Demokratins och humanismens lyxlirare

Av Olle Ljungbeck

Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström; ”Vi måste kunna engagera oss för Polens demokrati”.

Så när Sveriges kvinnor till följd av en vansinnig invandrings- och asylpolitik har blivit fredlösa för män från en annan kulturkrets och värdegrund väljer bl a dessa, att i första hand värna om polska kvinnors (självklart delar jag uppfattningen att kvinnor själva skall bestämma över sin kropp) rätt till abort. När det snart inte går en dag utan att svenska kvinnor och flickor utsätts för grov våldtäkt och annat våld av dessa barbarer väljer sålunda ovan nämnda ”liberala” kvinnor att ignorera våldet mot sina  egna landsmaninnor för att själva bli betraktade som banerförare för humanism.

När en rullstolsbunden svensk kvinna blir våldtagen av fem invandrare väljer FI och en stor del av politiker och mediaetablissemanget att kalla de som genom olika aktiviteter tagit parti för den rullstolsbundna kvinnan för rasister och nazister! Detta är inget annat än feghet och att undkomma sitt moraliska ansvar.

När journalisten Christoffer Nilsson i Aftonbladet skall skildra händelserna på Gotland säger han i sin politiska korrekthet inte klart ut att de misstänkta är asylsökande. Se nedan. 

”Frisläppandet av de misstänkta och ryktesspridning om att de skulle vara asylsökande ledde till oroligheter med bland annat stenkastning mot ett asylboende, hot mot poliser och hatstormar på sociala medier. Dessutom hoppade fallets åklagare av efter att ha fått påhälsning i hemmet”. Christoffer Nilsson, Aftonbladet. En typisk lyxlirare.

I boulevardtidningen Aftonbladet finns en artikel som talar om ett upprop i Dagens Nyheter för tillsättandet av en haverikommission mot porr. Uppropet är bl a undertecknat av socialdemokraten Carina Ohlsson och moderaternas riksdagsledamot och tillika ordförande i justitieutskottet Beatrice Ask. När jag läser detta blir jag något förvånad.

Inte över att porren bekämpas med hänsyn till det förakt den utgör mot kvinnor. (Ett förakt som inte minst Aftonbladet är banerförare för).

Vad jag förvånas över är att trots att könsstympning är i lag förbjuden i Sverige så könsstympas årligen invandrarflickor i vårt land. Om detta har jag skrivit i nästan två år. Jag har vänt mig till riksåklagaren, åklagarkamrarna i Norrköping och Kalmar där man för flera år sedan konstaterade att minst 200 invandrarflickor i dessa kommuner var könsstympade. Totalt kan siffran överstiga hundratusen!

Jag har tagit upp det ett antal gånger med ett flertal politiker för att få dem att agera. En av dessa är Beatrice Ask som jag t o m tiggt om att besvara mina mail.

Men inte. Det bör också nämnas att dessa könsstympade kvinnor upptar en stor del av resurserna vid våra mödravårdscentraler och kvinnokliniker så att svenska kvinnor ej längre självklart får plats på dessa. Till detta bör givetvis läggas det oerhörda lidande könsstympningen innebär. Även om jag är stark motståndare till det som kallas porr skulle jag om resurserna är begränsade – trots lyxlirarnas motstånd  – prioritera utraderandet av allt vad stympning av kvinnors könsorgan innebär.

När Sveriges statsminister Stefan Löfven  av FN.s generalsekreterare fick ett av de finaste uppdragen man kan få, antog han det utan vidare – nämligen att arbeta för kvinnor och mäns jämställdhet över hela världen. Om det kan bero på hans urusla språkkunskaper varför han  uppfattat budskapet fel och i stället nu finner sig i ett ökat förtryck av kvinnor. På annat sätt kan hans accepterande av att kvinnor/flickor numera så gott som dagligen i vårt land utsätts för våldtäkt och annat grovt våld av asylsökande från kulturer/religioner i vars värdegrund det ingår att förtrycka och förnedra kvinnor, inte tolkas. Det rimmar ju väl med hans underkastelse för personer och organisationer han känner sig underlägsen. Inte minst hans kryperi för USA.

