Ny oro gällande vaccin

Från Ann-Britt Axelsdotter

Svåraste frågorna tonårsföräldrar skall ställa sig: Vilka flickor får livmoderhalscancer och vill jag egentligen ha barnbarn?‏

Detta skrev jag om för flera år sedan när Gardasil började ingå i barnvaccinationsprogrammet, på min nu icke existerande blogg www.mammormotgardasil.nu, som fokuserade mycket på ingrediensen polysorbat 80 – idag kommer forskarna efter:

Ny Oro gällande vaccin mot humant papillomvirus – HPV.

American College of Pediatricians – januari 2016

American College of Pediatricians (kollegiet) är engagerade i hälsa och välbefinnande för barn, inklusive förhindrande av sjukdom genom vaccin. Det har nyligen kommit till kollegiets uppmärksamheten att en av de rekommenderade vaccinerna möjligen skulle kunna förknippas med det mycket sällsynta men allvarliga tillståndet, prematur ovario failure (POF), även känd som tidig menopaus. Det har varit två omgångar med rapporter (3 fall vardera) som publicerats sedan 2013, i vilken tonårsflickor utvecklade lab-dokumenterade POF inom några veckor till flera år efter att ha fått Gardasil, mot humant papillomvirus (HPV4) .1,2 Biverkningar som inträffar efter vacciner orsakas oftast inte av vaccinet och det har inte varit någon märkbar ökning av POF-fall under de senaste 9 åren sedan HPV4 vaccin har använts i stor utsträckning.

Ändå finns berättigad oro som bör åtgärdas: (1) långtidspåverkan av äggstockarnas funktion bedömdes varken i säkerhets studierna 3,4 eller i de mäsnkliga sudierna. (2) De flesta primärvårdsläkare är förmodligen omedvetna om en eventuell association mellan HPV4 och POF och rapporterar inte POF fall eller långvarig amenorré (utebliven menstruation) alltid till VAERS, (3) Potentiella verkningsmekanismer har antagits på grundval av autoimmuna föreningar med aluminium adjuvans som använts 1 och tidigare dokumenterade äggstocks toxitet hos råttor från en annan komponent, polysorbat 80,2 och (4) sedan licensieringen av Gardasil i 2006,har det varit ca 213 VAERS rapporter (per den allmänt tillgängliga CDC WONDER VAERS databas) omfattande amenorré, POF eller för tidig klimakteriet, 88% av dessa har satts i samband med Gardasil®.5 De två stammarna HPV2, CervarixTM, licensierades i slutet av 2009 och står för 4,7% av VAERS amenorré rapporter sedan 2006, och 8,5% av dessa rapporter från februari 2010 till maj 2015. Detta kan jämföras med pre-HPV-vaccin perioden 1990-2006, under vilken inga fall av POF eller tidig menopaus och 32 fall av amenorré rapporterades till VAERS.

Många unga kvinnor vaccineras med influensa, meningokocker och stelkramps vaccin utan att få Gardasil®, och ändå är bara 5,6% av rapporterna relaterade till äggstocksrubbningar sedan 2006. som är associerade med sådana vacciner när inte Gardasil® getts. Den överväldigande majoritet (76%) av VAERS rapporterar sedan 2006 med äggstockssvikt, tidig menopaus, och / eller amenorré förknippas enbart med Gardasil®. När VAERS rapporterna sedan 2006 är begränsade till fall där amenorré inträffade under minst 4 månader och inte kan förknippas med andra kända orsaker som polycystiskt ovariesyndrom eller graviditet, är 86/89 fall i samband med Gardasil, 3/89 med CervarixTM, och 0/89 med andra vacciner som administreras oberoende av HPV vaccinet.5 Användning av samma kriterier; det finns bara 7 rapporter amenorré från 1990 till 2005 och inte mer än två av dem i samband med någon vaccin typ.

Några få andra vaccin förutom Gardasil® som administreras i tonåren innehåller polysorbat 80,6 Pre-licensieringens säkerhetsstudier för Gardasil® använde placebo som innehöll polysorbat 80 samt aluminium adjuvant.2,7 Därför, om sådana ingredienser kan orsaka äggstocksrubbningar, eller ökning av amenorré skulle örmodligen inte ha upptäckts i placebokontrollerade studier. Dessutom har ett stort antal flickor i de ursprungliga studierna tagit hormonella preventivmedel som kan dölja äggstocksrubbningar inklusive amenorré och äggstocks kollaps.2 alltså ett orsakssamband mellan humant papillomvirus vacciner (om än inte Gardasil specifikt) och äggstocksrubbningar kan inte uteslutas.

