Till partiledarna i samtliga åtta riksdagspartier m. fl.

Av Olle Ljungbeck

Den 13/9 2013 skrev jag nedanstående artikel. Tyvärr har min oro för utvecklingen av denna tickande bomb med råge överträffat det jag varnade för.

Detta framgår med förfärande tydlighet av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) årliga trygghetsundersökning som följer efter artikeln.

En tickande bomb om vi inte ger tydliga signaler i tid.

Med den massinvandring som nu pågår får vi inte dölja eller bortse från att en stor del av dessa invandrare kommer från totalitära (diktaturer) samhällen. De aktuella länderna präglas av värderingar, ”rättssystem”, religioner, kulturer som vi i stort  sett är främmande för och står  helt i strid med de humanistiska värden, som vårt samhällssystem bygger på och som vi är stolta över.

Dit hör framförallt jämställdhet mellan kvinnor/flickor/män/pojkar. Men också vår lagstiftning och gränsdragningen mellan religionen och staten. Religionen skall vara den enskildes sak och får inte påverka eller vara styrande i politiken. Detta senare sker emellertid vad gäller islam som politikerna tar hänsyn till trots att grundlagen förbjuder detta.

Andra skillnader vi inte kan acceptera men som ändå förekommer är omskärelse av flickor (lagen som tillåter omskärelse av pojkar bör tas bort). Vidare tvångsgifte, kvinnors underordnande män. Att flickor inte får deltaga i alla skolämnen liksom sport- och idrottsutövning. Kvinnors/flickors rätt att själva bestämma sin klädsel etc.

En av de ”kulturyttringar” som nästan var okända före dagens invandringsvåg gäller gruppvåldtäkter. De har accelererat i takt med dagens massinvandring. Risken är stor att detta skall fortgå. I dag tar vi inte bara in familjer utan också ett stort antal ensamkommande ”barn” varav flertalet är pojkar eller unga män.

De placeras oftast i gruppboende. Sålunda inte i enskilda hem där de dagligen skulle konfronteras med svensk kultur och värderingar.

De är givetvis trots sin ungdom bärare av hemlandets kultur, inte minst i sin syn på kvinnor/flickor. Denna innebär som vi vet mannens dominans visavi kvinnor/flickor. De kommer inte ens att vara populära som svärsöner till familjer med döttrar även från deras hemland. Skälet härtill är att de själva saknar egen familj eller släkt som kan ge flickans föräldrar vissa garantier etc. Sannolikt kommer endast ett fåtal svenska flickor att kunna tänka sig ett partnerskap med så skilda värderingar.

Dessa pojkar/unga män kommer sålunda ha svårt att få en partner, varför risken är stor att de med våld tilltvingar sig könsumgänge. Således potentiella våldtäktsmän!

Vi måste i betydligt större utsträckning ge tydliga signaler för sådant som strider mot våra allmänna värderingar och lagar. Ett  aktuellt fall där sådana signaler uteblev   gäller de 6 pojkar som nyligen friades för våldtäkt mot en femtonårig flicka.

Tror vi på det samhälle, den samhällssyn och de värderingar som  vi håller högt kan vi inte kompromissa. Då faller vi tillbaka till det primitiva och okultiverade samhället från vilka dessa individer kom. Tyvärr finns det röster i dag som vill överse med dessa förbrytelser och inte föra upp dem till ytan. I stället ropar de rasist och främlingsfiende till dem som vill värna kvinnors rätt till trygghet och de värderingar, vilka vi lagstiftat om och allmänt vill försvara.

De som i dag ropar rasist etc åt oss som sakligt vill diskutera invandringen ur olika aspekter kränker inte minst invandrarkvinnor/flickor som om vi inte ger tydliga signaler tvingas leva under samma förtryck som i hemlandet. Deras frigörelse uteblir helt. Den kanske viktigaste värderingen vi därför måste ge klara signaler om är jämställdheten mellan kvinna och man, och att en man aldrig äger rätt till sexuellt umgänge utan kvinnans medgivande eller på annat sätt kan bestämma över hennes liv.

Olle  Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

SEXUALBROTTSEPIDEMIN 

På torsdagen släppte Brottsförebyggande rådet sin årliga trygghetsundersökning, i vilken det framgår att sexualbrottsepidemin är ett skenande samhällsproblem som drabbar alltfler unga kvinnor.

Från 2012 till 2015 har antalet sexbrott mot framför allt unga kvinnor dubblerats, och det handlar inte om någon “ökad anmälningsbenägenhet” då undersökningen bygger på intervjuer med ca 12 000 personer. Dessutom är 29 procent av de sexbrott som kvinnor utsätts för att betrakta som grövre.

60 procent av sexbrotten utförs på allmänna platser och i 70 procent av fallen av en okänd person. I åldersgruppen 16-24 år utsätts hela nio procent av kvinnor för sexbrott”.

Fegheten hos våra myndigheter och politiker har inte förändrats sedan jag skrev artikeln. Som framgår har Brå inte vågat eller tordats ange etniciteten på förövarna. Vilken etnicitet dessa har råder emellertid ingen tvekan om. Det är i huvudsak individer från muslimska länder.

Lärdomen politikerna ovillkorligen måste dra är självklart en begränsning av invandringen. Hårdare lagstiftning där mord, grovt våld, våldtäkter alltid skall leda till utvisning efter avtjänat fängelse. Självklart skall det samma gälla de som påträffas med vapen och sprängmedel. Den värdegrund vi dels grundlagsfäst men också lagt fast i allmän lagstiftning skall ovillkorligen efterföljas. En av dessa är jämställdhet mellan kvinnor och män och skall om den inte följs, utan missbrukas, leda till utvisning. Islamistiska skolor måste självklart förbjudas. Härutöver måste myndigheterna följa invandrarfamiljerna på ett sådant sätt att såväl flickor som pojkar tillerkänns samma rättigheter som de svenska.

Du politiker som läser detta. Du är om Du har möjlighet att påverka ovanstående men inte gör det, att betrakta som en usling, som vi medborgare skall visa allt vårt förakt och rimligen inte ge dig förtroendet att verka inom politiken i framtiden.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Till partiledarna i samtliga åtta riksdagspartier m. fl.

  1. kbrel skriver:

    Glasklar analys Olle!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.