Vi söker namnförslag till vårt nya parti

Från White TV av Henning Witte

Tuesday, 13 December 2016 21:31

källa

Jag, Henning Witte, chefredaktör på White TV, är med och grundar ett nytt parti i och för Sverige. Partiet plockar de bästa idéerna från alla partier plus revolutionerande nya programpunkter. Vänstern har bästa bankkontrollprogrammet samt vinsttak i vården, MP har några bra miljö-förslag, S har en modig utrikesminister som erkänt Palestina som stat, M plockar stora poäng att sänka skattetrycket, FI vill kämpa mot det hemska patriarkatet, KD och SD har bra invandringspolitiska förslag.

Vi är därför varken höger eller vänster utan framme.

Vi tänkte först gå ut med en förfrågan till allmänheten vad ni tycker ett sådant parti skall heta och senare publicerar vi förslag till hela partiprogrammet för offentlig diskussion i förhoppningen att få förbättringsförslag från er.

Vårt nya parti menar att Sverige borde anta en ny Författning enligt nedanstående:

Konungariket Sverige kan liknas vid ett Hus, som vilar på fyra av varandra oberoende hörnstenar:

* Den Lagstiftande makten, som är Riksdagen

* Den Verkställande makten, som är Regeringen

* Den Dömande makten, som är Domstolarna

* Den Penningutgivande makten, som är Riksbanken

Vårt nya parti ska verka för närdemokrati enligt den subsidiära principen, att beslut så långt möjligt ska fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Många beslut är av den karaktären, att dessa inte ska underkastas beslut av församlingar valda av folket genom allmänna val, då dessa kan vara av privat natur. Ämbetsmän på alla nivåer ska direktväljas av Folket.

Vårt nya parti ska verka för att införa fri, gratis energi för alla.

Vårt nya parti ska verka för fri marknadsekonomi, samt för att skydda den från konkurrenshämmande maktkoncentrationer. Staten återges ansvaret att bedriva infrastrukturell verksamhet, där dåliga förutsättningar finns för att konkurrensutsätta verksamheten.

Vårt nya parti ska verka för att livsnödvändiga, gemensamma tillgångar skyddas genom att förhindra utförsäljning till privata intressen, såsom luft, vatten et cetera.

Vårt nya parti ska verka för att samtliga som sökt och fått asyl på falska grunder, samt eventuellt erhållit medborgarskap på falska grunder, ska utvisas och i förekommande fall erhållit medborgarskap, få detta medborgarskap återkallat, dock bara till länder eller regioner utan krig.

Lögnaktig journalistik ska kriminaliseras. Pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen avskaffas. Mediedomstolar ska införas. Tingsrätter och Hovrätter tar över dessa mål. En svart lista med minuspoäng för samtliga mediebolag och journalister ska införas. Varje dom mot ett medium och/eller journalist ger vissa minuspoäng. Finns mer än tio minuspoäng, exproprieras medieägaren/ägarna och chefredaktören avsätts och ges tio års yrkesförbud. Bara en ägare får äga ett medium. Bonnier och de andra storägarna skall exproprierasoch välja ett medium de vill ha kvar.

Pengarna skall förstatligas precis som kontanterna, som skall bevaras. Bankerna förblir privata men fråntas makten att skapa olagliga digitala pengar (mer än 90% idag). Enbart Riksbanken får ge ut pengar, E-kronan + kontanter. E-kronan skall vara ränte- och återbetalningsfritt, som ett slags bidrag, s.k. arbetspengar. Riksbanken ger ut så mycket pengar som det arbetas i samhället (BNP), pengar backas alltså upp med arbete och inte med skulder som idag, eller guld som förr. Detta medför en minskning av skattetrycket med ca. 90% då staten gör pengarna själv som behövs i samhället. Inflation och deflation försvinner, arbetslöshet är ett minne blott och bubblor samt cykler inom konjunkturen försvinner.

Genom allt detta får folket betydligt större makt på bekostnad av bankerna, vars olagliga pyramidspel krossas.

Då kanske det blir äkta demokrati i Sverige för första gången?

Namnförslag kan skickas till den krypterade tipsfunktionen hos White TV eller till

henning@whitetv.se

Film om Kanada, som hade förstatligat sina pengar från 1937 fram till 1974 och mådde mycket bra av det.

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

285 kommentarer till Vi söker namnförslag till vårt nya parti

 1. Sofia skriver:

  FRIHETSPARTIET?

  Gillad av 2 personer

  • Ogillar namnet. Det för tankarna till Liberalernas tokliberalism och till den nyliberalism som är en del av den globala Bilderberggruppens extremkapitalistiska agenda , vilken förstör för nationell och lokal demokrati.

   Namnet ger, liksom namnet ”Liberalerna”, ett intryck av ett naivt tankesätt, som om man inte har förstått att olika friheter står i motsats till varann och måste balanseras.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Er penningpolitik medför konfiskation av det värde som finns i sparade pengar genom utspädning. Denna fortsatta tro på penningmagi är oroande. Bättre hade varit att föreslå bitcoin eller dylikt, alltså en myntfot som är specialdesignad för att vara perfekta som pengar.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Ni menar att ni kan skapa värde magiskt med penningpolitik. Det kan ni inte, ni kan bara flytta värde mellan olika grupper människor. Från sparsamma medborgare till statliga byråkrater och politiker, i det förslag ni har i texten ovan.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Martin A .
    Vore det inte lämpligt att svenska kronor gavs ut av svenska folket, staten som det var avsett från början, jag har förstått att på 1700 talet fördes en penningpolitik som drev upp värdet på pengar och det gynnade dem med pengar men företag slog ofta vantarna i bordet.
    För att reta Martin, judarna måste ut ur bankerna
    ..och media, porrindustrin och svenska kyrkan!

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    @Björngunnar
    Alla som kan ge ut pengar komme rmissbruka denna makt. Mitt ideal är som följer:
    Centralmakten ägnar sig åt försvar av gränsen. Punkt. Skattetrycket till centralmakten är under 10 %.
    Social trygghet tillhandahålls extremt lokalt. Mellan människor som träffar varandra regelbundet. Här utbyts huvuddelen av resurser mellan medborgare. Sockennivå. Om vi låter centralmakten omfördela de resurser som krävs för social trygghet så får centralmakten monstruös makt. Makt som utövas av människor vi inte känner och som vi aldrig träffar. Detta kommer alltid sluta ungefär där vi är nu. I hämningslöst maktmissbruk. Ergo..

    Pengar kan vara guld, bitcoins, kopparplåtar, x kg orörda jungfrur, honung, söta barn eller någonting annat. Det viktiga är att det ej är politiker som definierar det. Därför att politiker aldrig sysslar med ”det allmänna bästa” och alltid sysslar med ”personlig positionering” och ”förräderi/sälja sig till högstbjudande”. Därför måste den vidunderliga makten att skapa pengar tas bort ifrån den politiska sfären. Och vi retierera till antingen naturliga pengar (Bitcoin, Guld, Silver) eller inneboende värde (jungfrur, Snickers, Honung, Ammunition).

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:

    MartinA.
    Det är mycket glädjande att läsa ditt inlägg som är bland de bästa jag läst överhuvudtaget!
    Just sockennivå är en fullträff och det är rena motsatsen till hur det ser ut idag, maktkoncentration till Junker i Eu vilket i praktiken innebär att människor låter sig ledas ner i olycka och fördärv.
    Vi kan väl konstatera att människor lyckas väldigt dåligt med att vara sin egen lyckas smed och att någongång borde väl insikten komma ikapp att dagens system är skapat för att göra oss till slavar under en centralmakt.
    Att jag sedan påstår att det är samma folkslag som ständigt skapar problem för oss och att det kommer de iallafall fortsätta med, men jag tror ändå att det kommer att bli mycket svårt för dem i det samhälle du skisserat.
    Penningsystemet är basen för destruktiv maktutövning och hur som kommer det alltid att finnas förklaringar på att te.x intelligens är förklaringen på att egendomsfolket söker makt för att styra i vad de tror är eget intresse när det i själva verket handlar om ren ondska och tillvägagångssättet är att förstöra, vilket man lyckats mycket bra med, hos det du beskriver som ett idealsamhälle.
    Så jag är med på det samhälle du skisserar men hur skall detta kunna genomföras?

    Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    @Björn
    Vi behöver ingen reseplan. Vår värld går sönder omkring oss. Det räcker med att vi talar om en icketrasig värld. Vart vi hamnar vet vi inte. Men folk kommer lyssna och ta intryck när de bygger ihop sig själva.

    Oavsett vad världen blir så kommer det goda livet alltid finnas där. Min tro är att det till och med i USSR gick att leva fritt och lyckligt och tillfredsställande och positivt, för den som visste att hitta rätt spricka att bo i. Så är det ju i sverige idag?

    Jag tänker börja experimentera med att själv gå i kyrkan varje söndag. Kyrkorna och församlingarna finns ju där. Visst, de har en knäpp ideologi och ynkliga präster. Men jag har många podcasts att lyssna på, hörlurar och en smidig liten mp3 spelare. Och en kyrka som är så vilse som svenska kyrkan är lätt att förändra. Den bara väntar på nytt innehåll.

    Det är viktigt att träffas och tala i verkligheten. Och att inte söka lösningar genom att ta över och förändra centralmakten. Centralmakten förstör sig själv och är räddningslöst förlorad. Gott så.

    Gillad av 2 personer

   • Björngunnar skriver:

    Du har förmodligen rätt MartinA.
    Men på ryska CCCP, där c är s och p är r )).
    Första s-ett står för Sajoz som betyder tillsammans.
    Andra s-ett sovjetskaja.
    Tredje s-ett socialistiska.
    R-ett republik.

    Hade ju inget annat att anmärka på)))

    B

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    För övrigt grämer det mig att jag använde det tyska Jünger Frauer. Och inte det skandinaviska Mö. Vi är ett uråldrigt folk. Dags för oss att bejaka det.

    Gillad av 1 person

 3. ”Vänstern har bästa bankkontrollprogrammet samt vinsttak i vården.”
  – Enig. De har även tanken på en progressiv skatteskala som kan balansera tillbaka omoraliskt förskaffade rikedomar till folket. Socialism kallas det. Slå gärna upp ordet!

  ”MP har några bra miljö-förslag”
  – Jasså? Vi tänker ni då på? Borttagandet av utträdes kravet ur EU där frihandeln/fulhandeln ger ökade miljövidriga transporter? Eller var det värdlandsavtalet med Nato så att vi får kärnstridsspetsar riktade mot Sverige? Eller var det effektskattens borttagande för att rädda kvar den uråldriga farliga formen av kärnkraft?

  S har väl ingen politik för palestinierna, snarare en politik för Israel, Saudiarabien, USA och S är för terrorismen mot demokratin i Syrien och mot palestiniernas nationella självständighet inom FN-deklarerat område.

  M plockar väl inga stora poäng på att sänka skattetrycket. Skatt behövs för att finansiera skola vård och omsorg. S har betett sig som moderater. Det har inte gett några poäng alls hos vanligt folk. De störtdyker naturligtvis.

  FI:s kamp mot ”det hemska patriarkatet” tar rasistiska och åldersdiskriminerande former i vilket ”den vite medelålders mannen” attackeras. Det är givetvis lika frånstötande som att attackera ”den svara medelålders kvinnan” och har inget med jämställdhet eller icke-rasism alls att göra, men sannolikt med bitterhet av att ha blivit kickade från köttgrytorna p.g.a. eget dåligt beteende inom sina f.d. partier.

  Har KD plötsligt bra invandringspolitik??? Var det satir? https://www.kristdemokraterna.se/Sok/?q=invandring

  SD har bra invandringspolitiska förslag. – Enig, men de är också för den extremkapitalistiska frihandeln som berikar 1% och gör 99% fattigare.

  Ursäkta mig om någon tar illa upp men tanken går nu till Moderatkommunisterna i tanken på att täcka in hela det politiska spektrat. SD visar nu färg återigen. Nyliberala, borgerliga partier som vill krossa folket finns det nog av, anser jag.

  …men kanske partiet det lura någon borgare eller nyliberal med lågt IQ som tror på fri energi eller att det vandrar omkring ödlor överdragna med människohud?

  Ett perfekt namn för ett parti som sväljer de mest galna och uppenbart uppdiktade konspirationsteorierna, sannolikt tillverkade av människor som vill misskreditera betydligt rimligare teorier…. Hmmm… Kanske kan ”Liberala ödlepartiet” duga? Ha ha ha. 🙂

  Nej du Witte. I all välmening. Det är inte första gången du förvillar. Du ska nog lägga ner din politiska bana och göra något annat, åtminstone tills det börjat klarna något. Ja. Såvida du inte har riktigt bra betalning för att just förvilla. Jurister är ofta bra yrkeslögnare. Fortsätt i så fall och gör något kul för pengarna!

  Gilla

 4. Pingback: Kritik av Henrik Witte & 5 tips för att starta nytt parti eller starta om gamla partier | Vetenskapliga partiet

 5. Björngunnar skriver:

  Wallström har sagt något bra angående palestiniernas behandling.
  Jo det stämmer men det är väl det enda vettiga som människan sagt.
  Och då tror jag att innan man går in på detaljer så borde övergripande riktlinjer skissas fram.
  Ta ett exempel, vårt nuvarande samhälle belönar den som har dåliga resultat och vad blir följden?
  Jo dåliga resultat naturligtvis.
  Ge pengar till den som blir arbetslös, gärna lika mycket som den som arbetar, kalla det sedan trygghet och förfallet är i fullt sving.
  Man kan säga att vårt nuvarande samhälle är kriminellt.
  Kriminell betyder oansvarig.
  Dessvärre är vårt nuvarande system så kriminellt och korrupt att det är en dålig bas för förbättringar.
  Ett helt nytt system baserat på att höja moralen hos befolkningen och ytterst etiken hos befolkningen.
  Orden används ofta som om de betydde samma sak men moral är gruppens värderingar medans etik är moral på ett personligt plan.
  Vilket får mig att minnas ett besök i en Moské i Istanbul där en iman berättade att bönen hade två olika inriktningar, den första vände sig till gud, men i den andra fick man önska sig något för egen del.
  Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska.
  Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.
  Det som byggt Sverige är folkgemenskap och moral, värden som borde återinföras.
  Men hur?

  Gillad av 2 personer

  • corneliadahlberg skriver:

   Håller med dig Björngunnar och på frågan hur så har ju min fundering blivit – revolution, därav Gräsrotsrevolutionen högst upp, som ska uppdateras när tid finns 😉

   Gillad av 1 person

  • Jag antar att du med ”socialism” avser det nyliberala Socialdemokraterna? Vad de håller på med är inte ”socialism” i ordets rätta betydelse, tvärtom. De tänker inte ens demokratiskt, för då hade de följt folkviljan och inte George Soros minsta vink.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Nej absolut inte socialdemokrati eller kommunism.
    Jag pratar om nationell-socialism.
    Folkgemenskap och moral saknas ju helt i socialdemokratin.
    Socialdemokrati bygger på att söndra o härska, George Sooros o &, just som du skriver Martin.
    Ett problem i sammanhanget är att folk programmerats att reagera typ Pavlovs hundar på ordet nationell.
    Speciellt i samband med socialism fast det ena ger det andra.
    Åke i Sörmland påstog nyss på Lars Berns blogg att vänstern ligger på dold fientlighet medans nationalsocialisterna ligger på fientlighet, egentligen vrede, vilket ligger högre än dold fientlighet.
    Kommer ihåg ett tv-program från den tiden jag tittade på tv , för 15 år sedan.
    Programmet hette sunset beach om jag inte minns fel och byggde bara på undanhållanden, sådant man inte talar om, skumraskaffärer,mm.
    Ämnet är egentligen människans själ och dess olika tillstånd.
    På noll på tonskala är man död men det finns något som är värre än död.
    Att ha svikit sitt folk som sveriges politiker gjort te.x!
    En naturlig tanke är att sätta dem på nollan men eftersom det handlar om ett misslyckande så blir det på minusskalan dvs under död.

    Gillad av 1 person

  • @Björngunnar
   Jag förstår. Anledningen att jag ifrågasatte ditt användande av ordet ”socialism” var att du skrev följande:

   ”Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska. Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.”

   – Det är något förvillande formulerat, anser jag. Jag anser att Socialism är synonymt med gemenskap och att demokratiskt lösa ekonomiska och politiska problem. Huruvida detta ska ske nationellt eller internationellt kan man vara oenig i, men jag anser att det blir extremt svårt att finna gemenskap eller lösa politiska problem med extrem islamism.
   Nu till din fråga , för den är viktig:

   ”Det som byggt Sverige är folkgemenskap och moral, värden som borde återinföras.
   Men hur?”

   – Jag anser att folkgemenskap kan uppstå när ett helt folk accepterar ett helt folk. Detta folk måste således ha en gemensam kultur, eller åtminstone kulturer som harmonierar, kulturer vars moral är lika, kulturer som de själva är med att upprätthålla och respekterar. Denna kultur bör avspeglas i den gemensamma lag detta folk enats om demokratiskt. Jag tycker själv att denna essä beskriver väl vad Sverige och Svenskarna är idag och vad som måste bort:
   https://sverigesekologiskademokratiskasocialister.wordpress.com/2016/12/09/varfor-sverige-det-handlar-om-en-svensk-ekologisk-och-gudomlig-stravan/

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    “Socialism är inte nödvändigtvis dåligt men den har i dagsläget blivit synonymt med egoism och vad det ytterst handlar om är söndra och härska. Söndra och härska är just det politiska systemet vi har i dag och värre kan det inte bli.”

    ”Oklart formulerat ”så jag försöker igen.
    Nationell socialism är internationell socialisms motsats.
    Den första bygger och den andra river ner och förstör.
    Det som oroar mig mest är inte att det materiella skulle bli sämre utan det enda viktiga är det själsliga tillståndet hos befolkningen.
    Där kommer söndra och härska i bilden därför att det riktar livsglädjen mot något annat, sätter konstruerade krafter mot varandra.
    Är det inte så det varit hela vår livstid, det ena blocket balanserar mot det andra i närheten än 49/51 eller 51/49.
    Så är det i många andra länder också, dock inte i Nordkorea som vi lärt oss är en mycket dålig stat.
    Efter att ha läst Von Clausewitz:
    Vad har fullständig kapitulation att göra med att få fienden kompromissvillig?
    Det är väl uppenbart att den som skapat den tillvaro vi lever i idag och som styr med söndra och härska och som har byggt upp terrorbalansen och kärnvapenhotet är djävulen själv inkarnerad.
    Sedan tror jag att alla detaljer i den gröna texten kommer att ge sig själv när det rätta mentala tillståndet hos folket finns.
    Kasserar man islam kan man lika gärna kassera judendomen och kristendomen samtidigt och lika bra vore väl det?
    Men när det gäller medvetenheten om djävulen och hans natur är islam den som ännu inte infiltrerats utan gör motstånd mot djävulen.
    Det är också anledningen till att den religionen utsätts för mest förtal och det har den gemensamt med nationalsocialismen…eller hur?

    Gilla

   • Nationell socialism är, enligt min mening, förenlig i balans med internationell socialism.

    Man kan hjälpa andra folk såsom Olof Palme gjorde internationellt med olika former av bistånd som kan lösa de problem som ex. naturkatastrofer, kapitalism och religion skapat.

    Opportunisten försöker skapa fiender i retoriken, men det ena är inte nödvändigtvis det andras motsats, men kan komplettera varann i enhet och harmoni, helt utan att skapa asylkaos.

    Det själsliga gynnas inte av en lögn. Religionen är ett opium som förslavar människor. Jesus visade vägen till att finna det högre medvetandet genom känslan … även om vissa glömmer bort att använda förståndet samtidigt med känslan.

    Riktigt. Blockpolitiken är barn av samma fenomen som vi måste läka.

    Man ska inte alltid lita på vad fulmedia producerar om Nordkorea
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/24/p-ga-bloggportalers-smygande-censur-en-informationsvideo-fran-en-vietnamesisk-psykolog/

    Terrorbalansen med kärnvapen är onödig. Jag hävdar att det land som lägger ner kärnvapnen och satsar på neutralitet med starkt totalförsvar med värnplikt alltid kommer vara vinnare.

    Rädslan kommer ur livet självt och är naturligt kortsiktig, men ologisk långsiktigt. Det gäller att använda sin långsiktiga rädsla effektivt, inte stirra sig blind på sin kortsiktiga rädsla.

    Riktigt. Det ekologiska kommer att ge sig själv när det rätta mentala tillståndet hos folket finns, men det kräver både intelligens att förstå exponentialfunktionen och hjärta nog att agera på insikten.

    Människan har i princip i väst kasserat religionen men tillber ibland nya pseodo-religioner. Vissa har ex. gjort vetenskapens rapporter till religion, och glömmer att även i denna gömmer sig dyrkan av mammon, precis som i vanlig religion.

    Problemet med Demurgen är att uppdiktningen utger sig för att sitta på ”sanningen” och degraderar det högre medvetandet i våra hjärtan.

