Vi söker namnförslag till vårt nya parti

Från White TV av Henning Witte

Tuesday, 13 December 2016 21:31

källa

Jag, Henning Witte, chefredaktör på White TV, är med och grundar ett nytt parti i och för Sverige. Partiet plockar de bästa idéerna från alla partier plus revolutionerande nya programpunkter. Vänstern har bästa bankkontrollprogrammet samt vinsttak i vården, MP har några bra miljö-förslag, S har en modig utrikesminister som erkänt Palestina som stat, M plockar stora poäng att sänka skattetrycket, FI vill kämpa mot det hemska patriarkatet, KD och SD har bra invandringspolitiska förslag.

Vi är därför varken höger eller vänster utan framme.

Vi tänkte först gå ut med en förfrågan till allmänheten vad ni tycker ett sådant parti skall heta och senare publicerar vi förslag till hela partiprogrammet för offentlig diskussion i förhoppningen att få förbättringsförslag från er.

Vårt nya parti menar att Sverige borde anta en ny Författning enligt nedanstående:

Konungariket Sverige kan liknas vid ett Hus, som vilar på fyra av varandra oberoende hörnstenar:

* Den Lagstiftande makten, som är Riksdagen

* Den Verkställande makten, som är Regeringen

* Den Dömande makten, som är Domstolarna

* Den Penningutgivande makten, som är Riksbanken

Vårt nya parti ska verka för närdemokrati enligt den subsidiära principen, att beslut så långt möjligt ska fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Många beslut är av den karaktären, att dessa inte ska underkastas beslut av församlingar valda av folket genom allmänna val, då dessa kan vara av privat natur. Ämbetsmän på alla nivåer ska direktväljas av Folket.

Vårt nya parti ska verka för att införa fri, gratis energi för alla.

Vårt nya parti ska verka för fri marknadsekonomi, samt för att skydda den från konkurrenshämmande maktkoncentrationer. Staten återges ansvaret att bedriva infrastrukturell verksamhet, där dåliga förutsättningar finns för att konkurrensutsätta verksamheten.

Vårt nya parti ska verka för att livsnödvändiga, gemensamma tillgångar skyddas genom att förhindra utförsäljning till privata intressen, såsom luft, vatten et cetera.

Vårt nya parti ska verka för att samtliga som sökt och fått asyl på falska grunder, samt eventuellt erhållit medborgarskap på falska grunder, ska utvisas och i förekommande fall erhållit medborgarskap, få detta medborgarskap återkallat, dock bara till länder eller regioner utan krig.

Lögnaktig journalistik ska kriminaliseras. Pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen avskaffas. Mediedomstolar ska införas. Tingsrätter och Hovrätter tar över dessa mål. En svart lista med minuspoäng för samtliga mediebolag och journalister ska införas. Varje dom mot ett medium och/eller journalist ger vissa minuspoäng. Finns mer än tio minuspoäng, exproprieras medieägaren/ägarna och chefredaktören avsätts och ges tio års yrkesförbud. Bara en ägare får äga ett medium. Bonnier och de andra storägarna skall exproprierasoch välja ett medium de vill ha kvar.

Pengarna skall förstatligas precis som kontanterna, som skall bevaras. Bankerna förblir privata men fråntas makten att skapa olagliga digitala pengar (mer än 90% idag). Enbart Riksbanken får ge ut pengar, E-kronan + kontanter. E-kronan skall vara ränte- och återbetalningsfritt, som ett slags bidrag, s.k. arbetspengar. Riksbanken ger ut så mycket pengar som det arbetas i samhället (BNP), pengar backas alltså upp med arbete och inte med skulder som idag, eller guld som förr. Detta medför en minskning av skattetrycket med ca. 90% då staten gör pengarna själv som behövs i samhället. Inflation och deflation försvinner, arbetslöshet är ett minne blott och bubblor samt cykler inom konjunkturen försvinner.

Genom allt detta får folket betydligt större makt på bekostnad av bankerna, vars olagliga pyramidspel krossas.

Då kanske det blir äkta demokrati i Sverige för första gången?

Namnförslag kan skickas till den krypterade tipsfunktionen hos White TV eller till

henning@whitetv.se

Film om Kanada, som hade förstatligat sina pengar från 1937 fram till 1974 och mådde mycket bra av det.

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

71 kommentarer till Vi söker namnförslag till vårt nya parti

 1. Sofia skriver:

  FRIHETSPARTIET?

  Gillad av 1 person

  • Ogillar namnet. Det för tankarna till Liberalernas tokliberalism och till den nyliberalism som är en del av den globala Bilderberggruppens extremkapitalistiska agenda , vilken förstör för nationell och lokal demokrati.

   Namnet ger, liksom namnet ”Liberalerna”, ett intryck av ett naivt tankesätt, som om man inte har förstått att olika friheter står i motsats till varann och måste balanseras.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Er penningpolitik medför konfiskation av det värde som finns i sparade pengar genom utspädning. Denna fortsatta tro på penningmagi är oroande. Bättre hade varit att föreslå bitcoin eller dylikt, alltså en myntfot som är specialdesignad för att vara perfekta som pengar.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Ni menar att ni kan skapa värde magiskt med penningpolitik. Det kan ni inte, ni kan bara flytta värde mellan olika grupper människor. Från sparsamma medborgare till statliga byråkrater och politiker, i det förslag ni har i texten ovan.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Martin A .
    Vore det inte lämpligt att svenska kronor gavs ut av svenska folket, staten som det var avsett från början, jag har förstått att på 1700 talet fördes en penningpolitik som drev upp värdet på pengar och det gynnade dem med pengar men företag slog ofta vantarna i bordet.
    För att reta Martin, judarna måste ut ur bankerna
    ..och media, porrindustrin och svenska kyrkan!

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    @Björngunnar
    Alla som kan ge ut pengar komme rmissbruka denna makt. Mitt ideal är som följer:
    Centralmakten ägnar sig åt försvar av gränsen. Punkt. Skattetrycket till centralmakten är under 10 %.
    Social trygghet tillhandahålls extremt lokalt. Mellan människor som träffar varandra regelbundet. Här utbyts huvuddelen av resurser mellan medborgare. Sockennivå. Om vi låter centralmakten omfördela de resurser som krävs för social trygghet så får centralmakten monstruös makt. Makt som utövas av människor vi inte känner och som vi aldrig träffar. Detta kommer alltid sluta ungefär där vi är nu. I hämningslöst maktmissbruk. Ergo..

    Pengar kan vara guld, bitcoins, kopparplåtar, x kg orörda jungfrur, honung, söta barn eller någonting annat. Det viktiga är att det ej är politiker som definierar det. Därför att politiker aldrig sysslar med ”det allmänna bästa” och alltid sysslar med ”personlig positionering” och ”förräderi/sälja sig till högstbjudande”. Därför måste den vidunderliga makten att skapa pengar tas bort ifrån den politiska sfären. Och vi retierera till antingen naturliga pengar (Bitcoin, Guld, Silver) eller inneboende värde (jungfrur, Snickers, Honung, Ammunition).

