Internera dem

Av Olle Ljungbeck

Politikernas primitivitet, obildning och bristande intellekt är ett hot mot oss medborgare.

Jag vill påstå att de svenska politikerna under perioden 30-70 -talet var intelligentare, mer genuint bildade och mer realister än dagens, trots att en stor del av dem endast hade folkskola och ett fåtal högre utbildning.

Bland såväl arbetarklass som lägre medelklass fanns en stor begåvningsreserv som trots sin begåvning ej hade möjlighet att studera vidare eftersom deras föräldrar saknade medel för detta. Deras enda möjlighet att kunna få utlopp för sin begåvning var att söka sig till politiken. Självklart drevs de också av viljan att förändra samhället i riktning mot förbättrade levnadsförhållanden för befolkningen i sin helhet. Sålunda vågar jag trots allt påstå att hindret för högre studier för denna begåvningsreserv hade det goda med sig att de ägnade sig åt politiken i stället för att söka sig till uppgifter som de kanske helst velat eller hade begåvning för. Dessa var det som formade folkhemmet. Medan de som nu verkar är på väg att riva ner det –  inte minst för sin brist på realism. De verkar i stället utifrån något som kan kallas snällism och tycka synd om ism därför att de inte är realister utan dessutom saknar integritet så de agerar utifrån en falsk humanitet. Deras falskhet är uppenbar. De påstod sig företräda en humanistisk stormakt när de i själva verket skapade flyktingkatastrofen genom bl a medverkan i krigen mot Irak och Libyen. Att sedan deras krigsförbrytelser mot dessa båda länder följdes av drunkningsdöden i medelhavet vill de inte kännas vid.

I dag kan så gott som alla med hygglig begåvning söka sig till de områden de känner mest för. Detta har ur politisk synpunkt inneburit att begåvningsreserven i mycket liten omfattning söker sig till politiken med den ödesdigra utveckling vi nu ser och som innebär att de som har sämst möjlighet att leda landet ändå kommit att göra det.

Med svag begåvning följer också – förutom oförmåga att driva samhällsutvecklingen i för medborgarna positiv utveckling – också en primitiv stagnation som kommer till uttryck i att man inte vill utveckla samhället bl a i sekulär riktning.

Detta är allvarligt och gör sig tydligt märkbart när det gäller med invandringen inkommande starkt primitiva och icke demokratiska politiska och religiösa rörelser som t ex ISLAM. Denna rörelse får trots att vi grundlagsfäst t ex jämställdhet mellan könen skattemedel för att motarbeta såväl vår grundlagsfästa som i allmän lagstiftning fastlagda värdegrund. Detta kan exemplifieras med att islamska/muslimska organisationer/moskèer tillåts driva skolor, förskolor, ungdomslokaler när det tydligt framgår att de inte accepterar vare sig demokrati eller den grundlagsfästa värdegrunden. Hade vi en Justitieombudsman eller Konstitutionsutskott värt namnet skulle självklart inte det vara möjligt att så desavuera grundlagen som nu sker.

Vi ser också hur såväl kvinnor som flickor  tvingas anpassa sig efter regler och klädkoder som helt går emot vad vi anser vara varje individs rättighet att själva bestämma. Skrivningen i bl a skollagen om att – underförstått- små barn själva har rätt att avsäga sig religiös påverkan är så enfaldig och dum att man häpnar att ”lagstiftare” kan stå bakom något sådant. Självklart har 6-12 åringar ingen möjlighet att göra detta! Om detta inte är ett skrivfel så tyder det såväl på oförmåga till logiskt tänkande som en primitiv världsbild.

Skall vi kunna ha någon som helst respekt i fortsättningen för politiker måste de göra rent hus med vidskepelse till förmån för en samhällsutveckling  där den enskilda människan sätts i centrum och organisationer/rörelser/religioner etc förbjuds att utanför det statliga rättssystemet, lägga bojor på människor eller tvinga in dem i levnadssätt där de styrs på ett sätt av andra, så att deras egen rätt att forma sitt liv inskränks. Självklart måste då religioner och ledarna i dessa fråntas all möjlighet att påtvinga individer sina åsikter.