    Den som lyssnar på sitt hjärta såväl som sitt förstånd går lättare rätt väg. Det måste finnas balans.

    Meditera på mina ord likt Jesus i öknen!

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Olof Palme var en av ”dem”.
    Man kan inte lita på vad dessa gubbar säger, det är utifrån vad de gör som de skall bedömas.
    Tydligen har du Martin inte förstått mycket av religion.
    Meditera är en värdelös metod.
    Hade människan kunnat bota sina själsliga plågor själv hade dom varit borta från personen för längesedan.
    Men att de monoteistiska religionerna inte förklarar hela människans natur är helt klart.
    Lika klart är det att de onda krafterna lyckats sänka människorna.
    Varför kom jag att tänka på Bengt Westerberg?

    Gilla

   • Olof Palme var en av ”dem”? Svårt att avgöra så självsäkert i detta höga politiska spel, men personligen tror jag inte på det.

    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/07/vem-mordade-olof-palme-cui-bono-kan-landsforradarsparet-sammankopplas-med-polissparet/

    Youtube – Palme kritiserar USA för julbombningarna i Hanoi 1972

    Slutligen kan det ha varit så att han spelade agent på båda sidor för Sveriges väl och att USA hellre ville ha någon som var öppet lojal och spelade med 100%, likt ex. Carl Bildt, eller ännu hellre en Stefan Löfvén som lurar folket på vänsterkanten att, likt dumma får, tro att allting fortfarande är frid och fröjd med en nyliberal ledning för frihandeln, vilken är extremkapitalismens grundförutsättning när den krossar demokratier och socialismen.

    Du må kalla mig barnslig, men jag befattar mig inte med böcker skrivna av människor som utger sig för att sitta på den absoluta sanningen och där saker flyger, vare sig det är jesus, hästar eller renar.

    Även Jesus gick bort från religionen. Han skulle sannolikt själv aldrig ha skrivit ett nytt testamente, ej heller hade han satt ihop det med det gamla testamentet. Han var emot förslavningen av folket, en revolutionär.
    http://jinge.se/mediekritik/visst-ar-paven-kommunist.htm

    På vad baserar du påståendet att att meditera är en värdelös metod”? För att Jesus gjorde det och slutade på korset i kampen mot kapitalisterna?

    Tror du Jesus själsliga plågor var botade?

    Vilka är de ”de onda krafterna” och hur lyckas de ”sänka människorna” och vad är det som lyfter dem ur underkastelsen till slaveriet?
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/24/p-ga-bloggportalers-smygande-censur-en-informationsvideo-fran-en-vietnamesisk-psykolog/

    Varför du kom att tänka på Bengt Westerberg? Kanske är det just för att bomb-liberalerna brukar få ta rollen att hetsa villigt för krig åt borgerligheten?

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Nu förstår jag Demiurgen, skaparguden.
    Hur bra en religion är beror bara på vilka resultat den skapar.
    Ett problem i sammanhanget är att när något är riktigt bra blir det våldsamt angripet av onda krafter.
    Mycket vanligt är att Shakalerna infiltrerar organisationer, tex Svenska kyrkan.

    Gillad av 1 person

 6. corneliadahlberg skriver:

  Börjar med Martins andra kommentar i tråden: Är inte detta ett personangrepp på Henning och hur ska vi i så fall kunna valsamverka? Är medveten om att du talar i egenskap av ledare för Vetenskapliga partiet och inte Valsamverkanspartiet, men det blir nog svårt att skilja på när det är samma person!

  När du och Björngunnar kommer igång blir det mycket bättre 😉 Så spännande så jag föreslår en samtalsträff, med eller utan vin, på valfri plats, när solen återvänder, så hinner vi bjuda in fler – kanske Henning vill delta trots allt 🙂

  Gillad av 2 personer

  • Björngunnar skriver:

   Det vore verkligen trevligt Cornelia, Dig och Henning skulle jag gärna träffa, Martin också naturligtvis .
   Jag gillar Svenska motståndsrörelsen, trevliga människor där.
   Dr Jacksson hade blivit så trevligt bemött och fick komma till tals att han sa att nu har jag ändrat mig från konservativ till nazist på riktigt.
   De har startat ett politiskt parti men jag har inte läst programmet.
   Det finns många i Motståndsrörelsen som har en ödmjuk inställning till kristendomen.
   Skulle man bedöma Motståndsrörelsen efter hur etablissemanget behandlar dem så kan man kanske dra slutsatsen att den rörelsen är de riktigt rädda för.
   Jag brukar lyssna på Radio Nordfront, en kille där som hade varit i Finland och demonstrerat hade blivit tagen av polisen och instuvad i en polispiket med bakbundna händer tillsammans med en 120 kg,s röding som inte var bakbunden, förmodligen gjorde polisen detta med flit och svensken blev rejält misshandlad.
   Han fick iallafall åka till lasarett för hjärnröntgen och sagt till den kvinnliga läkaren att om hon hittade några hjärnimplantat så kunde hon ta ut dessa och lägga dem åt sidan.
   Läkaren frågade då, är du seriös? Nej sa han…))
   Det hade tydligen någon anknytning till de judiska läkarna som påstås ha mördat Stalin.
   När det gäller religion så sägs ju ordet betyda, re för åter och legion för samling, syftande på att härleda människans ursprung.
   Det är inte omöjligt att den historiebild vi lärt oss från skolan är felaktig.
   Alla människors ursprung är Afrika och utvecklingen har varit linjär framåt och ju mer utmaningar människan haft desto mer utvecklade har vi blivit.
   Men vad vet vi om vilka utmaningar som negrerna i Afrika haft?
   Alla utmaningar är inte från klimatet, däremot så tror jag att ondskan, förtrycket av människans sanna natur är den största utmaningen vilket kan förklara att negrer inte utvecklat någon teknologi?
   De 8 partier som vi har att välja emellan är samma parti, en medalj som heter söndra och härska.
   Många tror att lösningen på våra problem är att rösta på Sd, dit hör inte jag.
   En del kallar dem Sionist- Demokraterna, inte utan anledning.

   Gillad av 1 person

  • Varje parti har sin egen politik och sina egna medlemmar. Även Valsamverkanspartiet måste hålla sig attraktivt om vi ska kunna skapa varaktig valsamverkan.

   Vi bör inte inte skrämma bort andra partier eller väljare med fullkomligt oseriösa partier som innehåller människor med dålig motorik iförda banlonpolos, nyliberaler som använt regeringens kontokort för privata ändamål, tömt Anna Lindhs minnesfond eller analdoktorer med asberger som figurerar stolt med sina makabra bedrifter. Politik måste vara seriöst. Vi har ett ansvar att hålla det seriöst för Sveriges skull.

   En samtalsträff låter bra när ni har ett parti som är seriöst med ett seriöst program som tål offentligt ljus i vilket mentalt belastade medlemmar har munkavle externt. Men det ska ni väl kunna klara av innan solen återvänder! 🙂

   I egenskap av Valsamverkanspartiets säkerhetsvakt talar jag enbart med partiledare, talespersoner eller språkrör för partier så jag hoppas verkligen att det blir Cornelia som blir den personen för där ser jag potential.

   Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vad exakt var det i Wittes lista som inte var seriöst Martin?
    Jag har läst den igen och kan inte hitta några fel.
    Däremot så har det blivit så i Sverige att
    vissa åsikter får man inte ha, speciellt om det är något som bryter judarnas makt.
    Killen som jag berättade om tidigare som hamnade på hjärnröntgen studerar
    insekter och Wittes bägge typer kallas enligt honom parasiter och parasitära, där den parasitära fortsätter tills värddjuret är dött.
    Gör man inget åt en parasitär parasit är det kört.
    Atombomben är deras verk …den judiska bomben.
    När Jesus säger, ni har djävulen till far, så betyder det att egenskaper ärvs , att de är genetiskt betingade.
    Kan det sägas mer klart?

    Gilla

   • Vilken lista? Jag har besvarat den ”lista” av påståenden som finns i denna bloggpost.

    Kommentaren om judarna är inte lämplig då det handlar om girigbukar, varav vissa kanske har judisk bakgrund. De tror inte på Demiurgen, och är således inte ”judar”.

    Parasiter på mänskligheten och naturen är de i egenskap av kapitalister som vill ha absurd ekonomisk tillväxt till vi når total katastrof.

    Atombomben skapades av vetenskapsmän med högt IQ som inte fått tillräcklig moralfilosofisk skolning, inte av någon ”jude” som tror på Demiurgen.

    Det finns ingen jude-gen, kristendoms-gen eller islamist-gen, såvida man inte avser barnsligt lågt IQ som inte avslöjar religionens uppenbara illusion.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Det där har vi diskuterat tidigare och vi har inte samma uppfattning.
    Inte om muslimer heller.
    Isis är köpta CIA agenter och inga muslimer.
    Det pågår från judiskt zionistiskt håll en intensiv propaganda mot muslimer, fast det är de själva som hyrt in dem.
    Jag finner ingen anledning till att inte kalla judar för judar…

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Atombomben kallas även den judiska bomben.

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Solsjenitzyn skrivet, ni måste förstå att de som gjorde revolution i Ryssland var Inga ryssar. De var judar!
    Liksom de var som sprängde World Trade center.
    De sprängde alltså tre hus dom de själva ägde och fick rejält med försäkringspengar.
    De pengarna är försäkringsbedrägeripengar och skall betalas tillbaka!
    Liksom att mördarna erkänner sin skuld.
    Detta känner Witte till liksom den judiska inblandningen i mordet på Kreuger och sänkningen av Estonia!
    Där mördades också många människor!

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jag klistrar in en bra beskrivning av nutidens Sverige.
    Obs jag är inte författaren men jag är avundsjuk på hans artikel, mycket bra!

    SAMHÄLLE. Dagens demokrati är ett totalitärt system, skriver Leif Eriksson.
    censorship-1-sms-0710
    Det finns i grunden två typer av diktaturer: Den ena av dem är den yttre, synliga diktaturen, där militärer skjuter människor på gatorna, där en sedan länge omdömeslös ledare kan sitta kvar vid makten så länge han lever, där inga val eller folkomröstningar hålls som tillåter medborgarna att fritt välja mellan konkurrerande representanter. Den typen av diktatur är lätt att känna igen och enkel att förhålla sig moraliskt till – makten gör ingen hemlighet av att den är en diktatur, och de som står upp mot den ses som hjältar i hela omvärlden.
    Den andra typen är den inre, mentala, osynliga diktaturen, där barn kan ange sina egna föräldrar till myndigheterna på grund av morallös egoism, där människor inte vågar uttrycka sina åsikter av rädsla att stigmatiseras, hängas ut och bli av med sina jobb, där den osynliga makten hjärntvättar medborgarna redan från förskolan om där det politiskt korrekta sättet att tänka är och definierar alla som ifrågasätter detta som onda och bruna löss. Den här andra typen av diktatur är svårare att känna igen eftersom den skickligt maskerar sig i en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid. Den är också farligare eftersom den bryter ner medborgarna moraliskt och gör dem till ryggradslösa nickedockor.
    Jag har just nu glädjen att i en amatörteater spela med i pjäsen Audiens av den tjeckiske författaren Václav Havel, som också blev det befriade Tjeckoslovakiens första president 1989. Pjäsen handlar om dissidentförfattaren Vanek som bestraffas av myndigheterna för att ha uttryckt fel åsikter genom att placeras i ett bryggeri där han får rulla tunnor. Den andra huvudpersonen är bryggmästaren som försöker övertala Vanek att ange sig själv så att bryggmästaren inte hamnar i onåd hos ”dom” som kommer och frågar om honom. Pjäsen blottlägger suggestivt det tunga osynliga förtrycket som gör att Vanek förlorat jobbet och som bryter ner bryggmästarens moraliska samvete så att han viljelöst ger upp all sin värdighet.
    Den inre diktaturen är så skickligt uppbyggd att den blir i stort sett omöjlig att ifrågasätta. Den bygger på tesen att alla människor är fria och jämlika, men att några är mer fria och jämlika än de övriga, och det är dessa som har rätten att definiera vad frihet och jämlikhet betyder. Detta fungerar ungefär som häxproven på 1600-talet, där de styrande kunde anklaga medborgare för häxeri och sedan använde sig av sinnrika provmetoder för att avgöra om de var skyldiga. Ett sådant prov var vattenprovet – man kastade ner den anklagade häxan i en sjö, och om hon sjönk till botten var hon oskyldig. Om hon däremot flöt på ytan var hon skyldig och blev automatiskt avrättad.
    Sverige är idag en diktatur. Inte en synlig diktatur – militär skjuter inte folk på gatorna, ledare kan inte sitta vid makten tills de dör (förutom den kastrerade kungen…), medborgarna tillåts att delta i fria val där de kan välja mellan representanter från åtta olika partier – som alla tycker likadant om det rådande systemet. Däremot är Sverige en raffinerad osynlig diktatur – myndigheterna kan när som helst ta föräldrars vårdnad om sina barn ifrån dem efter angiverier på de lösaste grunder, efter att ha gett uttryck för åsikter som makten anser olämpliga kan en medborgare när som helst förlora jobb och lägenhet, uteslutas ur fack och kastas i fängelse efter skenrättegångar, där skolsystemet lär ut politiskt korrekta åsikter istället för kunskaper.
    Det allra effektivaste häxprovet som används i Sverige idag är mångkulturprovet – om du tar ställning mot mångkulturen utsätts du för alla bestraffningar från myndigheterna som jag nämnde ovan, förutom att du dessutom riskerar att dina barn blir misshandlade eller du själv mördad av mångkulturmobben på gatan medan polisen dricker kaffe. Om du å andra sidan tar ställning för mångkulturen tvingas du att betala för hela kalaset genom högre skatter, längre köer till vård och bostad, bevittna gängkrig och få din bil uppbränd, tvingas lyssna till klämmiga sånger på arabiska som din fyraåring just fått lära sig på dagis och så vidare. Ett vattentätt prov!
    Den svenska diktaturen kommer aldrig att kunna besegras med enbart argumentation och åsiktsbildning eftersom den är grundad på en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid, och eftersom den bygger på att bryta ner medborgarnas moraliska samvete och göra dem till ryggradslösa nickedockor som aldrig kommer att gå att mobilisera till kamp. Den svenska diktaturen är dessutom en hydra där den folkvalda riksdagen bara är ett litet huvud, medan de mäktiga huvudena bland andra är den internationella finansen, de manipulerande medierna och mäktiga lobbyorganisationerna i sionismens och globalismens tjänst.
    Dissidentförfattaren Vaclav Havel förföljdes av myndigheterna i många år, men han bevarade sin inre moraliska kompass, sålde sig aldrig till systemet, och när systemet en dag kollapsade under sin egen degenererade ondska stod han redo att tjäna sitt folk som president, tillsammans med många av hans tidigare kampbröder och systrar.
    Den svenska diktaturen kommer på samma sätt att implodera en dag under trycket av massinvandring och finansiellt och moraliskt kaos. Tills den dagen kommer vi att bevara vår inre ideologiska kompassriktning och vägra vika ner oss, så att vi står redo att ta ansvar och bygga det nationalsocialistiska nordiska samhället med rent blod, ärlig svett och glädjetårar!
    /Leif Eriksson

    Gillad av 1 person

   • @Leif Eriksson
    Att vara nationell för sitt folks väl eller vara demokratiskt socialistisk och dela brödet och vinet lika med sitt folk, att vara ärlig mot sig själv och för andra eller att finna motivationen att anstränga sig varje dag (utom vilodagen) har inte nödvändigtvis med ”rent blod” eller ”glädjetårar” att göra. Allt blod är bevisligen rött och dess renhet hänger inte på etnisk eller religiös bakgrund och det är en tuff kamp att tänka rätt och göra rätt som inte alltid ger några glädjetårar, vilket jJesus, den judiske mediterande kättaren, fick erfara.

    Gillad av 1 person

 7. Björngunnar skriver:

  http://kimmoa.se/rn/visa?UID=12290127&HTTPS=1

  Hittade detta som bevisar att fler kommit till samma slutsats.
  Hitta lämpliga arbeten åt bankkungarna och deras underhuggare politikerna, te.x svinaherdar och eller en varmkorvslåda på magen.

  Gillad av 2 personer

 8. Conny Lundberg skriver:

  Kul och intressant debattråd!:) Men man måste tillerkänna varandra rätten att uttrycka det de tror men kan samtidigt kräva underlag/bevis för det sagda. Kompromisser är oundgängliga när man är en grupp men samtidigt så går det alltid att enas om saker som inte direkt gynnar minoritetsgrupper utan är för det största goda för landet vi bor i och kommunerna/orterna som ju alla har olika förutsättningar.
  Mer närdemokrati är ett måste om man vill återge makten till landets invånare och detta kommer att sporra till hopp, kreativitet och innovationer som leder framåt på ett dynamiskt vis.
  De flesta människor vill skapa något bra bara de ges möjligheter till det men i dagens samhälle och värld är alla fångade i ett statiskt system där en storlek skall passa alla vilket den ju naturligtvis inte gör vilket leder till hopplöshet och en tilltro till att auktoriteterna skall lösa livets problem.
  Detta måste vi bort ifrån liksom allt annat som tar bort människors skaparglädje och hopp som ju är det som skapar dynamik och en intressant värld fylld av möjligheter istället för tvång.
  Människans närhet till och ansvar för naturen, våra jordar som ger oss föda, luften och vattnet som ger oss vätska och luften som ger oss liv och respekten för allt levande måste återupprättas eftersom vi sålt av denna till förmån för girighet och falska värden där vi istället skulle kunna leva ett berikande och utvecklande liv i samklang med allt som har liv.
  Bara mitt ödmjuka bidrag till diskussionen:)

  Gillad av 3 personer

  • Björn Sveninge skriver:

   När demokrati är naturligtvis mycket bättre än den ”utvalda” demokratin som vi nu lever under.
   Men demokrati är oförenlig med ett helt lyckligt folk och skall majoriteten bestämma över minoriteter så kommer de utestängda i förlängningen att försöka fly landet till ett mer harmoniskt liv och detta på bekostnad av ett väl fungerande Sverige.
   Ett land och ett samlat folk är förutsättningen för lycka och framgång.
   Mot detta står vänstergrisarna som bara ser till sin egen personliga vinning.
   Conny en fråga: vad anser du om meditation och kan man lyfta sig själv i håret?

   B

   Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Conny får nog inte dessa kommentarer på mailen.

    Mitt mål med meditation har aldrig varit att lyfta mig själv i håret, däremot att fokusera på något jag känner är meningsfullt, kan öka harmonin, känslan av inre frid, själslig styrka, mod.

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Vad jag menar med att skippa meditation är att om människan kunnat förbättra sig på egen hand hade hon gjort det.
    All religion hade därmed varit överflödig.
    Istället så tenderar människan att förfalla till drogmissbruk och penningbegär samt när inte folk lyder de utvalda så blir det straffläger där få kommer ut.
    Nu talar vi om en av deras lärjungar som har fräckheten att sitta i glashus o kasta sten.
    För mycket meditation kan ha del av det beteendet och är ett typiskt vänsterfenomen.
    Men det andliga tillståndet trumfar alltid materialismen om nån förstår vad jag menar )).

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag ser att innebörden av begreppet meditation är väldigt olika för olika individer. För mig har det absolut ingenting med politik att göra utan är ett sätt att stärka, fostra själen. Din slutmening håller jag med om och hoppas vi bygger mer på!

    Gillad av 2 personer

 9. Pingback: Yttrandefrihet – Att kritisera ägarförhållandena i svensk massmedia kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna | Vetenskapliga partiet

 10. Martin skriver:

  Blir det något valsamverkande parti eller har du bara med värdelösa parasiter till män att göra, Cornelia?

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Skulle du valsamverka med någon som anser dig vara parasit? 😂

   Gilla

   • Martin skriver:

    Nu parasiterar jag INTE på din energi, men försöker faktiskt stärka dig (trots att vi inte är eniga) att frigöra dig från de förvillande parasiterna, samt få dig att leda och valsamverka.

    Valsamverkan handlar inte om att vara enig med de andra som man valsamverkar med, men om seriositeten av att försöka ta sig över 4% för de som lägger sin röst på ens parti.

    Det handlar om att fördjupa demokratin, inte om falsk vänlighet mot människor som saknar kompetens för politik, människor som man verkligen inte kan respektera oavsett hur mycket man försöker.

    Men jag kan respektera människor som ger energi till andra. Det är därför jag respekterar dig, Cornelia, men det finns bättre saker att ge sin energi till än parasiter.

    Gilla

 11. corneliadahlberg skriver:

  Jag har inte sagt att du parasiterar på min energi, jag är tvärtom tacksam för goda råd, men när du återkommer med samma råd, antar eftersom du anser att jag inte följt dem, så kunde du förstå att jag går en annan väg, nämligen min väg. Den innebär inte att jag struntar i dina råd, tvärtom, jag bär dem med mig, känner efter och är vaksam vad gäller det du varnar för.

