Sveriges värsta brottslingar

Av Olle Ljungbeck

Ett samhälle på väg bort från trygghet, förnuft, realism och bildning.

Massinvandringen är på väg att slå sönder det svenska samhället. En förutsättning för att detta inte skall ske, är att de invandrare och asylsökande som kommer från muslimska länder tvingas acceptera den värdegrund vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. I annat fall utvisning.

En kultur som bygger på islam är oförenlig med ett civiliserat samhälle. Islam accepterar inte demokrati och de värden som bygger på upplysningstidens ideer. Islam är därtill en dödskult som inte tillåter människorna att ha ett bra liv utan påstår att först efter döden uppnår de paradiset (vilket de tror finns hinsides)!

De som påstår att flertalet av dem som bekänner sig till islam tar avstånd från islams destruktivitet måste då ställa sig frågan; ”Varför reagerar då inte dessa mot islams avskyvärdheter”?

Jag har i flera års tid uppmanat skolinspektionen att förbjuda muslimska/islamiska friskolor eftersom de är plantskolor för terrorism och kvinnoförtryck, men utan resultat. Varje gång har jag fått nedanstående utdrag ur skollagen. Denna lag är ytterligare ett bevis på politikernas totala oförmåga att förstå verkligheten.

”Hej!

Tack för ditt brev. I 1 kap. 6–7 §§ i skollagen finns bestämmelser om konfessionella inslag i förskole- och skolverksamheten. Där anges att all undervisning ska vara icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. För den delen av utbildningen som inte är undervisning får en fristående förskola eller skola med konfessionell inriktning ha konfessionella inslag, men deltagandet ska vara frivilligt för den enskilde eleven. Vid övriga förskolor och skolor ska även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell. Att en förskola eller skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.

Med vänliga hälsningar

Madelen Kling

Skolinspektionen”

Den som har någon som helst inlevelseförmåga i ett barns situation borde ju begripa att ett barn inte har någon som helst möjlighet att påverka undervisningen när såväl föräldrar som skolledning tvingar på den en sådan. Tydligare än man gör i detta utdrag ur skollagen kunde inte riksdagsledamöterna visa hur långt ifrån verkligheten de befinner sig när de tror att en sexåring och äldre kan hävda sina rättigheter enligt denna.

Obildningen och dumheten hos dagens riksdagsledamöter är total. Antingen formulerar man skollagen så här för att man innerst inne inte är för en icke konfessionell skola och anser att hjärntvätt av barn skall vara tillåtet. Eller begriper man inte bättre.

Men dumheten och oförmågan till realism präglar riksdagsledamöterna mer än vanligt folk. Här ytterligare några exempel;

Muslimska föräldrar köar i dag utanför sjukhusen för att få sina pojkar könsstympade. Denna primitiva sedvänja som bygger på vidskepelse tar nu stora resurser inom sjukvården så att verkligt behövande medborgare inte får den vård de behöver. Senast för några dagar sedan fick vi veta att sjukvården i Skåne måste ta 3.3 miljoner från sjukvårdsbudgeten för att kunna köpa in resurser så man kan fortsätta att bedriva denna stympning av små pojkar!

Vår lagstiftande församling (riksdagen) tillåter också kusingifte vilket är vetenskapligt bevisat ofta leder till idioti eller annan icke normal utveckling för de barn som föds i sådana förhållanden.

Trots att könsstympning av kvinnor är förbjudet i svensk lag sker den i stort sett i samma omfattning som i hemländerna på invandrarflickor som lever i vårt land. Jag har själv kämpat emot detta men gav upp när jag fick veta att myndigheterna inte vill agera mot denna sadistiska verksamhet.

Det vi nu ser av våldtäkter ock sexuella trakasserier mot svenska kvinnor/flickor är det värsta brott som någonsin utövats i Sverige. De regerings- och riksdagsledamöter som slog sig för sitt bröst och betonade vilka fantastiska humanister de var när de släppte in de mest primitiva individer i vårt land att härja fritt, skall betraktas som de värsta brottslingar Sverige någonsin haft. De borde alla, om vi hade ett rättssystem värt namnet, dömas till lagens strängaste straff.