Talrika Gardasil säkerhetsstudier, inklusive en nyligen släppt, 8 har tittat på demyeliniserande och autoimmuna sjukdomar och har inte hittat några större problem. Tyvärr har ingen av dem förutom klinisk säkerhet pre-licensieringen studier på totalt 11.778 vaccinees9 särskilt inriktat sig på äggstocksrubbningar efter vaccination. Medan data från dessa studier inte tyder på en ökad grad av amenorré efter vaccination, den väsentliga avsaknaden av salt placebo och där majoriteten av deltagarna tar hormonella preventivmedel kan dessa studier hindra meningsfulla uppgifter för att utesluta en effekt på äggstockarnas funktion.

En Vaccine Safety Datalink POF studie planeras för att åtgärda ett samband mellan dessa vacciner och POF, men det kan ta flera år innan resultaten kommer att fastställas. Plus, POF kan vara toppen av ett isberg eftersom äggstocksrubbningar manifesteras genom månaders amenorré för att senare utvecklas till POF. Samtidigt har författaren till detta uttalande kontaktat tillverkaren av Gardasil, den rådgivande kommittén för Immunization Practices (ACIP) och Food and Drug Administration (FDA) att tillkännage ovanstående problem och begära att (1) fler råttstudier göras att titta på långsiktiga äggstocks funktionen efter HPV4 injektioner (2) 89 VAERS rapporter identifierade med minst 4 månader amenorré ses över av CDC för ytterligare klargöranden, eftersom den allmänt tillgängliga WONDER VAERS databasen innehåller endast första rapporterna, och (3) primära vårdgivare underrättas om ett möjligt samband mellan HPV och amenorré. En amerikanska regeringens representant svarade att de ”kommer att fortsätta att genomföra studier och övervaka säkerheten för HPV-vacciner. Skulle vikten av bevis från VAERS eller VSD och andra källor tyda på en trolig orsakssamband mellan POF och HPV-vacciner, kommer lämpliga åtgärder vidtas när det gäller kommunikation och folkhälsoåtgärder. ”

Kollegiets uppgift är att publicera detta uttalande så att individer som överväger användningen av humant papillomvirus vaccin kan göras medvetna om dessa frågor i avvaktan på ytterligare åtgärder från tillsynsmyndigheter och tillverkare. Även om det inte finns några starka bevis för ett orsakssamband mellan HPV4 och äggstocksrubbningar, bör denna information vara allmänt känd för läkare och patienter överväger dessa vacciner.

Primär författare: Scott S. Field, MD
januari 2016

American College of Pediatricians – kollegiet – är en nationell medicinsk sammanslutning av legitimerade läkare och sjukvårdspersonal som är specialiserade på vård av spädbarn, barn och ungdomar. Uppdraget för kollegiet är att göra det möjligt för alla barn att nå sin optimala, fysiska och emotionella hälsa och välbefinnande.

En utskrivbar Adobe Acrobat (pdf) kopia av denna uttalande är tillgänglig genom att klicka här: Nya Oro vaccin mot humant papillomvirus.

Referenser:

1. Colafrancesco S, Perricone C, Tomljenovic L, Shoenfeld Y. Human papillomavirus vaccin och primär ovariesvikt: annan aspekt av den autoimmuna / inflammatoriska syndrom induceras av adjuvans. Am J Reprod Immunol. 2013; 70: 309-316.

2. Little DT, och Ward HR. Adolescent tidig ovarian insufficiens efter vaccination mot humant papillomvirus: en serie ses i allmän praxis. J Inv Med Hög Imp Case Rep 2014. doi: 10,1177 / 2324709614556129, sid 1-12.

3. Wise LD, Wolf JJ, Kaplanski CV, Pauley CJ, Ledwith BJ. Brist på effekter på fertilitet och developemental toxicitet av en quadrivalent HPV-vaccin i Sprague-Dawley. Fosterskador Res B Dev. 2008; 83 (6): 561-572.

4. Segal L, Wilby OK, Willoughby CR, Veenstra S, Deschamps M. Utvärdering av intramuskulär administrering av CervarixTM vaccin på fertilitet, pre- och postnatal utveckling hos råttor. Reprod Toxicol. 2011; 31: 111-120.

5. Information tillgänglig via http://wonder.cdc.gov/vaers.html.

6. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf.

7. http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111287.pdf, p.373.

8. Vichnin M, Bonanni P, Klein NP, Garland SM, Block SL, Kjaer SK, et. al. En översikt av quadrivalent mänskliga papillomavirusvaccinen säkerhet – 2006 till 2015. Pediatr Inf Dis J 2015; doi: 10,1097 / INF.0000000000000793, sid 1-48.

9. http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111287.pdf, p.394,396.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.