Fler strålande nyheter från Kalle

Från Kalle Hellberg:

Hej! Så är det då dags att belasta allas strålande tillvaro med ett info, denna gång nr 16-24, den 24/11:

1. ”Så farlig är mobilanvändning”

-Internet är mycket långt från vårt biologiska sätt att vara. Vi får mindre kontakt med andra och sitter isolerade mer när vi har våra huvuden ner i en skärm. Och vi reflekterar mindre av den värld som omger oss. Vår empati och vår förmåga att sätta oss in i hur andra har det, kommer att minska.

Översättning här

Och då tar man inte med strålningen….

…………………………………………………………………………………………………..

2. Facebookgrupp mot trådlös teknik

I förra info hade jag med en Facebookgrupp som behandlar trådlös teknik och hälsorisker, här är en till

(Jag är inte själv med i Facebook).

………………………………………………………………………………………………….

3. Dansk insändare om skadlig trådlös teknik

………………………………………………………………………………………………….

4. Strålning från smarta elmätare skadar nervsystemet 

Liksom all trådlös teknik gör

Översättning här

video här

https://www.youtube.com/watch?v=4NTSejgsjTc

………………………………………………………………………………………………….

5. Mobilfria skolor får barnen att leka och lära sig mer

Översättning här

…………………………………………………………………………………………………..

6. Föreläsningen i Växjö…

 …som jag höll i tisdagskväll blev som vanligt positivt hyllad, av en trevlig och mycket intresserad publik på över 60 personer.

………………………………………………………………………………………………….

7. Mailväxling med redaktör

Hej Morgan!

Jag läste din artikel om Wi-Fi i en skola där ÅF gjort mätning av strålningsnivåer.

http://www.vf.se/nyheter/allman/wifi-gav-inga-halsobekymmer

Vad du skriver är att värdena var långt under de fastställda gränsvärdena och allmänheten tolkar nog detta som att strålningen är harmlös, vilket väl är meningen, även om du inte skriver det.

De fastställda referensvärdena som SSM använder sig av är bestämda av industrin, via den av industrin tillsatta ”expertgruppen” ICNIRP, vars uppgift är att indoktrinera alla nationer om att trådlös teknik är ofarlig. Detta för att alla trådlösa produkter industrin tillverkar och säljer ska vara godkända, men det har absolut inget med hälsorisknivå att göra. ICNIRP garanterar bara att ingen ska kunna koka av strålningen, om man håller nivåerna under deras rekommendation, inget annat.

För Wi-Fi gäller i Sverige att strålningstätheten inte får överstiga 10 miljoner µW/m2 (10 W/m2). Ett mätvärde på t ex 1 000 eller 10 000 µW/m2 anses då vara ”extremt lågt och därmed ofarligt”.

Men forskningen kan påvisa negativ cellpåverkan av trådlös teknik från nivån ca 30 µW/m2 (Bioinitiativ Report 2012), 1 000 eller 10 000 µW/m2 är således extremt höga och skadliga nivåer. Du anger heller inga mätvärden i din artikel, vilket skulle vara bra att veta.

Den oberoende forskningen i världen är helt överens om skaderisker med trådlös teknik, det finns troligen över 10 000 rapporter om skaderisker att studera för den som är intresserad (jag kan nog ange uppåt 5000 länkar till publicerade rapporter för den som vill veta). Men det verkar inte vara av intresse för vare sig industrin eller media att sprida sådana sanningar.

På min hemsida har jag lagt ut massor med information, se

http://maxicom.se/Stralningsrisker.php .

Sanningen är att allt levande på vår Jord är skapta för att (nästan) tåla det vi kallar för ”den naturliga bakgrundsstrålningen”, som främst kommer från solen. I mikrovågsområdet, där den mesta trådlösa tekniken ligger, är bakgrundsstrålningen normalt under 1 pW/m2 men kan vid kraftiga solstormar uppgå till närmare 0,1 µW/m2 (då mår många dåligt). Normalvärden från trådlös teknik, när jag gör mätningar i bostäder, samhällen och städer, kan variera från ca 10 µW/m2 upp till 100 000 µW/m2. En GSM-mobil vid dålig täckning, tryckt mot örat, kan innebära strålningstäthet upp till 2 miljoner µW/m2, rakt in i hjärnan.

Vem är då jag som skriver ovanstående: Min bakgrund är nu 58 års arbete med ”strålande” teknik (radio-tv, radar, röntgen, komradio, mobiltelefoni, bl a 30 år som tekniker-konstruktör hos Ericsson, har deltagit i ”första rummet” under mobiltelefonins hela uppbyggnad).