  Här anser jag inte dessa män vara parasiter utan anser dem vara kämpar för ett bättre samhälle, på sitt sätt. Jag upprepar att jag tycker det är mycket tråkigt när vi som kämpar för ett bättre samhälle startar krig mot varandra istället för att helt enkelt lämna därhän ifall vi inte gillar något. Det är ju inte precis mäktiga män vi talar om utan människor som slåss från underläge. Dem trampar jag inte på!

  Vill du få så många som möjligt att ansluta till din valsamverkansplattform ger jag dig åter mitt goda råd: Förgör dem inte utan stötta dem istället, även om dina åsikter skiljer sig från deras, det handlar ju om en plattform som ska kunna innehålla olika åsikter, men som du nu uttalat dig mot dessa personer så vågar jag garantera att de aldrig kommer ansluta sig till din valsamverkan.

  Gillad av 2 personer

  • Björngunnar skriver:

   Namnförlag:Det totalitära partiet, Parasitpartiet, Bättresentänaldrigpartiet.
   Igrevenstidpartiet, Folkligt motstånd…
   Vad som fattas är svart magi, det är alldeles för lite sådant idag, skall vi be Woland om hjälp?
   Det enda som är viktigt är hur människorna ser ut på insidan.
   Man kan ha hur många partier som helst men så länge den mänskliga naturen tillåts råda brukar den med största käften sno åt sig makten?
   Tänk att få gå lös på alla Latunskilägenheter.
   En annan sak att komma ihåg är att den största synden är fegheten…
   Sagt av Jesus till Pontius Pilatus som ändrade sitt sinnelag, men försent!

   Gillad av 3 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Ja vi får hoppas Woland kommer till vår undsättning!

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Om parasiterna kommer så kan det vara en fördel att vara Vampyr!
    Jag testade nyss o lyssna på denna video o det funkade så jag är nu en vampyr och det känns riktigt bra.))

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Lyckades du bli vampyr?
    Jag har en mahognysegelbåt, byggd i Danmark 1961, en mycket vacker båt, 34. fot lång, den heter Vampire 24, de räknar längden i vattenlinjen som är 24fot.
    Jag sökte efter en video om båten men fann ingen, bara den hur man blir vampire.
    För länge sedan gick jag på yogakurs, där lärde man sig att stänga av nervsystemet, det vill sig inte riktigt lika bra längre men jag har inte gjort några allvarligare försök.
    En tjej på kusen var med på en demonstration där hon blev stycken med nålar i kroppen utan att känna smärta.
    Själv blev jag utvald till ett annat experiment, i en stor gymnastiksal med mycket folk satte man på mig en ögonbindel och snurrade runt mig så jag tappade orienteringen helt.
    Ledaren för kursen gick under tiden och satt sig någonstans i lokalen och jag skulle gå med utsträckta händer mot hans utsträckta händer.
    Jag tänkte det är omöjligt och efter att ha gått ett tag sa jag, nej det går inte, skrattsalvor i hela lokalen.
    Jag kände att jag står borta vid fönstren och han sitter i andra ändan av lokalen därför skrattar man.
    Jag gick lite till och sa igen att jag ger upp, ta av dig bindeln sa han… Och jag var bara några decimeter från att ta hans händer!
    Det var exakt rätt hela tiden!
    Skratten var för att jag sa det går inte när det hela tiden var exakt rätt, och det är ju dessutom omöjligt!!))

    Gillad av 2 personer

  • Martin skriver:

   Jag vill likna dig vid en vild enhörning som måste lugna ner sig och fokusera och inse att vissa av de som du bär fram nu, i en annan situation, när du tvingas simma genom vatten, kommer klättra upp på ditt horn och tynga ner dig så att din mule kommer under vattenytan. Du måste kasta av dessa parasiter nu, annars kommer det gå illa sedan.

   Dessa individer tycks kämpa utan kompetens, utan vett, utan sans. De tycks kämpa mot sina egna intressen, men hur ska de veta det? För att veta att man är helt fel ute krävs exakt den intelligens som man saknar. Det är naturligtvis svårt att inse.

   jag startar inte krig, men rekommenderar att du helt enkelt lämnar Ödlepartiets folk därhän. De slåss helt klart likt Don Quijote från underläge mot väderkvarnarna. Du behöver inte trampa på dem, bara lämna dem på en gren i skogen och säga adjö, ev. att de kan valsamverka (om de mot förmodan någonsin kommer inse poängen med det), men att du inte kan ingå i ett parti som inte valsamverkar.

   Det går inte att få mindre mentalt bemedlade att valsamverka. Vi måste fokusera på de ledare som är intelligenta nog att förstå detta, ex. du, jag, Malin, Tomas och Naturens parti.

   Det är inte din uppgift att stötta mindre mentalt beedlade med all din energi. Det finns människor som har betalt för sådant arbete. Du har inte betalt för det, Cornelia.

   Anledningen att jag kallar dessa personer exakt vad de är, det är eftersom ni ännu inte kommit till skott och det börjar bli bråttom. Kom loss, Cornelia! Du kommer garanterat bli nöjd när du frigjort dig. Jag vet att det är så. Så var det för mig. Vissa av dem kommer följa ditt ledarskap och så ska det vara. Den som är bäst på att leda ska leda och det är du.

   De anslöt sig inte förut till valsamverkan och de kommer inte vara motiverade att göra det någonsin. Det går inte in i skallen på dem. Inse faktum, Cornelia! De har en annan agenda, förmodligen att dra ner din kraft. Kasta av dem!

   Gilla

 12. corneliadahlberg skriver:

  Svar till Björngunnar: Var på en hälsomässa i San Francisco för väldans länge sedan, hade jobbat som massös en tid och fått konstant ont i ryggen av snedståendet vid massagebänken bl a och såg nu en healer göra reklam för sina tjänster. Varför inte prova? och så hamnar jag på hennes bänk. Hon drar för draperier men allt oljud från mässhallen hörs och jag tänkte att det här funkar säkert inte, det är ju en fysisk förslitning, som jag dessutom haft besvär av tidigare, hur ska hon kunna göra något utan att röra min rygg.

  Healern smorde in onda stället med en värmande olja helt kort och sedan låg jag där, kände ingenting och lyssnade på oljudet bakom draperierna och fortsatte tänka att det här funkar väl inte, precis som man ju absolut inte ska göra om man vill att det ska funka. Jag tackade efter den korta sessionen och sade att det kändes bra, oljan kändes faktiskt bra, men konstaterade sedan förvånat att mitt ryggont var konstant borta! Fantastiskt eller hur, jobbet var dessutom mitt levebröd under tiden over there.

  Börjar nästan alltid dagen med yoga förresten 😉

  Gillad av 2 personer

  • Björngunnar skriver:

   Jag har börjat lyssna på en rysk språkkurs, Babbel heter firman med bas i Berlin.
   På bilderna som illustrerar kursen svenska/ryska visas mest negrer, jag anar en konspiration, i Ryssland syns inga negrer.
   Är det meningen att vi skall vänja oss vid negrer?
   Ibland som idag tror jag att vi är väldigt illa ute i Sverige.
   Titta på det sätt som den svenska kyrkan infiltrerats och jämför det med den ryska.
   På Skrivarens blogg skrev Skrivaren om utländsk stöldliga , polisen tog dem och tog hand om stöldgods, släppte förövarna och kallade stöldgods för hittegods.
   Polisen är infiltrerad.
   Riksdagen är infiltrerad, alla partierna är samma parti.
   Svensken är den största av syndare och vilket blir resultatet då?
   Den största synden är fegheten sa Jesus till Pontus Pilatus.
   Nystartade partier sugs upp av valsamverkanspartier för att oskadliggöras.
   Är man feg om man överväger att lämna ett sjunkande skepp eller är det osolidariskt?

   Gillad av 2 personer

 13. corneliadahlberg skriver:

  Har funderat på om inte en rysk ort vid Svarta havet kunde bli ett alternativ att fly till. Kislovodsk ser ut att ligga en bra bit ifrån, fast det låter härligt! Känner du någon bra närmare ort Björngunnar?

  Gilla

 14. hllviken skriver:

  Är det inte samma gäng som styr överallt?

  Tryck på ”Revelatory Research” för att höra hela boken.

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Samma gäng styr överallt.
   Vad har de som inte vi har?
   Hur bryter man ner ett folk, svar man söndrar och härskar.
   Olika politiska partier, klass mot klass.
   Men vad som är fult och dåligt om vi vita gör det är fint och nobelt när judar gör samma sak.
   Hur kommer man till denna maktposition?
   Kontrollera ekonomin och media, polis, politik, domztolar, skola, kyrka, glömde jag något?

   Gillad av 2 personer

 15. Barbro Åhman skriver:

  Oj! Här var det långa diskussioner. Man kan tro att det fordras intelligenstester för att gå vidare i diskussionen. Ska man nå ut till vanligt folk= de som bor på Bygatan 8 i Hultaklint, så måste nog man dra ned på tonen lite hos somliga. Det jag saknar i denna diskussion är: hur är det tänkt att hantera EU? EU är den STÖRSTA frågan, det mesta styrs av EU och de som står över EU och dessa kan man inte dribbla bort hur som helst. Titta på JUNILISTAN, hur gick det med dem? Här var man väldigt otydlig med vad man ville och kunde inte nå ut ända fram, även om starten var explosionsartad. Ett program med hur man står gentemot EU är nödvändigt och därefter kommer allt annat i fallande skala. Det vissa bör tänka på HÄR i diskussionen är ”DEN MAN TRAMPAR PÅ….PÅ VÄGEN UPP….SKA MAN PASSERA PÅ VÄGEN NED ”.

  Kortfattat kan jag bara säga följande här: SVERIGE behöver en stark ledare som kan peka med hela handen, med ett starkt program som är tydligt och som folk förstår. Det vill säga inga djuplodningar i översvallande texter som få förstår. Två blad: En sammanfattning av det stora och sedan det stora för dem som vill fördjupa sig mer. Vill man ha folk med sig så bör man prata på en nivå som alla förstår, helst samma språk också.

  Vad som behövs NU är följande: besök i varje stad, där LÄGET OM SVERIGE INFORMERAS, allt för många människor vankar omkring och tror att allt är bra, d.v.s. man får en pension att leva på när man är gammal, man får en bra vård när man är sjuk, man får assistans när man behöver, när maten är slut får man socialhjälp…osv. men tyvärr så stämmer inte alltid detta och vad gör man då? Folk har i dagsläget ingen aning om ovanstående, de bara går omkring och TROR. OCH då mina vänner här på linjen, då kan man inte uträtta mycket, nytt parti eller inte.

  EN STARK LEDARE SOM KAN INGE HOPP till människor, som tappat allt hopp, behövs och det nu.

  Dessutom tror jag inte mycket på valsamverkan. Många tankar, idéer, kulturer, ideologier, kompetenser m.m. som ska samsas …….oj oj oj, säger jag. I en skolklass kan de inte ens enas om vart de ska resa till för ett land på sin skolresa. Ett nytt parti ligger rätt i tiden, men detta måste planeras noggrant, runt ett partiprogram som är för Sveriges och dess befolknings väl, nu och i framtiden, helst utan ideologiska inriktningar till vänster eller höger, helst utan religioner också. Bara Sveriges bästa helt enkelt. Programmet måste också ha ett utträde ur Unionen och en folkomröstning om detta.
  Tack för ordet.

  Gillad av 3 personer

  • Björngunnar skriver:

   Nordiska Motståndsrörelsen.
   Det enda alternativet.
   https://www.nordfront.se/var-politik.smr

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Har kopierat NMR:s 9 punkter gällande vad de vill nedan och mycket samtycker jag till men ABSOLUT INTE 2:a och därmed 3:dje meningen i 1:a punkten: ”Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.”

    Blir jag förpassad söderut som tysk, eller räknas tyskar till nordeuropeer? Jo jag vet, gissar att tyskar är välkomna 😉 Men hur blir det med min fd pojkvän som var tysk-italienare, blir halva han deporterad, eller hela? Vi hamnar i en totalt omöjlig, otidsenlig situation med sådana punkter! Jag förstår att det slår över med tanke på dagens kriminella politik, men tyvärr gör sådant innehåll det omöjligt för flertalet att rösta på dem, trots att mycket i deras program är sunt, som t.ex: ”Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit.” ur punkt 6.

    Hör mig själv skämta, eller hur är det egentligen, om att nu röstar vi på NMR när jag står framför de mest extrema scenarion som försvaras av våra till galenskap hjärntvättade politiker. Kanske är det kortsiktigt vettigt med tanke på nämnda galenskapspolitik som motvikt, men jag anser att en sund politik skulle innebära att vi aldrig hamnar i frågor som de båda meningarna i punkt 1. Om svenskt rättsväsende inte var genomkorrumperat utan såg till att alla, inte bara svenskar, följer lagen så skulle det ju inte vara några problem. Sedan har vi självklart rätt att kräva av dem vi tar emot och hjälper att de följer våra lagar och gör de inte det – UT med omedelbar verkan!

    Att Svenska Kyrkan kopplar in företagshälsovården när begravningsgäster dyker upp öppet beväpnade istället för att omedelbart ringa polisen, vilket de gjort ifall det gällde svenskar som då självklart blivit fråntagna sina vapen och fått sitt straff, visar vilket sinnessjukt samhälle vi hamnat i och varför NMR säkert kommer vinna fler röster. Vi behöver människor som vågar ta tag i galenskapen på riktigt, inte bara genom att göra karriär i välbetalda politiska tjänster där de anpassar sig till prostitution, se SD.

    Samt ABSOLUT INTE 2:a meningen i punkt 8: ”Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning.” Psykisk sjukdom kan utvecklas utan att vården hinner ingripa och jag vill inte se vansinnesdåd döda oskyldiga, bl.a.!

    ”Nordiska motståndsrörelsen vill

    1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

    2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

    3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

    4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

    5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

    6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

    7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

    8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

    9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.”

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    Vi verkar i det stora hela överens…

    Men inte här.

    Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.”

    Men det står ju merparten och folkslag som inte är närbesläktade.
    Italienare är väl närbesläktade, ryssar, balter, tjecker, slovaker, i princip menas väl vita.
    Däremot inte negrer och knappast med automatik thailändare eller kineser.
    Jag är däremot av en annan uppfattning när det gäller vapen i den situation som vi befinner oss i nu.
    De som har makten idag är beväpnade och vill inte mista sin kontrollförmåga och det är det stora problemet, bara i en slavstat är privata vapen reglerade.
    Man kanske skulle tänka sig en kompromiss, vapen till civilbefolkningen skall finnas lättillgängliga och delas ut när det behövs?

    Gillad av 1 person

   • Björngunnar skriver:

    Jo en annan sak.))
    Något säger mig att du har någon bekantskap med detta…))!?!?

    Gilla

   • Cornelia har rätt. Jag har tidigare påpekat samma sak om det dåliga i punkt 1. Det är naturligtvis mycket svårt om man har någon vän som kan råka illa ut av politiken.

    Vad gäller punkt 8 förstår jag också oron. Som tur är så finns det sätt att kontrollera vapeninnehav som man gör i ex. Schweiz.

    P.g.a. punkt 1 kommer NMR för all framtid vara bortkastad tid, tror jag, även om NMR skulle inse sin belägenhet.

    Ett annat pinsamt faktum för hela NMR är heilandet till globalkapitalisten Hitler, med sin herrefolks-mentalitet, och tron på den egna utvaldheten. Hitler, en s.k. ”nationalist” och ”socialist” som inte kunde respektera andra nationers folk heller inte ville införa socialismen, likt någon djävla nazi-sionist eller korkad USA-soldat som lurats till lojalitet till kycklinghökar och en djävla flagga som står för krigsförbrytelser och folkmord.

    Nej. Fy fan!

    Gilla

  • @Barbro
   Om EU-medlemskapet och medvetandegörandet av Sverige håller jag fullt och fast med dig, men jag har på känn att du kan ha missförstått vad en valsamverkan är.

   En valsamverkan tillåter alla ingående kandidater från olika partier att ha helt olika tankar, idéer, kulturer, religioner, ideologier, kompetenser m.m. och kräver alls inte att de ska samsas, mer än i att hjälpa varandra upp över 4%-spärren och in i riksdagen.

   Ditt namn och parti kommer stå på den gemensamma valsedeln tillsammans med andra partiers kandidater och deras partinamn. Folket kryssar för sina favoritkandidater och kryssens antal bestämmer mandatfördelningen för de ingående kandidaterna/partierna.

   I riksdagen har alla kandidater full rätt att försöka genomföra sina egna partiers agendor eller t.o.m. bli politiska vildar och ex. representera folkviljan.

   Om man inte väljer välfärds-vänster eller monopolkapitalist-höger så blir man ett slags mittenparti. Jag anser att vi behöver fler Sverigevänliga partier av alla olika sorter som kan ersätta förrädarna.

   Gillad av 1 person

 16. corneliadahlberg skriver:

  Svar till Björngunnars senaste: Jo bekanskap med det har jag. Levde i ett Zenbuddistkollektiv i San Francisco en tid och mötet var väldigt inspirerande och härligt 🙂 Fortsatte sedan min väg genom Antroposofin men många likheter finns i de olika esoteriska strömningarna, även i Srila Prabhupadas tankar om döden. Tack!

  Vad gäller NMR:s behov av att se mest etniska svenskar i vårt samhälle så kan jag vid det här laget inte annat än tro att det vore förskräckligt. En befolkning som dumpar sina 1-åringar på institution dagtid är ingenting jag önskar. Inte heller en befolkning som låter samhället kollapsa mitt framför ögonen, det finns ju faktiskt val och sanningsinfo på nätet, om man vill. Jag tror vi behöver intelligenta och friska människor som hjälper oss och varifrån de kommer vet jag inte, inte verkar det vara de massor som invaderat vårt land i alla fall, men kanske fler kloka människor som Srila 😉

  Sist men inte minst, vad säger att inte även NMR:s gossar kommer bli lika rövslickande som sverigedemokraterna den dagen de tar plats i Riksdagen? Den punkten måste de jag lägger min röst på kunna förklara…

  Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Du menar att svenskar dumpar sina ettåriga barn på instutition och bör betraktas och behandlas som idioter?
   Jo svensken har förlorat förståndet och blivit en materialist, motsatsen till andlighet men det kan väl ändras, nöden är uppfinningens moder heter det.
   Srila beundrade dock Hitler men att Nordiska Motståndsrörelsen skulle kunna köpas av materialisterna ser jag som omöjligt eftersom jag känner en del personligen och för mig är de gräddan av sveriges befolkning med mycket hög etik.
   Man kan ju inte precis anklaga dem för att deras engagemang givit dem några materiella fördelar förutom gratis uppehälle i fängelse.
   Tänkte nu närmast på Fredrik Weideland.
   Det finns fler mycket intressanta kopplingar))

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Vi behöver inte behandla svenskar som idioter, den stora massan behandlar sig själva som idioter, men håller ju med dig så klart att vi bör kämpa, blir bara rätt uppgiven ibland när jag får del av svenska småbarnsföräldrars resonemang, allt vi ser mitt framför näsan ifall vi bor där invasionen härjat som värst.

    Hoppas du har rätt – att de skulle lyckas hålla fast vid sin höga etik även dagen då de mutas med stora summor för att rättas in i ledet! Sverigedemokraterna hade/har en sponsor som skickade stora summor i julklapp, den sk tomten. Vem tomten är kan vi väl gissa 😉

    Gilla

  • Björngunnar skriver:

   Jag har lite dålig koll på zenbuddism så jag får informera mig men det verkar intressant.
   Talade just med en Nmr-are som tror på återfödelse/reinkarnation.
   Världen är upponer, demokraterna inför diktatur och tvärtom.

   https://www.nordfront.se/juholt-flyr-sverige-risk-att-det-kan-bli-diktatur.smr

   Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Upponer är det verkligen, gäller att ifrågasätta ALLT! Just delat artikeln på FB.

    Gilla

   • Björngunnar skriver:

    En bra video.

    Gillad av 1 person

   • De psykopatiska EU-vurmarna i de andra partierna behöver ett Hitler-heilande NMR för att själva kunna framstå som godheten när de raserar vårt samhälle och bedriver krig. Utan NMR skulle folket förstå att det är de andra partierna som stövlar in i andra länder, åt finanskapitalet, stödjer etnisk rensning i Palestina och stödjer terror mot suveräna stater.

    Med NMR:s existens är associationen med Hitler bortkopplad från dem, men liknelsen med Hitlers invasionslusta haltar inte det minsta.

    Gilla

 17. Uppdatering. Hej allihop!

  Jag håller på att översätta Sion vises protokoll och inser nu att alla de som är negativa till valsamverkan rimligen kan vara omedvetna eller medvetna agenter åt en sådan extrem psykopatisk sekt.