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:

    MartinA.
    Det är mycket glädjande att läsa ditt inlägg som är bland de bästa jag läst överhuvudtaget!
    Just sockennivå är en fullträff och det är rena motsatsen till hur det ser ut idag, maktkoncentration till Junker i Eu vilket i praktiken innebär att människor låter sig ledas ner i olycka och fördärv.
    Vi kan väl konstatera att människor lyckas väldigt dåligt med att vara sin egen lyckas smed och att någongång borde väl insikten komma ikapp att dagens system är skapat för att göra oss till slavar under en centralmakt.
    Att jag sedan påstår att det är samma folkslag som ständigt skapar problem för oss och att det kommer de iallafall fortsätta med, men jag tror ändå att det kommer att bli mycket svårt för dem i det samhälle du skisserat.
    Penningsystemet är basen för destruktiv maktutövning och hur som kommer det alltid att finnas förklaringar på att te.x intelligens är förklaringen på att egendomsfolket söker makt för att styra i vad de tror är eget intresse när det i själva verket handlar om ren ondska och tillvägagångssättet är att förstöra, vilket man lyckats mycket bra med, hos det du beskriver som ett idealsamhälle.
    Så jag är med på det samhälle du skisserar men hur skall detta kunna genomföras?

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    @Björn
    Vi behöver ingen reseplan. Vår värld går sönder omkring oss. Det räcker med att vi talar om en icketrasig värld. Vart vi hamnar vet vi inte. Men folk kommer lyssna och ta intryck när de bygger ihop sig själva.

    Oavsett vad världen blir så kommer det goda livet alltid finnas där. Min tro är att det till och med i USSR gick att leva fritt och lyckligt och tillfredsställande och positivt, för den som visste att hitta rätt spricka att bo i. Så är det ju i sverige idag?

    Jag tänker börja experimentera med att själv gå i kyrkan varje söndag. Kyrkorna och församlingarna finns ju där. Visst, de har en knäpp ideologi och ynkliga präster. Men jag har många podcasts att lyssna på, hörlurar och en smidig liten mp3 spelare. Och en kyrka som är så vilse som svenska kyrkan är lätt att förändra. Den bara väntar på nytt innehåll.

    Det är viktigt att träffas och tala i verkligheten. Och att inte söka lösningar genom att ta över och förändra centralmakten. Centralmakten förstör sig själv och är räddningslöst förlorad. Gott så.

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:

    Du har förmodligen rätt MartinA.
    Men på ryska CCCP, där c är s och p är r )).
    Första s-ett står för Sajoz som betyder tillsammans.
    Andra s-ett sovjetskaja.
    Tredje s-ett socialistiska.
    R-ett republik.

    Hade ju inget annat att anmärka på)))

    B

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    För övrigt grämer det mig att jag använde det tyska Jünger Frauer. Och inte det skandinaviska Mö. Vi är ett uråldrigt folk. Dags för oss att bejaka det.

    Gillad av 1 person

 3. ”Vänstern har bästa bankkontrollprogrammet samt vinsttak i vården.”
  – Enig. De har även tanken på en progressiv skatteskala som kan balansera tillbaka omoraliskt förskaffade rikedomar till folket. Socialism kallas det. Slå gärna upp ordet!

  ”MP har några bra miljö-förslag”
  – Jasså? Vi tänker ni då på? Borttagandet av utträdes kravet ur EU där frihandeln/fulhandeln ger ökade miljövidriga transporter? Eller var det värdlandsavtalet med Nato så att vi får kärnstridsspetsar riktade mot Sverige? Eller var det effektskattens borttagande för att rädda kvar den uråldriga farliga formen av kärnkraft?

  S har väl ingen politik för palestinierna, snarare en politik för Israel, Saudiarabien, USA och S är för terrorismen mot demokratin i Syrien och mot palestiniernas nationella självständighet inom FN-deklarerat område.

  M plockar väl inga stora poäng på att sänka skattetrycket. Skatt behövs för att finansiera skola vård och omsorg. S har betett sig som moderater. Det har inte gett några poäng alls hos vanligt folk. De störtdyker naturligtvis.

  FI:s kamp mot ”det hemska patriarkatet” tar rasistiska och åldersdiskriminerande former i vilket ”den vite medelålders mannen” attackeras. Det är givetvis lika frånstötande som att attackera ”den svara medelålders kvinnan” och har inget med jämställdhet eller icke-rasism alls att göra, men sannolikt med bitterhet av att ha blivit kickade från köttgrytorna p.g.a. eget dåligt beteende inom sina f.d. partier.

  Har KD plötsligt bra invandringspolitik??? Var det satir? https://www.kristdemokraterna.se/Sok/?q=invandring

  SD har bra invandringspolitiska förslag. – Enig, men de är också för den extremkapitalistiska frihandeln som berikar 1% och gör 99% fattigare.

  Ursäkta mig om någon tar illa upp men tanken går nu till Moderatkommunisterna i tanken på att täcka in hela det politiska spektrat. SD visar nu färg återigen. Nyliberala, borgerliga partier som vill krossa folket finns det nog av, anser jag.

  …men kanske partiet det lura någon borgare eller nyliberal med lågt IQ som tror på fri energi eller att det vandrar omkring ödlor överdragna med människohud?

  Ett perfekt namn för ett parti som sväljer de mest galna och uppenbart uppdiktade konspirationsteorierna, sannolikt tillverkade av människor som vill misskreditera betydligt rimligare teorier…. Hmmm… Kanske kan ”Liberala ödlepartiet” duga? Ha ha ha. 🙂

  Nej du Witte. I all välmening. Det är inte första gången du förvillar. Du ska nog lägga ner din politiska bana och göra något annat, åtminstone tills det börjat klarna något. Ja. Såvida du inte har riktigt bra betalning för att just förvilla. Jurister är ofta bra yrkeslögnare. Fortsätt i så fall och gör något kul för pengarna!

  Gilla

 4. Ping: Kritik av Henrik Witte & 5 tips för att starta nytt parti eller starta om gamla partier | Vetenskapliga partiet

 5. Björngunnar skriver:

  Wallström har sagt något bra angående palestiniernas behandling.
  Jo det stämmer men det är väl det enda vettiga som människan sagt.
  Och då tror jag att innan man går in på detaljer så borde övergripande riktlinjer skissas fram.
  Ta ett exempel, vårt nuvarande samhälle belönar den som har dåliga resultat och vad blir följden?
  Jo dåliga resultat naturligtvis.
  Ge pengar till den som blir arbetslös, gärna lika mycket som den som arbetar, kalla det sedan trygghet och förfallet är i fullt sving.
  Man kan säga att vårt nuvarande samhälle är kriminellt.
  Kriminell betyder oansvarig.
  Dessvärre är vårt nuvarande system så kriminellt och korrupt att det är en dålig bas för förbättringar.
  Ett helt nytt system baserat på att höja moralen hos befolkningen och ytterst etiken hos befolkningen.
  Orden används ofta som om de betydde samma sak men moral är gruppens värderingar medans etik är moral på ett personligt plan.
  Vilket får mig att minnas ett besök i en Moské i Istanbul där en iman berättade att bönen hade två olika inriktningar, den första vände sig till gud, men i den andra fick man önska sig något för egen del.
  Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska.
  Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.
  Det som byggt Sverige är folkgemenskap och moral, värden som borde återinföras.
  Men hur?

