Riksövergripande försvarsorganisation och motståndsrörelse

Av Olle Ljungbeck

Regeringen kan inte längre garantera medborgarnas säkerhet och därför är den inte regeringsduglig utan måste bytas ut.

Denna artikel började jag skriva efter att jag den 24/11 i TV 4 lyssnat på ”debatten” mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Den gjorde mig inte bara förbittrad utan också rädd för att dessa två kan få fortsätta att totalförstöra vårt land. Inte ett enda intelligent och klokt förslag om Sveriges framtid förmådde de formulera. Den som vid kommande val röstar fram dessa katastrofala individer gör sig därmed skyldig till Sveriges undergång såväl beträffande välfärd som värdegrund. En så primitiv ”debatt” förd av en statsminister och en eventuellt blivande sådan, har jag aldrig hört tidigare trots att jag följt dessa sedan Per Albins tid! De berörde överhuvudtaget inte den katastrof de försatt Sverige i.

Invandrarkriminaliteten har nu nått en sådan nivå att de hotar det svenska samhället och ingen medborgare kan längre känna säkerhet och trygghet till liv och lem. 

De kriminella invandrargängen är på väg att ta över förorterna i våra större städer men också medelstora och mindre samhällen med många invandrare.

Varken regeringen eller de övriga sjuklöverpartierna är beredda att sätta in resurser för att en gång för alltid stoppa invandrarbrottsligheten.

Till detta måste också läggas att de islamska värderingarna som helt strider mot en civiliserad och kulturellt utvecklad stat alltmer vinner mark i vårt land.

Detta senare beror ju på politikernas undfallenhet och handlingsförlamning. Islamska värderingar måste stoppas och inte ges fotfäste i vårt land. Islam är en dödskult som bara bryter ner. Av alla religioner är den enbart destruktiv. Den bör för övrigt inte behandlas som religion utan som en politisk rörelse med inslag av religiös fanatism. Därför skall den inte skyddas genom lagen om religionsfrihet. Detta gör den farligare än andra religioner och ger utrymme för terrorism, som vi inte i tid kan skydda oss ifrån. Islamisterna tillåts dessutom i sina organisationer, i muslimska skolor, i moskéer etc driva och verka för en värdegrund som står för terror, antidemokrati och konflikter mellan olika grupper.

Vi kan nu inte längre hoppas på att regeringen och de övriga sjuklöverpartierna agerar på ett sådant sätt att Sverige återgår till förhållanden som rådde före massinvandringen.

Vi måste därför för det första skapa en riksövergripande försvarsorganisation och motståndsrörelse i annat fall tar invandrarbrottslingarna över.

Vi hör nu dagligen åklagare, poliser som uttalar sig om att man inte klarar invandrarbrottsligheten såvida inte regeringen ger dem de rätta redskapen.

Några av dessa är ju att utvisa alla utan medborgarskap som utför kriminella handlingar. De som har sådant skall givetvis få straff som står i proportion till brottet.

Husundersökningar skall tillåtas i alla de områden där brottslingarna finns. Påträffas olagligt innehav av vapen och sprängmedel skall de ansvariga utvisas.

Bort med skolor och ungdomsorganisationer som drivs av muslimer.

Kräv stenhård anpassning till den värdegrund vi grundlagsfäst eller genom allmän lagstiftning lagt fast.

Allt som motverkar integrering och assimilation skall förbjudas. Följs de inte skall vederbörande utvisas.

Seder kopplade till islam och som hindrar inlemmandet i det svenska samhället på ett naturligt sätt skall brytas.

Exempel på detta är skilda badtider för män och kvinnor. Sådana är helt oacceptabla. Därför skall inte småflicks/pojkjurister hos diskrimineringsombudsmannen få avgöra sådant. I stället skall vi återgå till de regler som gällde när massinvandringen tog sin början. Det hänsynstagande till primitiva religioner och seder som nu görs i Sverige är oförsvarligt. Hitintills har vi tydligt sett att de som t ex arbetar med dessa frågor hos diskrimineringsombudsmannen är obildade icke upplysta individer som tolererar vilka vidskepelser som helst i vårt moderna samhälle.

I Sverige borde vi alla inte minst politiker, myndigheter och mediafolk vara stolta över den utveckling och värdegrund vårt land genomgått och står för och därför till varje pris hävda och försvara den. De som vi valt att göra detta sviker emellertid såväl oss som de nu bortgångna, som formade det land vi fått i arv.

Dagens politiker saknar klart och tydligt den begåvning och bildning liksom strävan bort från det barbari som är kännetecknade för de kulturer varifrån merparten av dagens invandrare kommer.

Förhållningssätt människor emellan, som motverkar individens frihet, samhälleliga normer och värderingar som skapar otrygghet och motsatsförhållanden är dagens politiker på väg att tillåta invandrargrupper att  utöva och tillämpa i vårt land. En dödskult som islam kan inte föra något gott med sig och bör därför inte accepteras i vårt land.

Politikerns vilsenhet och brist på klarsyn visar sig så gott som dagligen. Man är beredd att stifta lagar mot hat och rasism på nätet men inte faktiskt och kraftfullt göra slut på invandrarnas grova våld som mord, rån, våldtäkter, bränning av bilar och fastigheter etc. Detta skall givetvis ske genom att resurser i första hand avsätts för dessa brott. Straffen skall givetvis vara långa fängelsestraff och därefter utvisning. I dag kan nästan ingen svensk flicka känna sig trygg när hon går till skolan eller befinner sig där om skolan eller orten har invandrare. Insatser mot detta våld borde självklart prioriteras före en visserligen inte försvarbar men ändå bara retorik på nätet.

