Krigsförbrytelser

Av Olle Ljungbeck

Brotten och konsekvenserna av dem är mycket värre än svenska folket kan ana eller har vetskap om!

Fler och flera ledande politiker och myndighetspersoner världen runt anklagar nu EU, Nato, USA och Sverige för att ha orsakat flyktingkatastrofen över Medelhavet till Europa. Framförallt de nämndas krig mot Irak och Libyen men också Afghanistan och Syrien.

När diktatorerna störtades blev det fritt fram för olika terrorgrupper. USA.s, Eu.s  och Natos avsikt var att även störta Assad i Syrien, men tack vare Putin blev detta inte möjligt vilket kommer att innebära att Syrien kommer att stabiliseras och många vända tillbaka. När regimerna störtats blev terrorn så omfattande att folket måste fly.

Enda vägen var då över Medelhavet. Terrorn i förening med rundhänta  ekonomiska löften från framförallt Sverige har varit avgörande för flyktvågen. Därför delar Sverige med USA, Nato och EU skulden till alla dem som drunknat.

Kriget mot bl a Libyen som Sverige deltog i med bl a JAS-plan betraktas nu av fler och fler med kunskaper om folkrätten, som en krigsförbrytelse.

Följderna av flyktingkatastrofen där Sverige är en av medbrottslingarna ser vi nu konsekvensen av. Ja inte alla ser den i dess vidd, eftersom medierna bildat symbios med makten och därför vägrar att ge medborgarna sanningen.

Därför har svenska folket ännu ingen aning om vad som verkligen kommer att hända. Visserligen är förstörelsen av Sverige redan nu av sådan omfattning att något liknande aldrig hänt. Men det kommer att bli mycket värre.

Då menar jag såväl den grova brottsligheten som skapat en otrygghet vi aldrig upplevt tidigare. Svenska kvinnor/flickor kan i dag aldrig känna sig säkra att inte bli överfallna och våldtagna av en invandare. Bilägare får nästan räkna med att få sin bil uppeldad om han har den parkerad i ett invandrartätt område. Offentliga byggnader som skolor etc har hitintills bränts ner av invandrare till belopp som rör sig om många miljarder. De invandrade våldsmännen har ingen urskiljning vad gäller våldsutövningen. Hänsyn tas varken till man eller kvinna, pojke eller flicka, ung eller gammal. Invandrarvåldet är urskillningslöst såväl vad gäller människor, djur och byggnader. 

Trots detta försöker nu Aftonbladet med en invandrad hatare – Gellert Tamas – som språkrör lögnaktigt skuldbelägga svenskarna som hatare! Vi behöver endast ögna medierna för att se att hans påstående inte är annat än lögn. Trots att svenskarna i ett antal som ökar för varje dag – av invandrare dagligen utsätts för olika former av hämningslöst grovt våld och kriminalitet  – ser man nästan aldrig en insändare som tar upp detta. En naturlig och mänsklig reaktion borde ju vara att tidningarna skulle översvämmats av hat mot de människor som påstår att de sökt sig till Sverige bort från krig och terror – men i stället lönar folket i det landet de sökt asyl – med terror.

Många undrar säkert över att sjuklöverpartiernas främsta företrädare med  Stefan Löfven i spetsen dagligen öser sitt hat över Sverigedemokraterna (SD) förutom att de beskyller dem för att inte vara demokrater. Beträffande det sistnämnda så är ju förhållandet i verkligheten omvänt. SD har alltsedan sitt inträde i riksdagen strikt följt grundlagens anda såväl som bokstav. Sjuklöverpartierna har däremot alltsedan EU-inträdet upprepade gånger brutit mot grundlagen, i vissa fall så grovt att Lagrådet påpekat detta.

Ja, brotten har ibland varit så grova att ledande jurister tom använt ordet statskupp.

Klart är att sjuklöverpartierna inte längre följer vare sig grundlagens anda eller bokstav.