Om inte regering och riksdag liksom vissa myndigheter medvetet dolde vad massinvandringen innebär och vilka skador, som inte bara redan vållats samhället utom också de som kommer, skulle svenska folket bli skräckslagna och sannolikt kräva att samtliga av sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter lämnar politiken. För sanningen är, att svenska folket medvetet av de nämnda, hålls i okunskap om att Sverige står inför en katastrof såväl ekonomiskt, kriminellt och socialt med en brottslighet som redan nu är värre än någonsin, men kommer att bli än värre.

När det gått så långt att massor av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut ensamma och att skolflickor gråter när de går till skolan i ångest över att bli utsatta för våldtäkt eller andra överfall och sjuklöverpartierna inte agerar borde svenska folket omgående kräva deras avgång.

Sverige har i stort sett varit befriat från TBC sedan 40-talet. Massinvandringen har nu inneburit att denna hemska sjukdom återigen vunnit fotfäste i vårt land.

Om detta talar politikerna inte!

Invandrade gangstergäng håller i dag ett stort antal förorter i våra storstäder ockuperade. Ambulanser och brandbilar kan inte längre fullgöra sina uppgifter därför att invandrade ligistgäng möter dem med stenkastning och brandfacklor! Lokalbefolkningen i dessa förorter lever i dag helt under dessa barbarers förtryck. Innehav av skjutvapen och sprängmedel tillhör deras normala utrustning.

Trots den enorma brottsvåg dessa invandrade barbarer står för utvisas de nästan aldrig.

Jämsides med det ovan sagda håller Miljöpartiet på att krossa svensk industri genom att ständigt belägga denna med nya miljöskatter. Trots att de åtgärder MP kräver inte kommer att påverka jordens utsläpp av koldioxid så att det är mätbart kommer MP med ständigt nya krav.

Kan det kanske vara så illa att sjuklöverpolitikerna befinner sig bildnings- och kunskapsmässigt på samma nivå som analfabeterna de släppt in och därför inte känner avsky för dessas kultur/religion utan kanske i stället känner sig befryndade (besläktad/likartad) med dem och därför inte förstår galenskapen? Med svagt intellekt följer obildning, vidskepelse och tro på primitiva sedvänjor.

Vi ser ju att vissa av sjuklöverns ungdomsförbund men också en partiledare redan tagit till sig dessa primitiva seder. Så t ex vill liberala ungdomsförbundet tillåta samlag mellan syskon men också tidelag (samlag mellan människa och djur) Det senare är ju vanligt förekommande bland vissa etniska grupper. Då rör det vanligtvis sig om kameler och getter. Men svineriet slutar inte med detta. Man föreslår också att det skall vara tillåtet att idka samlag med döda personer. Nämnda partiledare föreslog t ex också månggifte, detta är ju sanktionerat i flertalet muslimska länder från vilka många av dagens invandrare kommer. Detta visar på hur många av våra politiker påverkas av invandrares mest primitiva och vidskepliga ”kulturinslag”!

Jag trodde vår uppgift var att höja oss som människor och grunda vår samhällsutveckling på vetenskap, inte gå tillbaka till primitivism och vidskepelse där många av dagens invandrare befinner sig.

Redan Tage Erlander och Palme påstod att den intellektuella nivån bland regerings- och riksdagsledamöter var starkt sjunkande. Erlander skrev om det i sina memoarer, så de bland ledamöterna, som läser böcker kan få mitt påstående verifierat. Att man t ex släppt igenom skollagen med ovanstående lydelse är ju ett tydligt bevis på att den intellektuella kapaciteten inte räcker till för att utforma lagar, vilket är riksdagens viktigaste uppgift.

