”Dramatisk ökning av psykisk ohälsa”

Från Kalle Hellberg

Rapport från Strålskyddsstiftelsen  2016-11-17

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa. En förväntad effekt av ökad strålning från trådlös teknik.

Antalet patienter som varje år i öppenvården fått diagnosen ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” har ökat från 142 000 år 2005 till 344 000 år 2014. I åldern 0-29 år har antalet patienter ökat med 200%, från 46 000 år 2005 till 139 000 år 2015. Läkemedel mot psykisk ohälsa som förskrivs till unga i åldern 0-29 år har också ökat kraftigt under samma period. Sedan 50 år har negativa effekter av mikrovågsstrålning för den psykiska hälsan beskrivits och bekräftats i forskning under de senaste två decennierna. Den ökande psykiska ohälsan är därmed en förväntad effekt av den ökande exponeringen för mikrovågsstrålning och den mest sannolika förklaringen, särskilt som det enligt ansvariga myndigheter saknas andra  orsaker bakom ökningen, skriver Strålskyddsstiftlesen, i en ny rapport: Dramatisk ökning av psykisk ohälsa. En förväntad effekt av ökad strålning från trådlös teknik”

Mikrovågssyndromet = psykisk ohälsa

Symtombilden kallad radiofrekvenssjukan eller mikrovågssyndromet var ansedd som bevisad och var därför erkänd som en effekt av mikrovågor inom den sovjetiska medicinen.[1] Observerade och beskrivna effekter sedan 50 år på nervsystemet av mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning i trådlös teknik omfattar:

Huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, svettningar, yrsel, synrubbningar, depressioner, ångest, ökad stresskänslighet, irritationsbenägenhet, beteendestörningar, minnes- koncentrations- och inlärningsproblem, hjärtpåverkan/tryck över bröstet och rubbad sköldkörtelfunktion.[2], [3] Det är en symtombild som motsvarar ”psykisk ohälsa”. 

Symtomen beskrevs bland annat av USA:s Defence Intelligence Agency i en rapport utgiven 1976.[4] Om exponeringen pågår under längre tid blir immunförsvaret till slut utmattat och kroniska sjukdomar, inklusive cancer, utvecklas enligt professor Karl Hecht som också granskat den östeuropeiska forskningen.[5] Om exponeringen upphörde i tid, innan kroniska sjukdomar utvecklats, avklingade symtomen.

Effekterna på psykisk hälsa bekräftade under senare år

Hälsoriskerna av mikrovågsstrålning bekräftades nyligen av den franska myndigheten för säkerhet i arbetslivet ANSES, som i en rapport som fokuserade på risker för barn, konstaterade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga (minne, koncentration) kan påverkas negativt efter användning av trådlös teknik.[6] 

År 2015-2016 har 224 vetenskapsmän verksamma på området i ett gemensamt ställningstagande konstaterat att allt fler undersökningar under senare år visat negativa effekter för den psykiska hälsan vid nivåer som människor exponeras för, under gällande gränsvärden/riktlinjer:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”[7]

Statistik visar kraftig ökning av psykisk ohälsa och samtidig ökning av mikrovågsstrålning

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik över den psykiska ohälsan från Socialstyrelsen som visar att såväl läkemedelsförskrivningen av preparat mot psykisk ohälsa och sömnsvårigheter som  antalet patienter i öppenvården som fått diagnoser inom gruppen psykisk ohälsa ökar kraftigt. Särskilt stor har ökningen varit bland unga 0-29 år.

Antalet patienter i åldern 0-29 år som fått receptbelagda antidepressiva läkemedel exkl. SSRI har i stort sett fördubblats från 68 558 år 2006 till 121 919 år 2015. För SSRI-läkemedlen (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som också används vid depressioner är ökningen från 55 731 patienter 0-29 år, år 2006 till 95 707 år 2015. Lugnande ångestdämpande medel förskrevs till 40 738 patienter i åldern 0-29 år 2006 och till 80 590 år 2015. Antalet patienter i samma ålder år som får ADHD-medel har ökat 6 gånger, från 11 748 år 2006 till 64 187 år 2015.

Ökningen av exponeringen framgår bland annat av följande:

·       År 2014 använder tre fjärdedelar av 16-åriga flickor mobilen mer än 3 timmar per dag. Att vara ”högkonsument” är alltså vanligare än att inte vara det.[8]

·       Så sent som 2010 använde 7 % av 16-åringarna mobilen för att koppla upp sig mot internet. Nu gör 96% detsamma. Den mobila internetanvändningen ökar fortfarande, men den mobila internetexplosionen ägde rum 2010–12.

·       Barns innehav av surfplattor har mångdubblats sedan 2012/13. Därför har andelen barn under två år som spelar spel nästan fyrdubblats på två år: från 7 % 2012/13 till 26 % 2014.

Enligt statistik från Post och Telestyrelsen har antalet samtalsminuter i mobilen fördubblats enbart mellan 2007 och 2015 vilket indikerar en mycket kraftig ökning av människors exponering enbart under de senaste åtta åren. Sedan år 2000 har antalet samtalsminuter i mobilen sexdubblats (år 2000: 5 000 miljoner minuter; 2015: 30 000 miljoner minuter.) Sedan år 2003 har antalet sändare/basstationer för mobiltelefoni sannolikt fyrdubblats, från 50 000 till uppskattningsvis minst 200 000.

Strålskyddsstiftelsen: Kriskommission behövs för att rädda folkhälsan

– Ansvariga myndigheters svek mot människor i Sverige är enormt. De har under många år bortsett från kända fakta och vilselett om vad man sedan länge känt till om hälsoriskerna, i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen. Det är dags att tillsätta en kriskommission om frågan om den ständigt ökande strålningens hälsorisker och dess konsekvenser för folkhälsan. Det är även dags att granska myndigheternas hantering av frågan under det senaste decenniet och i slutändan utkräva ansvar för de nu pågående allvarliga konsekvenserna. De är inte begränsade till psykisk ohälsa utan gäller även ökad cancerrisk/cancerförekomst och risk för/ökad förekomst av degenerativa sjukdomar, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Läs hela rapporten Dramatisk ökning av psykisk ohälsa. En förväntad effekt av ökad strålning från trådlös teknik” länk

Presskontakt

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 51213
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Relaterade pressmeddelanden:

Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Länk

Ökande incidens av sköldkörtelcancer och muncancer Länk

Mobilanvändning ökar risken för cancer i huvud- halsområdet. Länk

Mobilstrålning orsakar hjärntumör – sambandet klart. Länk

3S_logo_green

Arbetar med utgångspunkt från

Europarådet resolution 1815 maj 2011.

Alla måste få veta om riskerna. Barn är extra känsliga.

Stöd vårt arbete Bankgiro 814-8504

[1] Johnson Liakouris: Radiofrequency (RF) Sickness in the Lilienfeld Study: An Effect of Modulated microwaves?, Archives of Environmental health 1998

[2] Hecht: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog. Effects of Wireless Communication Technologies. Kompetenzinitiative, Tyskland (pdf)

[4] US Defence Intelligence Agency, 1976: Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) Eurasian Communist Countries.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s