  Gillad av 2 personer

  • corneliadahlberg skriver:

   Håller med dig Björngunnar och på frågan hur så har ju min fundering blivit – revolution, därav Gräsrotsrevolutionen högst upp, som ska uppdateras när tid finns 😉

   Gillad av 1 person

  • Jag antar att du med ”socialism” avser det nyliberala Socialdemokraterna? Vad de håller på med är inte ”socialism” i ordets rätta betydelse, tvärtom. De tänker inte ens demokratiskt, för då hade de följt folkviljan och inte George Soros minsta vink.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Nej absolut inte socialdemokrati eller kommunism.
    Jag pratar om nationell-socialism.
    Folkgemenskap och moral saknas ju helt i socialdemokratin.
    Socialdemokrati bygger på att söndra o härska, George Sooros o &, just som du skriver Martin.
    Ett problem i sammanhanget är att folk programmerats att reagera typ Pavlovs hundar på ordet nationell.
    Speciellt i samband med socialism fast det ena ger det andra.
    Åke i Sörmland påstog nyss på Lars Berns blogg att vänstern ligger på dold fientlighet medans nationalsocialisterna ligger på fientlighet, egentligen vrede, vilket ligger högre än dold fientlighet.
    Kommer ihåg ett tv-program från den tiden jag tittade på tv , för 15 år sedan.
    Programmet hette sunset beach om jag inte minns fel och byggde bara på undanhållanden, sådant man inte talar om, skumraskaffärer,mm.
    Ämnet är egentligen människans själ och dess olika tillstånd.
    På noll på tonskala är man död men det finns något som är värre än död.
    Att ha svikit sitt folk som sveriges politiker gjort te.x!
    En naturlig tanke är att sätta dem på nollan men eftersom det handlar om ett misslyckande så blir det på minusskalan dvs under död.

    Gillad av 1 person

  • @Björngunnar
   Jag förstår. Anledningen att jag ifrågasatte ditt användande av ordet ”socialism” var att du skrev följande:

   ”Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska. Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.”

   – Det är något förvillande formulerat, anser jag. Jag anser att Socialism är synonymt med gemenskap och att demokratiskt lösa ekonomiska och politiska problem. Huruvida detta ska ske nationellt eller internationellt kan man vara oenig i, men jag anser att det blir extremt svårt att finna gemenskap eller lösa politiska problem med extrem islamism.
   Nu till din fråga , för den är viktig:

   ”Det som byggt Sverige är folkgemenskap och moral, värden som borde återinföras.
   Men hur?”

   – Jag anser att folkgemenskap kan uppstå när ett helt folk accepterar ett helt folk. Detta folk måste således ha en gemensam kultur, eller åtminstone kulturer som harmonierar, kulturer vars moral är lika, kulturer som de själva är med att upprätthålla och respekterar. Denna kultur bör avspeglas i den gemensamma lag detta folk enats om demokratiskt. Jag tycker själv att denna essä beskriver väl vad Sverige och Svenskarna är idag och vad som måste bort:
   https://sverigesekologiskademokratiskasocialister.wordpress.com/2016/12/09/varfor-sverige-det-handlar-om-en-svensk-ekologisk-och-gudomlig-stravan/

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    “Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska. Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.”

    ”Oklart formulerat ”så jag försöker igen.
    Nationell socialism är internationell socialisms motsats.
    Den första bygger och den andra river ner och förstör.
    Det som oroar mig mest är inte att det materiella skulle bli sämre utan det enda viktiga är det själsliga tillståndet hos befolkningen.
    Där kommer söndra och härska i bilden därför att det riktar livsglädjen mot något annat, sätter konstruerade krafter mot varandra.
    Är det inte så det varit hela vår livstid, det ena blocket balanserar mot det andra i närheten än 49/51 eller 51/49.
    Så är det i många andra länder också, dock inte i Nordkorea som vi lärt oss är en mycket dålig stat.
    Efter att ha läst Von Clausewitz:
    Vad har fullständig kapitulation att göra med att få fienden kompromissvillig?
    Det är väl uppenbart att den som skapat den tillvaro vi lever i idag och som styr med söndra och härska och som har byggt upp terrorbalansen och kärnvapenhotet är djävulen själv inkarnerad.
    Sedan tror jag att alla detaljer i den gröna texten kommer att ge sig själv när det rätta mentala tillståndet hos folket finns.
    Kasserar man islam kan man lika gärna kassera judendomen och kristendomen samtidigt och lika bra vore väl det?
    Men när det gäller medvetenheten om djävulen och hans natur är islam den som ännu inte infiltrerats utan gör motstånd mot djävulen.
    Det är också anledningen till att den religionen utsätts för mest förtal och det har den gemensamt med nationalsocialismen…eller hur?

    Gilla

   • Nationell socialism är, enligt min mening, förenlig i balans med internationell socialism.

    Man kan hjälpa andra folk såsom Olof Palme gjorde internationellt med olika former av bistånd som kan lösa de problem som ex. naturkatastrofer, kapitalism och religion skapat.

    Opportunisten försöker skapa fiender i retoriken, men det ena är inte nödvändigtvis det andras motsats, men kan komplettera varann i enhet och harmoni, helt utan att skapa asylkaos.

    Det själsliga gynnas inte av en lögn. Religionen är ett opium som förslavar människor. Jesus visade vägen till att finna det högre medvetandet genom känslan … även om vissa glömmer bort att använda förståndet samtidigt med känslan.

    Riktigt. Blockpolitiken är barn av samma fenomen som vi måste läka.

    Man ska inte alltid lita på vad fulmedia producerar om Nordkorea
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/24/p-ga-bloggportalers-smygande-censur-en-informationsvideo-fran-en-vietnamesisk-psykolog/

    Terrorbalansen med kärnvapen är onödig. Jag hävdar att det land som lägger ner kärnvapnen och satsar på neutralitet med starkt totalförsvar med värnplikt alltid kommer vara vinnare.

    Rädslan kommer ur livet självt och är naturligt kortsiktig, men ologisk långsiktigt. Det gäller att använda sin långsiktiga rädsla effektivt, inte stirra sig blind på sin kortsiktiga rädsla.

    Riktigt. Det ekologiska kommer att ge sig själv när det rätta mentala tillståndet hos folket finns, men det kräver både intelligens att förstå exponentialfunktionen och hjärta nog att agera på insikten.

    Människan har i princip i väst kasserat religionen men tillber ibland nya pseodo-religioner. Vissa har ex. gjort vetenskapens rapporter till religion, och glömmer att även i denna gömmer sig dyrkan av mammon, precis som i vanlig religion.

    Problemet med Demurgen är att uppdiktningen utger sig för att sitta på ”sanningen” och degraderar det högre medvetandet i våra hjärtan.

    Den som lyssnar på sitt hjärta såväl som sitt förstånd går lättare rätt väg. Det måste finnas balans.

    Meditera på mina ord likt Jesus i öknen!

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Olof Palme var en av ”dem”.
    Man kan inte lita på vad dessa gubbar säger, det är utifrån vad de gör som de skall bedömas.
    Tydligen har du Martin inte förstått mycket av religion.
    Meditera är en värdelös metod.
    Hade människan kunnat bota sina själsliga plågor själv hade dom varit borta från personen för längesedan.
    Men att de monoteistiska religionerna inte förklarar hela människans natur är helt klart.
    Lika klart är det att de onda krafterna lyckats sänka människorna.
    Varför kom jag att tänka på Bengt Westerberg?

    Gilla

   • Olof Palme var en av ”dem”? Svårt att avgöra så självsäkert i detta höga politiska spel, men personligen tror jag inte på det.