Är det inte underligt att dessa partier och med dem lierade organisationer beskyller det parti – som under den tid det varit representerat i Sveriges riksdag mer än något annat parti följt grundlagen och våra demokratiska regler – för antidemokrati etc. Men också att organ som beskriver massinvandringens konsekvenser motas från en bokmässa där temat är åsikts- och yttrandefrihet?

Har de mörkbruna rent faktiskt tagit över vårt land?

Ingen kan i dag förneka att Sveriges regering tappat kontrollen över invandrares kriminalitet och brottslighet.

Men också eftergivenheten mot invandrares religiösa fanatism är på väg att föra Sverige tillbaka till förhållanden långt före medeltiden. Rättsstaten har kollapsat eftersom kriminaliteten hela tiden accelererar. Och märk väl, det är invandrare som står för denna ökning.

Sverige befinner sig i dag i ett stadium som kan jämställas med utbredd terrorism där samhället förlorat kampen mot denna. Liknande exempel kan vi se i Mexico bl a.

Trots denna fruktansvärda situation för de svenska medborgarna vägrar politikerna ta till sådant som utvisning, sänka straffmyndighetsåldern, högre straffsatser, ovillkorlig utvisning för brott där straffsatsen är fängelse. Men också förbjuda muslimska friskolor som i dag är rekryteringsanstalter för islamistisk terror. Ingen av dessa ”skolor” har en undervisning som bygger på vår grundlagsfästa värdegrund som demokrati och jämställdhet mellan könen.

Detta åser våra obildade och intellektuellt svaga politiker utan att göra något åt det. Och Du Svensson är beredd att än en gång ge din röst åt dessa, som skapat ett samhälle där kvinnor aldrig längre kan känna trygghet över oron att de skall våldtas, terroriseras etc. Ett samhälle där det växer upp parallella sådana med egen rättsordning och autonomi. Där gangstersyndikaten bestämmer hur människorna där skall leva, klä sig etc. Ett samhälle där ambulans- och brandpersonal hotas till livet när de skall utföra sina uppdrag att rädda människoliv och egendom!

Eller är Du på väg att tänka om?

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Sveriges värsta brottslingar

 1. Kenneth A skriver:

  Wow… snacka om att röra ihop begreppen och inte ha torrt på fötterna när du vräker ur dig dessa rasistiska och allmänt främlingsfientliga klichéer.

  Du skriver att muslimska/islamiska friskolor är plantskolor för terrorism och kvinnoförtryck. Hur fel är inte det på en skala? Var har du de vetenskapliga och statistiskt belagda underlagen för ett sådant påstående? Det kan du inte hitta för det är helt enkelt inte sant.
  Du driver en kampanj om att muslimska friskolor borde förbjudas men då borde du i rimlighetens namn också vara lika stor motståndare mot kristna friskolor, eller? Nä… där hör man inte ett ljud från dig. Varför skulle inte kristna friskolor vara grund för terrorism och kvinnoförtryck? Genom århundraden så har ju kristendomen visat med all tydlighet att den är långt farligare än islam och minst lika kvinnoförtryckande. Det är tack vare att vi i Sverige har blivit sekulariserade att kvinnorna äntligen har fått ta den rättmätiga plats de förtjänar utan att tryckas undan. Men det kanske inte är jämställdhet du är ute efter utan bara en häxjakt på muslimer?

  Jag undrar var du hämtar dina uppgifter ifrån när du skriver att de våldtäkter och sexuella trakasserier mot svenska kvinnor/flickor är det värsta brott som någonsin utövats i Sverige.

  Formuleringen är underlig: Anser du att våldtäkt är ett värre brott än mord? Eller är våldtäkt mot en svensk kvinna värre än en utlandsfödd? Insinuerar du att ökningen av våldtäkter beror på enbart invandring? I så fall är du rasist ut i fingertopparna för statistik för stöd för detta uttalande finns inte. De flesta våldtäkter i Sverige sker i svenska hem mellan svenska partners. Ta en titt på Brottsförebyggande Rådets hemsida för statistik.