  Kommunisterna tycks också vara infiltrerade av konfliktskapande sekterister från samma sekt.
  https://www.flashback.org/t3077636

  Efter en intervju med två kommunister i Kristianstad så har jag förändrat den valsamverkan som jag är säkerhetsvakt för. Intervju och förslag på frågor finns här: https://archive.org/details/intervju-kommunisterna-kristianstad

  Jag har även uppdaterat min analys av argumenten för valsamverkan:
  https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2020/02/17/analys-av-rodgron-valsamverkan-nastan-enbart-hallbara-argument-for-en-rodgron-valteknisk-samverkan/

  Extrema marknadsliberaler och brutalkapitalister undanbedes alltså. Vi vill ju skapa ett enat samhälle där alla är trygga. Läs mer om du är intresserad och varmt välkommen om du eller ditt parti ungefär kan dela denna samverkans mål.

  Gilla

 18. Pingback: Nya Tider kallar ”Rechtsanwalt Dr Henning Witte” för ”advokat”

 19. Uppdatering. Hej allihop!

  Jag håller på att översätta Sion vises protokoll och inser nu att alla de som är negativa till valsamverkan rimligen kan vara omedvetna eller medvetna agenter åt en eller flera sådana extrema konfliktskapande psykopatiska sekter.

  Kommunisterna tycks också vara infiltrerade av konfliktskapande sekterister. Detta inser jag när jag läser på Flashback under rubriken ”Kommunistiska partiet håller på att falla samman”, samt kommentarer och länkar som finns där.

  Efter en intervju med två kommunister i Kristianstad så har jag förändrat den valsamverkan som jag är säkerhetsvakt för. Intervju och förslag på frågor finns här: https://archive.org/details/intervju-kommunisterna-kristianstad

  Jag har även uppdaterat min analys av argumenten för valsamverkan på Valsamverkanspartiet. valsamverkan har nu blivit riktigt röd socialpolitiskt och riktigt grön m.a.p. ekologisk hållbarhet.
  Extrema marknadsliberaler och brutalkapitalister undanbedes alltså.

  Vi vill ju skapa ett enat samhälle där alla är trygga! Läs mer om du är intresserad och varmt välkommen om du eller ditt parti ungefär kan dela denna samverkans mål, eller vill lägga till något eller förändra något.

  Gilla

  • Inga kommentarer?

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag upprepar: Hör du inte hur det låter – alla som inte tycker som Martin ”kan vara” agenter åt psykopater! Tänk om Martin träffar 2 kommunister även i Norrköping och vips kan de som ev anslutiti sig till din valsamverkan tvingas in i evighetsdiskussioner med dig om de inte helt enkelt anser dig vara oöverträfflig och godtar dina nycker.

    Jag är helt ointresserad av att ingå något samarbete med någon som för övrigt på sin blogg länkar till den här sidan och säger att det vimlar av nazist- kommentarer här. Vågar du inte argumentera för din sak direkt här på sidan?

    Gillad av 1 person

   • Du tror alltså inte att det finns psykopater och agenter som förstör för andra i politiken? – Jag har massvis med evidens för att sådant finns. Utan psykopatin i ledande positioner hade Sverige knappast sett ut som det faktiskt gör.

    Valsamverkanspartiet, som jag har startat, bygger INTE på evighetsdiskussioner med mig, eller att jag är oöverträfflig eller att alla ska godta mina eller andras nycker.

    Alla som deltager får delta inom de gemensamma ramar vi gemensamt ställer upp i konsensus, MEN p.g.a. medverkan i ett flertal andra interndemokratiska partier, som har misslyckats kapitalt på olika vis, så inser jag att man inte kan låta partiet infiltreras och saboteras av agenter, som man vet på förhand kommer leda partiet till nederlag.

    Det gör mig inte till ”oöverträfflig”, enbart erfaren och försiktig, så att uppenbara dumheter kan hållas undan, för vilka partier vill vara med i en tossig valsamverkan som innehåller nasse-kommentarer, ödle-tro, analdoktorer med aspberger, etc. Och kanske viktigare, vem vill rösta för sådant?
    Någon djävla ordning måste det ändå vara i ett parti om det ska kunna komma över 4%!

    Efter ett samtal med kommunisterna bygger partiet nu alltså på att enas om fåtalet sakfrågor som kan få stort folkligt stöd. Den politiska färgen är, till skillnad från JÖK:ens egoistblå- och sekteristgröna färg, djupt välfärdsröd och djupt naturgrön.

    Hittar du inte nazist-kommentarerna ovan? För mig liknar de kommentarerna medvetet och utstuderat sabotage, från just en sådan agent som arbetar åt etablissemanget.

    Etablissemanget behöver nämligen nasse-kommentarerna i de partier som hotar att bli deras motståndare, så att de själva ska kunna använda argumentationsfelet associationsskuld i sina fulmedier, samt därigenom kunna framstå som ”godheten”, inför lättlurade läsare, samtidigt som de, likt Hitler:

    – Beundrar extrema sekterister
    – Deltager i olagliga invasioner av suveräna stater
    – Vill tillhöra ett Stort starkt Europa
    – Hetsar mot Ryssland
    – Leder sina länder mot totalt nederlag
    – Ogillar kommunister

    Var inte så naiv, Cornelia! Alla som säger sig vara dina vänner är inte det. Vänner säger den osminkade sanningen, i all välmening, och det betyder att de inte alltid kommer stryka dig eller de där agenterna medhårs.

    Gör gärna yoga och meditera sedan i stillhet på vem som säger sanningen, Cornelia! Sanningen är lika tydlig som månen på en stjärnklar himmel. Återkom därefter med ditt medvetna svar!

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Har du glömt? Har tidigare svarat dig att jag mediterar o gör yoga varje dag, kanske kan vi tacka dem min klarsyn gällande din attityd 😉

    Vågar du nämna personen, kanske personerna bakom de sk nazist-kommentarerna vid namn?

    Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   Röda färgen kommer från juden Rothshield.
   Röda armen, vänterns röda flaggor och Pol pot, allt är Rothshield och han är jude.
   Palme likaså, jag tror han blev fakemördad och smugglad till sin älskarinna Rothshield.
   All vänster är ett stort träsk där människans själ plågas till döds.vi har nu nått sista akten i pjäsen som heter Sveriges förstörelse.
   Judarna som enligt Jesus har djävulen till far, en helt riktig ialttagelse, har ordnat med massinvandringen, till sina ombud har de använt det ”demokratiska” partiet, där det ledande partiet heter socialdemokraterna, eller en mer riktig benämning, satanisterns, frimurarsvinen.
   Jesus drev ju ut onda andar ur svin men de svinen begick väl kollektivt självmord.
   Martin uppmanas att sluta ljuga för sig själv och oss andra och istället för att hjälpa frimurarsvinen försöka strukturera sitt liv och inte bete sig som en höna som rusar omkring utan huvud.

   Gilla

   • Associationsskuld är ett välkänt argumentationsfel. Vill du inte vara sann, åtminstone mot dig själv?

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Var står det uttalandet? Det nya Jesus gav var att inte göra skillnad på folk! Det står däremot om judiska kristna i Nya testamentet. Jag anser att hatet, girigheten, ondskan har djävulen till far!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Var det står?
    Just nu läser jag Världsbyggarnas bedrägeri .
    Att varna för det onda kan väl inte vara fel?!
    https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/joh-831-47/

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Jag hänger inte med.
    Hatet och ursprunget har djävulen till far och vilka de är studeras lämpligen i historian.
    Sanningen är inte trevlig, det står klart!

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag menar att inget folk kan ha djävulen till far och jag anser att vi inte har rätt att döma ut ett folk eftersom det består av individer som väljer det goda eller onda men vi har rätt att döma människor som begår brott som orsakar andra lidande.

    De som blev helade av Jesus följde honom för övrigt har jag läst i Nya testamentet. De som begår kollektivt självmord är nog allt annat än helade…

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Man kan säga att någon är full i fan men då menar man väl mest klurig.
    Om nu ett folkslag ständigt hamnar i rampljuset för allt djävulskap de ställt till med…
    VARFÖR skall man förneka sanningen??
    Kanske för att det är olagligt att skriva sanningen?
    Och vilka ligger bakom detta?
    https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/joh-831-47/

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Man ska inte förneka sanningen, tvärtom, men när folk röstar fram en sjuk lagstiftning som gör det olagligt att kritisera en religion, nämligen judendomen och delvis islam medan det är lagligt att kritisera kristendomen, så gäller det att passa sin tunga anser jag. Säga sanningen ändå men utan att göra sig skyldig till brott. Har helt enkelt ingen lust att hamna i finkan för vad andra säger, eller betala skadestånd…

    Ja det stämmer att Jesus sagt så men jag tolkar det som att han riktar sina ord till dem han talar med där och då, inte samtliga dagens judebarn.

    Frågan är uppenbart brinnande och har varit så länge och jag tror det är bra vi funderar över den men med respekt för alla oskyldiga!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    De som Jesus sa ” ni har djävulen till far var inte adresserat till judiska folket utan till Sandredinprästerna.
    De i sin tur, 70 gubbar och en överstepräst dömer efter judisk lag.
    https://www.google.com/search?q=sanhedrin+jesus&tbm=isch&ved=2ahUKEwiD-dDGxovqAhVHOZoKHYIuDFwQ2-cCegQIABAC&oq=sanhedrin+jesus&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBhQkJMCWI6iAmCmrAJoAHAAeACAAakBiAGxBJIBAzUuMZgBAKABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=BHfrXoPnLcfy6ASC3bDgBQ&bih=713&biw=393&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=inv#imgrc=6PNMEmBIiEZN7M
    Men Sverige idag hade inte haft dessa djävulska problem om vi låtit bli att ta in judar i landet, det var ju för längesedan förbjudet för en jude att komma in i konungariket Sverige.
    Nu styr de det som kallas demokrati vilket står för folkstyre men är allt annat än.
    Inför detta faktum kan man lätt förstå att utan judar i landet hade nationalsocialism varit omöjlig och onödig.
    Så när Martin ondgör sig över nazister och att de får beskriva verkligheten så avslöjar han sin okunnighet.
    Kommunismen däremot är judisk, eller rättare sagt toppskiktet är judiskt.
    Muslimerna blev anklagade för WTC, 911, men de hade inget med den saken att göra.
    På samma sätt förhåller det sig med massinvandringen, de är vapen i en kamp som går ut på att förgöra Sverige.
    Man kan jämföra detta med det helvete som Ryssland har fått erfara med miljontals mördade människor.
    Nu bör man också komma ihåg att de vill skrämma oss till tystmad.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Du är påläst, aldrig hört talas om Sandredinpräster.

    Kristna judar beskrivs som sagt i Nya testamentet, många judar valde av fri vilja att följa Jesus Kristus och jag vet att det finns många judar idag som är medvetna om problemen och arbetar för goda ändamål. Vid det här laget har ju många kristna valt allt annat än Jesus kärleksbudskap, titta bara på Svenska Kyrkan vilket hat de hyser mot oliktänkande. Varför skulle en jude vilja ansluta sig till ett sådant träsk?

    Däremot anser jag själv att judendomen är en gammal religion och att Jesus kom med det nya, kärleksbudskapet som innefattar ALLA människor och jag önskar fler valde kärlekens väg istället för hatets och krigens, att anse att man själv är i besittning av den enda sanningen!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Tänk om de som alltid smutskastats av ”okunniga Martins” har haft rätt hela tiden.
    Låt detta bli en varning , låt bli att meditera, spåren talar sitt tydliga språk!
    https://christiansfortruth.com/how-the-jews-of-weimar-germany-ensured-the-rise-of-national-socialism/

    Gilla

 20. Ser du fortfarande inte nazist-kommentarer? Vilken slags meditation håller du på med egentligen? Den verkar inte vara särskilt effektiv.

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Min meditation är helt outstanding effektiv. Vet du varför? Jag har lyckats jobba bort min feghet, det har du faktiskt bekräftat på din blogg 😉 Varför är du så rädd att svara rakt på min fråga? Du slingrar dig. Är det obehagligt att namnge personen/erna ovan som du anser skriver nazistkommentarer?

   Kom igen Martin, fatta mod trots din ineffektva meditation och kopiera kommentaren så vi alla vet vad du talar om, för en gångs skull. Jag kan vägleda dig i processen om det är jobbigt att övervinna fegheten 🙂

   Gillad av 1 person

   • Bra. Hur mediterar du? Jag tycker att jag är tydlig.

    Mod är jättebra, men man behöver inte bli övermodig eller högmodig heller. Det är ju inte bra. Att dessutom framföra åsikter lugnt och med medkänsla och klarhet är precis lika viktigt som att ha mod, anser jag. Hade jag saknat mod kanske jag inte hade sagt någonting, men gjort som den normale fege svennebanan, kanske t.o.m. haft ett hemligt alias, eller en bild på något annat än mitt eget ansikte.

    Jag försöker hålla mig inom ramarna för svensk lag så gott det går. Jag vet inte om jag alltid lyckas, men det är dumt att göra bort sig medvetet. Folk får gärna rätta mig när jag gör det. Jag är inte rädd för att göra fel eller att ha fel.

    Jag behöver inte namnge individen och du kan redigera kommentaren åt individen om du vill det, men för mig är införandet av nasse-kommentarer i ditt kommentarsfält en stor varningssignal om medvetet sabotage. Ditt eget beteende tycks vara självskadebetende i det här fallet, anser jag.

    Du kan lätt radera allt som luktar nasse om du vill det. Lätt som en plätt. Är det prestigen som förbjuder dig att ha fel? Blir du arg när jag påtalar detta? Meditera på saken! Ilska är nämligen en signal om att man kan ha missförstått något som man trodde att man förstod.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Martin Smyger som Katten kring Het Gröt 😉

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Här var vi något intressant.
    Det handlar om den förtryckande personligheten.
    …och att meditera är ett förbannat trams.

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för tipset, utmärkt intervju som jag kommer sprida mer!!!

    Behovet av läkare har minskat på äldre da´r, har väl lärt att kurera mig själv lite bättre och mediterar mer 😉 men nästa gång behov uppstår ska jag söka efter Mikael Nordfors! Lite långt till Malmö men han kanske har tel-mottagning? Har hittills anlitat läkare i Järna men de har naturligtvis stängt Vidarkliniken…

    På tal om meditation vågar jag påstå att det är en del av Michael Oddanes liv, han utsrålar det, men jag kan ha fel. Vad vi däremot vet är ju att Martins meditation är ineffektiv 😉

    Gillad av 1 person

   • Hade vi haft 100% yttrandefrihet i det här landet för medborgarna så hade jag inte behövt göra det. Du vet ju hur det är idag om man vill följa lagen.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Ja jag vet hur det ligger till med svensk lag och vill du följa den ska du hänga ut alla nassar, vad nu det är? – oavsett vad de sagt och inte gjort, du kommer bli belönad…

    För övrigt, det här blogginlägget är gammalt så du riskerar inte ens att bli älskad för att du hänger ut nassar… Fatta mod nu Martin och var ärlig! Funkar det inte – se över din meditation 😉

    Gillad av 1 person

   • Det är inte jag som hänger ut dem, men du, när du okritisk publicerar dem. Jag försöker få nassar och dig på bättre tankar. Så visar jag min medkänsla. Mod krävs för det också.

    Att försöka bestämma över mig genom provokation är nog svårt och övermodigt.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Att försöka bestämma över mig genom provokation är nog svårt och övermodigt.

    Gillad av 1 person

   • Bra. Betänk då även följande på eget initiativ öppet och skeptiskt! 🙂

    En konfirmeringsbias riskerar att leda till en övertro på personliga åsikter medan motbevis och alternativa källor ignoreras. Detta kan leda till katastrofalt felaktiga beslut, speciellt i vetenskapliga, politiska och militära sammanhang.
    Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias

    Gruppolarisering är fenomenet som utspelar sig när människor i grupper fattar mer extrema beslut och utvecklar mer extrema åsikter än vad de är benägna till som enskilda. Människor intar mer extrema positioner och förordar farligare vägar efter att ha deltagit i diskussionsgrupper än vad samma personer gjorde innan dessa diskussioner. Fenomenet kallades först risky shift men det visade sig sedan överskrida riskbenägenheten i sig, så fenomenet har också kallats choice shift. Gruppolarisering är ett viktigt begrepp eftersom det förklarar gruppbeteenden i en mångfald situationer i vardagslivet och samtiden. Exempel på sådana situationer är politik, terrorism, våldsmiljöer och studentliv.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Gruppolarisering

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Ja den största synden är ju fegheten.
    Är man feg i sinnet angriper man de mer modiga, sanningen är bara till besvär.
    Ger man sig sedan på personer som vågar se sanningen utan att fega ur , tja, man blir ju inte direkt avundsjuk…
    https://www.unz.com/proberts/churchills-war-the-real-history-of-world-war-ii/

    Gillad av 2 personer

 21. Björn Sveninge skriver:

  Tja att samtliga demokrater är inskränkta på gränsen till förståndshandikappade är inte svårt att inse för hur Martin än vänder sig har han ändan i samma ända.
  https://www.nordfront.se/trump-kommer-med-nya-bisarra-coronatips.smr

  Gillad av 2 personer

  • hllviken skriver:

   Off topic:
   vet du hur det är med Peter Harold?

   Gilla

  • Är du en kapitalistisk globalistisk nazist, likt det Hitler-heilande NMR?

   Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Du kanske borde förkovradig Martin istället för att snacka goja.
    Jag läser just nu Juri Liinas I skorpionens tecken och även om jag kände till de vanligtvis misstänkta eskapader så är jag i ett chocktillstånd.
    Kakistokrati är vad vi har i Sverige.

    Gillad av 2 personer

   • Idealiserande av globalist-imperialisten Hitler och demoniseringen av kommunismen/Stalin säljer säkert som smör bland grundlurade nationalkapitalister som brukar läsa svensk fulmedia ägd av girigbukar.

    Det verkar i vart fall inte gå någon nöd på lilla Lina … förutom vad gäller frisyr och klädval … https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%BCri_Lina_demob_vabam%C3%BC%C3%BCrlaste_p%C3%B5lle.jpg

    … men visst har vi kakistokrati, fullständigt folkvald kakistokrati. Men samtidigt får man ändå ge det korkade folket lite beröm för att de åtminstone inte väljer in Hitler-heilande etnocentriskt galna nationalkapitalister, som ledde Tyskland till etno-expansivt tvåfrontskrig och det totala nederlaget.

    Att folket väljer in andra kapitalistiska EU/Nato-imperialister som förstör andra nationer och vår egen nation, är givetvis mycket illa, men jag tror att det snart kommer gå upp ett ljus. Många har nu fattat vad de här idioterna har gjort med vår beredskap, men kanske är jag för positivt lagd som tror att folket med konsekvens kommer stödja rätt och rösta rätt?

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Ja för att komma till rätta med det som ut-valda personer ställt till med måste man rösta rätt men det kommer aldrig ske att folk i gemen röstar på Nordiska Motståndsrörelsen och alla sk demokratiska ( nyspråk) partier är kontrollerade och en enda stor teaterföreställning, dock inte tillnärmelsevis jämförbarbar med den som djävulen höll på teater Varite’ i Moskva i Bulgakovs Mästaren o Margarita.
    Jag läser i Liinas bok att många svenska riksdagsmän skänkte pengar till Lenin när han via Stockholm ,från Tyskland, reste till Petrograd ( St Petersburg).
    T.o.m. Arvid Lindman, högermannen från Österbybruk skänkte 100 kronor, men Liina måtte ha glömt att Lindman var ett taget namn vilket förklarar saken.
    En ordensbroder!?

    Gilla

   • Jo. ”demokrati” är verkligen en skönmålning av frimurar-oligarkin som vi befinner oss i.

    Lina verkar vara en operatör för frimurarna han också, eftersom det han håller på med, helt tydligt, är ensidigt och obalanserat konfliktskapande mot socialister och förhärligande av Hitler-nazismen.

    Personligen anser jag att det är alltför mycket som pekar på att både Hitler och ledare i NMR är ordensbröder i frimurarna, eller i vart fall operatörer (medvetet eller omedvetet), eftersom de gör så urbota korkade saker som motverkar exakt vad som egentligen ligger i allas vårt intresse och i deras eget (arbetarnas/folkets) intresse.

    Mördandet av de bästa ”arierna” i hela Sovjetunionen och Europa (samt efter hela eländet heila för det och ursäkta det) är givetvis inte dunderslugt, så vida man inte är en ytlig narcissistisk storvulen psykopatisk svartskalle med judisk läkare som får belöningar för det genom olika coola droger. Däri ligger givetvis en viss ytlig dumslughet.

    Som tur är så röstar inte folket på NMR. NMR liknar för mig en avledningsmanöver skapad av Expo, i en Problem-Reaktion-Lösnings-modell, som är så lätt att genomskåda att t.o.m. en normalintelligent 12-åring kan göra det.

    Vem som helst förstår ex. att utan existensen av NMR så kan Expo inte få en massa pengar av stackars gamla uppskrämda judar och inte kunna fortsätta med sin olagliga totalitära åsiktsregistrering av människor i vårt land.

    Utan NMR så kan heller inte politikeradelns och presstitutions-medias imperialistiska brutalkapitalistiska EU/Nato-vurmare, som är vasaller till USA:s krigsförbrytelser, framstå som ”Godheten”(se filmen av Stefan Jarl), men kommer då framstå som imperialismens egna små ljugande Hitlers och Goebbels.