    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/07/vem-mordade-olof-palme-cui-bono-kan-landsforradarsparet-sammankopplas-med-polissparet/

    Youtube – Palme kritiserar USA för julbombningarna i Hanoi 1972

    Slutligen kan det ha varit så att han spelade agent på båda sidor för Sveriges väl och att USA hellre ville ha någon som var öppet lojal och spelade med 100%, likt ex. Carl Bildt, eller ännu hellre en Stefan Löfvén som lurar folket på vänsterkanten att, likt dumma får, tro att allting fortfarande är frid och fröjd med en nyliberal ledning för frihandeln, vilken är extremkapitalismens grundförutsättning när den krossar demokratier och socialismen.

    Du må kalla mig barnslig, men jag befattar mig inte med böcker skrivna av människor som utger sig för att sitta på den absoluta sanningen och där saker flyger, vare sig det är jesus, hästar eller renar.

    Även Jesus gick bort från religionen. Han skulle sannolikt själv aldrig ha skrivit ett nytt testamente, ej heller hade han satt ihop det med det gamla testamentet. Han var emot förslavningen av folket, en revolutionär.
    http://jinge.se/mediekritik/visst-ar-paven-kommunist.htm

    På vad baserar du påståendet att att meditera är en värdelös metod”? För att Jesus gjorde det och slutade på korset i kampen mot kapitalisterna?

    Tror du Jesus själsliga plågor var botade?

    Vilka är de ”de onda krafterna” och hur lyckas de ”sänka människorna” och vad är det som lyfter dem ur underkastelsen till slaveriet?
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/24/p-ga-bloggportalers-smygande-censur-en-informationsvideo-fran-en-vietnamesisk-psykolog/

    Varför du kom att tänka på Bengt Westerberg? Kanske är det just för att bomb-liberalerna brukar få ta rollen att hetsa villigt för krig åt borgerligheten?

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Nu förstår jag Demiurgen, skaparguden.
    Hur bra en religion är beror bara på vilka resultat den skapar.
    Ett problem i sammanhanget är att när något är riktigt bra blir det våldsamt angripet av onda krafter.
    Mycket vanligt är att Shakalerna infiltrerar organisationer, tex Svenska kyrkan.

    Gillad av 1 person

 6. corneliadahlberg skriver:

  Börjar med Martins andra kommentar i tråden: Är inte detta ett personangrepp på Henning och hur ska vi i så fall kunna valsamverka? Är medveten om att du talar i egenskap av ledare för Vetenskapliga partiet och inte Valsamverkanspartiet, men det blir nog svårt att skilja på när det är samma person!

  När du och Björngunnar kommer igång blir det mycket bättre 😉 Så spännande så jag föreslår en samtalsträff, med eller utan vin, på valfri plats, när solen återvänder, så hinner vi bjuda in fler – kanske Henning vill delta trots allt 🙂

  Gillad av 2 personer

  • Björngunnar skriver:

   Det vore verkligen trevligt Cornelia, Dig och Henning skulle jag gärna träffa, Martin också naturligtvis .
   Jag gillar Svenska motståndsrörelsen, trevliga människor där.
   Dr Jacksson hade blivit så trevligt bemött och fick komma till tals att han sa att nu har jag ändrat mig från konservativ till nazist på riktigt.
   De har startat ett politiskt parti men jag har inte läst programmet.
   Det finns många i Motståndsrörelsen som har en ödmjuk inställning till kristendomen.
   Skulle man bedöma Motståndsrörelsen efter hur etablissemanget behandlar dem så kan man kanske dra slutsatsen att den rörelsen är de riktigt rädda för.
   Jag brukar lyssna på Radio Nordfront, en kille där som hade varit i Finland och demonstrerat hade blivit tagen av polisen och instuvad i en polispiket med bakbundna händer tillsammans med en 120 kg,s röding som inte var bakbunden, förmodligen gjorde polisen detta med flit och svensken blev rejält misshandlad.
   Han fick iallafall åka till lasarett för hjärnröntgen och sagt till den kvinnliga läkaren att om hon hittade några hjärnimplantat så kunde hon ta ut dessa och lägga dem åt sidan.
   Läkaren frågade då, är du seriös? Nej sa han…))
   Det hade tydligen någon anknytning till de judiska läkarna som påstås ha mördat Stalin.
   När det gäller religion så sägs ju ordet betyda, re för åter och legion för samling, syftande på att härleda människans ursprung.
   Det är inte omöjligt att den historiebild vi lärt oss från skolan är felaktig.
   Alla människors ursprung är Afrika och utvecklingen har varit linjär framåt och ju mer utmaningar människan haft desto mer utvecklade har vi blivit.
   Men vad vet vi om vilka utmaningar som negrerna i Afrika haft?
   Alla utmaningar är inte från klimatet, däremot så tror jag att ondskan, förtrycket av människans sanna natur är den största utmaningen vilket kan förklara att negrer inte utvecklat någon teknologi?
   De 8 partier som vi har att välja emellan är samma parti, en medalj som heter söndra och härska.
   Många tror att lösningen på våra problem är att rösta på Sd, dit hör inte jag.
   En del kallar dem Sionist- Demokraterna, inte utan anledning.

   Gillad av 1 person

  • Varje parti har sin egen politik och sina egna medlemmar. Även Valsamverkanspartiet måste hålla sig attraktivt om vi ska kunna skapa varaktig valsamverkan.

   Vi bör inte inte skrämma bort andra partier eller väljare med fullkomligt oseriösa partier som innehåller människor med dålig motorik iförda banlonpolos, nyliberaler som använt regeringens kontokort för privata ändamål, tömt Anna Lindhs minnesfond eller analdoktorer med asberger som figurerar stolt med sina makabra bedrifter. Politik måste vara seriöst. Vi har ett ansvar att hålla det seriöst för Sveriges skull.

   En samtalsträff låter bra när ni har ett parti som är seriöst med ett seriöst program som tål offentligt ljus i vilket mentalt belastade medlemmar har munkavle externt. Men det ska ni väl kunna klara av innan solen återvänder! 🙂

   I egenskap av Valsamverkanspartiets säkerhetsvakt talar jag enbart med partiledare, talespersoner eller språkrör för partier så jag hoppas verkligen att det blir Cornelia som blir den personen för där ser jag potential.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vad exakt var det i Wittes lista som inte var seriöst Martin?
    Jag har läst den igen och kan inte hitta några fel.
    Däremot så har det blivit så i Sverige att
    vissa åsikter får man inte ha, speciellt om det är något som bryter judarnas makt.
    Killen som jag berättade om tidigare som hamnade på hjärnröntgen studerar
    insekter och Wittes bägge typer kallas enligt honom parasiter och parasitära, där den parasitära fortsätter tills värddjuret är dött.
    Gör man inget åt en parasitär parasit är det kört.
    Atombomben är deras verk …den judiska bomben.
    När Jesus säger, ni har djävulen till far, så betyder det att egenskaper ärvs , att de är genetiskt betingade.
    Kan det sägas mer klart?

    Gilla

   • Vilken lista? Jag har besvarat den ”lista” av påståenden som finns i denna bloggpost.

    Kommentaren om judarna är inte lämplig då det handlar om girigbukar, varav vissa kanske har judisk bakgrund. De tror inte på Demiurgen, och är således inte ”judar”.

    Parasiter på mänskligheten och naturen är de i egenskap av kapitalister som vill ha absurd ekonomisk tillväxt till vi når total katastrof.

    Atombomben skapades av vetenskapsmän med högt IQ som inte fått tillräcklig moralfilosofisk skolning, inte av någon ”jude” som tror på Demiurgen.