  Ökningen i antalet våldtäkter vi ser i statistiken just nu beror på att vi i Sverige har ändrat hur våldtäkter skall rapporteras av polisen – inte att det faktiskt begås fler våldtäkter nu än för några år sedan. Numer så räknas varje våldtäktstillfälle som en separat våldtäkt och inte som tidigare så kunde flera våldtäkter som utövats av samma förövare mot samma offer räknas som endast en enda. Därav ökning i statistiken. I verkligheten… Nej, ingen ökning.

  Sedan är det inte bara svenska kvinnor/flickor som inte vågar gå ensamma i rädslan för att bli utsatta för brott. Denna rädsla är lika stor hos utlandsfödda. Så vad vill du åstadkomma med att säga just ”svenska” om det inte är i grunden ett rasistiskt synsätt du har och vill vinkla det till att allt är invandringens fel…

  Sverige är fortfarande befriat från TBC. Det har funnits enstaka fall där personal på vårdinrättningar och flyktingmottagningar har fått TBC för att de kommit i kontakt med folk som varit smittade men detta betyder inte att TBC har fått något som helst fotfäste i landet. Dessa enstaka fall har samtliga fall behandlats och vi har inte någon TBC-epidemi.

  Wow… lågvattenmärket är när du vräker ur dig att tidelag skulle vara vanligt förekommande bland vissa etniska grupper. Detta är ett uttalande som faktiskt skulle kunna vara snudd på olagligt och rendera ett åtal. Nämn en etnisk folkgrupp och du kan definitivt fällas för Hets mot folkgrupp! Det finns INGEN etnisk grupp där tidelag är vanligt förekommande!

  Detta var ett blogginlägg som var ett riktigt botten-napp och där rasismen och främlingsfientligheten lyser som värsta strålkastaren. Jag beklagar att den svenska skolan har varit så dåligt på att höja din intelligens- och kunskapsnivå och lära dig kritiskt granskande istället för att gå på masshysterin och okunskapens villfarelser.

  Gilla

 2. Daniel Olsson skriver:

  Det mest rasistiska jag läst på bra länge.. wow att man kan vara så verklighetsfrånvarande.

  Gilla

 3. corneliadahlberg skriver:

  Svarar både Kenneth och Daniel.

  Wow – menar ni kanske rasism mot barn när ni upprörs över rasism? (Rasism i den meningen att begreppet av propagandamedia förvandlats till ett allmänt slagträ.) Barnen som inte tillåts föra sin talan utan i Sverige får sina könsorgan stympade genom skattemedel? Vad tror ni en liten pojke skulle säga om han blev tillfrågad

  – Vill du få din förhud borttagen så att du som könsmogen kan drabbas av reducerad förmåga att njuta av sex? Vad sägs? Ja eller nej?

  Vi lever uppenbart i olika verklighet, Kenneth och Daniel (om ni nu är olika personer). Jag tänker inte minst på de könsstympade flickornas verklighet, de som får sina liv förstörda av det omänskliga, vidriga ingreppet. Ni vet kanske att det bl.a. blir mycket mer smärtsamt att föda efter det i Sverige trots allt olagliga ingreppet. De stympade flickorna nekas att i svensk domstol få övergreppet prövat. Förövarna går fria eftersom svensk åklagare anser det vara för känsligt att ta upp ärendet! Känsligt för vem? Svensk åklagare tänker på förövarna som sytt ihop flickans underliv. Själv tänker jag på flickan. Vem tänker ni på?

  Vad gäller statistik så finns en del här: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/08/19/folkets-tankar/

  Liked by 1 person

  • Pappanmedkänslor skriver:

   Ursäkta! Vad vet du som kvinna om man som man får ”reducerad förmåga att njuta av sex?”?
   Är själv omskuren pga att min förhud var för trång så jag fick problem med att kissa och hålla rent.
   Har jag, enligt dig, då reducerad förmåga att njuta?
   Sånt idioti så jag häpnar! Jag har tre barn och ett aktivt bra sexliv med min fru. Och har aldrig lidit utav att vara utan förhud.
   Du kan omöjligt se dig ha rätten att uttala dig hur vi utan förhud har det.

