Krigsförbrytarna

Av Olle Ljungbeck

Krigsförbrytarna och raserarna av Sverige och den svenska modellen fortsätter i oförminskad takt sin brottsliga politik.

Ovanstående är inga överord. Bevisen om att påståenden är sanna vad gäller 7-klöverpartiernas brottsliga agerande alltsedan 2006 hopar sig alltmer. Utöver förnekanden från Stefan Löfven, Fredrick Reinfeldt m fl söker man nu förminska sitt maktmissbruk och raserandet av det svenska samhället med att ta till osanna påståenden om såväl andra regimer som mot de svenska kritiker vilka klarlägger deras kriminella och brottsliga agerande under perioden 2006 och fortfarande.

Utrikespolitiskt agerar man mot Ryssland på ett närmast mytomant sätt, som börjar få alltmer absurda uttryck. Ryssland och Putin beskylls numera av såväl USA, Sverige för nästan alla slag av brott mot Sverige och andra stater utan minsta bevis. Han anklagas nu också för att ha vunnit valet åt Trump! Detta vore inte möjligt utan småhandlare som Patrik Oksanen, Allan Widman, Mikael Oskarsson, Hans Wallmark mfl, som aldrig kunnat bli varken journalist eller riksdagsledamot om inte konkurrensen varit så usel och vi haft medier som köper vilken orimlig historia och osanning som helst.

Putin med en strategi mot terrorismen, som visat sig helt överlägsen västvärldens katastrofala agerande – som skapade massflykten från länder som Irak, Afghanistan, Libanon etc – söker man nu underminera genom våldsamma osanningar och osakliga fördömanden. I denna kör deltar en stor del av de politiska/journalistiska nollorna utan att kunna anföra ett enda bevis om att Ryssland är skuld till någon av de anklagelser de sprider. Dessa stackare hade ju inte ens kunnat bli fullmäktigeledamöter om de verkat under perioden 30-60-talet.

När man nu lyckats stoppa den ryska gasledningen tycker såväl dessa som Stefan Löfven m fl att man genomfört något stort. Framtiden kommer att visa hur fel de har. Ryssland kommer tillsammans med Kina och Indien att om några år ha övertagit såväl den ekonomiska som politiska hegemonin i världen och då kommer framtida svenska politiker inte att vara nådiga i sin kritik mot dagens politiska dödgrävare.

När man senast hörde Stefan Löfven gå till storms mot Rysslands snart genomförda krossande av terrorismen i Syrien var det som att höra en bandhund och inte en seriös politiker. Inget av vad han sa och påstod hade någon som helst sanningshalt rörande utvecklingen i Syrien. I inte minst Löfvens uttalande får man en känsla av att sanningen om hans eget brottsliga agerande hunnit i fatt honom och han därför måste svärta ned och misskreditera Ryssland och Putin så mycket som möjligt för att dölja sin egen skuld och krigsförbrytelser mot framförallt Libyen.

Denna som i sin tur orsakade massflykten från Nordafrika.

Fortfarande – trots allt som har skrivits om den katastrof massinvandringen orsakat – tar varken sjuklöverpolitikerna eller de politiskt korrekta medierna och journalisterna tag i eller ger en klarläggande beskrivning av dagens massinvandringsproblem. I stället agerar de mot företeelser som inte alls är lika allvarliga som de nämnda.

Ett exempel på detta är ”näthatet”. Självklart är detta inte försvarligt utan bör stävjas där det förekommer. Men det måste trots allt vara ett litet problem jämfört med de tusentals svenska kvinnor/flickor som utsatts och kommer att utsättas för våldtäkter och våld av olika slag.  Självklart är det ett mindre problem än allt det hedersvåld som utövas i de alltmer (med politikernas goda minne) framväxande parallellsamhällena/klansamhällen. Det står tydligt klart att såväl politiker som journalister hellre skriver om verbalt ”våld” än exponerar morden liksom det faktiska fysiska våldet och förtrycket från olika invandrargrupper. Dessa som i den primitiva kultur och religion de fört med sig hit hela tiden förespråkar våldet och av vad vi hittills sett inte förmår leva i fredlig samexistens med andra folkgrupper/religioner/ etc.