De senaste 22 åren har jag engagerat mig för ”det som inte finns”, elöverkänslighet, som drabbar allt fler, detta efter att våra kunder väckte mig om sina hälsoproblem efter att de köpt sin första GSM1994 (enligt forskargruppen i Lund, Salfordgruppen, så är nu minst en miljon svenskar skadade av den trådlösa tekniken, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt). Bl a åker jag runt i landet och håller en 4-timmars föreläsning för allmänheten om dessa risker, i kväll är jag i Växjö, vilket blir den 177:e platsen jag hittills varit på.

M v h  Kalle Hellberg

Vd Maxicom AB

Blidsberg

P.s. Kan du ange vilken skola det gäller, skulle gärna vilja få kontakt med skolledningen där.

……………………………..

Hej Kalle, och tack för dina uttömmande synpunkter. Faktum är att jag faktiskt har intervjuat dig för ett antal år sedan när du besökte bibliotekshuset i Karlstad. Det var väldigt intressant och lärorikt, så jag har i alla fall en liten koll på vad du anser i frågan och jag har också med jämna mellanrum kontakt med elallergiker som hör av sig till mig för att diskutera.

I just det här fallet har jag dock bara gått på den rapport som ÅF tagit fram och som rör Prästbols skola i Sunne kommun. Rapporten går att beställa från kommunens diarium.

När det gäller de mätvärden som återfinns i rapporten så är dessa: 0,41 när det gäller elektriska fält (V/m) högst uppmätta värde 6 minuter, samt 0,0004 när det gäller effekttäthet (W/m2) högsta uppmätta värde 6 minuter.

Det där säger säkert dig mer än det säger mig.

Mvh Morgan Schmidt, nyhetschef Värmlands Folkblad

…………………………

Hej och tack för svar!

0,0004 W/m2 är alltså lika med 400 µW/m2 att jämföra med forskningens 30 µW/m2 som skadegräns. Barnen (och lärarna) är alltså i en miljö som definitivt är skadlig! De vistas i en mycket starkare strålmiljö än vad dessa värden visar, eftersom de flesta barnen också har mobiler och läsplattor igång under lektionerna, men som troligen inte var påslagna under denna mätning.

M v h  Kalle H.

……………………

Enligt rapporten ligger gränsvärdet på det aktuella området på 50. Jag kan inte svara för vad det betyder, men så står det i alla fall. Mätningarna ligger alltså väldigt långt under de gränsvärden som de mäter mot i alla fall.

Mvh Morgan Schmidt, nyhetschef Värmlands Folkblad

…………………….

Nja, de kanske menar 50 V/m i elektriskt fält, vilket motsvarar 6,6 W/m2 i täthet. Det är dock inte sant, det som gäller som referensnivå för Wi-Fi (frekvenser över 2000 MHz) är 10 W/m2 vilket motsvarar 61 V/m i elektriskt fält. Så visst är uppmätta värdet långt under detta, vilket det alltid blir, eftersom dessa referensvärden är framtagna så att all teknik ska vara godkänd. Men det har inget med biologisk hälsorisknivå att göra.

I bilagan ser du hur det gått till att få fram dessa referensvärden och hur man gjort för att få ”tyngd” bakom bedyranden om ofarlighet, liksom du finner ”experternas” kopplingar till industrin. Detta vore väl ett ”skoop” att skriva om?

M v h  Kalle H.

…………………….

Det de skriver är att gränsvärdet är 140 V/m under sex minuter när det gäller elektriska fält och 50 W/m2 när det gäller effekttäthet under sex minuter.

De hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd samt Europeiska Unionens rekommendationer. Gränserna i dessa kan jag dock inte ta vare sig i försvar eller slå ned på.

/Morgan

…………………..

Fast dessa värden du anger finns inte i ICNIRP:s guideline från 1998, som är den som SSM följer. Du kan finna värdena som gäller på SSM:s hemsida. Och läs min beskrivning om hur det gått till i bilagan du fick, det är sanningen!

M v h  Kalle H.

Nu måste jag rusa till Växjö, hoppas det inte är trafikkontroll, he-he.

………………………………………………………………………………………………….

8. Leksaker klarar inte gränsvärden

Men ingen trådlös teknik klarar hälsoriskgränser….

………………………………………………………………………………………………….

9. Frekvensförslag för 5G

Som beräknas vara i drift omkring 2020 och i provdrift på vissa platser under 2018.

Mer om 5G

Ericsson: Förarlösa bussar hotar inte chaufförerna

Ericsson och Telia testar 5G redan 2018

………………………………………………………………………………………………….

10. Största samlingen med forskningsrapporter

Med f n 23835 rapporter och 5870 summeringar av forskningsstudier, och handlar alltså om det som inte finns, enligt vår myndighet SSM

https://www.emf-portal.org/en

(Har haft detta med tidigare och det står även i mitt häfte ”Strålande Tillvaro”, som nu passerat 30 000 gränsen i upplaga)

……………………………………………………………………………………………………

11. Det som heller inte finns…

…. I många år har det larmats om det som kallas Chemtrails, utsläpp av ämnen från flygplan och som bildar tjocka vita strängar efter planen, för att efter någon timma sprida sig och bilda ett dis över himlen.