   När det kommer till ”stympning” med skattemedel håller med dig dock. Det är fel, men blanda inte in saker du absolut inte har en aning om.

   Gilla

 4. vidholdz skriver:

  Gode tid – Kenneth är troligen ett betalt troll från våldsvänstern och expo – med uppdrag att smutskasta alla som inte tycker som PK-iterna – som tyvärr är väldigt dåligt pålästa om Islam och vad de verkligen vill. Lite sunt förnuft vore klädsamt. Kungen av Marocco – säger att muslimer INTE går att med i integrera i ett ickemuslimskt samhälle – punkt. Denne kung som ju också själv är muslim har för övrigt sagt en hel del klyftiga saker på sistone – leta får du göra själv. Men fortsätt att blunda för de gigantiska problem vi fått Kenneth – mitt tips är dock att du förkovrar dig lite mer och försök komma ur tunnelseendet och sluta sälja dig själv. Vänstern använder vidriga metoder mot de som vill ha demokrati och fri yttrandefrihet – så jag förstår därmed vurmandet för Islam som är en barbarisk religion. Lite info i all korthet:

  Koranen 2:191 Dräp de otrogna var ni än finner dem.
  Koranen 3:28 Muslimer får inte ha otrogna som vänner.
  Koranen 3:85 Ingen annan religion än Islam är godtagbar.
  Koranen 5:33 Lemlästa och korsfäst de otrogna om de kritiserar Islam.
  Koranen 8:12 Terrorisera och hugg huvudet av dem som tror på andra skrifter än Koranen. Koranen 8:12 Muslimerna måste mönstra alla stridsmedel för att terrorisera de otrogna.
  Koranen 8:65 De otrogna är enfaldiga; kräv att muslimerna bekämpar dem.
  Koranen 9:30 Judarna och de kristna är perversa – kriga mot dem.
  Koranen 22:19 Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader, järnkrokar,kokande vatten; smält ned deras huvuden och underliv.
  Koranen 47:4 Sukta inte efter fred med de otrogna: hugg huvudet av dem när ni griper dem……….ja och så kan jag fortsätt i all evighet om fredens religion……..

  Liked by 1 person

 5. Frihet skriver:

  Jösses… Det är inte 2008 längre. Kan inte fatta att folk fortfarande orkar sitta kvar i sandlådan och kasta rasistanklagelser på varandra längre. Vem f*n bryr sig om det ordet längre, den stigmatiserande effekten är så gott som urtvättad.
  Nu vet jag att många som kommenterar mest trollar, men vad som förundrar mig mest är att ni verkar tro att detta fortfarande har någon effekt.
  Ni låter som Jan Guillou i hans senaste ab-krönika, alltså pinsamma och ignoranta.
  Sluta försöka belägga er själva och andra med tankerestriktioner.

  Nu uppmanar jag inte till hets mot muslimer som grupp, det är att rikta svärdet mot symtomen och precis det som våra verkliga bödlar vill. Vi är alla offer för en brutal ondska.

  Släpp spaden och kliv upp ur sandlådan och kolla nu upp saker som Kalergi-planen, kulturmarxism, de verkliga orsakerna till första och andra världskriget, vad pengar är, frimureri, grupper så som Bilderberg cfr tilateralakommissionen etc, etc.
  Listan kan göras mycket lång. Men förstå framförallt vem och vilka som står bakom allt detta. När vi kommit så långt kan vi gemensamt lyfta och rikta svärdet mot den verkliga fienden och dräpa hydran en gång för alla. Allt annat spelar dem bara i händerna.

  Och just det, vill ni se verklig rasism och förstå vad det ordet faktiskt innebär så rikta blicken mot Israel och förstå deras syn på sina grannar. Lyssna till vad de säger, läs vad de skriver och se framförallt vad de gör.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s