Det nya Sverige!‏

Hej.

Ni alla politiker och myndigheter är delaktiga i detta. Gör något eller avgå.

”Kriminella åkte in på motorcyklar och sköt med paintballgevär”

Sjumilaskolan ligger mitt i Norra Biskopsgården. Det är en grundskola upp till nian med 99 procent invandrarbarn. De talar över 20 språk, tio procent är nyanlända och en tredjedel har varit i Sverige mindre än fyra år.

Skolinspektionen gjorde förra hösten en inspektion på Sjumila och beslutade om vitesföreläggande på 1,4 miljoner kronor om inte en rad brister rättades till. I nyhetsrapporterna talades om ”stökig” miljö, att eleverna inte känner sig trygga och att det förekommer bråk och kränkande språkbruk.
– Kritiken är befogad och kommer att vara en hjälp i vårt kommande förändringsarbete, sa områdeschefen för skolorna Päivi Malmsten i ett pressmeddelande.

Det är en sådan där nyhet som brusar förbi. Stök. Bråk. Förändringsarbete. Orden saknar doft och konkretion och ger egentligen ingen kunskap. De bara förstärker förortsklichéerna.

Jag beställde fram underlaget för vitesförläggandet. Efter sekretessprövning fick jag ta emot en tjock bunt dokument i ett tomt rum på Skolinspektionen i centrala Göteborg, långt bort från förorten men nära flera bra restauranger och den superhippa inredningsbutiken Artilleriet.

I pappersbunten fanns så mycket av vårt samhälles goda intentioner. En likabehandlingsplan. ”På Sjumilaskolan ska alla elever känna sig välkomna oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder, sexuell tillhörighet eller läggning… Sjumilaskolan är en solidarisk, jämställd och jämlik skola där elevperspektivet genomsyrar hela verksamheten.”

Där talas om gemensamma lekdagar, trygghetsgruppen, stadieövergripande konferenstid och ökad samsyn. Mänskliga rättigheter med fokus på genus. Där talas om gruppstärkande aktiviteter, rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling och andra rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal.

Det är ett samhälle där vi inte lämnar något åt slumpen. Alla ska med. Alla ska få påverka. Alla ska bli sedda och må bra.

Inspektörerna konstaterar det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.

Och så fanns i pappershögen de protokoll som inspektörerna upprättade efter sina besök på skolan. Jag måste här be läsaren om ursäkt för ett par riktigt långa citat och be om tålamod. Läs noga och betänk att detta är en skola i ett av världens mest demokratiska och välmående länder:

”Sammanfattning av lektionsobservationer”

Lektioner i högstadiet. 

Lektion 1: Bild, 55 minuter, 14 elever

Klassen har vikarie denna lektion. När lektionen börjar är färre än hälften av eleverna på plats. Läraren avvaktar cirka fem minuter till några fler kommit in. Flera elever har jackor och mössa på sig, vissa under hela lektionen. Eleverna har påbörjat en uppgift som de ska fortsätta med. Det tar mellan 10 och 13 minuter innan samtliga elever hämtat sitt material och satt sig på sina platser. Under dessa första minuter droppar elever in i klassrummet. Eleverna går runt och pratar högt med varandra, pojkar skriker ‘fuck off’ till varandra utan att läraren tar notis om det. En grupp med fyra flickor kommer snabbt igång med sitt arbete. Läraren säger kontinuerligt till eleverna att vara tysta och försöker efter cirka åtta minuter gruppera om vissa elever för att få lugn och ro i klassrummet. Läraren säger ‘Det är bild – det betyder inte att ni får skrika!’ …När det är tio minuter kvar av ordinarie lektionstid lämnar eleverna klassrummet.”

Detta är alltså skolan i ett land där politikerna talar om ”kunskapslyft” och att det är med en välutbildad befolkning som vi bygger vårt välstånd.

”Lektion 2: Språkval Sv/En, 65 min, 19 elever”

Lektionen skulle hållas av två lärare men då endast en är närvarande har alla eleverna svenska…

Kl. 13.00 – 13.05 fyra elever kommer in
13.07 en elev kommer in
13.07 en vuxen kommer in
13.08 vuxna och barn kommer in
13.08 en elev kommer in
13.09 flera elever går ut
13.10 en elev går ut
13.10 en elev rycker upp dörren
13.10 en elev går ut
13.10 en elev går ut
13.11 två elever kommer in
13.11 elev går fram och knuffar elev, blir tillsagd av läraren, går och går ut
13.12 elev går ut
13.12 elev som knuffade annan elev kommer in
13.13 elev kommer in
13.13 elev kommer in och låser dörren efter sig
13.15 det knackar på dörren och två elever blir insläppta
13.15 en elev går ut
13.17 någon knackar på dörren, elev kommer in
13.21 elev kommer in
13.22 elev går ut
13.26 någon rycker upp dörren men kommer inte in
13.35 elev knuffar annan elev och går ut
13.45 dörren rycks upp igen men ingen kommer in
13.46 dörren rycks upp igen
13.58 elever öppnar dörren när en elev läser högt för klassen, läraren stänger dörren och låser”

foto : anders deros : dokument om biskopsgŒrden. kommisarie pŒl sjšlander. text: peter kadhammar. foto: anders deros
Kommisarie Pål Sjölander.

Inspektörerna konstaterar det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.

Låt mig ge ytterligare ett kort utdrag ur Skolinspektionens protokoll:

”Skolinspektionens utredare väntar på att klass 9A:s lektion ska börja men läraren kommer inte. En elev springer in på toaletten medan en annan elev med kraft slänger en bok mot toalettdörren. När eleven på toaletten öppnar dörren och tittar ut försöker den andra eleven få upp dörren genom att ta stöd med en fot mot väggen och rycka kraftfullt i dörrhandtaget. Eleven på toaletten lyckas stänga dörren igen och då sparkar den andre eleven våldsamt i väggen och rycker våldsamt i dörren. Under tiden detta pågår reagerar de andra eleverna som står i korridoren inte märkbart på det som sker. Ett par elever har varit och letat rätt på läraren och kommer nu med läraren, tio minuter efter utsatt lektionsstart.”

foto : anders deros : dokument om biskopsgŒrden. maria wallin, sociolog, strategisk analytiker. text: peter kadhammar. foto: anders deros
”Det handlar inte om att rektorn eller lärarna är dåliga eller att det skulle vara något fel på pedagogiken. Det handlar om regler och normer”, säger sociologen Maria Wallin.

Det finns mycket, mycket mer i Skolinspektionens underlag. Att lärare bara går förbi när elever förstör saker eller ”utövar våld gentemot varandra eller gentemot en kollega.” Tre elever som sparkar sönder en möbel i korridoren när en vuxen går förbi och säger: hej. Om lärare som har stressymptom som sömnsvårigheter, högt blodtryck, trötthet, ångest, känsla av overklighet och alienation, förvirring och vanmakt.

Lärare som är ovänner med lärare.
Personal som inte klarar att få slut på slagsmål som fortsätter och fortsätter.
Elever med hörselskydd.
Rädda lärare.
Rädda elever.

Och skolan får kritik och kommunen ska betala vite om det inte blir ordning. Men det är ETC, ETC

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.