Hans likaledes accepterande av klan/parallellsamhällen där kvinnor inte tillåts leva det liv de själva har rätt till.

Samma gäller tillåtelsen för islamister att driva friskolor där det finns många exempel från de senaste åren hur dessa fundamentalister hjärntvättar eleverna men också medvetet driver en linje att flickor skall undertryckas och att eleverna skall läras att integration i det svenska samhället inte rimmar med koranen.

Vänsterpartiet som är ett auktoritärt parti där alla måste tycka som partiledningen och flertalet av de ledande politikerna kan klassas som tillhörande demokratins och humanismens lyxlirare, har man nu fördömt en av få – ja kanske den enda – som tar orden demokrati och humanism på allvar – nämligen Amineh Kakabaveh. När hon ser verklighetens parallellsamhällen och hedersvåldet där kvinnor inte tillåts vara fria och självständiga är vänsterpartiet med dess ledare Jonas Sjöstedt på väg att kasta ut henne! Och flertalet vänsterpartister ger honom då sitt stöd. Men inte bara vänstern visar sin låtsashumanism.

Det gör bl a också moderate riksdagsledamoten Kahin Ahmed som i sin förbittring att hon vågar ifrågasätta islamisterna i förorterna inte kan dölja att hans egna sympatier i första hand ligger hos dessa islamister och fundamentalister. Inte hos de förtryckta kvinnorna. Amineh Kakabaveh har visat ett fantastiskt mod och borde premieras med en utmärkelse som visar att hon har tagit demokrati, humanism och jämställdhet mellan könen på djupaste allvar.

En statlig myndighet – Skolinspektionen – vilken har som uppgift att garantera att skolelever oavsett var de kommer ifrån inte påtvingas religiös propaganda och vidskepelse sviker dagligen sitt uppdrag.

I en skola som enligt grundlagen skall vara konfessionslös inte bara sviks barnen utan myndigheten bryter också mot grundlagen. Detta gör den genom att ständigt godkänna muslimska friskolor där religionen – islam – är basen för skolornas värdegrund!

I dagarna har det framkommit att en ny muslimsk skola skall starta med på sikt 500 elever. Enligt uppgift skall en av de mest renläriga islamisterna – Abdisiriak Waberi – bli rektor för skolan. Denne man var en gång rektor för den islamistiska Römosseskolan i Göteborg. Under hans tid fick ”skolan” ett tiotal protokollförda anmärkningar för framförallt kränkning av de kvinnliga eleverna. Och kränkningarna var grova. För mitt offentliggörande av det helvete flickorna varit utsatta för under Waberis rektorstid blev jag belönad med PK-iternas vanliga hedersomnämnande som varande rasist och främlingsfientlig. Bland utdelarna av detta hedersomnämnande kan nämnas moderaternas nuvarande partisekreterare Tomas Tobé samt dåvarande riksdagsmannen Lars Backman.

Såväl regeringen, sjuklöverpolitikerna som vissa myndigheter skall självklart inräknas bland ovannämnda lyxlirare.

Knappast någon gång hur tydligt det än framgår att brott mot demokrati jämställdhet och humanism föreligger enligt vad grundlagen och vissa allmänna lagar anger så beivrar de inte dessa brott eller vidtar åtgärder som innebär att lagarna tillämpas.

Ett oeftergivligt krav för den som tar orden demokrati, humanism och integritet på allvar är bl a att agera enligt följande.

– Tillämpa grundlagen och vår allmänna lagstiftning vad

   gäller det som anges om vår värdegrund. Detta innebär

   inte att förbjuda kulturinslag som inte saboterar vår

   grundlagsfästa värdegrund.

–  Våga ta strid mot Islamisternas islamisering av för-

   orterna.

–  Förbjuda friskolor på religiös grund varav islam är all-

   varligaste hotet.

–  Som politiker och myndighet alltid agera när de värden

   som bildar vår värdegrund hotas.

–  Främja integrering och bestraffa de som förhindrar

   sådan.

De som i dag starkast och tydligast bryter mot denna lagstiftning är sjuklöverpartiernas regerings- och riksdagsledamöter, myndigheterna och moraliskt – journalisterna.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s