Därför är min m fl åsikt att individer, som är bärare av islamska värderingar, aldrig kan integreras eller assimileras. Den minsta rättvisa som av politikerna därför bör visas mot det egna folket är att dessa individer aldrig skall få medborgarskap utan utvisas. Självklart gäller detta alla invandrare eller asylsökande som utfört brott där straffsatsen är fängelse.

Den förljugenhet, hjärntvätt och omskrivning av historien som var utmärkande för bl a nazismen, kommunismen i Sovjet och DDR har de styrande med hjälp av politiska tjänstemän i dag applicerat och kopierat.

Aldrig trodde jag att Sveriges regering och riksdag skulle tillåta att författares verk utan de senares tillåtelse skulle få ändras i, och därmed ge sken av att tänkesätt, moral, språklig beskrivning av människor och företeelser etc var en helt annan än den historiska verkligheten som gällde när författaren skrev boken.

Någon kanske tycker att de ändringar som gjorts i tidigare författares verk är bagateller. Men den som tror detta har totalt fel. I alla diktaturer inte minst i de ovan nämnda har omskrivningarna börjat smygande för att slutligen ge en falsk  och osann bild av historien såväl som dagens verklighet.

De som sanktionerar detta och håller med är därmed också ansvariga för utstakningen av vägen till det samhälle som leder till diktatur, ofrihet och förtryck.

Det är ingen överdrift att påstå att likheten med det som hände i de nämnda staterna och det som händer i Sverige i dag är förskräckande stor. 

Lika förljuget och falskt är agerandet gällande våra traditioner. Självklart måste en tradition för att vara en sådan spegla det som gjorde den till tradition.

Att därför göra en pojke eller man till lucia är helt i strid med vad som då gällde om man var man eller kvinna. Självklart kan en lucia vara mörkhårig men gör man henne till man eller pojke går det inte längre att sammankoppla den med luciatradition. När en person som G W Persson försöker spela med i denna PK-dans blir det inte bara löjligt och absurd utan också tecken på hans behov av etablissemangets ryggdunkningar.

Värderingar kan karakteriseras som traditioner tillkomna såväl i dåtid som i nutid. Flera av de värderingar som präglar det svenska samhället har givetvis också kommit utifrån. Men ett antal får anses mer specifikt svenska än andra. Jämställdhet mellan kvinnor och män tillhör onekligen vad som förknippas med Sverige. Den har oavsett politiskt parti åtminstone de senaste 50 åren betraktats som oeftergivliga krav i vårt samhälle. Tyvärr har emellertid denna grundlagsfästa värdegrund alltmer ifrågasatts av inkommande individer efter 2000-talet. Detta borde ju inte vara något problem eftersom invandrarna inte har medborgarskap och ej heller har rösträtt. 

Nu är det emellertid så att de som främst skall värna vår grundlagsfästa värdegrund (regering och riksdag) i dag utgöres av en både moralisk och intellektuellt undermålig grupp (regering och riksdag) varför dessa  värden är hotade. Primitiva religioner och kulturer med Islamska värderingar som värdegrund hotar nu allvarligt våra traditioner och moraliska värderingar.

Vill vi behålla – och det är nödvändigt om vi skall fortsätta vara en civiliserad stat präglad av upplysningstidens idéer – måste vi med all kraft bekämpa Islam och utvisa dem som inte accepterar våra grundlagsfästa värderingar.

För att slå vakt om dessa måste vi som enskilda personer, som väljare och medborgare aldrig acceptera politikernas eller myndigheternas kapitulation, kompromissande eller eftergivenhet mot invandrares barbariska värdegrund, som nästan till hundra procent kan härledas från Islam.

Vi ser alla dagligen denna religions/kulturs/ideologis katastrofala konsekvenser för vårt samhälle. Dessa tar sig uttryck i dagliga mord, tusentals våldtäkter, grovt våld, rån, förtryck och hedersvåld.

När därför politikerna i första hand vill lagstifta mot näthat etc sviker de på ett fruktansvärt sätt det som förutvarande generation politiker kämpade för att nå.

Att därför höra och se Stefan Löfven, Fredrik Reinfelt, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Lars Björklund och övriga sjuklöverpolitiker försvara massinvandringen oavsett dess katastrofala följder är tecken på en total oansvarighet och förakt mot medborgarna, inte minst de som fått livstida men.