    För att se igenom bluffen NMR behöver man enbart sätta sig in i evident sanning, särskilt komma ihåg att NMR är konfliktskapare, fastän sund balanserad nationalism och sund balanserad socialism (vänsternationalism) är raka motsatsen som kan befria nationer från globalismens brutalkapitalism och kan införa äkta demokrati i alla nationer som kan leda till en sund folkvald balans mellan kapitalism och socialism, samt utan stortyska unioner (EU) som undergräver demokratin.

    Grupptänkandet i NMR (och även andra partier) skapas av fåtalet manipulerande psykopater (frimurare/operatörer) och leder till en osund sekteristisk gruppolarisering som vilseleder godtrogna människor, så att de inte ens förstår hur man valsamverkar för att komma över den odemokratiska 4%-spärren.

    …vilket gör mina frågor logiska:
    – Är du med i frimurarorden?
    – Är ”Sveninge” ett taget namn?
    – Är det dags att meditera likt Jesus och vakna ur din dyrkan av Molok?

    Gilla

   • hllviken skriver:

    Om jag får lägga mig ert skyttegravskrig:

    Jag förstår precis hur skåningen Björn Sveninge tänker.

    Martins tankekrumelurer är för mig helt obegripliga.
    (Fast du är väl smålänning?)

    Gillad av 2 personer

   • Björn Sveninge skriver:

    Det är tvärtom eller farfar var från småland från de fattigaste delarna på östra sidan.
    Farfar berättade att han som ung knackade mackadam för hand.
    Han blev iallafall ingenjör så småningom samma som jag efter tre år på kvällskurs efter jobbet på ASEA.
    Men sen har jag haft eget, betygen har aldrig visats upp för någon och nu är de bortslarvade.

    När det gäller Martin så gissar jag att han är skåning och bor i Malmö nära Möllevångstorget.
    Jo i mitt förra inlägg Salomon Achates Arvid Lindman var inte bara riksdagsman utan utrikesminister.
    En annan samtida riksdagsman från Österbybruk
    var representant för kommunisterna, glömt vad han hette, kommer nog på det snart .Han spelade nyckelharpa som jag iallafall och var förmodligen frimurare liksom utrikesministern vilket jag inte har gemensamt med dem.
    Lustigt nog har jag aldrig sett en nationalsocialist som heilar.
    Däremot framkommer i Liinas bok att Tyskland stödde kommunisterna i Ryssland ekonomiskt för de ville ha Ryssland förstört.
    Så står det iallafall i boken.

    Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Har inte du skrivit tidigare att du härstammar från Perstorp i Skåne?

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Jag har bott i Perstorp men jag är född i Karlskoga.
    Mina föräldrar flyttade till Bomhus utanför Gävle när jag var sex år.
    Jag hade då just börjat skolan i Perstorp.
    Jag har några minnen från den korta tiden i perstorpsskolan, man sjöng en psalm o lärarinnan spelade orgel, ” jag vänder mina tankar” men de tankar jag såg framför mig stog det BP på, jag passerade en sån mack på väg till skolan.

    Gilla

   • hllviken skriver:

    I modern tid kan man ha bott på olika platser men man härstammar inte därifrån. Var bodde mina förlevande år 1830 – det ger en tydlig fingervisning.

    Gilla

   • Från min sida är det inget skyttegravskrig, mer än ett krig mot osanning i mitt sökande efter sanning. Frimurares konfliktskapande mellan olika landskap i Sverige kommer inte fungera heller. I vart fall inte på mig.

    Alla kan inte ha lika mycket tur i schack. Vi föds fördelade i en normalfördelning i olika förmågor. Tankekrumelurer är då olika svåra att förstå för olika människor.

    Kognitiv bias kan också göra saker obegripliga givetvis, även om man har tur i schack, vilket Dunning och Kruger evidensbaserade.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Tankekrumelurer kan också bero på fångenskap i sitt ego, en oförmåga att samtala med sina medmänniskor med respekt.

    I det fallet skulle meditation under ledning av ödmjuk, socialt kompetent samt extremt tålmodig lärare kunna hjälpa…

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Meditation under ledning.
    Det är ju något helt annat än självbedrägeri som lätt blir följden av att meditera ensam.
    Men är meditation under ledning verkligen meditation längre?
    Här kommer lite antistalin attfundera över, eller hur förklara gåtan att någon kan gilla en massmördare, dvs folkmördare och då menar jag vita människor.
    https://www.nordfront.se/avlagsnande-av-osant-monument-avspeglar-rysk-ambivalens-infor-det-forflutna.smr

    Gillad av 1 person

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag skulle inte kalla meditation under ledning för meditation, men för inspiration eller vägledning till egen meditation.

    Gillad av 1 person

   • Jag ser ner på ordet ödmjuk. För mig är det falskhet och den kortsiktiga sociala gratifikationen av lögn leder inte till något långsiktigt gott för framtidens generationer alls. Inte alls. Se bara vad ödmjukheten inför våldsbejakande sekterism har lett! Sluta vara så djävla ödmjuk inför NMR-sekten!

    Men visst tror jag att du skulle kunna vara en bra första lärare Cornelia, ex. introducera folk in i yoga och meditation, för de som är motiverade att finna lugnet, modet och medkänslan. En slags moderlig lärare som liksom är där med det hjälpande bröstet med mjölk som tröst när livet är för tufft och människor gråter/gnäller, känner sig som offer för vad de själva ständigt skapar. NMR har ju skapat sitt eget nederlag, vilket du poängterar. Barnsligt vägrar de lyssna på din och min tillrättavisning av punkt 1.

    Jag avslöjar ständigt olika former av dumhet och lögn, helt icke-ödmjukt, samt försöker vara så sann jag bara kan. Jag daltar inte med folk, inte ens med mig själv.

    Tålmodighet är ett dubbelsidigt mynt, för på din blogg tål jag en hel del dumheter, men även du och andra som läser tvingas ju läsa lögnerna och tåla repetitionerna av dem. varför ska vi tåla att utsättas för dumhet i evinnerlig tid av människor som vill förbli dumma?

    Jag är kanske lärare nummer 2 som behövs för de som vill finna kraften i sin egen superintelligens? Nåväl. Det får eleverna själva avgöra.

    Detta är kanskes en tuffare utmaning. Vill man bli superintelligent får man inte ha ett barnsligt jätte-ego som blir jätte-jätte-argt och kränkt för lite motstånd. Lugnet måste finnas där i grunden genom meditationen och ilskan måste ses på som en signal om att vi fortfarande kanske missförstår något som vi trodde att vi förstod. Genom meditationen lär vi oss förstå orsaken till ilskan, nämligen det rädda lilla egot.

    Man får på en allt högre nivå heller inte falskt ödmjuka sig eller svälja lögn eller tro på öde, men ta mycket mer ansvar, d.v.s. bli vuxen och inte suga tutte mer.

    Resultat, som förändrar våra sätt att tänka och våra öden, kräver flitig meditation, ifrågasättande av vad man vill och varför, val av intentioner, val av lösningar som man provar, samt öppna resonemang.

    Då kommer fåtalet med karaktär utkristalliseras som riktiga ledare och lärare.

    Agnarna kommer helt enkelt att skilja sig från vetet. Offermentaliteten, passiviteten, dålig aktivitet och negativitet kommer då skilja sig från den positiva konstruktiviteten som tufft vågar gå mot strömmen av idioti, i syfte att skapa ett balanserat och tryggt samhälle, i stället för den idioti som skapats av frimurare.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag förstår att du ser ner på ordet ödmjuk. För mig är det tvärtom, en stor ledstjärna att eftersträva!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Kamp mot Osanning …
    8 minuter 40 sekunder in i videon!
    Min egen uppfattning är att det handlar om oförmåga att se sanningen i vitögat.
    Dock skriver Liina att den överväldigande majoriteten bland makthavarna var judar, nästintill allihop!
    Hur står det till i Sverige idag och vilka styr och vilka ingår i teaterspektaklet samt vilken är avsikten, vad vill judarna åstadkomma?

    Gillad av 2 personer

   • Jag anstränger mig hårt för att INTE befinna mig på girigbukarnas spionerande skript-skadade plattformar, ägda av frimurare, som du länkar till.

    Därför rekommenderar jag Archive.org eller att man presenterar video i filer i ogv-format och ljud i ogg-format.

    Girigbukarna lever på lögn och konflikt. NMR, såväl som de flesta partier, ljuger och är ute efter konflikt. Således så drar jag slutsatsen att de som leder dem är frimurare som har infiltrerat dem.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Du är ju själv en djävla frimurare, driven av det typiska hatet som var så typiskt för det frumurarstyrda Sovjet.
    https://russia-insider.com/en/history/was-hitlers-invasion-russia-defensive-foil-attack-stalin/ri23681

    Gilla

   • Nej. Jag är absolut INTE frimurare, eller driven av hat. Jag är helt lugn. Det är du som förmodligen är hatisk och arg och skapar konflikt. Inte jag.

    Jag försöker ena nationen och folket och världen och andra folk mot frimurarnas konfliktskapande som drabbar alla folk.

    Att frimurare infiltrerade kommunismen i Sovjet finner jag fullkomligt logiskt, eftersom de försöker infiltrera och ta över allting, men jag betvivlar att Stalin var frimurare eller psykopat, lika lite som de riktiga socialister, som Hitler mördade under de långa knivarnas natt. Rensade han ut frimurare? Förmodligen.

    Hitler har däremot psykopatens sanna karaktärsdrag på punkt efter punkt. Hitler var nog ingen frimurare, men något betydligt värre, tror jag, nämligen en fullt medveten agent åt nazi-sionismen som kontrollerar frimureriet.

    Stalins karaktär verkar snarare ha varit ute efter att rädda sin nation och världen från kapitalismens psykopater och frimurare.

    Stalin hade inte deras storvulna narcissism, eller tro på den egna utvaldheten. Han hade inte Hitlers herrefolksmentalitet.

    Visst var han hård som stål mot de psykopater som utnyttjade folket, och visst lät han avrätta dem, men dena goda gärning kom sannolikt från egna erfarenheter av dem och insikten om att det naiva folket självt annars skulle låta sig luras av dem, precis såsom folket luras av dem idag genom fulmedia.

    Stalin förstod förmodligen att Hitler var en sådan psykopat som inte gick att lita på.

    Stalin litade inte ens på socialdemokrater, av mycket goda skäl. Vi ser ju vad de håller på med idag. De är, precis som Stalin sade, fascismens tvilling. De är medskapare till kaoset.

    I dag begår sossarna krigsförbrytelser mot suveräna stater och daltar med sekteristiska massmördare som är emot demokrati och för diktatur, precis som frimurarna är, eftersom de lyder under nazi-sionisterna, helt oavsett om de är medvetna om den saken eller ej.

    Hur ser man det i SD? SD vänder nu kappan efter vinden i frågan om EU/Nato och har alltid varit för Nazi-sionismen i Israel.

    Hela 8-partiet är infiltrerat av frimureri och jag är inte med i detta spektakel. Jag exponerar dem. De ogillar det. Det skiter jag i. Låt oss alla exponera dem! De är en liten obetydlig klick psykopater mot folket som är 99%.

    Artikeln ovan tycks vara skriven av en frimurare. Klart att Stalin hade en skyldighet att försvara Ryssland mot psykopaten Hitler. Det var bara en tidsfråga innan Hitler skulle expandera med sin rasistiska herrefolksideologi, som såg ner på Sovjeterna som underlägsna.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    ”… visst lät han avrätta dem, men dena goda gärning…”???

    Gilla

   • Vad är det för fel på att avlägsna parasiter som förvillar och motverkar folkviljan och inte på minsta vis bidrar till helheten?

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Anser du att dödsstraff ska återinföras i Sverige? Du vet nog min mening: ALDRIG!!!

    Gillad av 1 person

   • Ja. Jag är för dödsstraff. Jag tycker att parasiternas brott och folkrättsbrott skall utredas inför de som har drabbats av dem i en folkdomstol och att folkdomstolen skall avgöra straffet.

    I många fall så har parasiterna verkat för krigsförbrytelser, i vilka barn har slitits i bitar och oskyldiga har ritualslaktats, eller har kastats från höghus.

    Giljotinering kan anses vara ett milt straff, för dessa bestialiska politiska beslut, med tanke på vad folkdomstolen skulle komma fram till, typ långsam tortyr till död, i syfte att avskräcka framtida parasiter, i syfte att rädda livet på framtidens generationer.

    Dödsstraff, eller tortyr till döds, behöver således inte motiveras av grymhet, men kan försöka minska lidande på längre sikt. Vi talar ju inte om oskyldiga människor, men om verkliga monster. Det är det s.k. ”Spårvagnsproblemet”.

    Vilket handlingsmönster tror vi kommer leda till minst lidande och mest lycka på lång sikt? Vilket handlingsmönster bör vi välja?

    En djupt moralfilosofisk fråga. Alls inte så enkel.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Problemet med dödsstraff är att sådana som Martin kan komma till makten och då inverteras alla riktiga värden.
    Mao, dåligt blir bra och tvärtom.
    Iofs. behöver inte allt som Martin tycker vara dåligt hela tiden men tveklöst skulle han om han kom till makten göra av med dem som inte tänkte som han.
    Han kan inte titta på eller ta åt sig någon annan åsikt än den friimuraraktiga marxismen.
    https://www.nordfront.se/rn-direkt-162.smr

    Gilla

   • Som deliberativ vetenskaplig direktdemokrat så är jag för folkmakt.

    Folket tenderar inte att vara lika skraja som psykopaterna, när väl avlivning av psykopater kommer på tal. Folket tänker mer på kostnaden av att husera och mata psykopater, rymningsrisker, barns och kvinnors rättighet att kunna känna sig trygga o.s.v.

    Jag försöker nog vara precis lika lyhörd som Josef Stalin, skulle jag vilja påstå. Vill folket inte avliva massmördarna och våldtäktsmännen, samt riskera att de flyr och att oskyldiga dör, efter en moralfilosofisk diskurs och en folkomröstning, så accepterar jag givetvis det.

    I Sverige har vi representativ demokrati, samt kan få mer inslag av direktdemokrati. Folket väljer hur mycket makt de vill ha. Ges Vetenskapliga partiet mer makt kommer vi och den politiskt medvetna delen av folket, som klarar demokratikörkortet och får behålla rösträtten, slippa betala för osann media-rapportering och få mera makt i sina egna händer, vilket kommer öka antalet med rösträtt.

    Mitt fokus är inte homolobbyism. Tvärtom tycker jag att sexuella aktiviteter skall vara en privatsak, likt Putin och många andra människor oavsett läggning.

    Barnens har rätt att slippa att perversiteter som att bli antastade, aga, omskärelse och barnmisshandel. Barnen har rätt att slippa sexuella övergrepp och pornografi. Likväl är barn sexuella varelser och som vuxen måste man försöka stödja barnets utveckling enligt de rekommendationer som finns, ex. när de ställer frågor, så bör man givetvis svara med evident sanning, för de har Internet idag och kan kolla vad som är sant.

    Jag ser personligen inget frimureri i marxismen, men motsatsen, d.v.s. ett undergrävande av sekterism och ekonomism, vilket kännetecknar frimurare-sekten.

    Den extrem hållningen som ställer sig i extrem motposition antyder i stället frimureri så det stinker om det, anser jag.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Så om jag förstått dig rätt så skall medlemmar i de destruktiva frimurar-sammanslutningarna tagas av daga.
    Skall avrättningarna verkställas omedelbart eller skall frimurarmedlemmarna få en andra chans om de lovar att i framtiden inte ha med ” klubben” att göra?
    När det gäller Stalin och Lenin, de var bägge till hälften judar, om de var judar på mödernet så är de ju att anse som judar, tyvär vet jag inte hur det förhöll sig.
    Lenin hade bara en fungerande hjärnhalva och när den blev angripen av syfilis så blev han en ” grönsak”.
    Stalin blev egendomlig, te. x när tunnelbanan i Moskva skulle invigas så vågade han inte gå ner under jord.
    Jag vågade utan vidare gå ner men jag är ju ingen fegis från Georgien och inte heller har jag gått eller blivit utkastad ur nån klosterskola.
    Tunnelbanan är dessutom oerhört luxuös till skillnad från den utomordentligt povra varianten i Stockholm.
    Jämför man med judisk arkitektur som är bland det fulaste som finns så undrar man hur tunnelbanan kunde bli så bra.
    En annan skillnad är att vagnarna i Ryssland går utav bara helvete.
    Det gäller att hålla i sig relält om man inte sitter ner.
    Ryssarna är sympatiska jämför man med personerna i Stockholms tunnelbana så är de lika tråkiga som svensk tunnelbana har uselt ax.

    Gilla

   • Man kan förbjuda hemliga sällskap som utför hotfulla ritualer som därigenom hotar rättsstat och demokrati. Deltagande i Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen kan således också förbjudas, precis som lobbyister och vilken annan bestickning som helst kan förbjudas.

    Gilla

   • I övrigt är personangreppen på avlidna ledare så absurda och dragna rakt ur arslet att jag inte kommenterar det.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Sök på bilder tunnelbana Moskva.
    Alla stationer är olika, här ett exempel.
    https://images.app.goo.gl/ouT5bxLDBn45Ybvb8

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Oj, magnifikt! I Mexico Citys tunnnelbana spelades Beethoven, den såg oxå tjusig ut! Så snart man var ute på gatan satt tiggarna och sträckte ut handen. Det var i slutet på 70-talet, en bild på dagens samhälle fast det har blivit värre, för den som önskar ett någorlunda jämlikt samhälle…

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Jag har som sagt varit i Moskva och även gått runt Patriachish, Biskopsdammarna, skylten med Prata inte med främlingar var borta.
    Jag åker gärna till Ryssland.
    Till USA , där har jag varit en gång och vill inte dit igen för allt smör i Småland, fy fan !

    https://images.app.goo.gl/Dij8GZCDpnkML2zF7

    Gilla

   • Putin är inte helt dum i huvudet som många andra ledare.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Då skulle kanske Martins depopulationsfilosofi verkställas genom regelrätt avrättning. Det här har urartat helt!!!

    Martin anser att jag ska rensa ut sk nazister ur kommentarsfältet som han inte vågar namnge medan han helt öppet vill avrätta folk. Än låter jag alla kommentarer vara kvar, vi har ju åsiktsfrihet, men utmana mig inte mer, då måste jag, liksom många andra gör, börja blockera!

    Fred och frihet är mina ledord och dem kan vi uppnå utan att avrätta varandra, eller att kränka varandra för hur vi lever våra liv utan att skada någon!

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Russia Insider tillagd i bloggrollen. Många blir plötsligt ”okänt flöde” – sedan dyker de upp igen, vissa iaf.

    Gilla

   • hllviken skriver:

    Vi borde vara övers om att stridslinjen är slavarna mot härskarklassen. Jag räknar mig som tillhörande slavklassen. När slavarna revolterat mot makteliten, har de alltid förlorat. Oktogon/Frimurarna/Vatikanen/Zionistiska eliten – har infiltrerat befrielserörelser. De har agenter som låtsas stå på slavarnas sida, sedan avlivar de duktiga ledare för de förtryckta.

    I den sista tredjedelen av denna video tas ”de långa knivarnas natt” upp:

    Gillad av 1 person

   • Jag kollar inte på klippet, men säkert rimligt. Sannolikt avlivade de Olof Palme, eller ev. gav de honom någon sjukdom, så att han tvingades i exil någonstans.

    Infiltration kan förklara socialdemokraternas förvandling från demokratiska patriotiska socialister till EU-vurmande odemokratiska opatriotiska marknadsliberaler som har förstört vår beredskap.

    Även media-inducerad hjärnförsmutsning kan förklara en hel del. Det tycks vara en viktig del för att folket inte ska vakna och se verkligheten som den faktiskt är.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Som sagt, en papegoja skulle bli avundsjuk och då förstår du väl att en ledare för ett papegojparti är chanslös och till frimurarnas stora glädje!
    När det gäller vapen , så är de en garanti för att det judarna genomförde i sitt Sovjetunionen inte upprepas.
    Cornelia:
    Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning.” Psykisk sjukdom kan utvecklas utan att vården hinner ingripa och jag vill inte se vansinnesdåd döda oskyldiga, bl.a.!
    Det är ju just detta som socialdemokraterna ägnar sig åt och det med monopol.

    Gilla

   • Precis. ETT litet papegojparti är chanslöst OCH sannolikt till frimurarnas stora glädje! Man måste givetvis ha punkter som är rationella och känslomässigt korrekta, som kan få ett stort folkligt stöd! Är partiet litet måste man dessutom valsamverka med andra liknade partier mot 4%-spärren! Detta grundläggande och rationella förstår en normalintelligent 12-åring.