    Det finns ingen jude-gen, kristendoms-gen eller islamist-gen, såvida man inte avser barnsligt lågt IQ som inte avslöjar religionens uppenbara illusion.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Det där har vi diskuterat tidigare och vi har inte samma uppfattning.
    Inte om muslimer heller.
    Isis är köpta CIA agenter och inga muslimer.
    Det pågår från judiskt zionistiskt håll en intensiv propaganda mot muslimer, fast det är de själva som hyrt in dem.
    Jag finner ingen anledning till att inte kalla judar för judar…

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Atombomben kallas även den judiska bomben.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Solsjenitzyn skrivet, ni måste förstå att de som gjorde revolution i Ryssland var Inga ryssar. De var judar!
    Liksom de var som sprängde World Trade center.
    De sprängde alltså tre hus dom de själva ägde och fick rejält med försäkringspengar.
    De pengarna är försäkringsbedrägeripengar och skall betalas tillbaka!
    Liksom att mördarna erkänner sin skuld.
    Detta känner Witte till liksom den judiska inblandningen i mordet på Kreuger och sänkningen av Estonia!
    Där mördades också många människor!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jag klistrar in en bra beskrivning av nutidens Sverige.
    Obs jag är inte författaren men jag är avundsjuk på hans artikel, mycket bra!

    SAMHÄLLE. Dagens demokrati är ett totalitärt system, skriver Leif Eriksson.
    censorship-1-sms-0710
    Det finns i grunden två typer av diktaturer: Den ena av dem är den yttre, synliga diktaturen, där militärer skjuter människor på gatorna, där en sedan länge omdömeslös ledare kan sitta kvar vid makten så länge han lever, där inga val eller folkomröstningar hålls som tillåter medborgarna att fritt välja mellan konkurrerande representanter. Den typen av diktatur är lätt att känna igen och enkel att förhålla sig moraliskt till – makten gör ingen hemlighet av att den är en diktatur, och de som står upp mot den ses som hjältar i hela omvärlden.
    Den andra typen är den inre, mentala, osynliga diktaturen, där barn kan ange sina egna föräldrar till myndigheterna på grund av morallös egoism, där människor inte vågar uttrycka sina åsikter av rädsla att stigmatiseras, hängas ut och bli av med sina jobb, där den osynliga makten hjärntvättar medborgarna redan från förskolan om där det politiskt korrekta sättet att tänka är och definierar alla som ifrågasätter detta som onda och bruna löss. Den här andra typen av diktatur är svårare att känna igen eftersom den skickligt maskerar sig i en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid. Den är också farligare eftersom den bryter ner medborgarna moraliskt och gör dem till ryggradslösa nickedockor.
    Jag har just nu glädjen att i en amatörteater spela med i pjäsen Audiens av den tjeckiske författaren Václav Havel, som också blev det befriade Tjeckoslovakiens första president 1989. Pjäsen handlar om dissidentförfattaren Vanek som bestraffas av myndigheterna för att ha uttryckt fel åsikter genom att placeras i ett bryggeri där han får rulla tunnor. Den andra huvudpersonen är bryggmästaren som försöker övertala Vanek att ange sig själv så att bryggmästaren inte hamnar i onåd hos ”dom” som kommer och frågar om honom. Pjäsen blottlägger suggestivt det tunga osynliga förtrycket som gör att Vanek förlorat jobbet och som bryter ner bryggmästarens moraliska samvete så att han viljelöst ger upp all sin värdighet.
    Den inre diktaturen är så skickligt uppbyggd att den blir i stort sett omöjlig att ifrågasätta. Den bygger på tesen att alla människor är fria och jämlika, men att några är mer fria och jämlika än de övriga, och det är dessa som har rätten att definiera vad frihet och jämlikhet betyder. Detta fungerar ungefär som häxproven på 1600-talet, där de styrande kunde anklaga medborgare för häxeri och sedan använde sig av sinnrika provmetoder för att avgöra om de var skyldiga. Ett sådant prov var vattenprovet – man kastade ner den anklagade häxan i en sjö, och om hon sjönk till botten var hon oskyldig. Om hon däremot flöt på ytan var hon skyldig och blev automatiskt avrättad.
    Sverige är idag en diktatur. Inte en synlig diktatur – militär skjuter inte folk på gatorna, ledare kan inte sitta vid makten tills de dör (förutom den kastrerade kungen…), medborgarna tillåts att delta i fria val där de kan välja mellan representanter från åtta olika partier – som alla tycker likadant om det rådande systemet. Däremot är Sverige en raffinerad osynlig diktatur – myndigheterna kan när som helst ta föräldrars vårdnad om sina barn ifrån dem efter angiverier på de lösaste grunder, efter att ha gett uttryck för åsikter som makten anser olämpliga kan en medborgare när som helst förlora jobb och lägenhet, uteslutas ur fack och kastas i fängelse efter skenrättegångar, där skolsystemet lär ut politiskt korrekta åsikter istället för kunskaper.
    Det allra effektivaste häxprovet som används i Sverige idag är mångkulturprovet – om du tar ställning mot mångkulturen utsätts du för alla bestraffningar från myndigheterna som jag nämnde ovan, förutom att du dessutom riskerar att dina barn blir misshandlade eller du själv mördad av mångkulturmobben på gatan medan polisen dricker kaffe. Om du å andra sidan tar ställning för mångkulturen tvingas du att betala för hela kalaset genom högre skatter, längre köer till vård och bostad, bevittna gängkrig och få din bil uppbränd, tvingas lyssna till klämmiga sånger på arabiska som din fyraåring just fått lära sig på dagis och så vidare. Ett vattentätt prov!
    Den svenska diktaturen kommer aldrig att kunna besegras med enbart argumentation och åsiktsbildning eftersom den är grundad på en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid, och eftersom den bygger på att bryta ner medborgarnas moraliska samvete och göra dem till ryggradslösa nickedockor som aldrig kommer att gå att mobilisera till kamp. Den svenska diktaturen är dessutom en hydra där den folkvalda riksdagen bara är ett litet huvud, medan de mäktiga huvudena bland andra är den internationella finansen, de manipulerande medierna och mäktiga lobbyorganisationerna i sionismens och globalismens tjänst.
    Dissidentförfattaren Vaclav Havel förföljdes av myndigheterna i många år, men han bevarade sin inre moraliska kompass, sålde sig aldrig till systemet, och när systemet en dag kollapsade under sin egen degenererade ondska stod han redo att tjäna sitt folk som president, tillsammans med många av hans tidigare kampbröder och systrar.
    Den svenska diktaturen kommer på samma sätt att implodera en dag under trycket av massinvandring och finansiellt och moraliskt kaos. Tills den dagen kommer vi att bevara vår inre ideologiska kompassriktning och vägra vika ner oss, så att vi står redo att ta ansvar och bygga det nationalsocialistiska nordiska samhället med rent blod, ärlig svett och glädjetårar!
    /Leif Eriksson

    Gillad av 1 person

   • @Leif Eriksson
    Att vara nationell för sitt folks väl eller vara demokratiskt socialistisk och dela brödet och vinet lika med sitt folk, att vara ärlig mot sig själv och för andra eller att finna motivationen att anstränga sig varje dag (utom vilodagen) har inte nödvändigtvis med ”rent blod” eller ”glädjetårar” att göra. Allt blod är bevisligen rött och dess renhet hänger inte på etnisk eller religiös bakgrund och det är en tuff kamp att tänka rätt och göra rätt som inte alltid ger några glädjetårar, vilket jJesus, den judiske mediterande kättaren, fick erfara.

