsförnekande partiet.
    För det är samma ideologi då som nu.
    Att man blir äldre är ingen garanti för att inte vara hjärntvättad men jag tror det blir svårare att hjärntvätta gamla gubbar.
    Vi ser också att sådana i stort sett saknas i politiken.
    Ove Svide’n var en sådan gubbe och blev utslängd ur riksdagen när han sa att judarna låg bakom 911, vilket de ju gjorde, liksom krigen som aldrig tar slut.
    Judarna, kulturmarxismen, zionismen är samma sak, antingen tar vi den övre vägen eller den nedre och man bestämde sig för den nedre.

    Gilla

 2. Vad var anledningen till att just denna vänskapskorruption kom ut i fulmedia och varför just nu? Jo, förmodligen var det så att riksrevisorerna gjort en rapport som gick stick i stäv med fulmedie- och läkemedelbolagens ägares agenda. Då blev de jätte jätte arga.
  http://newsvoice.se/2016/08/07/2000-talets-vetenskap-orsaken-till-drevet-mot-riksrevisionen-ar-for-att-morka-rapport-9/

  Vad står det i själva rapporten? – Ladda rer och ta en titt själva! 😉
  http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/24525/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf

  Liked by 1 person

 3. Ping: Pridebild? | corneliadahlberg

 4. corneliadahlberg skriver:

  Svar på Björngunnars senaste kommentar, mycket tänkvärt och mycket verkar troligt med tanke på den förgörande samhällsutvecklingen av idag! Det jag fortsatt tänker annorlunda om är begreppet judarna eftersom jag trots allt känner förståelse för dem som är infödda i en religionstillhörighet utan att medvetet sätta sig in i vad denna innebär. T ex de som kallar sig icke-religiösa judar mm.

  Det kan tyckas mycket dumt att omedvetet stanna kvar i en religiös tillhörighet man inte känner innebörden av, men kvarstår att det tyvärr inte är förbjudet att ärva religionstillhörighet. Det borde vara totalförbjudet och alla skolor skyldiga till en så djupgående och ändå opartisk, fri undervisning i religionernas innebörd och lära, så att alla sedan fritt kan göra sina val, om man nu alls vill välja.

  Sedan borde man inte vara myndig att få välja religiös tillhörighet tidigare än man är myndig att inhandla alkohol…

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Det var längesedan jag slängde ut Tv o radio, men det gick en intressant engelsk serie som hette Juvelen i kronan, där fanns en engelsk kvinna som skulle ha kunnat vittna i nån schism men hon dog på båten hem till England, man så om henne att hon hade en mycket gammal o vis själ.
   Ser man sig omkring märker man att inte alla med gamla kroppar har en gammal själ.
   Juvelen i kronan var förresten Afganistan.
   Lars Bern är en ! 🙂
   Vill du ha exempel på en jude som bytt sida, sök efter broder Natanael Kapner.
   Han verkar inte ha några problem med sin karma till skillnad från de jag mötte i Israel 1977.

   Liked by 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Juvelen i kronan var Indien.
   Nu var det här en romantisk berättelse så den skada engelsmännen gjorde åt Indien sägs det inget om.
   Inget om knark försäljningen till Kina heller.

   Liked by 1 person

  • Sofia skriver:

   Minst 99% av dem som identifierar sig som ”judar” är inte religiösa.
   De har ras + kulturell identitet som jude.
   De har även många fördelar – ekonomiska, utbildningsmässiga och karriär +++

   Gilla

 5. corneliadahlberg skriver:

  Reflektion på Sofias och Björngunnars senaste kommentarer:

  De människor jag mött som kallat sig judar har som tidigare sagt på mig gjort ett väldigt trevligt intryck (som naturligtvis inte behöver motsäga det ni säger). Synnerligen intelligenta, till skillnad mot PokèMonGO-rännarna, se gårdagens inlägg 😉 Jag menar att dessa rännare egentligen har samma chans till bildning och upplyftande kultur, om de vill, men de låter sig sugas ner i dekadensen, som förvisso förmedlas bl.a. genom Bonnier/Goldman&Sachs-media, naturligtvis inte omedvetet och det finns all anledning att undra varför den driver en så förgörande agenda, om ägarna/producenterna nu är så intelligenta?

  I min ungdom arbetade jag en tid på en icke-religiös Kibbutz Kinneret vid sjön Genesaret. Jag bodde i fd soldatrummet på taket av volontärernas byggnad och hade genom skottgluggen fantastisk utsikt över Golanhöjderna. Minns hur volontärerna från ”våra” länder gärna söp och betedde sig på fritiden, medan israelerna vad jag minns inte deltog i det livet. Möjlighet till kroglivet tillhandahölls förstås på Kibbutzen, medan israelerna kanske inte tilläts delta där, jag minns inte, men det är trots allt frivilligt att supa sig full eller låta bli.

  Jag fick inte känslan av att de judar jag mötte gjorde stor sak av att tillhöra judendomen. De var gifta med ”gojer” vad jag minns och var synnerligen välanpassade. Just nu har jag ingen större koll på vem som är vad i min bekantskapskrets eftersom rastillhörighet inte är det första jag tänker på. Samtidigt reagerar jag emot att det ska göras så stor sak av judarnas rastillhörighet i Israel, medan vi i Europa tydligen ska bli mångkulturella så fort som möjligt och till varje pris. Där är det svårt att låta bli att tänka att en agenda håller på att genomföras och jag lyssnar öppet på era tankar Björngunnar och Sofia! Har ju tidigare lagt upp mina iakttagelser på området ur Kyrkans Tidnings reklam:
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/03/10/storregion-syrien/
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/06/09/utvald/

  Googlade förresten på ”gojer” och denna länk lågt näst högst:
  https://www.radioislam.org/judemakt/intro-5-shabbez.htm

  Läste inte allt men det räckte för att jag skulle tänka att det vore nog bäst om hela världens folk och raser blandades huller om buller nu på direkten, med omedelbar start i Mellanöstern – då slapp vi väl krig ändå!? Hos oss är det redan på gång så vi kan ju sätta fart på dem 😉

  Gilla

 6. Björngunnar skriver:

  https://www.rt.com/news/356662-duterte-un-threat-drug/

  Han skiter i Un/Fn.
  Bra tycker jag!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s