    Att Hitler-heila till punkt 1, i NMR:s program, ett är just ett sådant papegoj-beteende, anser jag. Det kan aldrig få något större stöd att efterapa Hitler på den extrema punkten, mer än möjligtvis av feta öldrickande skinnskallar med dåliga betyg, vilka väldigt väldigt gärna vill tro att de tillhör den jätteöverlägsna intelligentare rasen, eftersom det tillfredsställer deras egon. Nazi-sionister och nazi-islamister är precis lika idiotiska naturligtvis. Det är uppenbart.

    Visst. Psykisk sjukdom kan utvecklas utan att mentalvården hinner ingripa. Ex. är ju extrema grupper, med extrema ideologier, naturligtvis att betrakta som mental sjukdom, för alla i ett balanserat äkta demokratiskt samhälle. Således skall extremister givetvis INTE inneha vapen om man INTE vill se vansinnesdåd som dödar oskyldiga.

    Nu anser jag visserligen INTE att svensk demokrati är äkta och balanserad än, p.g.a. en vilseledande extrem media-inducerad masspsykos, vilket gamla och nya soldathandboken varnar oss för, som i framtiden sannolikt kommer framstå som fullkomligt idiotisk för majoriteten, men hjärnförsmutsningen är självförvållad. Man kan faktiskt sluta upp med den och jag tror att många människor har börjat med det, men det kan vara en lång svår process, ex. kan man fastna i ny idioti via klickbeten på frimurarnas och nazi-sionisternas egna plattformar, där allt vettigt censureras, d.v.s. ny idioti som vilseleder folk in i olika bisarra, ovetenskapliga, konfliktskapande och frånstötande extrema motpositioner, skapade av frimurare och sionister, men även detta kan man befria sig ifrån om man är motiverad till det, genom meditation, öppenhet och skepticism.

    Visst är det ett mentalt sjukt vansinnesdåd att EU-vurma, skapa massinvandring av icke-barn och icke-flyktingar och extremister som riktiga flyktingar har flytt, samt att sänka beredskapen, vilket JÖK:en, samt hela 8-partiet har ägnat sig åt i flera decennier, och som 99,9999% av folket har röstat för (inte enbart Socialdemokraterna efter Palmes frånfälle), men även de som har kastat bort sina röster på extrema småpartier eller småpartier som inte fattar att de måste valsamverka för komma över 4%.

    Denna självförvållade idioti är ett slags sionist-frimureri-monopol kontrollerat via fulmedia, och/eller andra hållhakar, eller annan vanlig naiv dumhet, verkar det onekligen som, när man undersöker saken djupare. Någon annan rimligare förklaring finns inte vad jag kan se, vare sig rationellt eller känslomässigt.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Karusellen rusar allt snabbare och den kommer att krascha.
    Och vad nationell socialism i Sverige med Tyskland att göra?
    Så vilka styr Sverige Martin, är det Hitler eller Nordiska motståndsrörelsen?
    Eller de här?

    https://christiansfortruth.com/ny-crematories-bottlenecked-with-covid-19-deaths-yet-20000-were-cremated-daily-at-auschwitz/

    Gilla

   • Oxymoroniskt namn på en hemsida, om du frågar mig, som försöker vara vetenskaplig och evident sann, likt Jesus. Kristna brukar inte vara för sanning, men vara för sekterism, till skillnad från Jesus.

    Sekterister som käftar om exakt hur många som dog eller exakt hur det gick till, i ett mycket psykopatiskt krig med många medskyldiga bankirer, och ca 56-60 miljoner dödade totalt, är för mig helt ointressant.

    Detta konstanta snyftande om alla judar som dog, men nästan aldrig något om alla andra som dog, är för mig en indikation på att det ligger en hund begraven i hela skiten.

    Jag misstänker att nazi-sionister själva kan ha legat bakom offret av judar som inte var tillräckligt ”utvalda”. Varför annars vara så fokuserade på talet 6 miljoner?

    Jag skiter väl i om 2 eller 6 miljoner judar dog efter hemska umbäranden. Det kan historiker få teoretisera om utan repressalier, anser jag.

    Världskrig är djävligt läskigt. Punkt. Att folk därför röstar på nazistiska och EU/Nato-vurmande partier idag är helt djävla förfärligt och bisarrt.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Själv vill jag lära mig, och önskar mina barn och barnbarn samma sak, en historiebeskrivning som åtminstone har ambitionen att vara sanningsenlig, inte ambitionen att lura oss, hjärntvätta oss enbart för den lilla klickens vinnings skull!

    Gillad av 3 personer

   • ”Krig genom historien har utkämpats för erövring och plundring. … Och det är krig i ett nötskal. Överklassen har alltid förklarat krigen; den underkuvade klassen har alltid utkämpat slagen. ”
    / Oliver Stone

    ”Låt kapitalisterna slåss själva och erbjuda sina egna lik och det kommer aldrig att bli ett nytt krig på jordens yta.”
    / Oliver Stone

    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/02/04/propagandakriget-oversatta-citat-av-den-kanda-dokumentarfilmaren-oliver-stone/

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Stalin var bästis och bundis med tyskarna .Tyska delegationer reste till Moskva, Stalin bjöd på vodka i massor.
    Stalin drack ur en egen flaska och en tysk militär frågade om han fick smaka, det fick han och det var vatten i flaskan, Stalin drack inte sprit men älskade att lyssna på fulla människor.
    De judiska läkarna mördade Stalin, enligt uppgift med ett stolpiller.
    Den tyska motorcykeln BMW gav han till ryssarna som tillverkar den än under namnet Ural.
    Varför de kom osams ved jag inte.

    Gillad av 2 personer

   • hllviken skriver:

    Lyssna på partiledaren:

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Klockren 😉

    Gilla

   • hllviken skriver:

    🦜 🦜 🦜 🦜🦜 🦜 🦜

    Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Jag känner till Holodomor sedan många år tillbaka. Jag vet inte vad ditt budskap till mig är. ???

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Då vet du kanske att Mendel Chatajevitj fick Leninorden 1935 för att ha arrangerat svältkatastrofen Holdomor i Ukraina men att han 2010 postumt fälldes i Kievs appellationsdomstol för Holdomor.

    Gilla

   • hllviken skriver:

    Lenin tillhörde satansekten och utförde onda gärningar enbart. Var fanns Gud då när han behövdes för att skydda sina barn? Satan har haft alltför många segrar.

    Gillad av 2 personer

   • Björn Sveninge skriver:

    Vi kan ju vända på frågeställningen, skall vi börja imitera fienden med hans metoder?
    Politisk kamp är vad fan vill ha, intresse för partipolitik, så söndras folket.

    Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Jag uppskattar Hagenbo mycket. Men han upplyser ju själv medmänniskorna genom Internet. Då är det väl inte fel om andra gör det. Både andlig och kämpe för ett bättre samhälle, anser jag är bäst. Själv sysslar jag inte med partipolitik men det är väl inte fel att göra det. Rösta vart 4:e år har inte räckt till men rösta+göra andra bra saker är väl det enda som står till buds.

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Håller med, Hagenbo har mycket bra att säga men det blir komiskt att höra honom avråda från att arbeta inifrån systemet när han sitter och gör exakt det 😉

    Jag håller annars med om att det lätt leder till utbrändhet eftersom vi som försökt, inte kan låta bli att försöka, märker hur lite det påverkar, hur verklighetsfrämmande det är om vi inte agerar, växer utanför dataskärmen.

    Som exempel nämner jag mitt ”engagemang” i Gula Västarna. Blev tillfrågad om att bli admin samt ledare för Norrköpingsgruppen i FB-gruppen som hade många medlemmar. Jag tackade ja med ambitionen att gå ut på gator och torg med gula västarna på, vad f-n skulle vi annars göra?

    Har berättat för er hur det gick på bloggen. 2 av mina barn med förlovad och kompis dök upp, min sambo och jag samt en (1) enda utomstående kom första gången. Andra gången kom min sambo utan gul väst och jag var den enda med gula västen på. Kanske lite känsligt att ansluta sig till sossarnas 1:a maj-tåg så jag hade förståelse, men ändå. Norrköpingsgruppen ville inte höra talas om aktivism i verkligheten, däremot vill fortfarande en massa sk medlemmar, skärm-medlemmar, få sina tankar publicerade på FB-sidan.

    Resultat enligt min mening = totalt värdelöst eftersom det så gott som aldrig leder till aktivitet i verkligheten!

    Gillad av 2 personer

 22. corneliadahlberg skriver:

  Låter inte bra:

  URL: https://peterharold.wordpress.com/2020/03/01/19752/
  BLOGG: Peter Harold – Skrivarens blogg – avPeter Harold
  PUBLICERAT: 2020-03-01 22:27

  ”Bästa läsare! Inte corona, men jobbigt nog. Jag hoppas snart kunna komma tillbaka till bloggen snart. Hälsar eder Peter …”

  URL: https://peterharold.wordpress.com/2020/02/21/abbey-road/
  BLOGG: Peter Harold – Skrivarens blogg – avPeter Harold
  PUBLICERAT: 2020-02-21 21:25

  ”T I L L F Ä L L I G T A V B R O T T Hälsar eder Peter …”

  Gilla

 23. Pingback: Direktdemokrati – Om folket vill införa dödsstraff, eller ledas av en Josef Stalin, varför skall de då inte få göra det?

 24. Jo. Fred är ett vackert ord, särskilt ”världsfred”, men frihet är tyvärr en floskel, eftersom den kan betyda så många olika saker som står i motsättning till vartannat. Ex. religionsfriheten att förtrycka människor med dogmer vs. rätten till frihet från religion. Det kan betyda den ledande majorens bombliberalism i Liberalerna, så väl som friheten från att bli bombad.

  Jag tycker själv inte att ekologiskt hållbara preventivmedel är så grymt, jämfört med parasiterna som orsakade 56-60 miljoner oskyldiga döda människor som ofta dog en utdragen död, lemlästade, i förfrysning, svält, loppbitna och hemska sjukdomar…

  Krigsförbrytelse-beteendet fortsätter, i land efter land i världen. Sedan Libyenkriget är Sveriges folk medskyldigt, eftersom de ständigt röstar för mer krigsförbrytelse i val efter val. Miljontals dör, bombade, slitna i bitar, kvävningsdöden, eller ibland svält döden.

  Bara ett parti i Sverige har anständigheten att valsamverka mot terror-eländet. Bara ett parti är i realiteten för världsfred. Resten, som kastar bort sina röster, stödjer följaktligen finanskapitalets öppna terror mot suveräna nationer, vare sig de vill erkänna den saken eller ej.

  Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   Apropå frihet från förtryck av liv och åsikter så är det viktigt att komma ihåg att allt förtryck historiskt och i nut i kommit från vänster.
   Från antireligiösa dögrävare ,samhällsomstörtare som transformerat samhället till att bli centralstyrt och genom våldsam överbeskattning tagit bort initiativförmåga och framtidstron hos den enskilde.
   Vem äger pressen, vilka ligger akom massinvandringen , vilka ser mellan fingrarna med den ökande kriminaliteten.
   Vilka ligget bakom ide’n om att befolkningen skall utrotas gemon preventivmedel och aborter och vilka ligger bakom och uppmuntrar till homosexualitet.
   Och hur kan det komma sig att svinet till ÖB går främst i bögtåget.
   Det är naturligtvis samma folk som låg bakom Sovjetunionen och nu upprepar historien sig.
   Jag kommer ihåg farfars ord, gubben visste inte att käringen var tokig förräns hon sjöng vid matbordet.
   Nu sitter en hel orkester i riksdagen och gubben fattar inget alls.

   Gilla

   • Ok. Låt mig sammanfatta!

    Inget förtryck har kommit från höger eller från religioners sektledare?

    Despoter och tyranner har aldrig centralstyrt genom ojämlik och våldsam överbeskattning av fattiga?

    De ojämlika despoterna och tyrannerna har aldrig förslavat och tagit bort initiativförmåga och framtidstro hos sina slavar?

    De ojämlika despoterna och tyrannerna har aldrig kontrollerat vad som får sägas eller tyckas offentligt om dem?

    De ojämlika despoterna och tyrannerna har aldrig försökt infiltrera och förstöra för sina konkurrenter?

    De ojämlika despoterna och tyrannerna har aldrig tidigare utrotat människor och folk efter eget tycke och smak?

    Att ÖB går främst i bögtåget förvånar mig inte. Många bögar finns det. Att böga sig offentligt har kommit på modet i toklandet Sverige. heterosexuella har aldrig haft något rituellt sexual-tåg, men ingen tycks tänka tanken hur märkligt det skulle vara.

    Det är inte enbart i riksdagen det sitter orkestrar och gruppolariserar sig själva in i idioti.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Riksdagen är centrum för dumheten, det sk. demokratiska systemet har samma upphovsmän som i Sovjetunionen.
    Naturligtvis upprepar historien sig.
    Kanske jag upprepar mig också men för 10 år sedan var jag i Moskva.
    Där nere vid Volga låg den mest fantastiska kyrka man kan tänka sig, i vitt och guld.
    Den såg mycket gammal ut och jag gick in.
    Inuti var den än mer fantastisk, enormt påkostad och välbyggd.
    Jag tänkte att förr kunde man bygga vackra byggnader men , det visade sig att kommunistsvinen hade sprängt den ursprungliga kyrkan.
    Jag har nyss lärt mig fler detaljer i Juri Liinas bok i Skorpionens tecken.
    Kommunisterna erbjöd två tyskar att spränga kyrkan men de vägrade, de blev avrättade förstås.
    I kyrkan fanns nu en utställning som berättade dess historia.
    Efter sprängningen var det meningen att en minst dubbelt så hög platå med psykfallet Stalin skulle uppföras på platsen.
    Inte mindre än fem gånger fick arbetet avbrytas efter att varje gång började stalinfiguren att luta ner mot Volga ochman byggde istället en jättestor swimmingpool.
    En del menade att gud hade sitt finger med i spelet, andra att markförhållandena vid strandbrinken var olämpliga.
    Den här vackra kyrkan står som ett monument över kyrkans triumf över den judiska makten.
    En liten detalj , jag gick längs ner i källaren, det var nog inte meningen men ,och där fanns ett rum med gamla målningar, en föreställde tre ryska präster som höll sina krucifix för att hindra djävulen från att komma upp från underjorden.
    Såklart svänger judarnas antireligion om sanning till lögn när de gör sig själva till gud.
    Men i Sverige finns inget sådant motstånd och förvillare gör gällande att historisk har förtryck förekommit som är jämförbart med den judiska Bolsjevismen.
    Det är osannt!

    Gilla

   • Jag är delvis enig med dig. Riksdagen är centrum för mycket dumhet och människor rår inte för sin dumhet när de väljer politiker, men det är inte det demokratiska systemet i sig som det är fel på, eftersom folket kan motiveras till att höja sin kunskapsnivå och välja intelligentare partier och politiker, t.o.m. rösta för vetenskaplig direktdemokrati om de vill ha det.

    Felet är att vi har en skola som döljer kunskap som har ett verkligt värde för eleverna och stressar dem med betyg. Detta gör dem mottagliga för en vilseledande media-inducerad masspsykos, samt att folk inte förstår hur man skiljer lögn från sanning, eller inte har vett att bry sig, samt inte har vett att bojkotta lögnmedier.

    Du verkar vara väldigt läraktig, men se upp med vem som lär ut! Var alltid skeptisk! Folket självt gruppolariserar sig ofta i olika extrema grupper, inkl. tror på diverse makabra Youtube-klickbeten, ex. som du på ”Lina”, eller låser in sig på finanskapitalets censurerade plattformar och låter sig styras av algoritmer och ”likes”, samt enbart pucklar på varann från dessa extrema positioner, istället för att tydligt se källan till konfliktskapandet, d.v.s. finanskapitalet, som lever på den konflikt som gör 1% allra rikast och 90% allt fattigare.

    Efter att ha talat med olika ryssar så har jag en ganska positiv bild av den socialistiska unionen Sovjetunionen, förutom att de kanske var lite för obalanserat socialistiska.

    Blandekonomi med hög nivå av socialism är sannolikt bättre än kommunism, tror jag, men samtidigt ledde ju detta, i Sverige efter Palmes förvinnande, till den kapitalistiska unionen EU, samt det extremt marknadsliberala tillstånd som vi är drabbade av idag, som just nu leder till aktiv dödshjälp av gamla människor i stället för bra friskvård och bra sjukvård.

    Problemet är, i min mening, att folket måste inse att vi ständigt måste bilda nya partier som valsamverkar sig över 4%, när de gamla blivit infiltrerade och korrumperade av olika sekteristiska psykopater.

    Jag vet inte vad kommunisterna i Ryssland har att säga om den där sektbyggnaden, men om folket väljer att spränga en ogudaktig sektbyggnaden, efter att ha upplysts om hur den har vilselett dem och deras släkt i århundraden, likt parasiter, så har jag full förståelse för det.

    Jag har undersökt Stalin och han verkar inte ha varit ute efter självförhärligande. han var lyhörd. Det kan förmodligen förklara initiativet till en swimmingpool åt folket. Han vill heller inte ta för mycket ära för att Hitler krossades och ville inte ha medaljer, men blev förbannad när generaler försökte göra det på vita hästar, trots att 20 miljoner ryssar hade dödats.

    Jesus, likt Stalin, var heller ingen prålig man som suktade efter pråliga kyrkor och andra ytligheter. Tvärtom var han en enkel man som delade brödet och vinet lika med sina lärjungar, d.v.s. kommunism i dess originalform.

    Man kan inte följa Jesus budskap och samtidigt ge sig hän åt pengar och ytlig prålighet. Detta är de flesta ”kristnas” stora fel. De har den mediterande Jesus som idol, men de gör inte som Jesus, för då hade sannolikt fler kyrkor gjorts enklare eller raserats, tror jag.

    ”Kristna” parasiter tillber inte medkänsla, men pengaguden och stora fina bilar, samt det kors som Jesus spikades upp på, t.o.m. hänger honom blodig på första parkett ibland. Fullkomligt vidrigt och okänsligt. Sådana vidrigheter kan enbart psykoapater hålla på med.

    Människor som tillber den förskräcklige Demiurgen i gamla testamentet framstår för mig som djävulsdyrkare, medan de som lyssnar på Jesus och gör som Jesus förefaller mig känslomässigt friska.

    Girigbukens kortsiktiga ytliga ego och tron på den egna utvaldheten, likt någon slags ”gud”, leder givetvis långsiktigt till totalt nederlag, eller som tyskarna brukade säga till Stalingrad.

    Enligt mina egna undersökningar så var bolsjevikerna (d.v.s. ”majoritetsmännen”) inte judar, snarare ateistiska människor, varav fåtalet var sekulära judar, där religionen med familjen tycks ha varit av social natur i familjens högtider, inte sekteristisk. Judarna verkar dessutom ha varit i större andel bland de marknadsliberala Mensjevikerna (d.v.s. ”minoritetsmännen”) i Sovjetunionens demokrati.

    Gilla

 25. hllviken skriver:

  Allt är överklassens bedrägeri för att slavarna ska arbeta åt dem och inte göra uppror!

  Höger kontra vänster är rökridå.
  Socialism kontra kapitalism är rökridå.
  Överklassens ordmoln är för att kontrollera massorna [överklassens beteckning på slavarna]

  Basel i Schweiz heter Bâle på franska. Uttalas BAAL 😉 betyder *Herre* för de semitiska folken i forntiden. Storm och fruktbarhetsgud, son till EL. EL var Gud. –-> tron togs med till Egypten när de levde där under många hundra år. De landade senare i Schweiz som blev deras centrum och startbana.
  År 1032 inordnades Bâle/Basel i det Tysk-Romerska riket. ––> handelscentrum

  Gillad av 1 person

 26. corneliadahlberg skriver:

  Lustigt att det här inlägget – Vi söker namnförslag till vårt nya parti – för 4 år sedan har fått så många nya kommentarer på sistone, några få av er kom verkligen igång med diskussion och mycket är intressant MEN några kommentarer innehåller förutom avrättning, som jag svarat på i tidigare kommentar och gjort gällande att i min värld får den inte existera eftersom jag anser att ingen människa har rätt att göra sig till gud och avsluta en medmänniskas liv, det går att lösa på andra sätt, vi har ju låsta vårdinrättningar och fängelser! – så måste jag åter klargöra min hållning i judefrågan och sexuell läggning-frågan eftersom det är min blogg.

  Ur tidigare inlägget Svar angående judefrågan, se gärna hela: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/06/19/svar-angaende-judefragan/:

  ”Att lägga hela skulden på nästan en enda skurk brukar vara grovt förenklat. Jag tror den största skurken är människans girighet och makthunger. Se alla medlöpare, ruggigt många, se politiker kräla och slicka vem som helst för sina arvoden.” ”… Om de flesta i den lilla eliten som äger media, som vi dagligen hjärntvättas av, tillhör samma religion så ser jag ingen anledning att hymla om det. Att det är straffbart att kritisera bara en religion är så klart helt sinnessjukt!”

  MEN jag vill Absolut Inte se en hel grupp dras över en kam eftersom många ovetande och oskyldiga barn och sk vuxna drabbas som inte utsätter andra för skada!