    Gillad av 1 person

 7. Björngunnar skriver:

  http://kimmoa.se/rn/visa?UID=12290127&HTTPS=1

  Hittade detta som bevisar att fler kommit till samma slutsats.
  Hitta lämpliga arbeten åt bankkungarna och deras underhuggare politikerna, te.x svinaherdar och eller en varmkorvslåda på magen.

  Gillad av 2 personer

 8. Conny Lundberg skriver:

  Kul och intressant debattråd!:) Men man måste tillerkänna varandra rätten att uttrycka det de tror men kan samtidigt kräva underlag/bevis för det sagda. Kompromisser är oundgängliga när man är en grupp men samtidigt så går det alltid att enas om saker som inte direkt gynnar minoritetsgrupper utan är för det största goda för landet vi bor i och kommunerna/orterna som ju alla har olika förutsättningar.
  Mer närdemokrati är ett måste om man vill återge makten till landets invånare och detta kommer att sporra till hopp, kreativitet och innovationer som leder framåt på ett dynamiskt vis.
  De flesta människor vill skapa något bra bara de ges möjligheter till det men i dagens samhälle och värld är alla fångade i ett statiskt system där en storlek skall passa alla vilket den ju naturligtvis inte gör vilket leder till hopplöshet och en tilltro till att auktoriteterna skall lösa livets problem.
  Detta måste vi bort ifrån liksom allt annat som tar bort människors skaparglädje och hopp som ju är det som skapar dynamik och en intressant värld fylld av möjligheter istället för tvång.
  Människans närhet till och ansvar för naturen, våra jordar som ger oss föda, luften och vattnet som ger oss vätska och luften som ger oss liv och respekten för allt levande måste återupprättas eftersom vi sålt av denna till förmån för girighet och falska värden där vi istället skulle kunna leva ett berikande och utvecklande liv i samklang med allt som har liv.
  Bara mitt ödmjuka bidrag till diskussionen:)

  Gillad av 2 personer

 9. Ping: Yttrandefrihet – Att kritisera ägarförhållandena i svensk massmedia kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna | Vetenskapliga partiet

 10. Martin skriver:

  Blir det något valsamverkande parti eller har du bara med värdelösa parasiter till män att göra, Cornelia?

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Skulle du valsamverka med någon som anser dig vara parasit? 😂

   Gilla

   • Martin skriver:

    Nu parasiterar jag INTE på din energi, men försöker faktiskt stärka dig (trots att vi inte är eniga) att frigöra dig från de förvillande parasiterna, samt få dig att leda och valsamverka.

    Valsamverkan handlar inte om att vara enig med de andra som man valsamverkar med, men om seriositeten av att försöka ta sig över 4% för de som lägger sin röst på ens parti.

    Det handlar om att fördjupa demokratin, inte om falsk vänlighet mot människor som saknar kompetens för politik, människor som man verkligen inte kan respektera oavsett hur mycket man försöker.

    Men jag kan respektera människor som ger energi till andra. Det är därför jag respekterar dig, Cornelia, men det finns bättre saker att ge sin energi till än parasiter.

    Gilla

 11. corneliadahlberg skriver:

  Jag har inte sagt att du parasiterar på min energi, jag är tvärtom tacksam för goda råd, men när du återkommer med samma råd, antar eftersom du anser att jag inte följt dem, så kunde du förstå att jag går en annan väg, nämligen min väg. Den innebär inte att jag struntar i dina råd, tvärtom, jag bär dem med mig, känner efter och är vaksam vad gäller det du varnar för.

  Här anser jag inte dessa män vara parasiter utan anser dem vara kämpar för ett bättre samhälle, på sitt sätt. Jag upprepar att jag tycker det är mycket tråkigt när vi som kämpar för ett bättre samhälle startar krig mot varandra istället för att helt enkelt lämna därhän ifall vi inte gillar något. Det är ju inte precis mäktiga män vi talar om utan människor som slåss från underläge. Dem trampar jag inte på!

  Vill du få så många som möjligt att ansluta till din valsamverkansplattform ger jag dig åter mitt goda råd: Förgör dem inte utan stötta dem istället, även om dina åsikter skiljer sig från deras, det handlar ju om en plattform som ska kunna innehålla olika åsikter, men som du nu uttalat dig mot dessa personer så vågar jag garantera att de aldrig kommer ansluta sig till din valsamverkan.

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Namnförlag:Det totalitära partiet, Parasitpartiet, Bättresentänaldrigpartiet.
   Igrevenstidpartiet, Folkligt motstånd…
   Vad som fattas är svart magi, det är alldeles för lite sådant idag, skall vi be Woland om hjälp?
   Det enda som är viktigt är hur människorna ser ut på insidan.
   Man kan ha hur många partier som helst men så länge den mänskliga naturen tillåts råda brukar den med största käften sno åt sig makten?
   Tänk att få gå lös på alla Latunskilägenheter.
   En annan sak att komma ihåg är att den största synden är fegheten…
   Sagt av Jesus till Pontius Pilatus som ändrade sitt sinnelag, men försent!

   Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Ja vi får hoppas Woland kommer till vår undsättning!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Om parasiterna kommer så kan det vara en fördel att vara Vampyr!
    Jag testade nyss o lyssna på denna video o det funkade så jag är nu en vampyr och det känns riktigt bra.))

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Lyckades du bli vampyr?
    Jag har en mahognysegelbåt, byggd i Danmark 1961, en mycket vacker båt, 34. fot lång, den heter Vampire 24, de räknar längden i vattenlinjen som är 24fot.
    Jag sökte efter en video om båten men fann ingen, bara den hur man blir vampire.
    För länge sedan gick jag på yogakurs, där lärde man sig att stänga av nervsystemet, det vill sig inte riktigt lika bra längre men jag har inte gjort några allvarligare försök.
    En tjej på kusen var med på en demonstration där hon blev stycken med nålar i kroppen utan att känna smärta.
    Själv blev jag utvald till ett annat experiment, i en stor gymnastiksal med mycket folk satte man på mig en ögonbindel och snurrade runt mig så jag tappade orienteringen helt.
    Ledaren för kursen gick under tiden och satt sig någonstans i lokalen och jag skulle gå med utsträckta händer mot hans utsträckta händer.
    Jag tänkte det är omöjligt och efter att ha gått ett tag sa jag, nej det går inte, skrattsalvor i hela lokalen.
    Jag kände att jag står borta vid fönstren och han sitter i andra ändan av lokalen därför skrattar man.
    Jag gick lite till och sa igen att jag ger upp, ta av dig bindeln sa han… Och jag var bara några decimeter från att ta hans händer!
    Det var exakt rätt hela tiden!
    Skratten var för att jag sa det går inte när det hela tiden var exakt rätt, och det är ju dessutom omöjligt!!))

    Gillad av 1 person

  • Martin skriver:

   Jag vill likna dig vid en vild enhörning som måste lugna ner sig och fokusera och inse att vissa av de som du bär fram nu, i en annan situation, när du tvingas simma genom vatten, kommer klättra upp på ditt horn och tynga ner dig så att din mule kommer under vattenytan. Du måste kasta av dessa parasiter nu, annars kommer det gå illa sedan.