Därför ge aldrig er röst till dessa korrumperade moraliskt förkastliga individer som inte endast gjort Sverige till ett helvete för kvinnor/flickor utan också för en stor del av svenska folket oavsett ålder och kön.

Deras brott kan aldrig preskriberas.

Så länge nuvarande svenska medborgare finns kvar i livet måste de ständigt bekämpa och avkräva ansvar av dem som skapat dagens katastrofala förhållanden. De är alla grova fiender till Sveriges folk. Ingen annan regim har sedan Sverige blev en suverän stat så fruktansvärt moraliskt, fysiskt, kränkt och understött misshandel av det egna folket som regeringar sedan 2006.

Det enda straff om de en gång blir dömda är livstid.

Häromdagen yttrade en av de politiker som indirekt är ansvarig för bl a att tusentals svenska kvinnor/flickor våldtagits av invandrarmän och därmed fått sina liv förstörda, att han inte ångrade någonting. Denne person tar varje månad ut sin riksdagspension på ca 60 000 kr i månaden trots att han därutöver har miljoninkomster och om han följde riksdagens reglemente inte skulle ha denna ersättning.

Flertalet läsare av denna artikel känner till de skandaler som uppdagats på Karolinska institutet för ca ett halvt år sedan. Ordföranden för institutet hette Lars Lejonborg. Denne man var inbjuden att närvara vid Nobelmiddagen. Detta var däremot inte Åkesson trots att den politik han och SD står för kunde räddat Sverige och svenska medborgare från den katastrof massinvandringen inneburit!

Jag skulle här kunna namnge ett mycket stort antal fd regerings- och riksdagsledamöter som agerar likt den förstnämnde. Detta gör de samtidigt som de orsakat en katastrof för välfärdssamhället och skapat en otrygghet för Sveriges folk som är fruktansvärd. 

Än en gång Svensson. Detta tål att upprepas gång på gång. Dagens politiska ledare Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Lars Björklund m fl är skyldiga till dagens katastrof vad gäller nedmonteringen av välfärden och tryggheten till liv och lem.

Märk väl att centerpartiet med Annie Lööf och förespråkare av en i stort sett oreglerad invandring det senaste halvåret kunnat notera ständiga opinionslyft. Den som lägger sin röst på detta parti kan ju inte ha Sverige och dess medborgares bästa för ögonen!

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Krigsförbrytarna

 1. Hans Nilsson skriver:

  Jag skulle hellre se dessa landsförrädare upphängda i snara i våra lyktstolpar. Deras hjärntvättade underhuggare kan få livstid på bröd och vatten som straff. De som har förstört detta land skall INTE komma undan. Jag ställer upp som bödel,

  Liked by 1 person

 2. Sven Jansson skriver:

  Betänk att dessa lögnare är de som också säger att ”förintelsen” minsann är sann..

  Gilla

 3. corneliadahlberg skriver:

  Dödsstraff Nej Tack! Dessa människor är trots lömskt uträknad hjärntvätt genom media, offentlig utbildning, statlig ”kultur” samt nedbrutna genom dagis – folkvalda. Åsiktsfriheten på internet är inte censurerad än, det förbereds men är ännu inte verkställt. Alla med någorlunda intakt förnuft och fria ögon att se kan välja vilken information de bygger sitt val på.

  För många är tyvärr fortfarande förblindade och det jag anser vi kan göra är att fortsätta rikta sanningens ljus på övergreppen som pågår, och inte minst förbereda en befrielserevolution för dem som vill leva i frihet!

  Vad gäller förintelsen hör även jag till dem som tror att den är sann! Däremot skulle det inte förvåna mig om siffrorna är kraftigt manipulerade samt övergreppen på det tyska folket efter kriget närmast totalt förnekat av media.

  Gilla

  • ”Sven Jansson” agerar internettroll åt dunkla intressen, medvetet eller omedvetet. Folkmordet pågår fortfarande och det handlar om avsevärt fler än 6 miljoner människor av alla möjliga olika folk. Du finner deras minnesmärken i alla inblandade länder. De sörjs av många människor som hatar kapitalismens, fascismens, sionismens och nyliberalismens krig, men sedan ändå stöder den på olika vis genom sin egen girighet eller ren dumhet.

   Liked by 1 person

 4. Josef Boberg skriver:

  så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige och världen – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.