  De som ska tåla kritiken är de som vilseleder och ljuger för att girigt roffa åt sig det som egentligen tillhör andra människor, bl a genom att köpa politiker, starta krig genom samma lättköpta (se MP, V, KD inkl de flesta övriga)!

  De som ska tåla kritiken är de som anser sig vara förmer än andra, stå över andra, ha rätt att använda andra som slavar! Den kritiken bör riktas till just dem det gäller, med namn! Lars Bern har namngett många, men i hans blogg lär det vara förbjudet att koppla dem till den religion de tillhör, om jag förstått rätt? Här i bloggen råder åsiktsfrihet MEN jag undanber mig tillintetgörande kommentarer mot oskyldiga och ber alla repsektera det!

  Vad gäller homosexuella så förstår jag kritiken mot att vid det här laget så gott som varje skattefinansierad kulturgärning (teater, film, you name it) verkar gå ut på att locka i synnerhet unga människor att testa sex med samma kön, vilket så klart är ren propaganda, medvetet skapar sexuell förvirring, tro att det skulle vara normaltillståndet och t o m vackrare att ha sex med samma kön än med motsatt MEN om vi istället kunde fokusera på att stoppa så ensidig kultur genom att göra kulturen fri istället för att vara underordnad den lilla mäktiga finansindustrin som har makt, råd att köpa politiker, så låt alla avgöra sin sexuella läggning själva, i sann frihet! Med andra ord: Jag undanber mig alla kommentarer som drar alla över en kam även på det området!

  Jag är till yrket eurytmist och om ni googlar på det lär ni se bilder på sidenklänningar och sidenslöjor 🙂 I min utbildning mötte jag många underbara människor av båda kön och det vi fokuserade på var eurytmin, inte vad vi har mellan benen och så önskar jag vi kan fortsätta leva, fast det verkar bli alltmer sällsynt…

  Ni kanske vet förresten att jag lämnat partiet 😉

  Gillad av 1 person

  • Björn Sveninge skriver:

   Cornelia, vilket parti har du lämnat?
   När det gäller generalisering av judar, jag har varit i Israel.
   Det var över 40 år sedan och när jag reste dit visste jag i princip inget om det landet eller judendomen, men lade soeciellt märke till en detalj, folk var alla sura och griniga där utom några tyska sportdykare, det här var i Eilat .
   Jag diskuterade israelerna med dem och de gjorde ett handtecken som betyder girighet.
   Det kommer inte på tal att åka dit igen, detsamma gäller USA, ett riktigt skitland.
   Därmed inte sagt att det finns trevliga amerikaner.
   Jag läser ju Juri Liinas i Skorpionens tecken och tycker mig se att det som händer idag bär exakt samma tecken som i Ryssland när de onämnbara tog över landet.
   Det fanns absolut noll värde i ett människoliv, te.x så testades en atombomb över en stad bara för att testa bombens påverkan på människorna, de flesta dog eller skadades svårt.
   Avsiktligt skapande av hungerkatastrof för att bryta motståndet hos folket.
   Eftersom samma folk styr världen så ser jag två vägar, vi accepterar och dör eller säger stopp.
   Istället för atombomb kan man tänka genetisk bomb i form av massinvandring, pågår för fullt redan.
   Det sexuella området, samma sak där, propagandan som leder till död pågår för fullt.
   Kom att tänka på uttrycket, Lidnersk knäpp, som var en kille som plötsligt lyfte sina betyg i skolan från det sämsta tänkbara till det bästa do.
   Men hur vanligt är en Lidnersk knäpp?

   Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Rekommenderar videon ovan; Octogon – det är inte bara Zion som styr…..

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Lämnade Populisterna som namnet blev på Hennings parti, med betoning på Henning Wittes parti som höll monolog så snart vi träffades om väldigt mycket mindcontrol (alla som var emot Henning hade drabbats av mindcontrol) och reptiler.

    Håller delvis med dig angående sura, det var nog ingen glad befolkning blev mitt intryck men vem kan vara glad att leva under så förbenat förvridna omständigheter som det landet grundats på och existerar under? Beväpnade skjutklara soldater överallt. Jag var där första gången som 19-åring tillsammans med Kristensamfundets präst (kyrkan jag tillhör, grundad av Rudolf Steiner) och resan var väldigt givande och trevlig under prästens ledning.

    Själv avslutade jag resan genom att stanna och arbeta på Kibbitz Kinnereth vid underbara sjön Genesaret och floden Jordan med utsikt över Golanhöjderna från fd soldatutkiksrummet på hustaket där jag valde att bo, har berättat om det förr, mycket vackert! Jag lärde känna ett israeliskt par på Kibbutzen och höll brevkontakt efteråt med kvinnan. Hon var ganska olycklig över de socialistiska reglerna på kibbutzen som fråntog henne umgänge med deras son tidigt, precis som vi har det i Sverige. Jag tyckte om dem och minns ingen girighet alls. Träffade så klart fler kibbutzim som invånarna kallades och hade inga dåliga erfarenheter av dem, verkade helt normala, så det är väl som alltid olika människor är olika och kan bära eller kanske ignorera ruttna samhällssystem olika.

    Jag åkte dit med mina föräldrar några år senare och vi hälsade på paret, även det blev en trevlig resa. Jag var totalt opolitisk på den tiden liksom större delen av mitt liv 😉 Det intresset vaknade först när jag av egen erfarenhet förstod hur våra statliga myndigheter arbetar (beskrivet i kategori Gräsrotstankar https://corneliadahlberg.wordpress.com/category/grasrotstankar/ – skrolla till myndigheternas namn). Det blev en chock när jag upptäckte den totala korruptionen och därifrån blev jag aktiv och startade den här bloggen.

    Vad gäller USA har jag även där helt andra erfarenheter och det beror nog på att jag sökte mig till sammanhang jag var intresserad av. Jobbade en sommar på landet i norra delen av staten New York i en antroposofisk gemenskap med jordbruk, mejeri, bageri, skola, leksola, konstnärliga aktiviteter, läkare och sjuksköterska fanns och jag trivdes som fisken i vattnet. Har undrat ibland varför jag inte stannade, men det var där jag upptäckte att jag gillade eurytmi och flyttade istället till den utbildningen i Berlin efter 1 år i San Francisco där jag var Au Pair och levde bland Zenbuddhister – även det en mycket fin och inspirerande upplevelse. Jag valde att gå vidare inom antroposofin som passade mig bättre. Min upplevelse av amerikanarna där var väldigt öppna, trevliga och kontaktsökande människor, men sedan när jag kom dem närmare inpå livet kunde det vara rätt ”screwed up”, kanske lite mer än jag var van vid 😉

    Jag har inte orkat läsa hela Liinas Under Skorpionens tecken, men fick intrycket att det är en mycket grundlig, faktabaserad bok och jag fick ingen anledning att tvivla på hans forskning och undrar om Martin läst hela boken och har någonting att invända mot Liinas forskningsmetoder? Tycker det verkar vetenskapligt gediget utfört.

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Henning har en annan verklighet synes det, sist han samtalade med Hagenbo sa han att atombomberna som fälldes över Japan i andra världskriget kom från Tyskland.
    Jag kan inte säga att det är fel men …
    Citerat ur Liinas ”skorpionbok”, Lenin var alltså ute efter ryssarnas rikedomar och inte efter att tillämpa utopisk socialism.
    Även de svenska socialisterna har i den ”rättvisa fördelningens ” namn förvandlat sin befolkning till skatteslavar åt storkapitalet.
    Och det har de ju lyckats mycket bra med!
    Det som skrämmer mest med Liinas bok är att det som hände i Sovjetunionen så väl stämmer in med det som händer i Sverige idag, speciellt om man ser till resultatet.
    Om nu Martin vill införa dödsstraff på enskilda individer så är det ju helt försumbart med att förgöra hela befolkningar.
    Här kommer Hagenbo in och säger att han är frälst och att inget kan skada honom eftersom han har evigt liv!
    Faan trot!

    Gillad av 2 personer

   • Björn Sveninge skriver:

    Du bör läsa färdigt Juri Liinas bok.
    Om du tröttnade på den har jag full förståelse för, jag lyckades ta mig igenom början men där rabblades osammanhämngande uppgifter utan hänsyn till tidsfaktorn, Men !
    Den blir alltmer intressant och på områden där man trodde sig veta hur saker är funtade blir den accepterade historieskrivningen till ett URUSELT skämt!!
    Ingen bok har överaskat, inte ens alla böcker jag läst tillsammans har gjort det.
    Det tråkiga för oss svenskar är att vi är utsatta för samma sak från samma djävulsdyrkare och det utan att svensken i gemen fattar något, även om han tror det, vilket är det största hindret från att lära sig något har jag förstått.
    Det här boken borde Martin läsa men som dumma svensk han är kommer det ALDRIG att ske!!!
    Han är så innihelvete effektivt hjärntvättad …
    Har jag fel och det har jag gärna så ser jag fram mot en recention .

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Det var Martin som började med den samtalstonen så han får väl tåla det, fast jag föredrar annan ton 😉 Jag hoppas han läser hela boken och kommer med en sant vetenskaplig redogöresle för Liinas forskningsmetod och ev redogörelse för faktafel, mycket spännande ska den återkopplingen bli faktiskt 🙂

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Ja men Martin är hjärntvättad, under vad Witte kallar mind control.
    Han kan omöjligen läsa Liinas bok.
    Däremot så går det bra för honom att utan att ha läst den kritisera densamma, det har han förresten redan gjort.
    Skulle man på en skala från ett till fem placera Martin i trovärdighet så skulle han få en etta.
    Han har ju även påstått att i Bolsjevikerna fanns få judar och det är precis tvärtom.
    Stalin var en snarast gudomlig person när han i verkliga livet var en gangster från Georgien, jag har iallafall läst en bok på 500 sidor om Stalin.
    Han blev nog lite svårkontrollerad för judarna på slutet så de mördade honom.
    Här har vi en rolig ryss😄

    Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   https://forum.skalman.nu/viewtopic.php?t=26549
   Skulle någon idag få en Lidnersk knäpp avseende samhällets utveckling får han veta att han är antisemit och kommer att bli förföljd, avskedad, hånad uzw.

   Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   https://russia-insider.com/en/sterile-mimicry-how-cultural-homosexuality-destroys-modern-women/ri30085

   Det här står väl knappast i nån vänsterpublikation?
   Martin!

   Gilla

   • Så länge kvinnans frigörelse och upptagenheten av ytligt mode består av ekologiskt hållbara material och är lokalt tillverkade så är populations-nedväxten det ev. orsakar helt på Vetenskapliga partiets linje, eftersom vetenskapen varnar för allt fler människor som överkonsumerar. Ryssarna borde ha Aralsjön i färskt minne, men är det något som religiösa och ekonomister tenderar att ha gemensamt så är det teflonskalle vad gäller matematik och balans.

    Gilla

  • hllviken skriver:

   Imponerande CV – ett spännande, intressant liv.
   Det märks att du haft möjlighet till personlig utveckling.

   Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Cornelia.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack! Den har jag sökt och söker fortfarande fast mer på samma ort numer 😊 Den stora hjälpen jag fick med resorna var pappas jobb på flygbolag, annars hade pengarna inte räckt. Min utbildning har jag alltid betalat själv och boende i enkelhetens tecken. På ett ställe tillhandahölls bara tidningspapper på toan 😉 men där gick gränsen, investerade i toapapper…

    Gillad av 1 person

 27. Jag anser mig inte ha råd att köpa böcker, särskilt inte sådana, men gissar att teorierna är just i bokform, eftersom de inte tål dagens ljus. Skulle de tåla dagens ljus skulle det givetvis inte behöva tisslas och tasslas vad gäller evidens och argument, såsom det tisslas och tasslas här bakom min rygg, vilket jag upptäckte nu. Varför håller ni er inte till saken?

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Det här var så förvridet korkat Martin så jag hoppas du skämtar…

   Bakom din rygg? Du kan få nya kommentarer direkt till din mail kanske du vet?

   Vad är ”dagens ljus” för dig? För mig är det fakta samlat i en bok som jag har i hyllan och ingen kan förfalska, som på nätet.

   Gillad av 1 person

   • Jag fyller inte min e-post-korg med sådant. När mitt namn nämns, se då gärna till att lägga en kommentar som ett svar på ett av mina kommentarer! Annars har jag inte läst det.

    Vore allt som skrivs i böcker oförfalskad fakta som har granskats i en hederlig ”peer review” (en process där experter i givet fält hjälper till att bedöma värdet av ett relevant arbete eller idéer som de själva inte var med och skapade) så vore vi alla lyckliga, men riktigt så är det inte, tyvärr, inte ens med vetenskap som har genomgått peer review:

    ”Anklagelsen mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
    /Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

    “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
    /Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

    I det fallet Lina så är tycks det helt tydligt en ”flagrant intressekonflikt” som gör den extremt obalanserad och ovetenskaplig.

    I övrigt har jag inga mer namnförslag till Witte. Hans parti är heller inte längre inbjudet i valsamverkan eftersom valsamverkan tagit ett kliv åt djupgrön riktig och traditionell vänster.

    Tjingeling. 😉

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Den som har en Martin Gustavsson avvikande åsikt är ovetenskaplig.
    Snyggt jobbat Martin och jag utgår ifrån att du inte läst Liinas bok.
    Du kallar ju ditt parti det ”vetenskapliga” partiet men lämna då ett vetenskapligt svar på frågan, vilka ligger bakom kommunismen och socialdemokratin,demokrati, Eu och bankväsendet,mm,mm?

    Jag har klantat bort min kod till telefonen och nu skriver jag på en gammal laptop, jag hade skrivit upp koden på väggen men jag tyckte jag var smart när jag målade över anteckningen och tog ett kort på koden.
    Hmm.

    Gillad av 2 personer

   • Att köpa och läsa lilla Linas bok väl är ungefär lika intelligent som att skriva upp koder, placera dem på väggen, eller ta kort på koderna med en s.k. ”smart phone”… eller varför inte slänga bort sin röst på öppet rasistiska eller anti-rasistiska partier, istället för att förstå källan till rasistiska känslor, samt källan till krigen och massmigrationen.

    Det finns ganska bra lösningar på alla problem givetvis, men för att komma på dem behöver man givetvis ha både kreativa kvaliteter, samt vara öppen och skeptisk när man analyserar dem. Meditation hjälper också. Fråga Cornelia!

    Har man tur när man tänker/mediterar kommer man fram till riktigt ingenjörsmässiga lösningar. 😉

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Nu ar Jag redan ingenjor SA Mina losningar ar ingenjorsmassiga.
    Och!
    Det storsta hindret fran att lara nagot nytt ar att tro att man redan vet allt.
    Har ar Martin i en pase😚

    Gilla

   • Det skulle kunna vara som du säger. Jag vet inte. Jag kan inte avgöra det. Dunning Kruger-effekten är alltid en utmaning. John Cleese har beskrivit saken utförligt i ett klipp som heter ”Stupidity”.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Men så dum att jag kollar upp dina referenser är jag inte.
    Du tittar inte på mitt, jag tittar inte på ditt!

    Gilla

   • Visst ge mig en länk till boken i text/html-format som jag kan ladda ned, eller skicka boken som en donation!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Observera att kommunisterna fick ett nödvändigt stöd av Uza.

    Gillad av 2 personer

   • Finns den inte att ladda ned som mp4 från Bitchute?

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    I skuggan av Hermes.

    Gillad av 2 personer

   • ”Richard Stallman about Google Youtube”

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Vetenskapliga Martin ratar innehållet i en bok han efteråt önskar få donerad eftersom han inte läst en rad. Författarens frisyr och kläder var visst anledning nog att rata hela Liinas vetenskapliga koncept.

    Skillnaden mellan Martins och Liinas vetenskap är att Liinas blir publicerad.

    Jag vet, man kan bli sent upptäckt, men får du betalt för dom här dåliga skämten Martin?

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Martin klarar sig nog, Ryssland överlevde ju de utvalda styre.
    Jag kanske borde tala om att jag gillar Ryssland , tvärtom gäller USA, ett riktigt skitland om nån frågar mig, därmed inte sagt att det någonstans i USA skulle kunna finnas nån trevlig person.
    Kan du ryska Martin?
    Jag lägger in en i mitt tycke trevlig video , framför allt finner jag de byxlösa speciellt trevliga.
    Roligt också att se hur populär han blev dom tog upp den tappade mössan eller vad det nu var?))

    Gilla

   • Jag ratade den eftersom killen framstår som agendadrivet ensidig för nazismen och mot Stalin.

    För att hjälpa mig själv eller er ur villfarelsen måste jag rimligen kunna falsifiera den åt er. Det är ett arbete.

    Författarens frisyr och kläder antyder grav ovetenskaplighet,

    Vem som helst kan blir publicerad. Det hänger s.a.s. på publicisten, att man har papper och tryckpress, samt säljställen.

    Jag borde få betalt för det här, men så är det inte… än…

    Gilla

 28. Björn Sveninge skriver:

  Att vänstern är tråkiga och humorlösa, spränger katedraler för att bygga Stalinmonument som välter ner i floden, nåja de gav ju upp efter fem försök och Hermansson var ju den trevligaste partiledarna.
  https://www.nordfront.se/veckans-memer-2020-22.smr

  Gillad av 1 person

  • Björn Sveninge skriver:

   Nu läser jag nästa bok av Lina ,Världsbyggarnas bedrägeri.
   En mycket bra bok så långt som jag läst.
   Såklart är den antisemitisk men sanningen är antisemitisk.
   Bl a. därför tycker jag judarna skall få ha sin stat Is ra L.
   De stackars palestinierna borde hjälpas att flytta till ett område med trevligare grannar, mao, vart som helst är bättre.
   Jag har skrivit det förut, jag har varit i IsraeL och aldrig jag sätter min fot där.
   Knappast i USA heller som ju styrs av samma folk.
   Sverige då, jamen vafan skall man ta vägen?
   Om svensken istället för att ligga lågt eller dyrka djävulen som Martin så kunde det gå mot bättre tider.
   I Linas bok ståe att de ett flertal gånger blivit utslängda ur Europa men att EU är deras verk.
   Fullständig kontroll på det sk. demokratiska systemet har de iallafall.
   Hur skulle då att rösta så eller så kunna göra någon skillnad?
   Nu tycker jag tiden är inne för Martin att hosta upp sig, hans inlägg som var bra från början börjar likna skit, de inger inget hopp.

   Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Mer material om Martins mördarkompisar.
    Sveriges politiker är medskyldiga.

    Gillad av 2 personer

   • corneliadahlberg skriver:

    Ja den boken borde ingå i varje skolelevs historieundervisning!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Något säger mig att Skolöverstyrelsen tillhör samma gäng, nämligen satanisterna/ (”demokraterna.”), Parasiterna, utsugarna…
    De har okuperat samtliga riksdagspartier.
    Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan Martin och de andra svenskarna kommer fram till sanningen, om de nu någonsinn gör det!?

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Jag tror de flesta är hjärntvättade av satanisters och deras medlöpares media och skolböcker och tankeförmågan är dämpad av satanisternas och deras medlöpares sk livsmedel och läkemedel.

    Gillad av 2 personer

 29. För att bemöta förtalet mot min person så tillhör jag inte någon religiös sekt. Jag är vetenskapligt lagd och dyrkar följaktligen varken djävulen eller demiurgen, som tycks ha vissa likheter när man går djupare in i saken. Det kan t.o.m. en normalintelligent 12-åring göra. Gör det!

  Att den som ljuger rimligen dyrkar något lögnaktigt verkar dock ytterst rimligt. Är det en psykopat så är dyrkan av de egna lögnerna och den egna förträffligheten inte heller någon osannolik dyrkan.

  Till skillnad från resten av politikeradeln, avslöjar jag lögn och ”dyrkar” följaktligen därigenom evident sanning. Varför inte meditera på evident sanning med djupa andetag en stund, likt Jesus och Buddha? Gör det! 😉

  Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   Min meditation säger att alla politiska partier ingår i en teaterpjäs med titeln söndra och härska.
   Jag har frågat men inte fått något svar av dig Martin vilka dom ligger bakom trots att jag givit flera vinkar om saken.
   Vilka sprängde World trade center, det var INTE muslimer.
   Vilka är det som styr teatern Sveriges riksdag, det är inte muslimer.
   Vilka skapade o styrde Sovjetunionen,, vilka mördade miljoner människor i Ukraina via Holdomor??
   Det borde en 12 åring kunna svara på utan att meditera på saken.
   En sak till, vilka mördade Jesus?
   Vill du ha fler ledtrådar?

   Gillad av 1 person

   • Psykopater, som sannolikt använder olika politiska/religiösa sekter, som de gruppolariserar för att kunna kontrollera dem och få dem att utföra deras order.

    Det är ingen större skillnad på dessa sekter. Det gemensamma är att de alla låter sig intalas av psykopaterna att de är utvalda och speciella, vilket tilltalar korkade människors stora egon.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Märkligt att du är så djävla feg att du inte vågar svara på en enkel fråga.
    Det som i matematiken kallas den minsta gemensamma nämnaren.
    Vilket folk satte Hitler in i arbetsläger?
    Varför blev det krig mellan länder där massor av oskyldiga fick lida?
    Om sådana som du är för feg att klämma fram sanningen kommer det att ske igen och ogen och igen…
    ..