Jag tror aldrig vi tidigare hos de grupper som borde bära upp samhället bildnings/kulturellt/demokratiskt och utvecklingsmässigt haft så stora brister som hos dagens. Den som lyssnar på dagens politiker, tar del av hur myndigheter fullgör sina åligganden och hur journalister (medier) beskriver dagshändelser och skéenden kan inte annat än instämma i mina påståenden. Hur kan överhuvudtaget en tidning som Aftonbladet betraktas annat än som en boulevardtidning och därför av den som köper den snabbt förpassas innanför rocken eller i handväskan för att inte avslöja sin bildningsnivå. Den speglar med förödande klarhet att de ansvariga för tidningen avsvurit sig allt ansvar för seriös journalistik.

Och tyvärr befinner sig merparten av dagens politiker på samma undermåliga nivå från vilken i dag sällan hörs någon röst som kan inge medborgarna hopp. 

Därför måste vi medborgare agera genom egna initiativ. Ett av dessa kan vara lokala medborgarinitiativ som tar strid mot de som försöker tvinga på oss en ny ”värdegrund” och tackar oss för att de fick en fristad här genom att mörda, råna, begå våldtäkter, förstöra materiell egendom samt införa värdenormer som endast hör hemma i barbarstater. 

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Riksövergripande försvarsorganisation och motståndsrörelse

 1. svitjod2000 skriver:

  Hur menar du att motståndet rent praktiskt ska gå till? Ska vi bilda paramilitära styrkor ute i bostadsområdena? Och på vilket sätt ska dessa försvarsgrupper organiseras och hur ska de verka? Är det meningen att vi ska gå ut på gator och torg och fightas man mot man?

  Jag ser inte det förslaget som realistiskt om man nu inte vill kasta in landet i ett fullständigt kaos med kanske ett inbördeskrig. Vi som är emot invandringspolitiken och det övriga etablissemangets slickande i västbankirernas mungipa kommer knappast att skörda några framgångar med det. Däremot att är det oligarkernas våta dröm att svenskarna till slut tröttar och tar till våld för att försvara vår kultur och folk. Inget skulle vara bättre för Soros och hans anhang om det skedde.
  För övrigt finns det redan en motståndsrörelse som du föreslår, Nordiska Motståndsrörelsen. De som vill kan väl ansluta sig till den organisationen som redan är etablerad.

  De problem som våra politiker försatt oss skall lösas politiskt. SD borde vara lösningen på alla dessa problem du räknar upp med invandrares brottslighet. Det nämner du inte ens, så man får väl anta att SD då inte kommer att reda upp det moras det svenska samhället befinner sig i. Det är således upp till oss själva att ta tag i problemen och lösa det. Däremot skall vi höras, höras tydligt för att få en ändring till stånd.

  Jag håller med om att invandrare utan svenskt medlemskap skall utvisas vid grövre brott eller upprepad brottslighet.

  Gillad av 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   Jag tror inte SD kommer varken kunna eller seriöst vilja reda upp det moras det svenska samhället befinner sig i. Hade de verkligen haft den ambitionen och inte minst möjligheten hade de nog inte suttit i riksdagen nu.

   Olle har inte påstått att vi ska organisera oss för att skjuta oss fram, men vi har rätt att försvara oss mot angrepp och i dagsläget finns ingen som vi kan lita på skyddar oss, snarare tvärtom.

   Gilla

   • När polisen backar är ovanstående tankegångar logiska. Att polisen väljer att backa behöver heller inte bero på feghet, men kan vara taktisk reträtt. För problemet är att det inte kommer leda till något fullgott skydd ens med polisiära åtgärder eller medborgargarden, men kan öka konflikten, d.v.s. exakt den konflikt som de extrema islamisterna är ute efter så att de kan fortsätta med sin muslimerna-är-offer-retorik:
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/06/08/religios-sekterism-det-muslimska-brodraskapets-hemliga-program-oversatt-till-svenska/

    Jag tror inte att SD:s medlemmar vill behålla problemet alls. Det är faktiskt en ologisk tankegång. De vill naturligtvis lösa problemet med den extrema islamismen. Tyvärr kommer nog massiva deportationer/avvisningar leda till terrorism, men frågan är, med tanke på mängden idioter som fritt fått ta sig in, om det ens finns någon annan väg framåt än precis det som försvaret förbereder sig på, nämligen:https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/21/aurora-17-forsvarsmakten-installd-pa-att-ova-utragen-is-terrorism-i-sverige-samtidigt-som-terrorismen-finansieras-av-sveriges-riksdag/

    Med den protektionistiske Donald Trump som president i USA, men även med framtidens sannolika protektionistiske demokratiske socialist som president i USA, men även ökat medvetande hos folk, så tror jag att det kan bli svårt för Soros och de andra oligarkerna att driva fram fler oroligheter i världen.

    Jo. Det kommer bli terrorism i Europa när muslimerna deporteras, men samtidigt kommer terrorismen försvinna helt när de väl är deporterade. Inte ens Breivik kommer känna någon motivation till terror längre.

    Lösningen är att gå med i hemvärnsliknande organisationer, speciellt för svenska ungdomar, anser jag, träna självförsvar, skydda sig, ev. flytta till tryggare plats, förbereda sig på det som kommer ske så att man inte står där med skägget i brevlådan när det väl sker, om det sker, men då kan försvara både sig själv och nationen.

    Är man orädd, inte bryr sig om ev. repressalier, ex. redan har sin pension eller mediterar flitigt, lönar det sig att visa sitt mod också om man gör det på ett sakligt, hövligt konstruktivt sätt. Tala med folk! Säg din mening! Det är en viktig motvikt till massmedias lögner.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.