Några ex: 2002 ändrade man grundlagen helt i strid mot hur ändring skall ske. Medlemskapet i EU skedde utan folklig förankring. Decemberöverenskommelsen (DÖ) innebar avskaffande av en av hörnpelarna i demokratin, nämligen Parlamentarismen. DÖ har visserligen hävts men Anna Kinberg – Batra vill grundlagsfästa den och därmed ändra vår konstitution på ett sätt som helt strider mot demokrati. Till detta skall läggas krigsförbrytelsen mot det Libyska folket som alla sjuklöverpartierna står bakom. (Även V ). Detta kan närmast jämföras med slakten på civilbefolkningen i vissa afrikanska stater för ett antal år sedan.

Eftersom SD under sin tid i riksdagen mer än övriga partier följt grundlagens regler om vår konstitution, är sjuklöverpartiernas påstående inget annat än ren lögn.

Jag tror nu att jag börjar förstå varför man så hatfullt och besinningslöst slungar ut sitt hat mot SD. Med stor sannolikhet beror det på att man genom massinvandringen skapat en katastrofsituation för vårt land som man tappat kontrollen över och därför nu på alla sätt och med alla medel söker dölja för medborgarna. Tyvärr har man för detta usla uppsåt medierna på sin sida vilket gör att den medborgare, som inte själv letar information ej får kännedom om katastrofens enorma volym och brutalitet.

Detta gör vår möjlighet att få ut sann information enormt svår. Jag tror därför att vi måste söka nya vägar att få ut sanningen. Läget för Sverige och svenska folket är nu så allvarligt inte minst utifrån islams/islamisternas allt större inflytande, hot och skapande av parallellsamhällen som i framtiden kommer att betyda olika värdegrund som i sin tur innebär ett splittrat Sverige med ständig terror och konflikter.

Stoppar vi inte den pågående islamiseringen kommer vi bli ett delat samhälle som fortlöpande måste föra en kamp mot islams barbari. Detta barbari tar sig uttryck såväl mot människor, djur och natur. Deras strävan är inte mot ett mera utvecklat, humant och upplyst samhälle. Nej de vill ha ett samhälle där våldet råder, där sharia styr människornas liv, där kvinnor/flickor är andra klassens medborgare som män/pojkar får göra vad de vill med.

Deras strävan är inte att samhället skall styras med förnuft utan genom vidskepelse hämtad ur koranen. Deras religion – islam – är en dödskult och så långt ifrån det samhälle generationen före oss har skapat. Därför finns endast ett alternativ vi kan välja. Islam måste lämna Sverige.

”Statsminister” Stefan Löfven har som en papegoja upprepat att han inte avgår även om Alliansen blir större än de rödgröna med mindre än att alliansen söker sitt stöd hos SD. Hans resonemang visar tydligt att han även här är beredd att bryta mot grundlagen och därmed demokratin. Hans förakt för den senare kunde inte tydliggöras bättre. Nedanstående anger vad Regeringsformen stadgar om Regeringen inte har stöd av en majoritet.

Vem som helst av Allianspartierna som kan samla 35 ledamöter kan kräva misstroendevotum. Röstar då 175 för ett sådant så har Löfven bara att packa i hop såvida han inte utlyser nyval. Sannolikheten att han kommer tillbaka med en majoritet är försumlig. Så därför kommer han att tvingas lämna Rosenbad även vid ett nyval.

”Enligt regeringsformen kan riksdagen på förslag av minst 35 av riksdagens ledamöter avsätta ett statsråd eller hela regeringen. Vid sådant misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen. Om misstroendet gäller statsministern måste hela regeringen avgå. Regeringen kan inom en vecka söka väljarnas förtroende genom att upplösa riksdagen och utlysa extra val.

Sedan 1998 har det i Sverige blivit praxis att något oppositionsparti begär misstroendevotum efter riksdagsval om inte regeringen självmant avgår. Efter valet 2010 ägde dock ingen förtroendeomröstning rum. Grundlagsutredningen föreslog att denna praxis ska grundlagsfästas genom att en förtroendeomröstning automatiskt äger rum efter varje riksdagsval för att pröva regeringens stöd. Detta skedde för första gången efter 2014 års val”.