    Gilla

   • Fegheten, Björn, är psykopatins oförmåga att inse när den är utmanövrerad och slagen. Svaret på vilka som startar krigen då som nu är en liten klick psykopatiska storföretagare, mediemoguler och korrumperad politikeradel.

    Det finns ingen annan gemensam nämnare för psykopaten Hitler, mer än att allt han själv inte gillade skulle in i ”arbetsläger”.
    Det var människor med utmaningar, polacker, socialister, kommunister, judar, Jehovas vittnen och romer.

    Jag finner själv frågan om massmordens antal mindre viktig, än en sionistisk sekterist, som absolut vill att det skall vara 6 miljoner judar, men detta långa utdragna lidande och kamp till döds som krigen skapade, för alla olika folk, är för mig mycket värre än avrättningar som är färdiga på en millisekund.

    Gilla

   • Helt i linje med vad ledande psykopater i de gruppolariserade organisationerna vill. Finanskapitalet självt betalar dem säkerligen rikligt för utfört uppdrag, för annars är de korkade på riktigt.

    Finanskapitalet lever på konflikt. Det är därför de skapar krigsförbrytelser och skapar massmigration, men det är inte finanskapitalisterna som kommer tas till slaktbänken, men den ointelligenta delen av arbetarklassen som kommer svälja betet. De svalde klimatalarmismen med hull och hår och de kommer även svälja detta konfiktskapande med hull och hår, fastän fred är så enkelt.

    Varför kommer arbetarna svälja konfliktbetet villigt? De är frustrerade med den skit som politikeradeln har skapat under ca 30 år och de vill protestera, fastän de har röstat för skiten. De vill göra uppror men inte tänka till innan. Det är för jobbigt för dem att tänka så de låter konfliktskapande fulmedia och konfliktskapande sociala bubblor göra tänkandet åt dem. Allt ägs av finanskapitalet. Folket är för ointelligent för att bojkotta dem, men befinner sig på och länkar ständigt till deras plattformar. Det gör även de aktiva och flitiga betalda PR-psykopaterna givetvis.

    Lätt som en plätt kommer folket då dras in i de osunda motpositioner som finanskapitalet har skapat åt dem, fastän deras verkliga fiende är likt månen på en molnfri natthimmel, om de bara tänker till lite. Fienden är inte en spillra av lurade ungdomar som drabbats av antirasistiska eller rasistiska känslor (vilka f.ö. är otroligt likartade).

    Nazister och AFA hade inte existerat om landet hade varit en vänsternationell demokratisk socialism med ytterst begränsad asyl för riktiga flyktingar, istället för massmigration av icke-barn och icke-flyktingar med kulturer som är på kollisionskurs med vår egen.

    Det finns vakna kommunister: http://proletaren.se/artikel/vanstern-har-opererat-bort-verkligheten

    När skall nationalisterna vakna och bli vänsternationella demokratiska socialister?

    Gillad av 1 person

 30. corneliadahlberg skriver:

  Då svarar jag – det var judarna som mördade Jesus! Att det inte var muslimer som sprängde World Trade Center har jag läst på flera håll, men exakt vem som bär ansvaret vet jag inte men jag gissar att det finns många hjärnor och inte minst medskyldiga medlöpare bakom av olika religionstillhörighet, även om det inte skulle förvåna mig om flera i toppen är judar.

  Att de stormrika och mäktiga ofta är judar är ingen hemlighet men ändå en stor hemlighet eftersom sannolikt de själva gjort det olagligt att peka ut dem medan det är lagligt att peka ut oss andra, vilket självfallet är helt sinnessjukt och finns all anledning att rikta ljuset på, sätta stopp för och inte fega ur!

  Å andra sidan tror jag att om svensken i gemen hade varit lika intellektuellt smart som en genomsnittsjude så hade hen gjort likadant. Jag upplever inte svensken i gemen som mer human än andra utan lika egoistisk, fast snyggt hycklande förklätt, som många andra.

  Gillad av 1 person

  • Björn Sveninge skriver:

   Jo man kan ju försöka övertyga en gnu att den inte bör äta gräs.
   Det är lättare än att få Martin att fatta vilka som styr världen.
   Judarna är synonymt med kommunismen.
   Mikael Hagenbo har en del att berätta om detta.

   Gilla

   • hllviken skriver:

    Martin vill inte använda Youtube för att han anser att de spionerar på användarna. Man kan stänga av sökminnet men det registreras nog ändå någonstans.

    Gilla

   • Alla med judisk bakgrund är inte girigbukar och alla girigbukar har inte judisk bakgrund. Det är hets mot folkgrupp att påstå något liknande, d.v.s. olagligt. Att plocka bort sådant eller omformulera sig är således ett tecken på intelligens.

    Jag skulle kunna använda youtube-dl eller torrent om detta eller titel presenteras, även om det det ofta är olagligt att ladda ned dem, men anser att de som presenterar sina alster bör göra det lagligt på ogv-format i olika komprimering och kvalitet, som går att ladda ner utan att köra Youtubes spionerande skripts. Varje anständig människa tänker på sina medmänniskors integritet, även om Youtubes ägare inte gör det. Integritetskränkning är en del av deras affärsmodell. Därför bör de givetvis bojkottas så gott det går.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    För mig självklart att ”Alla med judisk bakgrund är inte girigbukar och alla girigbukar har inte judisk bakgrund” och jag önskar, om vi nu måste göra så löjliga uttalanden olagliga, att det var lika självklart att det är olagligt att säga ”Alla med svensk bakgrund är korkade och alla korkade har svensk bakgrund”, även om det numer verkar troligt 😉

    Gillad av 1 person

 31. hllviken skriver:

  Sorgligt Sverige nu

  Gillad av 1 person

  • Har svenska liv eller svarta liv betydelse? Har något liv betydelse?

   Vissa menar att allt mänskligt liv har betydelse och att alla MÄNNISKOR har lika värde. Jag finner båda påståendena osanna. Dels massmördas människor i världen av krigsförbrytelser mot suveräna stater och folk. Den bombliberala politikeradeln skapar krigsförbrytelser, depression, misär, svält och massdöd. Alla möjliga olika kulörer och nationaliteter dör av detta, även svenska soldater. Folket röstar för det. Allt mänskligt liv har alltså inte betydelse för majoriteten.

   Dels värderar majoriteten alla olika, vad gäller om vi alla skall ha rätt till arbete och inkomst eller inte. Majoriteten röstar även för denna extrema arbetslöshet och ojämlikhet, genom att de röstar för Nato/EU-vurm i val efter val. För dessa majoritetens människor så har de som mördas och slås ut alls inte lika värde som de själva, även om de skulle svänga sig med floskeln ”alla människors lika värde”.

   Tittar vi på ekologisk hållbarhet så är det mesta bluff även där, även hos majoriteten av miljöpartister som gör allt för att överbefolka Sverige med reaktionära överbefolkande sekterister. Ingen, utom lallande sekterister, påstår att den mänskliga arten är mer värd än alla de djurarter och växtarter som den mänskliga arten utrotar, men ändå röstar de för mänsklig överbefolkning och artutrotning, i sin kortsiktiga dumgirighet, igen och igen. De finner aldrig motivationen att göra rätt.

   Tittar vi på population så är sekterister och ekonomister precis lika goda kålsupare och majoriteten av folket röstar för dem i val efter val. Vad leder det till?

   ”Demokrati kan inte överleva överbefolkning. Människovärdet kan inte överleva den. Bekvämlighet och anständighet kan inte överleva den. När man sätter fler och fler människor till världen, minskar inte enbart värdet av liv, det försvinner.”
   /Isaac Asimov

   Min fråga är enkel. Har de som skapar exakt det problem som de gnäller på verkligen något som helst värde för mänskligheten? Om du kommer svara ärligt eller inte bryr jag mig inte om. I min värld är du en del av problemet tills du bestämmer dig för att inte vara det och istället bidrar aktivt till lösningen.

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Vem som har ett värde för mänskligheten eller inte anser jag inte vara min uppgift att avgöra och jag anser inte att det är någon människas uppgift! Däremot är det livsfarligt när människor anser sig ha rätten att avgöra det!

    Om människor kunde sluta leka gud skulle vi ha en ärlig chans till fred på jorden.

    Gillad av 2 personer

   • Hur skulle det vara livsfarligt för oss att försöka värdera ärligt vad som är livsfarlig för oss?

    Om det INTE är vår uppgift att avgör vad som är livsfarligt för oss, vems uppgift är det då? Hur får vi reda på detta?

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Din fråga gällde inte vad utan vem.

    Gilla

   • Min fråga gäller både vad som är farligt och vem/vilka som är farliga för oss alla och naturen.

    Gilla

   • Hur definierar du en ”gud”? Vad har en gud för egenskaper?

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Har Bonnier något värde, något positivt värde alltså?
    NEJ!
    Och då skall de alltså bort Martin!
    https://www.xn--fjllsj-cua2m.se/nyheter/20200608-bonnier-hot-yttrandefriheten

    Gillad av 1 person

   • Helt enig förutom en sak med artikeln. Monopolistisk media är INTE ”vänster” bara för att de stödjer fascistiska konfliktskapare som kallar sig ”antifascistiska”.

    Monopolkapitalismens fascister lever först och främst på konflikt hos arbetarklassen, medan monopolkapitalet och korrumperad politikeradel slipper kritisk granskning, så länge de lyder monopolkapitalet förstås.

    Monopolkapitalet vill även få riktig vänster att framstå som våldsam, skrikig, frånstötande och komplett galen.

    Jag har talat med många vänstermänniskor och för mig så framstår skrikvänstern mest som en minoritet av fascistiska högerinfiltratörer, som får allt för mycket uppmärksamhet, samt medvetet eller omedvetet arbetar åt främmande makt för att krossa en fredlig, demokratisk, hövlig, patriotisk och riktig socialistisk vänster i Sverige, som är emot det monopolistiska EU-medlemskapet.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Högerinfiltratörer?
    Det var bland det mest patetiska jag läst…
    På en del punkter är vi trots allt överens.
    Politikerna går i judarnas ledband, de är köpta.
    OBS , ingen är köpt av någon höger.
    EU är en judisk skapelse och hela skiten skall bort.
    Kapital skall vara något som respektive nationalstat sköter själv utan judisk inblandning.
    Låt alla judar bo i Israel och ordna med en trevligare granne för palestinierna.
    Kunde judarna i Sovjet döda miljontals gojer kan väl vi ta tillbaka svensk industri?
    Vad som händer på världsarenan just nu är att Sverige och väst förstörs av judarna som flyttar sina intressen till Kina, eller har du en annan uppfattning.

    Gilla

   • Du tror inte på girigbukarnas storvulna högerinfiltratörer? Då skall du läsa Sion vises protokoll som jag översätter till bättre svenska, samt meditera på det jag har översatt!

    Girigbukarna har, med stor sannolikhet, infiltrerat väldigt många organisationer med sina agenter, även om judendomen inte är det centrala, men deras psykopati. De utnyttjar alla folk inkl. sitt eget folk. Det är min slutsats.

    Patetiskt? I vilken betydelse?

    Det samlande för Bilderberggruppens deltagare är inte någon tro på judendomen i katatoni, eller något heilande för någon nation, men girigbuken och psykopatin.

    Jo. Politikerna går i girigbukarnas ledband, men det utmärkande är INTE judisk härkomst.

    EU är INTE en judisk skapelse, men en konstruktion för att berika girigbukar på bekostnad av alla nationers folk. Även judar utnyttjas, men visst bör hela girigbusks-skiten bort.

    Ja anser att din metod är kontraproduktiv, OM du skulle vilja lyckas, men jag tror inte att du vill det. Din uppgift är sannolikt den motsatta, d.v.s. att vår nation skall misslyckas med detta, för annars skulle du inte hålla på som du faktiskt gör, d.v.s. splittra arbetarklassen och smeta ned dig själv och dina vänner med riktigt frånstötande politik.

    Att girigbukar flyttar sina intressen till Kina beror på att folk röstar för globalisering, vilket gynnar Kina som har billig arbetskraft. Billiga transporter och låga tullar bidrar till katastrofen för allas vår beredskap.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Att tro att vänster är sanningen, ljuset och framtiden är naivt i allra högsta grad.frimurargrad.
    Läs här!
    Kommentera sedan!
    https://bakomkulisserna.biz/2019/12/30/frimurarna-bakom-sveriges-undergang-3/amp/

    Gillad av 1 person

   • Återigen inte de bästa källorna, snarare källor som är sannolika förvillare som gör sig en hacka på det, men har du Illuminatis skrifter översatta till svenska så vore de onekligen intressanta att läsa. Har bara funnit ett tyskt inscannat dokument med tecken som jag själv inte kan tyda.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Sveriges Television använder frimurarsymbolen den femuddiga stjärnnan, liksom kommunisterna i Sovjet, Lenin o Stalin.

    Gilla

   • Goddag yxskaft.

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Alla liv förutom de utvaldas ,kommunismens skapare,mm är värdelösa själlösa varelser?
    Vilket förklarar massmorden på desamma.
    Här en i mina ögon intressant artikel som inte lär kunna läsas i judepressen.
    Såklart att du Martin vill avliva eller å det grövsta smutskasta dem med sanningsenliga uppgifter.
    https://www.nordfront.se/nar-den-svenska-socialdemokratin-omhuldade-radio-islam-och-antisionismen.smr

    Gilla

   • När mina svar och kommentarer smygcensureras så har vi tyvärr ingen verklig dialog. Därför avslutar jag härmed diskussionen.

    Gilla

   • Det är alltid dumt att omhulda sekterism bara för att de råkar ha en rimlig åsikt i en viss fråga. Kritiken från sekterister är alltid ensidig. Någon skepsis mot den egna sekten existerar sällan eller aldrig.

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Fick just detta mail från Kalle Hellberg:

    ”Tänk tillbaka hur vi i skolan fick lära oss om världspolitiken och hur vi genom åren har fått lögner serverat för oss, bara för att det passar vissa maktmänniskor, och jämför med författaren, historiken och forskaren Jüri Linas beskrivning i dessa videor, del 3 ska komma snart. Betänk att Jüri Lina är totalt svartlistad i Sverige, han måste hålla sina föreläsningar på hemliga platser, han får inte hyra lokaler, han får inte nämnas i media……Vänsterfolket (sossar, v-partiet….) gör allt för att han inte ska kunna förmedla sina kunskaper, sanningen för dessa partier är mycket farlig……missa inte detta!

    I del 2 får du veta hur stormakternas planer för bl a Sverige såg ut under 2:a världskriget, vilket Hitler satte stopp för…. Allt viktigt i historiebeskrivningen vi lärt oss i skolan och senare via media är lögn…..

    Jüri Lina, del 1

    Jüri Lina, del 2

    https://youtu.be/tpn5skb6xJI

    Gilla

 32. Pingback: Moralfilosofi – ”Black lives matter” & ”Swedish lives matter” – Verkligen?

 33. hllviken skriver:

  HÅLL KÅLL PÅ DÅRSKAPEN!

  Gillad av 2 personer

  • Björn Sveninge skriver:

   Lyssna på denna intervju av Juri Lina.
   Det framkommer bl.a att EU är det nya Sovjetunionen.
   Det verkar inte omöjligt att hela skiten brakar ihop och då är tiden inne att betala ” våra” politiker för gammal ost🙂

   Gillad av 1 person

   • hllviken skriver:

    Det är önsketänkande att EU ramlar av sig själv.

    Upplösningen av Sovjetunionen var Controlled Demolition. Genomförd av Världshärskarna när det passade dem.

    Gillad av 1 person

 34. hllviken skriver:

  EU försvinner inte av sig självt. Sovjetunionen föll isär när det passade Världshärskarna. Contolled Demolition

  Gillad av 1 person

  • Björn Sveninge skriver:

   De står på listan i vilket fall som helst.
   Och om alla de andra lögner som partiet stadfäst blev godtagna – om alla berättelserna löd lika – skulle lögnen gå till historien och bli sanning.

   George Orwell, 1984

   Gillad av 1 person

 35. hllviken skriver:

  Intressant program att lyssna på: invandringspolitik från Palme till nu. Sionism.

  http://www.spreaker.com/show/mimers-brunn

  Gillad av 1 person

 36. hllviken skriver:

  VAD HÅLLER GOOGLE PÅ MED???

  Gilla

   • hllviken skriver:

    Winston Churchills bild borttagen. Det blir galnare och galnare för var dag.

    Gillad av 1 person

   • Björn Sveninge skriver:

    Jo jag såg det också, men vilken slutsats skall man dra av detta?
    Att han hamnat i onåd hos makteliten?
    Helt klart var han Stalins överman när det gäller djinner surrande i sitt huvud och det är ju ingalunda okänt att alkoholen drar åt sig onda andar, i hans fall oräkneliga do.
    Skönt att slippa se hans bild tycker jag.

    Gilla

 37. hllviken skriver:

  Nutid: en dramatisk kult i USA: ”8 minuter 46 sekunder”. Klicka fram till artikeln:

  http://en.wikipedia.org/wiki/8´46

  Judisk Gematria

  8 – död, Afa
  46 – I M Bad, Black Ai

  http://www.gematrix.org

  Gillad av 1 person

 38. hllviken skriver:

  8 minuter 46 sekunder kan vara en politisk rörelse som skadar oss senare.

  Gilla

 39. corneliadahlberg skriver:

  Vet inte om WordPress jävlas elr vad det är frågan om men många av Martins o en av hllvikens kommentarer hamnade i skräppost, har bara hanterat från mobilen sista tiden men sitter nu vid datorn med bättre överblick men det räcker så klart inte som ursäkt, ber ändå så mycket om
  ursäkt!!! och Martin jag smygcensurerar ingenting, tvärtom, jag har valt inställningen som släpper fram samtliga kommentarer från alla jag en gång godkänt vilket ju innebär risk för mig då det är jag som blir åtalad om någon gör sig skyldig till brottsliga uttalanden varför jag bett att få slippa sådana kommentarer och ber om det igen! Den som vill riskera åtal kan ju skaffa en egen blogg och inte utsätta andra för åtalsrisk, tycker jag! Jag hinner ju inte läsa allt med en gång och ibland missar jag helt och ibland dröjer det så Thomas Åberg har tid på sig 😉

  Gilla

 40. hllviken skriver:

  Det verkar vara så enkelt att reformera denna planet genom att skifta banksystem. Undra vilka våldsmetoder Världshärskarna har för att stoppa opposition?

  Gillad av 1 person

  • hllviken skriver:

   Endast 6:40 minuter!

   Gilla

  • Björn Sveninge skriver:

   Jag kommer att tänka på mitt första jobb, där fanns en kille en generation äldre än jag som ständigt upprepade, ära vare gud i höjden och fred på jorden till människorna ett stort obehag.
   Anta att han hade rätt, vad är då meningen med att byta ut banksystemet?
   Vad är det som säger att mer pengar gör folk lyckligare, nej ju mer djävulskap desto bättre, ju mer osämja desto bättre.
   Här måste man berömma våra politiker vars yrke det är att skapa osämja, gör de inte ett bra arbete?

   Gilla

   • hllviken skriver:

    Gurun talar nonsens på ett pretentiöst sätt. Noll värde.

    Gilla

   • hllviken skriver:

    Så i din värld är det OK med det nuvarande banksystemet som berikar enprocenten alltmer och alla andra är slavar under dem?

    Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Meningen med att byta ut banksystemet är att rensa upp ett genomfalskt träsk som är skapat för att berika fåtalet maktgalna medan övriga kan ruineras och göras till slavar bara genom att beskrivna fåtalet beslutar att höja räntan!

    Gilla

   • Björn Sveninge skriver:

    Räntesättningen är fri liksom det är fritt att sätta priset på vilken vara som helst.
    Tar judarna för mycket betalt står det var och en fritt att avstå från affären.
    Annars pratar vi om kommunism och den har prövats och funnits övermåttan usel.
    Mao, ge fan i att låna.
    Enligt min erfarenhet är ekonomiska föreningar som Landshypotek otrevliga att ha och göra med, då föredrar jag en judebank.
    Helst skall det vara som jag har det nu, inga skulder och allt betalt.
    Nån ny bil i halvmiljonklassen har jag inte det minsta sug efter.
    Jag kör fortfarande min Rover 1962 som jag tjänade ihop till när jag gjorde lumpen, jag tillverkade grejor på kvällen och tjänade 200 kronor per kväll efter vilan i militären.
    Så efter 8 dagar ( kvällar) var bilen betald.
    Att politikerdjävlarna har gjort räntan avdragsgill är bedrövligt.
    Jag kan inte skriva vad jag tycker borde göras med dem.
    Hllviken har helt fel om gurun ,han kan ju själv öppna bank om det nu är så lukrativt.
    Men att leva skuldsatt är otrevligt och bör undvikas.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.