   Dessa individer tycks kämpa utan kompetens, utan vett, utan sans. De tycks kämpa mot sina egna intressen, men hur ska de veta det? För att veta att man är helt fel ute krävs exakt den intelligens som man saknar. Det är naturligtvis svårt att inse.

   jag startar inte krig, men rekommenderar att du helt enkelt lämnar Ödlepartiets folk därhän. De slåss helt klart likt Don Quijote från underläge mot väderkvarnarna. Du behöver inte trampa på dem, bara lämna dem på en gren i skogen och säga adjö, ev. att de kan valsamverka (om de mot förmodan någonsin kommer inse poängen med det), men att du inte kan ingå i ett parti som inte valsamverkar.

   Det går inte att få mindre mentalt bemedlade att valsamverka. Vi måste fokusera på de ledare som är intelligenta nog att förstå detta, ex. du, jag, Malin, Tomas och Naturens parti.

   Det är inte din uppgift att stötta mindre mentalt beedlade med all din energi. Det finns människor som har betalt för sådant arbete. Du har inte betalt för det, Cornelia.

   Anledningen att jag kallar dessa personer exakt vad de är, det är eftersom ni ännu inte kommit till skott och det börjar bli bråttom. Kom loss, Cornelia! Du kommer garanterat bli nöjd när du frigjort dig. Jag vet att det är så. Så var det för mig. Vissa av dem kommer följa ditt ledarskap och så ska det vara. Den som är bäst på att leda ska leda och det är du.

   De anslöt sig inte förut till valsamverkan och de kommer inte vara motiverade att göra det någonsin. Det går inte in i skallen på dem. Inse faktum, Cornelia! De har en annan agenda, förmodligen att dra ner din kraft. Kasta av dem!

   Gilla

 12. corneliadahlberg skriver:

  Svar till Björngunnar: Var på en hälsomässa i San Francisco för väldans länge sedan, hade jobbat som massös en tid och fått konstant ont i ryggen av snedståendet vid massagebänken bl a och såg nu en healer göra reklam för sina tjänster. Varför inte prova? och så hamnar jag på hennes bänk. Hon drar för draperier men allt oljud från mässhallen hörs och jag tänkte att det här funkar säkert inte, det är ju en fysisk förslitning, som jag dessutom haft besvär av tidigare, hur ska hon kunna göra något utan att röra min rygg.

  Healern smorde in onda stället med en värmande olja helt kort och sedan låg jag där, kände ingenting och lyssnade på oljudet bakom draperierna och fortsatte tänka att det här funkar väl inte, precis som man ju absolut inte ska göra om man vill att det ska funka. Jag tackade efter den korta sessionen och sade att det kändes bra, oljan kändes faktiskt bra, men konstaterade sedan förvånat att mitt ryggont var konstant borta! Fantastiskt eller hur, jobbet var dessutom mitt levebröd under tiden over there.

  Börjar nästan alltid dagen med yoga förresten 😉

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Jag har börjat lyssna på en rysk språkkurs, Babbel heter firman med bas i Berlin.
   På bilderna som illustrerar kursen svenska/ryska visas mest negrer, jag anar en konspiration, i Ryssland syns inga negrer.
   Är det meningen att vi skall vänja oss vid negrer?
   Ibland som idag tror jag att vi är väldigt illa ute i Sverige.
   Titta på det sätt som den svenska kyrkan infiltrerats och jämför det med den ryska.
   På Skrivarens blogg skrev Skrivaren om utländsk stöldliga , polisen tog dem och tog hand om stöldgods, släppte förövarna och kallade stöldgods för hittegods.
   Polisen är infiltrerad.
   Riksdagen är infiltrerad, alla partierna är samma parti.
   Svensken är den största av syndare och vilket blir resultatet då?
   Den största synden är fegheten sa Jesus till Pontus Pilatus.
   Nystartade partier sugs upp av valsamverkanspartier för att oskadliggöras.
   Är man feg om man överväger att lämna ett sjunkande skepp eller är det osolidariskt?

   Gillad av 1 person

 13. corneliadahlberg skriver:

  Har funderat på om inte en rysk ort vid Svarta havet kunde bli ett alternativ att fly till. Kislovodsk ser ut att ligga en bra bit ifrån, fast det låter härligt! Känner du någon bra närmare ort Björngunnar?

  Gilla

 14. hllviken skriver:

  Är det inte samma gäng som styr överallt?

  Tryck på ”Revelatory Research” för att höra hela boken.

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Samma gäng styr överallt.
   Vad har de som inte vi har?
   Hur bryter man ner ett folk, svar man söndrar och härskar.
   Olika politiska partier, klass mot klass.
   Men vad som är fult och dåligt om vi vita gör det är fint och nobelt när judar gör samma sak.
   Hur kommer man till denna maktposition?
   Kontrollera ekonomin och media, polis, politik, domztolar, skola, kyrka, glömde jag något?

   Gillad av 1 person

 15. Barbro Åhman skriver:

  Oj! Här var det långa diskussioner. Man kan tro att det fordras intelligenstester för att gå vidare i diskussionen. Ska man nå ut till vanligt folk= de som bor på Bygatan 8 i Hultaklint, så måste nog man dra ned på tonen lite hos somliga. Det jag saknar i denna diskussion är: hur är det tänkt att hantera EU? EU är den STÖRSTA frågan, det mesta styrs av EU och de som står över EU och dessa kan man inte dribbla bort hur som helst. Titta på JUNILISTAN, hur gick det med dem? Här var man väldigt otydlig med vad man ville och kunde inte nå ut ända fram, även om starten var explosionsartad. Ett program med hur man står gentemot EU är nödvändigt och därefter kommer allt annat i fallande skala. Det vissa bör tänka på HÄR i diskussionen är ”DEN MAN TRAMPAR PÅ….PÅ VÄGEN UPP….SKA MAN PASSERA PÅ VÄGEN NED ”.

  Kortfattat kan jag bara säga följande här: SVERIGE behöver en stark ledare som kan peka med hela handen, med ett starkt program som är tydligt och som folk förstår. Det vill säga inga djuplodningar i översvallande texter som få förstår. Två blad: En sammanfattning av det stora och sedan det stora för dem som vill fördjupa sig mer. Vill man ha folk med sig så bör man prata på en nivå som alla förstår, helst samma språk också.

  Vad som behövs NU är följande: besök i varje stad, där LÄGET OM SVERIGE INFORMERAS, allt för många människor vankar omkring och tror att allt är bra, d.v.s. man får en pension att leva på när man är gammal, man får en bra vård när man är sjuk, man får assistans när man behöver, när maten är slut får man socialhjälp…osv. men tyvärr så stämmer inte alltid detta och vad gör man då? Folk har i dagsläget ingen aning om ovanstående, de bara går omkring och TROR. OCH då mina vänner här på linjen, då kan man inte uträtta mycket, nytt parti eller inte.

  EN STARK LEDARE SOM KAN INGE HOPP till människor, som tappat allt hopp, behövs och det nu.

  Dessutom tror jag inte mycket på valsamverkan. Många tankar, idéer, kulturer, ideologier, kompetenser m.m. som ska samsas …….oj oj oj, säger jag. I en skolklass kan de inte ens enas om vart de ska resa till för ett land på sin skolresa. Ett nytt parti ligger rätt i tiden, men detta måste planeras noggrant, runt ett partiprogram som är för Sveriges och dess befolknings väl, nu och i framtiden, helst utan ideologiska inriktningar till vänster eller höger, helst utan religioner också. Bara Sveriges bästa helt enkelt. Programmet måste också ha ett utträde ur Unionen och en folkomröstning om detta.
  Tack för ordet.