Myndigheter liksom media och köpta s k ”experter” har hela tiden förnekat att detta förekommer, den allmänna informationen beskriver detta fenomen som ”kondensstrimmor”. Men alla som satt sig in i detta förstår ju att kondensstrimmor efter flygplan upplöses inom ganska kort tid (1-15 minuter), vilket inte dessa strimmor gör.

Mätning av regninnehåll har gjorts på ett antal platser på Jorden och de visar ett innehåll av metaller och andra partiklar, som inte borde finnas där.

Här en artikel med ingående beskrivning av tester som gjorts i Sverige, artikeln är från 2012, men inte desto mindre aktuell. Läs och fundera på varför detta sker….(har inte skickat ut denna länk tidigare).

Här följer en av mina egna erfarenheter i denna sak:

2008, den 1/7, vid 11-tiden denna mycket vackra dag, satt jag och solade mig på kullen uppe vid vårt lusthus. Jag råkade titta upp mot himlen och såg då ett fantastiskt välgjort rutmönster med tjocka vita streck. De perfekt fyrkantiga rutorna bedömde jag till ca 2×2 km och det fanns 3 farkoster som ritade detta mönster, de åkte fram och tillbaka och ritade allt fler rutor. Inget ljud hördes från dessa plan, på grund av avståndet, de såg ut som små blanka prickar framför strimmorna de ritade och jag uppskattade höjden till mellan 12-15 km. Hastigheten var mycket hög, mycket snabbare än reguljärflyget som har en korridor över oss på mellan 7-10 km höjd i sin färd mellan Gbg och Sthlm.

Eftersom jag läst en massa om Chemtrails sedan 2002, så fick jag givetvis en aha-upplevelse om att här ser jag detta med egna ögon. Jag gick in och ringde till Landvetter och fick tala med en operatör i flygledartornet. Efter min beskrivning om vad som sker över mig så fick jag svaret ”där finns inga plan för tillfället, jag ser inget här på min skärm” (har såg tydligen bara på en skärm med transponder-ekon och dessa plan hade nog inga transpondrar).

Jag ringde då till försvarets luftförsvarscentral utanför Malmö, de måste ju kunna se på en vanlig radarskärm dessa plan, men svaret jag fick där var att några flygplan som spred rutmönster med vit dimma hade han ingen aning om eller ens hört talas om. Jag kontaktade då SMHI via mail, men fick samma svar, Chemtrails hade personen aldrig hört ens till namn, vad är det? Ändå såg jag detta samtidigt på himlen. Vid 16-tiden på em hade de vita strecken flutit ut och bildade nu ett dis över den tidigare klarblå himlen och detta dis låg kvar ända fram till mörkrets ankomst.

Detta ter sig ju löjligt, tänkte jag, här flyger man kors och tvärs och sprider moln med okänt innehåll, och ingen vet något om detta, inte undra på att de flesta inser att det ”ligger en hund begraven” (lyckliga de som fortfarande inte förstår att något pågår).

En kompis i Skåne hade en mycket avancerad kikare och han hade tittat på dessa plan vid annat tillfälle, när de spred dessa strimmor i hans trakt. Han påstod att planen var mycket smala och långa, färdades med mycket hög hastighet och de hade inga beteckningar på flygkroppen, helt blanka.

Här kan man se alla plan som har transponder, i realtid http://www.flygradar.se/ .

Många vittnar om att när de ser att dessa utsläpp sker ovanför sig så finns inga plan på det ställe spridningen sker, på denna transponderbild.

Under hela vintern och nu i vår 2014 så har spridningen av Chemtrails ”exploderat” över södra Sverige, jag ser detta nästan dagligen över oss i klart väder och det framgår av vissa länkar på Internet att man numera blandar in dessa nanopartiklar av bl a barium och aluminium i flygbränslet som reguljärflyget använder, spridningen blir därigenom enorm.

Men flygplanen jag såg den 1/7 2008 följde inga flygkorridorer, de vände flera gånger för att kunna rita dessa rutor över ett bestämt område och det råkade vara över mina hemtrakter. Frågan till mannen från SMHI eller till någon inom flygvapnet kunde ha gällt detta ritande av rutmönster som faktiskt sker, och det av andra plan och i andra riktningar än de reguljära (självklart vet man inom försvaret att dessa främmande omärkta plan finns i svenskt luftrum och har tillstånd till detta, annars är det ju intrång och då ska de skjutas ner om de inte avviker eller landar frivilligt).

 Kalle H.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Fler strålande nyheter från Kalle

  1. Josef Boberg skriver:

    Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag upplever det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.