Dessvärre har vi en partiledare i Alliansens största parti som inte är vuxen sin uppgift att företräda de fyra partierna. Hon har inte endast visat sig sakna brist på lämplighet som statschef genom att hon satt sig själv före medborgarnas väl genom att på olika sätt tricksa och spela med rollen som förmodad kommande statschef. Hon håller som person inte på långa vägar måttet varför M omgående borde finna en ersättare. Hennes agerande är ett hån och förakt mot medborgarna. Detta är ju inget nytt. Det har hon ju inte minst visar genom sitt intelligenta påstående att landsbygdens folk är dummare än stockholmare. Ingen medborgare i Sverige vet var hon står i flertalet frågor.

Jag skulle önska att vi gemensamt arbetar för en folktribunal där såväl svenska företrädare för ”vårt” Sverige och vår grundlagsfästa värdegrund informerar om hur ohållbar situationen är om Sverige skall fortsätta att vara en demokrati med en demokratisk värdegrund. Självklart bör även utländska representanter inbjudas inte minst för att belysa sjuklöverpartiernas delaktighet i bl a krigsförbrytelserna mot Libyen och dess folk. Detta är helt enkelt nödvändigt eftersom medierna har svikit sin viktigaste uppgift att kritiskt granska makten och sanningsenligt gå ut till folket med information om situationen.

En folktribunal skulle sålunda kunna inleda med att redovisa krigsförbrytelserna mot Libyen och Irak och vilka konsekvenser dessa fått för folken i deras länder. Som bl a flyktingkatastrofen och med denna följande död på Medelhavet. Men även hur den humanistiska stormaktens ”generositet” lockat flyktingar över medelhavet trots enorma risker. Där bör också smugglarna ges tillfälle att berätta att de kunde ta tre gånger så hög ersättning för dem som ville till Sverige just för denna ”generositet”.

Som nästa punkt borde våldet och kriminaliteten få en grundlig belysning. Där också politikernas och myndigheternas undfallenhet att inte tillämpa likhet inför lagen redovisas.

Några av de tusentals svenska kvinnor/flickor som utsatts för såväl våldtäkt som gruppvåldtäkt borde ges möjlighet att vittna. Statistik på allt slags våld utfört av invandrare bör redovisas, liksom kostnader för förstörelse av bilar, byggnader etc jämte advokatkostnader mm.

Bristerna inom åldrings- sjukvård, skola till följd av överbeläggning orsakad av massinvandringen. Situationen rent socialt och psykiskt för svenska barn i skolor med hög belastning av invandrare.

Redovisning av förhållanden i muslimska/islamiska friskolor.

Hur värdegrunden skiljer sig i parallellsamhällena jämfört med den värdegrund vi lagstiftat om.

Hur invandrarkvinnor/flickor till nästan hundra procent fortfarande lever i miljöer där hedersvåldet härskar utan att myndigheter ingriper.

Hur kvinnlig omskärelse fortgår som i hemlandet. Jag har själv kämpat mot detta barbari. Efter ett och ett halvt år fick jag nog då jag av myndigheter fick beskedet att man anmodats att inte vidtaga några åtgärder därför att det kunde irritera religiösa makthavare. Jag är beredd att vittna om detta.

Detta är självklart bara ett axplock. Men vill vi försvara det samhälle Sverige var till omkr 2000 då måste vi agera kraftfullare och på bredare front. Vi måste nå ut till en bred allmänhet. Får vårt folk i gemen veta sanningen och endast den, kommer vi att kunna vända utvecklingen så att vårt land återigen blir något positivt att leva i och känna stolthet över.

Från sjuklöverpartierna kan vi inte vänta oss något stöd.

Strax innan jag började skriva den här artikeln lyssnade jag på ett program om Evert Taube. Jag tänkte då; ”En sådan skönhet i hans poesi och vilken humanism och kultur präglar all hans diktning. Men också. Vilket kulturarv vi har genom vår vis-skatt. Då slår det mig att vi håller på att byta ut vår egen kultur mot en barbarisk sådan i vilken såväl sång, musik och bildkonst är förbjuden. Denna ”kultur” får nu bilda egna enklaver med egna barbariska värderingar och lagar. Men inte nog härmed. Den får också genom egna skolor prägla de inkommande barnen i en livsfientlig kultur!

Det är mycket hög tid att bryta denna utveckling annars tar barbarer från en dödskultur över.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.