Indragning av alla statligt finansierade bidrag är då en absolut nödvändighet som bör ske omgående. Tas inte all makt från dessa politiska/religiösa rörelser omgående så visar politiker i regering och riksdag att de inte lämnat primitivism och vidskepelse. Därmed kan de inte heller anses vara bildade i ordets riktiga betydelse oavsett om de även råkar ha en akademisk examen.

Vi måste därför av dagens politiker kräva följande.

–  Utplåna alla parallellsamhällen.

–  Förbjuda allt tvång som hämmar den enskilde individens utveckling och frihet

   så länge inte denne skadar någon annan.

–  Eliminera och förbjud Islamska rörelser/religion att tvinga människor till

   underkastelse eller lydnad under religiösa/kulturella regler/vidskepelse. Alla

   bidrag dras in.

–  Alla brott som har straffsatsen fängelse skall också innebära utvisning efter

   avtjänat fängelse.

–  Brott inom kulturens/religionens ram som könsstympning måste ovillkorligen

   beivras. Nu upptas en stor del av vårdplatserna för svenska kvinnor till

   vård av könsstympade invandrarkvinnor!

–  Inga skattemedel till könsstympning. Kostar i dag upp emot 100 miljoner.

   Det är ett brott att använda skattemedel till detta.

–  Förbjud Saudiarabien med flera länder att bekosta moskéer i vårt land.

–  Inga ersättningar för advokatkostnader för asylsökanden. Kostar i dag

   skattebetalarna nästan en miljard pr år.

– Förbjud islamska friskolor. Svenska medborgare skall inte betala till dessa där eleverna får lära sig att förgöra dem. Inga elever i muslimska friskolor blir integrerade. Hemspråksundervisning förhindrar integrering. Nyligen godkändes en islamsk friskola som på sikt skall ha 500 elever. Politikerna visar därmed sin brist på realism.

Om inte politikerna aktivt arbetar enligt ovan måste de svenska medborgarna agera. Islam är en katastrof för Sverige och måste därför stoppas i sin linda.

Den hittills förda politiken visar att det är sanning vad jag anförde i början av artikeln. Trots att flera av de ledande politikerna är i trettioårsåldern är deras omdöme, realism och förmåga att förutse utvecklingen ett barns.

Inte minst deras tal om bl a månggifte, tillåtelse till incest, tidelag och nekrofili etc visar på en primitiv, pervers personlighet. Eftersom ingen av partiledarna utom SD funnit skäl att fördöma detta visar det på politiker, som inte är tillräkneliga. Av denna anledning bör rent moraliskt medborgarna ha rätt att inte bara sparka dem utan ställa dem inför domstol alternativt förklara dem otillräkneliga och internera dem.

Någon ändring av denna attityd från medborgarnas sida kan inte komma ifråga förrän dagens politiker nyktrat till (om detta nu är möjligt).

Fortsätter de att hantera invandringspolitiken som nu, är ett uppror från medborgarnas sida inte bara ofrånkomligt utan nödvändigt av ren självbevarelsedrift.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Internera dem

 1. Björngunnar skriver:

  Politikerna som styr Sverige har köpts av djävulen zjälv.
  Det kan möjligen se ut som om dom är dumma i huvudet eftersom deras handlingar visar att de sänker landet men, allt beror på ur vilken vinkel man ser det och hur godtrogen man är.
  Politikerna har låg intelligens och gör korkade saker eller politikerna arbetar åt den dolda världsmakten vars mål är att utradera Sverige från kartan.
  Det går bra för dom, det går åt helvete med ständigt ökande takt!

  Liked by 1 person

 2. Sofia skriver:

  Utradera det svenska folket är ||£€$|| ute efter.
  Landytans tillgångar sätter de huggtänderna och klorna i.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.