  Gillad av 1 person

  • Björngunnar skriver:

   Nordiska Motståndsrörelsen.
   Det enda alternativet.
   https://www.nordfront.se/var-politik.smr

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Har kopierat NMR:s 9 punkter gällande vad de vill nedan och mycket samtycker jag till men ABSOLUT INTE 2:a och därmed 3:dje meningen i 1:a punkten: ”Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.”

    Blir jag förpassad söderut som tysk, eller räknas tyskar till nordeuropeer? Jo jag vet, gissar att tyskar är välkomna 😉 Men hur blir det med min fd pojkvän som var tysk-italienare, blir halva han deporterad, eller hela? Vi hamnar i en totalt omöjlig, otidsenlig situation med sådana punkter! Jag förstår att det slår över med tanke på dagens kriminella politik, men tyvärr gör sådant innehåll det omöjligt för flertalet att rösta på dem, trots att mycket i deras program är sunt, som t.ex: ”Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit.” ur punkt 6.

    Hör mig själv skämta, eller hur är det egentligen, om att nu röstar vi på NMR när jag står framför de mest extrema scenarion som försvaras av våra till galenskap hjärntvättade politiker. Kanske är det kortsiktigt vettigt med tanke på nämnda galenskapspolitik som motvikt, men jag anser att en sund politik skulle innebära att vi aldrig hamnar i frågor som de båda meningarna i punkt 1. Om svenskt rättsväsende inte var genomkorrumperat utan såg till att alla, inte bara svenskar, följer lagen så skulle det ju inte vara några problem. Sedan har vi självklart rätt att kräva av dem vi tar emot och hjälper att de följer våra lagar och gör de inte det – UT med omedelbar verkan!

    Att Svenska Kyrkan kopplar in företagshälsovården när begravningsgäster dyker upp öppet beväpnade istället för att omedelbart ringa polisen, vilket de gjort ifall det gällde svenskar som då självklart blivit fråntagna sina vapen och fått sitt straff, visar vilket sinnessjukt samhälle vi hamnat i och varför NMR säkert kommer vinna fler röster. Vi behöver människor som vågar ta tag i galenskapen på riktigt, inte bara genom att göra karriär i välbetalda politiska tjänster där de anpassar sig till prostitution, se SD.

    Samt ABSOLUT INTE 2:a meningen i punkt 8: ”Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning.” Psykisk sjukdom kan utvecklas utan att vården hinner ingripa och jag vill inte se vansinnesdåd döda oskyldiga, bl.a.!

    ”Nordiska motståndsrörelsen vill

    1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

    2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

    3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

    4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

    5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

    6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

    7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

    8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

    9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.”

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vi verkar i det stora hela överens…

    Men inte här.

    Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.”

    Men det står ju merparten och folkslag som inte är närbesläktade.
    Italienare är väl närbesläktade, ryssar, balter, tjecker, slovaker, i princip menas väl vita.
    Däremot inte negrer och knappast med automatik thailändare eller kineser.
    Jag är däremot av en annan uppfattning när det gäller vapen i den situation som vi befinner oss i nu.
    De som har makten idag är beväpnade och vill inte mista sin kontrollförmåga och det är det stora problemet, bara i en slavstat är privata vapen reglerade.
    Man kanske skulle tänka sig en kompromiss, vapen till civilbefolkningen skall finnas lättillgängliga och delas ut när det behövs?

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Jo en annan sak.))
    Något säger mig att du har någon bekantskap med detta…))!?!?

    Gilla

  • @Barbro
   Om EU-medlemskapet och medvetandegörandet av Sverige håller jag fullt och fast med dig, men jag har på känn att du kan ha missförstått vad en valsamverkan är.

   En valsamverkan tillåter alla ingående kandidater från olika partier att ha helt olika tankar, idéer, kulturer, religioner, ideologier, kompetenser m.m. och kräver alls inte att de ska samsas, mer än i att hjälpa varandra upp över 4%-spärren och in i riksdagen.

   Ditt namn och parti kommer stå på den gemensamma valsedeln tillsammans med andra partiers kandidater och deras partinamn. Folket kryssar för sina favoritkandidater och kryssens antal bestämmer mandatfördelningen för de ingående kandidaterna/partierna.

   I riksdagen har alla kandidater full rätt att försöka genomföra sina egna partiers agendor eller t.o.m. bli politiska vildar och ex. representera folkviljan.

   Om man inte väljer välfärds-vänster eller monopolkapitalist-höger så blir man ett slags mittenparti. Jag anser att vi behöver fler Sverigevänliga partier av alla olika sorter som kan ersätta förrädarna.

   Gillad av 1 person

 16. corneliadahlberg skriver:

  Svar till Björngunnars senaste: Jo bekanskap med det har jag. Levde i ett Zenbuddistkollektiv i San Francisco en tid och mötet var väldigt inspirerande och härligt 🙂 Fortsatte sedan min väg genom Antroposofin men många likheter finns i de olika esoteriska strömningarna, även i Srila Prabhupadas tankar om döden. Tack!

  Vad gäller NMR:s behov av att se mest etniska svenskar i vårt samhälle så kan jag vid det här laget inte annat än tro att det vore förskräckligt. En befolkning som dumpar sina 1-åringar på institution dagtid är ingenting jag önskar. Inte heller en befolkning som låter samhället kollapsa mitt framför ögonen, det finns ju faktiskt val och sanningsinfo på nätet, om man vill. Jag tror vi behöver intelligenta och friska människor som hjälper oss och varifrån de kommer vet jag inte, inte verkar det vara de massor som invaderat vårt land i alla fall, men kanske fler kloka människor som Srila 😉

  Sist men inte minst, vad säger att inte även NMR:s gossar kommer bli lika rövslickande som sverigedemokraterna den dagen de tar plats i Riksdagen? Den punkten måste de jag lägger min röst på kunna förklara…

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Du menar att svenskar dumpar sina ettåriga barn på instutition och bör betraktas och behandlas som idioter?
   Jo svensken har förlorat förståndet och blivit en materialist, motsatsen till andlighet men det kan väl ändras, nöden är uppfinningens moder heter det.
   Srila beundrade dock Hitler men att Nordiska Motståndsrörelsen skulle kunna köpas av materialisterna ser jag som omöjligt eftersom jag känner en del personligen och för mig är de gräddan av sveriges befolkning med mycket hög etik.
   Man kan ju inte precis anklaga dem för att deras engagemang givit dem några materiella fördelar förutom gratis uppehälle i fängelse.
   Tänkte nu närmast på Fredrik Weideland.
   Det finns fler mycket intressanta kopplingar))

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Vi behöver inte behandla svenskar som idioter, den stora massan behandlar sig själva som idioter, men håller ju med dig så klart att vi bör kämpa, blir bara rätt uppgiven ibland när jag får del av svenska småbarnsföräldrars resonemang, allt vi ser mitt framför näsan ifall vi bor där invasionen härjat som värst.

    Hoppas du har rätt – att de skulle lyckas hålla fast vid sin höga etik även dagen då de mutas med stora summor för att rättas in i ledet! Sverigedemokraterna hade/har en sponsor som skickade stora summor i julklapp, den sk tomten. Vem tomten är kan vi väl gissa 😉

    Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Jag har lite dålig koll på zenbuddism så jag får informera mig men det verkar intressant.
   Talade just med en Nmr-are som tror på återfödelse/reinkarnation.
   Världen är upponer, demokraterna inför diktatur och tvärtom.

   https://www.nordfront.se/juholt-flyr-sverige-risk-att-det-kan-bli-diktatur.smr

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.